Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar 12 - VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE (1)

- Media variabilei reziduale este egal cu zero


- Homoscedasticitatea erorilor
- Pentru modele concrete se analizeaz rezultatele testelor cu output-uri din SPSS

Problema 1. Pentru erorile estimate n procesul de modelare a timpului de a accelera a unui


vehicul de la 0 la 60 m/h (secunde) (engl. Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec) i
puterea motorului (horsepower), s-au obinut rezultatele de mai jos:

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N


Predicted Value 9,04 18,49 15,47 1,980 400
Residual -7,576 7,594 ,000 2,012 400
Std. Predicted Value -3,249 1,527 ,000 1,000 400
Std. Residual -3,761 3,770 ,000 ,999 400
a. Dependent Variable: Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec)

Considerm un risc de 0,05. Ce ipotez poate fi testat pe baza informaiilor din tabelul
anterior? Testai ipoteza i interpretai rezultatele obinute.

Problema 2. Pentru erorile estimate n procesul de modelare a timpului de a accelera a unui


vehicul de la 0 la 60 m/h (secunde) (engl. Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec) i
puterea motorului (horsepower), s-au obinut rezultatele de mai jos:
De scriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean St d. Deviation


Unstandardized Residual 400 -7, 57581 7,59362 ,0000000 2,01165438
Valid N (lis twis e) 400

Consideram un risc de 0,05. Ce ipotez poate fi testat pe baza informaiilor din tabelul
anterior? Testai ipoteza i interpretai rezultatele obinute.

Problema 3. Pentru erorile estimate n procesul de modelare a timpului de a accelera a unui


vehicul de la 0 la 60 m/h (secunde) (engl. Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec) i
puterea motorului (horsepower), s-au obinut rezultatele de mai jos:
One-Sample Statistics

Std. Error
N Mean Std. Deviation Mean
Unstandardized Residual 400 ,0000000 2,01165438 ,10058272

One-Sam ple Test

Test Value = 0
95% Confidence
Int erval of the
Mean Difference
t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper
Unstandardized Residual ,000 399 1,000 ,00000000 -,1977383 ,1977383

Consideram un risc de 0,05. Ce ipotez poate fi testat pe baza informaiilor din tabelele
anterioare? Interpretai rezultatele obinute.

1
Problema 4. Pentru erorile estimate n procesul de modelare a timpului de a accelera a unui
vehicul de la 0 la 60 m/h (secunde) (engl. Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec) i
puterea motorului (horsepower), s-au obinut rezultatele de mai jos:
Coeffi cientsa

Unstandardized St andardiz ed
Coeffic ient s Coeffic ient s
Model B St d. Error Beta t Sig.
1 (Cons tant) 2,281 ,182 12,538 ,000
Horsepower -,007 ,002 -,210 -4, 280 ,000
a. Dependent Variable: Erori_absolute

Consideram un risc de 0,05. Ce ipotez a modelului de regresie este testat? Testai ipoteza i
interpretai rezultatele obinute.

Problema 5. Pentru erorile estimate n procesul de modelare a timpului de a accelera a unui


vehicul de la 0 la 60 m/h (secunde) (engl. Time to Accelerate from 0 to 60 mph (sec) i
puterea motorului (horsepower), s-au obinut rezultatele de mai jos:
Correlations

Erori_
Horsepower absolute
Spearman's rho Horsepower Correlation Coefficient 1,000 -,250**
Sig. (2-tailed) . ,000
N 400 400
Erori_absolute Correlation Coefficient -,250** 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 .
N 400 400
**. Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).

Consideram un risc de 0,05. Ce ipotez a modelului de regresie este testat? Testai ipoteza i
interpretai rezultatele obinute.

Problema 6. Pentru erorile estimate n procesul de modelare a vnzrilor realizate pentru un


produs - abs (n valoare absolut) i preul produsului s-au obinut rezultatele de mai jos:
Coeffi cientsa

Unstandardized St andardiz ed
Coeffic ient s Coeffic ient s
Model B St d. Error Beta t Sig.
1 (Const ant) -14,925 14,473 -1, 031 ,342
pret 9,304 5,628 ,559 1,653 ,149
a. Dependent Variable: abs

Consideram un risc de 0,05. Ce ipotez a modelului de regresie este testat? Ce test este
utilizat? Interpretai rezultatele obinute.

Problema 6. Pentru erorile estimate n procesul de modelare a vnzrilor realizate pentru un


produs i preul produsului s-au obinut rezultatele de mai jos:
Corre lations

abs pret
Spearman's rho abs Correlation Coeffic ient 1,000 ,548
Sig. (2-tailed) . ,160
N 8 8
pret Correlation Coeffic ient ,548 1,000
Sig. (2-tailed) ,160 .
N 8 8

Consideram un risc de 0,05. Ce ipotez a modelului de regresie este testat? Ce test este
utilizat? Interpretai rezultatele obinute.
2