Sunteți pe pagina 1din 4
BOROMIR PROD S.A. Actualizare – Rezultate financiare semestrul I 2016 Mentinere Pret tinta: 0.207118 Ron

BOROMIR PROD S.A.

Actualizare Rezultate financiare semestrul I 2016

Mentinere Pret tinta: 0.207118 Ron Potential apreciere: 2%

Anterior: 29.07.2016 Mentinere Pret tinta: 0.20856 Ron

Informatii cheie

 

Simbol Bloombrg

SPCU RO

Pret Piata (RON)

0.2030

Maxim 52

sapt.(RON)

0.213

Minim 52 sapt. (RON)

0.1175

Variatie YTD

59.22%

Capitalizare (Mil. RON)

47.3

Numar actiuni (Mil.)

233.1

Free float (Mil. Actiuni)

75.1

Free float (%)

32.22%

Beta (vs. BET)

0.27

Sursa: BVB, Bloomberg

Evoltutie SPCUYTDvs. BET

BET) 0.27 Sursa: BVB, Bloomberg Evoltutie SPCUYTDvs. BET Sursa: Bloomberg Rezultate financiare T1 2016 si S1

Sursa: Bloomberg

Rezultate financiare T1 2016 si S1 2016: Trimestrul al doilea al anului a fost ceva mai bun pentru Boromir decat primul: cifra de afaceri a crescut cu 16% fata de trimestrul al doilea al anului trecut, iar profitul din exploatare cu 147%. La nivel semestrial, indicatorii de profit au

inregistrat cresteri, insa cifra de afaceri a scazut puternic, cu 45%, in

principal pe fondul evolutiilor negative puternice din primul trimestru al anului curent.

Pozitiv: Imbunatatirea profitabilitatii in primele sase luni ale anului s-a realizat atat pe baza reducerii cheltuielilor difrect aferente cifrei de afaceri, cat si prin reducerea altor elemente de cheltuieli precum deplasari, diurne, protocol,

Gradul de indatorare si multiplicatorul financiar

taxe telefonice si postale, etc

au scazut in conditiile in care datoriile totale au scazut cu 6% in timp ce activele totale ale societatii au ramas constante.

Negativ termen lung: Cresterea profitului in acest semestru se datoreaza in mare parte reducerii cheltuielilor, insa aceasta crestere nu este sustinuta de o crestere a vanzarilor. Reducerea cheltuielilor nu poate continua la nesfarsit, iar fara cresterea vanzarilor, pe termen lung, aceasta crestere a profitului ar putea sa nu fie sustenabila.

Pozitia financiara: Pozitia financiara a suferit mici modificari de structura fata de finalul anului 2015, in sensul scaderii valorii activelor imobilizate cu 5%, a datoriilor totale cu 6%, cresterii activelor circulante cu 11% si a capitalurilor proprii cu 2%.

Evaluare: Valoarea justa rezultata in urma aplicarii modelului de evaluare FCFE este de 0.207118 Ron/actiune, cu 1% sub pretul tinta calculat anterior. Scaderea se datoreaza elementelor nemonetare in descrestere si altor elemente financiare ce contrabalanseaza cresterea profitului net.

 

S1 16/

T2 16/

Valori in mil. lei

T2 2015

S1 2015

T2 2016

S1 2016

S1 15 %

T2 15 %

Cifra de afaceri

15.06

60.51

17.42

33.33

-45%

16%

Rezultat din exploatare

0.21

1.98

0.53

2.08

5%

147%

Rezultat financiar

-0.09

-0.08

-0.06

-0.05

-34%

-34%

Rezultat brut

0.13

1.90

0.47

2.03

7%

274%

Rezultat net

0.13

1.90

0.40

1.96

3%

208%

EPS (Ron)

