Sunteți pe pagina 1din 179

13 -i

MINISTERUL SNTII AL REPUBLICII MOLDOVA


UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN I FARMACIE
N1COLAE TES TEM IA NU

Gheorghe BACIU

EXPERTIZA MEDICO-LEGAL
A CADAVRULUI I PERSOANEI
(Ghid practic)

C h iin u
2008
MINISTERUL SNTII AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAI DE MEDICIN I FARMACIE
NICOLAE TESTEMIANU

Catedra Medicin legal

Gheorghe BACIU

EXPERTIZA MEDICO-LEGAL
V CADAVRULUI l PERSOANEI
(Ghid practic)

675211
, u n iv 6 R s i7 a te a d e s t a t '
I oe m e d ic in a i f a r m a c ie
j 'N ICO l.AE T E S T E M IfE A N U '

! BIBLIOTECA M

C h iin u
C en tru l E d ito ria l-P o lig ra fic M edicina
2008
CZU 340.6 (076.5)
13

Aprobat de Consiliul postuniversitar al USMF Nicolae Testemitanu,


proees-verbal nr. I din 31.01.2008

Recenzeni: Nicolae Eanu, profesor universitar


Andrei Pdure, confereniar universitar

n lucrare se abordeaz motivele i specificul de examinare a cadavrelor i


persoanelor agresate n aspect medico-legal, prevzut de normele procedurale.
Sunt desrise pe larg procedeele tehnice ale autopsiei, aciunile medicului la di
ferite etape de cercetare, perfectarea corect a documentaiei respective. O
deosebit atenie se acord principiilor de elaborare a diagnosticului medico-le
gal i formulrii concluziilor ca parte component a raportului de cercetare a ca
davrului, care prezint o prob de mare valoare pentru organele de drept. Se
accentueaz metodologia examinrii persoanelor, descrierea leziunilor mecanice
i algoritmul aprecierii gradului de vtmare corporal.
Lucrarea este predestinat n primul rnd studenilor i rezidenilor, medi-
cilor-specialiti care pot fi antrenai n astfel de cercetri, medicilor legiti i
morfopatologilor - n procesul de instruire i perfecionare a tinerilor specialiti.

Redactor: Sofia Fletor


Machetare computerizat: Veronica Istrati

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii


Baciu, Gheorghc
Expertiza medico-legal a cadavrului i persoanei: (Ghid practic) /
Gheorghe Baciu; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemitanu.
Catedra Medicin legal. - Ch.: CEP M edicina, 2008. - 178 p.
Bibliogr. p. 175-176 (17 tit.)
ISBN 978-9975-915-35-9
300 ex.
340.6(076.5) .

CEP Medicina, 2008


ISBN 978-9975-915-35-9 Gh. Baciu, 2008
PREFA

Dm ccle mai vechi timpuri se atest situaii fireti, cnd unele


norme de drept prevd participarea specialitilor din domeniul
medicinii la renovarea diferitor problem e ce in de anchetare, de
cercetare penal sau de judecat. Importana concluziilor medicale
pentru judecat este ilustrat convingtor prin D ispoziiile celor 12
tabele aprobate la Roma nc n anul 448 .Hr., care recom andau
prezena obligatorie a medicului la discutarea dosarelor referitoare
la victimele morii violente, aprecierea naterilor legitimat, dreptul
de tutel asupra decedailor etc.
Dispoziii cu caracter medico-legal apar pentru prim a dat pe
teritoriul rii Moldovei n Pravilele lui Vasule Lupu (1646). Acest
document stipula c n orice fel de rnire se im pune chem area
vraciului, pentru a stabili gravitatea i rspunderile legate de
producerea rnilor, care se m preau n dou grupe: m ortale (de la
cap i inim) i ncm ortale. Concom itent, existau prevederi de ex
pertize n caz de otrviri, deflorri, iresponsabilitate a bolnavilor
psihici, dereglare a auzului i graiului etc.
Progresul tiinelor medicale i biologice, nregistrat de-a lun
gul secolelor, a influenat pozitiv asupra dezvoltrii medicinii le
gale ca disciplin de sine stttoare. Patologia m edico-legal a de
venit obiectul multor cercetri tiinifice, att pe cadavre, ct i pe
persoane, n practic im plem entndu-se noi m etode i procedee
investigaionale. De m enionat c n expertizele m edico-legale se
prezint importante probe obiective pentru stabilirea adevrului
socio-juridic. n prezent, expertiza m edico-legal este un proccdcu
far de care normele de drept penal referitoare la infraciunile co
mise m potriva sntii i vieii umane ar fi insuficiente.
Principiile de organizare i efectuare a expertizei m edico-le
gale n Republica M oldova sunt stabilite n Legea cu privire la ex
pertiza judiciar (2000) cu m odificrile ulterioare, Legea privind
ocrotirea sntii (1995) i n alte acte normative. In articolul 143
al Codului de procedura penal (2003) se stipuleaz cazurile obli

3
gatorii de dispunere a expertizei medico-legale. Conform prevede
rilor acestui docum ent, expertiza medico-legal poate fi efectuat
numai dc persoane cu studii medicale superioare i cu o pregtire
special n dom eniul medicinii legale, iar n calitate de specialist
poate fi invitat oricare medic. Codul de proccdur penal mai pre
vede i alte reglem entri cc in dc activitile expertale, cum ar fi
audierea expertului (art. 153), referitor la corpurile delicte i ps
trarea lor (art. 158, 159, 160) etc.
In conform itate cu legislaia procedural din Republica M ol
dova, oricare medic, indiferent de ramura profesat, poate fi an
trenat n calitate de specialist pentru exam inarea cadavrului la faa
locului, depistarea i ridicarea m ostrelor de origine biologic, cu
scopul de a face cercctri com parative suplimentare, pentru exa
m inarea victim ei, consultarea organelor de drept n formularea n
trebrilor adresate expertizei medico-legale, prezentarea consulta
iilor n problem e ce in de com petena lor profesional etc. In
formaiile i concluziile m edicului-specialist sunt apreciate n in
stana de judecat drept dovezi (probe) im portante pentru cauz,
din care motiv avocaii apeleaz tot mai des la medicii dc diverse
specialiti pentru a da explicaii referitoare la calitatea serviciilor
prestate, asupra deficienelor admise n activitatea medicului etc.
Extinderea posibilitilor de antrenare a medicului-specialist
n aciuni procedurale i diversificarea obligaiilor atribuite prin lege
presupun ridicarea nivelului dc cunotine teoretice i aptitudini
practice n domeniul medicinii legale. L,a rndul su, conceptul de
formare profesional i nsuire a diferitor com partim ente ale m e
dicinii legale trebuie s fie integrat n alte discipline limitrofe i s
corespund unui algoritm bine determinat, bazat pe principiul con
tinuitii i etapizrii adecvate de studii. M anualele i materialele
didactice destinate studenilor-m edici i tinerilor specialiti trebuie
s conin suficiente inform aii cu caracter aplicativ practic, indi
ferent de specializarea ulterioar.

4
Sperm ca informaiile prezentate n actualul ghid s fie de fo
los pentru m edicii-specialiti la nsuirea principiilor i cerinelor
de examinare a cadavrelor i persoanelor agresate n aspect me-
dico-legal, ncepnd cu cercetarea la faa locului i term innd cu
elaborarea concluziilor respective. A bordarea procedeelor tehnice
ale autopsiei persoanelor decedate n urma diverselor forme de moarte
violent, evidenierea posibilitilor de selectare a m etodelor cer
cetrilor de laborator sau a probelor prealabile de diagnostic n
funcie de caz, cunoaterea cerinelor fa de descrierea leziunilor
corporale i de exam inare a persoanelor agresate, dc rnd cu alte
informaii spccificc din lucrare, vor facilita calitatea perfectrii
documentelor medicale, folosite adesea n cadrul expertizelor m e
dico-legale i vor ridica com petitivitatea activitii profesionale a
medicului.
Lucrarea este predestinat studenilor-m cdici, rezidenilor ca
tedrelor clinice, inclusiv la disciplina M edicin legal i morfopa-
tologie, precum i altor specialiti care sunt im plicai n cercctarea
cadavrelor i exam inarea victim elor agresiunilor.
CUPRIN SU L

P re fa ............................................................................................. 3
I. Spccificul cercetrii c a d a v ru lu i la fa a locului
1.Noiuni generale................................................................ 6
2.Sarcinile m edicului-specialist......................................... 8
3.Examinarea cadavrului la faa locului........................... 14
4.Cercetarea i descrierea corpurilor delicte la faa lo
cului..................................................................................... 18
II. E x am in are a m edico-legal a cad a v ru lu i
1. Noiuni generale................................................................ 25
2. Examinarea extern a cadavrului................................... 27
3. Procedeele examinrii interne a cadavrului................ 29
4. Probe prealabile de diagnostic....................................... 59
5. Cercetri suplimentare de laborator.............................. 60
6. Toaleta cadavrului.......'..... ............................................... 64
III. P a rtic u la rit i ale tehnicii i m eto d elo r de cerc etare
a u n o r cad a v re
1. Cercetarea cadavrelor dc fei i nou-nscui............... 66
2. Cercetarea cadavrului n moarte subit........................ 72
3. Cercetarea cadavrelor n cazul morii prin maladii deo
sebit de contagioase......................................................... 73
4. Exam inarea persoanelor decedate n staionar........... 75
5. Cercetarea cadavrului n moarte violent..................... 77
6. Exam inarea cadavrelor neidentificate, dezmembrate
i scheletizate..................................................................... 82
7. Cauzele morii n leziunile m ecanice............................ 85
8. M anifestrile intravitale.................................................. 88
IV. C erin ele fa de d o cu m en tarea expertizei m edico-
legale a cad av ru lu i
1. Completarea i eliberarea certificatului mcdical con
statator al dccesului.......................................................... 95
2. ntocm irea raportului de cercetare medico-legal a
cadavrului........................................................................... 99

177
3. Elaborarea diagnosticului m edico-legal....................... 109
4. Principiile de elaborare a concluziilor.......................... 112
5. Exem ple i concluzii m edico-legale.............................. 117
V. Expertiza m edico-legal a persoanelor
1. Noiuni generale......... ..................................................... 128
2. Aprecierea gradului de gravitate al vtmrii corpo
rale....................................................................................... 130
3. Expertiza strilor i infraciunilor sexuale.................. 141
4. Expertiza capacitii de m unc....................................... 143
5. Expertiza strii sntii................ ................................. 144
6. Expertiza vrstei.............................. .................................. 147
7. Expertiza fdiaiei............................................................... 149
VI. Aprecierea medico-legal a gravitii vtmrii cor
porale n traumele cranioccrcbrale
1. Noiuni generale....... .................................. ..................... 151
2. Caracteristica traum elor craniocerebrale...................... 152
3. Stabilirea gravitii vtmrii corporale................ ...... 167
Bibliografie..................................................................................... 175
.iJuopfin-uon k if i ob 'jivbb'j /
.' o t i i :! fr; f i u i / r b i : , s t m t s m o ' )

