Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. PROMEX S.A.

MANAGEMENTUL MEDIULU I Ediia: 0


BRILA Revizia: 0
Data:Octombrie 2005
COD:PM 04

OBIECTIVE, TINTE, PROGRAME PAG. 1/9

SUMAR
1. Obiectiv ....................................................................................................... .2
2. Domeniul de aplicare .......................................................................... 2
3. Definitii si prescurtari ......................................................................... 2
4. Documente de referinta ................................................................... .3
5. Documente asociate ........................................................................ 3
6. Responsabilitati .............................................................................. 4
7. Continutul procedurii .......................................................................... 4
7.1 General ................................................................................................... .4
7.2 Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu ........................................ 5
7.3 Elaborarea programelor management de mediu si P2 ....................... .5
Anexa 1 Lista propunerilor de obiective si tinte de mediu ....................... 7
Anexa 2 Lista obiectivelor si tintelor de mediu ........................................ 8
Anexa 3 Program de management de mediu si P2 .................................... 9

ntocmit Aprobat
Funcia Resp. Protecia Mediului Director General
COMPARTIMENT
PROTECIA Nume Ing. Maria Elena COSTAN Ing.Cosy SPIRIDON
MEDIULUI Semntura .1--
; ii////
S.C. PROMEX S.A. MANAGEMENTUL MEDIULUI Editia: 0
BRILA Revizia: 0
Data:Octombrie 2005
COD:PM 04
OBIECTIVE, TINTE, PROGRAME PAG. 2/9

1. Obiectiv
Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu in conformitate cu Politica de Mediu si
cu aspectele semnificative de mediu retinute. Elaborarea Programelor de
Management de Mediu si P2.

2. Domeniul de aplicare
Procedura are ca domeniu de aplicare toate activitatile, produsele si serviciile din
S.C. PROMEX S.A. care genereaza aspecte semnificative de mediu.

3. Definitii si prescurtari
Aspect semnificativ de mediu Aspect de mediu cu impact semnificativ asupra

mediului.

Echipa SMM Specialisti din diverse compartimente ale societatii, inclusiv din

compartimentul juridic desemnati de managementul la varf pentru a participa la


implementarea si functionarea SMM.

Obiectiv de mediu OM Tel general de mediu pus in concordanta cu politica


-

de mediu pe care organizatia isi propune sa-1 realizeze si care este cuantificat
acolo unde acest lucru este posibil.

Politica de mediu Document care prezinta intentiile globale si directia unei


organizatii referitoare la performantele sale de mediu exprimate oficial de


managementul la cel mai inalt nivel.

Procedura Este un document descriind o organizare, un mod de functionare, sau


-

u n p roc e s a d min istra tiv. P rocedu ra defin este d e o man iera p recisa
responsabilitatile, mijloacele, documentele, metodele relative la toate actiunile
relevante din punct de vedere al protectiei mediului. Procedura raspunde in
principal la intrebarile: ce trebuie facut?, cine?, ce face?, cand?, unde?, ce se
inregistreaza?

Program de Management de Mediu Document din cadrul Sistemului de


-

Management de Mediu necesar atingerii obiectivelor si tintelor de SMM ale


organizatiei.

Sistem de Management de Mediu Componenta a sitemului global de


-

management ce include structura organizatorica, planificarea activitatilor,


ntocmit Aprobat
COMPARTIMENT Funcia Resp. Protecia Mediului Director General
PROTECIA Nume Ing. Maria Elena COSTAN Ing.Costel SPINIDON
MEDIULUI 0
Semntura 1-4 /-,.- i
S.C. PROMEX S.A. MANAGEMENTUL MEDIULUI Ediia: o
BRILA Revizia: 0
Data:Octombrie 2005
COD:PM 04
PAG.3/9
OBIECTIVE, TINTE, PROGRAME

responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru dezvoltarea,


implementarea, atingerea, revizuirea si mentinerea politicii de mediu a
organizatiei.

Tinta de mediu TM- Cerinta detaliata de performanta aplicabila organizatiei


sau unei parti a organizatiei care rezulta din obiective de mediu si care trebuie
stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.

AIM Analiza Initiala de Mediu.


DMD Directori de module i direcii (departamente)
LPM Legea P rotectiei Med iu lui (137 /1995 cu mo dificarile si
completarile ulterioare).
RSMM Responsabilul Sistemului de Management de Mediu.
P2 Prevenirea polurii
PMM Program de Management de Mediu.
PP2 Program de Prevenire a Poluarii
SMM Sistem de Management de Mediu.

