Sunteți pe pagina 1din 18

Elaborare:

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI Viorica SUDACEVSCHI, dr., conf. univ.


Victor ABABII, dr., conf. univ.

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATIC I Coordonatori:


MICROELECTRONIC Ion BALMU, dr., conf. univ.
Victor ONTEA, dr., prof. univ.
Viorel BOSTAN, dr. hab., conf. univ.
Victor BELIU, dr., prof. univ.
Vasile MORARU, dr., conf. univ.
Bartolomeu IZVOREANU, dr., conf. univ.
Liviu CARCEA, conf. univ.

GHID Recenzent:
Irina Tutunaru, dr., conf. univ.

Elaborarea, redactarea i susinerea Aprobat la edina Consiliului de Administrare al Facultii Calculatoare,


tezelor de master Informatic i Microelectronic din 21 octombrie 2015

Procesare computerizat:
Viorica SUDACEVSCHI, dr., conf. univ.
Victor ABABII, dr., conf. univ.

Facultatea Calculatoare, Informatic i


Microelectronic, UTM

Chiinu, 2015
2
CUPRINS INTRODUCERE

INTRODUCERE ............................................. 4 Prezentul ghid se refer la modalitatea de elaborare,


redactare i susinere a tezei de master i desfurare a practicii
1 GRAFICUL DE ORGANIZARE A de specialitate. Ghidul urmrete prezentarea unor repere
STUDIILOR DE MASTERAT ....................... 6 privind alegerea temei, stabilirea coordonatorului tiinific,
elaborarea i redactarea lucrrii, precum i desfurarea
2 PRACTICA DE SPECIALITATE .................. 7 practicii de specialitate la nivelul studiilor de masterat.
2.1 Desfurarea practicii ...................................... 10 Ghidul este structurat n trei pri: prima parte este
2.2 Coordonarea practicii ...................................... 10 consacrat practicii de specialitate, partea a dou descrie
2.3 Raportul de practic ........................................ 11 principiile de elaborare i redactare a tezei de master i partea a
2.4 Evaluarea practicii ........................................... 12 treia conine metode i tehnici de susinere a tezei de master.
Ghidul este destinat masteranzilor Facultii Calculatoare,
3 TEZA DE MASTER ....................................... 12 Informatic i Microelectronic, specialitile: Informatica
3.1 Generaliti 12 Aplicat, Managementul Aplicaiilor Informaionale,
3.2 Structura i coninutul tezei de master ............ 15 Microelectronic i Nanotehnologii, Calculatoare,
3.3 Tehnici de redactare a lucrrii......................... 20 Calculatoare i Reele Informaionale, Tehnologii
Informaionale, Automatica i Informatica i Ingineria
5 ADMITEREA I SUSINEREA TEZEI Sistemelor Biomedicale.
DE MASTER.................................................. 23 Ghidul este elaborat n conformitate cu Regulamentul cu
privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul
6 MATERIALE CONSULTATE ...................... 26 II, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007
i Hotrrea Senatului UTM din 30.06.2009 Cu privire la
Anexa 1 ........................................................... 27 implementarea studiilor de masterat.
Anexa 2 ........................................................... 28 Elaborarea tezei de master reprezint etapa final i de
Anexa 3 ........................................................... 29 sintez a celui de-al doilea ciclu universitar. Lucrul asupra tezei
Anexa 4 ........................................................... 30 de master se realizeaz n conformitate cu Regulamentele n
Anexa 5 ........................................................... 31 vigoare.
Anexa 6 ........................................................... 32 Studiile de masterat se ncheie cu susinerea public a tezei
Anexa 7 ........................................................... 33 de master, cuantificat cu 30 credite n programele de masterat
Anexa 8 ........................................................... 34 de 90/120 credite.
Anexa 9 ........................................................... 36 Teza de master este o lucrare original, fundamentat
tiinific sau practic, care conine rezultate teoretice i/sau
experimentale/practice n domeniul respectiv de studiu i
cercetare/proiectare. Prin teza de master se asigur
continuitatea i aprofundarea cunotinelor dobndite pe
3 4
parcursul studiilor universitare de licen. Teza de master 1 GRAFICUL DE ORGANIZARE A STUDIILOR DE
contribuie la dezvoltarea capacitilor de cercetare tiinific MASTERAT
ale masteranzilor, ofer posibilitatea specializrii ntr-un
domeniu circumscris studiilor din domeniul respectiv i Calendarul Universitar
obinerea unei diplome de master n domeniul ales. Masteratul Practica de
Activiti
contribuie la aprofundarea studiilor academice, iar tema tezei specialitate

Anul de studii
didactice,

(numrul de
Program de
de master poate s fie o continuare a celei de licen sau o nou

masterat
sptmni

credite)
abordare a acesteia n funcie de profilul masteratului (de

Semestrul /
sptmni
cercetare sau de profesionalizare), dar i de activitatea practic

Sem II
Sem. I
real desfurat de absolvent n spaiul public sau privat.
Masteratul este o condiie obligatorie pentru nscrierea la
doctorat i poate s asigure continuitatea n investigaia i
cercetarea tiinific pe tema dat, demarat prin lucrarea de Automatica i I 15 15
licen i continuat prin teza de master. Informatica (90) II 10* III/5
I 15 15
Calculatoare (90)
II 10* III/5
Calculatoare i I 15 15
Reele Informa- *
II 10 III/5
ionale (90)
Tehnologii Infor- I 15 15
*
maionale (90) II 10 III/5
Microelectronica I 15 15
i Nanotehnologii
II 10* III/5
(90)
Ingineria I 15 15
Sistemelor *
II 10 III/5
Biomedicale (90)
Informatica I 15 15
Aplicat (120) II 15 10* IV/5
Managementul I 15 15
Aplicaiilor Infor-
II 15 10* IV/5
maionale (120)
* elaborarea i susinerea tezei de master.

