Sunteți pe pagina 1din 15

ROMNIA

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE


UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Adresa: C.P. nr.114, Oficiul Potal Oradea 1, Str. Universitii nr. 1, Oradea, Romnia
Telef: +40 0259 / 432830; Fax: +40 0259/ 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro

Planul Operaional al Facultii de Arte Universitatea din Oradea pentru anul

2017

Oradea, octombrie 2016


Obiectivul / aciuni, programe Indicatori de evaluare a Responsabil Termen Etape procedurale

Costuri estimate
preconizate pentru ndeplinirea gradului de ndeplinire

finanare
Surs de
obiectivului

Denumirea Unitate de Valoare


msur

1. MANAGEMENTUL 1 2 3 4 5 6 7 8
INSTITUIONAL
1.1. Aprobarea n CFA a Planului Decan, noiembrie
Operaional al Facultii de Arte pentru PO aprobat buc. 1 0 0 Prodecan, DD, 2016
anul 2017 CF CFA
1.2.Analiza n CFA a stadiului Decan, noiembrie
ndeplinirii Planului Operaional pentru PV analiz buc 2 0 0 Prodecan, DD, 2016
2016 CFA
1.3.Dezbaterea BVC la nivelul Facultii Decan, martie
de Arte i al departamentelor din Prodecan, DD, 2017
structura sa. BVC buc 1 0 0 CFA
1.4.Actualizarea i implementarea Program Decan, martie
Programului de Control Managerial CMI buc Prodecan, DD 2017
Intern
1.5.Prezentarea n CFA a Raportului Decan, martie
anual privind Starea Facultii de Arte PVCF buc 1 Prodecan, DD 2017
pentru anul 2016
1.6.Reactualizarea afirii pe site-ul
Universitii din Oradea a declaraiilor Declaraie buc Persoanele n iunie 2017
de avere pentru persoanele stabilite prin cauz
lege.
1.7.Elaborarea FP pentru personalul Decan, octombrie
didactic al Facultii Fie post buc 0 0 Prodecan 2017
1.8. Elaborarea FP pentru personalul Decan 15 martie Elaborare FP dup completarea
auxiliar i nedidactic al Facultii Fie post buc 0 0 2017 FE pentru PDA i PN.
Depunere a FPT la DRU
1.9.Revizuirea anual a reglementrilor Decan,
existente (afiate pe site), completarea, Prodecan, DD, continuu
alinierea la prevederile existente la Revizuire CD, CFA 2017
nivelul Universitii i naional
Revizuirea regulamentului de
functionare a CF i CD

1.10.Elaborarea regulamentului de Decan, martie 2017


ordine interioara Prodecan, DD,
CD, CFA
1.11. Organizarea edinelor CFA, n PV CFA buc min.12 Decan, lunar, dup
vederea transmiterii deciziilor i Prodecan, necesiti
informaiilor privind activitatea
universitii
1.12.Elaborarea metodologiei de Decan, martie 2017
concurs pentru ocuparea posturilor Prodecan, DD
scoase la concurs pe perioada
nedeterminata

1.13.Elaborarea metodologiei de Decan, martie 2017


admitere Prodecan, DD

1.14.Elaborarea metodologiei de Decan, Martie 2017


finalizare a studiilor Prodecan, DD

1.15.Scoaterea la concurs a posturilor Decan, Conform


pentru personal auxiliar i nedidactic Prodecan, DD procedurii

1.16. Completarea registrului de riscuri RR buc 2 RRR semestrial


1.17.Aplicarea prevederilor / RRR permanent
instructajelor privind securitatea n
munc