178
I. SPECIFICUL CERCETRII C A D A V R U L U I
LA FA TA
/ LOCULUI

1. N o iu n i g en era le

Cercetarea locului faptei reprezint o aciune de anchet foarte


im portant i prevzut prin lege, efectuat dc urgen dc ctrc o
echip condus dc ofierul dc urmrire penal sau procuror, din
care adesea face parte i un specialist din domeniul medicinii. Dc
cele mai multe ori, medicul este solicitat pentru a examina cadavrul
la faa locului sau persoanele n via, dar poate participa i n
cazurile de reconstituire a faptei, la interogatoriu, la percheziie
sau prelevarea m ostrelor (snge, fire de pr etc.), pentru cercetarea
com parativ a acestor probe etc.
Locul faptei este un sector de teren sau ncpcrc n limitele
cruia s-a produs infraciunea sau alt eveniment cu caracter penal
(om ucidere, jaf, viol, sinucidere, accident rutier etc.). Locul unde a
fost descoperit cadavrul unei persoane este considerat drept locul
faptei. Numai o exam inare minuioas, ntreprins la momentul
oportun va permite obinerea unor inform aii preioase n descope
rirea infraciunii. i invers, o cercctarc superficial, ntrziat, in
com petent va duce la pierderea m ultor probe, care ulterior nu pot
fi restabilite.
Ofierul de urmrire penal sau procurorul este n drept s so
licite pentru participare la cercetarea locului faptei nu doar spe
cialiti din domeniul respectiv, ci i pc cel nvinuit, bnuit i partea
vtmat. Participarea m artorilor nu este obligatorie, ns acetia
pot atesta procedeele i rezultatele exam inrii locului faptei.
D eplasarea m edicului-specialist la faa locului i rentoarcerea
lui, crearca condiiilor pentru ndeplinirea obligaiilor prevzute
prin Lege, transportarea cadavrului la m org i a corpurilor dclicte
pentru cercetri de laborator sunt asigurate dc ctre ordonator.
Exam inarea exterioar a cadavrului la locul unde acesta a fost
depistat sc face de oricare m edic n calitate dc specialist, dar cel

6
mai des este antrenat medicul legist, care n astfel dc cazuri nu
dispune de drepturile i obligaiile expertului judiciar. O piniile i
explicaiile acestuia nu pot avea valoarea concluziei, ci poart
doar un caracter consultativ i sunt prezentate n m od verbal. U lte
rior, medicul legist, care a luat parte la exam inarea exterioar a
cadavrului la faa locului, poate participa n procesul dat i n ca-
litatc de expert, efectund necropsia cadavrului i prezentndu-i
concluziile n scris.
n procesul exam inrii locului faptei, ofierul de urmrire pe
nal sau procurorul ntocm ete un proces-verbal, n care descrie
toate aciunile sale i ale mcdicului-specialist, precum i toate
faptele constatate pe parcursul ccrcetrii, n aceeai ordine n care
s-au cfectuat constatrile. De regul, cadavrul este exam inat n
locul unde a fost gsit. i doar n cazuri excepionale, n lipsa con
diiilor optime, cadavrul poate fi transportat la m orga medico-
legal, unde se i examineaz. Informaiile referitoare la cadavru
i corpurilc dclicte de origine biologic sunt dictate de ctre medic
ofierului de urmrire penal, pentru a fi incluse n procesul-ver-
bal. Ultimul docum ent este semnat la finele exam inrii de ctre
toi participanii (ofierul de urmrire penal, crim inalistul, me-
dicul-specialist, martorii).
Cercetarea locului faptei se efectueaz, de obicei, n dou etape
consecutive - static i dinamic.
La etapa static locul faptei se exam ineaz far a se schim ba
starea iniial a obiectelor, a corpurilor delicte (arm e de foc, cuite
etc.) i a cadavrului. Se fixeaz detaliat localizarea tuturor obiec
telor, raportul lor reciproc, urmele descoperite etc.
Examinarea locului faptei continu cu etapa dinamic, n cadrul
creia obiectele descoperite pot fi luate n mn, deplasate, cer
cetate minuios etc., graie crui fapt sunt posibile un exam en mul
tilateral i evidenierea particularitilor acestor obiecte sau a unor
urme specifice. n anumite situaii se admite alternarea etapelor men
ionate de examinare.

7
n unele cazuri sunt necesare cercetrile suplimentare sau re
petate. Exam inarea suplim entar se practic n cazul n carc n
timpul cercetrii primare nu toate obiectele de la faa locului au
fost exam inate sau au fost cercetate incomplet. Aceast examinare
poate avea loc i dup autopsia cadavrului, n cadrul creia pot
aprea inform aii noi, suplimentare. De obicei, n procesul cerce
trii suplim entare se exam ineaz numai unele scctoarc ale locului
faptei sau anum ite obiecte.
Cercetarea repetat a locului faptei se face n cazurile cnd
exam inarea prim ar a fost necalitativ sau efectuat pe timp nefa
vorabil (ploaie, ninsoare, iluminare insuficient ctc.). Exist i ca
zuri cnd locul faptei se cerceteaz n procesul examinrii dosa
rului n edina de judecat.
Exam enul la faa locului are urmtoarele obiective principale:
1) descoperirea, cercetarea, descrierea, pstrarea i prelevarea
urm elor prezente pe victim e i pe diferite obiccte din apropiere;
2) stabilirea m prejurrilor n care s-a desfurat infraciunea
(accidentul), a deplasrilor agresorului i victimei;
3) cercetarea m inuioas a ficcrui elem ent n parte, capabil
s contribuie la identificarea agresorului i a obiectului vulnerant.

2. Sarcinile m edicului-specialist

Examinarea exterioar a cadavrului la faa locului se efectueaz


ntr-o anum it consecutivitate i se descriu:
a) localizarea, poziia i atitudinea cadavrului;
b) obiectele de pe cadavru i din apropierea lui imediat;
c) hainele i nclm intea de pe cadavru;
d) datele generale despre cadavru i fenomenele cadaverice;
e) principalele leziuni corporale exterioare etc.
Sarcinile m edicului-specialist la exam inarea exterioar a ca
davrului la faa locului:
s constate m oartea real a persoanei;
s stabileasc timpul scurs de la deces;

8
s-l ajute consultativ pe ofierul de urm rire penal sau pe
procuror la exam inarea cadavrului;
s contribuie la depistarea, descrierea, fixarea, ridicarea i
ambalarea probelor delicte de origine biologic sau obiectelor cu
urmele acestora, care trebuie expediate la laborator pentru investi
gaii suplimentare;
s-i expun opinia prelim inar asupra caracterului, m eca
nismului i vechimii produccrii leziunilor corporale, asupra obiec
tului cu care putea s fie produs trauma;
s dea unele consultaii reprezentantului organului de drept
la ntocmirea ordonanei de dispunere a expertizei medico-legale a
cadavrului i a corpurilor delicte, la form ularea ntrebrilor nain
tate spre rezolvare.
M edicul-specialist trebuie s soseasc la faa locului nzestrat
cu o serviet cu instrum ente pentru cercetarea m odificrilor cada
verice i a unor reacii supravitale, precum i cu alte instrumente
strict necesare.
Prima sarcin a medicului-specialist la faa locului este diag
nosticul pozitiv al morii. De obicei, decesul omului se constat
pn la sosirea grupei operative. La cea mai mic ndoial privind
instalarea morii reale, victimei i se acord ajutorul medical adec
vat, inclusiv spitalizarea ei.
Pn a ncepe examinarea, cadavrul va rm ne n poziia n
care a fost gsit; se va fotografia n ansam blu i n detaliu, apoi
urmele suspecte din junii cadavrului. La fotografiere se recomand
s se fixeze n imagine o rigl gradat, care va perm ite ulterior o
orientare asupra raporturilor metrice.
Dup constatarea morii reale ncepe exam inarea exterioar a
cadavrului. n procesul-verbal se fixeaz toate datele referitoare la
circumstanele faptei, iar datele exam enului extern al cadavrului se
noteaz ntr-o anum it ordine. n m od obligatoriu se vor descrie
modificrile i urmele carc nu pot fi com pletate ulterior, inclusiv
la cercetarea m edico-legal a cadavrului n morg.

9
1. Localizarea, poziia i atitudinea cadavrului. Se noteaz
denum irea locului unde a fost descoperit cadavrul: pdure, cmp,
strad sau locuin etc. Se descrie denum irea concret a localitii,
strzii, casei, sectorului n care se afl cadavrul.
Se consem neaz poziia cadavrului n raport cu obiectele imo
bile din ncpere (u, sob) sau n aer liber (drum, copac, alte
obiecte). Se va nota poziia cadavrului fa de urmele i obiectele
din jur, indicndu-se i distana dintre acestea. Exemplu: Cadavrul
se afl n sufragerie pe podea, orientat cu capul spre fereastr, la
70 cm dc aceasta, iar cu picioarele spre ua de intrare .
Se indic atitudinea cadavrului, adic raportul dintre prile
anatom ice ale corpului. Exemplu: Cadavrul este culcat pe spate,
cu capul nclinat spre umrul drept, membrele superioare fiind n
tinse de-a lungul trunchiului, iar cclc inferioare parial ndeprtate
i flectate n articulaiile genunchilor . Unele atitudini sunt carac
teristice pentru anum ite feluri de moarte: em brionar - pentru
moartea prin hipotermie; boxerului sau scrim erului - pentru
aciunea tem peraturii nalte.
2. Obiectele de pe cadavru i din apropierea lui. n prim ul
rnd, sc exam ineaz i se descriu acele obiecte cu care au putut fi
produse leziunile corporale (puc, topor, ciocan, la n jurul gtu
lui etc.). O biectele i instrum entele vulnerante vor fi examinate
pentru a constata dac prin ele s-au putut produce leziuni de tipul
celor dc pe cadavru. Unele obiecte vulnerante se pot afla chiar n
corpul defunctului (un cuit n canalul unei plgi nepat-tiate, un
clu n cavitatea bucal etc.). Extragerea lor din corpul victimei
la faa locului strict interzis. Nu se scot nici laurile de pe gtul
persoanei spnzurate.
A num ite obiecte (cuit, pistol, fire de pr etc.) pot fi descope
rite n minile cadavrului. Dup o exam inare minuioas, acestea
sunt descrisc i ridicate pentru o investigaie special. Cu o deose
bit atenie se examineaz i sc descriu urmele de snge, urin, mase
vom itive etc. dc lng cadavru, indicndu-se localizarea acestora
n raport cu prile anatom ice ale corpului, culoarea, forma, di

10
mensiunile i alte particulariti. M edicul-specialist va determ ina
mecanismul producerii urm elor de snge, dac acestea au fost pro
vocate prin prelingere sau stropire, i care-i orientarea lor. D elim i
tarea urmelor de snge pe suporturile solide nu prezint dificulti,
iar pe cele poroase, de exemplu pe sol, e dificil, deoarece con
turul lor este vag. Pe zpad, sngele se pstreaz perfect, avnd
culoarea roie. La dezgheare, m arginile petei de snge devin ne
clare, fuzioneaz i se mresc n volum.
M cdicul-spccialist va descrie i probele m ateriale, care au o
semnificaie deosebit. In cazul intoxicaiilor pot fi gsite mase
vomitive i fecale, care eventual pot s conin substane toxice.
Substanele care au putut provoca intoxicaia (pulberi, medicamente,
lichide), precum i am balajele lor (flacoane, fiole etc.) trebuie ri
dicate i expediate spre cercetare n laboratorul toxicologic.
3. Hainele i nclm intea de pe cadavru. A cestea se exa
mineaz atent: din ce stofa sunt confecionate, fasonul, coincidena
msurii hainei i corpului, gradul de uzur, corespunderea ano
timpului, lipsa unor poriuni. Se verific coninutul buzunarelor,
prezena n ele a unor obiecte, m edicam ente, reete medicale etc.
Se examineaz i se descriu toate urm ele specificc dc pe haine, care
pot disprea la deplasarea i transportarea cadavrului la morg. Nu
se recomand dezbrcarea cadavrului.
O anumit atenie se va acorda i cercetrii nclm intei, pe
care pot Ii depistate impuriti (vopsea, var, lut etc.) ce lipsesc la faa
locului, fapt care uneori m rturisete c m oartea victimei a sur
venit n alt loc. n cazurile accidentelor rutiere pe talp pot fi
constatate urme de alunecare pe suprafaa carosabilului. Ridicarea
amprentelor digitale i plantare, a urm elor dc nclm inte pe dife
rite obiecte (sol) este sarcina expertului-crim inalist.
4. Datele generale despre cadavru. Se indic particularit
ile anatomo-constituionalc: sexul, vrsta (la exterior), talia, con
stituia, nutriia, culoarea tegum entelor i alte semne. Mai detaliat
se descriu cadavrele persoanelor neidentificate.