0.00056

0.00815

0.00172

0.00840

3%

208%

Marja exploatare

1%

3%

3%

6%

91%

114%

Marja neta

1%

3%

2%

6%

87%

166%

Sursa: Prelucrari BRK Financial Group, Situatii financiare Boromir

Mil. Ron

S1

S1

S1 16/

2014

2015

2016e

2016e

Realizat

Realizat

2015

2016

S1 15

%

BVC

S1/2016e

S1/BVC

Cifra de afaceri neta

60.51

33.33

-45% 103.22 92.64

64.51

102.00

52%

33%

Profit din exploatare

1.98

2.08

5%

4.22

1.15

1.42

4.20

147%

50%

Profit brut

1.90

2.03

7%

3.93

0.87

1.10

3.85

185%

53%

Profit net

1.90

1.96

3%

3.84

4.98

1.00

3.53

196%

55%

Sursa: Prelucrari BRK Financial Group, Situatii financiare Boromir

Rezultatele aferente semestrului intai al acestui an sunt date de un prim trimestru dezastruos pentru Boromir, trimestru in care cifra de afaceri scazuse cu 67% fata de aceeasi perioada a anului trecut, si un trimestru doi caracterizat de o oarecare revenire (16%). Profitabilitatea societatii s-a imbunatatit substantial: daca in ultimele 6-8 semestre cheltuielile raportate la veniturile din exploatare depaseau in permanenta 96%, in primele sase luni ale acestui an acest raport a scazut considerabil la 92%. Astfel, in ciuda scaderii cifrei de afaceri fata de S1 2015 cu 45%, Boromir a inregistrat profit in crestere si si-a imbunatatit substantial marjele de profit: atat marja din exploatare, cat si marja neta s-a dublat in S1 2016 fata de S1 2015 de la 3% ajungand la 6%. Evident ca trebuie sa avem de a face cu reduceri de cheltuieli intr-un astfel de caz:

cheltuielile din exploatare s-au redus cu 40% de la 65.7 mil. Ron in S1 2015 la 39.12 mil. Ron in S1 2016.

Scaderea cifrei de afaceri, dar si a cheltuielilor, se datoreaza, in cea mai mare parte, segmentului de vanzari de marfuri:

veniturile din vanzarea marfurilor au scazut cu 85% in primele sase luni ale lui 2016, insa acest declin a fost contrabalansat de o reducere de 87% a cheltuielilor aferente (cheltuieli privind marfurile) si o scadere de 57% a reducerilor comerciale .

Un semnal pozitiv vine din faptul ca nu doar cheltuielile direct aferente vanzarilor au fost reduse, ci si anumite cheltuieli cu serviciile prestate de terti, cu colaboratori, diurne, deplasari, servicii postale si telefonice, etc. Din situatiile financiare prezentate de companie reiese ca putem atribui circa 1 mil. Ron din aceste economiifacute de Boromir profitului net ridicat inregistrat in primul semestru.

Valori in mil. lei

T1 2015

T2 2015

S1 2015

2015

T1 2016

T2 2016

S1 2016

S1 16/S1 15 % 2016e BVC

2016e

CIFRA DE AFACERI

45.45

15.06

60.51

92.64

15.91

17.42

33.33

-45%

102.00

64.51

Productia vinduta

15.40

28.19

57.31

14.18

14.52

28.70

2%

57.35

Venituri din vinzarea marfurilor

31.11

33.05

37.05

1.95

3.10

5.04

-85%

8.06

Reduceri comerciale acordate

1.06

1.25

-1.72

0.22

0.32

0.54

-57%

-2.64

Total venituri din exploatare

49.69

17.95

67.64

97.03

19.40

21.80

41.20

-39%

102.25

67.64

Ch. cu mat. prime si mat. consumabile

9.52

9.50

19.03

24.00

7.93

10.59

18.52

-3%

30.00

22.77

Cheltuieli privind marfurile

27.70

1.14

28.84

29.50

1.34

2.48

3.82

-87%

25.00

3.18

Total cheltuieli de exploatare

47.92

17.74

65.66

95.87

17.85

21.27

39.12

-40%

98.05

66.22

% ch exploatare din venituri exploatare

96%

96%

96%

99%

92%

92%

92%

N.A.

96%

98%

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

1.77

0.21

1.98

1.15

1.55

0.53

2.08

5%

4.20

1.42

Total venituri financiare

0.09

0.00

0.09

0.14

0.05

0.00

0.05

-42%

0.13

0.13

Total cheltuieli financiare

0.08

0.09

0.17

0.43

0.05

0.06

0.10

-38%

0.45

0.45

REZULTATUL FINANCIAR

-0.01

-0.09

-0.08

-0.29

-0.01

-0.06

-0.05

-34%

-0.32

-0.32

Venituri totale

49.78

17.95

67.73

97.17

19.45

21.80

41.25

-39%

102.38

67.77

Cheltuieli totale

48.00

17.83

65.83

96.30

17.89

21.33

39.22

-40%

98.50

66.67

REZULTATUL BRUT

1.78

0.13

1.90

0.87

1.56

0.47

2.03

7%

3.88

1.10

Impozit pe profit (-venituri impozit)

0.00

0.00

0.00

-4.11

0.00

0.07

0.07

N.A.