4. Documente de referinta
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de Management de Mediu cerinte de ghid de
utilizare. Articolul 4.3.1;
SR ISO 14004:1998 - Sisteme de Management de Mediu - ghid privind
principiile, sistemele si tehnicile de aplicare. Articolul 4.2.2;

5. Documente asociate

PD 1008.6 Competenta, Constientizare, Instruire;


PM 06. 0 Monitorizare si masurare;
FM04-01 Propuneri de obiective si tinte de mediu;
FM04-02 Lista obiectivelor si tintelor de mediu;
FM04-03 PMM/P2
Raport la Analiza Initiala de Mediu.

ntocmit Aprobat
COMPARTIMENT Funcia Resp. Protecia Mediului Director General
PROTECIA Nume Ing. Maria Elena COSTAN Ing.Costel SPIRIDON
MEDIULU1 Semntura / 4
j. (1 /
S.C. PROMEX S.A. MANAGEMENT UL MEDIULUI Ediia: 0
BRILA Revizia: 0
Data:Octombrie 2005
COD:PM 04
OBIECTIVE, TINTE, PROGRAME PAG.4/9

6. Responsabilitati
RSMM se asigura ca toate neconformitatile de mediu sunt cuprinse in obiective
ale Managementului de Mediu.
RSMM propune si evalueaza impreuna cu echipa de implementare SMM un set de
OM.

Pentru fiecare OM, RSMM impreuna cu echipa de implementare, stabileste TM.


RSMM raspunde de elaborarea listei obiectivelor si tintelor SMM.

Directorul general/Reprezentantul conducerii aproba obiectivele si tintele SMM.


RSMM se asigura de mentinerea, respectiv de documentarea si actualizarea
obiectivelor si tintelor ori de cate ori functionarea SMIVI o cere.

RSMM stabilete mpreun cu DMD termenele i responsabilitile din cadrul


propunerilor de PMM/P2.

RSMM asigur elaborarea Propunerii de PMM/P2


Directorul general aprob PMM/P2.
RSMM este responsabil pentru urmarirea in timp a indeplinirii PMM/P2, pentru
monitorizarea si auditarea acestuia.

7. Continutul procedurii

7.1 General

Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu, precum si elaborarea Programelor de


Management de Mediu si P2 fac parte din faza de planificare a construirii,
implementarii si functionarii SMM si au loc in urma analizarii si prelucrarii
rezultatelor Analizei Initiale de Mediu (AIM) in concordanta cu liniile directoare
stabilite prin politica de mediu.

ntocmit Aprobat
COMPARTIMENT Funcia Resp. Protecia Mediului Director General
PROTECIA Nume Ing. Maria Elena COSTAN Ing.Costel SPIRIDON
MEDIULUI Semntura Ar (.9_,0-' '

-
S.C. PROMEX S.A. MANAGEMENTUL MEDIULUI Editia: 0
BRILA Revizia: 0
Data:Octombrie 2005
COD:PM 04
OBIECTIVE, TINTE, PROGRAME PAG.5/9

7.2 Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu

RSMM propune si evalueaza impreuna cu echipa de implementare SMM un set de


OM dupa clasificarea aspectelor semnificative de mediu pe tipuri de activitati sau
probleme ce reprezinta surse efective sau potentiale de impact asupra mediului.

In afara aspectelor semnificative de mediu, se tine de asemenea cont de


prevederile legale si alte cerinte, de cerintele financiare, tehnice precum si de
punctele de vedere ale partilor interesate. OM sunt coerente cu liniile directoare
inscrise in Politica de Management de Mediu la S.0 PROMEX S.A. Brila.

In cadrul societtii, angajatii urmaresc atingerea OM prin remedieri, inlocuiri,


modernizari, optimizari, dotari, instruiri, investigatii etc., orientate pe activitatile
concrete desfasurate in societate.

Pentru fiecare OM, RSMM impreuna cu echipa de implementare, stabileste TM


considerate a fi cele mai potrivite tratarii aspectelor semnificative de mediu.
Fiecare tinta are in vedere rezolvarea unui grup de neconformitati. Totalitatea TM
trateaza totalitatea neconformitatilor identificate la nivelul aspectelor
semnificative de mediu. TM sunt coerente cu OM si cu Politica de mediu.

RSMM avizeaza "Lista propunerilor de obiective si tinte de mediu" prin


completarea formularului FM04-01 Anexa 1 la prezenta procedura.