11
5. Fenom enele cadaverice. n primul rnd, se vor ccrccta fe
nom enele cadaverice precoce. Gradul dc rcire a cadavrului poate
fi determ inat la palparc (cu faa dorsal a minii), dar mai bine
venit este msurarea temperaturii rectale cu ajutorul unui termo
metru special. La palpare se constat rcirea prilor descoperite
ale corpului (faa, minile) i acoperite de haine (spinare, piept).
Se cer evideniate fenom enele de deshidratare a tegumentelor (pe
tele Liarche, petele pergam entoase etc.).
Este im portant s se descrie localizarea i intensitatea lividit
ilor cadaverice, culoarea acestora pn i dup digitopresiune sau
com prim are cu dinamometrul. Se vor nota caracterul schimbrii
culorii lividitilor cadaverice i timpul necesar pentru restabilirea
culorii dup ncetarea com primrii.
D e regul, rigiditatea cadaveric se determin n muchii mas-
ticatori, ai m em brelor superioare i inferioare, manifestndu-se
prin lim itarea sau lipsa m icrilor pasive n articulaiile temporo-
m andibulare i ale membrelor.
La cercetarea fenom enelor cadaverice precoce se va indica
timpul exam inrii (data, ora). N erespcctarea acestei condiii va
face im posibil estim area ulterioar a datei morii. Uneori este
raional cercetarea fenom enelor cadaverice precoce n dinamic:
la nceputul exam inrii, fixndu-le n proccsul-verbal, i peste 2 -3
ore. Acest procedeu poate facilita determ inarea timpului trecut dc
la instalarea morii reale.
E neccsar s se fixeze m odificrile cadavericc tardive i con
servatoare (putrefacia, mum ificarea, pietrificarea etc.). Insectele
dc pc cadavru, nim fele i larvele acestora se recolteaz n eprubetc
pentru o eventual exam inare entomologic.
6. Reaciile supravitale. Aceste fenomene, ca i modificrile
cadavericc, servesc drept surs de inform aie pentru estimarea ve
chim ii morii. Ele pot fi evideniate n prim ele 18-24 ore dup
moarte. Se recom and cercetarea reaciei musculare la excitrile
m ecanic i elcctric, reaciei pupilarc la aciunea agenilor chi

12
mici (pilocarpin, atropin) sau la form area pupilei de pisic la
com primarea bilateral a globului ocular (semnul Beloglazov).
7. Particularitile anatom ice i lezionale ale cadavrului.
Toate particularitile anatom o-lezionalc se exam ineaz i sc dc-
scriu n ordine cranio-caudal. Se evideniaz datele anatom o-
constituionale ale capului (forma, prul, starea ochilor, nasului
etc.), gtului, trunchiului i m em brelor, unele semne specificc ale
regiunii date etc. Leziunile corporale se descriu dup o schem
anumit (caracterul, localizarea, forma, dim ensiunile, aspectul ex
terior etc.). O atenie deosebit necesit descrierea urm elor de
violen dc pe corpul victimei, prile acoperite dc m brcm inte
fiind cercetate la faa locului doar n m sura accesibil. Mai deta
liat leziunile corporalc vor fi exam inate n morg. La faa locului
nu se recom and a sc spla sngele de pe leziuni, a sc nltura fi
rele de pr dc lng plag sau alte urme care trebuie cercetate mai
minuios. Dac sc presupune un viol, dup cercctarea organelor
genitale, pentru un eventual examen biologic se preleveaz con
inutul vaginal. De reinut c este interzis categoric a se modifica
aspectul iniial al leziunilor, a sc efectua sondarea lor, a sc extrage
obiectele penetrante din leziune etc. Se adm ite recoltarea doar a
obiectelor (corpurilor strine, particulelor tisulare) ce se afl aparte
de cadavru, pentru a nu le pierde n timpul transportrii cadavrului
la morg.
8. Loja cadavrului (am prenta) Aceasta reprezint sectorul
pc care a fost descoperit cadavrul. D up ridicarea cadavrului sc
descrie specificul ei (pat, pmnt, zpad etc.), prezena im puri
tilor specifice, a urmelor de snge etc., care pot clucida unele as
pecte ale circumstanelor dc producere a morii, poziia i atitu
dinea victimei pn la deces etc. Dac cadavrul se afl n aer liber,
pe iarb sau pe alte plante, poate fi determ inat, cu aproxim aie,
timpul aflrii lui n acest loc n baza schimbrii culorii plantelor
i prezenei insectclor, larvelor. Uneori, spre loja cadavrului duc
urme de trre a corpului, avnd diferite forme, lime i adn-

13
cirne. n urm ele de trre pot fi depistate fragmente de haine,
obiecte czute din buzunarele victimei i agresorului. Alturi de
aceste urm e pot fi gsite am prentele nclmintei agresorului.
9. Circum stanele negative. Prin circum stane (fenomene
negative se are n vedere lipsa acelor urme, semne, obiecte care ar
trebui neaprat s fie prezente la faa locului, n baza condiiilor
concrete ale evenimentului i prezenei unor urme (semne) inadec
vate circumstanelor date. De exemplu: lipsa urmelor de snge lng
un cadavru cu im ense plgi pe gt sau a deteriorrilor pe haine n
prezena leziunilor corporale sub m brcm inte etc.

3. Exam inarea cadavrului la faa locului

La locul faptei pot fi depistate semne i urme caracteristice


unor circum stane sau cauze de moarte. Drept urmare, cercetarea
cadavrului la faa locului, n funcie de circum stanele traumei, va
avea unele particulariti.
n leziunile prin obiecte contondente i ascuite: se m en
ioneaz caracterul leziunilor corporale i corespunderea lor cu
cele de pe haine; medicul prezint versiunea cu privire la obiectul
vulnerant; innd cont dc localizarea i caracterul plgilor, medicul
i expune prerea despre eventuala prezen a urmelor de snge
pe obiectul vulnerant i pe agresor; n baza caracterului urmelor de
snge se constat posibila localizare a victim ei n-momentul agre
siunii.
n traum ele de trafic (auto, moto, de tractor): se fixeaz
atitudinea i poziia cadavrului n raport cu vehiculul i cu urmele
acestuia de pe suprafaa carosabilului; sc menioneaz starea hai
nelor (leziuni mecanice i de alt origine, urme de lubrifiani i
vopsea, urme de alunecare i trre, am prente de anvelope i e
nile .a.); sc consem neaz specificul leziunilor corporale, localiza
rea i distana lor de la talp; se evideniaz mobilitatea patologic
a oaselor, crepitaia osoas, deform area unor pri anatomice ale

14
corpului, scurtarea m em brelor etc.; se caut urme de snge, esu
turi i organe, fragmente de haine i am prentele acestora pe ve
hicul.
n trauma feroviar: se noteaz atitudinea i poziia
cadavrului (a segm entelor am putate) n raport cu terasam entul i
cu inele, caracterul leziunilor corporale i al hainelor (band de
comprimare, urmele de trre etc.); prezena im puritilor pe ca
davru i pe haine (pcur, p raf de crbune, zgur .a.); se eviden
iaz semnele originii vitale a leziunilor corporale (revrsate san
gvine la nivelul leziunilor corporale, urme de snge pe haine i pe
terasament).
n precipitare: se consem neaz atitudinea i poziia ca
davrului, prezena urm elor de snge i cantitatea aproxim ativ a
sngelui revrsat, particularitile suprafeei de precipitare i ale
obiectelor de sub cadavru i din apropierea lui nem ijlocit, starea
hainelor (impuriti, leziuni, urme de alunecare); se descriu leziu
nile corporale i eventualele semne de provenien vital a aces
tora.
n leziunile prin arme de foc: se evideniaz leziunile hai
nelor, prezena proiectilelor (gloanelor, alicelor) i a im puritilor
printre straturile de haine; se m enioneaz eventualele leziuni de
origine balistic, conscm nndu-le proprietile m orfologice (for
ma, dimensiunile, caracterul m arginilor, prezena inelelor.de exco-
riaie, metalizare i de tergere, a inelului de im primare a evii, a
rupturilor suplimentare n margini); prezena sem nelor aciunii
factorilor secundari ai m pucturii (depunerilor de funingine,
impregnrii prin pulbere, prlirii firelor de pr .a.); se noteaz
localizarea anatomic a leziunilor sus-num ite i distana lor de la
tlpi, prezena urmelor de snge pe corpul i hainele victim ei; se
observ dac victima nclat sau nu.
In electrocutri: exam inarea se efectueaz cu participarea
specialistului electrician, pentru a asigura securitatea de electrocu
tare i a nltura sursa de aciune a curentului; se stabilete locul
de contact cu sursa de curent i factorii favorizani electrocutrii

15
(haine umede, prezena apei pc suport, umiditate sporit a acrului
etc.); se cerceteaz starea obiectelor metalice de pc haine (nasturi),
nclm inte (cuie) i corpul victimei (brri).
n asfixiile mecanice: se menioneaz edemul i cianoza
facial, revrsatele sangvine n conjunctiva ochilor, urmele de
mase fecale, urin i sperm pe hainele i corpul victimei; n cazul
morii prin spnzurare sau strangulare cu laul sc noteaz atitudi
nea cadavrului, distana de la plante i dc la locul fixrii captului
liber al laului pn la suport (podea, sol etc.), proprietile laului
(materialul din carc-i confecionat, tipul laului, numrul circula
relor, felul i localizarea nodului, corespunderea laului cu anul
de im primare a acestuia) i ale anului de spnzurare sau de stran
gulare (localizarea - n treim ea superioar, m edie sau inferioar a
gtului, orientarea - transversal sau oblic-asccndent, adncimea
j- uniform pe tot parcursul sau mai adnc vizavi de nod, con
tinu sau discontinu, culoarea i consistena), localizarea lividi
tilor cadaverice; n caz.ul m orii prin sugrumare sau sufocare se
descriu leziunile corporale din regiunea gtului, feei, orificiilor
nazo-bucale, starea m ucoasei buzelor i a cavitii bucalc (exco-
riaii, echimoze, plgi, amprente dentare), prezena corpurilor strine
n cavitatea bucal; n com presiunea toraco-abdom inal se m en
ioneaz caracterul i dim ensiunile obiectelor prin care s-a realizat
com presiunea, prezena am prentelor de haine i ale altor obiecte
pe pielea victimei, caracterul leziunilor mecanice, prezena mtii
echim otice .
n caz de nec: se m enioneaz prezena brului sau a co
lacului de salvare, a unor obiecte grele legale de corpul victimei
sau plasate n buzunarele acesteia (pentru facilitarea submersiei),
prezena i starea hainelor (acoperite cu nisip, ml, plante acva
tice, m olute etc.), a leziunilor corporale, a sem nelor dc retenie a
cadavrului n ap, a ciupercii necatului ; se recomand prele
varea probelor de ap din bazinul n cauz pentru un eventual
exam en al diatomeelor.

