Sunteți pe pagina 1din 28

LICEUL TEHNOLOGIC "ION C IAN ROMNUL"

CIANU MIC, BISTRIA-NSUD

HOLOGRAME
COORDONATORI:
REVIST COLAR NR.2 -
PROF. TEODOR COTUIU DECEMBRIE 2015
PROF. IOAN SLJAN
DIR. BOCA OVIDIU

DIN SUMAR:
DE-ALE INFORMATICII
COLECTIVUL DE REDACIE:
COTUTIU GAROFITA E VREMEA BOBOCILOR
HITICAS FELICIA
MAGDA DORA
CREATII LITERARE
HITICAS ALINA
CURIOZITATI ...EDUCATIVE
RETEGAN PAULA
VIDICAN NARCISA CERCETARE FOLCLORICA
RETEGAN MIRELA
FOTOGRAFIE
UMOR
"INVA DAC VREI S AJUNGICEVANVIA !"
MOTTO-UL LICEULUI

2
DIN SUMAR:

WINDOWS10
OCTOMBRIE-ZIUAARMATEIROMNE
FILEDEISTORIE.1DECEMBRIE
OPERAAPERTA.IOANSLAVICI-NOTEDESUBSOLII.
GAVRILIAPAPAIANNIS.EXEMPLE,MODELE,
PERSONALIT I
INFLUEN ACALCULATORULUIASUPRAACTIVIT II
NOASTREZILNICE
ROMANULADOLESCENTULUIMIOP.JURNALDELECTUR
DESPRECEADUCESAUN-ADUCEMO ULCELORCUMIN I
BALULBOBOCILOR
ZIUAMONDIAL AALIMENTA IEI
EVREMEACOLINZILOR
TIA IC ?...
S MAI IRDEM.....
TESTDEPERSONALITATE

3
Windows10
DupeeculcuWindows8,Microsoftspers-ispelepcatelecuWindows10isrepareceeace
a stricat. Mai mult Windows 10 este un sistem de operare pentru computerele personale dezvoltat de
MicrosoftcaparteafamilieidesistemedeoperareWindowsNT.Dezvluitla30septembrie2014,cafiind
unsuccesorpentruWindows8.1,afostlansatndatade29iulie2015.
Prezentatpentruprimadatnaprilie2014laBuildConference,Windows10ipropunesrepare
deficien ele din interfa a introdus de Windows 8 prin mbunt irea accesrii dispozitivelor non-
touchscreen(cumarficomputereledetipdesktopilaptop),incluzndrevenireaMeniuluiStartexistentn
Windows7,unsistemcudesktop-urimultiplevirtuale,abilitateadearulaaplica iidepeWindowsStore
attnmodulfullscreenctinmodulfereastr.Windows10vamarca,deasemeneaipunctulculminant
alplanuluideaunificaproduseleWindows,WindowsPhoneiWindowsEmbeddedsubunsingurnumei
nucleuintern.efunctiicareaulipsitvorfireaduseinprim-planintr-unmodsaualtul.
Windows10aremulteop iunipentruuser.Eipotfolosistartmeniulcanwindows7sauecranu
fullcanwindows8/8.1.Eipotpersonalizataskbarulcudiferiteculori,potinstalaaplica iicanwindows
8/8.1 .a. Windows 10 are pre-instalat Microsoft Edge (o versiune mai bun dect Microsoft Internet
Explorer).
Windows 10 poate fi
instalat pe windows 7 sau
windows 8.1. Instalarea
dureaz ntre 15 minute i o
or, aceasta depinznd de
performan a device-ului
respectiv.
Chiardacevenimentul
oficial de lansare a trecut de
ceva timp, Windows 10 este
nc departe de forma final,
Microsoft continund s
mbunt easc noul OS
adugndtehnologiiiinova ii
care se regsesc deja ntr-o
nou versiune Windows 10
Preview, disponibil pentru
testare.
Cunumruldebuild 10558,kit-uldeinstalareWindows10scpatpeinternetfrncuviin area
companieioferoprimimpresiedesprefunc iilenoicevorfiadugateedi ieioficialedeWindows10n
viitorulnupreandeprtat, atingndaspecteesen ialecum arficonsumul dememorieRAMi spa iude
stocare.
Poate cea mai important modificare adus este posibilitatea alegerii altei partiii dect cea de
sistem, pentru instalarea de aplica ii. Astfel, utilizatorii de tablete i dispozitive cu resurse de memorie
limitate vor putea folosi card-ul microSD pentru a instala aplica iile i jocurile preferate. Momentan,
aceast func ie ac ioneaz la nivel global pentru toate aplica iile instalate pe dispozitiv, neoferind
posibilitateaalegeriiadreseideinstalarenmodperaplica ie.
Windows10build10558includeio nou aplicaie Phone,prezentattlainstalareapetablete
ct i PC-uri desktop. Potrivit zvonurilor, versiunea final a aplica iei va func iona ca o platform de
mesagerieuniversalpentrutoatedispozitivelecusistemWindows10,facilitndcomunicareaprinapeluri
devoceiapelurivideoSkype,sesiunidemesagerieinstantitrimitereademesajeSMS.
Prof.BocaOvidiu-Ionel

4
FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE

25Octombrie-ZiuaArmateiRomne
Dac pan mai ieri n calendarul activit ilor educa ionale S RBATOAREA ARMATEI
ROMNEeraaproapeinexistent,iatcnultimiianitotmaimultecadredidacticencearcsmarcheze
aceastzi-semnica iaiimportan aeinistorianeamuluinostru.prinorganizareaanumeroasemanifestri
carestrezeascnsufletultinereigenera iimndriadeafiromni,mndriadeafiurmaiicelorcareau
luptatlaPodulnalt,laClugareni,Plevna.,MaretisauCarei.

Cu ocazia acestei zile, n cadrul orelor de istorie de la Liceul TehnologicION C IAN


ROMNULdinCaianuMics-ancercatorganizareaunoraltfel"deoredeistorieprincareelevilorlis-
auprezentatncadrulunuireferatcteva"paginideistorie"alebraveiarmateromne.

Data de 25 Octombrie constituie amintirea unei zile de mplinire na ional, ziua cnd armata
romnai-andeplinitmenireafireasc,aceeadeareaducenhotareleeipatriacareazmislit-o.Devenit
simbol al tuturor btliilor i eroilor neamului romnesc, data de 25 Octombrie a ramas ntiprit n
sufleteleromnilorcazincare araisrbtoreteAmataipeceicareaufostsausuntnslujbaei.

Din1830,anulnfiin riiarmateiromnemoderne,pnnl951,ntradi iaromneascnuaexistat


o zi dedicat exclusiv srbtoririi acestei institu ii. Aflat n centrul aten iei publice, mai ales dup
Rsboiul de Independen din 1877-1878. armata a participat anual la manifestrile prilejuite de Ziua
lnal rii Domnului, devenit, dup Primul Rzboi Mondial, Ziua Eroilor, i la cele din Ziua Na ional a
RegatuluiRomniei(10Mai).

5
FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE

Timpdeaproximativundeceniu,srbtorileoficialeromnetiaucptatunprofundcaracterprosovietic.
anulndu-se. practic. aproape toate simbolurile na ionale i mistificndu-se evident aspectele de ordin
istoric.

n1958prinOrdinalMinistruluifor elorarmate,s-arevenitlatradi iileunit ilorimarilorunitti,


crora li s-a permis s-i srbtoreasc sau s comemoreze principalele momente din toat perioada
existen ei lor. Ideea dup care ntreaga armat romn i avea smburele n Divizia Tudor
Vladimirescudeveneaastfeldedomeniultrecutului.

n anul urmtor retragerii armatei sovietice din Romnia, prin Decretul nr. 381 din 01.10.1959.,
ZiuaFor elorArmateafostmutatpedatade25Octombrie.nDecretnusefacenicioreferireexplicitla
motivulacesteidecizii.Lavremearespectiveaareprezentatunactdecuraj.Motivulprincipalaldeciziei
deschimbareaZileiArmateitrebuiecautatnfapteledearmealeArmateiRomneinrezultatulacestora:
rentregireagrani eideVestaRomnieiianularea.defacto,aprevederilorDictatuluidelaViena.Acesta
afostsingurulobiectivstrategicnationalrealizatefectivdeArmataRomnpecmpuldeluptrecunoscut
juridicnart.2alTratatuluidepacedintreRomniaiPuterileAliateiAsociatencheiatla10februarie
1947.

