Sunteți pe pagina 1din 18

HOTRRE Nr.

93/2016 din 18 februarie 2016


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020

Text n vigoare ncepnd cu data de 10 august 2017


REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 10 august 2017.
Act de baz
#B: Hotrrea Guvernului nr. 93/2016
Acte modificatoare
#M1: Hotrrea Guvernului nr. 570/2017
Modificrile i completrile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau
completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1.

#B
Avnd n vedere dispoziiile:
- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul social european, Fondul
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime,
precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie
2013;
- Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul
de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 72 din 12 martie 2014;
- Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.
1.605/2002 al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;
- Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 de
instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 i (CE) nr. 67/2010, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 31 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu
modificrile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

ART. 1
(1) Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, denumit n
continuare Ordonan, prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Normele metodologice vizeaz implementarea urmtoarelor programe operaionale: Programul operaional
Regional, Programul operaional Asisten tehnic, Programul operaional Competitivitate, Programul operaional
Capital uman, Programul operaional Capacitatea administrativ, Programul operaional Infrastructur mare i
Programul operaional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.
ART. 2
n scopul aplicrii prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate n implementare la data
intrrii n vigoare a prezentei hotrri, autoritile de management pot ncheia acte adiionale la contractele de
finanare ncheiate cu beneficiarii.
ART. 3
Autoritatea de management stabilete prin contract/decizie/ordin de finanare ncheiat cu beneficiarul valorile
concrete pentru limitele maxime/minime ale elementelor valorice, procentuale sau temporale stabilite n cuprinsul
normelor metodologice prevzute n anex, cu respectarea condiiilor specifice de implementare ale programului
operaional pe care l gestioneaz.

ANEX

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020

CAPITOLUL I
Programarea bugetar a fondurilor aferente fondurilor europene i a contribuiei publice naionale

ART. 1
(1) Creditele de angajament i creditele bugetare aferente finanrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind n
bugetele beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1) i (5) din Ordonan, repartizate pe ani, dup caz, pe toat perioada
de implementare a proiectelor.
(2) n bugetele Ministerului Transporturilor, al Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor, precum i n bugetul
Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice se cuprind i creditele de angajament i creditele bugetare
aferente finanrii valorii totale a proiectelor beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan, repartizate
pe ani, dup caz, pe toat perioada de implementare a proiectelor respective.
(3) Creditele de angajament i creditele bugetare prevzute la alin. (1) i (2) se aprob pentru anul bugetar curent cu
ocazia aprobrii anuale a legii bugetului de stat i a legii bugetului asigurrilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de
rectificare.
(4) n vederea cuprinderii n buget a sumelor prevzute la alin. (1) i (2), beneficiarii de proiecte prevzui la art. 6
alin. (1) - (5) din Ordonan au obligaia s completeze Formularul nr. 1 - Fia de fundamentare a proiectului propus la
finanare/finanat din fonduri europene, prevzut n anexa nr. 1.
(5) Formularul nr. 1 - Fia de fundamentare a proiectului este elaborat de departamentul/structura
responsabil/responsabil cu propunerea la finanare/implementarea proiectului i va fi semnat de conductorul
acestuia/acesteia.
(6) Structura abilitat cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorilor principali de credite prevzui la
art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan, va cuprinde n buget sumele prevzute la alin. (1) i (2) n baza Formularului nr. 1 -
Fia de fundamentare a proiectului avizat de autoritatea de management a programului operaional n cadrul cruia se
propune la finanare/se finaneaz proiectul sau pe baza contractului/deciziei/ordinului de finanare aferent/aferent
proiectului.
(7) Ordonatorii principali de credite au obligaia de a ntocmi i solicita deschiderea creditelor bugetare aferente
implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti prevzute la art. 6 alin. (1) - (5) din Ordonan, n termen de
maximum 5 zile lucrtoare de la data solicitrii acestora.
ART. 2
(1) Creditele de angajament i creditele bugetare aferente finanrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind n
bugetele beneficiarilor prevzui la art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan, repartizate pe ani, dup caz, pe toat perioada
de implementare a proiectelor, i se aprob pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanele
publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, sau cu ocazia rectificrilor bugetare.
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor prevzute la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevzui la art. 7 alin.
(1) i (2) din Ordonan au obligaia s completeze Formularul nr. 1 - Fia de fundamentare a proiectului propus la
finanare/finanat din fonduri europene, fr a mai solicita avizul autoritilor de management.
(3) Beneficiarii prevzui la art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan au obligaia ca la semnarea
contractului/deciziei/ordinului de finanare ncheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar competent,
conform art. 24 alin. (1) din Ordonan, s prezinte o copie a formularului bugetar "Fia proiectului finanat/propus la
finanare n cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevzut de Scrisoarea-cadru
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul n curs, anex la bugetul
ordonatorului de credite, ntocmit n baza fiei de fundamentare prevzute la alin. (2), aferent proiectului
propus/aprobat la finanare n cadrul programului operaional respectiv, semnat i tampilat de ordonatorul principal
de credite.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia s asigure integral i cu prioritate att sumele
necesare implementrii proiectelor proprii propuse la finanare/finanate n cadrul programelor operaionale, ct i pe
cele necesare implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti publice locale finanate integral/parial din
bugetul local.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia de a deschide i a repartiza creditele bugetare
aferente implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt entiti publice din subordine finanate integral din bugetul
local, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor transferate de autoritile de management
pe baza solicitrii de finanare transmise de beneficiari.
ART. 3
Formularul nr. 1 - Fi de fundamentare proiect propus la finanare/finanat din fonduri europene, din anexa nr. 1,
este destinat fundamentrii formularului bugetar privind proiectul finanat/propus la finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de
elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar n curs.
ART. 4
(1) Sumele reprezentnd contravaloarea fondurilor europene i cofinanarea public pentru fiecare program
operaional se cuprind la nivel de credite de angajament i credite bugetare n anexa la bugetul ordonatorului principal
de credite cu rol de autoritate de management, n formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea
proiectului anual de buget, referitor la finanarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
(2) Sumele prevzute la art. 9 i 10 din Ordonan se cuprind n bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de
autoritate de management/autoritate de certificare conform prevederilor art. 11 din Ordonan.
ART. 5
(1) Limitele admise pentru depirile prevzute la art. 12 alin. (1) din Ordonan se aprob de ctre ordonatorul
principal de credite cu rol de autoritate de management, cu ncadrarea n creditele de angajament aprobate cu aceast
destinaie prin legile bugetare anuale.
(2) Verificarea de ctre fiecare autoritate de management a respectrii prevederilor alin. (1) se face prin
transformarea n euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finanare ncheiate,
lundu-se n considerare cursul InfoEuro din luna n care s-a solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu
rol de autoritate de management.
(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevzute la art. 12 alin. (2) din Ordonan, autoritile de management stabilesc
valoarea fondurilor rmase neutilizate n urma atribuirii i/sau finalizrii contractelor de achiziie public aferente
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, n vederea contractrii ulterioare, n conformitate cu regulile stabilite
prin Ghidul solicitantului sau, dup caz, n ordinea prioritilor, ce urmeaz a fi stabilit prin ordin al ordonatorului
principal de credite cu rol de autoritate de management, pn la atingerea plafonului stabilit.
(4) Pentru angajarea ulterioar a sumelor rezultate din creanele bugetare, din rezilierea contractelor de finanare i
din economii, autoritile de management stabilesc valoarea acestora i reconsider corespunztor sumele aferente
procentelor de finanare pe surse, aa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanare, n vederea
ncheierii unor noi contracte de finanare, n conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, dup caz,
n ordinea prioritilor ce urmeaz a fi aprobat prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de
management, pn la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1).