16
n intoxicaii: se evideniaz resturile de substane (pul
bere, pastile, soluii) eare ar fi putut provoca intoxicaia, am balajul
substanei toxice (flacoane, fiole, pachete etc.); prezena unor re
ete sau instrumente prin intermediul crora au putut fi introduse
substanele toxice (seringi, baloane de cauciuc, sifoane), prezena
arsurilor chim ice (pe mini, n regiunea com isurilor bucale), a vr
sturilor; se noteaz culoarea tegum entelor (galbene - n intoxica
iile cu toxice hemolitice, roz-viinii - n intoxicaiile cu monoxid
de carbon sau cu substane cianogene), precum i a lividitilor
cadaverice (rou-aprins - n intoxicaiile cu oxid de carbon i cu
substane cianogene, violacei-cenuii sau violacei-brune - n into
xicaiile cu substane m ethcm oglobinizante); caracterul rigiditii
cadaverice (pronunat - n intoxicaiile cu stricnin, absent - n
intoxicaiile cu amanite); mirosul din cavitatea bucal a cada
vrului, prezena urmelor de injecii.
In avortul criminal: se m enioneaz starea hainelor i ati
tudinea cadavrului; prezena sem nelor de graviditate, a leziunilor
corporale i a urmelor dc snge n regiunea organelor genitale i a
perineului, prezena corpurilor strine n vagin; se precizeaz dac
n apropierea nem ijlocit a cadavrului nu sunt prezente obiecte i
substane care puteau s fie folosite pentru provocarea avortului
(balon dc cauciuc, clism, sonde, seringi, soluii de spun i iod
etc.).
n cercetarea pruncilor: se fixeaz ambalajul n care a
fost gsit pruncul, se noteaz leziunile de pe corpul pruncului,
semnele de ngrijire a acestuia, starea om bilicului i a orificiilor
naturale, prezena placentei i a leziunilor placentare.
In m ajoritatea cazurilor, locul descoperirii cadavrului este i
locul instalrii morii, iar poziia iniial a victimei dup deces nu
este schimbat. De m enionat c dup producerea leziunilor m or
tale victim a e capabil, un tim p oarecare, s efectueze unele m i
cri voluntare, inclusiv s se deplaseze n spaiu. Uneori, cada
vrele sunt deplasate de ctre agresor, martori sau de alte persoane
pentru simularea unui accident, a morii prin diferite boli etc. Despre
675211
: U N IV E R 37>TE A DE STAT
! DE MEDICINA l FARMACIE
NICOLAE TESTEMIEANU*
o simulare poate indica un tablou neobinuit de dem onstrativ al
evenimentului lipsa total a urm elor care ar trebui neaprat s fie
(circum stane negative) sau prezena urm elor care n-ar trebui s
fie, deoarece acestea nu sunt proprii evenimentului insinuat.
Dup term inarea cercetrilor la faa locului, cadavrul va fi
transportat la morga serviciului medico-legal, unde i se va face
autopsia medico-legal. M cdicul-specialist semneaz procesul-
verbal la faa locului, m preun cu anchetatorul penal.
Uneori, pn la sosirea grupei operative, victima sau cadavrul
este transportat de la faa locului. n aceste cazuri, o importan
deosebit are exam inarea minuioas a urmelor lsate, n primul
rnd a celor de snge. n condiiile create, cercetarea cadavrului se
efectucaz n conform itate cu regulile n vigoare, dar aceasta se
face la locul unde cl se afl (spital, morg), ntocmindu-se un pro-
ces-verbal aparte.
La faa locului pot fi exam inate cadavrele dezmembrate, sche-
letate sau numai unele pri anatomice ale corpului. In astfel de
cazuri se cere:
1. Fixarea precis a poziiei i atitudinii fiecrui os, a schele
tului n ntregim e i mai cu seam a oaselor ngropate n sol. n
ultimul caz, nainte de a fi prelevate, dc pe oasele gsite se va n
ltura cu precauic lot solul, apoi sc va descrie poziia lor.
2. Exam inarea oaselor gsite cu participarea medicul ui-spe-
cialist.
3. Expedierea tuturor oaselor gsite la laboratorul medico-cri-
minalistic pentru o expertiz prin metode speciale.

4. Cercetarea i descrierea corpurilor delicte


la faa locului

O biectele care pot constitui corpuri delicte trebuie s fie de


scrise am nunit n proccsele-verbale de cercetare la faa locului,
de percheziie, de ridicare a lor, s fie fotografiate, dac e posibil,
i anexate la dosar printr-o ordonan special a persoanei care a

18
efectuat cercetarea penal, a ofierului dc urm rire penal, a pro
curorului sau prinlr-o decizie a instanei de judecat.
De menionai c n m edicina legal se studiaz obiectele de
origine biologic, urmele de pe ele i alte m ateriale, fapt ce nece
sit cunotine medicale. Drept obiecte de cercetare pot servi pr
ile anatomice ale corpului i elim inrile lui: sngele i urmele lui,
sperma, firele de pr, urina, transpiratul, saliva, m econiul, esutu
rile moi, oasele etc.
n majoritatea cazurilor, corpurile delicte (firele de pr, sperma
etc.) reprezint o anum it valoare pentru anchet sau judecat doar
dup efectuarca unor cercetri speciale, cum ar fi celc medico-
legale, criminalistice, toxicologice etc. In astfel de cazuri ele pot
servi drept mijloace pentru descoperirea infraciunii, stabilirea m
prejurrilor reale ale crim ei, identificarea obiectelor vulnerante i
a agresorului, determ inarea consecutivitii producerii leziunilor
etc.
Depistarea corpurilor dclicte de origine biologic pe hainele i
corpul persoanei respective, pe obiectele vulnerante, gsite ia
locul faptei sau unde s-a descoperit cadavrul, necesit o atenie i
o raiune deosebite. O cercetare mai minuioas vor cere locurile
suspecte din ncperi sau n afara cldirii, unde probele pot fi dete
riorate sau intenionat nim icite de ctre infractor ori factorii nefa
vorabili ai mediului am biant (ploaie, ninsoare etc.).
Depistarea u rm e lo r de snge. U rm ele de snge pot fi obser
vate uor la locu! infraciunii, pe obiectele prin care s-a comis
crima, pe hainele, lenjeria i corpul victim ei sau ale agresorului,
dar se vor cuta mai m inuios n locurile cam uflate (fig. 1). Exa
menul m acroscopic al petelor dc snge la faa locului are drept
scop s constate localizarea, pentru a le descrie sub aspectul for
mei, conturului, dim ensiunilor, culorii, fapt ce va perm ite stabi
lirea modului lor de producere.

19
Fig. 1. Locurile camuflate unde deseori pot fi depistate urmele de
snge.

n funcie de m ecanism ul de producere i forma lor, urmele


de snge stabilite la faa locului difer.
Picturile de snge care cad de la o nlim e relativ mic
(pn la 1 m) pe un plan orizontal vor forma pete rotunde, cu
margini netede sau uor dinate. Diametrul petei va fi de circ 1 cm
sau mai marc. Picturile czute de la o nlime de 2 3 m for
meaz pete rotunde, cu margini dinate, cu mici stropi n ju r sub
form de puncte, virgule sau benzi. Petele produse prin cderea
picturilor de snge prezint indici ai hem oragiei, deplasrii vic
timei traum atizate, transportrii cadavrului etc.
Petele produse prin mprocare se formeaz dintr-uh jet arte
rial. Picturile de snge se disperseaz sub forma unor stropi, for
mnd stropituri de snge primare sau secundare, izolate sau con
fluente, orientate n jo s sau n sensul micrii n evantai, cnd jetul
este mare. Stropiturile sunt piriform e sau de forma semnului ex
clamrii, cu extrem itile ascuite orientate n sensul deplasrii
stropilor de snge. Stropiturile se mai formeaz i prin lovituri
aplicate cu corpuri sau obiecte nsngerate, precum i prin scutu
rarea brusc a obiectelor nsngerate.

20
Prelingerile de snge sunt nite urme alungite, formate prin
prelingerea lui pe un plan nclinat sau vertical. La extremitatea
inferioar ele sunt puin ngroate i mai pronunate. Prelingerile
de snge pot indica poziia victimei i a obiectelor din ju r ulterior
rnirii persoanei. Uneori, ele ajut la determ inarea consecutivitii
producerii leziunilor corporale (prim a plag produs cnd vic
tima sc afla n poziie vertical, iar a doua n poziie culcat).
Amprentele apar n urma unui contact static al obiectului n
sngerat cu un plan. Ele pot reflecta desenul papilar digital, pal
mar, plantar, forma i dim ensiunile obiectului vulnerant i ale le
ziunilor corporale externe. Am prentele fac parte din grupa celor
mai importante probe.
tersturile de snge se formeaz n urma unui contact dina
mic cu o suprafa nsngerat; au forme nedefinite i deseori pro
vin prin tergerea obiectelor, m inilor etc. Ele indic locul c o n
tactului primar i direcia deplasrii obiectului nsngerat.
Impregnrile se produc prin m bibarea m aterialelor higrosco-
pice (sol, zpad, stof) cu snge; au forme i dim ensiuni diverse.
Ele pot indica locul aflrii persoanei rnite i a cadavrului.
Bltoacele de snge se formeaz n urma hem oragiilor masive
pe suprafeele care nu au proprieti higroscopice. Ele indic locul
unde s-a aflat victima dup producerea leziunii corporale. De
regul, sediul bltoacelor mari coincide cu locul n care s-a instalat
moartea victimei.
Splturile sunt urme de snge in ap sau in aJte liciude. i/e
obicei, se formeaz dup splarea minilor,, hainelor, obiectelor
vulnerante nsngerate.
Depistarea prezenei sngelui n pete la faa locului e posibil
n baza reaciilor de probabilitate.
Reacia cu ap oxigenat. Apa oxigenat, interacionnd
cu sngele, produce efervescen i spum. Pentru efectuarea
reaciei la faa locului, pe petele suspecte de snge se picur ap
oxigenat.