5 6
2 PRACTICA DE SPECIALITATE suplimentar ntr-una din instituiile de profil, pe specialitatea
respectiv, n volum de 10 la sut din numrul total de credite.
O component esenial a pregtirii universitare este Evaluarea final a masterandului se realizeaz de ctre
antrenarea studenilor de la Ciclul II (masterat) n aplicarea conductorul practicii, din partea catedrei, n colaborare cu
practic a cunotinelor profesionale. Obiectivul fundamental al specialistul, ndrumtorul de practic din partea bazei de
acestei activiti este acumularea deprinderilor i abilitilor practic.
necesare n practicarea profesiei prin implicarea direct a Practica de specialitate la nivelul studiilor de master este
masteranzilor n procesul de instruire. ajustat finalitilor concrete ale programului de masterat.
Stagiul de practic de la Ciclul II are drept scop Stagiul de practic are dou obiective principale. Unul din ele
consolidarea i aplicarea cunotinelor teoretice acumulate n prevede realizarea misiunilor practice n cadrul
procesul programului de masterat n cadrul unor instituiilor/organizaiilor de profil, iar cel de-al doilea prevede
organizaii/instituii de profil din Republica Moldova sau din lucrul asupra tezei de master (analiza literaturii, realizarea
strintate. Pot fi alese locaii de practic (instituii de experimentelor, acumularea materialului teoretic i practic,
cercetare, ntreprinderi industriale, companii private sau de stat, documentarea etc.). Att ponderea acestor pri n cadrul
organizaii guvernamentale, non-guvernamentale . a.) ale cror programului practicii de specialitate, ct i coninutul ei depind
profiluri de activitate sunt compatibile cu domeniile de de programul de masterat (de cercetare sau profesional).
cercetare/proiectare sau specializare.
Practica la nivelul studiilor de masterat este obligatorie, de Obiectivele generale ale practicii:
aceea se noteaz i se crediteaz ca orice alt materie inclus n
planul de nvmnt, avnd 5 credite (300 ore). Practica de 1. Practica de specialitate reprezint o component
specialitate se desfoar timp de 5 sptmni la anul II (sem. curricular semnificativ pentru obinerea creditelor necesare
3) pentru programul de master de 90 de credite i la anul II promovrii studiilor la ciclul II de masterat;
(sem. 4) pentru programul de master de 120 credite. 2. Practica profesional conduce la formarea urmtoarelor
Practica de specialitate la nivelul studiilor de master este competene:
nemijlocit legat de realizarea prii aplicative a tezei de aplicarea adecvat a conceptelor specifice domeniului de
master. cercetare/proiectare respectiv;
Obiectivele principale urmrite de stagiul practic se explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese i a
stabilesc n dependen de particularitatea tezei de master unor manifestri ale dinamicii vieii profesionale;
tez de cercetare sau proiect profesional. examinarea critic, evaluativ a unor idei, proiecte i
Persoanele nscrise la studii superioare de masterat la procese profesionale;
Facultatea Calculatoare, Informatic i Microelectronic, fr proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor
experien practic n domeniul de formare profesional sau profesionale;
absolveni ai ciclului I de studii superioare la un alt domeniu de manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de
formare profesional (persoanele care nu activeaz n cmpul profesia respectiv;
muncii pe specialitate), vor realiza un stagiu practic realizarea unor conexiuni ntre cunotinele dobndite prin