Recunoaterea
importan ei zilei de 25
octombrie 1944 pentru
istoria Armatei Romne i
istoria na ional, n
ansamblul ei, este pus n
eviden i de faptul c
autorit ile timpului i-au
asumat chiar riscul unor
specula ii nefavorabile lor,
care puteau asocia faptele
de arme cu ziua de natere
aRegeluiMihaiI.nascutla
25 octombrie 1921 la
Sinaia n perioada domniei
tatalui sau Carol al II-lea.
sau cu forma de
guvernmnt existent
nainte de 30 decembrie
1947. 25 Octombrie l944
semnific data eliberarii
totale a nord-vestului
Transilvaniei de sub
ocupatieiadministra iestrain.Acestteritoriuchiardacafostpreluatini ialdeadministra iasovietic,
fiind retrocedat Romniei pe 9 martie 1945, n ziua de 25 octombrie l944 Armata Romna a trait un
moment nl tor. prin atingerea hotarului firesc al patriei sale. Obiectivele i sentimentele Armatei
Romane. au vizat ntotdeauna ndeplinirea idealurilor na ionale: unitate. independen , suveranitate.
integritateteritorialipastrareaidentit iinationale.

6
FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE

La 25 octombrie 1944, Armata Romn elibera ultima localitate romneasc de sub ocupa ie
strin: oraul Carei. Ac iunile militare purtate de armata romn n btlia pentru Ardeal alcatuiesc un
drumglorios,soldatpepmntultransilvancunumeroasejertfe.MiidemilitaridincadrulArmateiaIV-a,
comanda idebravulgeneralDsclescu,itrupeleArmateiIalegeneraluluiAtanasiuaucazutvitejeten
luptele sangeroase de la Sfntu Gheorghe. Trgu Mure, Oarba de Mures, Pauli, Turda, Cluj-Napoca,
Oradea,SatuMareiCarei,ntotalpeste50.000deoameni(mor iirniti)

Toate acestea pun n eviden faptul c Ziua Armatei Romne este legat efectiv i afectiv de
Transilvania, leaganul genezei i evolu iei istorice a poporului nostru, de obiectivele i sentimentele
Armatei Romniei care au vizat ntotdeauna ndeplinirea idealurilor na ionale: unitate, independen ,
suveranitate.integritateteritorial.25Octombrieconstituieamintireauneiziledemplinirena ional,ziua
cndarmataromnai-andeplinitmenireafireasc,aceeadeareaducelahotareleeipatriacarea

zamislit-o.

Devenitsimbol,ziuade25octombriearamasntipritnsufleteleromnilorcafiindziuancare
araisrbtoretearmataipeceicareaufostisuntnslujbaei.Laaceastsrbtoare,cuocaziaZilei
ArmateiRomniei,secuvinecatuturoreroilorneamuluii

veteranilor de razboi, care au nfruntat gloan ele i vitregia razboiului, celor care i-au dat via a pentru
libertatea,unitateaiintegritateaRomaniei,sleaducemuncaldurosipiosomagiuisletransmitem,de
pestetimp.gnduriderecunotin venicdinparteagenera iilordeazi.

PROF.DENEALEXANDRU

7
FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE

1 Decembrie este Ziua Na ional a Romniei, adoptat prin lege dup inlturarea regimului
comunist. Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, Adunarea Na ional de la Alba Iulia,
constituitdin1228dedelega iisprijinitdepeste100.000deromniveni idintoatecol urileArdealului
iBanatului,aadoptatoRezolu ieprincares-aconsfin itunireatuturorromnilordinTransilvania,ntreg
Banatul(cuprinsntrerurileMure,TisaiDunre)i araUngureasc(Criana,StmariMaramure)
cuRomnia.

nainte de 1948, ziua na ional a Romniei se srbtorea n data de 10 mai, o zi cu nsemntate


dubl, fiind ziua n care principele Carol intrase n ar (n 1866) i n care acelai principe ratifica
Declara iade Independen aRomniei fa de ImperiulOtoman,n 1877.Odatcuinstalarearegimului
comunist dup for area abdicrii tronului de ctre regele Mihai I, srbtoarea na ional a noii Republici
PopulareRomneafostdeclarat23august,dreptcomemorareazileincarePartidulComunistRomnar
fidobortdictaturafascistaluiIonAntonescuiarfiscos aradinrzboiulmpotrivaUniuniiSovietice.

Istoricul Florin Constantiniu subliniaMarea Unire din 1918 a fost i rmne pagina cea mai
sublim a istoriei romneti. Mre ia ei st n faptul c desvrirea unit ii na ionale nu este opera nici
unuiompolitic,aniciunuiguvern,aniciunuipartid;estefaptaistoricantregiina iuniromne,realizat
ntr-un elan nit cu putere din strfundurile contiin ei unit ii neamului, un elan controlat de fruntaii
politici,pentrua-lcluzicuinteligen politicremarcabilspre eluldorit.[...]

Marea Unire nu a fost rezultatul participrii Romniei la rzboi.Nu o victorie militar a stat la temelia
RomnieiMari,ciactuldevoin alna iuniiromnedea-idaarmturateritorial-institu ionalcareeste
statulna ional.[...]
O necesitate istoric - na iunea trebuie s triasc ntr-un stat na ional - s-a dovedit mai puternic dect
oriceguvernsaupartid,culpabildeegoismesauincompeten ,i,punndnmicarena iunea,i-adatacea
for uriacapestetoateadversit ilesdeavia aspira ieisale:statulna ional.
Alba Iulia, fusese aleas de ctre Consiliul Na ional Romn Central, care avea sediul la Arad,
pentruaadpostintrezidurileeipereprezentan iipoporuluiromnescdinTransilvaniadindoumotive
istorice:la 1noiembrie 1599, MihaiViteazul ifcuseintrareatriumfalnAlbaIulia,cetateafiindcapitala
domnitorului pe scurta perioad ct a durat Unirea celor trei principate (Muntenia, Moldova i
Transilvania);in1784,peacelaiplatoualCet ii,HoriaiClocaerautraiperoatnurmacondamnrii
lor
Au venit 1228 de delega i oficiali, reprezentnd toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27
comitate romneti, apoi episcopii, delega ii consilierilor, ai societ ilor culturale romneti, ai colilor
medii i institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriai, ai Partidului Social-Democrat Romn, ai
organiza iilormilitareiaitinerimiiuniversitare.Toatepturilesociale,toateintereseleitoateramurilede
activitateromneasceraureprezentate.

8
FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE

Pe lng delega ii oficiali, era afluen a poporului. Din toate unghiurile rilor romne de peste
Carpa i, sosea poporul cu trenul, cu cru ele, clri, pe jos, mbrca i n haine de srbtoare, cu steaguri
tricolorenfrunte,cutableindicatoareacomunelororia inuturilor,ncntriiplinidebucurie.Pesteo
sutdemiideoamenis-auadunatnaceastzispreafidefa laactulcelmaimre alistorieiromnilor
Mul imea imens urc drumul spre Cet uie printre irurile de rani romni nvemnta i n
sumaneledepturalbicucciulileotenilorluiMihaiViteazul.Pepor ilecet uii,despuiatedepajurile
nem eti,flfieTricolorulromn.PoporultrecepesubpoartaluiMihaiViteazuliseadunpeCmpul
luiHorea.Depeopttribune,cuvnttoriiexplicpoporuluimre iavremurilorpecareletriesc.
nacesttimp,nsalaCazineimilitare,delega ii inadunarea.nmijloculaprobrilorunanimeia
unuientuziasmfrmargini, tefanCicioPoparatmprejurrilecareauadusziuadeastzi,VasileGoldi
expune trecutul romnilor de pretutindeni i argumenteaz necesitatea Unirii, iar Iuliu Maniu explic
mprejurrilencaresenfptuieteaceasta
Rezolu ia Unirii e citit de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu: Adunarea na ional a tuturor
romnilor din Transilvania, Banat i ara Ungureasc, aduna i prin reprezentan ii lor ndrept i i la Alba
Iulia n ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decreteaz unirea acelor romni i a tuturor teritoriilor
locuite de dn ii cu Romnia. Adunarea proclam ndeosebi dreptul inalienabil al na iunii romne la
ntreg Banatul, cuprins ntre ure , Tisa i Dunre.
La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanim a rezolu iei, Unirea Transilvaniei cu
Romniaerasvrit.
Ziuade 1 Decembrie 1918 incununeazdeciluptaromnilortransilvnenipentruUnitateNa ional
i marcheaz momentulcreriiRomnieiMari,situndu-seincontinuareaprecedentelorac iuniunioniste
alefra ilordinBasarabia(27martie1918)iBucovina(15/28noiembrie 1918).