21
Reacia cu benzidin (Adler) este una dintre cele mai sen
sibile. Reactivul const dintr-o soluie saturat de benzidin n
acid acetic glacial, la care, n ultimul mom ent pn la utilizare, se
adaug cteva picturi de apa oxigenat dc 3%. Reactivul se pi
cur pe locul suspect. In prezena sngelui, reactivul devine al-
bastru-intens, apoi, peste cteva minute, trece n brun i n curnd
coloraia dispare. Reacia are un efect pozitiv i cu oxida/,ele de
origine vegetal, cu rugina i cu produsele activitii bacteriene.
Exist i alte reacii de probabilitate, dar nici acestea nu sunt
specifice. Probe de certitudine pot fi efectuate numai n condiii de
laborator.
Depistarea urm elor de sperm. U rm ele suspecte de sperm
se cerceteaz n toate infraciunile sexuale. Ele pot fi descoperite
pe hainele, lenjeria i corpul victimei i ale agresorului.
Aspectul general al acestor pete constituie doar indici de pro
babilitate i difer n funcie dc natura substratului. n general,
petele dc sperm sunt dure (aspre), dc culoare alb-glbuie. Pe sub
stratul de culoare nchis sunt albicioase, pe substratul deschis - gri
cu o uoar nuan galben sau cafenie. Pe lenjerie au un contur
neregulat, de hart geografic. Pe stofa i pe obiectele dure au
aspectul unor solzi albi i strlucitori, friabili. n razele ultraviolete
prezint o fluorescen albstruie.
D epistarea Firelor de pr. Firele de p r figureaz n dosarele
penale despre om ucidere, furturi, jafuri, accidente rutiere, crime
sexuale etc. Prezena firelor de pr la locul infraciunii, pe hainele
i lenjeria victimei i ale agresorului, n minile cadavrului, pe alte
corpuri delicte, constituie probe preioase n vederea identificrii
infractorului sau victimei.
Depistarea altor obiecte de origine biologic. Fragmente dc
esuturi i organe se descoper mai frecvent pe vehicule, pe obiec
tele prin care au fost produse leziunile corporale, sub unghiile
infractorului, ale victimei etc.

22
Petele de saliv se exam ineaz pe probe m ateriale - mucurile
de igar, obiectele prin care a fost sugrum at victim a, plicurile i
timbrele potale.
Petele de urin i de materii fecale pot fi depistate, uneori, pe
hainele i lenjeria victimei i ale inculpatului, n cazul crim elor
sexuale.
O cercetare serologic a petelor de sudoare poate fi util n
determinarea apartenenei hainelor, lenjeriei, nclm intei unei
persoane concrete.
Secreia glandelor mamare, petele de lapte i de colostru se
examineaz mai ales n cazurile ntreruperii precoce a sarcinii i
pruncuciderii. M acroscopic, petele de lapte au o culoare cenuiu-
deschis, contur regulat i clar.
Ridicarea, am balarea i expedierea corpurilor delicte spre cer
cetare se efectueaz de ctre ofierul de urm rire penal, care este
obligat s respecte nite cerine obligatorii.
1. efectua minuios examinarea, descrierea i fotografierea
corpurilor delicte, pn la ridicarea lor.
2. Obiectele mici (cuitul, toporul, arm a de foc, hainele etc.)
se ridic integral. Din obiectele mari (m obil, autovehicul) sc ri
dic numai prile necesare (dac e posibil) sau sc iau amprente de
pe locurile respective.
3. Fiecare corp delict se ridic i s e . m pacheteaz aparte,
dup o pregtire corespunztoare. Obiectele i urmele (petele) umede
iniial sc usuc la temperatura camerei (+ 16-18). excl uznd u-se
aciunea razelor solare directe. Sngele se usuc pe o bucat de
ii fon.
4. A se proteja corpurile delicte i urmele de pe ele dc ac
iunea substanelor eterogene, a temperaturii i umiditii ridicate
etc.
La descrierea corpului delict ridicat se indic neaprat denu
mirea lui, materialul din care e confecionai, forma i dim ensiu
nile, culoarea i prezena diferitor urme etc. U rm ele de pe corpu
rile delicte mai nti sc exam ineaz vizual, apoi cu ajutorul lupei i

23
se descriu ntr-o anum it consecutivitate. Nu se recomand atin
gerea urm elor gsite cu minile, pensa etc.
Corpurile delicte se m pacheteaz n starea n care au fost
ridicate. Urmele de pe obiectele moi se acoper cu o pelicul dc
plastic, postav alb, hrtie curat, care se coase de obiectul purttor
de urme. i urmele de pe obiectele dure se acoper cu materialele
enum erate, fixndu-le cu a. De regul, fiecare obiect se m pa
cheteaz aparte, iar apoi se plaseaz ntr-o cutie comun, care se
sigileaz.
m preun cu corpurile delicte expertului i se expediaz:
ordonana despre dispunerea expertizei; copia procesului-verbal
despre exam inarea locului faptei; copia procesului-verbal despre
exam inarea i ridicarea corpurilor delicte; originalul sau copia
raportului de expertiz m edico-legal a victimei, cadavrului; pro-
cesele-verbale despre ridicarea probelor materiale.
n ordonan se menioneaz circum stanele faptei, probele
m ateriale, versiunea cu privire la apariia lor, locul i timpul de
pistrii lor, crei persoane i pot aparine i cnd au fost ridicate;
se enum er obiectele expediate; se form uleaz problemele ce ur
meaz a fi rezolvate de ctre expert.

24
II. EX A M IN A R EA M E D IC O -L E G A L A C A D A V R U L U I

1. Noiuni generale

Calitatea expertizei medico-legale a cadavrului depinde n mare


msur de nivelul cunotinelor n dom eniu i de corectitudinea
ndeplinirii procedeelor tehnice n timpul autopsiei, care ar cores
punde pe deplin cerinelor tiinifico-m etodice contemporane.
Aceasta se datoreaz i necesitii de a efectua n prealabil probe
de diagnostic n timpul autopsiei i prelevrii adecvate a m ateria
lului cadaveric pentru cercetri suplim entare dc laborator.
Autopsia (necropsia) reprezint un proces de exam inare cu
deschiderea unor caviti ale cadavrului om ului, n scopul stabilirii
cauzci de deces i rezolvrii altor problem e corespunztoare sar
cinii. Tradiional, cadavrele persoanelor decedate se exam ineaz
n cadrul a dou servicii specializate: m edico-legal i m orfopato
logic. Dac procedeele tehnice ale autopsiei n mare m sur sunt
similare pentru am bele specialiti, apoi obiectivele i sarcinile lor
difer esenial.
Scopul principal al necropsiei m orfopatologice (prosecturale)
este stabilirea m acro-m icroscopic a diagnosticului bolii (proce
selor patologice) care a dcclanat decesul, corespunderea lui cu
diagnosticul clinic i cu tratamentul prescris bolnavului.
n cadrul serviciului medico-legal se cerceteaz cadavrele
persoanelor decedate n urma aciunii diverselor forme de acte
violente (accidente, omucideri, suicid) sau la suspecia accstora;
procedural, se realizeaz n mod deosebit, se folosete un complex
de investigaii suplim entare, cu m etode i probe specifice, se
rezolv un spectru larg de problem e cu caracter juridic. Starea de
putrefacie avansat a cadavrului nu servete drept motiv pentru
refuzarea autopsiei. Expertiza (exam inarea) medico-legal a ca
davrului se efectueaz n exclusivitate la ordonarea (solicitarea)
organelor de drept, este reglem entat de Codul dc procedur pe
nal i de alte acte normative n vigoare.

25
O biectivele expertizei medico-legale a cadavrului: moartea
violent, indiferent de locul i timpul n care aceasta s-a instalat;
m oartea subit n afara instituiilor medicale; decesele n insti
tuiile m edico-sanitare n cazul cnd nu este stabilit diagnosticul
clinic pe parcursul prim elor 24 ore dup spitalizare; cadavrele
persoanelor neideniificate sau exhum ate; n caz de naintare a
plngerilor n legtur cu anum ite deficiene n acordarea asis
tenei m edicale (tratam ent incorect sau inoportun) i alte cazuri
prevzute dc lege.
Sarcinile expertizei medico-legale a cadavrului: stabilirea
cauzei m orii; depistarea i evidenierea caracterului lezional pe
corp; aprecierea mecanism ului de aciune a traumei i identifica
rea obiectului vulnerant; concretizarea legturii de cauzalitate
dintre traum i deces; estim area vechimii morii; stabilirea vita
litii leziunilor corporale; evidenierea semnelor specifice (ta
tuaje, cicatrice etc.) pe corpul persoanelor necunoscute; consta
tarea eventualei stri de ebrietate sau narcotice a victimei nainte
de moarte etc.
A utopsia m edico-legal a cadavrului sc efectueaz n timpul
cel mai apropiat de la deces, ns nu mai devrem e dc 12 orc de la
survenirea morii. Excepie pot face cazurile n care se preconi
zeaz prelevarea esuturilor sau organelor n scop de transplantare
i alte cazuri prevzute de lege - autopsia poate fi efectuat i
pn la 12 ore, dar nu mai devrem e de 30 minute de la deces.
Constatarea m ort ii cerebrale ine de com petena unei echipe spe
cializate de medici cu concursul obligatoriu al medicului legist.
Transportarea cadavrului la morga medico-legal face parte
din sarcinile ordonatorului expertizei. In sediul morgii, cadavrul
este nregistrat ntr-un registru special, indicndu-se numrul dc
ordine i data efecturii necropsiei; numele i prenumele deceda
tului; vrsta i sexul; adresa dc la domiciliu; de unde este transpor
tat la morg; data decesului; circum stanele evenimentului; diag
nosticul medico-legal; probele prelevate pentru investigaii de la
borator; de cine este dispus exam inarea cadavrului i cine a efec

26
tuat-o; data ntocmirii concluziilor; adresa de expediere a rapor
tului sau persoana care l-a luat.
Expertiza medico-legal a cadavrelor se efectueaz n ctcva
etape consecutive: a) studierea inform aiilor din ordonan sau so
licitare, din procesul-verbal de exam inare la faa locului i do
cumentele mcdicale, n baza crora se ntocm ete un plan de ac
iuni; b) examenul extern; c) examenul intern; d) prelevarea pro
belor pentru cercctri suplim entare dc laborator; e) formularea
diagnosticului medico-legal; f) com pletarea certificatului medical
de deces; g) elaborarea concluziilor expertale.
nainte de a ncepe autopsia, m edicul legist va concretiza n
trebrile naintate spre rezolvare din ordonana de nsoire a ca
davrului. Dac victima a supravieuit n spital dup traum , se
studiaz foaia de observaie clinic, din care se precizeaz speci
ficul lezional sau patologic, evoluia clinic a maladiei sau trau
mei, cauza decesului, veridicitatea diagnosticului stabilit i a trata
mentului efectuat. Prezentarea foii de observaie a bolnavului dc
staionar sau a altor docum ente m edicale este prerogativa ofie
rului de urmrire penal sau a procurorului.