7 8
studiul academic la programul de master respectiv i n alte 2.1 Desfurarea practicii
domenii ale cunoaterii i practicii umane.
Activitatea de practic se desfoar pe baza curriculum-
Administrarea practicii ului stagiului de practic, elaborat de ctre responsabilul de
Nr. Stagiul de Sem. Sptmni Ore Perioada Credite practic pentru programul de studiu de la catedra de profil.
d/o practic Datorit faptului c coninutul practicii de specialitate la
Pentru programul de masterat de 120 credite nivelul studiilor de masterat este individualizat, fiecare student
primete nsrcinri individuale de la conductorul tezei de
1 De 4 5 300 febr.- 10
master, care sunt fixate n Planul individual al practicii de
specialitate martie
specialitate (Anexa 1).
Total 5 300 10
n perioada desfurrii practicii de specialitate
Pentru programul de masterat de 90 credite
masterandul i asum urmtoarele obligaiuni:
2 De 3 5 300 septem.- 10 s elaboreze planul tezei de master;
specialitate octom. s ndeplineasc misiunile prevzute de planul individual;
Total 5 300 10 s realizeze experimente, chestionri, studii de caz (prevzute
pentru realizarea tezei de master);
Responsabilitatea organizrii i desfurrii practicii s elaboreze o list de literatur, necesar pentru scrierea tezei
masteranzilor revine catedrei de profil i fiecrui cadru didactic de master;
(conductor al tezei de master). s prelucreze sursele documentare;
Responsabilii de practic pe programele de studii s colecteze material suficient pentru elaborarea tezei de
coordoneaz mpreun cu conductorul tiinific al tezei locul master.
de desfurare a practicii de specialitate, misiunile practice,
precum i evaluarea practicii. 2.2 Coordonarea practicii
Practica se desfoar n cadrul ntreprinderilor,
instituiilor, unitilor economice, unitilor de cercetare care Pe parcursul stagiului de practic masterandul este
au domeniul principal de activitate relevant pentru programul ndrumat de ctre un coordonator (conductorul tezei de
de master. Practica se poate efectua i n cadrul laboratoarelor master) care are urmtoarele atribuii:
de la facultate sau de la alte faculti din reeaua universitar s ndrume masterandul n alegerea organizaiei / instituiei de
acreditat. profil;
Masteranzii care sunt angajai n cmpul muncii pot efectua s faciliteze accesul acestuia n organizaii / instituii;
practica la locul de munc, dac sunt asigurate condiiile pentru s in permanent legtura cu masterandul pentru a rspunde
acumularea competenelor prevzute. eventualelor ntrebri / probleme care apar pe parcurs;
s evalueze raportul de practic a masterandului;
s verifice autenticitatea acestuia.
Coordonatorul i rezerv dreptul de a invita masterandul la
un interviu referitor la stagiul practic.
9 10
Masterandul are urmtoarele responsabiliti: Raportul va fi semnat, pe prima pagin, de conductorul
s-i ridice adeverinele i ghidul de practic; instituiei / organizaiei sau al departamentului n care s-a
s anune coordonatorul n cazul n care nu a gsit o desfurat practica.
organizaie / instituie de profil n care s-i desfoare stagiul De asemenea, masterandul trebuie s anexeze la Raport i
de practic; Planul individual al practicii de specialitate (Anexa 1), i
s anune coordonatorul n cazul n care nu a fost acceptat n Adeverina de practic (Anexa 2) cu acelai tip de semntur.
cadrul organizaiei / instituiei pe care a ales-o;
s prezinte raportul de practic n timp util; 2.4 Evaluarea practicii
s se prezinte la interviu n cazul n care este solicitat de Evaluarea stagiului practic se va face n baza Raportului
coordonator. prezentat i prin susinere public n cadrul unui seminar
La finalizarea practicii de specialitate masterandul trebuie organizat de catedra de profil.
s prezinte dou tipuri de documente:
1. Adeverina care atest faptul c masterandul a efectuat 3 TEZA DE MASTER
practica de specialitate timp de cinci sptmni n cadrul
instituiei / organizaiei respective (Anexa 2). 3.1 Generaliti
2. Raportul care s cuprind toate informaiile colectate n Tematica tezelor de master acoper integral aria domeniului
perioada desfurrii practicii de specialitate. Acesta este scris general de studiu, vizeaz domenii interdisciplinare cu un grad
ntr-un stil impersonal, folosindu-se un limbaj simplu i clar. suficient de noutate, conine probleme de cercetare / proiectare
n raport se va prezenta: la nivel instituional, naional i internaional.
descrierea activitilor practice efectuate de masterand n Teza de master, spre deosebire de teza de licen, este o
cadrul instituiei / organizaiei pe parcursul celor cinci lucrare tiinific care:
sptmni (aceast descriere se poate face pe zile sau pe
conine o analiz aprofundat a aspectelor teoretice de
activiti efectuate);
baz, ce se finalizeaz cu o sintez la tema abordat i o
descrierea activitilor ce in de perfectarea tezei de master; expunere a opiniei personale;
bibliografia la tema tezei de master.
prevede aplicarea diverselor metode cantitative i
calitative de cercetare tiinific (comparaia, analiza datelor,
2.3 Raportul de practic
observaia etc.);
Precizri pentru redactarea raportului de practic: include un studiu practic aprofundat;
Raportul va fi tiprit cu caractere Times New Roman, 12pt, reflect aportul masterandului n realizarea unor sarcini
la 1,5 linii i va cuprinde 15-20 pagini. n raport se va specifica concrete.
denumirea exact a instituiei unde s-a efectuat stagiul de Concomitent cu alegerea temei, se alege i conductorul
practic, numele i prenumele masterandului, anul de studii i tiinific sau coordonatorul tezei de master. Activitatea de
perioada n care s-a efectuat stagiul de practic. cercetare a masterandului vizeaz elaborarea unei lucrri sub
Eventualele acte normative care au servit la ntocmirea directa coordonare a unui cadru didactic, care are titlul
raportului, vor fi anexate n copie i nu vor fi incluse n raport. tiinifico-didactic de profesor universitar sau confereniar
11 12
universitar (n cazuri de excepie conductorul poate fi a) actualitatea temei;
magistru n domeniul respectiv). b) calitatea fundamentrii tiinifice / practice ;
Este preferabil ca tema propus s intre n sfera de activiti c) realizarea obiectivelor cercetrii / proiectrii;
didactice i tiinifice a coordonatorului tiinific. d) calitatea / complexitatea metodologiei cercetrii / proiectrii;
Tema concret a tezei de master se stabilete de ctre e) relevana practic a studiului efectuat;
masterand i conductorul de tez, fiind aprobat de ctre f) calitatea prezentrii (lizibilitate, grafic, elocin etc.);
catedra de profil i Consiliul Facultii. Dup aprobare, g) alte criterii stabilite de comisia de evaluare.
tematica tezelor de master se plaseaz pe site-ul oficial al Ponderea fiecrui criteriu n calcularea notei finale va fi
U.T.M. stabilit de comisia de evaluare.
Masterandul poate solicita schimbarea temei tezei o singur Nota final se calculeaz ca medie aritmetic a notelor
dat n timpul studiilor de masterat, dar nu mai trziu dect cu atribuite de ctre membrii comisiei pentru fiecare din criteriile
3 luni pn la susinerea tezei. Schimbarea temei se aprob de prevzute. Rezultatele evalurii tezei se exprim prin note de la
ctre catedra de profil, n cadrul aceluiai domeniu n care a 1 la 10, calificativul de promovare fiind stabilit de ctre
fost nmatriculat masterandul, i nu implic modificarea duratei regulamentul de masterat.
studiilor. n cazul programelor comune de studii, schimbarea Masteranzii au dreptul s conteste rezultatele evalurii tezei
temei de cercetare / proiectare se face cu acordul ambelor de master. Eventualele contestaii se depun, n scris, la
instituii. secretariatul comisiei de evaluare, n termen de maximum 24
Teza de master trebuie s reprezinte o lucrare autentic, cu ore de la comunicarea/afiarea rezultatelor. Contestaiile se
caracter tiinific i/sau aplicativ n domeniul respectiv de rezolv, n termen de 48 de ore de la depunere, de ctre
studiu. Cerinele concrete pentru elaborarea i susinerea tezei comisiile de evaluare a tezelor de master.
de master se stabilesc de ctre catedra de profil. n funcie de n cazul n care masterandul nu a susinut teza de master n
domeniul studiilor de masterat, teza de master cu orientare de sesiunea stabilit, acesta are dreptul s o susin repetat, de cel
profesionalizare poate fi prezentat sub form de demonstraie mult dou ori n urmtorii ani, cu suportarea de ctre candidat a
practic. cheltuielilor de examinare, stabilite de Senatul U.T.M. La a
Tezele de master se susin public, n faa comisiei de doua susinere, masterandul va solicita reconfirmarea temei
evaluare stabilit prin ordinul Rectorului U.T.M. Comisia de tezei de master. Dac i la a doua susinere a tezei masterandul
evaluare a tezelor de master este constituit din cel puin trei nu obine media de promovare, acestuia i se elibereaz un
membri (inclusiv reprezentani ai angajatorilor). Preedintele certificat de absolvire a programului de masterat i certificatul
comisiei pentru susinerea tezelor de master este numit de ctre academic respectiv.
Ministerul Educaiei al Republicii Moldova, n baza propunerii Teza de cercetare/proiectare confirm calificarea
catedrei de profil. masterandului pentru obinerea titlului de Master n tiine.
Orarul susinerii tezelor de master va fi publicat pe site-ul Prin realizarea tezei, absolventul trebuie s demonstreze
catedrei de profil sau al facultii C.I.M. urmtoarele competene i capaciti:
n procesul evalurii i susinerii, tezele de master vor fi analiza problemei i modelarea soluiilor la nivel
apreciate dup urmtoarele criterii: conceptual;

