Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie

Subsemnatul/a ......................................................, student/ la Facultatea de ...........................,


nivel de studii (licen/masterat/doctorat) ....................., anul de studii ......, nscut/ la data de .............................,
n localitatea................, cu domiciliul stabil n Romnia, localitatea .....................
str....................................................., judeul ............, telefon ................, e-mail
., cod potal ..................., posesor al Crii de Identitate seria ......., nr. ...
........, eliberat de ................., la data de ........., CNP..............., n calitate
de beneficiar al unui stagiu ERASMUS+ de studiu la . (numele universitii
gazd), n semestrul ...... al anului academic.., declar pe propria rspundere
c am luat la cunotin de obligaia de evitare a dublei finanri i pe perioda derulrii stagiului
ERASMUS+ nu voi beneficia de fonduri din alte programe de finanare ale Uniunii Europene.

Nume: _____________________________
Semntura:__________________________
Data:_______________________________

S-ar putea să vă placă și