Sunteți pe pagina 1din 3

Metoda punerii in echivalenta

Societatea mama M detine 45% din capitalul social al societatii fiice F formand impreuna grupul M. Capitalul societatii F mai este detinut de actionarul X in proportie de 55%. Deci in cadrul acestei societati F sunt doi actionari: X majoritar care aplica metoda integrarii glo ale si M minoritar care aplica metoda punerii in ec!i"alenta. Situatiile financiare ale societatilor grupului M se pre#inta astfel la $%.%&.': Bilantul societatii M Elemente patrimoniale (mo ili#ari corporale)cladiri +itluri de patricipare Stocuri)marfuri Clienti-%. Disponi ilitati Total activ Capital social /e#er"e /e#ultat Furni#ori Total pasiv -%. creante asupra societatii fiice in "aloare de 4*.*** lei. Contul de profit si pierdere M Elemente 1enituri totale-%. C!eltuieli totale Re ultat!2" -%.:"enituri din di"idende incasate de la societatea 5*.*** lei3 -&.: "an#arile catre societatea fiica s)au reali#at cu o marja de profit de &5%. Valori $5*.*** ,*.*** $5.*** %45.*** %**.*** 720.000 &5*.*** 5*.*** %4*.*** &0*.*** 720.000

Valori %.%**.*** ,2*.*** #$0.000

Bilantul societatii % Elemente patrimoniale Valori (mo ili#ari corporale)cladiri &**.*** Stocuri)marfuri-%. %**.*** Clienti %4*.*** Disponi ilitati $*.*** Total activ &00.000 Capital social &**.*** /e#er"e 4*.*** /e#ultat 5*.*** Furni#ori-&. &%*.*** Total pasiv &00.000 -%.: din care marfuri cumparate de la societatea mama: la sfarsitul e5ercitiului financiar &5.***6 iar la inceputul e5ercitului financiar %5.***. Marja de profit este de &5%3 -&.: din care datorii catre societatea mama in "aloare de 4*.*** lei. Contul de profit si pierdere % Elemente 1enituri totale C!eltuieli totale Re ultat Valori 4**.*** 25*.*** &0.000

Deoarece societatea M detine 45%6 in calitate de minoritar "a aplica pentru intocmirea si pre#entarea situatiilor financiare consolidate metoda punerii in ec!i"alenta. %lu'ul informational conta(il al acestei metode se pre inta astfel) Etapa nr.#) a*re*area posturilor din situatiile financiare a. preluarea posturilor din ilantul societatii mama in proportie de %**%: +ume de(it Conturi de(it Conturi credit 720.000 .,. .,. $5*.*** &%& %*%& ,*.*** &2% %*2 $5.*** $4% %&% %45.*** 4%%% 4*% %**.*** 5%&% +ume credit 720.000 &5*.*** 5*.*** %4*.*** &0*.***

. preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii mama in proportie de %**%: Conturi de(it Conturi credit +ume .7. 1enituri totale %.%**.*** C!eltuieli totale ,2*.*** /e#ultat M %4*.*** Etapa nr.2) eliminarea operatiunilor reciproce (n cadrul acestei metode6 prestatiile reciproce nu se elimina deoarece societatea mama nu preia nici un element patrimonial din situatiile financiare ale societatii fiice. Etapa nr.-) reparti area capitalurilor proprii ale societatii fiice Elemente Capital social si re#er"e ale societatii fiice +itluri de participare 8 cost de ac!i#itie /e#er"a consolidata /e#ultat consolidat Total &4*.*** ) ) 5*.*** M!$&." %*0.*** ,*.*** %0.*** &&.5**

+itlurile de participare pe care societatea le detine in capitalul societatii fiice sunt e"aluate in functie de cresterea sau descresterea re#er"elor si re#ultatelor consolidate6 in acest e5emplu fiind "or a de o crestere a "alorii acestei instrumente financiare. (n ilantul conta il al societatii mame "aloarea acestora este de ,*.*** lei6 dar in situatiile financiare consolidate "aloarea lor este de: ) "aloarea istorica a titlurilor de particpare: ,*.*** lei3 ) "aloarea re#er"ei consolidate: %0.*** lei3 ) "aloarea re#ultatului consolidat: &&.5** lei. 1aloarea titlurilor de particpare puse in ec!i"alenta: %$*.5** lei. Etapa nr.$ ) eliminarea titlurilor de participare detinute de M in capitalul social al lui % 9cesta etapa este "ala ila in ca#ul metodei integrarii glo ale si metodei integrarii proportion ale. Etapa nr.& ) transferul re ervelor si re ultatului societatii M la re ervele si re ultatele consolidate 9cesta etapa este "ala ila in ca#ul metodei integrarii glo ale si metodei integrarii proportion ale. Etapa nr./) pre entarea ta(loului de cumul 9cesta etapa este "ala ila in ca#ul metodei integrarii glo ale si metodei integrarii proportion ale. Etapa nr.7) intocmirea si pre entarea situatiilor financiare consolidate Situatiile financiare consolidate sunt similare situatiilor financiare ale societatii mama6 cu conditia ca diferenta este la postul +itluri de participare6 acesta transformandu)se in postul +itluri de participare puse in ec!i"alenta. Situatiile financiare prin intermediul acestei metode se pre#inta astfel:

Bilantul conta(il consolidat Elemente patrimoniale (mo ili#ari corporale)cladiri +itluri de patricipare puse in ec!i"alenta Stocuri)marfuri Clienti Disponi ilitati Total activ Capital social /e#er"e consolidate /e#ultat consolidat Furni#ori Total pasiv Contul de profit si pierdere consolidat Elemente 1enituri totale C!eltuieli totale Re ultat!2"

Valori $5*.*** %$*.5** $5.*** %45.*** %**.*** 7/0.&00 &5*.*** 20.*** %2&.5** &0*.*** 7/0.&00 Valori %.%&&.5** ,2*.*** #/2.&00

1eniturile societatii mama au fost majorate cu "aloarea di"idendelor pe care societatea fiica le)a acordat in cursul e5ercitului financiare societatii mama6 conta ili#area acestora generand "enituri financiare. Sunt o ligate la consolidarea conturilor toate societatile care indeplinesc cumulati" conditiile pre#entate de :MF; %45&7&**5 8 Directi"a a 1(( a. Societatile comerciale care formea#a grup de societati si intocmesc situatii financiare consolidate sunt o ligate pentru auditare conform acestui act normati" national.