Sunteți pe pagina 1din 27

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

PARTEA I
Anul XXIII - Nr. 458 LEGI, DECRETE, HOTRRI SI ALTE ACTE Joi, 30
iunie 2011

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE


CENTRALE

1.496. - Ordin al ministrului dezvoltrii regionale si turismului pentru aprobarea


Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE


CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE SI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

Avnd n vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n constructii,
cu modificrile ulterioare, ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calittii
n constructii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 272/1994,
n baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind nfiintarea
Inspectoratului de Stat n Constructii - I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu
modificrile ulterioare, si ale art. 3 pct. II lit. e) si j) din anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr.
1.335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a
numrului maxim de posturi, precum si a normrii parcului auto si a consumului de carburanti
ale Inspectoratului de Stat n Constructii - I.S.C.,
n temeiul art. 11 alin. (2) si al art. 13 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.631/2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale si Turismului, cu
modificrile si completrile ulterioare,
ministrul dezvoltrii regionale si turismului emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprob Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, prevzut n anexa
care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 3. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de
stat al Inspectoratului de Stat n Constructii nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 184
din 23 martie 2010, se abrog.
Art. 4. - Inspectoratul de Stat n Constructii - I.S.C. va duce la ndeplinire prevederile
prezentului ordin.
p. Ministrul dezvoltrii regionale si turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general

Bucuresti, 13 mai 2011.


Nr. 1.496.

ANEX

PROCEDURA
de autorizare a dirigintilor de santier

CAPITOLUL I
Scop

Art. 1. - (1) Prezenta procedur stabileste cadrul normativ privind autorizarea dirigintilor
de santier de ctre Inspectoratul de Stat n Constructii - I.S.C., denumit n
continuare procedur, n conformitate cu prevederile art. 9 lit. d), art. 13 si art. 21 lit. d)din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea n constructii, cu modificrile ulterioare, precum si ale art. 10
lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calittii n constructii, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 272/1994.
(2) Accesul la activitatea de dirigentie de santier si exercitarea acesteia pe teritoriul
Romniei este supus procedurii de autorizare n temeiul prevederilor actelor normative
prevzute la alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile n cadrul pietei interne,
transpus n legislatia national prin Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii n Romnia,
aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 68/2010.
(3) Procedura de autorizare a dirigintilor de santier este nediscriminatorie n ceea ce
priveste prestatorii si este justificat de motive imperative de interes general privind siguranta si
sntatea public, protectia beneficiarilor de servicii n constructii, precum si protectia mediului
urban, inclusiv amenajarea teritoriului, care impun obligativitatea asigurrii conditiilor necesare
pentru realizarea si exploatarea constructiilor cu respectarea cerintelor esentiale de calitate a
acestora, n scopul protejrii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societtii si a mediului
nconjurtor, n conditiile n care Romnia prezint unul dintre cele mai nalte nivele de
vulnerabilitate la factori de risc natural, n principal la riscul seismic, dintre statele membre ale
Uniunii Europene.
(4) Scopul prevzut la alin. (3) nu poate fi atins printr-o msur mai putin restrictiv
dect autorizarea dirigintilor de santier pentru verificarea calittii lucrrilor de constructii pe
toat durata de executare a acestora, n special din cauz c un control ulterior al modului de
realizare a lucrrilor de constructii/constructiilor nu este posibil si ar fi tardiv pentru a fi, n mod
real, eficient.
Art. 2. - Procedura stabileste cerintele privind studiile si experienta profesional a
persoanelor care solicit autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare,
responsabilittile si competentele conferite de autorizare, precum si msurile de sanctionare a
nerespectrii acestora.

Art. 3. - Autorizarea are drept scop evaluarea competentelor tehnice n baza experientei
profesionale a specialistilor, persoane fizice, care solicit obtinerea autorizatiei n vederea
desfsurrii activittii de dirigentie de santier.
Art. 4. - Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilitti de la persoanele
autorizate la organismul de autorizare si nu le exonereaz pe acestea de obligatiile ce le revin.

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare

Art. 5. - (1) Prevederile prezentei proceduri se aplic pentru autorizarea specialistilor,


persoane fizice, cetteni romni ori cetteni ai altor state membre ale Uniunii Europene,
denumit n continuareU.E., sau ale Spatiului Economic European, denumit n
continuare S.E.E., n vederea prestrii n Romnia a activittii de dirigentie de santier, pe tot
parcursul executrii lucrrilor de constructii, potrivit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac specialistii cetteni romni sau cetteni ai altui
stat membru U.E. sau S.E.E., care au fost autorizati s desfsoare activitatea de dirigentie de
santier printr-un act de autoritate - autorizatie sau document echivalent-, emis de ctre autorittile
competente recunoscute n acele state, si care doresc s presteze activitatea n Romnia.

CAPITOLULUI
Cadrul legal

Art. 6. - La baza prevederilor cuprinse n prezenta procedur au stat urmtoarele acte


normative:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea n constructii, cu modificrile ulterioare;
- Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
- Regulamentul privind conducerea si asigurarea calittii n constructii, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n
constructii, cu modificrile si completrile ulterioare;
- Regulamentul privind controlul de stat al calittii n constructii, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 272/1994;
- Regulamentul privind stabilirea categoriei de important a constructiilor, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n
constructii, cu modificrile si completrile ulterioare;
- Regulamentul de receptie a lucrrilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, cu modificrile si completrile ulterioare;
- Regulamentul privind urmrirea comportrii n exploatare, interventiile n timp si
postutilizarea constructiilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea n constructii, cu modificrile si completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a
structurilor institutiilor de nvtmnt superior si a specializrilor/programelor de studii
universitare de licent acreditate sau autorizate s functioneze provizoriu organizate de acestea,
cu modificrile si completrile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind nfiintarea Inspectoratului de Stat n
Constructii - I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu modificrile ulterioare;
- Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat
n Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului n subordinea Ministerului Dezvoltrii
Regionale si Turismului, aprobat prin Legea nr. 204/2010;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice,
a structurii organizatorice si a numrului maxim de posturi, precum si a normrii parcului auto si
a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat n Constructii -I.S.C;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de
curriculum vitae;
- Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii n Romnia, aprobat cu modificri si
completri prin Legea nr. 68/2010.

CAPITOLUL IV
Termeni utilizati

Art. 7. - (1) n sensul prezentei proceduri, termenii/sintagmele utilizati/utilizate au