2. Examinarea extern a cadavrului

Autopsia este precedat de exam inarea m brcm intei i n


clmintei, pe care pot fi depistate preioase urtne ale actelor de
violen, care permit identificarea obieclului vulnerant cu care s-a
produs trauma, astfel facilitndu-se stabilirea circum stanelor n
care a derulat evenimentul. Spre exem plu, n accidentele de trafic,
pe haine i nclminte sc pot forma rupturi sau urme-amprente
specifice ale pieselor de contact, urme de sol, uleiuri sau vopsea,
n cazul tragerii prin armele de foc pot fi observate depuneri ale
factorilor suplimentari ai m pucturii, fibre arse de stof din jurul
orificiului de intrare a glontelui etc.
Mai nti, hainele i nclm intea sc exam ineaz nem ijlocit
pe cadavru, n ordinea mbrcrii lor, dc sus n jos. De pe ele sc

27
recolteaz eventualele depuneri eterogene (cioburi de sticl, fire
de pr, vopsea etc.), se consem neaz eventuala dezordine, se con
frunt caracterul i localizarea rupturilor de pe haine cu leziunile
de pe corpul victimei. H ainele i nclm intea se scot de pe ca
davru atent, far a le rupe sau tia (dac nu este necesar) i evitnd
m urdrirea lor suplim entar, apoi urm eaz o examinare mai minu
ioas. Toate obiectele din buzunare, urm ele suspecte, petele ase
m ntoare cu cele de snge i alte corpuri delicte sc descriu de
taliat. O parte din ele se prezint ordonatorului, iar altele pot fi
expediate pentru cercetri m cdico-crim inalistice, serologice etc.
Exam enul extern propriu-zis al cadavrului se efectueaz ntr-o
anum it ordine: a) se consem neaz datele generale referitoare la
sex, vrst, talie, nutriie, tipul constituional, aspectul tegumen
telor i mucoaselor; b) sc m enioneaz caracterul modificrilor ca
daverice precoce i tardive; c) se descriu particularitile m orfolo
gice ale leziunilor corporale i ale proceselor patologice. La acestea
se pot aduga unele particulariti individuale legate de vrst (nou-
nscut), de corp (cifoz, scolioz, lipsa unor segmente amputate
anterior etc.), dc caracterul obiectului cercetat (cadavrc neidentifi-
cate, exhum ate sau scheletate) sau de aspcctul lezional (cadavre
dezm embrate).
De obicei, determ inarea sexului i vrstei nu prezint dificul
ti. M asa corpului se apreciaz n mod obligatoriu doar la ca
davrele feilor i nou-nscuilor. Se va evidenia tipul constituio
nal (normostenic, astenic, hiperstenic). Nutriia se stabilete n
baza gradului de dezvoltare a stratului adipos subcutanat al dife
ritor regiuni ale corpului i poate fi: excesiv (obezitate), satisf
ctoare, dim inuat (caexie). Se descrie starea tegumentelor i
m ucoaselor - culoarea, turgorul etc.
D intre fenomenele cadaverice, se descriu n primul rnd cele
precoce: rcirea cadavrului, lividitile cadaverice, rigiditatea ca
daveric etc., apoi cele tardive i conservatoare.

28
Ulterior, urmeaz o exam inare detaliat a tuturor regiunilor
corpului, ncepnd cu capul i term innd cu m em brele inferioare,
evideniindu-sc particularitile structurale, patologice i lezionale.
In caz de necesitate, cadavrul sau unele pri anatom ice ale
lui, leziunile depistate .a. se fotografiaz; se ntocm esc schem e pc
care se fixeaz leziunile corporale; se efectueaz explorri radio-
logice etc. La solicitarea ofierului de urmrire penal, pentru in
vestigaiile suplim entare de laborator se recolteaz unghiile i con
inutul subunghial, coninutul orificiilor naturale (prezena sper
mei), urmele de snge i sperm de pc tegumente, m ostre de pr
din diverse regiuni ale corpului etc.

3. Procedeele exam inrii interne a cadavrului

Examenul intern include deschiderea obligatorie a celor trei


caviti: cranian, toracic, abdominal. In cazurile neccsare sc
mai cerceteaz canalul vertebral (m edular), sinusurile craniene,
membrele superioare i inferioare, articulaiile. O rdinea n care se
efectueaz examenul intern este determ inat dc expertul cruia i-a
fost ncredinat necropsia. Adesea, se efectueaz eviscerarea
organelor n com plex, dup m etoda lui or.
Deoarece membrele, sinusurile craniene i coloana vertebral
sc cerceteaz numai n anum ite cazuri, se recom and urm toarea
succesiune a auiopsiei:
1) deschiderea i exam inarea cavitii abdominale;
2) deschiderea i exam inarea cavitilor pleurale;
3) eviscerarea organocom plexului buco-cervico-toraco-abdo-
minal;
4) cercetarea organelor complexului eviscerat;
3) deschiderea i exam inarea craniului; scoaterea i cercetarea
creierului.
De obicei, organele interne se exam ineaz pn i dup evis
cerare. Pn la eviscerare, organele se exam ineaz in situ, atr-
gndu-se atenia asupra strii pereilor cavitari (peritoneu, pleur,

29
pericard, dura mater), coninutului cavitilor, topografici organe
lor interne. De regul, pn la eviscerare, organele interne nu se
secioneaz, limitndu-se doar la un examen vizual i la palpare.
Proccsele patologice i leziunile vor fi pstrate intacte, deoarece
dup eviscerare se va reveni la acestea pentru o cercetare mai
detaliat. La fel sc va proceda i cu plgile postoperatorii - plaga
se va ocoli, suturile, cateterele (sondele), tampoanele etc. nu se
vor extrage. Toate acestea se eviscereaz ntr-un complex cu orga
nele. Dac n cavitile cadavrului se constat lichide patologice,
se stabilete cantitatea lor, se fixeaz culoarea, mirosul, transpa
rena etc. n caz dc necesitate, lichidele depistate se vor preleva
pentru investigaii de laborator.
Dup evisccrare se repet exam inarea vizual i palpabil a
organelor interne, apoi acestea sc secioneaz i se elibereaz din
cadrul organocom plexului, pentru a fi cntrite. n mod obinuit,
organele interne se cerccteaz pe sisteme: respirator, cardiovas
cular, digestiv, urogenital. n ultimul rnd se cerceteaz intesti
nele, pentru a se evita m urdrirea altor organe cu mase fecale.
Pe parcursul am belor etape de cercetare a organelor se vor
m eniona starea suprafeei, forma, dim ensiunile, consistena, masa
i aspectul lor la seciune. Aceste particulariti se indic ntr-o
anum it consecutivitate.
D escrierea organului ncepe cu aspectul membranei adventi-
ceale, evideniindu-se m odificrile de culoare i form, urmnd
fixarea dim ensiunilor organului ti trei planuri reciproc perpen
diculare. Se determ in consistena organului la palpare, fixndu-se
eventualele procese patologice (induraii, ram olism ente etc.).
U rm eaz secionarea organului, n timpul creia se atrage
atenia la particularitile proceselor patologice (hemoragie, rup
turi etc.), aspectul organului la hotarele dintre procesul patologic
i esuturile adiacente intacte. Seciunile suplim entare sunt para
lele, far detari de fragm ente din organe.

30
La exam inarea suprafeei secionate se va evidenia desenul
arhitectonic, gradul dc congestie, prezena raclajului. Nu sc reco
mand splarea suprafeei secionate cu ap.
Vasele i organele cavitare se secioneaz cu foarfeccle.
Deschiderea cavitilor toracic i abdom inal. Exist mai
multe metode dc secionare a pielii (fig. 2), dintre care cel mai des
se practic incizia submentopubian.

Fig. 2. Liniile de secionare a pielii gtului, toracelui i


abdomenului: a) secionare median; b) dup Lcschke; c) dup
Fisher; d) dup Medvedev.

Cu ajutorul cuitului de am putaie m ediu sau mie, pielea i


esutul adipos subiacent se secioneaz pc linia median, ncepnd
cu 4 cm mai jos de brbie, ocolindu-se om bilicul pe partea stng
{pentru a evita secionarea ligamentului rotund hepatic .i vasele
ombilicale la copiii mici i la cei nou-nscui) pn la sim fiza
pubian. Sub apofza xifoid a sternului se face o butonier cu
cuitul!, prin care se introduc n cavitatea peritoneal degetele II i
111 ale minii stngi (sau o pens) n V , cu faa palm ar orien
tat n sus (fig. 3). Peretele abdom inal se ridic i se secioneaz
pe traiectul inciziei cutanate ntre degete (branele pensei) care sc
mic n jos, dup cuit. Pentru a se obine un cm p de vedere mai
larg, se va seciona muchiul drept al abdom enului (printr-o sec
iune transversal).

31
Pentru a separa esuturile moi ale gtului i toracelui, ele se
prind cu m na stng (policele fiind situat n interior, iar celelalte
degete deasupra pielii), iar cu mna dreapt, cu ajutorul cuitului
mediu de am putaie, se secioneaz ntreaga mas a esuturilor ce
acoper grilajul costal din am bele pri pn la nivelul liniei axi-
lare medii, astfel nct coastele s rm n total dezgolite (fig. 4).
La nivelul gtului sc separ doar pielea din am bele pri, ajun-
gndu-se pn la m arginea interioar a m andibulei. n aa mod sc
formeaz un lambou m usculo-cutanat comun din tegumentele g
tului, toracelui i abdom enului.

Fig. 3. Secionarea peretelui Fig. 4. Separarea esuturilor


abdominal. moi ale toracelui.

D up exam inarea esuturilor moi ale gtului, toracelui i ab


dom enului se determ in grosim ea stratului celulo-adipos subcu
tanat la nivelul om bilicului. Se fixeaz aspectul peritoneului, co
rectitudinea localizrii organelor interne abdominale, anselor in
testinale, prezena aderenelor etc. Se indic nivelul fixrii d iafrag
mei, situarea fundului vezicii urinare i gradul de umplere a aces
teia cu urin. La cadavrelc de sex feminin se consem neaz starea
uterului i a ovarelor, prezena sngelui sau a altor lichide patolo
gice n bazinul mic. Coninutul se m soar i se nltur. Se de
scriu toate modificrile patologice i leziunile.
U rm eaz exarticularea claviculei (fig. 5), secionarea cartila
jelo r costale (fig. 6,a) i nlturarea sternului (fig. 6,b). Iniial, se
secioneaz (cu costotom ul) articulaia stcm o-clavicular i por
iunea cartilaginoas a primei coaste din am bele pri, apoi i ce
lelalte coaste, n direcie craniocaudal.

32
Fig. 5. claviculei.

Fig. 6. Secionarea cartilajelor costale (a) i separarea sternului (b).

Dup nlturarea sternului se exam ineaz pericardul, plm nii


i cavitile pleurale, constatndu-se eventuala existen a aderen
elor pleurale sau a unor lichide patologice (snge, transsudat,
puroi). Aderenele existente se descriu i se rup cu mna, dup
care se cerceteaz plmnii in situ. Apoi urmeaz secionarea pi
cioruelor diafragmale, ridicndu-se mai nti cu m na stng re-
bordul costal, i extragerea ntregului organocom plex, ncepnd cu

33
lim ba i term innd cu rectul, pstrndu-se totodat legturile ana
tom ice dintre organe. Separarea poriunii cervicale a organocom-
plexului ncepe cu detaarea prin secionare a muchilor plan-
eului bucal de la mandibul. Cuitul mediu de amputaic se in
troduce n cavitatea bucal pe sub suprafaa intern a mandibulei
fixate, apoi se secioneaz toate esuturile moi din ambele pri,
pn la coloana vertebral.

Fig. 7. Scoaterea organelor cavitii bucale i ale gtului.

Prin spaiul form at se introduc degetele 11 i III ale minii


stngi, se prinde lim ba i sc trage spre exterior (fig. 7). Cu ajutorul
cuitului m are de am putaie se secioneaz esuturile moi ale
peretelui posterior al bucofaringelui i vlului palatin printr-o
incizie n V , trgndu-se perm anent limba spre exterior. Dup
aceasta, se secioneaz esuturile prevertebrale, desprinzndu-se
treptat organele gtului pn la nivelul claviculelor. n acest loc se
secioneaz arterele carotide i subclaviculare i, apucnd piesa cu
am bele mini, se trage puternic, extrgndu-se blocul de organe
pn la nivelul diafragmei toraco-abdom inale. U ltim a se secio
neaz din am bele pri Ia nivelul picioruelor. Sc dezinsereaz
peritoneul parietal n direcie inferioar. n cele din urm, se scot
n bloc organele gtului, toracelui i abdom enului, secionndu-se
mai nti rectul i vasele mari ale bazinului mic.