CAPITOLUL II
Fluxuri financiare i eviden contabil
ART. 6
(1) n cazul beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan care au n implementare proiecte finanate
din fonduri europene:
a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1) din Ordonan, precum
i din bugetele ordonatorilor principali de credite prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan cheltuielile efectuate
corespunztor contravalorii fondurilor europene, cofinanrii publice, precum i altor cheltuieli dect cele eligibile;
b) sumele aferente rambursrii cotei-pri din cheltuielile eligibile efectuate, corespunztoare finanrii din fonduri
europene, se vireaz de ctre autoritile de management, conform art. 22 alin. (1) din Ordonan, n conturile de
venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe
codurile de identificare fiscal ale beneficiarilor, la unitile Trezoreriei Statului prin care acetia i desfoar
activitatea sau n conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscal ale Ministerului
Transporturilor, Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor i Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice,
n cazul proiectelor prevzute la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan.
(2) Autoritile de management notific n scris beneficiarii prevzui la art. 6 alin. (1) din Ordonan, precum i
ordonatorii principali de credite prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan cu privire la sumele virate n conturile
de venituri, utiliznd Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate n conturile de venituri corespunztoare
rambursrii cheltuielilor aferente fondurilor europene, prevzut n anexa nr. 2.
ART. 7
n cazul beneficiarilor, alii dect cei prevzui la art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan, care au n implementare
proiecte finanate din fonduri europene:
a) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunztoare cofinanrii de la bugetul de
stat, se vireaz de ctre autoritatea de management din conturile de cheltuieli bugetare corespunztoare n conturile de
venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituii publice deschise pe codurile de identificare fiscal ale
acestora la unitile Trezoreriei Statului prin care acetia i desfoar activitatea sau n conturile de disponibiliti ale
beneficiarilor, alii dect instituii publice;
b) sumele aferente rambursrii cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunztoare finanrii din fonduri
europene, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se vireaz de ctre autoritile de management din
conturile de disponibil prevzute la art. 37 n conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de
instituii publice deschise pe codurile de identificare fiscal ale acestora la unitile Trezoreriei Statului prin care i
desfoar activitatea sau n conturile de disponibiliti ale beneficiarilor, alii dect instituii publice, dup caz.
ART. 8
(1) Rambursarea ctre beneficiari a sumelor prevzute la art. 6 alin. (1) lit. b) i art. 7 se realizeaz n condiiile i pe
baza documentelor prevzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanare, precum i conform procedurilor interne
ale autoritilor de management.
#M1
(2) Cheltuielile indirecte se pot rambursa pe baz de rat forfetar, stabilit n contractul/decizia/ordinul de
finanare, n conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul UE nr. 1.303/2013, caz n care nu este necesar s
fie nsoite de facturi ori de alte documente justificative.
#B
ART. 9
(1) Transferul sumelor reprezentnd contravaloarea fondurilor europene, inclusiv cele aferente prefinanrii, din
conturile Autoritii de certificare n conturile autoritilor de management se realizeaz la termenele i pe baza
documentelor prevzute n acordurile ncheiate ntre Autoritatea de certificare i fiecare autoritate de management.
(2) Modalitatea de efectuare de ctre Autoritatea de certificare a operaiunilor de schimb valutar a sumelor
reprezentnd prefinanri i rambursri de cheltuieli eligibile primite de la Comisia European, n euro, n contul de
disponibil deschis la Banca Naional a Romniei, pe numele Ministerului Finanelor Publice - Autoritatea de
certificare i plat, se stabilete prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al ministrului fondurilor
europene.
ART. 10
Autoritile de management au obligaia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanare a termenilor i
condiiilor privind derularea operaiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:
a) condiiilor de acordare i recuperare a prefinanrii;
b) termenului maxim de efectuare de ctre autoritatea de management a plilor aferente prefinanrii/cererilor de
plat/rambursrii cheltuielilor eligibile;
c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de prefinanare/plat/rambursare
aferente perioadei de implementare a proiectului, precum i obligativitatea actualizrii acestuia n funcie de cererile
de plat/rambursare decontate de autoritatea de management;
d) documentelor justificative necesare plii prefinanrii/cererilor de plat/rambursrii cheltuielilor eligibile;
e) obligaiei ca fiecare cerere de rambursare transmis de beneficiar s reflecte separat, pentru fiecare an
calendaristic, cheltuielile efectuate n cadrul proiectului;
f) regulilor conform crora beneficiarii care efectueaz pli n valut n cadrul proiectului solicit la rambursare
contravaloarea n lei a acestora la cursul Bncii Naionale a Romniei din data ntocmirii documentelor de plat n
valut;
g) sanciunilor aplicabile n cazul nerespectrii termenelor i condiiilor stabilite prin prezentele norme
metodologice i prin Ordonan, inclusiv condiiile n care se realizeaz rezilierea unilateral a
contractului/deciziei/ordinului de finanare;
h) condiiilor i termenului la care sunt dezangajate fondurile prevzute la art. 12 alin. (2) din Ordonan.
ART. 11
Transferul sumelor aferente prefinanrii/cererilor de plat/rambursrii cheltuielilor eligibile din conturile
autoritilor de management n conturile beneficiarilor se efectueaz, dup autorizarea cheltuielilor, n termen de
maximum 3 zile lucrtoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse n conturile sale.
ART. 12
(1) Beneficiarii de proiecte finanate din fonduri europene au obligaia s in pentru fiecare proiect o eviden
contabil distinct, folosind conturi analitice distincte.
(2) Instituiile publice finanate integral din bugetul de stat care implementeaz proiecte potrivit prezentelor norme
metodologice, precum i ordonatorii principali de credite prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan nregistreaz
n conturi n afara bilanului rambursrile de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificrilor primite de la
autoritile de management conform art. 6 alin. (2).
(3) Instituiile publice finanate integral de la bugetul de stat raporteaz trimestrial Ministerului Finanelor Publice
nregistrrile prevzute la alin. (2).
(4) n aplicarea prevederilor alin. (3) se emit proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanelor publice.
(5) Instituiile publice de subordonare local finanate integral din bugetul local care implementeaz proiecte
potrivit prezentelor norme metodologice nregistreaz n conturi n afara bilanului rambursrile de cheltuieli aferente
fondurilor europene efectuate de ctre autoritile de management potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonan.

CAPITOLUL III
Prefinanarea

#M1
ART. 13
(1) Transferul sumelor reprezentnd prefinanarea solicitat de beneficiari, n conformitate cu prevederile art. 15
alin. (1) i (3) din Ordonan i cu respectarea prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, se
realizeaz dup cum urmeaz:
1. pentru beneficiarii care nu primesc finanare sub incidena ajutorului de stat/de minimis, cu condiia ndeplinirii
cumulative a urmtoarelor cerine:
a) depunerea de ctre beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanare, pentru fiecare tran, care
cuprinde: suma solicitat cu ncadrarea n valoarea maxim prevzut la art. 15 alin. (1) din Ordonan, defalcat,
n cazul proiectelor implementate n parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat i/sau al partenerilor care vor
utiliza sumele acordate din prefinanare;
b) existena conturilor, deschise pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, unde vor fi virate
sumele aferente prefinanrii, conform activitilor asumate n contractul/decizia/ordinul de finanare;
2. pentru beneficiarii care primesc finanare sub incidena ajutorului de stat/de minimis, cu condiia ndeplinirii
cumulativ a cerinelor prevzute la pct. 1 i cu constituirea unei garanii pentru suma aferent prefinanrii solicitate
prin depunerea unui instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de
asigurri. n acest caz, n conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b),
valoarea cumulat a tranelor de prefinanare nu poate depi 40% din valoarea total a ajutorului care trebuie
acordat unui beneficiar pentru o anumit operaiune.
(1^1) Cu excepia primei cereri de prefinanare, celelalte cereri de prefinanare vor ndeplini cumulativ att cerinele
prevzute la alin. (1), ct i urmtoarele cerine:
a) depunerea de ctre beneficiar/lider de parteneriat a extraselor de cont din care s reias situaia prefinanrii
rmase neutilizat din trana anterioar, pentru fiecare entitate, respectiv beneficiar/lider de parteneriat/partener;
b) depunerea unei cereri de rambursare n vederea justificrii prefinanrii acordate anterior.
#B
(2) Prefinanarea se acord att din fonduri europene, ct i din cofinanarea public asigurat din bugetul de stat
corespunztor cotelor stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanare.
#M1
(3) Contribuia proprie se suport din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului i se
reflect, n mod obligatoriu, n cererea de rambursare aferent prefinanrii. n cazul n care prin cererea de
rambursare aferent prefinanrii beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul nu face dovada utilizrii contribuiei
proprii, autoritatea de management/organismul intermediar va respinge cererea de rambursare aferent
prefinanrii, informnd n consecin beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul.
(4) n cazul proiectelor n parteneriat n care liderul de parteneriat este o entitate care se ncadreaz n categoriile
prevzute la art. 6 alin. (1) - (4) i (6) din Ordonan, trana de prefinanare acordat partenerului nu poate depi
10% din valoarea bugetului aferent activitilor derulate de acesta n cadrul proiectului.
#M1
ART. 14
(1) Prefinanarea se acord n trane, fr ca perioada pentru care se acord ultima tran s depeasc durata
contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) Suma efectiv transferat de ctre unitile de plat, aferent fiecrei solicitri de tran de prefinanare, cu
excepia celei aferente primei trane, reprezint diferena dintre cuantumul estimat al prefinanrii solicitate i
prefinanarea rmas neutilizat, n conturile beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, din trana
anterioar.
#M1
ART. 15
(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaia depunerii, n termen de maximum 60 de zile calendaristice de
la virarea sumelor aferente cererii de prefinanare, de ctre unitatea de plat din cadrul autoritii de management,
n contul su i/sau al partenerilor, a unei cereri de rambursare prin care se justific utilizarea prefinanrii de ctre
beneficiar/liderul de parteneriat i parteneri, dup caz, precum i a contribuiei proprii aferente cheltuielilor eligibile
incluse n documentele justificative anexate cererii de rambursare.
(2) Autoritile de management au obligaia verificrii modului de utilizare a prefinanrii i validrii sumelor
utilizate corespunztor din cererile de rambursare, transmise conform alin. (1), corespunztor surselor de finanare
din care aceasta a fost acordat, conform prevederilor art. 13 alin. (2).
(3) Autoritile de management au obligaia recuperrii ntregii sume acordate ca tran de prefinanare i
nejustificate n cazul n care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune cerere de rambursare n termenul prevzut
la alin. (1).
#B
(4) Pentru a putea beneficia de prefinanare, beneficiarii/liderii de parteneriat pentru activitile proprii/partenerii,
alii dect instituii publice, au obligaia s deschid un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanrii i efectuarea
cheltuielilor pentru care a fost solicitat aceasta.
(5) Sumele primite ca prefinanare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul deschis la
Trezoreria Statului, potrivit reglementrilor n vigoare, pot fi transferate de ctre beneficiari/parteneri n conturi
deschise la bnci comerciale, cu condiia efecturii cheltuielilor respective n termen de maximum 3 zile lucrtoare de
la data efecturii transferului.
#M1
(6) Suma reprezentnd dobnda net, respectiv diferena dintre dobnda brut acumulat n conturile prevzute la
alin. (5), corespunztoare sumelor de prefinanare rmase disponibile n conturi, i valoarea cumulat a impozitelor
aferente dobnzii i a comisioanelor aferente conturilor respective, se raporteaz autoritii de management i se
vireaz n contul indicat de aceasta n notificarea privind acordarea prefinanrii, cel trziu nainte de depunerea
ultimei cereri de rambursare.
#B
(7) n cazul n care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul nu efectueaz viramentul sau sunt identificate
neconcordane ntre sumele virate conform alin. (6) i sumele rezultate din verificarea documentelor financiare
aferente proiectului, autoritatea de management are obligaia de a face deducerile necesare din rambursarea aferent
fondurilor europene i cofinanrii publice asigurate din bugetul de stat, cel trziu la cererea de rambursare final.
(8) Prefinanarea acordat beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de ordonatori de
credite ai bugetului local, precum i beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor instituii publice finanate
integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau
bugetele fondurilor speciale, rmas neutilizat la finele exerciiului bugetar, se utilizeaz n anul urmtor cu aceeai
destinaie.
ART. 16
Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operaiunile prevzute la art. 15 alin. (6) i (7) se utilizeaz pentru
continuarea finanrii programului operaional, iar sumele aferente cofinanrii publice rezultate din operaiunile
prevzute la art. 15 alin. (6) sunt virate lunar de autoritatea de management n contul de venit al bugetului de stat.