13 14
nelegerea i aplicarea n practic a metodologiei de Plagiatul sau nsuirea de ctre un autor a rezultatelor
cercetare/proiectare tiinific; muncii altui autor (indiferent dac este vorba de reproducerea
nelegerea tendinelor contemporane tiinifice de exact a unui text sau de reformularea unei idei cu adevrat
dezvoltare a domeniului respectiv; originale), fr ca acestea din urm s fie menionate ca surs a
realizarea cercetrii/proiectrii n aspect teoretic i textului sau a ideii respective, constituie o fraud intelectual.
practic; Plagiatul poate fi voluntar (numit i plagiat propriu-zis) sau
elaborarea, redactarea i prezentarea raportului n faa involuntar (atunci cnd se folosete greit sistemul de citare sau
comisiei de evaluare; nu se indic sursa unui material).
lucrul individual. 5. Avizul conductorului tezei de master (Anexa 6)
formularea, planificarea i executarea unui proiect
profesional la tem; 6. Adnotarea
identificarea subiectelor-cheie pentru realizarea Adnotarea reprezint rezumatul tezei de master i include
proiectului; informaia privind: titlul lucrrii, numele autorului, structura
analiza, sinteza i integrarea ideilor proprii ntr-o tez; tezei (de exemplu, introducere, trei capitole, concluzii,
realizarea cercetrii cantitative i/sau calitative care ar bibliografie din 83 titluri, 3 anexe, 71 pagini de text de baz
verifica ideea studiului; (pn la Bibliografie), 24 figuri, 8 tabele), cuvintele-cheie
(pn la 10 cuvinte, ntr-un rnd separat).
3.1 Structura i coninutul tezei de master Cuvintele-cheie sunt cuvinte sau grupuri de cuvinte care au
Teza de master va avea un volum de circa 3,5 coli de autor, un anumit sens i pot fi folosite pentru identificarea celor mai
ceea ce constituie 70-75 pagini sau 140.000 semne (fr relevante ideii sau subiecte din textul tezei de master. Se
calcularea spaiilor). recomand ca lista cuvintelor-cheie s conin aproximativ 8-
Este preferabil o dimensionare optim a structurii lucrrii 10 descriptori (cuvinte-cheie). Cuvintele-cheie se selecteaz n
astfel nct s se evite, pe de o parte, segmentarea excesiv a dependen de frecvena utilizrii acestora n textul lucrrii.
materialului elaborat i realizarea unor capitole Se descriu, n mod separat, urmtoarele compartimente:
supradimensionare, pe de alt parte. scopul i obiectivele lucrrii, obiectivele cercetrii,
Teza de master va cuprinde urmtoarele pri componente: metodologia cercetrii, elementele de inovaie i originalitatea
tiinific, contribuia personal a autorului, concluzii i
1. Coperta (Anexa 3) recomandri.
2. Pagina de titlu (Anexa 4) Pentru tezele de master se recomand o adnotare n volum
de aproximativ o pagin (circa 250 de cuvinte).
3. Pagina de dedicaii i mulumiri (opional); Adnotarea se prezint n 2 limbi: romn i
4. Declaraia de onestitate a masterandului (Anexa 5) englez/francez, fiecare fiind prezentat pe pagin separat. n
cazul tezelor de master elaborate n limba rus, adnotarea va fi
Pagina respectiv va fi scris de mn.
scris n limbile: romn, rus i englez/farancez.