34
Organocomplexul sc poate eviscera m preun cu organele
genitale. Pentru aceasta, sub bazin se plaseaz un suport de lemn,
iar seciunea pielii abdom inale se prelungete pn la pubis. Cu
ferstrul sc secioneaz sim fiza pubian. M em brele inferioare se
desfac. Se efectueaz o incizie dc form oval a pcrineului, n-
conjurndii-se penisul, scrotul i anusul (la femei - fanta vaginal
i anusul). Se separ de oase organele bazinului m ic din partea
perineal i din cea pelvin. Prin orificiul format anusul i orga
nele genitale se m ping n cavitatea bazinului.
Organocomplexul eviscerat se plaseaz pe m sua de cerce
tare, cu faa dorsal orientat n sus i cu poriunea cranian spre
medic. Pn a ncepe exam inarea organelor interne, se vor cerccta
repetat cavitile toracic, abdom inal i pelvin.
Examinarea organocom plcxului eviscerat. C onsecutivitatea
examinrii organelor interne poate fi diferit. De cele mai multe
ori, exam inarea nccpe cu organele situate pe partea dorsal a
organocom plexului.
Evoluia necropsiei i constatrile vor fi descrise pe sistem e
de organe (respirator, cardiovascular, digestiv, urogenital), pentru
a reflecta raportul anatomic dintre organele fiecrui sistem.
Cercctarea sistem ului respirator ncepe cu exam inarea or
ganelor gtului, ceea ce se explic prin particularitile anatomo-
topograficc ale regiunii date. Iniial se va exam ina limba, se va
meniona caracterul mucoasei, gradul de pronunare a foliculilor,
prezena unor modificri patologice sau traum atice. Se efectueaz
o serie de seciuni transversale ale limbii, de la rdcin spre vrf,
pentru a se evidenia culoarea muchilor, prezena unor hem oragii.
Se determ in dim ensiunile i consistena am igdalelor palatine, iar
dup o seciune longitudinal - culoarea pe seciunc, prezena do
purilor amigdaliene. Se msoar glanda tiroid, se constat cu
loarea i particularitile ei pe suprafaa de seciune. La copii se
examineaz i timusul.
Urmeaz deschiderea esofagului de la faringe spre cardia sto
macului (cu foarfecele mare butonat). Se exam ineaz coninutul,

35
se dcscrie m ucoasa, culoarea i starea pliurilor longitudinale. Sc
cerceteaz minuios osul hioid i cartilajele laringiene. Se trece la
o laringoscopie direct. Apoi foarfecele mare este introdus n la-
ringe cu ram ura nebutonat ntre coardele vocale i nccpe secio
narea cilor respiratorii: laringele, traheea, bronhiile principale. Se
exam ineaz coninutul cilor respiratorii i m ucoasa acestora. Se
cerceteaz vasele pulm onare mari i ganglionii limfatici paratra-
heali.
Picura este exam inat prin separarea succesiv a lobilor, des-
criindu-se transparena, luciul, prezena hem oragiilor subplcurale.
Se stabilesc volum ul i consistena plm nilor la palpare, prezena
focarelor de induraie. Cu cuitul mare de amputaie, prin mijlocul
fiecrui plm n se secioneaz n direcie longitudinal, n timp ce
cealalt m n fixeaz organul pe msu. Se examineaz plmnul
pe seciune: culoarea, aspcctul general, cantitatea i caracterul li
chidului scurs din parenchim. Se determ in consistena, prezena
crepitaiei la palpare, iar n caz de necesitato sc efectueaz proba
hidrostatic cu fragmente de parenchim pulmonar.
Exist i alte m odaliti de secionare a plmnilor. Astfel,
or seciona fiecare lob aparte. inzerling recomand, n caz de
pneum onie franc lobar, seciuni transversale prin fiecare lob
pulm onar n parte.
Cercetarea sistem ului cardiovascular ncepe cu examinarea
pericardului. Acesta se prinde cu pensa i se trage puin in sus,
apoi se deschide cu foarfecele printr-o seciune longitudinal sau
n T . Pericardul secionat se desface i se cerceteaz ambele
membrane. Ridicnd cordul de apex, se examineaz poriunea
posterioar a pericardului. Se m enioneaz cantitatea i caracterul
lichidului pericardic, prezena eventualelor aderene. Lichidul pe-
ricardic constituie circa 10-50 cm 3, este de culoare galben-deschis
i transparent. O cantitate mai m are de lichid pericardic indic n
favoarea unui proces patologic. Se va atrage atenia la starea epi-
cardului, grosim ea depunerilor de grsim e, prezena peteiilor he-
moragicc subpericardice. Prin palpare cu degetele se examineaz

36
traiectul vaselor, constatndu-se sectoarelc ngroate i deform ate
de procesele patologice. Se descrie apexul cordului (n cazul hi-
pertrofiei, apexul va fi rotunjit, iar n cazul atrofiei - ascuit). Se
determin forma i dim ensiunile cordului, iar prin palpare - con
sistena, prezena unor sectoare denivelate (n caz de anevrism
cardiac).
Cordul se detaeaz printr-o seciune transversal n regiunea
bazei, la nivelul vaselor sangvine mari, i se cntrete. Urmeaz
deschiderea cavitilor cardiace. De obicci, cavitile se deschid
conform circuitului sangvin, avnd ordinea indicat n fig. 8: atriul
drept, ventriculul drept, artera pulm onar; atriul stng, ventriculul
stng, aorta. Toate seciunile au un traiect liniar.

Fig. 8. Deschiderea cavitilor cardiace (consecutivitatea e indicat


prin cifre).

Cu o pens se prinde i se ridic auriculul stng, iar cu foar


fecele se formeaz un orificiu n vena cav superioar, de unde
incizia continu, prin peretele lateral al atriului i ventriculului
drept, pn la vrful cordului. De la mijlocul inciziei m enionate
mai ncepe una, care trecc prin peretele anterior al ventriculului
drept pn la trunchiul pulmonar. Astfel se deschid cavitile cor

37
dului drept. Partea stng a inimii se deschide ncepnd cu auri
culul atrial. Lund cordul n mna stng cu apexul orientat n sus,
se secioneaz peretele atriului stng ntre venele pulmonare. Fi
xnd cordul n palm cu faa sa anterioar n sus, se taie cu foar
fecele peretele atriului i ventriculului stng, de-a lungul muchiei
stngi, ajungndu-se pn la apex. Urmeaz apoi secionarea pere
telui anterior al ventriculului stng, care se face de-a lungul sep
tului interventricular n sus pn la arcul aortei. m preun cu aorta
se secioneaz i artera pulm onar, mai sus dc valvule. Deschide
rea cavitilor cardiace se term in cu secionarea pereilor ambelor
auricule.
Dup deschiderea cavitilor cardiace se determin coninutul
lor (snge fluid, trombi parietali etc.). Dac cavitile nu sunt
dilatate, se descrie starea endocardului. Se exam ineaz dezvoltarea
m uchilor papilari i trabeculari, starea coardelor tendinoase. O
deosebit atenie se atrage exam inrii valvulelor cardiace (bicus-
pide, tricuspide) i aortice. De regul, valvulele normale sunt sub
iri, sem itransparente, elastice. n caz de endocardite, pe valvule se
constat ngrori, trom bi, defecte ulceroase etc. In caz de vicii
cardiace, valvulele pot fi deformate, coardele tendinoase scurtate.
Nu se va om ite exam inarea septurilor interatrial i interven
tricular, a orificiului oval, locului de trecere a duetului arterial
Bottalo. Apoi sc m soar grosim ea miocardului n locurile mai
ngroate ale ventriculului stng, ventriculului drept i septului in
terventricular. Grosim ea stratului adipos nu se va lua n conside
raie. D e reinut c seciunea trebuie efectuat perpendicular pere
telui cardiac, sub un unghi drept; n caz contrar, aceasta va in
fluena asupra grosimii peretelui ventricular, care va depi cu
mult indicii reali. n unele locuri, trabeculele ventriculului drept
ajung pn la epicard.
U rm eaz secionarea miocardului cu ajutorul unui cuit mare
sau mic dc am putaie. Exist mai m ulte metode, una dintre ele
fiind efectuarea seciunilor transversale, la o distan de 1-1,5 cm,
dc la v rf spre baz. Cordul se fixeaz cu cavitile deschise n

38
mna stng (pe o crp) sau pc o plac de lemn; m iocardul se taie
pn la epicard.
Alt metod - secionarea cordului dc la apex spre baz prin
mijlocul peretelui cardiac, ntre epicard i cndocard formndu-se
plci subiri (fig. 9).

Fig. 9. Cordul cu cavitile deschi.se i arterele coronare secionate:


1 - ramura descendent a arterei coronare stngi; 2 - ramura
circumilex: 3 - artera coronar dreapt. Secionarea miocardului.

Cordul poate fi exam inat i fr a i se deschide n prealabil


cavitile - se execut seciuni transversale ale inimii Ia o distan
dc 1 1,5 cm dc la v rf spre ba/.a cordului. Toate formaiunile
anatomice i modificrile patologice se exam ineaz la nivelul seg
mentelor secionate, n conform itate cu regiunile topografice.
Indiferent de m etoda utilizat, se vor constata eventualele ci
catrice, sectoare necrozate i alte modificri patologice sau trau
matice.
Deschiderea arterelor coronare pc traiectul lor sc efectueaz
cu foarfece mici (oftalm ologice) ntr-o anum it consecutivitate:

39
m agistrala arterei coronare stngi, ram ura ei descendent i cir-
cum flex, apoi artera coronar dreapt. Arterele coronare pot fi
cercetate i prin incizii transversale, la o distan de 0,5 cm una de
alta, urmnd apoi s fie deschise cu foarfecele n sensul circulaiei
sangvine. Intima coronarelor trebuie s fie neted. Se va atrage o
deosebit atenie eventualelor plcue ateromatoase, trombilor
parietali, gradului de ngustare a lumenului etc.
Deschiderea aortei i a ram urilor ei nu prezint dificulti de
ordin tehnic. A orta ascendent a fost deja deschis n timpul sec
ionrii cordului. U rm eaz deschiderea celorlalte pri ale aortei,
n sens craniocaudal. O rganocom plexul se plaseaz cu partea dor
sal n sus. n orificiul existent al aortei ascendente se introduce
foarfeccle i se secioneaz peretele aortei, nccpnd cu arcul i
term innd cu bifurcaia aortei, deschizndu-se apoi arterele iliace
com une i poriunea proxim a arterelor iliace externe i hipo-
gastricc. La fel se deschid trunchiul celiac, arterele mezenterice,
renale, carotide com une etc. (la necesitate).
Vena cav inferioar, ca i arterele, se deschide n sensul
circuitului sangvin. n acest scop, organocom plexul se aranjeaz
cu faa dorsal n sus, cu captul cranial spre medic. Ramurile
venei cave inferioare (v.v. renale, seminale) i ale venei port (v v.
mezenteriale, lienal) se deschid n sens contrar circuitului san
gvin, ncepnd cu orificiul respectiv.
Intima arterelor i venelor este, de obicei, neted i lucioas,
de o culoare albicioas (venele) sau sidefie (arterele). n lumenul
venelor pot fi depistai trom bi, iar n lumenul arterelor - plcue
ateromatoase (n diferite stadii de evoluie) i alte modificri pato
logice.
Splina se m soar i sc descrie starea capsulei. Cu mna stng
se fixeaz cu trilul n jo s i sc secioneaz n ax longitudinal, de la
suprafaa convex pn la hd. Sc exam ineaz suprafaa de sec
iune (culoarea, prezena raclajului etc.).
M odul de cercetare a sistem ului digestiv. Cavitatea bucal,
esofagul, aspectul peritoneului i faa extern a anselor intestinale