urmtoarele semnificatii:
- diriginte de santier - persoan fizic angajat de ctre investitor/beneficiar, cu obligatii
privind asigurarea verificrii executiei corecte a lucrrilor de constructii, pe tot parcursul
lucrrilor;
- autorizare - procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat n Constructii -
I.S.C, prin comisia de autorizare, atest c o persoan este competent s desfsoare activitatea
de dirigentie de santier, n domeniul/subdomeniul autorizat;
- autorizatie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat n Constructii - I.S.C. care
d dreptul titularului de a desfsura activitatea de dirigentie de santier n domeniul/ subdomeniul
autorizat;
- suspendarea autorizatiei - ntreruperea temporar (pe o perioad limitat de timp) a
valabilittii autorizatiei pentru unul sau mai multe domenii/subdomenii autorizate;
- anularea autorizatiei- revocarea valabilittii autorizatiei;
- Registrul dirigintilor de santier autorizati - document cu caracter public pentru evidenta
dirigintilor de santier autorizati, organizat pe sectiuni corespunztor domeniilor/subdomeniilor
autorizate, gestionat de ctre Inspectoratul de Stat n Constructii - I.S.C. si publicat pe pagina de
internet a acestuia, respectiv www.isc-web.ro;
- punct de contact unic electronic - sistem informatic de utilitate public, parte integrant
a Sistemului e-guvernare din Sistemul electronic national, n responsabilitatea Centrului National
Romnia Digital, aflat n subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societtii Informationale;
- Sistemul de informare al pietei interne (IMI) - platforma electronic prin intermediul
creia se realizeaz schimbul de informatii si comunicarea ntre autorittile competente, care
decurg din obligatiile de cooperare administrativ prevzute n Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 68/2010;
- preschimbarea autorizatiei - operatiune de nlocuire a unei autorizatii aflate n
valabilitate la data intrrii n vigoare a prezentei proceduri cu una nou, avnd termen de
valabilitate nelimitat, n conditiile prevederilor prezentei proceduri.
(2) n tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizeaz urmtoarele abrevieri:
I.S.C. - Inspectoratul de Stat n Constructii; IJC- inspectoratul judetean n
constructii; ICB- Inspectoratul n Constructii Bucuresti; PCU - punct de contact unic.

CAPITOLUL V
Cerinte si domenii de autorizare

Art. 8. - (1) Poate solicita autorizarea ca diriginte de santier titularul unei diplome de
inginer si/sau arhitect n unul/mai multe din domeniile si specializrile universitare mentionate n
tabelul prevzut la alin. (4) dac ndeplineste conditia de experient profesional minim.

(2) Pot solicita autorizarea ca diriginte de santier absolventii de scoli tehnice militare -
studii de lung durat - n una dintre specializrile mentionate n tabelul prevzut la alin. (4) dac
ndeplinesc conditia de experient profesional minim.
(3) Prin experient profesional se ntelege durata exercitrii efective si legale a
activittii de proiectare, executie si/sau consultant n constructii n domeniile/subdomeniile de
autorizare prevzute la alin. (4).
(4) Domeniile/Subdomeniile n care se autorizeaz dirigintii de santier, cerintele
obligatorii privind studiile, respectiv domeniul si specializrile, precum si experienta
profesional minim necesar sunt prezentate n tabelul de mai jos:

Cod Domeniul/Subdomeniul Studii universitare Experienta


domeniu/ de autorizare Domeniul Specializarea profesional
subdomeniu minim
de
autorizare
1. Consolidare si restaurare Inginerie Constructii civile, 10 ani
monumente istorice - civil industriale si agricole
toate categoriile de Inginerie civil
important Ci ferate, drumuri si poduri
Amenajri si constructii
hidrotehnice
Arhitectur Arhitectur
Conservare si restaurare de
arhitectur
2. Constructii civile, industriale si agricole
2.1. Constructii civile, Inginerie Constructii civile, 3 ani
industriale si agricole - civil industriale si agricole
categoria de important Inginerie civil
D Ci ferate, drumuri si poduri
Amenajri si constructii
hidrotehnice
Instalatii pentru constructii
Inginerie sanitar si
protectia mediului
Inginerie urban si
dezvoltare regional
mbunttiri funciare si
dezvoltare rural
Constructii miniere
Inginerie si Inginerie economic n
management constructii
Arhitectur Arhitectur
2.2. Constructii civile, Inginerie Constructii civile, 5 ani
industriale si agricole - civil industriale si agricole
categoria de important Inginerie civil
C Ci ferate, drumuri si poduri
Amenajri si constructii
hidrotehnice
Arhitectur Arhitectur
2.3. Constructii civile, Inginerie Constructii civile, 8 ani
industriale si agricole - civil industriale si agricole
categoria de important Ci ferate, drumuri si poduri
B Amenajri si constructii
hidrotehnice
Inginerie civil
Arhitectur Arhitectur
2.4. Constructii civile, Inginerie Constructii civile, 10 ani
industriale si agricole - civil industriale si agricole
categoria de important Ci ferate, drumuri si poduri
A Amenajri si constructii
hidrotehnice
Inginerie civil
3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu
3.1. Drumuri, poduri, tunele, Inginerie Ci ferate, drumuri si poduri 8 ani
piste de aviatie, transport civil Infrastructura transporturilor
pe cablu - de interes metropolitane
national Constructii civile,
industriale si agricole
Inginerie civil
Amenajri si constructii
hidrotehnice
3.2. Drumuri, poduri, tunele, Inginerie Ci ferate, drumuri si poduri 5 ani
piste de aviatie, transport civil Inginerie urban si
pe cablu - de interes dezvoltare regional
judetean Infrastructura transporturilor
metropolitane
Constructii civile,
industriale si agricole
Inginerie civil
Amenajri si constructii
hidrotehnice
Constructii miniere

3.3. Drumuri, poduri, Inginerie Ci ferate, drumuri si poduri 5 ani


tunele, piste de aviatie, civil Inginerie urban si dezvoltare
transport pe cablu - de regional
interes local Infrastructura transporturilor
metropolitane
Constructii civile, industriale si
agricole
Inginerie civil
Amenajri si constructii hidrotehnice
Constructii miniere
Inginerie si Inginerie economic n constructii
management
Mine, petrol Inginerie minier
si gaze
4. Ci ferate, metrou, Inginerie Ci ferate, drumuri si poduri 8 ani
tramvai civil Inginerie urban si dezvoltare
regional
Infrastructura transporturilor
metropolitane
Constructii civile, industriale si
agricole
Inginerie civil
Amenajri si constructii hidrotehnice
Constructii miniere
5. Lucrri hidrotehnice
5.1. Lucrri hidrotehnice - Inginerie Amenajri si constructii hidrotehnice 3 ani
categoria de civil Constructii civile, industriale si
important D agricole
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri si poduri
mbunttiri funciare si dezvoltare
rural
Constructii miniere
Inginerie si Inginerie economic n constructii
management
Mine, petrol Inginerie minier
si gaze
5.2. Lucrri hidrotehnice - Inginerie Amenajri si constructii hidrotehnice 5 ani
categoria de civil Constructii civile, industriale si
important C agricole
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri si poduri
mbunttiri funciare si dezvoltare
rural
Constructii miniere
Mine, petrol Inginerie minier
si gaze
5.3. Lucrri hidrotehnice - Inginerie Amenajri si constructii hidrotehnice 8 ani
categoria de civil Constructii civile, industriale si
important B agricole Inginerie civil
Ci ferate, drumuri si poduri
Constructii miniere
5.4. Lucrri hidrotehnice - Inginerie Amenajri si constructii hidrotehnice 10 ani
categoria de civil Constructii civile, industriale si
important A agricole
6. Constructii edilitare si Inginerie Constructii civile, industriale si 5 ani
de gospodrie civil agricole Inginerie civil
comunal Ci ferate, drumuri si poduri
Amenajri si constructii hidrotehnice
Inginerie sanitar si protectia
mediului
Inginerie urban si dezvoltare
regional
bunttiri funciare si dezvoltare
rural

Cod Domeniul/Subdomeniul Studii universitare Experienta


domeniu/ de autorizare Domeniul Specializarea profesional
subdomeniu minim
de
autorizare