DelegaiiparticipantelaMareaAdunaredelaAlbaIulia

Arad Bistria PoianaSibiului

Braov Bucureti Sibiu

9
FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE. FILE DE ISTORIE

Rezoluiunea
Adunrii Naionale de la Alba Iulia
din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918
I.AdunareaNa ionalatuturorRomnilordinTransilvania,Banati araUngureasc,aduna iprin
reprezentan iilorndrept i ilaAlba-Iulianziuade18Noiembrie/1Decembrie1918,decreteazunirea
acelorromniiatuturorteritoriilorlocuitededniicuRomnia.AdunareaNa ionalproclamndeosebi
dreptulinalienabilalna iuniiromnelantregBanatulcuprinsntrerurileMure,TisaiDunre.
II.AdunareaNa ionalrezervteritoriilorsusindicateautonomieprovizoriepnlantrunirea
Constituanteialeaspebazavotuluiuniversal.
III.nlegturcuaceasta,caprincipiifundamentalelaalctuireanouluiStatRomn,Adunarea
Na ionalproclamurmtoarele:
1. Deplinlibertatena ionalpentrutoatepopoareleconlocuitoare.Fiecarepoporsevainstrui,administra
ijudecanlimbasaproprieprinindivizidinsnulsuifiecarepoporvaprimidreptdereprezentaren
corpurilelegiuitoareilaguvernarea riinpropor iecunumrulindivizilorce-lalctuiesc.
2. Egalndrept ireideplinlibertateautonomconfesionalpentrutoateconfesiuniledinStat.
3. nfptuireadesvritaunuiregimcuratdemocraticpetoatetrmurilevie iipublice.Votulobtesc,
direct,egal,secret,pecomune,nmodpropor ional,
pentru ambele sexe, n vrst de 21 de ani la
reprezentareancomune,jude eoriparlament.
4. Desvrit libertate de pres, asociere i
ntrunire, libera propagand a tuturor gndurilor
omeneti.
5. Reformaagrarradical.Sevafaceconscrierea
tuturor propriet ilor, n special a propriet ilor
mari. n baza acestei conscrieri, desfiin nd fidei-
comisele i n temeiul dreptului de a micora dup
trebuin latifundiile,isevafaceposibil ranuluis
-i creeze o proprietate (artor, pune, pdure) cel
pu in att ct o s poat munci el i familia lui.
Principiul conductor al acestei politici agrare e pe
de o parte promovarea nivelrii sociale, pe de alt
parte,poten areaproduc iunii.
6. Muncitorimei industriale i se asigur aceleai drepturi i avantagii, care sunt legiferate n cele mai
avansatestateindustrialedinApus.

IV.AdunareaNa ionaldexpresiedorin eisale,cacongresuldepacesnfptuiasccomuniunea


na iunilorliberenaachip,cadreptateailibertateasfieasiguratepentrutoatena iunilemariimici,
deopotriv,iarnviitorsseeliminerzboiulcamijlocpentruregularearaporturilorinterna ionale.
V.Romniiaduna inaceastAdunareNa ionalsalutpefra iilordinBucovina,scpa idinjugul
Monarhieiaustro-ungareiuni icu aramamRomnia.
VI.AdunareaNa ionalsalutcuiubireientuziasmliberareana iunilorsubjugatepnaicin
Monarhiaaustro-ungar,anumena iunile:cehoslovac,austro-german,iugoslav,poloniruteani
hotrtecaacestsalutalsusseaduclacunotiin atuturoracelorna iuni.
VII.AdunareaNa ionalcusmereniesenchinnainteamemorieiacelorbraviromni,caren
acestrzboii-auvrsatsngelepentrunfptuireaidealuluinostrumurindpentrulibertateaiunitatea
na iuniiromne.
VIII.AdunareaNa ionaldexpresiunemul umireiiadmira iuneisaletuturorPuterilorAliate,
careprinstrluciteleluptepurtatecucerbiciempotrivaunuidumanpregtitdemultedeceniipentru
rzboiauscpatciviliza iuneadeghearelebarbariei.

X. Pentru conducerea mai departe a afacerilor na iunii romne din Transilvania, Banat i ara
Ungureasc,AdunareaNa ionalhotrteinstituireaunuiMareSfatNa ionalRomn,carevaaveatoat

10
ndrept ireasreprezintena iunearomnoricndipretutindenifa detoatena iunilelumiiisiatoate
dispozi iunilepecarelevaaflanecesareninteresulna iunii.

Prof.Hitica Mariana

OPERA APERTA.IOANSLAVICI-NOTEDESUBSOL-II
Discutnddespreposibilelevalen einterpretativealeunuitext,simplulaprimavedere,lectorulare
nuodatpartedesurprizenebnuite.Oastfeldesurprizopoateconstituianalizacelebeinuvele

oara cu noroc dintr-operspectivoarecumneconven ionalcunoscutsubnumeledemitanaliz.

Perspectiva mitanalitic este promovat n cultura roman de Ion Petru Culianu ntr-o serie de
studii,articoleieseurideexil,revendicandu-sendirectadescenden amaestruluisu,MirceaEliade.O
altncercaredemitanalizopropuneAl.PaleologunTreptele lumii sau calea ctre sine a lui ihail Sadoveanu .
Aplecndu-se asupra romanului Baltagul,
Paleologu vede aici nici mai mult nici mai pu in
dectoreiterareamituluivie iiimor iiluiOsiris.
Nu trebuie s uitm c exegeza operei lui Mircea
Eliade recurge adeseori, n mod tacit, la
perspectivedetipmitanalitic.

Eliade sustine c prezen a unor elemente


specifice sferei general-romantice (elementele
neptunice, nostalgia paradisului etc.) nu se
datoreaz unei influen e, ci unei comune
experien e metafizice, principiul de la care
porneste aceast interpretare observ Nicolae
Balot fiind acela al unui simbolism ecumenic
care se manifest i poate fi recunoscut n mituri,
arhitectonic, ritualuri, deci n structurile
spiritualit ii arhaice, ca i n crea iile literare,
artistul modern dovedindu-se mai mult sau mai
pu incontientdecoresponden elemiticealescrierilorsale.Inacestecondi ii,nusepoatevorbidespreo
ruptur ntre lumea arhaic i lumea modern, o analiz la nivelul ontologicului i nu a psihologicului
permitnd surprinderea unor pattern-uri mitice, simbolice, ce se manifesta n cadrul unei ntregi
colectivit i de-a lungul istoriei culturale, depind metaforele obsedante sau miturile personale. Mircea
Eliade a fost primul care a sus inut c povestile sunt reinvestiri mitologice mai mult sau mai pu in
mrturisite, fiind convins, nc din 1939, de existen a unor amintiri imemoriale, care zac n sufletul
tuturor oamenilor i care irup necontrolabil i n opera scriitorilor, teoria jungian a arhetipurilor i a
memorieicolectiveconsolidndipotezasemnifica iilortransistoricealeunorcomportamenteumane.

Revenind la Culianu, acesta vede n aceast nuvel prezen a unor influen e maniheiste.
Maniheismul a reprezentat una dintre cele mai importante religii practicate n antichitate, n Orientul
Mijlociu,nspecialpeteritoriulImperiuluiPersan.Filozofiamaniheistpropuneotezdualist,propagat
deMani(Manes)(216-277d.Hr.),filozofpersan,care,pretinzndafinposesiaunorrevela iisecrete,se
considera afiultimul trimis,ntruchipareafizicaParacletului.Maniheismul sus inedualismulradical
ontologicntreceledouprincipiieterne,BineleiRul,careseopun,ncursulistoriei,ntr-oconfruntare
frsfrit.Organizatcaonoureligie,religialuminii,avndcr i,cultiierarhie,micareamaniheist
11
a fost obiectul unor represalii i persecu ii. n sec.IV-V d.Hr. se rspndete n China i n Europa
Occidental. O vag influen maniheist este prezent i n basmul popular prin reiterarea continu a
eterneiluptedintrebineiru.