0.35

0.10

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

1.78

0.13

1.90

4.98

1.56

0.40

1.96

3%

3.53

1.00

Nr. Actiuni

233.10

233.10

233.10

233.10

233.10

233.10

233.10

0%

233.10

233.10

EPS

0.007618 0.000558 0.008151 0.021369 0.006684 0.001716 0.008400

3%

0.015144

0.004300

Sursa: Prelucrari BRK Financial Group, Situatii financiare Boromir

Comparativ cu sumele bugetate pentru anul 2016, rezultatele la sase luni par promitatoare in sensul ca in toate situatiile profitul realizat totalizand peste 50% din sumele bugetate. Problema apare la procentul realizat din cifra de afaceri propusa, doar 33% din cifra de afaceri bugetata. In conditiile actuale, de marja de profit din exploatare de 6%, s-ar putea ca bugetul pe 2016 sa fie atins in totalitate, cu exceptia cifrei de afaceri. Aceste aspecte, pozitive pe moment, ar putea sa nu fie sustenabile pe termen lung. Reducerea cheltuielilor nu poate continua la nesfarsit, iar fara o crestere a vanzarilor ne- am putea confrunta cu restrangerea afacerii.

Rezultatele Boromir pentru primele sase luni depasesc estimarile noastre pentru 2016 in ceea ce priveste profitul si ajung la 52% in cazul cifrei de afaceri. Chiar daca profitul inregistrat la 30.06.2016 este peste cel previzionat, nu ne asteptam la cresteri spectaculoase ale cifrei de afaceri, mai ales in conditiile in care, istoric vorbind, in semestrul al doilea al anului, Boromir a inregistrat rezultate mai slabe decat in primul.

Reevaluand actiunea in conditiile actuale, am ajuns la o valoare justa de 0.207118 Ron/actiune, cu 1% sub pretul tinta anterior. In ciuda cresterii substantiale a rezultatului net, diferentele mari in cazut anumitor variabile input la care modelul prezinta o sensibilitate ridicata contrabalnseaza iar impactul rezultatelor raportate este unul negativ. Ne referim aici la variabile input ce tin de elemente de bilant sau de contul de profit si pierdere. Activele curente excluzand numerarul si echivalentele de numerar au crescut cu 3.36 mil. Ron, iar datoriile curente au scazut cu 1.25 mil. Ron. Ajungem astfel la un capital de lucru de 2.11 mil. Ron si o diferenta negativa fata de anul anterior . Elementele nemonetare au cantarit de asemenea, in conditiile in care valoarea lor a scazut substantial.

Se poate observa o crestere substantiala a creantelor fata de finalul anului trecut. Neincasarea creantelor si cresterea puternica a acestora poate afecteaza fluxul net de numerar, element pe care se bazeaza modelul de evaluare utilizat.

S1-15

S1-16

S/S %

Bilant (mil.

2015

S1-16/

Ron)

2015%

     

Imobilizari

   

0.15

0.10

-36%

necorporale

0.11

-13%

     

Imobilizari

   

78.29

56.69

-28%

corporale

60.60

-6%

     

Imobilizari

   

18.06

18.10

0%

financiare

18.12

0%

     

Total active

   

96.50

74.88

-22%

imobilizate

78.83

-5%

5.30

6.12

15%

Stocuri

11.21

-45%

32.04

34.13

7%

Creante

25.65

33%

0.79

1.51

90%

Lichiditati

0.82

85%

     

Total active

   

38.13

41.75

10%

circulante

37.68

11%

     

Total

   

134.63

116.46

-13%

Activ/Pasiv

116.50

0%

99.84

89.93

-10%

Capitaluri

88.22

2%

proprii

     

Datorii

   

27.07

21.76

-20%

curente

23.01

-5%

     

Datorii

   

7.71

4.96

-36%

termen lung

5.27

-6%

34.78

26.72

-23%

Total datorii

28.28

-6%

Pozitia financiara a suferit in prima jumatate a anului mici modificari de structura. Activele imobilizate au scazut cu 5%, iar cele curente au crescut cu 11%, pe fondul cresterii lichiditatilor si a creantelor. Datoriile au scazut cu 6%, iar capitalurile proprii au urcat cu 2%. In acest mod, s-a imbunatatit atat multiplicatorul financiar, cat si gradul de indatorare, insa acesti indicatori nu au reprezentat niciodata o problema pentru Boromir, intregistrand de-a lungul timpului valori mai bune decat cele ale industriei.