Inginerie si Inginerie economic n


management constructii
Ingineria Instalatii pentru constructii
instalatiilor
7. Lucrri de mbunttiri Inginerie civil Constructii civile, 5 ani
funciare industriale si agricole
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri si poduri
Amenajri si constructii
hidrotehnice
Inginerie sanitar si
protectia mediului
mbunttiri funciare si
dezvoltare rural
8. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de important A, B, C si D)
8.1. Instalatii electrice Ingineria Instalatii pentru constructii 5 ani
instalatiilor Instalatii pentru constructii -
pompieri
Inginerie Sisteme electrice
electric Electrotehnic
Electromecanic
Inginerie Electronic aplicat
electronic si
telecomunicatii
Inginerie Energetic Electroenergetic
energetic
8.2. Instalatii sanitare, Ingineria Instalatii pentru constructii 5 ani
termoventilatii instalatiilor
Inginerie civil Inginerie sanitar si
protectia mediului
Constructii civile,
industriale si agricole*
8.3. Instalatii gaze naturale Ingineria Instalatii pentru constructii 5 ani
instalatiilor
Inginerie civil Constructii civile,
industriale si agricole
Inginerie civil
Mine, petrol si Inginerie de petrol si gaze
gaze
9. Retele
9.1. Retele electrice Ingineria Instalatii pentru constructii 5 ani
instalatiilor
Inginerie Sisteme electrice
electric Electrotehnic
Electromecanic
Inginerie Energetic Electroenergetic
energetic
9.2. Retele termice si Ingineria Instalatii pentru constructii 5 ani
sanitare instalatiilor
Inginerie civil Inginerie sanitar si
protectia mediului
Constructii civile,
industriale si agricole
Inginerie Termoenergetic Energetic
energetic

9.3. Retele de Inginerie Tehnologii si sisteme de 5 ani


telecomunicatii electronic si telecomunicatii Retele si software de
telecomunicatii telecomunicatii Electronic aplicat
9.4. Retele de gaze Ingineria Instalatii pentru constructii 5 ani
naturale instalatiilor
Mine, petrol si Inginerie de petrol si gaze
gaze
9.5. Retele pentru Ingineria Instalatii pentru constructii 5 ani
transportul produselor instalatiilor
petroliere Mine, petrol si Inginerie de petrol si gaze
gaze Transportul, depozitarea si
distributia hidrocarburilor

* Experienta profesional minim n domeniul instalatiilor de termoventilatie - 5 ani.

(5) Pot solicita autorizarea ca diriginte de santier titularii unei diplome de inginer n
domenii (profiluri) si specializri echivalente celor mentionate n tabelul prevzut la alin. (4),
dac ndeplinesc conditia de experient profesional minim n
domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile solicitat/solicitate.
(6) La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 4; 5.1; 5.2; 6; 7; 8.1; 8.2;
8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 pot solicita autorizarea ca diriginte de santier si titularul unei diplome
de subinginer, precum si absolventii de scoli tehnice militare - studii de scurt durat - n una
dintre specializrile prevzute la alin. (4), dac au o experient profesional n domeniul
executiei lucrrilor de constructii de cel putin 10 ani.
(7) Categoriile de important a constructiilor sunt cele definite n conformitate cu
prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de important a constructiilor, cuprins n
anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 766/1997, cu modificrile si completrile ulterioare, care
se mentioneaz n mod obligatoriu n documentatia de executie.
Art. 9. - (1) La subdomeniile de autorizare 8.1 Instalatii electrice, 8.3 Instalatii gaze
naturale, 9.1 Retele electrice si 9.4 Retele de gaze naturale pot solicita autorizarea acele
persoane care, pe lng ndeplinirea conditiilor cuprinse n tabelul prevzut la art. 8 alin. (4), sunt
titulare ale unei legitimatii valabile de electrician autorizat, respectiv titulare ale unei legitimatii
valabile de instalator autorizat n gaze naturale, emis de autoritatea national de reglementare
competent, potrivit legii.
(2) Pentru subdomeniile 8.3 Instalatii gaze naturale si 9.4 Retele de gaze naturale pot
participa la examen si titularii unei diplome de inginer n profilul politehnic care sunt si titularii
unei legitimatii valabile de instalator autorizat n gaze naturale, emis de autoritatea national de
reglementare competent si care au o experient profesional minim n domeniu/subdomeniu de
10 ani.
Art. 10. - (1) Un specialist poate fi autorizat, la cerere, n unul sau mai multe dintre
domeniile/subdomeniile cuprinse n tabelul prevzut la art. 8 alin. (4), cu respectarea conditiilor
privind studiile si experienta profesional corespunztoare fiecrui domeniu/subdomeniu
solicitat.
(2) n domeniile de autorizare 2 Constructii civile, industriale si agricole si 5 Lucrri
hidrotehnice, obtinerea autorizatiei n subdomeniu pentru o categorie de important a
constructiilor superioar d dreptul dirigintelui de santier s desfsoare activitti inclusiv n
subdomeniile pentru categoriile de important a constructiilor inferioare.
(3) n domeniul 3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu,
obtinerea autorizatiei pentru subdomeniul 3.1 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport
pe cablu - de interes national d dreptul dirigintelui de santier s desfsoare activitti inclusiv
pentru subdomeniile 3.2 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes
judetean si 3.3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu -de interes local,
iar obtinerea autorizatiei pentru subdomeniul 3.2 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie,
transport pe cablu - de interes judetean d dreptul dirigintelui de santier s desfsoare activitti
inclusiv pentru subdomeniul 3.3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu -
de interes local.

CAPITOLUL VI
Recunoasterea autorizatiei de diriginte de santier obtinut n alt stat membru

Art. 11. - (1) Persoanele mentionate la art. 5 alin. (2) stabilite pe teritoriul Romniei vor
solicita nscrierea n Registrul dirigintilor de santier autorizati, n vederea desfsurrii activittii
de dirigentie de santier, n domeniul de autorizare nscris pe documentul care atest calitatea de
diriginte de santier, pe teritoriul Romniei, n conditiile legii.
(2) Pe baza cererii formulate de solicitantii mentionati la alin. (1), I.S.C. recunoaste
documentul care atest calitatea de diriginte de santier obtinut n statul de origine sau de
provenient si l nscrie n Registrul dirigintilor de santier autorizati. n vederea nscrierii,
solicitantul va depune la I.S.C. urmtoarele documente redactate n limba romn sau n
traducere n limba romn, dup caz:
a) cerere de nscriere n registru;
b) copia autorizatiei sau a documentului echivalent obtinut n U.E. sau S.E.E.;
c) copia crtii de identitate sau dovada cetteniei unuia dintre statele U.E. sau S.E.E.;
d) declaratie pe propria rspundere c nu i este interzis dreptul de practicare a activittii
de dirigentie de santier n alte state membre.
(3) Persoanele mentionate la art. 5 alin. (2) care exercit activitatea de dirigentie de
santier cu titlu permanent n unul din statele membre U.E. sau S.E.E. pot presta n Romnia si n
mod temporar, avnd obligatia de a nainta I.S.C. o declaratie, redactat n limba romna, privind
serviciile pe care le va presta, n aceast situatie, dirigintele de santier este exceptat de la
nscrierea n Registrul dirigintilor de santier autorizati.
(4) n cazul n care, n vedereadesfsurrii temporare a activittii de dirigentie de santier,
solicitantulprevzut la alin. (3) se afl la prima aplicatie n Romnia, acesta va nainta I.S.C, pe
lng declaratia mentionat la alin. (3), si documentele mentionate la alin. (2) lit. b)-d), traduse n
limba romn.
(5) n cazul n care intervine o modificare n ceea ce priveste documentele depuse n
conformitate cu alin. (2) si (4), solicitantul mentionat la alin. (1) si (3) va notifica I.S.C. cu
privire la aceast modificare.
(6) Declaratia prevzut la alin. (3) poate fi naintat prin unul dintre mijloacele
prevzute la art. 15 alin. (2). Declaratia se rennoieste atunci cnd apar modificri n
documentele depuse initial.
(7) n cazul n care este necesar verificarea legalittii unor documente dintre cele
mentionate la alin. (2), I.S.C. contacteaz autorittile competente din statele membre U.E. sau
S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI).

