Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 4- Cadrul strategic si cadrul legal aplicabil

Apelul de proiecte este lansat n baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 de
stabilire a unor dispoziii comune i Regulamentului (UE) nr.1304/2013 privind FSE, precum i
n acord cu documentele programatice aplicabile i strategiile asumate la nivel naional:
Acordul de parteneriat 2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-
2020/acordparteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf

Recomandrile Specifice de ar 2016


http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_romania_ro.pdf

Planul de Implementare a Garaniei pentru Tineret 2017-2020


http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Legislatie/Munca/Memorandum-
aprobare-Garantie-pentru-tineret-2017-2020.pdf

Strategia Naional de ocupare a fortei de munc 2014-2020


http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-
31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf

Strategia Guvernului Romniei de Incluziune a Cetenilor Romni aparinnd


Minoritii Romilor 2012-2020
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf

Strategia Naional privind Incluziunea Social i Reducerea Srciei pentru perioada


2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si


completarile ulterioare
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de
munc, cu modificrile si completrile ulterioare
Hotrrea de Guvern nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de
munc, cu modificrile i completrile ulterioare
Hotrrea de Guvern nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor
de servicii specializate pentru stimularea ocuprii forei de munc cu modificarile si
completarile ulterioare
Hotrrea de Guvern nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la
msurile pentru stimularea ocuprii forei de munc, modalitaile de finanare i instruciunile
de implementare a acestora
Ordonana Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare