Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. ........./ din ......./......./20....

ADEVERIN DE VENIT
Datele Unitii Angajatoare
Numele Societii: ..........................................................................................................................................
Adresa Societii: Localitate...............................Jude.......................
Str......................................................................................Nr......Bl......Sc....Ap.....Et.......
Telefon Serv. Personal........................... Tel. Serv. Financ.Cont.............................Fax .............................
E-mail resurse umane/secretariat: ......................................................................
Persoan de contact: Nume Prenume ..................................................Funcia ..............................................
Cod Fiscal/CUI ..........................................RC: J...../ ....................../..............
Unitatea angajatoare este n curs de lichidare sau procedur de faliment DA ....... / NU ...........
Datele angajatului Nume/ Prenume .....................................................................................................................................
Adresa : Localitate..............................................Str.................................................................Nr......
Bl...... Sc.... Ap..... Et.......
Act de identitate .......seria ...........Nr. ..................data expirrii...../...../.20..... CNP ..........................
Funcia/ncadrarea .................................................Compartiment ................................................, angajat pe perioad
nedeterminat cu contract de munc nr................/ ....................cu un salariu tarifar lunar de ncadrare ...............................Lei.
Plata salariului Lunar ............ Chenzinal ........... Data de ..............i Data de ..............
Venituri nete realizate n ultimele 6 (ase) luni:
1. Luna/ An ............../............................lei; 4.Luna/An .........../......................................lei;
2. Luna/ An ............../............................lei; 5. Luna/An ........./.......................................lei;
3. Luna/ An ............../............................lei; 6. Luna/An ........./.......................................lei;
Tip de sporuri cu caracter permanent acordate ...............................................................................lei
Menionm c n prezent veniturile salariatului sunt afectate de alte datorii DA.... / NU.... n cuantum de
..........................................lei /lunar.
Prezenta are valabilitate 30 zile de la data eliberrii servind la ntocmirea de ctre SC Marck Leasing IFN SA a
dosarului de creditare n scopul achiziionrii de bunuri cu plata n rate.
Prezentul document a fost semnat de ctre reprezentanii legali i certificm faptul c semnturile aplicate
angajeaz rspunderea societii noastre cu privire la veridicitatea i acurateea datelor i informaiilor nscrise.

DIRECTOR GENERAL, CONTABIL EF,


NUME:________________________ NUME:________________________
SEMNTURA, SEMNTURA,