CAPITOLUL VII
Procedura de autorizare

Art. 12. - (1) Autorizarea dirigintilor de santier se face de ctre I.S.C. prin comisiile de
autorizare constituite la nivelul IJC/ICB, astfel:
a) pe baz de examen n conformitate cu prevederile prezentei proceduri;
b) fr examen, cu aprobarea comisiei de autorizare, pentru solicitantii cetteni romni
sau cetteni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care ndeplinesc conditiile privind nivelul de
studii si experienta profesional si care detin un titlu de cadru didactic universitar sau un titlu
stiintific de doctor n domeniul fundamental stiinte ingineresti (sau un document echivalent
obtinut n U.E. sau S.E.E.), pentru domeniul/subdomeniul de autorizare compatibil cu
specializarea n care a fost elaborat teza de doctorat.
(2) Solicitantii care ndeplinesc cerintele prevzute la alin. (1) lit. b) vor depune dosarul,
prin unul din mijloacele prevzute la art. 15 alin. (1).
Art. 13. - Comisiile de autorizare prevzute la art. 12 se constituie si si desfsoar
activitatea conform regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de autorizare,
aprobat prin decizie a secretarului general al I.S.C.
Art. 14. - Etapele procedurii de autorizare prevzute la art. 12 lit. a) sunt:
a) nscrierea la examenul de autorizare;
b) acceptarea de ctre comisia de autorizare a cererii solicitantului de a participa la
examenul de autorizare n calitate de candidat;
c) examinarea candidatilor;
d) emiterea autorizatiei.

SECTIUNEA 1
nscrierea la examenul de autorizare

Art. 15. - (1) Pentru nscrierea la examenul de autorizare, depunerea dosarelor de


autorizare se poate face direct la registratura I.S.C./IJC/CB, dup caz, prin serviciul postal,
electronic sau prin intermediul PCU electronic de la data la care acesta devine functional.
(2). Dosarul de autorizare depus conform prevederilor alin. (1) se directioneaz, dup
caz:
a) secretariatului comisiei de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB n a crui raz
domiciliaz sau si desfsoar activitatea, dac solicitantul este cettean romn;
b) secretariatului directiei de specialitate din cadrul I.S.C, dac solicitantul este cettean
al unui alt stat membru al U.E. sau S.E.E.
(3) Termenul-limit de depunere a dosarelor este cu 15 zile nainte de data fixat pentru
nceperea examenului.
Art. 16. - (1) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cettean romn cuprinde n mod
obligatoriu urmtoarele documente:
a) cerere de autorizare, ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 1;
b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevzut de Hotrrea
Guvernului nr. 1.021/2004, unde n cadrul capitolului Experienta profesional se vor detalia
cele mai importante lucrri n domeniu;
c) declaratie pe propria rspundere privind ndeplinirea conditiilor de experient
profesional prevzute n tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevzut n anexa nr. 2;
d) copia diplomei de studii;
e) copia actului de identitate;
f) copia legitimatiei de electrician autorizat/instalator autorizat n gaze naturale, valabil,
pentru domeniile la care se solicit aceasta, n conditiile art. 9;
g) certificat de cazier judiciar, n termenul de valabilitate la data nregistrrii cererii
prevzute la lit. a), din care s rezulte c solicitantul nu este nscris n cazierul judiciar;
h) dou fotografii color format 3x4 cm.
(2) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cettean al unui stat membru al U.E. sau
S.E.E. cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele documente, redactate/traduse n limba romn,
dup caz:
a) documentele prevzute la alin. (1) lit. a)-d), f) si h);
b) document prin care solicitantul declar pe propria rspundere c nu a svrsit o
infractiune sau o greseal profesional grav;
c) copia actului ce dovedeste cettenia n unul dintre statele membre ale U.E. sau S.E.E.
si copia documentelor de sedere n Romnia, dup caz.
(3) Dosarul de autorizare pentru solicitantii cetteni romni care ndeplinesc cerintele
prevzute la art. 12 alin. (1) lit. b) cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele documente:
a) documentele prevzute la alin. (1), cu exceptia celui prevzut la lit. c)
b) copia diplomei de doctor n stiinte ingineresti si rezumatul tezei de doctorat;
c) adeverint emis de institutia de nvtmnt superior pentru solicitantii care detin un
titlu de cadru universitar.
(4) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cettean al unui stat membru al U.E. sau
S.E.E. care ndeplineste cerintele prevzute la art. 12 alin. (1) lit. b) cuprinde n mod obligatoriu
urmtoarele documente, redactate/traduse n limba romn, dup caz:
a) documentele prevzute la alin. (2);
b) copia diplomei de doctor n stiinte ingineresti sau documentul echivalent obtinut n
U.E. sau S.E.E.;
c) adeverint emis de institutia de nvtmnt superior pentru cei cu titiu de cadru
universitar sau document echivalent obtinut n U.E. sau S.E.E.
(5) Copiile documentelor solicitate la alin. (1)-(4) vor fi certificate olograf privind
conformitatea cu originalul, de ctre solicitant.
(6) n cazul n care este necesar verificarea legalittii unor documente dintre cele
mentionate la alin. (2) si (4), I.S.C. contacteaz autorittile competente din statele membre ale
U.E. sau S.E.E. prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI). n acest caz,
termenul mentionat la art. 17 alin. (3) va fi prelungit n functie de termenul de rspuns fixat de
autoritatea competent din statul cruia i este adresat cererea de informatii.
SECTIUNEA a 2-a
Conditii de acceptare la examen

Art. 17. - (1) Analizarea/Aprobarea dosarului depus de ctre solicitantul cettean romn
se face de ctre comisia de autorizare constituit la nivelul IJC/ICB.
(2) Analizarea/Aprobarea dosarului depus de ctre solicitantul cettean al unui alt stat
membru U.E. sau S.E.E. se face de ctre directia de specialitate din cadrul I.S.C.
(3) Comunicarea domeniului/domeniilor/subdomeniului/sub-domeniilor pentru care
solicitantul este admis s participe la examenul de autorizare se face n termen de cel mult 5 zile
de la data depunerii dosarului.

Art. 18. - (1) Acceptarea participrii la examenul de autorizare se face numai n cazul n
care sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele cerinte:
a) cererea de autorizare este ntocmit n conformitate cu modelul prevzut n anexa nr. 1;
b) dosarul depus este complet, cuprinznd toate documentele prevzute la art. 16 alin. (1)
si (2), dup caz;
c) din documentele depuse rezult faptul c solicitantul candidat are experienta
profesional minim n domeniul de autorizare solicitat;
d) dovada achitrii taxei de autorizare cu cel putin 5 zile nainte de data nceperii
examenului.
(2) n cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicit n scris, n termen de 5
zile de la data nregistrrii dosarului, completri si clarificri. Termenul maxim de depunere a
completrilor si clarificrilor este de 5 zile de la data primirii comunicrii privind solicitrile de
completare.
Art. 19. - Dosarele complete ale solicitantilor care nu se ncadreaz n prevederile
prezentei proceduri, nsotite de motivarea restituirii, precum si dosarele solicitantilor care nu au
fost completate n termenul legal prevzut la art. 18 alin. (2) se restituie solicitantilor de ctre
comisia de autorizare/directia de specialitate din cadrul I.S.C., dup caz.
Art. 20. - Comunicarea transmis solicitantului privind neacceptarea participrii la
examenul de autorizare poate fi contestat la I.S.C. n termen de 5 zile de la data primirii
comunicrii.

SECTIUNEA a 3-a
Organizarea examenului de autorizare a dirigintilor de santier

Art. 21. - Examenul de autorizare se organizeaz, de regul, n dou sesiuni de examinare


pe an.
Art. 22. - Anuntul privind organizarea si desfsurarea examenului de autorizare se
public pe pagina de internet a I.S.C, cu minimum 30 de zile nainte de data la care este
programat sesiunea de examinare.
Art. 23. - (1) Examenul de autorizare se organizeaz la IJC/ICB, unde solicitantul a
depus cererea, iar pentru solicitantul cettean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se
organizeaz la IJC/ICB n raza cruia domiciliaz sau si desfsoar activitatea.
(2) Listele candidatilor acceptati pentru sustinerea examenului de autorizare se public pe
pagina de internet a I.S.C. si se afiseaz la sediul IJC/ICB, cu cel putin 5 zile nainte de data
fixat pentru examen.
Art. 24. - (1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost
acceptat poate solicita IJC/ICB la care a depus dosarul, n scris, cel mai trziu cu 3 zile naintea
datei de desfsurare a examenului:
a) reprogramarea participrii la examenul de autorizare n urmtoarea sesiune de
examinare organizat de I.S.C;
b) retragerea cererii de autorizare.
(2) Sumele reprezentnd taxa de autorizare nu se restituie n urmtoarele cazuri:
a) candidatul absenteaz nejustificat la examenul de autorizare la care a fost acceptat s
participe;
b) candidatul nu promoveaz examenul de autorizare.
(3) Dac din motive independente de vointa candidatului acceptat pentru sustinerea
examenului (deces n familie, internare n spital, altele de aceast natur), survenite n timpul
sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul si taxa de autorizare si pstreaz
valabilitatea si dau dreptul candidatului s participe la urmtoarea sesiune de examinare, cu
conditia completrii dosarului cu actul doveditor al situatiei de fapt care a determinat
neprezentarea la examen.
Art. 25. - (1) Examenul de autorizare se sustine n limba romn si const n:
a) prob scris - chestionar de tip gril, cu subiecte care s verifice cunostintele
candidatilor n domeniul/subdomeniul pentru care sesolicit autorizarea;
b) studiu de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat.
(2) Chestionarul de tip gril prevzut la alin. (1) lit. a) se elaboreaz de ctre directia de
specialitate din cadrul I.S.C. si contine un set de ntrebri din legislatie si reglementri tehnice
din domeniul calittii constructiilor, din domeniul sistemului calittii si din domeniul tehnic
aferent activittii pentru care se solicit autorizarea.
(3) Studiul de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul/de autorizare solicitat prevzut
la alin. (1) lit. b) se elaboreaz de ctre directia de specialitate din cadrul I.S.C.
Art. 26. - Bibliografia pentru sustinerea examenului se public pe pagina de internet a
I.S.C, respectivwww.isc-web.ro

SECTIUNEA a 4-a
Desfsurarea examenului de autorizare

Art. 27. - Candidatii sunt acceptati n slile de examen cu cel putin 15 minute nainte de
ora programat pentru nceperea examenului, pe baza proceselor-verbale de participare la
examenul de autorizare si a actului de identitate.
Art. 28. - (1) Fiecare candidat primeste chestionarul de tip gril cu instructiuni privind
modul de completare si punctajul aferent ntrebrilor, precum si studiul de caz.
(2) Candidatul si nscrie datele personale n coltul indicat pe formulare, care va fi pliat,
sigilat si stampilat de ctre membrii comisiei de autorizare.
Art. 29. - Dup rezolvarea chestionarului si a studiului de caz, candidatul pred
formularele comisiei de autorizare si semneaz pentru predarea acestora n procesul-verbal de
participare la examenul de autorizare.
Art. 30. - Durata alocat rezolvrii chestionarului de tip gril si a studiului de caz este de
3 ore.
Art. 31. - (1) Candidatii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta n
vederea rezolvrii subiectelor.
(2) Orice ncercare de fraud n timpul desfsurrii examenului de autorizare se
sanctioneaz cu eliminarea candidatului din examen.
(3) Eliminarea din examen se face n prezenta ntregii comisii de autorizare si se
consemneaz n procesul-verbal de participare la examen.
Art. 32. - Dup verificarea si notarea tuturor lucrrilor, comisia de autorizare procedeaz
la desigilarea lucrrilor si la ntocmirea procesului-verbal cu rezultatele examenului.
Art. 33. - Se consider c au promovat examenul candidatii care au obtinut minimum
nota 7 la chestionarul de tip gril si minimum nota 7 la studiul de caz.
Art. 34. - n procesul-verbal cu rezultatele examenului se nscrie calificativul admis
sau respins.
Art. 35. - Rezultatele se afiseaz la sediul IJC/ICB la care candidatul a sustinut
examenul, n termen de 3 zile lucrtoare de la data sustinerii examenului de autorizare.
Art. 36. - (1) Eventualele contestatii cu privire la desfsurarea si rezultatele examenului
de autorizare se pot depune la IJC/ICB la care candidatul a sustinut examenul, n termen de 3 zile
lucrtoare de la data afisrii rezultatelor finale ale examenului de autorizare.
(2) Contestatiile depuse dup termenul prevzut la alin. (1) nu se iau n considerare.
(3) Analizarea contestatiilor se face de ctre o comisie de solutionare a contestatiilor,
numit prin decizie a secretarului general al I.S.C, avnd component diferit de cea a comisiei
de autorizare.
(4) Analizarea contestatiilor se face n termen de cel mult 15 zile de la data nregistrrii
acestora.
Art. 37. - Candidatii care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nou
cerere dup o perioad de cel putin 6 luni, situatie n care se reia procedura de autorizare.