1.18.Verificarea arhivrii documentelor Secretar ef semestrial

1.19. Revizuirea Organigramei Decan,


Facultii de Arte i naintarea la CFA Organigram buc 1 Prodecan, permanent
pentru aprobare CFA
1.20. Analiza BVC pe facultate Analize CF Nr. 4 Decan, semestrial
Prodecan,
DD,CF,
Admin.
Rector, Conform
1.21. Raportare ctre MECS pentru
Raport UO buc. 1 Prorectori, Metodologiei
finanarea de baz i suplimentar a UO
Decan MECS
2. 2. MANAGEMENTUL CALITII 1 2 3 4 5 6 7 8
2.1 Aplicarea procedurii de evaluare a Tabel buc 2 DD, RPS, 1-30 ianuarie Completare FAC, FEC i CES.
prestaiei cadrelor didactice i a centralizator CFA 2017 Calculare Kg i Kds.
disciplinelor de studiu de ctre studeni, Valori KS FAC+Anexa4 se depun la
reflectarea n RAE i n baza de date, Valori KDS DRU pn la 30.01
prezentarea situaiei n CDM, CDAV i Valori KA
CFA
2.2. Aplicarea procedurii de evaluare a Decan 1-31 ianuarie Completare FE (decanul
personalului auxiliar i nedidactic 2017 acord note cu maxim 2
zecimale pentru fiecare criteriu
din FE i face media) i
naintare a FE semnate la DRU
n format electronic i pe
suport hrtie nsoite de un
Proces verbal de predare-
primire cf. Anexa 4
2.3. Finalizarea RAE pentru evaluarea Decan, DD, Noiembrie
periodic a programelor de licen RAE buc 2 RPS decembrie
programate 2017
2.4. Elaborarea RAE pentru acreditarea DD, RPS, dup Decanul desemneaz eful de
intern / reacreditare a laboratoarelor RAE buc 1 CFA programare LD i echipa de elaborare a FP.
din cadrul Facultii Solicitare de evaluare intern a
LD la prorectorul cu MA.
Avizare n CA i aprobare n
SU
2.5. Monitorizarea traseului
absolvenilor
3. 3. MANAGEMENTUL
PROCESULUI EDUCAIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8

3.1. Verificarea operaionalizrii Control nr Min. 10 Decan, permanent


activitilor didactice. Msuri i Prodecan,
sanciuni DD
3.2. Actualizarea Ghidului de Studii Ghid buc Prodecan, ianuarie
pentru programe de licen i masterat 1 DD, RPS 2017
3.3. Scoaterea la concurs a posturilor conform Decan, martie, Referat al DD avizat de
didactice n vederea acoperirii cu post numr program DD,CD,CFA, octombrie CDM/CDAV, CFA i Decan.
personal didactic calificat, titular, de rii 2017 naintare la CA nsoit de
bun calitate, a posturilor din statele de raport al DD.
funcii.
Rapoarte
3.4. Verificarea existenei Planurilor de Decan,
programe de buc. /program aprilie
nvmnt n RNC DD, RPS
studiu 2017
3.5.Verificarea existenei ca i anex la Decan, iunie 2017
PV
Planurile de nvmnt a confirmrii de buc 1 Prodecan,
consultare
consultare a angajatorilor DD
3.6.Optimizarea financiar a Planurilor
de nvmnt ale programelor de studii Raport buc. 1 DD, RPS, Mai
universitare de licen i master. RUniweb 2017
Verificarea i efectuarea
compatibilizrii Planurilor de
nvmnt ale programelor de studii
universitare de licen, cu Planurile de
nvmnt existente la universiti de
referin din Europa i Romnia
Verificarea atractivitii ofertei
educaionale i a existenei ca i anex a
confirmrii de consultare a
angajatorilor.
3.7. Elaborarea orarelor (se va ine cont Orare toate Decan, semestrial
de pauza de prnz) programe Prodecan,
le de DD,
studiu RO
3.8. Stabilirea numrului de grupe i Decan, mai 2017
subgrupe n anul I de studiu pentru Situaie buc. 2 Prodecan
elaborarea statelor de funcii 2016-2017 DD, CFA,
CIC
3.9. Actualizarea traducerii paginii web Site buc 1 Lect. univ. dr. iunie 2017
a Facultii Mihai Vieru,
Lect. univ. dr.
Mihele
Georgeta
Elaborare SF;
Discutare n edin de
sept. departament;
3.10. Pregtire pentru auditare a statelor
2017 Aviz al CDM/CDAV.
de funcii 2017-2018, inclusiv analiza
Decan, Avizare n CFA.
personalului didactic, n principal din Rapoarte
buc. 2 DD, Decanul transmite SF la
punct de vedere al specializrii obinute audit
RPS prorectorul cu MA.
conform diplomei de licen i prin
Aprobare CA
calificrile ulterioare
Aprobare Senat
ncrcare n uniweb.