15 16
7. Cuprinsul (Anexa 7) Capitolul 1. Cadrul teoretic sau conceptual.
n cuprins sunt reflectate toate compartimentele tezei de Primul capitol constituie din textul lucrrii i este axat pe
master: introducerea, capitolele, concluziile, bibliografia i studiul problemei din perspectiva literaturii de specialitate
anexele, numerotate cu cifre arabe (1, 2, 3, etc.). Capitolele vor dedicate temei de cercetare / proiectare analizate. Se reflect
fi dezvoltate n cuprins pe dou sau, opional, pe trei niveluri, propria nelegere a temei i se formuleaz scopul i sarcina de
marcate cu 1.1; 1.2; 1.3; 2.1... .a.m.d. Toate intrrile din cercetare / proiectare.
cuprins vor avea menionat paginaia corespunztoare din text. Autorul, studiind literatura de specialitate, descrie
8. Lista tabelelor (opional) conceptele de baz, metodele, tehnicile i modelele existente n
domeniul de cercetare, efectueaz analiza acestora, prezentnd
Se specific numrul tabelului (n cifre arabe), titlul avantajele i dezavantajele. n aceast parte a tezei masterandul
acestuia i numrul paginii la care se afl. trebuie s demonstreze capacitatea de a selecta diverse surse
9. Lista figurilor (opional) bibliografice, de a le analiza i de a formula propriul punct de
vedere.
Se specific numrul figurii (n cifre arabe), titlul acesteia
i numrul paginii la care se afl. Capitolul 2. Aspecte analitice.
Capitolul 2 cuprinde aproximativ din textul lucrrii i
10. Lista abrevierilor (opional) este consacrat aspectelor teoretice i metodologice n domeniul
Se specific abrevierea i ce aceasta semnific. de cercetare / proiectare.
n acest capitol se descriu tehnicile i metodele de
11. Introducere cercetare/proiectare, instrumentele utilizate pentru realizarea
Se argumenteaz importana i actualitatea temei cercetate, sarcinii:
se face o prezentare succint a motivaiei alegerii temei, se - tehnici de proiectare, comunicare, achiziie a datelor, etc;
analizeaz gradul de studiere a acesteia n literatura de - metode de sintez, modelare, descriere, verificare, etc;
specialitate, se definete scopul i sarcinile tezei, se indic baza - limbaje de programare, limbaje de descriere hardware, etc;
tiinifico-metodologic, elemente de inovaie tiinific i se - componente hardware i software.
realizeaz un sumar al compartimentelor tezei. Capitolul 3. Rezultatele cercetrii.
12. Coninutul lucrrii Capitolul 3 cuprinde aproximativ din textul lucrrii i
Coninutul de baz al tezei de master este expus n 3 este consacrat prezentrii rezultatelor practice / experimentale
capitole, fiecare avnd cte 4-5 subcapitole (capitolul teoretic, n domeniul de cercetare / proiectare obinute pe parcursul
capitolul analitic i capitolul aplicativ). n anumite situaii elaborrii tezei de master.
obiective, teza poate avea i mai mult de 3 capitole dac 13. Concluzii generale i recomandri
tematica abordat de autor are un caracter specific i nu exist
soluia de structur logico-analitic n maxim de 3 capitole. Concluziile trebuie s fie clare, concise i coerente. Ele vor
cuprinde o sumar reluare a obiectivelor i motivaiei
Poate fi utilizat urmtoarea structur: cercetrii, urmate de sinteza rezultatelor obinute i a
17 18
semnificaiei acestora n contextul literaturii dedicate temei maxim 10% teze ale conferinelor tiinifice naionale i
analizate. Se pot compara rezultatele obinute cu rezultatele internaionale;
altor cercettori. De asemenea, se pot face aprecieri cu privire maxim 5% materiale nepublicate (teze de doctorat, materiale
la dificultile ntmpinate pe parcursul cercetrii/proiectrii. distribuite n cadrul workshop-urilor, etc.);
Se vor evidenia eventualele puncte slabe ale lucrrii, precum i maxim 5% materiale preluate din Internet.
recomandrile ce in de alte direcii de cercetare legate de Regulile privind completarea listei bibliografice sunt
subiectul respectiv. Se vor reliefa cele mai relevante aspecte prezentate n Anexa 8.
care au constituit contribuia individual la realizarea temei,
15. Anexe
noutatea tiinific i valoarea aplicativ n raport cu tema
studiat. Anexele se ataeaz la lucrare n cazurile n care se
n cazul tezei de master concluziile trebuie s aib un consider oportun, precum i pentru a sprijini demersul
volum de una sau dou pagini. tiinific ntreprins. Se recomand ca ponderea anexelor
raportat la numrul total de pagini al lucrrii s fie maxim
14. Bibliografie sau Referine bibliografice
20%.
Bibliografia exprim msura documentrii care trebuie s
fie solid, real, autentic i relevant, regsit la nivelul 3.3 Tehnici de redactare a lucrrii
referinelor bibliografice. Pentru utilizarea i identificarea
bibliografiei sau a referinelor bibliografice se recomand Redactarea tezei de master trebuie fcut astfel nct s
urmtoarele: reflecte caracterul tiinific al acesteia. n acest sens se
utilizarea unor surse de documentare reale i autentice; recomand respectarea urmtoarelor reguli de redactare:
ponderea semnificativ n cadrul referinelor bibliografice Teza de master se redacteaz n limba romn, rus, englez
trebuie s revin articolelor tiinifice, publicate n literatura de sau francez;
specialitate;
referinele bibliografice de la finalul lucrrii trebuie s se Formatul paginii: A4 (21,0 x 29,7 cm);
regseasc integral n textul tezei de master; Margini: sus (top) 2,0 cm, jos (bottom) 2,0 cm, stnga (left)
nu se admite reflectarea n bibliografie a unor referine a cror 2,0 cm, dreapta (right) 1,0 cm.;
utilizare nu poate fi identificat n textul lucrrii;
pentru asigurarea unui nivel tiinific semnificativ se Font pentru text: Times New Roman, mrimea corpului de
recomand ca ponderea diferitelor tipuri de surse utilizate s fie liter va fi de 12 puncte (size). Textul va fi imprimat la un rnd
repartizat astfel: i jumtate (1.5 lines); notele de subsol vor fi culese la un
minim 50% articole publicate n reviste naionale i/sau singur rnd (single), cu corp de liter 10, caractere de rnd;
internaionale; Pentru ntregul text cuprins n lucrare se va utiliza acelai tip
maxim 30% cri de specialitate publicate n limba romn i de bullets pentru a puncta sau enumera diverse elemente.
n alte limbi (editate n ar i peste hotare);
Lucrarea se va lega prin spiralare, ntr-un singur exemplar;