CAPITOLUL IV
Mecanismul decontrii cererilor de plat

ART. 17
(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontrii cererilor de plat, beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii, alii
dect cei prevzui la art. 6 i 7 din Ordonan, au obligaia de a-i plti integral contribuia proprie aferent facturilor
incluse n cererea de plat anterior depunerii acestora.
(2) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic beneficiarilor de proiecte finanate din fonduri europene, alii
dect cei prevzui la art. 6 alin. (1) - (4) i (6) din Ordonan.
(3) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic inclusiv proiectelor implementate n parteneriat.
(4) n aplicarea dispoziiilor art. 20 alin. (1) din Ordonan, n cadrul proiectelor implementate n parteneriat, liderii
de parteneriat, instituii publice prevzute la art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan, depun cereri de plat, doar n numele
partenerilor lor, cu condiia ca aceti parteneri s nu se ncadreze n prevederile art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan.
ART. 18
(1) Beneficiarii pot depune cereri de plat care s conin facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor/execuia lucrrilor recepionate, facturi de avans acordat contractorilor n conformitate cu clauzele
prevzute n contractele aferente proiectelor implementate.
(2) Pentru proiectele implementate n parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de plat aferent facturilor
pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuia lucrrilor recepionate, facturi de avans n conformitate cu
clauzele prevzute n contractele de achiziii aferente proiectelor implementate, att n nume propriu, ct i n numele
partenerilor.
(3) Dup efectuarea verificrilor cererii de plat, autoritatea de management vireaz beneficiarului valoarea
cheltuielilor rambursabile n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse n conturile
sale, ntr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevzui la art. 17 alin. (2) la unitile
teritoriale ale Trezoreriei Statului. n vederea asigurrii unui management financiar riguros, n situaia n care nu exist
posibilitatea recuperrii sumelor provenite din debite/corecii din cereri de rambursare, autoritatea de management
diminueaz valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plat, n aceste situaii beneficiarul suportnd din surse
proprii valoarea acestor sume.
(4) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, dup efectuarea verificrilor cererii de plat, autoritatea de
management vireaz liderului de parteneriat pentru activitile proprii i/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor
rambursabile n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse n conturile sale, ntr-un
cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurttor de dobnd. n vederea
asigurrii unui management financiar riguros, n situaia n care nu exist posibilitatea recuperrii sumelor provenite
din debite/corecii din cereri de rambursare, autoritatea de management diminueaz valoarea cheltuielilor rambursabile
din cererile de plat, n aceste situaii, beneficiarul suportnd din surse proprii valoarea acestor sume.
(5) n ziua urmtoare efecturii virrii, autoritatea de management/organismele intermediare va/vor transmite
beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare, ntocmit distinct pe numele fiecruia dintre acetia.
(6) Notificarea prevzut la alin. (5) trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente, potrivit modelului prevzut
n Formularul nr. 3 - Notificare aferent cererii de plat, prevzut n anexa nr. 3:
a) numrul i data facturilor i ale facturilor de avans;
b) codul de identificare fiscal i denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanilor de lucrri;
c) suma cheltuielilor eligibile aferent fiecrei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie s fie pltite de
beneficiar/lider de parteneriat/partener din suma primit detaliat pe cheltuiala eligibil i contravaloarea taxei pe
valoarea adugat aferente ntregii cheltuieli eligibile;
d) suma aferent fiecrei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie s fie pltite de beneficiar din contribuia
acestuia, detaliat pe contribuia proprie eligibil i alte cheltuieli dect cele eligibile;
e) numrul contului distinct de disponibil, codul IBAN i codul de identificare fiscal al ordonatorului de credite cu
rol de autoritate de management n care unitile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, n situaia n care nu au fost
respectate prevederile legale.
(7) O copie a notificrii transmise beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor se depune de acetia la unitatea
teritorial a Trezoreriei Statului la care i are deschise conturile.
(8) n notificrile transmise beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevzui la art. 17 alin. (1), rubricile
aferente sumelor care trebuie s se plteasc de ctre beneficiari/liderii de parteneriat/parteneri din contribuia proprie
a acestora se completeaz cu "zero".
(9) n situaia n care pentru plile care urmeaz a fi efectuate din sumele ncasate potrivit prevederilor alin. (3) nu
au fost aprobate credite n bugetele locale, ordonatorii de credite au obligaia de a majora bugetele locale cu sumele
respective, n condiiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. n aceleai condiii
vor fi majorate i bugetele instituiilor publice locale, dup caz, finanate n condiiile art. 67 alin. (1) lit. b) i c) din
Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(10) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevzui la art. 17 alin. (2) i (3) prezint la unitile teritoriale ale
Trezoreriei Statului, pentru fiecare factur n parte, ordine de plat ntocmite distinct pe fiecare element prevzut la
alin. (6) lit. c), pentru suma total virat de ctre autoritatea de management i, respectiv, ordine de plat ntocmite
distinct pe fiecare element prevzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitat din contribuia proprie, cu excepia
beneficiarilor prevzui la art. 17 alin. (1). La rubrica "Reprezentnd" din ordinele de plat se vor nscrie obligatoriu
informaii legate de numrul i data facturii care se achit.
(11) Operaiunile prevzute la alin. (9) i (10) se efectueaz de ctre beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri n
termen de maximum 5 zile lucrtoare de la ncasarea sumelor n contul prevzut la alin. (3) i (4).
(12) Plile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se efectueaz numai pentru facturile nscrise n
notificarea transmis potrivit alin. (5), cuprinznd cel puin elementele prevzute la alin. (6).
(13) La primirea documentelor de plat prevzute la alin. (10), unitile Trezoreriei Statului verific, n cazul
sumelor din notificrile prevzute la alin. (6), dup caz, urmtoarele:
a) ncadrarea n prevederile bugetare aprobate;
b) existena creditelor bugetare deschise, dac este cazul;
c) concordana dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscal i suma nscris n notificare cu datele din
ordinele de plat depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factur;
d) concordana dintre numrul i data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, nscrise n notificare, cu cele nscrise
n rubrica "Reprezentnd" din ordinul de plat;
e) dac suma din ordinele de plat ntocmite potrivit alin. (10) este egal cu suma nscris n notificare, potrivit
detalierilor prevzute la alin. (6), pentru fiecare factur n parte;
f) dac suma total a ordinelor de plat este egal cu suma total din notificarea prevzut la alin. (5).
(14) Dup efectuarea verificrilor prevzute la alin. (13), unitile Trezoreriei Statului vireaz suma total primit
de la autoritile de management din contul deschis pe numele beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat
potrivit alin. (3) i (4) n contul corespunztor de venituri ale bugetelor instituiilor publice beneficiare "Sume primite
n cadrul mecanismului decontrii cererilor de plat" sau n contul de disponibiliti pe care
beneficiarii/partenerii/liderii de parteneriat n calitate de beneficiari, alii dect cei prevzui la art. 6 i 7 din
Ordonan, au obligaia s l deschid la unitatea Trezoreriei Statului n raza creia sunt nregistrai fiscal.
(15) Operaiunile prevzute la alin. (10) i (14) se efectueaz la nivelul unitilor Trezoreriei Statului n aceeai zi n
care s-au primit ordinele de plat de la beneficiarul unic/liderul de parteneriat/partener.
(16) n cazul n care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plat prevzute la alin. (10) pentru toat suma
prevzut n notificare, n termenul prevzut la alin. (11), sau documentele de plat nu respect condiiile prevzute la
alin. (13), unitile Trezoreriei Statului restituie integral n conturile autoritilor de management sumele primite de
acestea din contul prevzut la alin. (3) sau (4), dup caz.
(17) Prin excepie de la prevederile alin. (5) - (16), n cazul plilor efectuate n valut ctre furnizorii externi,
nenregistrai fiscal n Romnia, n cadrul proiectelor, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care primesc sume
conform alin. (3) i (4) transfer sumele ncasate, aferente acestor pli, ntr-un cont propriu deschis la o instituie
bancar, n vederea efecturii plilor n valut, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la primirea sumelor
potrivit alin. (3) i (4). Costurile aferente efecturii plilor n valut vor fi suportate de beneficiari/partener/liderii de
parteneriat din bugetul propriu.
(18) n cazul plilor prevzute la alin. (17), n notificarea prevzut la alin. (5), la rubrica "Denumire furnizor" i
"Cod de identificare fiscal al furnizorului" se vor completa datele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor
pentru care s-a ntocmit notificarea.
(19) n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre autoritatea de
management, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaia de a depune cererea de rambursare, n care sunt incluse
integral sumele din facturile decontate prin cererea de plat.
(20) Autoritile de management autorizeaz, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene i naionale,
cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (19) i notific beneficiarii, evideniind distinct
sumele aferente fondurilor europene i sumele reprezentnd cofinanare public asigurat din bugetul de stat.
(21) Beneficiarii prevzui la art. 17 alin. (2), care au fost notificai potrivit alin. (20), vor proceda n cel mult 5 zile
lucrtoare, dar nu mai trziu de data de 20 decembrie, pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale
bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritile de management n baza cererilor de plat la
subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evideniate la
subdiviziunea de venituri "Sume primite n cadrul mecanismului decontrii cererilor de plat".
ART. 19
(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 18 alin. (19) se deduc sumele virate pe baza cererii de
plat.
(2) Sumele virate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pe baza cererilor de plat nu pot fi utilizate
pentru o alt destinaie dect cea pentru care au fost acordate.
(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaia restituirii integrale sau pariale a sumelor virate n cazul
proiectelor pentru care acetia nu justific prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
(4) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinaiilor, precum
i de restituirea fondurilor virate n cazul n care acetia nu justific utilizarea lor.
ART. 20
(1) Pentru sumele virate i nejustificate prin cereri de rambursare, autoritile de management notific
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor n termen de 5 zile lucrtoare obligaia restituirii acestora.
(2) n cazul n care, n urma autorizrii cererii de rambursare aferente cererii de plat, autoritatea de management
constat c valoarea cheltuielilor eligibile este mai mic dect valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plat,
autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma
cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituit de acetia.
(3) Termenul de restituire a sumelor prevzute la alin. (2) i la art. 19 alin. (3) nu poate depi 5 zile de la data
primirii notificrilor prevzute la alin. (1) i (2).
ART. 21
(1) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2), se efectueaz
potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Dobnda prevzut la art. 16 alin. (13) din Ordonan, aferent fondurilor europene, se utilizeaz pentru
continuarea finanrii programului operaional, iar dobnda aferent cofinanrii publice de la bugetul de stat
reprezint venit la bugetul de stat i se vireaz n contul "Alte venituri din dobnzi".