3.11.Editarea cursurilor pentru


programele de studiu deficitare. Cursuri nr min.10 Decan, dec.
Dezvoltarea de materiale didactice, cu Prodecan, DD, 2017
precdere sub form electronic, pe CD
suport CD i/sau incluse n platforma
eLearning a universitii.
3.12. ncrcarea materialelor didactice Materiale procent min. 50% Decan, decembrie
pe platforma e-learning (Moodle) i pe didactice Prodecan, DD, 2017
site-ul facultii CD
3.13. Analiza necesitilor pe care le
implic stagiile de practic. Organizarea Decan, permanent
PV,
programelor de practic n instituii de nr 2 Prodecan,
contracte
profil. Oportuniti de colaborare cu DD, CD
mediul socio economic
3.14. Verificarea respectrii
obligativitii cadrelor didactice de a FD nr nr. CD Decan, octombrie
prezenta la prima or de curs fia sondaj Prodecan, 2017
disciplinei i depunerea acesteia la DD
departament.
3.15. Stabilirea,pe baza situaiei Decan,
existente, a necesitilor de repartizare PV buc 1 Prodecan, septembrie
sau /i redistribuire a spaiilor de DD, 2017, dup
nvmnt.. Admin necesiti
3.16. Asigurarea desfurrii activitii Convenii de buc. min 2 Decan, iunie 2017
de practic n colaborare cu mediul colaborare Prodecan, DD,
socio-economic. RPS
3.17. nfiinarea de programe de studii dup nr Decan,
postuniversitare i/sau de formare propuneri Prodecan, DD,
continu atestate de Autoritatea CD
Naional pentru Calificri (ANC)
3.18. Traducerea fielor de disciplin n Procent din Lect. univ. dr. permanent
limba englez nr. fie Mihai Vieru
3.19. nscrierea studenilor n Registrul Secretar ef mai 2017
Matricol Unic UO
3.20. Avizare transferuri, avizare Decan septembrie
examene de diferen 2017
3.21. Atribuire burse studeni la nivel de Decan, Semestrial, Constituire Comisie de
facultate Prodecan, conform acordare a burselor.
Responsabil calendarului Preedintele comisiei
cu probleme Universitii instruiete secretariatele i
comisia; instruirea se
sociale i din Oradea
dovedete prin semnare de
studeni luare la cunotin a Reg. de
acordare a burselor.
Repartizare fonduri pe
specializri i ani.
Analiz documente din dosare
i ntocmire list cu bursieri.
Redactare PV, verificare
ncadrare n fondurile alocate,
identificare alte surse de
finanare.
Rezolvare contestaii.
4. 4. MANAGEMENTUL 1 2 3 4 5 6 7 8
PROCESULUI DE CERCETARE
4.1. Raportarea activitii pentru Centrul Prodecan, 1 martie
de Cercetare i Creaie Artistic al RAE buc 1 Prof.univ.dr. 2017
Facultii de Arte habil. Romic
Rmbu
4.2. Organizarea expoziiei anuale Decan, februarie /
Imagini n dialog n colaborare cu DD, CD martie 2017
Liceul de Art i Muzeul rii
Criurilor
4.2. Organizarea ediiei a asea a Video Decan, mai 2017
Art Event DD, CD
4.3. Organizarea unei expoziii i a unui Decan, 1 iunie 2017
concert n colaborare cu mediul Prodecan,
preuniversitar DD
CD
4.5. Design Expo - expoziie de design , RPS, CD martie 2017
Biblioteca Universitii din Oradea
4.6. Expoziie de grafic, Blaj CD iunie 2017
4.7. Organizarea Festivalului Decan, aprilie 2017
Internaional deMuzic Sacr, Prodecan, DD
VOX DOMINI Conf.univ.dr.
Coresi
Theodore
4.8. Organizarea cercului studenesc Ateliere, nr min.10 Prodecan, martie-iunie /
Musica Mirabilis prelegeri Lect.univ.dr. octombrie-
Evanthia decembrie
Marta, CD 2017
4.9. Atelier de didactic muzical Ateliere, nr min.10 Lect.univ.dr. martie-iunie /
activiti Anca Sptar octombrie-
interactive, decembrie
studii de caz 2017
4.10. Cvartetul Varadinum i invitaii Prof.univ.dr. noiembrie
si Compozitori ordeni Agneta Marcu 2017
4.11. Participarea la Sptmna