SECTIUNEA a 5-a
Emiterea autorizatiei

Art. 38. - Candidatul declarat admis n urma examenului de autorizare dobndeste


calitatea de diriginte de santier n

domeniul/subdomeniul autorizat si i se elibereaz autorizatia al crei model este prevzut


n anexa nr. 3.
Art. 39. - Autorizatiile se emit n termen de 40 de zile de la data afisrii rezultatelor
finale ale examenului de autorizare de ctre I.S.C. si pot fi ridicate de titulari, sub semntur, de
la sediile IJC/ICB unde au sustinut examenul.
Art. 40. - Persoanele autorizate si domeniul/subdomeniul autorizat sunt nscrise n
Registrul dirigintilor de santier autorizati, gestionat de ctre I.S.C, actualizat periodic si publicat
pe pagina de internet a acestuia.
Art. 41. - (1) Autorizatia emis n conditiile prezentei proceduri are valabilitate
nelimitat.
(2) Autorizatia este nominal si netransmisibil.
Art. 42. - (1) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei proceduri,
toti dirigintii de santier au obligatia de a detine stampil.
(2) Stampila poate fi comandat si realizat numai n baza autorizatiei eliberate de I.S.C,
potrivit modelului prevzut n anexa nr. 4.
(3) Stampila aplicat alturi de semntura specialistului care desfsoar activitatea de
dirigentie de santier, n conditiile autorizrii, reprezint modul de identificare a acestuia pe toate
documentele pe care are obligatia legal s le ntocmeasc sau s le verifice si este obligatorie de
la data intrrii n vigoare a prezentei proceduri.
(4) Stampila titularului autorizatiei pentru activitatea de dirigentie de santier n domeniile
specificate nu este transmisibil.
(5) Se interzice aplicarea stampilei n situatia n care valabilitatea autorizatiei a ncetat
prin suspendare pe o perioad limitat sau anulare.
(6) n caz de pierdere ori de sustragere a stampilei, detintorul are obligatia s publice
imediat un anunt ntr-un cotidian de larg circulatie si s depun o notificare scris, nsotit de
dovada publicrii, la sediul IJC/ICB n a crui raz domiciliaz sau si desfsoar activitatea,
mpreun cu dovada publicrii.
(7) Noua stampil emis dup pierderea ori sustragerea primei stampile va avea nscris
numrul acesteia, respectiv 1, 2,... etc, conform modelului prevzut n anexa nr. 4.
(8) Scoaterea din uz a stampilei se face n situatia modificrii textului ca urmare a
modificrii ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori n caz de uzur, pierdere,
sustragere sau deteriorare a acestuia.

CAPITOLUL VIII
Drepturile, obligatiile si rspunderile titularilor de autorizatii

Art. 43. - Specialistii autorizati au dreptul s desfsoare activitatea de dirigentie de


santier n domeniul/subdomeniul autorizat si s presteze aceast activitate pentru persoane
fizice/juridice sau societti de consultant specializate care pot avea calitatea fie de investitori,
fie de beneficiari.
Art. 44. - n exercitarea verificrii realizrii corecte a executrii lucrrilor de constructii,
dirigintii de santier au urmtoarele obligatii si rspunderi:
A. n perioada de pregtire a investitiei:
1. verific existenta autorizatiei de construire, precum si ndeplinirea conditiilor legale cu
privire la ncadrarea n termenul de valabilitate;
2. verific concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
3. studiaz proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevzute pentru
realizarea constructiilor;
4. verific existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;
5. verific existenta expertizei tehnice n cazul lucrrilor de interventii asupra
constructiilor;
6. verific respectarea reglementrilor cu privire la verificarea proiectelor de ctre
verificatori de proiecte atestati si nsusirea acestora de ctre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;
7. verific dac este precizat n proiect categoria de important a constructiei;
8. verific existenta n proiect a programelor de faze determinante si le depune mpreun
cu proiectantii de specialitate la IJC/ICB n vederea vizrii;
9. verific existenta proiectului sau a procedurilor de urmrire special a comportrii n
exploatare a constructiilor, dac aceasta va fi instituit;
10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de
orice sarcin;
11. particip, mpreun cu proiectantul si cu executantul, la trasarea general a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
12. predau ctre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
13. verifica existenta Planului calittii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiv;
14. verific existenta anuntului de ncepere a lucrrilor la emitentul autorizatiei si la
IJC/ICB;
15. verific existenta panoului de identificare a investitiei, dac acesta corespunde
prevederilor legale si dac este amplasat la loc vizibil;
B. n perioada executiei lucrrilor:
1. urmresc realizarea constructiei n conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementrilor tehnice n vigoare;
2. verific existenta documentelor de certificare a calittii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calittii acestora cu prevederile cuprinse n proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fr certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. verific respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corect a acestora n vederea
asigurrii nivelului calitativ prevzut n documentatia tehnic si n reglementrile tehnice;
6. verific respectarea Planului calittii, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiv;
7. interzic executarea de lucrri de ctre personal necalificat;
8. particip la verificarea lucrrilor ajunse n faze determinante;
9. efectueaz verificrile prevzute n reglementrile tehnice, semneaz si stampileaz
documentele ntocmite ca urmare a verificrilor, respectiv procese-verbale n faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativ a lucrrilor ce devin ascunse etc;
10. asist la prelevarea de probe de la locul de punere n oper;
11. transmit ctre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformittile constatate pe parcursul
executiei;
12. informeaz operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, n vederea
dispunerii de msuri si, dup caz, propun oprirea lucrrilor;
13. urmresc respectarea de ctre executant a dispozitiilor si/sau a msurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
14. verific, n calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale n
cazul schimbrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrrilor;
15. anunt IJC/ICB privind oprirea/sistarea executrii lucrrilor de ctre
investitor/beneficiar pentru o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de timp friguros, si
verific punerea n sigurant a constructiei, conform proiectului;
16. anunt IJC/ICB privind reluarea lucrrilor la investitiile la care a fost oprit/sistat
executarea lucrrilor de ctre investitor/beneficiar pentru o perioad mai mare de timp,
exceptnd perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaz cartea tehnic a


constructiei cu toate documentele prevzute de reglementrile legale;
18. urmresc dezafectarea lucrrilor de organizare de santier si predau terenul
detintorului acestuia.
C. la receptia lucrrilor:
1. asigur secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrrilor si ntocmesc actele de
receptie;
2. urmresc solutionarea obiectiilor cuprinse n anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrrilor si ndeplinirea recomandrilor comisiei de receptie;
3. predau ctre investitor actele de receptie si cartea tehnic a constructiei dup efectuarea
receptiei finaie.
Art. 45. - De la data intrrii n vigoare a prezentei proceduri, toti dirigintii de santier au
obligatia de a ntocmi Registrul de evident a activittii de diriginte de santier, de a-l prezenta
anual pentru vizare la IJC/ICB n a crui raz domiciliaz sau unde si desfsoar activitatea si de
a-l prezenta ori de cte ori este solicitat de reprezentantii I.S.C. Registrul de evident a activittii
de diriginte de santier se ntocmeste conform modelului prevzut n anexa nr. 5.
Art. 46. - (1) n cazul pierderii sau deteriorrii unei autorizatii de dirigjnte de santier, se
elibereaz un duplicat.
(2) n vederea eliberrii duplicatului prevzut la alin. (1), titularul autorizatiei adreseaz,
n scris, conducerii I.S.C. o cerere, nsotit de o fotografie 3x4 cm, copia anuntului privind
pierderea autorizatiei aprut ntr-un cotidian de larga circulatie sau autorizatia deteriorat, dup
caz.
(3) Emiterea duplicatului se face n termen de 30 de zile de la data nregistrrii cererii sau
de la data primirii eventualelor completri sau clarificri necesare.
Art. 47. - Pe teritoriul Romniei, activitatea de dirigentie de santier se desfsoar n
limba romn.
Art. 48. - Obligatiile prevzute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de santier putnd
participa, n calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea
constructiilor, n limitele atributiilor stabilite prin reglementrile tehnice n constructii aplicabile,
n vigoare.
Art. 49. - Dirigintii de santier rspund, potrivit legii, n cazul nendeplinirii obligatiilor
prevzute la art. 44, precum si n cazul neasigurrii din culpa lor a realizrii nivelului calitativ ai
lucrrilor prevzut n proiecte, caiete de sarcini si n reglementrile tehnice n constructii.
Art. 50. - Dirigintii de santier nu pot desfsura, la aceeasi investitie, o alt activitate n
domeniul constructiilor pentru care sunt atestati sau autorizati.