Ideeauneidualit iontologiceestetrasatintextulluiSlavicincdinprimelepaginialenuvelei..
HanuldelaMoaracunorocsegsetelaorscrucededrumuri,izolatderestullumii,nconjurat
de pustiet i. Drumul care duce spre han trece printre pduri i arini, apoi avanseaz anevoios spre
coborrea,ceseidentificcuhanul.Dincolodeacestlocbinecuvntat,seafllocurireleculope ile
rupteicuacopermntulciuruitdevremurilecetrecuserpestednsul.Nuan acontradictorieaepitetului
rele,lacarenaratorul revine aproapeobsesiv nepisodul descrieriihanuluipusin antitezcuideeade
noroc,binecuvantare,bunatribuiteoraului,denot,ntrooarecaremsur,caracterulnefastallocului,
naturaduplicitaraoamenilor,oriprezen aNecuratului.
Plurivalen alexemului presupuneiidentificarealocului cudrumul,cevizeazdestinul uman,ce
presupuneridicareaicdereapersonajelor,AnaiGhi .Hanulsepardrumulndou,instalndideeade
scindare,opozi iadintreBine(inten iaini ialaluiGhi ,remucrilesale,temerileAnei)iRu(seteade
baniipresupusastabilitateadusdeLic).
Ini ial acest topos a fost o moar, aadar un
locsimbolic,cepresupuneoroat.Roata,prin
micarea ei nencetat, sugereaz moartea i
renaterea, dar i strivirea boabelor, i,
figurativ, a destinelor. Odat cu venirea lui
Ghi la han, aceast fost moar urmeaz
acelai principiu al binarit ii:
ospitalitateostilitate, ordinedezordine,
calmtensiune. Aceast ambivalen a morii
vizeaz i destinul lui Ghi : acesta muncise
cacizmari veniselaMoaracunorocpentru
ai multiplica veniturile i pentru ai
asigurasieiifamilieiuntraidemn.
Un alt simbol ncrcat de rezonan e
premonitorii este este decorul hanului care
estestrjuit ladreaptadeundeal pecarezac
rmi elencnesttpitealeuneialtepduri,
cioate, rdcini ieite din pmnt i, tocmai
suslaculme,untrunchinalt,pejumtatears,
cucrengileuscate,locdepopaspentrucorbii
ceselascroncninddeladeallacmpie.
Motivulcorbuluiesteasocial,maiales
n folclorul romnesc, cu moartea, fiind o
pasre necrofag. Stigmatul rului i las amprenta i asupra locului pe care creteau doar iarb i
mrcini iar biserica din Fundureni rmne undeva pierdut oarecum in umbra dealurilor acoperite cu
pdiriposomorte,iarceadinInulacarebtrnaplecaperiodicsseroage,lsndu-ipedniisinguri
lapustietateaaceeadecrciumesteimaideparte.
Cele cinci cruci din fa a morii anticipeaz, de asemenea, destinul lui Ghi . Crucea, pe de alt
parte,esteasociatinstrumentuluidetortur.Crucificareaerarezervatsclavilor,ho ilorirufctorilor.
n perioada precretin, ea sugera Soarele, Cerul i Pmntul, n care centrul reprezenta mijlocul
universului,iarcelepatrubra epunctelecardinale.Casimbolcretin,cruceadenotjertfaluiIsusCristos,
iarlemnul cruciidevine attaltaruldejertf al Mntuitorului,ct i semn al mpcriiluiDumnezeucu
oamenii. Cele trei cruci din lemn de stejar corespund celor trei personaje cu sufletul curat, care
supravie uiescincendiuluidelahan.CifratreireprezintTrinitatea,principiuloriginaralvie ii.Lemnulde
stejar,pedealtparte,semnificfor afizicitriamoral,rezisten anfa aispitei.Trinicia nplan
simbolicrevineaadar,celorcura i,nentina i.

12
FiguraluiLicreprezint,lanivelulincontientului,omanifestare a tenebrelor locurilor, el devine
reprezentantulrului,antagonistulcucareGhi intrintr-ocompeti ieacerbncdelanceput.Nelinitea
Smdului este resim it i de ctre Ghi , care sesizeaz for a nefast a personajului i impactul
psihologicpecareacestalareasupracelorlal i.Caracterulsumaleficestesesizatideceledoufemei
carelavertizeazpeGhi spunndu-icLicesteunomru.LicSmdulocupunstatutaparten
acestelocuri:estecunoscutdectredomni,esterecunoscut,temutirespectatdetoatlumea,rspundede
celedouzeciitreideturme,pecareleaprcundrjire.
Porculngeneralesteasociatnmitologiaromncuntunericul,fiindunanimaldemonic,orLic
estecelcarecomandturmeledeporci.Banulnureprezintnimicpentruelcumsingurmrturisete,banii
nulnnobileaz,cichiaricontureazoimaginepalid,cevizeazdoarsuprafa ainuesen a.
Printotceface,Licsedovedeteafiunpersonajmalefic:mblnzeteciniidelahanulluiGhi
pentrua-iputeaaduceoameniifrnicioteam,ignoramenin rileluiGhi imodalit ileacestuiade
aprare (cumprarea a dou pistoale, angajarea unui argat), este sperjur, mincinos etc. Cunoaterea
limbajuluicinilorfacdinLicunadevratsolomonar,aadarunadevratpstrtoralcredin elorarhaicei
un adevrat cunosctor al psihologiei umane. Episodul cel mai semnificativ n care Lic i dezvluie
adevrata sa natur este momentul n care profaneaz biserica folosind sfintele odjdii pentru a-i nveli
calul.
Portretulsufizicdenotunommbtrnitnaintedevreme,chiardacvrstaacestuiaestedoarde
treizeciiasedeani.ns,acestasedeosebetedeceilal iporcariprinport:Liceraporcarnsdintrecei
carepoartcmasub ireialbcafloricele,pieptarcubumbideargintibicidecarmajin...Acestfapt
rezultidinanalizaminu ioasaexpresieife ei:ochiimiciidenotviclenia,sprncenele,capacitateade
disimulare, iar uscciunea fe ei, trecerea rapid a timpului, regimul rigid de via i tririle interioare
extreme. Tendin a de a supune, de a stpni teritorii i oameni relev componenta demonic a lui Lic.
Acesta nu accept refuzuri, iar din acest punct de vedere crciumarul se dovedete a fi un om slab iar
inocentaAnadevineopradimaiuoar.

Dupacestmoment,adevratulGhi moare,ntructacestafacepactulcudiavolul,Ghi devenind


asemenealui:preocupatdeob inereabanilor,deconservareaacestora;banulfiindcelceiconducevia a
iarsingurasaansdea-isalvasufletulrmnepurificareaprinfoc.
Canonizat ca nuvel realist de factur psihologic, textul lui Slavici rmne o nuvel cu
semnifica iidense,capabilssuscitecontinuuvariantedeinterpretarelectoruluiavizat.

Bibliografie:
1.Clinescu,G.,Istorialiteraturii romne de la origini pn n prezent,edi iaa
IIa,EdituraMinerva,Bucureti,1985.
2.Culianu,Petru,Studii romneti,traduceredeCorinaPopescuiDan
Petrescu,EdituraNemira,Bucureti,2000.
3.Chevalier,Jean,AlainGheerbrant,Dicionar de simboluri. ituri, vise, obiceiuri,
gesturi, forme, figuri, culori, numere,EdituraArtemis,Bucureti,1994.
4.SlaviciI,Moaracunoroc,Ed.BPT,2010
Prof.TeodorCotutiu

13
ORIZONT SPIRITUAL. ORIZONT SPIRITUAL. ORIZONT SPIRITUAL.ORIZONT SPIRITUAL.

DespreunomalluiDumnezeu.Cuvinteplinedelumin aleMaicii
GavriliaPapaiannisdin"Asceticaiubirii"

Maica Gavrilia a fost o calugarita ortodox a carei viata uimeste prin modestie,taria credintei si
curaj.