19 20
Teza de master se organizeaz pe capitole i paragrafe , cu Denumirile tabelelor se scriu deasupra acestora fiind aliniate
excepia introducerii i a concluziilor; la dreapta i numerotate (Anexa 9);
Titlurile capitolelor i paragrafelor se vor scrie cu caractere Numerotarea figurilor i a tabelelor este separat. Ea se face
mai mari (13-14 pt. bold, capitals, center/left); succesiv cu cifre arabe pentru fiecare capitol (de exemplu:
Figura 2.1). Numrul figurilor i al tabelelor const din
Titlurile capitolelor trebuie s fie numerotate continuu, iar
capitolele vor fi numerotate n funcie de numrul capitolului. numrul capitolului i numrul de ordine al figurii sau al
Nu se recomand utilizarea mai mult de 3 cifre pentru tabelului.
Este preferabil ca figurile i tabelele s fie plasate imediat
numerotarea subcapitolelor (de exemplu, 1.2.3).
dup ce au fost menionate n text. n cazul n care la ele se fac
Titlurile subcapitolelor de dou (1.1) sau trei (2.1.3) niveluri referine repetate, se aplic modalitatea: vezi (de exemplu:
se vor scrie cu caractere Times New Roman 12 pt. bold, vezi figura 1.2). Tabelele trebuie ncadrate pe o pagin.
center/left. Tabelele mari se plaseaz n anexe. n cazul n care apare
Fiecare subcapitol trebuie s aib o structur clar, delimitat necesitatea de a trece o parte din tabel pe alt pagin, atunci
prin subcapitole distincte. Textul unui capitol, subcapitol cuvntul Tabel, numrul i titlul lui se indic numai o dat, la
trebuie mprit n alineate. Separnd ideile dintr-un text, nceputul acestuia, iar pe urmtoarele pagini se scrie
alineatele nu ncep de la marginea stng a rndului, ci dup un Continuarea tabelului (cu indicarea numrului respectiv).
spaiu liber de 1,5 cm.; Pentru figurile, formulele, fragmentele de text sau tabelele
Lista tabelelor i Lista figurilor din text i din anexe sunt preluate din literatura de specialitate n format electronic
inserate dup Cuprins. Se specific numrul tabelului sau al (copiere, scanare), este obligatoriu s se fac trimiterea la sursa
figurii (n cifre arabe), titlul acestuia i numrul paginii la care se respectiv, n locul n care apar n lucrare, cu indicarea n
afl fiecare tabel, utilizndu-se acelai caracter de liter, de paranteze ptrate a numrului sursei din lista bibliografic;
aceeai mrime ca i ntregul text (Times New Roman, 12 pt). Ecuaiile/formulele vor fi centrate, iar numerotarea acestora
Numerotarea paginilor va fi continu. Foaia de titlu se se va plasa la sfritul rndului in ordine cresctoare n limita
numeroteaz (este prima pagin a lucrrii), ins pe ea nu se capitolului respectiv. (Anexa 9);
scrie numrul. Numrul paginii va fi plasat n partea de centru - Anexele (12pt, bold, capitals, right) constituie o parte
jos a paginii. component a tezei de master. n anexe pot fi incluse materiale
Notele de subsol pot fi folosite pentru anumite precizri de care servesc pentru mbogirea coninutului de baz al tezei
natur conceptual sau faptic i/sau pentru citri bibliografice. prin tabele, desene, ilustraii, scheme etc. Fiecare anex trebuie
nceput din pagin nou cu indicaia n colul de sus din
Figurile, pozele, diagramele, graficele i schemele se noteaz dreapta. Dac teza conine mai multe anexe, ele se numeroteaz
cu lexemul Figura iar denumirile lor se scriu sub acestea succesiv cu cifre arabe (de exemplu: Anexa 1);
(centrate) fiind numerotate (Anexa 9);