CAPITOLUL IX
Sanctiuni
Art. 51. - (1) Suspendarea autorizatiei de diriginte de santier se poate dispune pe o
perioad limitat - de la 6 luni la un an - n situatia nclcrii repetate a prevederilor art. 42 alin.
(1) si ale art. 44, constatat si sanctionat cu avertisment, potrivit legii, de ctre organele de
control ale I.S.C, astfel:
a) pentru 6 luni, dup a doua avertizare;
b) pentru un an, dup a treia avertizare.
(2) Anularea autorizatiei de diriginte de santier se poate dispune n urmtoarele situatii:
a) titularul a verificat si a acceptat lucrrile executate sub nivelul stabilit pentru cerintele
esentiale, stabilite prin art. 5 din Legea nr. 10/1995, cu modificrile ulterioare, si/sau n caz de
accident tehnic favorizat de neefectuarea corect a verificrilor de calitate de ctre acesta;
b) titularul ndeplineste conditiile pentru a treia suspendare pe o perioad limitat, n
ultimii 5 ani;
c) titularul desfsoar activitate de dirigentie de santier n perioada n care autorizatia este
suspendat;
d) titularul exercit activitatea de dirigentie n afara domeniului/subdomeniului de
autorizare.
Art. 52. - (1) Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizatiei se face de ctre
IJC/ICB, n urma constatrii uneia dintre situatiile prevzute la art. 51, n baza unui referat prin
care
se motiveaz propunerea respectiv. Referatul conductorului IJC/ICB se nainteaz
secretarului general al I.S.C. n vederea analizrii si lurii unei decizii.
(2) Secretarul general al I.S.C, n conditiile prevzute la alin. (1), emite decizia de
suspendare sau de anulare, dup caz, a autorizatiei de diriginte de santier.
Art. 53. - (1) I.S.C. va transmite att titularului autorizatiei de diriginte de santier, ct si
investitorului la care acesta este angajat comunicarea deciziei de suspendare/anulare a
autorizatiei, ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 6.
(2) I.S.C. tine evidenta autorizatiilor suspendate/anulate, nscrie sanctiunea n Registrul
dirigintilorde santier autorizati si o transmite spre stiint tuturor IJC, respectivICB.
Art. 54. - (1) Pe perioada de suspendare a autorizatiei de diriginte de santier, titularul
acesteia nu are dreptul de a desfsura activitatea pentru care a fost autorizat.
(2) Titularii autorizatiilor suspendate/anulate trebuie s depun autorizatia la IJC/ICB
care a ntocmit referatul de suspendare/anulare, n termen de 10 zile de la primirea comunicrii
privind suspendarea/anularea.
Art. 55. - Titularul unei autorizatii anulate nu mai are dreptul s participe la un nou
examen de autorizare.
Art. 56. - (1) Titularul autorizatiei suspendate/anulate are dreptul s conteste msura de
suspendare/anulare.
(2) Contestarea msurii de suspendare/anulare a unei autorizatii se poate face, de ctre
titularul autorizatiei n cauz, la I.S.C, n termen de 14 zile de la data primirii deciziei privind
suspendarea/anularea.
(3) I.S.C. analizeaz contestatia si, n termen de 5 zile de la data nregistrrii acesteia,
comunic titularului autorizatiei decizia luat.
(4) Decizia prevzut la alin. (3) se comunic si comisiei de autorizare a IJC/ICB pe raza
cruia titularul autorizatiei si desfsoar activitatea.
CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 57. - (1) Autorizatiile de diriginte de santier emise de I.S.C. anterior intrrii n
vigoare a prezentei proceduri, aflate n valabilitate, se preschimb, la cerere, dac solicitarea a
fost depus n perioada de valabilitate a autorizatiilor. Cererile de preschimbare nregistrate dup
ncetarea valabilittii autorizatiilor nu se iau n considerare.
(2) Pentru preschimbarea autorizatiilor prevzute la alin. (1) titularii vor depune la
secretariatul comisiei de autorizare de la IJC/ICB n a crui raz domiciliaz sau si desfsoar
activitatea urmtoarele documente:
a) cerere de preschimbare, ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 7;
b) copia/copiile autorizatiei/autorizatiilor emise anterior prezentei proceduri;
c) copia actului de identitate;
d) dou poze color 3x4 cm.
(3) Copiile documentelor prevzute la alin. (2) trebuie s fie certificate olograf privind
conformitatea cu originalul, de ctre solicitant.
(4) Eliberarea noilor autorizatii se face n termen de 60 de zile de la data nregistrrii
cererii.
Art. 58. - Taxa de autorizare este n valoare de 200 lei si se percepe pe domenii de
autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevzut la art. 8 alin. (4), pentfu care
aceasta se percepe pe subdomenii.
Art. 59. - Titularii autorizatiilor au obligatia de a anunta I.S.C. cu privire la orice
modificare a datelor cu caracter personal (nume si prenume, domiciliu, numere de telefon, adres
de e-mail), survenit ulterior autorizrii.
Art. 60. - Urmrirea aplicrii si controlul respectrii prevederilor prezentei proceduri se
realizeaz de ctre I.S.C si de IJC/ICB.
Art. 61. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrant din prezenta procedur.

ANEXA Nr. 1
la procedur

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCTII - I.S.C.*)


INSPECTORATUL JUDETEAN N CONSTRUCTII-I.S.C.................../
INSPECTORATULN CONSTRUCTII BUCURESTI

Modelul cererii de autorizare

Subsemnatul/Subsemnata,..........................................................., cod numeric personal


|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ,
cettenia.........................identificat/identificat
cu......................seria..............nr.................................... cu domiciliul/resedinta n
............................................................................................................................................................
.........................................., (adresa complet)
n conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, solicit
nscrierea la examenul de autorizare ca Diriginte de santier pentru domeniile bifate mai jos:
1. Consolidare si restaurare monumente istorice
2. Constructii civile, industriale si agricole:
2.1. categoria de important D
2.2. categoria de important C
2.3. categoria de important B
2.4. categoria de important A
3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu:
3.1. de interes national
3.2. de interes judetean
3.3. de interes local
4. Ci ferate, metrou, tramvai
5. Lucrri hidrotehnice:
5.1. categoria de important D
5.2. categoria de important C
5.3. categoria de important B
5.4. categoria de important A
6. Constructii edilitare si de gospodrie comunal
D7. Lucrri de mbunttiri funciare
8. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de important A, B, C si D)
8.1. Instalatii electrice
8.2. Instalatii sanitare si termoventilatii
8.3. Instalatii gaze naturale
9. Retele:
9.1. Retele electrice
9.2. Retele termice si sanitare
9.3. Retele de telecomunicatii
9.4. Retele de gaze naturale
9.5. Retele pentru transportul produselor petroliere

Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:

Nr. file Curriculum vitae, conform modelului comun european prevzut de Hotrrea
Guvernului nr. 1.021/2004, unde n cadrul capitolului Experienta profesional se
vor detalia cele mai importante lucrri n domeniu
Declaratie pe propria rspundere privind ndeplinirea conditiilor de experient
profesional mentionate la art. 8 alin. (4) din procedur
Copia diplomei de studii
Copia diplomei de doctor n stiinte ingineresti sau document echivalent
Rezumatul tezei de doctorat
Adeverint emis de institutia de nvtmnt superior pentru cei cu titlu de cadru
didactic universitar, sau document echivalent obtinut n UE sau SEE
Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeste cettenia unuia dintre statele
membre si a documentelor de resedint n Romnia, dup caz
Copia legitimatiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat n gaze
naturale
Certificat de cazier judiciar, din care s rezult c nu sunt nscris n cazierul judiciar
Declaratie scris pe propria rspundere c nu am svrsit o infractiune sau o
greseal profesional grav, certificat conform art. 16 alin. (2) lit. c) din procedur
Dou fotografii color format 3 x 4 cm

Pot fi contactat la numerele de telefon......................................................, e-


mail..................................................................
Declar pe propria rspundere:
sunt de acord/ nu sunt de acord ca numrul/numerele de telefon si adresa/adresele de
e-mail mentionate mai sus s fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat n Constructii - I.S.C.
(bifati una dintre cele dou variante.)