GherontissaGavrilias-anscutnConstantinopol(sauIstanbul)cupesteosut
deaninurm,pe2/15octombrie1897,dinEliasiVictoriaPapaianni,caal
patruleai celdinurmcopilalfamiliei,celmaiiubit(Alexandros,frateleei,
fiindprimul,iarsurorileeiVasilikiiPavelina-aldoilea,respectivaltreilea).
Gherontissanseamnnudoaromaicbtrn(care-isupravegheazpetineri),
cimaicuseamopersoannduhovnicitcareindrumpeceilal icusfaturi
n elepteicunotin delaDumnezeu,nrugciune.

ntreagavia aGherontisseiGavriliaafostoniruiredeminuni.Acrescutn
orapncefamilias-amutatlaTesalonic,n1923.AplecatnAnglian1938
iarmasacolopetoatdurataceluide-alDoileaRzboiMondial.S-apregtit
pentruafiortopedipsihoterapeut.nAnglia,pentruserviciileadusenrzboi
idup,is-aoferitsdevincet eanbritanic,nseaarefuzatpoliticos.n1945,s-antorsnGrecia,unde
alucratcuFriendsRefugeeMissioniAmericanFarmSchoolnThessalonic,nprimiianideduprzboi.
Maitrziu,i-adeschispropriulcabinetmedicalnAtena,undea
lucratpnn1954.nlunamartieaaceluian,mamaeiamurit,
iar cabinetul a fost nchis. Sora Gavrilia a prsit Grecia i a
cltorit pe uscat pn n India, unde a lucrat cu cei mai sraci
dintreceisraci, chiariculeproi,vremedecinci ani. Alucrat
mpreun cu Baba Amte i familia sa, cei ce au construit i au
organizatcomunit istetipentruleproiiIndiei.
O caracteriz o inteligen sclipitoare, avea entuziasm i
dragostedea-iajutapeceilal iindiferentdacaveatimpsaunu.A
cltorit prin toat lumea, a fost misionar n India timp de mai
mul iani,undeadevenitfoartecunoscutiiubit.Demulteori
erantrebatdecesentovrestecuhindui,musulmani,evrei,
cu persoane de alte religii, iar rspunsul ei era foarte simplu :
pentrucDumnezeuesteiubire.Intreagaeivia afostunmartor
neobosit,pretutindeninlume,aliubiriiluiDumnezeu,darnuprincuvant,cichiarprinfelulncarei-a
tritvia a.Omaicaracterizaabandonuldesine-deexemplu,luasehotrrea snueconomiseascnimici
nu a pus niciodat bani la banc. Odat trebuia s se angajeze undeva i a fost ntrebat cu ce banc

14
attdebun,vvomangaja,avenitrspunsul.Iubearevolu iileirevolu ionarii,darfararmei
sngevrsat.L-arespectatpeGhandiil-acunoscutpeMartinLutherKingpentrucaredeasemeneaavea
unrespectdeosebitpentrucielerampotrivaviolen ei.MaicaGavriliaaplecatdinaceastalumepe28
martie1992.Catevadincuvinteleeidevinreperepentruoricecredincios:
Uncrestintrebuiesaaibarespectpentrutainaexistenteifiecaruiomsiatuturorlucrurilor.
IisusHristosne-adatcaleademijloc:sisingurisicuceilalti.
Prof.OanaCrian

Influen a calculatorului asupra activit ii noastre zilnice

Calculatorularenprincipalefectenegativeasupraactivit iinoastrezilnice.Acestapoated una


dezvolt riiifuncion riicreieruluiuman.Toioameniiartrebuis aib oactivitateeficient cndsuntla
calculator,deexemplus -irezolveproblemelelegatedeserviciusaudecoal .

Esteobligatorius nustaimaimultde1-2orepezinfa calculatorului,iarlafiecare20demi-


nutes teridicidepescaunis facictevaexerciiiuoare.Acestelucruriajut oarecums undevenim
dependeni,s nupierdemtimpuldegeabais nuapar problemeledevedere.Dac devenimdependeni
primele efecte se vor vedea n comportamentul i socializarea cu cei din jur . Astfel devii un om mai
retras,cuproblemenexprimaresauchiarlapurtareaun-
uidialogcucineva.

Exist i efecte pozitive , cum ar fi faptul c


putem rezolva problemele care nu necesit neap rat de-
plasareanoastr .Darcelemaimultesuntefectelenega-
tive.Prinurmare,artrebuis neorganiz mtimpulntr-un
modctmaiutil,iarcalculatoruls nuner peasc tim-
pulpreios.ntimpulpecarelpierdeminutillacalcula-
tor pe site-uri de socializare sau jocuri ,care de altfel nu
neajut cunimic,amputeaieilaoplimbarenaerli-
ber,s facemsportpentruanemenineinformasaus
citimocarte,carenevadezvoltaimaginaiaivocabu-
larul.

MAGDADORA

CLASAAXI-AA

15
CE MAI CITIM? CE MAI CITIM? CE MAI CITIM? CE MAI CITIM? CE MAI CITIM? CE MAI CITIM? CE MAI CITIM?

Romanuladolescentuluimiop
Osursinepuizabildeinforma iidesprepersonalitatealui
M.Eliadei,mailarg,despreperioadadeefervescen literaricultural
interbelic este oferit de opera memorialistic a autorului. n aceast
categorie se incadreaz o serie de texte precum: Jurnal, dou volume
(versiunea n limba romn a fost restabilit de Mircea Handoca pornind
direct de la manuscris), Memorii, dou volume, 1991 (autobiografia sa),
Jurnal portughez i alte scrieri, Humanitas, 2006, i ntr-o oarecare
msur n ncercarea labirintului, ed. I, Dacia, 2000, ed. a II-a,
Humanitas,2006.
Scris de Mircea Eliade ntre 1921-1927, publicat ns de-abia n
1989, Romanul adolescentului miop esteunjurnalscrislapersoanaI,
tocmai de aceea reprezint un consistent material documentar despre
perioada de formare a celui ce va deveni mai trziu marele istoric al
religiilor,M..Eliade.Sigurdiscu iiledespreraportulrealitate-fic iunentr-
unastfeldetext,despresinceritateanaratoruluisepotpurtaoricnd.
TextulconstitueprimaoperautobiograficaluiEliade,ini iatn1921,s-anumitnti Jurnalul
unuiomsucitiarmaiapoiredactatin1925cutotul:Romanuladolescentuluimiop.Operacon inetrei
pr iitreizeciiasedecapitole.Autorul-naratoridescrieaniideliceusubformaunuijurnal,acesta
fiindlaunmomentdatsinguraluisperan spreviitor,astaspunnd
cnd a ramas corigent la matematic . In primul volum sunt descrie
cursurile la care particip adolescentul, descrie spa iul mansarda
clduroas n care ncepe s scrie acest roman. Apare desigur i
prezen a feminin n roman . n a doua parte sunt descrie examenul
debacalaureat,aspira iile,ntlnirileadolescentului...
Ni se nf ieaz cinematografic o epoc, un timp, cu
personajele sale recompuse din atitudini, gesturi, aspira ii. Apar
probleme ale adolescen ei cum ar fi : coala, familia i, desigur,
iubirea, de fapt, reac iile, nelinitile, contradic iile, grijile fiecrui
adolescent. La frontiera dintre copilrie i maturitate, adolescentul
este n conflict cu lumea, att in vremea lui Eliade ct si n ziua de
astzi.
Dup prerea mea, acest roman trebuie citit n anii de
adolescen . Fiecare adolescent se poate integra mai mult sau mai
pu in n rolul acestui personaj, deoarece romanul prezint n mare
parte problemele cu care se confrunt un adolescent pn la
maturizare, cum ar fi : coala , familia i desigur, dragostea. Acest roman este scris chiar in timpui
adolescenteiprotagonistuluiifinalizatdupceacestaterminliceul.
MirceaEliadeesteprintrescriitoriimeiprefera ideromane,iarRomanuladolescentuluimiop
estecarteameapreferataacestuiautor,pelngaltele,cumarfi:Maireyi(1933),Oceanografie
(1934),Huliganii(1935)iNop ilaSerampore(1940).Este,dupprereameaoscrierefoartereuit,
avndnvedereiperioadancareascrisromanul.

