Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de nvmnt: LICEUL TEHNOLOGIC TOMA VOD, SOLCA; Avizare Director:

Profesor : Puiu Oana;


Nr. ore: 35;
OMEC nr. 4598 / 31.08.2004;
Clasa :a XI- a D; Avizare ef catedr:
Disciplina: Educaie antreprenorial;
Timp: 1 or/sptmn.
Organizarea anului colar 2017-2018 pe semestre i sptmni
S I S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18

11 IX 18 IX 25 IX 02 X 09 X 16 X 23 X 30 X 06 XI 13 XI 20 XI 27 XI 04 XII 15 XII 18 XII 15 I 22 I 29 I


DATE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 IX 22 IX 29 IX 06 X 13 X 20 X 27 X 03 XI 10XI 17 XI 24 XI 01 XII 08 XII 19 XII 22 XIII 19 I 26 I 02 II

S II S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S34 S35

12II 19 II 26 II 05 III 12 III 19 III 26 III 09 IV 16 IV 23 IV 30 IV 07 V 14 V 21 V 28 V 04 VI 11 VI


DATE
- - - - - - - - - - - - - - - - -
16 II 23 II 02 III 09 III 16 III 23 III 30 III 14 IV 20 IV 27 IV 04 V 11 V 18 V 25 V 01 VI 08 VI 15 VI

PROIECTUL UNITII DE NVARE


Anul colar 2017-2018

Semestrul I
UNITATEA DE NVARE: Managementul resurselor personale NR. ORE ALOCATE: 8
Nr.
Coninuturi Activiti de Nr.
crt. Competene specifice vizate Resurse Evaluare Data Obs.
(detalieri) nvare ore
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prezentarea programei -
1. 1 S1
recapitulare
1.1. Identificarea rolurilor posibile pe Conversatia Manualul Observarea sistematica a
care le poate ndeplini individul n euristica Fise de activitatii si
Individul ca domeniul economic Expunerea documentare comportamentul elevilor
2. Documentarea Fise de lucru Probe orale 1 S2
ntreprinztor 3.1. Stabilirea, n cooperare cu ceilali, a
rolurilor proprii, actuale i de
Sheme
structurale
perspectiv, ntr-un mediu de afaceri

1
1.1. Identificarea rolurilor posibile pe Exercitiu Fise de lucru Probe scrisa
care le poate ndeplini individul n
domeniul economic
3. Testarea initiala 1 S3
3.1. Stabilirea, n cooperare cu ceilali, a
rolurilor proprii, actuale i de
perspectiv, ntr-un mediu de afaceri
1.1. Identificarea rolurilor posibile pe Conversatia Manualul Continua,
care le poate ndeplini individul n euristica Fise de Formativa
Caliti i Simularea documentare Probe orale
domeniul economic
competene ale 2.1. Exemplificarea unor caliti ale Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
4. 1 S4
ntreprinztorului ntreprinztorului de succes
descoperire activitatii si
de succes Realizarea de comportamentul elevilor
portofoliu
Exercitiu
3.1. Stabilirea, n cooperare cu Simularea Manualul Continua,
ceilali, a rolurilor proprii, Invatarea prin Fise de Formativa
actuale i de perspectiv, ntr- descoperire documentare Observarea sistematica a
5. Motivaia muncii un mediu de afaceri Invatarea prin Fise de lucru activitatii si 1 S5
1.1.Identificarea rolurilor posibile pe cooperare comportamentul elevilor
care le poate ndeplini individul
n domeniul economic
1.1. Identificarea rolurilor posibile pe Conversatia Manualul Continua,
care le poate ndeplini individul n euristica Fise de Formativa
domeniul economic Simularea documentare Probe orale
3.1. Stabilirea, n cooperare cu ceilali, a Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
Alegerea traseului rolurilor proprii, actuale i de descoperire activitatii si
profesional i perspectiv, ntr-un mediu de afaceri Realizarea de comportamentul elevilor
6. 1 S6
problema mobilitii 4.1. Analiza critic a portofoliu
profesionale comportamentului n alegerea Exercitiu
traseului profesional, precum i a
disponibilitii de reorientare
profesional n raport cu dinamica
mediului economico-social
7. 1.1. Identificarea rolurilor posibile pe Realizarea de Manualul Formativa 2 S7,
Recapitulare care le poate ndeplini individul n portofoliu Fise de Probe scrise S8
domeniul economic documentare Proiectul

