Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Tehnica a Moldovei

Catedra Microelectronica,
si Inginerie Biomedicala

RAPORT
La PSI
Laborator 1
Tema : Iniiere n MATLAB. Studierea i proiectarea semnalelor
elementare folosind MATLAB.

Verificat Executat
conf. univ. st. gr. MN-141
Railean Sergiu Pocropivnii Anatol

________________________ ________________________
(semnatura) (semnatura)

Chisinau 2016
Scopul lucrrii: Studierea i proiectarea semnalelor elementare folosind
MATLAB.

1.1 Modelai un semnal periodic n form dreptunghiular folosind funcia square.

A=1;
A1=1.5;
w0=10*pi;
rho=0.5;
rho1=1;
t=0:.001:1;
sq=A*square(w0*t+rho);
sq1=A1*square(w0*t+rho1);
plot(t,sq,t,sq1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal periodic in forma dreptunghiulara')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
1.2 Modelai un impuls n form dreptungiular folosind funcia rectpuls: y=rectpuls(t,w), unde w este
limea, t este deplasarea de la t=0.

A=2;
t=0:0.01:10;
y=A*rectpuls(t-3,2)+ ...
0.5*rectpuls(t-8,0.4)+ ...
1.25*rectpuls(t-5,0.8);
plot(t,y), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Impuls ?n form? dreptungiular?')
xlabel('t,timpul'),ylabel('w,deplasarea'),grid

1.3 Modelai un semnal periodic n form treungiular folosind funcia sawtooth.


A=1;
A1=1.5;
w0=10*pi;
w1=20*pi;
W=0.5;
t=0:0.001:1;
tri=A*sawtooth(w0*t+W);
tri1=A1*sawtooth(w1*t+W);
plot(t,tri,t,tri1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal periodic in forma triunghiulara')
xlabel('t,sec'),ylabel('Amplitudinea'),grid
1.4 Modelai un impuls n form treungiular folosind funcia tripuls: y=tripuls(t,w,s).
t=0:0.01:10;
y=0.75*tripuls(t-1,0.5)+ ...
0.5*tripuls(t-5,0.5,-1)+ ...
1.35*tripuls(t-3,0.8,1);
plot(t,y) , grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Impulsuri de forma triunghiulara')
xlabel('t,sec'),ylabel('Amplitudinea'),grid
1.5 Modelai un semnal periodic n form sinusoidal folosind funcia cos.
A=4;
w0=20*pi;
phi=pi/6;
t=0:.001:1;
cosine=A*cos(w0*t+phi);
plot(t,cosine), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal periodic de forma sinusoidala')
xlabel('t,sec'),ylabel('Amplitudinea'),grid

1.6 Modelai un semnal discret n form sinusoidal folosind funcia cos.


A=4;
A1=2;
w0=20*pi;
phi=pi/6;
phi1=pi/3;
t=0:.005:1;
cosine=A*cos(w0*t+phi);
cosine1=A1*cos(w0*t+phi1);
stem(t,cosine),grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal periodic de forma sinusoidala')
xlabel('t,sec'),ylabel('Amplitudinea'),grid
hold on;
stem(t,cosine1)
1.7 Modelai un semnal discret n form sinusoidal i reprzentai dependena n form de
histogram, folosind funcia bar.
A=4;
A1=2;
w0=20*pi;
w1=10*pi;
phi=pi/6;
phi1=pi/10;
t=0:.005:1;
cosine=A*cos(w0*t+phi);
cosine1=A1*cos(w1*t+phi1);
bar(t,cosine), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal discret ?n form? sinusoidal?')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
hold on;
bar(t,cosine1)
2.1 Modelai un semnal exponenial cu valoarea crescnd folosind funcia exp.
B=1;
B1=2;
a=5;
t=0:.001:1;
x=B*exp(a*t);
x1=B1*exp(a*t);
plot (t,x,t,x1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal exponen?ial cu valoarea cresc?nd?')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid

2.2 Modelai un semnal exponenial cu valoarea descrescnd folosind funcia exp.


B=5;
a=6;
a1=10;
t=0:.001:1;
x=B*exp(-a*t);
x1=B*exp(-a1*t);
plot(t,x,t,x1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal exponen?ial cu valoarea descresc?nd?')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
2.3 Modelai i afiai un semnal exponenial discret cu valoarea descrescnd folosind funcia stem.
B=5;
r=0.85;
r1=1.15;
n=-10:10;
y=B*r.^n;
y1=B*r1.^n;
stem(n,y);
hold on;
stem(n,y1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal exponen?ial discret cu valoarea descresc?nd?')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
2.4 Modelai un semnal sinusoidal discret cu valoarea descrescnd folosind funcia stem.
A=60;
w0=20*pi;
w1=10*pi;
phi=0;
a=6;
a1=12;
t=0:0.001:1;
expsin=A*sin(w0*t+phi).*exp(-a*t);
expsin1=A*sin(w1*t+phi).*exp(-a1*t);
plot(t,expsin,t,expsin1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Semnal sinusoidal discret cu valoarea descresc?nd? ')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
3.1Modelai un semnal care va constitui o sinusoid modulat dup funcia lui Gaus, folosind funcia
gauspuls.

t=-10:.01:10;
y=0.75*gauspuls(t+3,1,0.5);
y1=0.75*gauspuls(t+2.5,0.75);
plot(t,y,t,y1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Sinusoid? modulat? dup? func?ia lui Gaus')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid

3.2
t=0:.01:50;
y1=0.7*sinc(pi*(t-25)/5);
y=0.7*sinc(pi*(t-25)/10);
plot(t,y1,t,y), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Forma transform?rii Fourier invers? a unui impuls
dreptungiular')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
3.3 Modelai o cosinusoid, frecvena creia se schimb linear cu timpul, folosind funcia chirp.
t=0:0.001:1;
y=0.75*chirp(t);
y1=0.25*chirp(t);
plot(t,y,t,y1), grid, set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Cosinusoid?, frecven?a c?reia se schimb? linear cu timpul ')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid
3.4
t=0:.01:50;
y=0.7*diric(t,4);
y1=0.7*diric(t,10);
plot(t,y,t,y1), grid,set (gca,'FontName', ...
'ArialCyr','FontSize',16)
title('Dependen?a func?iei Dirihlet')
xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid

Concluzie
La acest laborator am studiat sintaxa limbajului MatLab pentru simularea diferitor semnale:
dreptunghiulare, triunghiulare, sinusoidale, exponeniale. Modificnd parametri funciilor i afind
pe un grafic ambele funcii am observat cum influenteaza fiecare parametru asupra formei
semnalului.