HITICAFELICIA

CLASAAXI-A
16
Despreceaducesaun-aduceMo ulcelorcumin inacestan

Dac n precedentulnum ral revistei noastresperam ca


mo uldinacestans aduc attelevilorct iprofesorilor i,de
altfel,ntregiicomunit i,mutareantr-o coal nou ,separec
nuamfostnacestandestuldecumin icas merit macestca-
dou.

Problemele ap rute n cazul licita iilor publice au de-


vansatpu intermeneledefinalizarealucr rilor.Uninterviure-
cent al domnului primar Paul tir, ap rut n num rul din 9 de-
cembriealziaruluiMesagerulvines aduc niscaival muririn
leg tur custadiullucr rilor.Proiectulbeneficiaz deoinvesti ie
de 1,3 milioane de euro din partea Uniunii Europene la care se
adaug 2 din partea prim riei i o cofinan are de la guvern.
Legat de stadiul lucr rilor, domnul primar este de p rere c
lucrrile sunt n curs de desfurare i eu zic c undeva in
aprilie-maianulviitorsevorfinaliza.

A ac separec cenuneaduceMo ulnacestanneva


aduce Iepura ul anul viitor. nprezent selucreaz laacoperirea
colii, fiind zidit cel de-al doilea etaj al cl dirii, i avand in vedere stadiul lucr rilor ,n aproximativ o
s pt mn sepoatetrecelaamenaj rileinterioare.

17
Lafinal, comunaC ianuMicsevaputeamndricu
unadintrecelemaimoderne colidinjude ncarecopiiivor
putea studia la standarde europene. Aceast investi ie
prevede modernizarea total a cldirii liceului, dotarea i
utilareacompletacldiriicumobilieritehnicIT,precum
i amenajarea cur ii i a parcrilor. Noile s li vor suplini
spa iul lips din vechea cl dire dar vor oferi elevilor i noi
facilit iprintrecareosal festiv i unspa iupentrubibli-
oteca coliidotatcusal delectur .

A tept m cu ner bdare prim vara, cnd n sfr it


sper ms nemut m inoincas nou .

BOCAIONELA

CLASAAIX-AA

18
ZIUA MONDIAL A ALIMENTAIEI
16 OCTOMBRIE 2015

Infiecarean,la16octombrie,OrganizatiaNatiunilorUnitepentruAlimenta ie iAgricultur
s rb tore teZiuaMondial aAlimenta iei.Scopulorganiza ieiesteaceladeaavertizaomenireaasupraim-
portanteialimenta ieicorecte ideant risolidaritateanluptamp-
otrivafoametei,malnutri iei is raciei.

OrganizatiapentruAlimentatiesiAgriculturaaNa iunilor
Uniteadeclarat,n1979,ziuade16octombriecazimondialade
luptaimpotrivafoameteisisaraciei.Astfel,laaceastadataseor-
ganizeaz pemapamondevenimentedesolidaritateimpotriva
foametei,precumsipentruaaten ionaasuprauneialimenta iisana-
toase.

nliceulnostrum,ZiuaMondial aAlimenta ieiafost


s rb torit prinmanifest rispecificecaredejaauolungatradi ien
istorialiceului.Astfel,eleviiclaseiaXII-aaLiceuluiTehnologic
IonCaianRomanulcoordonatidedoamnaprofesoaraPavalache
Viorica,audorits seimplicenac iunilededicateacesteizile,prinrealizareauneiprezentariculinarela
careauparticipattoatecadreledidacticedinscoala.Acestiaaupututvedeasi,inacelasitimp,gusta
preparatelefacutedefiecareelev.Eleviiaufacuttotfeluldepreparatetraditionaleromanestipecarele-au
prezentatinfataclasei.Catevadintreacesteaaufost:iahniedefasole,checcuvisinesicucacao,
prajituracunucadecocos,prajituracumeresidiferiteconserve(dulceturi,compoturi,zacusca).

FlorinaIonelaMagdaclasaaXII-a.

Cemaifacpiticii...
n luna decembrie a acestui an colar, elevii clasei a VI-a, sub ndrumarea domnului profesor de
romn , au participat la concursul na ional intitulat Tradi ii i obiceiuri din str buni.In cadrul concur-
sului,copiiiaurealizatdeseneinspiratedintradi iilepopulare,compuneri icrea iiliterare.Dintreelevis-au
remarcatprincrea iilespectaculoase:B lajanOlivia-PremiulI,Moro anIonelaPremiulalII-lea,Sila
Grigore Premiul al III-lea i Hitica
MarcelaPremiulalIII-lea.

Acest concurs a fost o bun ocazie


pentrunoi,copiii,deaevadadinprogramul
zilnic.

BLJANOLIVIA,ERMURECRIS-
TIAN

ClasaaVI-A

19
BalulBobocilor
Canfiecarenceputdean colar,lunaoctombrieestededicat celebr riicelormaitinerielevi,de
curndintra ipepor ileliceului, inmodtradi ionalacestevenimentestecunoscutsubnumeledeBalul
bobocilor.

nacestancolar,balulbobocilorafostorganizatdectreclaselea-X-aA iBmpreun cudirigin ii


lor,domniiprofesoriCotutiuTeodor iPugnaGheorghe.Evenimentulaavutlocndatade16Octombrie
2015laCaminulCulturaldinComunaCaianuMic.Balulanceputlaora19 is-ancheiatnjurulorei
00:30.Ceade-adouaatrac ieaseriiafostdiscotecalacaretineriis-audistratpn njuruloreitrei.Labal
auparticipateleviiclaseia-IX-aAsia-IX-aB.PrezentatoriibaluluiaufostBocaBiancampreun cu

VidicanAlexandrudinclasaaX-aA.

Participantiilabalaufost:

StirTimeeaAlexandra-HiticasFlorin

MaxianAlexandra-SimaDanut

FecheteAnaMaria-HognogiGrigore

CampanJessica-CoptilDoru

LazarIonela-TermureDarius

TermureDenisa-CucuraAlin

SuciuFlorentina-CiuiDaniel

Ace tiaaufostevalua idec treun


juriuformatdinelevideclasaa-X-aA i
profesoriailiceului.Concuren iiaufost
supu iurmatoarelorprobe:

probadedans(pemaimultesti-
luri)

probadeculturagenerala

probacomica

probadeaptitudinisauprobaliber

karaoke(pemaimultestiluri)

probasurpriz

Lafinalulbalului,nominaliza iipentruMISSsiMISTER2015aufosteleviiSuciuFlorentinadin
clasaaIX-aAsiHiticasSebastiandinclasaaIX-aB,ace tiaurmndcaanulviitors fieprezentatoriinoii
edi ii.Leuramtuturorbobocilorbunvenitinliceulnostrum,sporlainvatatsisa-sicreezecatmaimulte
amintirifrumoase!

RETEGANPAULA,RETEGANMIRELA

CLASAAIX-AA
20
E vremea colindelor
ApropiereasrbtoriiCrciunuluiadevenitprilejpentrueleviiclaselordeliceudeasetransforma
nmiciculegtoridefolclor,adunnddelaprin iibunicicolindedinzonaCianuluiialocalit ilor
nvecinate.Efortulcolectivs-atransformatntr-oculegeredeaproximativcincizecidecolindedintrecare
unelesuntvariante.Deidintretexteleculesepu inesuntintr-adevaroriginale,afostinteresantdeobservat
metamorfozeleunortextendiversezone.Oaltobserva ieinteresantafostlegatdestareadedegradare
aunorvariantecaredenotstatutullorpurmuzealidispari iaiminentdinfolclorullocal.Tradi ia
colindatuluiinseiapierdutmultterennultimiitrezecideani,astzidoarsporadicsemaizresctrupede
colintdoripestrzilelocalit ilor.Dintretexteleadunatene-amhotrtsvoferim,inlimitaspatiului,
ctevatextedeofrumuse estranie,marturiialeunorvremuridemultapuse.
i de-acolo s-o luat