21 22
Recomandri stilistice. C.I.M. Absolvenii programelor de master de 90 de credite vor
Teza va fi scris ntr-un limbaj simplu, clar i impersonal susine tezele de master n luna ianuarie, iar absolvenii
(nu se va utiliza persoana I-a). Pentru expunerea materialului se programelor de master de 120 de credite vor susine tezele de
va utiliza timpul trecut al verbelor. Referinele la tabele, figuri, master n luna iunie.
etc., se va face utiliznd prezentul verbelor. Comisiile de evaluare a tezelor de master sunt constituite
din cel puin trei membri, inclusiv reprezentani ai
5 ADMITEREA I SUSINEREA TEZEI DE angajatorilor.
MASTER La susinerea tezei n faa comisiei de evaluare se va
respecta urmtoarea procedur:
Teza de master este supus analizei i dezbaterii publice la susinerea tezei de master const dintr-o expunere oral de
nivelul comisiei de evaluare. ctre autor a rezultatelor cercetrii / proiectrii efectuate;
Conductorul tiinific este obligat s analizeze coninutul timpul alocat pentru expunere este de maxim 15 minute;
tezei de master i s completeze aviz-ul la teza de master pentru susinerea tezei n faa comisiei de evaluare
(Anexa 6). masterandul va pregti o prezentare grafic n PowerPoint. n
Coordonatorul tiinific i rezerv dreptul de a nu accepta vederea respectrii timpului alocat, se recomand utilizarea
pentru susinere o lucrare care nu respect regulile i normele unui numr de maxim 15 slide-uri;
n vigoare, cerinele catedrei de profil i exigenele n unele cazuri masterandul poate prezenta un material
conductorului tiinific. audiovizual, care vine n susinerea tezei de master;
Teza de master care nu corespunde exigenelor stabilite nu dup prezentarea tezei masterandul noteaz ntrebrile venite
este admis pentru susinere. din partea membrilor comisiei;
Masterandul admis pentru susinerea public a tezei n faa timpul alocat pentru rspunsurile la ntrebri este de maxim 5
comisiei de evaluare trebuie s respecte urmtoarele reguli: minute;
masterandul prezint teza secretarului comisiei de examinare dup rspunsurile acordate de masterand comisia are
doar cu acordul conductorului tiinific; abilitatea de a face discuii, aprecieri, precum i o analiz
lucrarea se depune la catedra de profil n termenul anunat de critic constructiv pe marginea lucrrii prezentate;
ctre decanatul facultii C.I.M., dar nu mai trziu dect cu o pentru stabilirea notei se va ine cont de urmtoarele criterii
sptmn pn la nceputul procesului de evaluare de ctre de evaluare:
comisie; pertinena coninutului tiinific / practic al lucrrii;
masterandul care nu se ncadreaz n termenul indicat nu este modul de structurare a lucrrii;
admis pentru susinerea tezei; capacitatea de sintez i gradul de coeren dovedit de ctre
masterandul va depune la catedra de profil un exemplar de masterand;
lucrare, n format tiprit i electronic (pe CD), iar un alt valoarea rezultatelor obinute n procesul cercetrii /
exemplar (n format tiprit sau electronic) l va nmna proiectrii;
conductorului tiinific. relevana referinelor bibliografice studiate;
Orarul susinerii publice a tezelor de master se stabilete de
ctre eful catedrei de profil i se aprob de decanul facultii
23 24
capacitatea de a prezenta n faa membrilor comisiei lucrarea 6 MATERIALE CONSULTATE
elaborat;
capacitatea de a rspunde corect i coerent la ntrebrile 1. HOTRREA pentru aprobarea Regulamentului cu privire
adresate de ctre membrii comisiei de evaluare; la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II:
respectarea prevederilor prezentului ghid i a cerinelor nr.1455, din 24 decembrie 2007.
formulate de catedr i conductorul tiinific. 2. Ghid de implementare a Sistemului Naional de Credite de
Se recomand ca masterandul s aib elaborat un plan de Studiu. Aprobat prin Hotrrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1
expunere a raportului (prezentarea n Power Point). n raport din 23.02.2006.
trebuie sa fie clar evideniate: 3. Ghid. Elaborarea i susinerea tezelor de master /
tema tezei de master; Coordonatori: I. Bostan, P. Todos; autori: C. Lozovanu, A.
scopul tezei de master; Chiciuc .a.; CEP UTM, 2010.
sarcinile de cercetare / proiectare; 4. urcan, Nelly. Ghid pentru elaborarea tezei de master i
variantele posibile de soluionare a subiectelor i compararea desfurarea practicii de specialitate / Nelly urcan;
acestora; coord. ed.: Constantin Marin; Univ. de Stat din Moldova.
expunerea rezultatelor i argumentarea soluiilor obinute; Fac. de Jurnalism i t. ale Comunic. Ch.: CEP USM,
analiza metodelor de optimizare i evaluarea fiabilitii; Laboratorul Activitate Editorial. FJC, 2009. 52 p., 55
rezultatele calculelor tehnico-economice (la necesitate); ex. ISBM 978-9975-70-841-8.
ncheierea (concluziile). 5. Ghid de redactare a tezei de licen i masterat,
Rezultatele de baz ale raportului se susin prin date, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de
grafice, diagrame, tabele, scheme de structur, de principiu, Psihologie i tiine ale Educaiei, Catedra de psihologie,
funcionale, formule matematice, simulri sau modelri la http://81.196.151.37/index.php?pid=afisare&categorie=4&
calculator etc. articol=48.
6. Thesis and Dissertation Manual 2007, Delaware
University, http://www.udel.edu/gradoffice/current/
thesismanual.pdf.
7. Ciocoiu, Lidia, Instruciuni pentru autori, Editura Polirom,
http://www.polirom.ro/htmls/pdfs/norme.pdf.

25 26
Anexa 1 Anexa 2
PLANUL INDIVIDUAL ADEVERIN
AL PRACTICII DE SPECIALITATE Prin prezenta se adeverete c masterandul ____________
1. Masterandul _____________________________________ _______________________________________________
2. Programul de master _______________________________ a desfurat practica de specializare n cadrul instituiei /
3. Locul desfurrii practicii de specialitate ______________ ntreprinderii ____________________________________
__________________________________________________ _______________________________________________
n perioada _______________201_ - _____________201_
4. Perioada de desfurarea a practicii de specialitate: n conformitate cu programul de masterat ________________
__________________________________________________ ___________________________________________________
5. Tema tezei de master _______________________________ i prevederile planului de studii la Facultatea Calculatoare,
__________________________________________________ Informatic i Microelectronic a U.T.M.
6. Activitatea practic
Etapa Perioada nsrcinarea practic
_________________ ______________________________
Data Conductorul instituiei / ntreprinderii
(semntura, tampila)
7. Colectarea datelor pentru teza de master
Etapa Perioada Denumirea

8. Practica de documentare
Etapa Perioada Scopul i sarcinile

Data eful de catedr


__________ ______________________________________
Data Conductorul practicii (tezei de master)
__________ ______________________________________
Data Masterandul
__________ ______________________________________

27 28
Anexa 3 Anexa 4
Ministerul Educaiei al Republicii Moldova
Universitatea Tehnic a Moldovei Universitatea Tehnic a Moldovei
(Arial, Bold, 16 pt., centrat) FACULTATEA Calculatoare, Informatic i
Microelectronic
Catedra __________________
(Arial, Bold, 12 pt., centrat, spaiu ntre linii 1,5)

Admis la susinere
ef de catedr: conf. univ., dr. Hhh Rrrrrr
_______________________________
_______________ 201_
(Arial, Bold, 11 pt., aliniere pe dreapta, spaiu ntre linii 1,5)

TEMA TEZEI DE MASTER


(titlul tezei - Arial, Bold, 22 pt., centrat, spaiu ntre linii 1,5) TEMA TEZEI DE MASTER
(Arial, Bold, 20 pt., centrat, spaiu ntre linii 1,5)
Tez de master n
__________________________________
Masterand: (programul de masterat )
(Arial, Bold, 16 pt., centrat)
Xxxx Zzzzzzzz

