Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES- VERBAL

ncheiat astzi, 19. 10. 2009, n cadrul edinei Consiliului Elevilor


Grupului colar Ind. Rm. Srat, desfurat n sala clasei a XI-a D , unde s-
au discutat urmtoarele:
1. Stabilirea conducerii Consiliului Elevilor
2. S e m n e l e d i s t i n c t i v e a l e G r. c . I n d . s u n t p e r m a n e n t e i o b l i g a t o r i i
pentru elevii liceului. Acste semne distinctive constau in ecuson.
3. B a l u l b o b o c i l o r.
4. Noul regulament al Consiliului Elevilor G.S.I. i in mod special
punctarea disciplinei, responsabilitilor i rolului membrilor acestui
consiliu.
5. Eventualele proiecte pentru anul colar 2009- 2010 i avantajele
acestora pentru viitorul fiecaruia.
6. Informarea elevilor atat cu privire la urna cu pareri, idei i dorine de
la intrarea in liceu.
7. Meninerea igienei i a bunurilor liceului.
8. Ve s t i m e n t a i a i a s p e c t u l l a o r e l e d e c u r s .
9. P r o b l e m a a b s e n e l o r.
1 0 . n f i i n a r e a s e c i u n i i s i t e - u l u i C o n s . E l e v i l o r.
11 . O e v e n t u a l a g r u p a r e a m e m b r i l o r c o n s i l i u l u i p e c o m i s i i .
12. Serbare de iarn.
13. Ziua liceului.

n s a l a u f o s t p r e z e n i a t t d o a m n a d i r e c t o r a l G r. c . I n d . , p r o f .
Sbrnea Liliana, Consilierul educativ al liceului, prof. M. Podgoreanu i
membrii consiliului, ct i ceilali reprezentani ai claselor IX - XIII.
edina a fost ncheiat de preedintele Consiliului prin a preciza
ordinea de zi a urmtoarei ntruniri, ce va avea luna viitoare, i anume:

Drept care s-a ncheiat prezentul proces verbal

(semnturile anexate)
1. La sedinta au participat 12 din cei 15 elevi convocati, conform
semnaturilor din prezentul proces verbal.
Pentru stabilirea presedintelui Consiliului elevilor s-au facut propuneri, cei
propusi obtinand voturi dupa cum urmeaza:
- presedinte Bratu Nicoleta 7 voturi
- presedinte Lupu Catalina 5 voturi
restul Consiliului in unanimitate:
presedinte Bratu Nicoleta XI E
vicepresedinte Lupu Catalina X E
secretar Bucur Mirela XI E
membri: - Banu Simona X C
- Mazlu Sorin - IX E
2 . To t i e l e v i i v o r a v e a a s u p r a l o r e c u s o n u l s c o l i i .
3 . M i e r c u r i , 2 8 . 1 0 . 2 0 0 9 , v a a v e a l o c B a l u l B o b o c i l o r, o r g a n i z a t d e c l a s a a
XII-a E. Sunt invitati cat mai multi elevi.
4 . S - a a p r o b a t n o u l R e g u l a m e n t a l C o n s i l i u l u i e l e v i l o r, c u u r m a t o a r e l e
responsabilitati:
Comisia pentru activittati cultural-artistice si media. Banu Simona
X C
C o m i s i a p e n t r u s p o r t , s a n a t a t e s i m e d i u . Ta n a s e D u m i t r u X A
Comisia pentru promovarea legislatiei cu privire la tineri. Mazalu
Sorin IX E
Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii reprezentant - Bratu
Nicoleta XI E
5. elevii pot propune proiecte, un exemplu de propunere fiind Proiect anti
fumat;
6. La intrarea in liceu exista urna (cutia postala) cu pareri, idei
7. in toate clasele se va urmari mentinerea igienei in liceu si pastrarea
bunurilor materiale;
8. la orele de curs trebuie adoptata o vestimentatie decenta, un aspect
demn de o institutie de invatamant
9. problema absentelor va fi monitorizata special de comisiile numite in
liceu, mai ales in cazul elevilor beneficiari ai burselor scolare;
10. pe saitul comisiei pentru programe si proiecte educative, Consiliul
elevilor va avea o pagina ;
11 . c o m i s i i l e d e l a p u n c t u l 4 v o r a c t i o n a i n c o n f o r m i t a t e c u r e g u l a m e n t u l
Consiliului elevilor;
12. Se are in vedere pregatirea din timp a unor serbari de iarna;
13. in functie de noua denumire a liceului si de discutiile cu sponsorii
actiunii de redenumire, se va institui ziua liceului.