S luar Maic Sfnta i pe boii-o ludat: i Adam a fost un om

Prin arina-ntrit Fiu-a i voi,boi,aldui i De treimetri n sus


De mine,de Dumnezeu Vinit-o mrcea i l-o dus
Ct locul s-l gasasca
Mai tare de Fiul meu. S-o rugat la-un neam de-a sau
i pe Fiul Sfnt s-L nasc.
Fiul o-nceput s plng S-l ingrpe-ntr-un parau
C la umbr plopcilor
Taci,Fiule,taci,dragule, n pru Raiului
Nu s-o putut hogini
C Tie mama Ti-a da n apa Iordanului
De zumzetul frunzelor

De rancezul iepelor. Dou mere,dou pere i crucei-o lsat s-I puie

i de-acolo o plecat Dou dalbe-a mele. Tot din pomu ce l-o oprit
Fiul plnge,nu mai tace Din care-o pctuit.
i p frunze-o blastamat:
Mama n-are ce-I mai face
No,tu,frunz,s n-ai stare
Taci,Fiule,nu mai plnge Culeas de RETEGAN MIRELA-CLASA
Nici n vnt,nici n rcoare
A IX-A A,de la bunica ei,Retegan
C Tie mama -a da
Nici n zumzetul cel mare! Zanovea, n vrst de 87 de ani,din locali-
Tt cheile raiului tatea Caianu Mic.
i p caii-o blastamat:
Tu raiu -I descui
"No,voi,cai,s n-ave sa
P Dumnezo l-I ved
Numa-n zua de Ispas
Tt n haine de mtas
S- atuncea numa un ceas!"
Implecite-n cinci i-n as.
i de-acolo o plecat

La grajdutul boilor
Culeas de FECHETE VARVARA-
La iezalea oilor
CLASA A IX-a A,de la bunica ei, Fetti-
Maic Sfnta cnd nast Varvara,n vrst de 80 de ani,din loc.
Sita,com. Spermezeu.
Boii mndru abur

21
i cu moartea lui la cap

Trambgitat-o injerii i cu cucu la picioare.

n col urile lumii Zice moartea ctr cuc:


Din muncile iadului
n patru cornuri de lume "Da-m,cucule,glasu tu
Din vpaia focului.
La tt omu p-a lui nume. C i eu i-l dau a meu"
Culeas de PALAGOS ADRIAN-CLASA
S staie la judecat "Ba,eu glasu nu i-l dau A IX-A A,de la bunica lui n vrst de 87
de ani,din localitatea Caianu Mic.
Fiecare cu-a lui plat. C eu punde m duc

Judecat-i mare fric Ies plugari cu plugurile,


Doi boieri batraniu
Domnii i-mpra is -ntrist. ic iobani cu oile
Fceau rugaciuniu
Domni i crai s-or ntrista Da tu pe unde te duci,
P cum s rugar
Iei mamele de la prunci
P mrce or ntreba
Dumnezo le dar
Taie,mrce,ce,ce t-om da? i ta ii de la copii
Mas glbioar
Da- -om aur i arjnt Rmn csle pustii.
Galbin,de cear,
C s ne lai p pmnt. Culeas de MAGDA DORA-CLASA A XI
-A A,de la bunica ei,Slgean Maria, din Mr rataganatu
Nu-mi traba aur i-arjint localitatea Caianu Mic.
Cu mere-ncarcatu
Numa suflet drept i sfnt.
Mndre i bogate
Lemnele-s cu radasina Acolo josu mai n jos
P mas-aplecate
S-a lor vreme nc vine Este-o mas de mtas
Vntu trgnar
D-apoi voi,trupuri de lut, Deasupra,Doamne,p mas
Merele pticara
Cum s i i tat p pmnt? Pohor negru de mtas
Merele p mas
Referen: O,rujmarinule-dup fiecare vers Deasupra pohorului
Frunzale pn cas
Culeas de HITICAS MiRELA-CLASA A Scris-I voia Domnului
IX-A A,de la bunica ei,Vidican Maria, n Doi injeri vineara
vrst de 63 de ani,din localitatea Caianu i p dou umerele
Mic. i le culejeara
Scrisa-I luna i tri stele.
La cer le suir
L-acest corn de cruce sfnt
P cum s gndir
Colo-n josu,mai n jos
Dou psrele cnt
Sus,la por i de raiu
Este-un rt mndru frumos
Tot cnta i ciripesc
La fete de craiu.
La mijlocul rtului
Pe Dumnezeu pomenesc
Este-un pat al raiului. Refren: Prag de besearica, se repet la
S caute pe Iisus fiecare distih
Da n pat cine-I culcat?
Pe Iisus Domnul Hristos Culeas de FECHETE DENISA-CLASA A
Mo Crciun i,mort de bat XI-A A,de la bunicaei, Curtusan Maria
Care de la iad ne-o scos
22
1.Blana ursului polar este alb deoarece mijlocul firului de
p rdinblan estegol,iarprinelsereflect luminamaimult
dectinzapad sighea .Pieleaunuiurspolaresteneagr .

2. Delfinii dorm ntotdeauna cu un ochi deschis. Acetia


producsunetediferiteprincareicheam peceilalimembri
ai grupului. Biologii au asem nat acest proces cu cel prin
careoameniisestrig ntreei.

3.Pinguiniisemperecheaz pevia ,iarceicarefacparte


din specia Gentoo le d ruiesc aleselor o pietricic , atunci
cndlecurteaz .

4.nadncurileM riiNegresunt20deepavecarefacparte
dinpatrimoniulnaional,adic auovaloaredepeste100deani.Unpunctdeinteresarputeafiepavadis-
trug toruluiMoskva,ceamaimarenav delupt dincelde-alDoileaR zboiMondial,descoperit desca-
fandriidelaRespiron2011.Vasuls-ascufundatntimpulconflagraieimondiale,dup cedelabordullui
s-adeschisfoculasupraorauluiConstana.Easeafl laaproximativ40demetriadncime,nzonaTuzla.

5InChina,trebuiesapl tetidoctoruldoardac etis n tos.

6.InFilipinenuaivoies divorezi.

7.Balenaalbastr esteanimalulcareproducecelemaiputernicesunete(panala188dedecibeli).Unastfel
desunetpoatefireceptatprinap laodistan depan la850dekilometri.

8.Ceimaimariiubitoriaic rniideporcsuntdanezii. InDanemarcaexist dedouaorimaimultiporci


dectintreagapopulaieuman aacesteiari.

9.Unomuit ,inmedie,circa80dintotceeaceainv atintr-ozi.

10.Unsfertdintreoaseleunuiorganismumanseafl numaiinpicioare.

11.nfiecarean,septembriencepenaceeaiziasptmniicadecembrie.

12.Ceamaiscumpcamerdehoteldinlumecost80.000dedolaripenoapte.

13.OfemeiedinOhioafostcondamnatspetreacnoapteanpdurefrmncare,apidistrac ie
pentrucaabandonat35depisoi.

14.Savan iibritaniciauconcluzionatcbrba iiinfideliauunIQmaisczut.

15.nElve iaesteinterzissreci ipoeziintimpceskiezi.

16.StudiidelaUniversitateadinOxfordauartatcdefiecaredatcndtendrgosteti,pierzi,nmedie,
doiprieteni.

HITICAALINA

CLASAaXI-a

23
UMOR.UMOR.UMOR.UMOR.UMOR.UMOR.UMOR.UMOR.UMOR.UMOR.UMOR.UMOR.

SMAIIRDEM.....

1.Mrie,dacaictiga100demilioanedelaLoto,
m-aimaiiubi?
-Da,Ioane,darmi-arfifoartedordetine!

2.Unbe ivajungeacasi,neavndcheia,sunlau.Nevast-sa,sculatdinsomn,ideschideil
ntreab:
-Ctem,ceasul?
-Dou.
Lacarenevast-sazbang-zbangitragedoupalmepesteochi.
-Cebinecn-amvenitla12,izisebe ivulngndullui.

3. Unnebuniaten ionaunfratede-alsuncurteaunuiazil:-Vezicaiogaurnumbrel!-tiu.Eu
amfcut-ocasvdcndseopreteploaia.

4. Doiardelenitiaulemne,iarna,frignprasnic.-D-apoi,vere,cumdenuailuatapcaaiacuurechi?-
Decndamavutaccidentul,nuomaiport!-Ceaccident?-Mis-aoferitoplincinuamauzit...