2
2.1. Exemplificarea unor caliti ale Fise de lucru
ntreprinztorului de succes
3.1. Stabilirea, n cooperare cu ceilali, a
rolurilor proprii, actuale i de
perspectiv, ntr-un mediu de afaceri
4.1. Analiza critic a
comportamentului n alegerea
traseului profesional, precum i a
disponibilitii de reorientare
profesional n raport cu dinamica
mediului economico-social

UNITATEA DE NVARE: Inierea si derularea unei afaceri Numar de ore : 15


Nr.
Coninuturi Activiti de Nr.
crt. Competene specifice vizate Resurse Evaluare Data Obs.
(detalieri) nvare ore
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

S12,PRACTIC COMASAT S9 PRACTIC COMASAT


1.2. Utilizarea adecvat a conceptelor Simularea Manualul Continua,
specifice antreprenoriatului Invatarea prin Fise de lucru Formativa
Planul de afaceri i descoperire Planse Observarea sistematica a
Jocul de roluri activitatii si S9;
1. problemele aplicrii 2
comportamentul elevilor S10
acestuia

1.3. Identificarea prevederilor legislative Simularea Manualul Continua,


referitoare la activitatea antreprenorial Invatarea prin Fise de lucru Formativa
Condiiile legislative ale descoperire Planse Observarea sistematica a
Jocul de roluri activitatii si S12
2. activitii 2
comportamentul elevilor S13
antreprenoriale

3. 2.2. Utilizarea unor instrumente adecvate Simularea Manualul Continua, 1 S14

3
pentru studierea fenomenelor specifice Invatarea prin Fise de lucru Formativa
Instrumente necesare diferitelor piee descoperire Planse Observarea sistematica a
studierii pieei Jocul de roluri activitatii si comporta-
mentul elevilor
1.2. Utilizarea adecvat a conceptelor Realizarea de Manualul Formativa
specifice antreprenoriatului portofoliu Fise de Probe scrise
1.3. Identificarea prevederilor legislative documentare Proiectul
referitoare la activitatea antreprenorial Fise de lucru
2.2. Utilizarea unor instrumente adecvate S15,
4. Recapitulare pentru studierea fenomenelor specifice 2
S16
diferitelor piee
2.3. Identificarea oportunitilor pieei
4.2. Evaluarea schimbrilor i a
tendinelor care intervin n mediul de
afaceri

S17 PRACTIC COMASAT


4.3. Utilizarea adecvat i eficient a Simularea Manualul Continua,
resurselor, n funcie de caracteristicele Invatarea prin Fise de lucru Formativa
Resursele necesare mediului economico-social descoperire Planse Observarea sistematica a
derulrii unei Jocul de roluri activitatii si S17,
5. 2
afaceri (financiare, comportamentul elevilor S18,
materiale, umane)

SEMESTRUL AL II- LEA

Resursele necesare 4.3. Utilizarea adecvat i eficient a Simularea Manualul Continua, 1 S19
resurselor, n funcie de caracteristicele Invatarea prin Fise de lucru Formativa
derulrii unei mediului economico-social descoperire Planse Observarea sistematica a
afaceri (financiare, Jocul de roluri activitatii si
materiale, umane) comportamentul elevilor
6. Obtinerea 4.3. Utilizarea adecvat i eficient a Simularea Manualul Continua, 1 S20
resurselor, n funcie de caracteristicele Invatarea prin Fise de lucru Formativa
produsului mediului economico-social descoperire Planse Observarea sistematica a
Problematizarea activitatii si

4
comportamentul elevilor
2.2. Utilizarea unor instrumente adecvate Simularea Manualul Continua,
pentru studierea fenomenelor specifice Invatarea prin Fise de lucru Formativa
Promovarea diferitelor piee
7. descoperire Planse Observarea sistematica a 1 S21
produsului 2.3. Identificarea oportunitilor pieei Problematizarea activitatii si
comportamentul elevilor

S22 PRACTIC COMASAT


4.2. Evaluarea schimbrilor i a Simularea Manualul Continua,
tendinelor care intervin n mediul de Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
afaceri descoperire Planse activitatii si comporta-
Problematizarea mentul elevilor sumativa
8. Evaluarea afacerii 1 S22

4.3. Utilizarea adecvat i eficient a Simularea Manualul Formativa


resurselor, n funcie de caracteristicele Invatarea prin Fise de lucru Probe orale
mediului economico-social descoperire Planse Proiectul
5.1. Evaluarea posibilitilor de derulare Problematizarea
a unei afaceri proprii i profitabile, lund
9. Recapitulare capitol n considerare interesele comunitii 1 S23
1.2. Utilizarea adecvat a conceptelor
specifice antreprenoriatului
1.3. Identificarea prevederilor legislative
referitoare la activitatea antreprenorial
Formativa
10. Testare Probe scrise 1 S24
Proiectul