Conductor:
Masterand:_______________________(__________)
conf. univ., dr. Nnnnn Pppppp
Conductor:_______________________(__________)
(Arial, Bold, 16 pt.)
(Arial, Bold, 12 pt., aliniere pe dreapta, spaiu ntre linii 1,5)

Chiinu 201_ Chiinu 201_


(Arial, Bold, 16 pt.) (Arial, Bold, 12 pt., centrat)

29 30
Anexa 5 Anexa 6
DECLARAIA DE ONESTITATE UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI
Subsemnatul (a)____________________________________ FACULTATEA Calculatoare, Informatic i Microelectronic
masterand la Facultatea Calculatoare, Informatic i Catedra ___________________________________________
Microelectronic a Universitii Tehnice a Moldovei,
programul de master ________________________________ AVIZ
_________________________________________________
la teza de master
Program de master__________________________________
Declar pe proprie rspundere c la conceperea tezei de master
Tema _____________________________________________
cu titlul ___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Masterandul________________________________ gr.______
1. Actualitatea temei _________________________________
Sub conducerea tiinific ____________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
2. Caracteristica tezei de master ________________________
__________________________________________________
Nu am folosit alte surse dect cele menionate n bibliografie,
3. Coninutul tiinific/practic __________________________
lucrarea mi aparine n ntregime i nu conine plagiat.
__________________________________________________
4. Estimarea i valoarea rezultatelor obinute ______________
Data_____________
__________________________________________________
Nume i prenume
5. Corectitudinea materialului expus _____________________
____________________________
__________________________________________________
Semntura
6. Valoarea teoretic i practic a tezei ___________________
____________________________
__________________________________________________
7. Observaii i recomandri ___________________________
__________________________________________________
8. Caracteristica masterandului i titlul conferit ____________
__________________________________________________
Conductorul
tezei de master ______________________________________
__________________________________________________
(funcia, titlul tiinific), (semntura, data), (numele, prenumele)

31 32
Anexa 7 Anexa 8
CUPRINS
Reguli privind completarea listei bibliografice
INTODUCERE...............................................................................8
1.TEHNOLOGIA GSM I DOMENII DE APLICARE..............10 - trebuie s conin doar sursele bibliografice citate n
text, iar ordonarea lucrrilor se face alfabetic sau n
1.1. Sisteme mobile de telecomunicaii....................................12
ordinea apariiei n text (de exemplu: [2, 4]).
1.2. Tehnologia GSM...............................................................15 Referinele trebuie s includ elementele necesare de
1.3. Servicii oferite de tehnologia GSM...................................19 identificare a documentului, de exemplu:
a) Pentru monografii: LOMINADZE, DG. Cyclotron
1.4. Concluzii i formularea sarcinii de proiectare...................24 waves in plasma. Translated by A.N. Dellis; edited by
2. TEHNOLOGII UTILIZATE LA ELABORAREA SM. Hamberger. 1 st. ed. Oxford: Pergamon Press, 1981.
SISTEMULUI..............................................................................27
206p. International series in natural philosophy.
b) Pentru prile din monografii: PARKER, TJ. and
2.1. Metode i tehnici de comunicare mobil..........................27 HASWELL, WD. A text-book of zoology. 5th ed. Vol. 1.
2.2. Metode de sintez a reelelor de senzori...........................31 Revised by WD. Lang. London: Macmillan, 1930.
Section 12, Phylum Mollusca, p. 663782.
2.3. Selectarea i argumentarea setului de elemente................36
c) Pentru contribuii n monografii: WRIGLEY, EA.
2.3.1. Selectarea setului de senzori.......................................39 Parish registers and the historian. In STEEL, DJ.
2.3.2. Selectare dispozitivului microcontroler......................43 National index of parish registers. London: Society of
Genealogists, 1968, vol. 1, p.155-167.
3. PROIECTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE........48 d) Pentru articolele din publicaiile seriale i culegeri:
3.1. Descrierea sistemului de monitorizare..............................53 WEAVER, Wiliam. The collectors: command
3.2. Componentele sistemului de monitorizare.......................59
performances. Photography by Robert Emmett Bright.
Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p.
3.3. Schema de structur a modulului GSM.............................62 126-133.
3.4. Algoritmii de funcionare a sistemului .............................65 e) Pentru tezele conferinelor: HUBER D., CELESTINA
S., Phonon Drag Effect n Sb. 8-th European Conference
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI........................71
of Thermoelectricity, Krakow, Poland, 18-25 September
BIBLIOGRAFIE...........................................................................73 2004, Book of Abstracts, p.69-73.
ANEXE.........................................................................................75 f) Pentru documentele de brevet: Responsabilitatea
principal (depuntori); titlul inveniei; responsabilitate
secundar; note; ara i organismul; tipul documentului de
brevet; numr; data de publicare a documentului.
g) Pentru publicaii oficiale: Legea Republicii Moldova cu
privire la activitatea editorial: nr. 939-XIV din
33 34
20.04.2000. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Anexa 9
2000, nr. 70-72/511, 22 iunie.
A) Figuri
h) Pentru referine bibliografice la documente
electronice: Legea Bugetului de Stat al Republicii
Moldova pe anul 2009. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova [online]. 2008, nr. 223-225 din
16.12.2008, art. 824 [citat 2009-01-29]. Disponibil pe
Internet: <http://lex.justice.md/UserFiles/...>

Figura 3.5. Schema de principiu a traductorului de umiditate.


(Times New Roman, 12 pt, centrat)

B) Tabele

Tabelul 3.4. Caracteristicile cmpurilor din tabelul participants


(Times New Roman, 12 pt, aliniat dreapta)
Numele cmpului Tipul Lungimea Comentariu
Primary key, not null,
id_participants INT 11
auto increment
id_event INT 11 Foreign key, not null
id_user INT 11 Foreign key, not null
id_status INT 11 Foreign key, not null

C) Formule

DU = Q = 2 - n U ref (2.3)

35 36