 

2015

2016e

2017e

2018e

Net Income

4.9810

3.5300

1.2218

1.3992

FCFE

4.5773

7.9930

3.0318

3.0692

Shares (mil).

233

233

233

233

FCFE/share

0.0196

0.0343

0.0130

0.0132

Eq. Required Rate of Return*

0.0789

0.0789

0.0789

0.0789

Sustainable Growth Rate

0.0150

Terminal Value

0.2061

Present Value of FCFE

0.0318

0.0112

0.1641

Equity Value

0.207118

Sursa: Prelucrari BRK Financial Group, Situatii financiare Boromir

Sursa: Estimari si prelucrari BRK Financial Group

Analist: Bianca MOLDOVAN

bianca.moldovan@brkfinancialgroup.ro

DISCLAIMER

BRK FINANCIAL GROUP considera ca cercetarea este un serviciu important oferit clientilor nostri. Departamentul de analiza al companiei emite recomandări care se bazează pe informaţii obţinute de la/din surse de informare publică pe care le consideră de încredere, dar pentru a căror acurateţe şi caracter complet nu ne asumăm responsabilitatea. Toate estimările şi opiniile incluse în prezentul raport reprezintă judecata independentă a analiştilor la data publicării. Ne rezervăm dreptul de a modifica opiniile exprimate în acest raport în orice moment fără notificare prealabilă. În plus, ne rezervăm dreptul de a nu actualiza aceste informaţii sau întrerupem furnizarea lor fără o notificare prealabilă. Analizele realizate de dept. de analiza al BRK FINANCIAL GROUP au scop exclusiv informativ si nu constituie o oferta de vanzare, subsciere sau cumparare a vreunui instrument financiar prezentat. Autorii analizei atestă faptul opiniile exprimate în analiză reflectă cu acurateţe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate în analiză. Drepturile de autor pentru materialele prezentate in aceasta analiza, apartin BRK FINANCIAL GROUP SA. Acest disclaimer este un rezumat. Disclaimerul aferent analizelor emise de BRK FINANCIAL GROUP SA, se regaseste integral pe pagina de internet a societatii: www.brkfinancialgroup.ro.

Atestare analişti Autorii acestei analize atestă faptul nu au fost remuneraţi direct sau indirect pentru a exprima opiniile si recomandările din acest document. De asemenea, autorii analizei atestă faptul opiniile exprimate în analiză reflectă cu acurateţe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate în analiză.

Autoritatea responsabilă pentru supravegherea SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA este Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF www.asfromania.ro). Această analiză este prezentată în conformitate cu Regulamentul nr. 15/2006 privind recomandările pentru investiţii în instrumente financiare. Drepturile de autor ale tuturor materialelor prezentate în această analiză, cu excepţia cazului în care se indică altfel, aparţin SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA. Niciun material sau conţinut sau orice copie a acestora nu poate fi modificat, transmis, copiat sau distribuit oricărei alte părţi fără permisiunea SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA. Preluarea materialelor/informatiilor oferite de SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA fără citarea sursei este interzisă şi pedepsită prin lege. Informaţiile legate de instrumentele financiare la care se face referire în această analiză pot fi obţinute de la SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA la cerere.

Sistem de recomandări :

Cumpărare: este estimat instrumentul financiar va genera un randament mai mare de 15% în următoarele 12 luni, conform cu preţul ţintă Mentinere: este estimat instrumentul financiar va genera un randament intre -15% şi 15% în următoarele 12 luni, conform cu preţul ţintă Vânzare: este estimat instrumentul financiar va genera randament negativ de peste -15% în următoarele 12 luni, conform cu preţul ţintă Restricţionat: divulgarea de estimări financiare, preţ ţintă sau rating pentru un instrument financiar este temporar restricţionată pe motive de conformitate (ex: conflict de interese) Acoperire în tranziţie: datorită schimbărilor în echipa de analiză, furnizarea de estimări financiare, preţ ţintă sau rating pentru un instrument financiar sunt suspendate temporar.