CAPITOLUL V
Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaionale

ART. 22
Organismele intermediare crora li s-a delegat de ctre autoritile de management faza de angajare i/sau de
lichidare a cheltuielilor, conform art. 24 din Ordonan, precum i autoritile de management au obligaia s respecte
prevederile specifice prezentului capitol.
ART. 23
n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaiunile specifice
fazei de angajare a cheltuielilor se efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) organismul intermediar ntocmete lista proiectelor selectate, conform Formularului nr. 4 - Lista proiectelor
selectate, prevzut n anexa nr. 4, i o transmite autoritii de management;
b) autoritatea de management completeaz, pe baza listei transmise de organismul intermediar, Formularul nr. 5 -
Propunere de angajare, prevzut n anexa nr. 5, cu suma propus a fi angajat, n limita disponibilului de credite de
angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate n anex la bugetul propriu, conform art. 4
alin. (1). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu i, ulterior,
aprobat de ctre ordonatorul principal de credite mpreun cu Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate;
c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a Formularului nr. 4 - Lista proiectelor
selectate, vizat ca list de proiecte aprobate, n vederea semnrii angajamentelor legale individuale, respectiv a
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare cu beneficiarii;
d) organismul intermediar semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse anterior vizei de control
financiar preventiv propriu i ntocmete lista cu acestea, pe care o transmite autoritii de management, conform
Formularului nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, prevzut n anexa nr. 6;
e) autoritatea de management nregistreaz n contabilitatea proprie angajamentele legale;
f) n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are
obligaia verificrii ncadrrii valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare semnate cu beneficiarii n valoarea
listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate.
ART. 24
n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar ntreaga faz de angajare a
cheltuielilor se efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) autoritatea de management comunic organismului intermediar limita creditelor de angajament n cadrul creia
acesta poate semna angajamente legale, avnd n vedere limita creditelor de angajament reflectate n anex la bugetul
ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform art. 4 alin. (1);
b) organismul intermediar ntocmete Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate i completeaz Formularul nr. 5 -
Propunere de angajare cu suma propus a fi angajat n limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi
angajate n limita la lit. a). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv
propriu i, ulterior, aprobat de ctre conductorul organismului intermediar mpreun cu Formularul nr. 4 - Lista
proiectelor selectate;
c) organismul intermediar semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse anterior vizei de control
financiar preventiv propriu, pe baza Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate;
d) organismul intermediar transmite autoritii de management o copie a Formularului 5 - Propunere de angajare i
a Formularului nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare, n vederea nregistrrii n contabilitatea
proprie a angajamentelor legale;
e) n cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are
obligaia verificrii ncadrrii valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare semnate cu beneficiarii n limita
creditelor de angajament prevzute la lit. a).
ART. 25
n cazul n care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleag unui organism intermediar, autoritatea de management
efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) ntocmete lista cu proiectele selectate, respectiv Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate, i completeaz
Formularul nr. 5 - Propunere de angajare cu suma propus a fi angajat n limita disponibilului de credite de
angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevzute n anex la bugetul propriu, conform art. 4
alin. (1). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu i, ulterior,
este aprobat de ctre ordonatorul principal de credite;
b) semneaz contractele/deciziile/ordinele de finanare cu beneficiarii pe baza Formularului nr. 4 - Lista proiectelor
selectate, contractele/deciziile/ordinele de finanare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
c) nregistreaz n contabilitatea proprie angajamentele legale.
ART. 26
Formularul nr. 5 - Propunere de angajare poate fi completat i n cazul n care autoritatea de
management/organismul intermediar realizeaz propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.
ART. 27
(1) n vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanare i plat, autoritile de management rezerv, n prima
lun a anului bugetar, n totalitate, creditele bugetare prevzute, conform prevederilor art. 4 alin. (1), n anexa la
bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, completnd Formularul nr. 7 -
Angajament bugetar global, prevzut n anexa nr. 7.
(2) n cazul n care valoarea creditelor bugetare se modific pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se
aplic n luna n care a intervenit modificarea respectiv.
ART. 28
n cazul n care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaiunile specifice
fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) organismul intermediar verific existena cererilor de rambursare/prefinanare, precum i a documentelor
justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanare;
b) n cazul n care se confirm corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:
1. acord viza "Bun de plat", dac aceast operaiune a fost delegat prin acordul de delegare, i transmite
autoritii de management documentele ntocmite conform procedurilor interne, n vederea nregistrrii n contabilitate
i a parcurgerii fazelor de ordonanare i plat a cheltuielilor;
2. transmite autoritii de management documentele ntocmite conform procedurilor interne, n vederea continurii
fazei de lichidare prin acordarea vizei "Bun de plat" conform procedurilor interne, a nregistrrii n contabilitate i a
parcurgerii fazelor de ordonanare i plat a cheltuielilor.
ART. 29
n cazul n care nicio parte din operaiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegat
organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizrii operaiunilor prevzute la art. 28.
ART. 30
(1) Ordonanarea cheltuielilor se face la nivelul autoritii de management, folosind Formularul nr. 8 - Ordonanare
de plat, prevzut n anexa nr. 8, n limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferent
contribuiei publice naionale i n limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de
cheltuieli aferent fondurilor europene.
(2) n cazul n care ordonanarea se face pentru mai multe cereri de plat/rambursare/prefinanare, Formularul nr. 8 -
Ordonanare de plat va fi nsoit de o anex, conform Formularului nr. 9 - Anex la ordonanarea de plat, prevzut n
anexa nr. 9, care trebuie s cuprind toate informaiile necesare completrii ordinelor de plat.
(3) Formularul nr. 8 - Ordonanare de plat se completeaz separat pentru fiecare tip de plat, respectiv pentru
cerere de plat/rambursare/prefinanare pltite de beneficiari.
ART. 31
Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management are obligaia prelurii n situaiile financiare
proprii, ntocmite n conformitate cu reglementrile n vigoare n domeniul contabilitii, a operaiunilor nregistrate n
sistemul contabil al autoritii de management.
ART. 32
(1) n vederea efecturii reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autoritilor de management i cele ale
beneficiarilor pentru operaiunile gestionate n cadrul programelor operaionale, beneficiarii au obligaia transmiterii
lunare, pn la date de 20 a lunii curente, a Formularului nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabil,
prevzut n anexa nr. 10, din care s rezulte sumele primite de la autoritile de management i cele pltite acestora,
conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanare.
(2) Autoritatea de management are obligaia efecturii reconcilierii ntre nregistrrile contabile privind debitele i
registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.
(3) Autoritatea de management are obligaia efecturii reconcilierii ntre nregistrrile contabile i nregistrrile din
SMIS 2014+ aferente operaiunilor derulate la nivelul acesteia.