tiinific a Universitii din Oradea; Sesiune de Decan, mai
Organizarea Sesiunii de Comunicri comunicri, nr 1 Prodecan, DD, 2017
tiinifice a Facultii de Arte: concerte DCC,
- seciunea studeni CCC
- seciunea CD
4.12. Participarea la Festivalul Artelor Activiti, Decan, mai 2017
studeneti organizat de Universitatea concerte nr min1 Prodecan, CD,
Oradea DD
4.13. Analiza necesitilor privind Ref. nr 1 Decan, octombrie
fondul de carte i reviste de specialitate necesitate Prodecan, DD, 2017
la bibliotec, alocarea sumei necesare CD,
bibliotecar
4.14. Organizarea periodic a unor
ntlniri cu reprezentani ai instituiilor Intlniri nr min. 2 Decan, permanent
culturale locale, naionale i din Prodecan,
strintate DCC
4.15. Parteneriate cu autoritile locale
i regionale pentru dezvoltarea de Acord nr min.1 Decan, permanent
proiecte comune, adresate comunitii parteneriat Prodecan, DD
4.16. Elaborarea de proiecte de finanare Decan,Prodec permanent
pentru Centrul de cercetare prin Proiecte nr. min. 1 an, DD, CBM,
programe naionale i internaionale DCC, CCC
4.17. Elaborarea unei baze de date
informatizate cu rezultatele activitii Decan, permanent
tiinifice desfurate de cadrele BD nr 1 Prodecan, DD
didactice i cercettorii de la Facultatea DCC
de Arte i cu infrastructura de cercetare. CCC
4.18. Creterea numrului de cadre Rata de % 5 Decan, permanent
didactice implicate n activiti de cretere Prodecan, DD
cercetare prin aplicarea msurilor DCCCCD
stimulative i coercitive stabilite n
reglementrile interne
4.19. Organizarea de expoziii de Art
cu participarea studenilor i a cadrelor Decan,
didactice de la Departamentul de Arte Prodecan, DD
Vizuale. Evenimente nr min 10 RPS permanent
Organizarea de spectacole, concerte, CD
evenimente culturale cu participarea
studenilor i a cadrelor didactice de la
Departamentul de Muzic
4.20.Promovarea studenilor n procesul Activiti nr min1 Decan, permanent
de cercetare Prodecan,
DD,CPSS,
RRS
5. 5. MANAGEMENTUL 1 2 3 4 5 6 7 8
RESURSELOR I
ACTIVITILOR TEHNICO-
ECONOMICE
5.1. Definitivarea Programului Anual Decan, DD 1 martie 2017
de Achiziii pentru anul 2017; Program buc 2 CD, CFA,
CMBF,
Admin.
5.2. Realizarea unei baze de date
privind situaia patrimonial a fiecrui
element de patrimoniu: proprietate, stare Baza de date buc 1 Decan, iunie 2017
generala, spaii atribuite facultilor, DD, Admin.
spaii nchiriate, evidena
reviziilor/reparaiilor, programri pentru
reparaii, etc.
Decan,
5.3. Analiza de ctre CFA a activitii PV buc min.1 Prodecan, DD, decembrie
structurilor administrative CFA, Comisia 2017
admin.
5.4. Identificarea proceselor
consumatoare de resurse energetice i Decan,
materiale pentru raionalizarea Prodecan, DD,
activitilor i reducerea consumatorilor. PV buc. min1 CFA, Comisia permanent
Activiti de mentenan, mbuntire a admin.
infrastructurii pentru activitile Admin.
didactice
5.5.Continuarea lucrrilor la investiia Suprafa
Facultii de Arte (Departamentul de construit mp 4000 500 Decan, DD, decembrie
Muzic ) mii Admin 2017
lei
Decan,
5.6. Analiza lunar a situaiei execuiei Prodecan, DD,
bugetare pe facultate, n cadrul edinelor PV buc. 12 CFA, Comisia lunar
CFA. admin Admin.
5.7. Evaluarea posibilitilor de cretere
a resurselor proprii de finanare din Decan,
activiti colaterale procesului de PV buc min.1 Prodecan, DD, permanent
nvmnt, rediscutarea nfiinrii unui CFA, CSR
laborator de microproducie
Decan,
5.8. Elaborarea Programului Anual de Noiembrie
program buc. 1 Prodecan, DD,
Achiziii pentru anul 2018 2017
CFA
5.9. Inventare
buc. min.1 Admin. Iunie 2017