5. Arde,arde!Veni irepede!strigoblondlatelefon.-icumajungemlaloculincendiului?-Numai
ave imainilealeamariiroii?

6. Doublondemergnpdures-icauteunbraddeCrciun.Duptreioredemersprinzpad,una
dintreelezice:-Oarenuarfimaibinescutmunulnempodobit?

7. naintedenmormntare,so ulintrncamerpentrua-ivedeasoacrapentruultimadatibufneten
plns.So ia:-Decenaibaplngi,n-aiplcut-opemamaniciodat!So ul:-tiu,damis-aprutcmic!

8. Unpictorvestit,aflatprinmun i,ntlneteoturmdeoiiseadreseazciobanului:-Bade,midai
voies- ipictezoile?-Etinebun,omule?Las-leaaalbecumsnt

9. Untipseducelabisericssespovedeasc.Preotul
lntreab:-Aifcutpcate?-Da,printe.-Telepezi
deSatana?-M-alepda,printe,daramdoicopiicu
ea.

10. Bulcadedelaetajul4.Vinvecinii:-Domnule,a i
p itceva?-Nu.SescuturBulivreasplece,dar
esteopritdevecini:-Domnule,cemeserieave i?-Sunt
parautist.-iundevesteparauta?-Esusncas,o
batebrbat-sude-orupe.
COTUTIUGAROFIA
ClasaaXI-a
24
TESTDE
PERSONALITATE
TIBETAN.Aflcineeticu
adevratcudoar3
NTREB RI
Testuldepersonalitate
tibetanesteunadintrecelemai
ndrgiteunelteprincareoameniii
exploreazpropriapersonalitate.MilioanedeoamenidepeTerral-aufcut,deoarecetestulirpetefoarte
pu intimputilizatorului.Iat,aadar,celetreicerin eintrebri:
1. Pune urmtoareleanimalenordineapreferin elor tale:
vac
tigru
oaie
cal
purcel

2.Scriecteuncuvntcareledescriepefiecaredintreurmtoarele:
cine
pisic
oarece
cafea
marea

3.Gndete-telaoamenipecareitii foarte bine i care de asemenea te tiu,pecareipo i lega de urmtoarele culori. Numete
o singur persoan pentru fiecare culoare
galben
portocaliu
rou
alb
verde

INTERPRETARE
1. Animalele definesc priorit iletalenvia , astfel:

Vaca simbolizeaz CARIERA


Tigrul - MNDRIA
Oaia - IUBIREA
Calul - FAMILIA
Porcul - BANII.

2. Descrierile date fiecrui animal vorbesc despre propria ta personalitate, astfel:

Descriereacineluiimplic propria ta personalitate


Descrierea pisicii - personalitatea partenerului
Descrierea oarecelui - personalitatea dumanilor ti
Descrierea cafelei - modulncarevezitusexul
Descrierea mrii - propria ta via .

3. Culorile ataateunorpersoanespunctecevadespreacelepersoane,astfel:

Galben - O persoan pe care nu o vei uita niciodat


Portocaliu - O persoan considerat prieten adevrat
Rou: Cineva pe care iubeti cu adevrat
Alb: Sufletul tau geamn
Verde: O persoan decare i vei aminti tot restul vie ii tale.

REDACIA

25
Horoscop Chinezesc 2016- Anul Maimutei

Zodiacul chinezesc are la baz calendarul chinezesc,


astfel ncat datele anilor chinezesti sunt diferite n fiecare an.
Spre deosebire de Zodiacul European, care este mpr it n 12
luni, Zodiacul Chinezesc este mpr it n 12 ani. Fiecare an
chinezesc este numit dup un animal: obolan, bou, tigru, iepure,
dragon, arpe, cal, oaie, maimu a, cocoul, cinele i
porcul. Aceste dousprezece zodii chinezesti se rotesc la fiecare
douasprezece ani. Se spune c horoscopul chinezesc a fost
adoptat n Japonia, n anul 604, n timpul domniei mprtesei
Suiko. Potrivit legendelor chinezeti, n ziua de Anul Nou,
Buddha a chemat toate animalele la el, ns doar dousprezece
dintre ele au venit, i astfel i-au artat devotamentul fa de el. Drept recunotin , Buddha le-a onorat
denumind anii cu numele lor, n ordinea n care au sosit. Acest ciclu zodiacal a fost folosit n trecut i
pentru a indica ora i direc ia. De exemplu, zodia obolan simboliza perioada cuprins ntreora23i 1, iar
Calul orele cuprinse n intervalul 11 i 13. n ceea ce privete punctele cardinale, obolanului i-a fost
atribuit Nordul, iar Calului, Sudul.
Fiecare persoan din China tienceanalzodiaculuichinezescs-a nscut, la fel ca noi, europenii,
care ne cunoatem zodia european. Chinezii dac vor s aflevrstauneipersoaneautendin adeantreba
ncesemnzodiacals-a nscut,nlocdeantrebadevrst. tiindanulchinezescncares-a nscut cineva,
pot deduce cu uurin vrstaacesteia,fr aontrebanmoddirect.
Anul 2016 st sub semnul Maimu ei de Foc dup zodiacul chinezesc. Anul Nou chinezesc cade
ntotdeauna n prima Lun Nou din zodia Tigrului (Vrstor: 20 ianuarie 18 februarie). n 2016
srbtorim intrarea n Anul Maimuei de Foc pe 8 Februarie. Energia acestei zodii ne stimuleaz
creativitatea,putereadeafinoinine, for a afirmrii (nu neapratncarier) i da strlucire calit ilor care
nedefinesc,nencurajeaz s ne emancipm, s evolum.
Calit ile pozitive i negative ale Maimu ei culmineaz ntr-unanncareoricesepoatentmpla.
Nu prea are rost s negndimc nAnulMaimu ei de Foc 2016 vom putea s ne planificmntihn via a.
Influen a maimu ei asupra anului 2016 face ca lucrurile s devin imprevizibile. Lucrurile vor fi realizate,
darnmareparteprineforturipersonalei individuale. Micrile de grup, cum ar fi rsturnrile politice sau
revolu iile,probabilnuvormarcanmodsemnificativacestan.
Maimu a, acest animal obraznic, explodeaz de exuberan , aducnd un ritm rapid i o motiva ie
fantastic. Maimu a va mri comunicarea, umorul i iste imea, ajutndu-ne s trecem peste momentele
stresante cu gra ie i uurin . Afacerile vor nflori iar riscurile asumate vor avea tendin a s dea pe din
afar. Cadoul Maimutei in acest an este capacitatea de a gsi solu ii neconven ionale la probleme vechi.
ndrzneala de a fi diferit ar putea s te conduc spresuccesnAnulMaimu ei 2016!
Anul Maimu ei2016nempingelagesturindrzne e care s atrag aten ia asupra noastr pentru c
nedorim,unpicmaimultdectdeobicei,s fimncentrulaten iei, s anun m lumea c existm, s fim
privi ialtfeldectpn acum de semenii notri,altfeldectcaindivizi,canumere,cafiguri.nacestanne
cutm identitatea i dorim s fim recunoscu i i respecta i ca individualit i. Este de ateptat ca fiecare
dintre noi s i uimeasc pu in anturajul, s i asume repsonsabilitatea opiniilor i s i afirme unicitatea.
Anul Maimu ei aduce o deschidere la nivelul contiin ei in elegerii vie ii, emancipeaz gndirea
i comportamentul, civilizeaz, stimuleaz manifestarea naturii profund umane a fiecruia dintre noi.
Semnul zodiacal este umanist i este posibil ca to i s avem o deschidere mai mare ctre cultur, istorie,
religie sau politic (dar abordat din perspective sociale i spirituale).
REDAC IA

26
Integrame. Integrame. Integrame. Integrame.

CU CETIN

27
REVISTA HOLOGRAME
REVIST DE OPINIE COLAR

LICEULTEHNOLOGICIONCIANROMANUL,LOC.CIANU MIC, JUD. BISTRIA- NSUD,

NR 241, TEL/FAX 0263347006, EMAIL. icromanul@yahoo.com

TEHNOREDACTARE: COTUTIU MARIA GABRIELA

ISSN 2393 3038


ISSN-L 2393 3038

28