CAPITOLUL VI
Prevederi specifice proiectelor implementate n parteneriat

ART. 33
Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect n conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonan este
responsabil cu asigurarea implementrii proiectului i a respectrii tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului
de finanare ncheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum i cu respectarea prevederilor
prezentelor norme metodologice.
ART. 34
(1) Termenii, condiiile i responsabilitile prilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de
parteneriat ncheiat ntre lider i parteneri.
(2) Acordul de parteneriat este supus legislaiei din Romnia i se ncheie pn cel trziu la semnarea
contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(3) Acordul de parteneriat este parte integrant a contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(4) Acordul de parteneriat cuprinde obligatoriu urmtoarele informaii:
a) datele de identificare ale liderului de parteneriat i partenerilor;
b) descrierea activitilor aflate n responsabilitatea fiecrui partener, respectiv a liderului de parteneriat;
c) valoarea estimat a fiecrei activiti, defalcat pentru fiecare partener, respectiv pentru liderul de parteneriat;
d) conturile bancare deschise pe numele liderului de parteneriat pentru activitile proprii i conturile deschise pe
numele partenerilor, n care se efectueaz transferurile sumelor reprezentnd prefinanare/plat/rambursare, de ctre
unitile de plat;
e) contribuia financiar proprie a fiecrui partener la implementarea proiectului;
f) prevederi referitoare la rspunderea fiecrei pri privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente
activitilor proprii din cadrul proiectului.
(5) Autoritile de management au obligaia stabilirii, prin ghidurile aferente operaiunilor finanate din fonduri
europene, informaiilor suplimentare necesare a fi cuprinse n acordurile de parteneriat, precum i tipurile de activiti
care nu pot fi implementate de parteneri.
(6) Alegerea partenerilor este n exclusivitate de competena autoritii/instituiei/organizaiei care are calitatea de
lider al parteneriatului, n cazul n care aceasta iniiaz stabilirea parteneriatului.
(7) Autoritile/instituiile finanate din fonduri publice au obligaia de a face public intenia de a stabili un
parteneriat cu entiti private n vederea implementrii unui proiect finanat din fonduri europene, menionnd totodat
principalele activiti ale proiectului, bugetul, precum i condiiile minime pe care trebuie s le ndeplineasc
partenerii.
#M1
(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevzut la art. 29 alin. (1) din Ordonan, se
consider ndeplinit numai dac liderul face dovada ndeplinirii prevederilor alin. (7) prin intermediul paginii
proprii de internet i demonstreaz, prin elaborarea unui raport, c n selecia partenerului/partenerilor a respectat
urmtoarele condiii:
a) a selectat una sau mai multe dintre entitile private care au rspuns anunului public n baza unor criterii
transparente;
b) organizaia/organizaiile selectate are/au domenii de activitate n concordan cu obiectivele specifice ale
proiectului;
c) n procesul de selecie a partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizrii eficiente a fondurilor
publice.
#B
(9) Autoritile de management pot stabili, prin ghidurile aferente operaiunilor finanate din fonduri europene, n
aplicarea art. 29 din Ordonan, metodologii/proceduri de evaluare i selecie a partenerilor din sectorul privat de ctre
entitile finanate din fonduri publice.
ART. 35
(1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanare/plat/rambursare ctre
autoritatea de management conform prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) n cazul proiectelor implementate n parteneriat, liderul de parteneriat pentru activitile proprii i partenerii au
obligaia deschiderii conturilor corespunztoare n vederea primirii de la autoritatea de management att a sumelor
aferente rambursrii cheltuielilor eligibile efectuate, la nivelul proiectului, ct i a sumelor reprezentnd prefinanare
sau cele aferente cererilor de plat, dup caz.
(3) n aplicarea dispoziiilor art. 15 alin. (1) din Ordonan, liderii de parteneriat, instituii publice prevzute la art. 6
alin. (1) - (4) din Ordonan, solicit acordarea de prefinanare doar n numele partenerilor lor, cu condiia ca aceti
parteneri s nu se ncadreze n prevederile art. 6 alin. (1) - (4) din Ordonan.
(4) Sumele necesare desfurrii activitilor proprii n cadrul proiectului, care se deruleaz prin unitile
Trezoreriei Statului, sunt gestionate de lider i parteneri prin conturile corespunztoare prevzute la art. 39.
ART. 36
Pentru neregulile identificate n cadrul proiectelor implementate n parteneriat, notificrile i titlurile de crean se
emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform acordului
de parteneriat.

CAPITOLUL VII
Conturile aferente derulrii fondurilor europene i a contribuiei publice naionale totale

ART. 37
(1) n vederea derulrii operaiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operaionale, reglementate
prin Ordonan, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
(2) Pe numele Ministerului Finanelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativ
Central pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 - 2020, gestionate de Autoritatea de certificare, urmtoarele conturi de disponibiliti:
(6) Pentru gestionarea sumelor prevzute la art. 9 din Ordonan, pe numele ordonatorilor principali de credite cu
rol de autoritate de management se deschide la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului
Bucureti contul 01 "Credite bugetare deschise i repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanai din bugetul de
stat" i respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", cu detaliere potrivit clasificaiei
bugetare. Ordonatorii principali de credite cu rol de autoriti de management efectueaz n limita creditelor bugetare
deschise i repartizate, pli ctre beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri din contul de cheltuieli bugetare 23
"Cheltuieli ale bugetului de stat" deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a
Municipiului Bucureti.
(7) Pentru efectuarea cheltuielilor prevzute la art. 10 din Ordonan, se deschid credite bugetare din bugetul
Ministerului Finanelor Publice - Aciuni generale, n limita crora se dispun pli din contul de cheltuieli bugetare 23
"Cheltuieli ale bugetului de stat" n contul de disponibil prevzut la alin. (3) lit. a).
(8) n cadrul contului sintetic 57 "Disponibil pentru finanarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 -
2020" pot fi deschise i alte conturi analitice dect cele prevzute la alin. (1) - (5), prin ordin comun al ministrului
fondurilor europene i ministrului finanelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015, cu modificrile
ulterioare.
ART. 38
(1) Sumele reprezentnd prefinanare i rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se gestioneaz de ctre
beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, care au calitatea de instituii publice, prin conturi de venituri bugetare ale
bugetelor din care acetia sunt finanai, deschise la solicitarea acestora, la unitile Trezoreriei Statului, pe codurile de
identificare fiscal ale instituiilor publice respective. n cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, care
au calitatea de instituii publice finanate integral din bugetele ordonatorilor de credite ai bugetului local, sumele se
ncaseaz n conturile de venituri bugetare codificate cu codurile de identificare fiscal ale ordonatorilor de credite ai
bugetului local n care au fost aprobate sumele aferente finanrii valorii totale a proiectelor acestor entiti publice.
(2) n cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alii dect cei prevzui la alin. (1), sumele
reprezentnd prefinanare i/sau rambursare de cheltuieli eligibile efectuate n scopul implementrii proiectelor se
ncaseaz n conturi de disponibiliti deschise la solicitarea acestora.
(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii prevzui la alin. (2) pot opta pentru deschiderea conturilor de
disponibiliti la unitile Trezoreriei Statului sau la instituii de credit.
ART. 39
(1) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unitile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor
de parteneriat/partenerilor, n calitate de instituii publice, n funcie de bugetul prin care se finaneaz proiectul,
inclusiv pe numele ordonatorilor principali de credite prevzui la art. 6 alin. (2) - (4) din Ordonan, sunt urmtoarele:

CAPITOLUL VIII
Fluxurile financiare aplicabile implementrii proiectelor n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea
Europei (CEF)

ART. 40
(1) n bugetul Ministerului Fondurilor Europene pentru finanarea proiectelor n cadrul Mecanismului pentru
Interconectarea Europei ai cror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat, se cuprind:
a) sumele necesare cofinanrii publice naionale, corespunztoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de
proiect, stabilit conform acordurilor/deciziilor de finanare;
b) sumele necesare plii taxei pe valoare adugat neeligibil;
c) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor considerate neeligibile de ctre Agenia Executiv pentru Inovare
i Reele (INEA), altele dect cele prevzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanare;
d) contravaloarea sumelor aferente contribuiei UE, care n conformitate cu prevederile acordurilor/deciziilor de
finanare se ramburseaz dup finalizarea proiectului.
#M1
(1^1) n bugetul Ministerului Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene pentru
finanarea proiectelor n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiarii prevzui la art. 6
alin. (5), art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan, precum i pentru beneficiarii instituii publice autonome, se cuprind, la
o poziie de cheltuieli distinct:
a) sumele necesare cofinanrii publice naionale, corespunztoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de
proiect, stabilit conform acordurilor/deciziilor de finanare;
b) sumele necesare plii taxei pe valoare adugat neeligibile;
c) sumele necesare pentru finanarea cheltuielilor considerate neeligibile de ctre Agenia Executiv pentru
Inovare i Reele (INEA), altele dect cele prevzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanare;
d) contravaloarea sumelor aferente contribuiei Uniunii Europene, care n conformitate cu prevederile
acordurilor/deciziilor de finanare se ramburseaz dup finalizarea proiectului.
#B
(2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor prevzute la alin. (1), beneficiarii proiectelor finanate n cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligaia s transmit Ministerului Fondurilor Europene Formularul
nr. 12 - Fi proiect CEF, din anexa nr. 12, finanat n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei.
(3) n scopul asigurrii informaiilor necesare completrii Formularului nr. 12 - Fi proiect CEF, beneficiarii, n
calitate de autoritate contractant, solicit la ncheierea contractelor de lucrri/prestri servicii un calendar de
implementare care s cuprind inclusiv valoarea facturilor estimat a fi emise lunar/trimestrial de ctre contractori.
(4) Beneficiarii proiectelor finanate n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei completeaz datele
privind cofinanarea public naional din Formularul nr. 12 - Fi proiect CEF, avnd n vedere cota acesteia n
totalul cheltuielilor eligibile, aplicat corespunztor valorilor estimate prevzute la alin. (3).
(5) n cursul anului bugetar Ministerul Fondurilor Europene poate solicita actualizarea datelor din Formularul nr. 12
- Fi proiect CEF, corespunztor stadiului de implementare a proiectului.
(6) Sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate n timpul implementrii proiectelor,
precum i cele pentru pregtirea participrii la apelurile de proiecte n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea
Europei, cu excepia cazului n care pentru aceast activitate a fost emis o decizie de finanare a unei asistene tehnice
n cadrul mecanismului, se suport din veniturile proprii ale beneficiarilor.
ART. 41
(1) n scopul primirii de la INEA a sumelor aferente prefinanrii/rambursrii cheltuielilor eligibile, beneficiarii
deschid conturi n valut, conform acordului/deciziei de finanare.
(2) Sumele prevzute la art. 40 alin. (1) lit. a) - c) se transfer cu ordin de plat de ctre Ministerul Fondurilor
Europene n conturile prevzute la art. 45 alin. (1) lit. a).
#M1
(2^1) Sumele prevzute la art. 40 alin. (1^1) lit. a) - c) se transfer cu ordin de plat de ctre Ministerul Dezvoltrii
Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene n conturile prevzute la art. 39 alin. (1) lit. i) i j).
(3) La cererea beneficiarului, sumele prevzute la art. 40 alin. (1) lit. a) - c) i alin. (1^1) lit. a) - c) se transfer de
ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene cu titlu de prefinanare, prima
tran fiind egal cu valoarea prevzut n Formularul nr. 12 - Fi proiect CEF, corespunztor primului trimestru
de implementare a proiectului.
#B
(4) Urmtoarele trane de prefinanare se transfer la solicitarea beneficiarului, cu condiia ca acesta s fac dovada
utilizrii a cel puin 70% din prefinanarea acordat anterior.
(5) Ultima tran de prefinanare se transfer n limita cotei de cofinanare public naional stabilite prin decizia de
finanate.
(6) Sumele prevzute la art. 40 alin. (1) lit. d) se transfer de ctre Ministerul Fondurilor Europene n contul
prevzut la art. 45 alin. (1) lit. b) n baza solicitrii beneficiarului, nsoit de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor/execuia lucrrilor recepionate, facturi de avans acordat contractorilor n conformitate cu clauzele
prevzute n contractele aferente proiectelor implementate.
#M1
(6^1) Sumele prevzute la art. 40 alin. (1^1) lit. d) se transfer de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale,
Administraiei Publice i Fondurilor Europene n conturile prevzute la art. 45 alin. (1^1) n baza solicitrii
beneficiarului, nsoit de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuia lucrrilor recepionate,
facturi de avans acordat contractorilor n conformitate cu clauzele prevzute n contractele aferente proiectelor
implementate.
(7) n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea plii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii
prevzui la art. 40 alin. (1) sunt obligai:
a) s transfere, n conturile prevzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia European/INEA;
b) s transfere orice disponibil primit din sursele prevzute la art. 40 alin. (1) rmas neutilizat, astfel:
1. sumele primite de la Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene n cursul
anilor precedeni n contul 23.A.85.01.03 "Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent aferente
cheltuielilor curente i operaiunilor financiare ale altor instituii publice";
2. sumele primite de la Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene n cursul
anului curent n conturile de cheltuieli ale Ministerului Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor
Europene din care beneficiarul a ncasat sumele respective;
c) s notifice Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene cu privire la
operaiunile prevzute la lit. a) i b).
(7^1) n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea plii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii
prevzui la art. 40 alin. (1^1) sunt obligai:
a) s transfere, n conturile prevzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia European/INEA;
b) s transfere orice disponibil primit din sursele prevzute la art. 40 alin. (1^1) rmas neutilizat, astfel:
1. sumele primite de la Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene n cursul
anilor precedeni n contul 23.A.85.01.03 "Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent aferente
cheltuielilor curente i operaiunilor financiare ale altor instituii publice";
2. sumele primite de la Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene n cursul
anului curent n conturile de cheltuieli ale Ministerului Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor
Europene din care beneficiarul a ncasat sumele respective;
c) s notifice Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene cu privire la
operaiunile prevzute la lit. a) i b).
(8) n cazul nefinalizrii proiectelor, beneficiarii sunt obligai s transfere n conturile corespunztoare prevzute
