Sunteți pe pagina 1din 1

Prin tehnologie aditi-vă se pot fabrica şi cablaje multistrat (3-4 straturi), după un procedeu asemănător celui

substractiv.
Mai întâi se fabrică 2 plăci cu conductoare şi găuri pentru contact între conduc-toarele de pe feţele aceluiaşi
suport, prin tehnologia aditi-vă descrisă mai sus1.
Apoi plăcile se supra-pun cu izolant intermediar şi se presează la cald. În conti-nuare se execută găurile pentru
contacte între conduc-toare de pe suporturi diferite, după tehnologia Fabricarea cablajelor multistrat prin
tehnologia substractivă.