Directorul general/ Reprezentantul conducerii modifica, valideaza sau returneaza


spre revizuire Lista propunerilor de obiective si tinte de mediu.

Lista finala aprobata de Directorul general/ Reprezentantul conducerii devine


"Lista obiectivelor si tintelor de mediu" care se obtine prin completarea
formularului FM04-02 Anexa 2 la prezenta procedura.

RSMM se asigura de mentinerea, respectiv de documentarea si actualizarea


obiectivelor si tintelor ori de cate ori functionarea SMM o cere.

7.3 Elaborarea Programelor de Management de Mediu (PMM) si P2


In vederea atingerii fiecarei tinte trebuiesc parcurse cel putin doua dintre fazele:
Documentarea cu scopul cunoasterii in profunzime a situatiei de fapt
si a solutiilor tehnico-economice optime prin care inta poate fi
atinsa;

ntocmit Aprobat
COMPARTIMENT Funcia Resp. Protecia Mediului Director General
PROTECTIA Nume Ing. Maria Elena COSTAN Ing.Costel SPIRI DON
MEDIULUI Semntura
S.C. PROMEX S.A. MANAGEMENTUL MEDIULUI Ediia: 0
BRILA Revizia: 0
Data:Octombrie 2005
COD:PM 04
OBIECTIVE, TINTE, PROGRAME PAG.6/9

Proiectarea solutiilor adoptate si aprobate;


Planificarea si executia lucrarilor proiectate;
Monitorizarea nivelului de indeplinire a obiectivelor si tintelor.

Pentru parcurgerea fiecarei faze sunt necesare actiuni concrete a caror indeplinire
intr-o succesiune logica este dovedita prin documente specifice.

RSMM se asigura de elaborarea, pentru fiecare obiectiv stabilit, a unui PMM i P2


prin completarea pentru fiecare obiectiv a cte unui formular FM04 -03 cu
detalierea modului de realizare al intelor.

Pentru fiecare actiune concreta, RSMM mpreun cu DMD stabileste executanti si


coordonatori, propune programarea in timp, cuantifica actiunile din punct de
vedere al necesarului de fonduri si forta de munca.

Pentru a deveni operational, PMM este aprobat de directorul general.

Intocmit /, ' t'.Pr o bat


(1 *
COMPARTIMENT Funcia Resp. Protecia Mediului Dtrector General
PROTECIA Nume Ing. Maria Elena COSTAN Ing.Costel SPIRIDON
MEDIULUI Semntura , - - " , . . . . . . -
MANAGEMENTUL MEDIULUI Ediia: 0
S.C. PROMEX S.A.
Revizia: 0
BRILA Data:Octombrie 2005
COD:PM 04
OBIECTIVE, TINTE, PROGRAME PAG. 7/9

AVIZAT R.S.M.M.

Anexa 1 Propuneri de obiective si tinte de mediu

Lista obiectivelor
Cod: FM04-01 i PM 04 Rev. 0 Anexa 1 Pag 1/1
tintelor propuse
Nr.
Obiective Tinte Indicatori
crt.
S.C. PROMEX S.A. MANAGEMENTUL MEDIULUI Ediia: 0
BRILA Revizia: 0
Data:Octombrie 2005
COD:PM 04
OBIECTIVE, TINTE, PROGRAME PG. 8/9

Anexa 2 Lista obiectivelor si tintelor SMM

PM A ne xa
Cod: FM04-02 Lista obiectivelor si tintelor aprobate Rev. 0 Pag 1/1
04 2
Nr.
Obiective Tinte Indicatori
crt.

Insusit RSMM: Aprobat Conducere:


S.C. PROMEX S.A. MANAGEMENTUL MEDIULUI Ediia: 0
BR1LA Revizia: 0
Data:Octombrie 2005
COD:PM 04
OBIECTIVE, TINTE, PROGRAME PAG. 9/9

Anexa 3 Program de Management de Mediu/P2

Cod: FM04-03 Program de Management de Mediu/P2 PM04 Rev. 0 Anexa 3 pag.1/1

Obiectivul nr.:
Resurse: Probleme de mediu
Cine raspunde de Limite de timp umane (U) specifice
Faze Actiuni de indeplinit Rezultate , documente indeplinirea financiare Coordonare desfasurarii
actiunii Start Final (F-lei) actiunii
Tinta 1.1. :

Tinta 1.2. :

Tinta...:

Tinta n:

Aprobat Director general :