la alin. (7) lit. b) cuantumul sumelor acordate conform prevederilor art. 40 alin. (1) i (1^1).
#B
ART. 42
Sumele aferente finanrii proiectelor n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se reflect
corespunztor n bugetul de venituri i cheltuieli al beneficiarilor prevzui la art. 40 alin. (1).
ART. 43
Sumele primite de ctre beneficiarii prevzui la art. 40 alin. (1) conform art. 41 alin. (2), reprezentnd prefinanare
rmas neutilizat la sfritul anului, se reporteaz n anul urmtor i se utilizeaz cu aceeai destinaie.
ART. 44
(1) Corespunztor fiecrei cereri intermediare/finale de plat, transmis la INEA conform prevederilor acordului de
finanare, pentru justificarea cheltuielilor efectuate, beneficiarii transmit Ministerului Fondurilor Europene o declaraie
financiar privind aceste cheltuieli, precum i cheltuielile neeligibile, altele dect TVA, conform Formularului nr. 13 -
Fi justificare cheltuieli detaliate proiect finanat n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), din
anexa nr. 13, nsoit de documentele justificative, cel trziu n ziua urmtoare celei de transmitere a cererii ctre
INEA.
(2) Solicitarea beneficiarului prevzut la art. 41 alin. (6) trebuie nsoit de Formularul nr. 13 - Fi justificare
cheltuieli detaliate proiect finanat n cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) completat
corespunztor.
ART. 45
(1) Conturile deschise pe numele operatorilor economici n calitate de beneficiari la Trezoreria Statului n care se
vireaz de ctre Ministerul Fondurilor Europene sumele prevzute la art. 40 alin. (1) sunt urmtoarele:
a) 50.99.06 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate n cadrul Mecanismului pentru
Interconectarea Europei - prefinanare" - pentru sumele prevzute la art. 40 alin. (1) lit. a) - c);
b) 50.99.07 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanate n cadrul Mecanismului pentru
Interconectarea Europei - rambursarea final" - pentru sumele prevzute la art. 40 alin. (1) lit. d).
#M1
(1^1) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan,
precum i pentru beneficiarii instituii publice autonome la Trezoreria Statului n care se vireaz de ctre Ministerul
Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene sumele prevzute la art. 40 alin. (1^1) lit. d)
sunt urmtoarele:
a) pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public central i pentru
instituii publice autonome: 20.F.48.19.04. "Sume aferente alocrilor temporare de la bugetul de stat pe perioada
indisponibilitilor fondurilor externe nerambursabile";
b) pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public central: 20.G.48.19.04
"Sume aferente alocrilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitilor fondurilor externe
nerambursabile";
c) pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public local: 21.F.48.19.04
"Sume aferente alocrilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitilor fondurilor externe
nerambursabile";
d) pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public local: 21.G.48.19.04
"Sume aferente alocrilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitilor fondurilor externe
nerambursabile";
e) pentru ordonatorii de credite ai bugetului local: 21.A.48.19.04 "Sume aferente alocrilor temporare de la
bugetul de stat pe perioada indisponibilitilor fondurilor externe nerambursabile".
(1^2) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1) i (2) din Ordonan,
precum i pentru beneficiarii instituii publice autonome n care se vireaz sumele care se primesc n avans de la
Comisia European/INEA, dup efectuarea schimbului valutar, sunt urmtoarele:
a) pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public central i pentru
instituii publice autonome: 20.F.48.19.03. "Prefinanare";
b) pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public central: 20.G.48.19.03
"Prefinanare";
c) pentru instituii publice finanate integral din venituri proprii din administraia public local: 21.F.48.19.03
"Prefinanare";
d) pentru instituii publice finanate parial din venituri proprii din administraia public local: 21.G.48.19.03
"Prefinanare";
e) pentru ordonatorii de credite ai bugetului local: 21.A.48.19.03 "Prefinanare".
#B
(2) Plile dispuse din conturile de disponibil prevzute la alin. (1) se efectueaz pe rspunderea titularilor acestor
conturi.
(3) Pentru gestionarea sumelor prevzute la art. 40 alin. (1), pe numele Ministerului Fondurilor Europene se
deschide la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti contul 01 "Credite bugetare
deschise i repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanai din bugetul de stat" i respectiv contul de cheltuieli
bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", cu detaliere potrivit clasificaiei bugetare din care efectueaz pli ctre
beneficiari, n limita creditelor bugetare deschise i repartizate".
#M1
(4) Conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscal al Ministerului Dezvoltrii
Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene n care se ramburseaz sumele prevzute la art. 41 alin. (7)
lit. a) i alin. (7^1) sunt urmtoarele:
a) 20.A.48.19.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent";
b) 20.A.48.19.02 "Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori".
(5) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (8) din Ordonan n care se vireaz sumele
care se primesc n avans de la Comisia European/INEA, dup efectuarea schimbului valutar, sunt urmtoarele:
a) n cazul beneficiarilor finanai integral de la bugetul de stat: 20.D.48.19.03 "Prefinanare";
b) n cazul beneficiarilor finanai integral de la bugetul asigurrilor sociale de stat: 22.D.48.19.03 "Prefinanare";
c) n cazul beneficiarilor finanai integral de la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate:
26.D.48.19.03 "Prefinanare";
d) n cazul beneficiarilor finanai integral de la bugetul asigurrilor pentru omaj: 28.D.48.19.03 "Prefinanare".
(6) n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea plii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii
prevzui la art. 6 alin. (7) din Ordonan sunt obligai s vireze, n lei, sumele reprezentnd contravaloarea
fondurilor externe nerambursabile cheltuite iniial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau
bugetele fondurilor speciale, astfel:
a) n contul 20.A.48.19.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent" sau contul 20.A.48.19.02
"Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori", dup caz, deschise pe codul de identificare fiscal al
beneficiarilor finanai integral de la bugetul de stat;
b) n contul 22.A.48.19.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent" sau contul 22.A.48.19.02
"Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori", dup caz, deschise pe codul de identificare fiscal al
beneficiarilor finanai integral din bugetul asigurrilor sociale de stat;
c) n contul 28.A.48.19.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent" sau contul 28.A.48.19.02
"Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori", dup caz, deschise pe codul de identificare fiscal al
beneficiarilor finanai integral din bugetul asigurrilor pentru omaj;
d) n contul 26.A.48.19.01 "Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent" sau contul 26.A.48.19.02
"Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori", dup caz, deschise pe codul de identificare fiscal al
beneficiarilor finanai integral din bugetul fondului naional de asigurri sociale de sntate.

#B
CAPITOLUL IX
Dispoziii finale

ART. 46
Valoarea subveniei acordate beneficiarilor finanai parial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale sau
bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii cofinanrii care trebuie asigurat de
beneficiari, precum i contravaloarea cheltuielilor, altele dect cele eligibile.
ART. 47
Anexele nr. 1 - 13 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.