6. 6. PARTENERIATE 1 2 3 4 5 6 7 8
6.1. Semnarea i derularea contractului Decan martie 2017
de parteneriat cu Liceul de Art Oradea Prodecan
i alte instituii de nvmnt / culturale DD
/ economice
6.2.Recompensarea studenilor cu
rezultate profesionale foarte bune prin Bilete nr conform Bug CPSS iunie 2017
acordarea de bilete de tabr n perioada alocrii et
vacanelor n limita alocrilor MEN spec
ific
6.3. Sprijin pentru participarea ve Decan,
studenilor la concursurile profesionale participari nr min 1 nit Prodecan, DD, permanent
naionale i internaionale, sesiuni de uri CFA, RPS
comunicri tiinifice i olimpiade. pro
prii
,
spo
nso
riz
ri
Decan,
6.4. Noi parteneriate prin acorduri acorduri buc min. 2 Prodecan, permanent
bilaterale DD, RRI
6.5. Acordarea de burse sociale Decan,
studenilor conform regulamentelor n Prodecan, cf. procedurii
vigoare. DD, CFA,
RPS
6.6. Selectarea studenilor cu rezultate
profesionale foarte bune pentru perioade selecie nr. studeni dup Decan, periodic
de studii n strintate, finanate prin cerere Prodecan,
programe europene; sesiuni informative. CIRI
6.7. Facilitarea acordrii de burse de
studiu de ctre companii, studenilor Selecii nr Decan, permanent
selectai n vederea angajrii dup Prodecan,
absolvire CPPS
6.8. Cazarea tuturor studenilor facultii Ponderea octombrie
care formuleaz cereri, n funcie de cererilor CPSS, C 2017
reglementrile interne onorate % Admin. permanent
6.9. Promovarea educaiei permanente Decan,
prin stabilirea de parteneriate la nivel Acord nr min.1 Prodecan, permanent
naional i local/regional, economic i DD, RPS
social
6.10. Sprijinirea studenilor i cadrelor Decan,
didactice de a promova aciuni culturale Aciuni nr min 2 Prodecan, permanent
n universitate sau n alte instituii. DD, CD,
RPSS
6.11.Participare la proiectul Student PRSS
pentru student participri nr min1 CD permanent
6.12. Atragerea de fonduri prin Decan, DD,
sponsorizare. Contracte nr min1 CSR permanent
6.13. Participarea la aciuni de integrare PRSS
n mediul academic a studenilor strini participri nr min1 CD permanent
6.14. nfiinarea asociaiei de absolveni Decan, decembrie
ai Facultii de Arte (Alumni) Prodecan 2017
DD, CD, RRS
6.15. Acordarea de credite pentru beneficiari nr min 10 Decan, sfrit de
activitile de voluntariat Prodecan semestre
DD, CD, RRS
7. IMAGINE I COMUNICARE 1 2 3 4 5 6 7 8
7.1. Elaborarea unei strategii privind
Admiterea 2017 n vederea atragerii unui
numr ct mai mare de candidai pe
locurile de la buget i la tax. Pomovarea PV nr 1 CD, RPS, februarie
ofertei educaionale a Facultii de Arte. CIRI 2017
