Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Tehnica a Moldovei, Catedra Fizica

la experiena de laborator Nr. 10c

Studiul oscilatiilor pendulului fizic

A efectuat studentul grupei:


Numele i prenumele
student(ului/ei):
A verificat profesorul:

Chisinau 2016
1. Scopul lucrrii:
Verificarea experimentala a formulei perioadei pendulului fizic

si determinarea acceleratiei gravitationale


2. Aparate i accesorii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM,
cronometru electronic, 1 senzor, stativ, mufe, bara scurta, cilindru
cu orificiu axial ce trece in oblic, bulon cu orificiu axial, pendul gravitational,
pendul fizic, rigla.

3. Dependena studiat:

4. Schema lucrrii:

5. Tabelul msurrilor:
m= 0.57500 kg;

L
=

0.50000 m;

,s

,s

,s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.01440
0.01480
0.01500
0.01520
0.01540
0.01550
0.01570
0.01600
0.01620
0.01630

0.56160
0.56000
0.56000
0.56740
0.55920
0.55880
0.55850
0.55840
0.55800
0.55760

0.01470
0.01490
0.01510
0.00740
0.01550
0.01570
0.01590
0.01600
0.01720
0.01660

n
1
2
3
4
5

Tn ,s

1,1493
1,1482
1,1482
1,1478
1,14765

X, s
1,1493
2,2975
3,4457
4,5935
5,74115

,s
0.55840
0.55840
0.55800
0.55770
0.55750
0.55720
0.55590
0.55630
0.55610
0.55570

Y
0,0274
0,04082
0,05407
0,06714
0,07361

t4 n1 , s

0.01670

6 1,1473 6,88845 0,08643


7 1,14615 8,0346 0,10536
8 1,1468
9,1814 0,11778
9 1,14755 10,32895 0,12394
10 1,1464 11,47535 0,14818
0 ,s -1
,s-1
,s -1
n Tmed ,s
1 1,14754 0,01117 0,000672 0,144568

6. Tabelul valorilor medii:


n

Tmed ,s

1,36315

1,21698

1,14069

1,10249

1,09061

1,08568

1,08311

1,08537

1,09339

10 1,10744
11 1,12555
12 1,14754

x,m
0,0
5
0,0
7
0,0
9
0,1
1
0,1
2
0,1
3
0,1
4
0,1
5
0,1
7
0,1
9
0,2
1
0,2
3

,s -1

,s -1

0 ,s -1

X,m

0,04318 0,00191 0,11166 2,14286


0,0142

Y ,s 2

21,2476

0,00013 0,13237 2,72021 26,65603

0,01255

7E-5

0,01209

0,0006

0,14587

3,1106

30,34073

0,15352 3,34008 32,47967

0,01258 0,00016 0,15603 3,40587 33,19114


0,0149

0,00038

0,1571

3,44523 33,49332

0,02452 0,00145 0,15766 3,46249 33,65283


0,01635 0,00057 0,15717 3,46154

33,5125

0,01341 0,00034 0,15544 3,41823 33,02259


0,0109

0,00651 0,15249 3,33724 32,18994

0,0115

0,00037 0,14883 3,23409 31,16243

0,01117 0,00067 0,14457 3,11935 29,97955

7. Prelucrarea datelor experimentale:

9.34249

1.172142 s 2 ;

xmin teor 0.14434

m;

Tmin teor 1.07783

s;

xmin exp

m;

Tmin exp

s;

8. Calculul erorilor:

p 0.127410

0.013640 ;

b 0.408360 s 2 ;
9. Rezultate finale:

p ( 9.340.13 )

1.3 %;

10.Concluzii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM,
cronometru electronic, 1 senzor, stativ, mufe, bara scurta, cilindru
cu orificiu axial ce trece in oblic, bulon cu orificiu axial, pendul gravitational,
pendul fizic, rigla.
11.Graficele dependenelor studiate:

Fig.1

Fig.2

Fig.3