Data Semntura
. ..............................

*) Inspectoratul de Stat n Constructii - I.S.C. prelucreaz datele dumneavoastr cu caracter


personal destinate ndeplinirii atributiilor legale privind autorizarea dirigintilor de santier si
publicarea Registrului dirigintilor de santier autorizati pe site-ul www.isc-web.ro
Conform Legii hr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cuprivire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificrile si completrile ulterioare,
beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, v puteti adresa Inspectoratului de Stat n
Constructii - I.S.C cu o cerere scris, datat si semnat. De asemenea, v este recunoscut dreptul
de a v adresa justitiei.
Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.

ANEXA Nr. 2
la procedur
DECLARATIE PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata,................................, cettean............................., nscut/nscut


la data de..............................., n localitatea..................................., domiciliat/domiciliat
n......................., str................................nr........., bl........., sc........., et......., ap........,
sectorul/judetul ........................., posesor/posesoare al/a.................., seria............nr.....................,
eliberat de.............................la data de...................., CNP.......................................................,
cunoscnd dispozitiile Codului penal cu privire la falsul n declaratii, declar pe propria
rspundere c ndeplinesc conditia de experient profesional minim pentru
domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile de autorizare solicitat/ solicitate prin cererea
nregistrat la Inspectoratul Judetean n Constructii ...................../Inspectoratul n Constructii
Bucuresti sub nr......................................,
astfel:
Nr. Angajator/Obiective de Perioada Functia detinut Responsabilitti
crt. investitii

Dau prezenta declaratie, fiindu-mi necesar la Inspectoratul Judetean n Constructii


............................../Inspectoratul n Constructii Bucuresti pentru nscrierea la examenul de
diriginte de santier.

Data Semntura
. ..............................

ANEXA Nr. 3*)


la procedur

MODELUL AUTORIZATIEI

*) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 4
la procedur

MODEL DE STAMPIL
pentru titularul autorizatiei de diriginte de santier n domeniile specificate

Modelul de stampil*) pentru titularul autorizatiei de diriginte de santier n domeniile


specificate este indicat n figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate. Modelul este
cu titlu de exemplu.

Modelul de stampil*) pentru titularul autorizatiei de diriginte de santier n domeniile specificate pentru
cazul n care prima stampil a fost pierdut sau sustras este indicat n figura de mai jos, cu respectarea
dimensiunilor indicate n figura de mai sus.
Modelul este cu titlu de exemplu.

*) Modelul de stampil este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 5
la procedur
REGISTRU DE EVIDENT
a activittii de diriginte de santier
Numele......................................................................................Prenumele............................
............................................
Autorizatie nr.......................................data.................................................
Domeniul/Domeniile/Subdomeniul/Subdomeniile
autorizat/autorizate......................................................................................

Nr Obiectivul (denumirea, Nr./Data Perioad Investitoru Proiectantu Executantu


. adresa, categoria de autorizatiei a l l l
crt important) deconstruire
. / Emitentul
1

2

.

Semntura si stampila dirigintelui de santierVIZAT ANUL.........

INSPECTORATUL JUDETEAN N
CONSTRUCTII..................................../
INSPECTORATUL N CONSTRUCTII
BUCURESTI

ANEXA Nr. 6
la procedur

ANTET I.S.C.
MODELUL DECIZIEI
de suspendare/anulare a autorizatiei de diriginte de santier

Ctre

(numele titularului autorizatiei de diriginte de santier)
Spre stiint

(investitorul la care este angajat dirigintele de santier)

Ca urmare a analizrii Referatului nr....................../............................................ntocmit de


Inspectoratul Judetean n Constructii ............................../Inspectoratul n Constructii Bucuresti,
prin care se propune suspendarea/anularea autorizatiei de Diriginte de santier nr.
........................-...................., din cauza nerespectrii:

si n conformitate cu prevederile cap. VIII din Procedura de autorizare a dirigintilor de


santier, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale si turismului nr. 1.496/2011, s-a
dispus:

SUSPENDAREA AUTORIZATIEI

pentru o perioad de....................luni, ncepnd cu data de................................


sau

ANULAREA AUTORIZATIEI

ncepnd cu data de........................................

Secretar general,

L.S.

ANEXA Nr. 7
la procedur

MODELUL CERERII
de preschimbare a autorizatiei de diriginte de santier

Domnule Director,
Subsemnatul/Subsemnata,.........................................................., cod numeric personal
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ,
v rog s aprobati preschimbarea autorizatiei/autorizatiilor de diriginte de santier n
valabilitate, emis/emise de Inspectoratul de Stat n Constructii - I.S.C.*), a crei/al cror titular
sunt si pe care le mentionez mai jos:
nr. autorizatie:........................emis la data:.....!................
nr. autorizatie:........................emis la data:......................
nr. autorizatie:........................emis la data:......................
nr. autorizatie:........................emis la data:......................
nr. autorizatie:........................emis la data:......................
nr. autorizatie:........................emis la data:......................
Atasez la prezenta cerere:
copia/copiile autorizatiei/autorizatiilor, certificat/certificate olograf de ctre
subsemnatul privind conformitatea cu originalul;
copia actului de identitate, certificat olograf de ctre subsemnatul privind
conformitatea cu originalul;
dou fotografii color format 3x4 cm.
Autorizatia preschimbat o voi ridica de la Inspectoratul Judetean n
Constructii/Inspectoratul n Constructii Bucuresti:**):

Date de contact:
Adresa:
...................................................................................................................................

Telefon:...................................
E-mail:.....................................
Declar pe propria rspundere:
sunt de acord/ nu sunt de acord ca numrul/numerele de telefon si adresa/adresele de
e-mail mentionate mai sus s fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat n Constructii - I.S.C.
(Bifati una dintre cele dou variante.)

Data Semntura
. ..............................

Domnului Director al Inspectoratului Judetean n Constructii.............................../


Inspectoratul n Constructii Bucuresti

*) Inspectoratul de Stat n Constructii - I.S.C. prelucreaz datele dumneavoastr cu caracter


personal destinate ndeplinirii atributiilor legale privind autorizarea dirigintilor de santier si
publicarea Registrului dirigintilor de santier autorizati pe site-ul www.isc-web.ro
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificrile si completrile ulterioare,
beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi suspus unei
decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, v puteti adresa Inspectoratului de Stat n
Constructii - I.S.C. cu o cerere scris, datat si semnat. De asemenea, v este recunoscut dreptul
de a v adresa justitiei.
Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.
**) Se va mentiona inspectoratul judetean n constructii de unde doreste solicitantul s ridice
autorizatia.