Sunteți pe pagina 1din 3

1

Oana Budoiu-Balan - Introducere în Management Artistic - Lecția II.1.

Analiza SWOT și obiectivele SMART


în managementul carierei artistice

Știința managementului ne pune la dispoziție un set de instrumente pentru analiza problemelor


critice.

La baza formulării obiectivelor strategice în managementul carierei artistice se află diagnoza SWOT.

Numele SWOT este acronimul a patru cuvinte provenite din limba engleză:

Analiza SWOT este necesară în orice proces de dezvoltare, fiind un foarte bun instrument de reflecție
(personal sau instituțional), care clarifică aspectele legate de problema care trebuie rezolvată și
factorii care pot influența evoluția.

Pentru utilizarea eficientă a analizei SWOT se impune respectarea unor etape de elaborare

1. Formularea obiectivului SMART

Orice progres este de dorit să se proiecteze în funcție de o țintă

fără de care strategia de dezvoltare nu poate fi concretă și eficientă.

Exemplu de obiectiv SMART pentru cariera artistică:


„Deschiderea propriei companii private, la finalul anului 2021, dedicată cursurilor de inițiere
în balet clasic, în Brașov”

Pasul 1: Formulați în detaliu viziunea privind


planurile legate de profesia dvs. Care este ținta?
Cum vă vedeți peste 3-5 ani?
2
Oana Budoiu-Balan - Introducere în Management Artistic - Lecția II.1.

2. Analiza punctelor tari

Aceste caracteristici pozitive se găsesc în interiorul obiectului de analiză, sub control direct. În cazul
cariere artistice vorbim despre:
- Avantajele individuale (talent, trăsături de personalitate, atitudini proactive)
- Competențe
- Conduite favorabile progresului
- Valori personale
- Atribute pozitive tangibile și intangibile
- Experiențe utile evoluției

3. Analiza punctelor slabe

Punctele slabe se regăsesc, de asemenea, în structurile interioare, în general aflate în relație de


opoziție cu punctele tari. Datorită controlului direct care poate fi exercitat asupra lor, respectiv
potențialul de schimbare, este important să se identifice, cu cea mai mare corectitudine, toate acele
lipsuri (aspecte negative) care ne împiedica să ajungem, în momentul analizei, la obiectivul dorit:
- Lipsa de experiență
- Lipsa abilităților de comunicare și leadership
- Accesul limitat la resurse (banii, timp, ajutor)
- Anxietate, timiditate, emotivitate exagerată

Interior (pot fi modificate) Exterior (nu pot fi modificate)

4. Analiza oportunităților

Oportunitățile sunt elemente externe, pozitive, care pot influența evoluția și pot produce un avantaj
concurențial. Oportunitățile trebuie fructificate în favoarea îndeplinirii obiectivului, prin
identificarea:
- Situațiilor favorabile în care ne aflăm (capacitate financiară, pregătire de specialitate,
dezvoltarea unei anumite industrii producătoare de spectacole etc.)
- Relației, cu persoane sau instituții, care pot sprijini dezvoltarea
- Anumite politici/reguli care vin în sprijinul obiectivului
- Existența unui avantaj tehnologic și informatic pentru progres (ex: tutoriale de creație, rețele
de promovare, informații despre sustenabilitate unei idei de afacere în domeniul artistic)
- Participări la turnee, mobilități internaționale, proiecte neașteptate, care pot extinde rețeaua
de colaboratori

5. Analiza amenințărilor

Factorii negativi, externi, care ne pot influența evoluția profesională este de dorit să fie identificați și
evitați. Construirea unor planuri de risc, care să intervină atunci când aceste amenințări se manifestă,
este un aspect ce nu trebuie neglijat nici chiar într-o fază incipientă a unui plan de dezvoltare. Cu
3
Oana Budoiu-Balan - Introducere în Management Artistic - Lecția II.1.

toate acestea, ca în majoritatea situațiilor care presupun măsurarea unor fenomene externe,
predictibilitatea unor astfel de influențe este, în bună măsură, limitată.
Este așadar necesară o reacție flexibilă, calmă care să ne ofere condițiile optime din punct de vedere
psihic pentru a identifica cele mai bune soluțiile.

Exemple de amenințări în dezvoltarea carierei artistice:


- Concurența
- Existența unor regulamente care fac imposibilă o anumită colaborare
Reținem aici că fiecare entitate, din dorința de a se organiza, își formulează propriile modalități de
funcționare. Nu trebuie deci să pară surprinzător că un ansamblu de festivaluri sau competiții, care
aparent au același obiect de activitate, se desfășoară în mod diferit și, implicit, apelează la criterii
distincte de eligibilitate.
- Influența mediului/ comunității în funcție de valorile pe care le promovează (fiecare țară are
o cultură diferită, o scală particulară de valori și un anumit mod de manifestare)
- Alți factor necontrolabili (de exemplu, vreme nefavorabilă pentru un eveniment proiectat în
aer liber)

Diagnoza SWOT are rolul de a oferi o radiografie precisă cu privire la elementele care își cer
îmbunătățire, oportunitățile ce merită să fie fructificate și proiectarea anumitor strategii de adaptare,
în eventualitatea apariției unor situații de criza.

În loc de concluzii - renașterea doctrinelor filosofice

Urmărind traseul pe care îl impune acest tip de analiză, respectiv faptul că sunt valorificate valențe
precum virtutea (punctele tari) și autocontrolul (schimbarea punctelor tari în puncte forte,
fructificarea oportunităților, evitarea situațiilor critice), într-un cuvânt dobândirea acelui spirit calm
în condiții de presiune, prin analiză, raționalizare și programarea progresului, ne ducem cu gândul la
principiul self-help-ului antic grecesc, respectiv la școala stoicilor din anul 300 î.Hr.
Principiile pe care le propagă filosofia stoică se concentrează în jurul muncii cu propria
persoană, obligându-ne să fim conștienți că nu putea avea control asupra tuturor fenomenelor, însă
ne putem antrena reacțiile și raportarea la anumite situații cu care ne întâlnim.
Virtuțile stoicilor sunt aproape aceleași pe care le propune analiza SWOT, orientându-se pe
dezvoltarea acelui caracter sănătos din punct de vedere psihic-moral, pentru a forma și menține un
standard înalt de viață:

- Înțelepciunea practică pentru formarea de competențe care ne pot ajuta să rezolvăm


probleme într-un mod informat și logic
- Moderația, pentru a exercita autocontrolul și disciplina care duce la însănătoșirea punctelor
slabe
- Curajul de a exploata situațiile cu potențial (oportunitățile)
- Acceptarea amenințărilor prin pozitivarea reacțiilor (Epictet: „nu contează ceea ce ți se
întâmplă, ci felul în care reacționezi la ceea ce ți se întâmplă”)

Tema 1:
Formulați-vă un obiectiv SMART și construiți propria analiza SWOT în raport cu evoluția
profesională pe care o vedeți realizabilă în următorii 5 ani.