Elaborarea de materiale promoionale i
ofert academic.
DD,
7.3. Publicarea pe site-ul universitii a Lect. univ. dr. aprilie 2017
ofertei privind programele de studii. Anca Sptar,
Lect. univ. dr
Fekete Tiberiu
7.4. Intensificarea prezenei Facultii de
Art n mediul social bihorean i n
mijloacele de massmedia local. Comunicate nr Decan. permanent
Promovarea pe site-ul Media UO a Prodecan,
evenimentelor desfurate n cadrul CIRI
Facultii de Arte
7.5. Promovarea activ pe mediile de CIRI permanent
socializare ale Facultii de Arte Lect. univ. dr.
Mihaela
Ttulescu,
Conf. univ. dr.
Carmen Vasile
7.6. Organizarea unor ntlniri cu
reprezentanii mediului economico - Decan.
social pentru promovarea direct a unor ntlniri nr min 1 Prodecan, DD, permanent
servicii de instruire i cercetare din CSR
oferta Universitii din Oradea
7.7.Continuarea dezvoltrii
parteneriatelor cu instituii de art din
UE prin ncheierea de noi acorduri de Decan,
cooperare bilaterale. Acorduri Prodecan, DD, permanent
Dezvoltarea de proiecte culturale i CIRI
organizarea echipelor pentru elaborarea
proiectelor comune cu centre
universitare din lume.
7.8. Participarea la elaborarea ziarului CPSS, RPSS permanent
studenesc Studentocraia
7.9.mbuntirea imaginii site-ului RPS Design permanent
Facultii i a Universitii.
7.10. Study in Romania - verificarea
Toate Decan,
informaiilor pentru toate programele de aprilie
programele Prodecan,
studii de la UO pe platforma Study in 2017
de studii DD
Romania
LISTA ABREVIERILOR:

P Plan de nvmnt. CCC Consiliul centrului de cercetare


CFA Consiliul Facultii de Arte DCC Director centru de cercetare
CDAV Consiliul Departamentului de Arte Vizuale RPS Responsabil program de studiu
CDM Consiliul Departamentului Muzic RRR - Responsabil registru riscuri
DD Directori de departament CD Cadre didactice
Admin. Administrator CSR Comisia de Strategie i Reform
DCC Director centru de cercetare CIC Comisia de nvmnt i Calitate
BVC Buget venituri i cheltuieli CPS Comisia cu Probleme Studeneti i sociale
PV Proces verbal CIRI Comisia pentru Imagine i Relaii Internaionale
PO - Plan operaional RDCC- Responsabil departament Centru de Cercetare
LD Laborator didactic CA Consiliul de Administraie
FP fi de prezentare a laboratorului didactic FAC Fi de autoevaluare confirmat
MA management academic FEC Fi de evaluare colegial
DE Direcia economic CES Chestionar pt. evaluarea CD de ctre studeni
FPT Fia postului tipizat SU Senatul Universitii
PDA Personal didactic auxiliar SF Stat de funcii
PN Personal nedidactic
FE Fi de evaluare