UNITATEA DE NVARE: ETICA N AFACERI NR. ORE ALOCATE: 7

5
Nr.
Coninuturi Activiti de Nr.
crt. Competene specifice vizate Resurse Evaluare Data Obs.
(detalieri) nvare ore
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.4. Identificarea riscurilor ce decurg din Simularea Manualul Formativa, Sumativa
comportamentul n afaceri Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
1. Rspunderea n afaceri 1 S25
descoperire Planse activitatii si comporta-
Jocul de roluri mentul elevilor
2.4. Aplicarea principiilor etice n Simularea Manualul Formativa
Principii etice n relaiile cu Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
relaiile cu angajaii angajaii i cu partenerii descoperire Planse activitatii si
2. firmei, cu partenerii de 4.4. Anticiparea consecinelor Jocul de roluri comportamentul elevilor 1 S26
comportamentului responsabil n raport
afaceri i cu instituiile Sumativa
cu angajaii i cu partenerii
public

4.5. Identificarea consecinelor Simularea Manualul Formativa


activitii antreprenorului asupra Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
consumatorului i asupra mediului descoperire Planse activitatii si
Protecia 5.2. Identificarea unor soluii alternative
3. Invatarea prin comportamentul elevilor 1 S27
consumatorului la problemele comunitii, privind cooperare Sumativa
iniierea / derularea unei afaceri
Realizarea de
portofoliu

S28 PRACTIC COMASAT


4.5. Identificarea consecinelor Conversatia Manualul Continua,
activitii antreprenorului asupra euristica Fise de Formativa
consumatorului i asupra mediului Simularea documentare Probe orale
Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
4. Protecia mediului descoperire activitatii si 1 S28
Realizarea de comportamentul elevilor
portofoliu
Exercitiu

6. Recapitulare 2.4. Aplicarea principiilor etice n Conversatia Manualul Continua, 1 S29


relaiile cu euristica Fise de Formativa
angajaii i cu partenerii Simularea documentare Probe orale
3.2. Antrenarea angajailor n rezolvarea Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a

6
problemelor firmei descoperire activitatii si
3.3. Utilizarea unor tehnici de negociere Realizarea de comportamentul elevilor
cu partenerii de afaceri portofoliu
4.4. Anticiparea consecinelor Exercitiu
comportamentului responsabil n raport
cu angajaii i cu partenerii
4.5. Identificarea consecinelor
activitii antreprenorului asupra
consumatorului i asupra mediului

Formativa
7. Testare Probe scrise 1 S30
Proiectul

UNITATEA DE NVARE: Risc i reuit n afaceri NR. ORE ALOCATE: 5

Nr.
Coninuturi Activiti de Nr.
crt. Competene specifice vizate Resurse Evaluare Data Obs.
(detalieri) nvare ore
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.5. Identificarea unor tipuri de risc n Simularea Manualul Formativa
situaii diferite, specifice iniierii i Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
1. Riscul n afaceri derulrii unei afaceri descoperire Planse activitatii si 1 S31
Jocul de roluri comportamentul elevilor
Sumativa

AltfelS 32 Scoala
2.5. Identificarea unor modaliti Simularea Manualul Formativa
posibile de minimizare a riscului n Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
Modele de reuit n iniierea i derularea afacerilor descoperire Planse activitatii si
2. Jocul de roluri comportamentul elevilor 1 S32
afaceri
Sumativa

3. Recapitulare capitol 1.5. Identificarea unor tipuri de risc n Simularea Manualul Formativa 2 S33

7
situaii diferite, specifice iniierii i Invatarea prin Fise de lucru Observarea sistematica a
derulrii unei afaceri descoperire Planse activitatii si
2.5. Identificarea unor modaliti Invatarea prin comportamentul elevilor
posibile de minimizare a riscului n cooperare Sumativa S34
iniierea i derularea afacerilor Realizarea de
2.6. Investigarea elementelor comune i portofoliu
specifice ale reuitei n afaceri
Proba scrisa
4. Testare 1 S35

Not:
Detalierea coninuturilor se va face la nivel de lecie. OMECTS nr. 4598/31.08.2004

8
05.10.2017 ZIUA
INTERNAIONAL A
EDUCAIEI
30.11.2017 ZI LIBERA
LEGAL
01.12.2017 ZI LIBERA
LEGAL
24.01.2018 ZI LIBERA
LEGAL
01.05.2018 ZI LIBERA
LEGAL
28.05.2018 ZI LIBERA
LEGAL
01.06.2018 ZI LIBERA
LEGAL
05.06.2018 ZIUA
NVTORULU