40
au fost deja parial descrise. De obicei, mai nti se cerceteaz
pancreasul. Pentru a-1 localiza, se trage stomacul de curbura mare
n sus i se secioneaz ligamentul gastrocolic. Dup exam enul
extern (culoarea, consistena, dim ensiunile), pancreasul se secio
neaz in situ printr-o incizie n ax longitudinal, de la stnga spre
dreapta, i se exam ineaz suprafaa de seciune (culoarea, struc
tura, prezena hem oragiilor etc.), considerat norm al dac va
avea culoarc gri-glbuie i structur macrolobular. O deosebit
atenie se va atrage eventualelor hem oragii (difuze, n focar) i
localizrii acestora.
Stom acul se deschide cu foarfecele m are butonat de-a lungul
curburii mari, pe linia de inserie a epiploonului m are (fig. 10, a).
Ajungnd la regiunea piloric, incizia continu pe faa anterioar a
duodenului pn la unghiul duodeno-jejunal. Se exam ineaz m i
nuios gradul de pronunare i caracterul pliurilor stomacale, pre
zena hemoragiilor, ulceraiilor i cicatricelor. Se vor meniona st
rile postoperatorii. Prin com prim area veziculei biliare se verific
permeabilitatea canalelor biliare extrahepaticc (n mod normal, din
ampula Vater se scurge bil). n procesul cercetrii duodenului se
deschide canalul biliar cu foarfecele mic pe o sond canelat,
introdus n orificiul ampulei Vater.

Fig. 10. Deschiderea stomacului (a) i a intestinului subire (b).

41
Pentru a deschide intestinele, ele se detaeaz de la mezenter
(cu cuitul sau cu foarfecele). Cnd se ajunge la cec, se exami
neaz apendicele vermiform. Apoi, cu foarfecele mare butonat, se
deschid intestinele (fig. 10, b), de-a lungul lor; se descriu coni
nutul, aspectul mucoasei i eventualele modificri patologice.
Ficatul se m soar (4 dim ensiuni), apoi se descrie aspectul
exterior, caracterul marginii anterioare (ascuit, rotunjit). Ficatul
se fixeaz cu m na stng i, cu cuitul mare de amputaie, se fac
cteva seciuni n ambii lobi, de-a lungul diametrului transversal,
de la suprafaa convex spre hilul ficatului. Sc examineaz i se
descrie aspectul parenchim ului la seciune (culoarea, desenul arhi
tectural, cantitatea de snge care se scurge de pe suprafaa de sec
iune etc.). V ezicula biliar se deschide cu foarfecele n ax lon
gitudinal - de la fund spre duetul cistic. Se msoar cantitatea bi
lei, se descrie culoarea i consistena ci, caracterul mucoasei i al
eventualilor calculi (pietre) biliari.
Cercetarea sistem ului urogenital. Datorit localizrii sale
topografice - la nivelul polilor superiori ai rinichilor - glandele
suprarenale se exam ineaz n cadrul sistemului urogenital. Se ri
dic cu pensa m arginea diafragmei toraco-abdom inale i se locali
zeaz suprarenalele: cea din dreapta se afl chiar deasupra rini
chiului, cea din stnga - ceva mai aproape de linia median. Glan
dele sc separ cu cuitul de esutul celulo-adipos adiacent, se
descrie forma, se m soar dim ensiunile, apoi se secioneaz n
sens longitudinal i se menioneaz grosimea, aspectul corticalei i
medularei, raportul dintre acestea. La aduli, corticala e galben,
bine delim itat de m edulara de culoare cenuie; la subiecii caec-
tizai, corticala la fel e cenuie; la copii, am bele straturi sunt gri-
deschis. n suprarenale pot fi depistate tum ori, focare de necroz,
am iloidoz etc. n caz de putrefacie, stratul medular se descom
pune - se lichefiaz.
Rinichii se separ de stratul celulo-adipos, se evisccrcaz, se
cntresc i se m soar separat. D up descrierea suprafeei,
rinichii sunt secionai n dou jum ti egale n felul urmtor: se

42
in strns n palm, cu hi Iul orientat spre degete, iar cu cuitul
mare organul se secioneaz - de la m arginea extern (opus hi-
lului) spre hil (fig. 11, a). Apoi, cu o pens dinat, rinichii se
decapsuleaz, ciupindu-se puin din parenchim la mijlocul fiecrei
jumti. Suprafaa decapsulat a organului trebuie s fie neted,
adesea cu urme ale septurilor interlobulare em brionale, n form
de anuri superficiale. Suprafaa rinichilor poate fi m icrogranulat
(glomerulonefritc cronice, boala hipcrtonic etc.) sau macrogra-
nulat. cu mici sectoare denivelate (aderene postinfarct, nefro-
scleroz aterosclerotic). Rinichii sntoi au culoare rou-nchis,
n caz dc congestie - violacee, n caz de nefrit - cafenie, iar n
caz de am iloidoz - galben-dcschis etc. Se descrie aspectul pa-
renchimului renal pe seciune, gradul de delim itare dintre stratul
cortical i cel medular, se indic grosim ea stratului cortical. Dup
exam inarea bazinetelor renale (volum ul, coninutul, aspectul m u
coasei), se deschid ureterelc (fig. 11, b). Pentru a se extinde ure-
terul, rinichiul secionat se ridic. U rm eaz secionarea ureterului
(cu foarfecele mic), de la bazinet pn la vezica urinar. Dac ure-
terul este obturat, el se deschide cu ajutorul sondei. Se va deter
mina cauza obturrii: calculi, tum ori, cicatrice, ligaturi chirurgi
cale etc.

Fig. 11. Secionarea rinichilor (a) i a urcterelor (h).

43
Vezica urinar se deschide cu foarfecele se face un orificiu
n regiunea fundului, prin care se introduce o lam a foarfecelui i
se secioneaz peretele anterior i partea iniial a uretrei. Se cer
ceteaz coninutul, m ucoasa vezical, prezena modificrilor pato
logice.
La cadavrele de sex m asculin se exam ineaz prostata: di
m ensiunile, forma, consistena, aspectul suprafeei pe seciune.
Prostata se secioneaz prin incizii transversale, perpendiculare pe
axul longitudinal al uretrei. Secionnd esutul celular pararectal,
vom localiza veziculele sem inale, care sc afl posterior de vezica
urinar, superior de baza prostatei i exterior de ampulele canalu
lui deferent. Cu bisturiul se efectueaz dou-trei seciuni transver
sale, perpendiculare pe axul longitudinal al veziculelor seminale,
secionndu-se simultan i segm entele term inale ale canalelor de
ferente. U rm eaz extragerea i cercetarea testiculelor. Acestea se
extrag prin orificiul intern al canalului inghinal, dup lrgirea lui
cu bisturiul. Pentru secionarea tunicii vaginale, testiculul se fi
xeaz ntre degetele minii stngi. Cu bisturiul se face o incizie a
tunicii n ax longitudinal, de-a lungul marginii anterioare-infe-
rioare a glandei. Se exam ineaz foiele tunicii, culoarea, transpa
rena, grosimea, eventualele aderene. Apoi epididimul testiculului
se prinde ntre police i celelalte degete, orientndu-1 cu capul n
sus, i se execut o incizie a testiculului n ax longitudinal. Sc
cerceteaz suprafaa pe seciune.
La cadavrele de sex feminin exam inarea organelor genitale
ncepe cu cercetarea vaginului. Peretele anterior al vaginului se
secioneaz cu foarfecele pe linia m edian pn la fundul sacului
anterior. Se exam ineaz coninutul vaginal, aspectul mucoasei,
eventualele leziuni. La femeile n vrst, mucoasa vaginului este
neted, iar la cele tinere - n pliuri. U rm eaz examinarea colului i
a corpului uterin. Dac femeia n-a nscut, orificiul extern al
colului intern va fi rotund, n caz contrar oval sau alungit. Pe
buzele colului uterin se pot constata eroziuni, cicatricc dup rup
turi, tumori etc. Se vor nota dim ensiunile i forma uterului.

44
Deschiderea uterului e un procedeu specific i se realizeaz
dup cum urmeaz: se introduce o lam a foarfecelui n canalul
cervical i se secioneaz peretele anterior pe linia m edian pn
la fundul uterului, formndu-se o incizie n form de V , orien
tat cu cele dou ramuri spre coam clc uterine. Se desfac ccle dou
jumti ale peretelui anterior i se pune n eviden cavitatea ute-
rin. Se exam ineaz coninutul utcrin, aspectul mucoasei i m u
chiului. M ucoasa femeilor n vrst este adesea m bibat cu snge.
Pc m ucoasa uterului pot fi observate esuturi necrotizate (endo-
metrit septic), rmie de esut placentar, polipi etc. M uchiul
uterului pc seciune este omogen, cu vasele sangvine bine dezvol
tate doar la femeile care au nscut. In profunzim ea m iomctrului
adesea poate fi depistat fibromul intramural.
Uterul gravid se va deschide prin incizii laterale. Se m enio
neaz poziia ftului, lungimea lui, integritatea m em branelor fe
tale, starea ombilicului i a placentei. Ftul sc cerceteaz separat,
dup metode speciale.
Urmeaz cercetarea trom pelor uterine i a ligamentului lat.
Trompele normale vor fi subiri, elastice, cu m em brana seroas de
culoare gri, lucioas. In caz de patologii, trom pele pot fi ngroate,
de consisten dur, extins, cu aderene etc. Prin seciuni trans
versale sc examineaz lumenul trom pelor, coninutul, mucoasa,
grosimea peretelui.
Ovarele se msoar, se indic forma i consistena lor. Apoi
ovarul se strnge cu pensa i se face o incizic pe marginea liber,
ajungndu-se pn la hil. Pe suprafaa de seciunc se constat
culoarea, prezena corpului galben, a chisturilor etc.
Att la brbai, ct i la femei se vor exam ina esutul celulo-
adipos perivascular, ganglionii limfatici i esuturile adiacente din
cavitatea pelvin. n lumenul venelor adesea pot fi gsii trombi.
Ccrcetarea cutiei craniene. Ceafa cadavrului se fixeaz pe
un suport de lemn. Cu cuitul m ediu sau mare de am putaie se face
o incizie bim astoidian pn la os, prin vertex. Dac prul de pe

45
cap este lung, nainte de a se seciona tegumentele, prin pr, pe
traiectul viitoarei incizii, se formeaz o crare. La persoanele cu
capul chel incizia se l'ace posterior de vertex, mai aproape de
ceafa.
Lamboul cutanat anterior se prinde cu mna la nivelul m ar
ginii anterioare a inciziei, se trage puternic nainte, concomitent
decolndu-1 cu cuitul dc osul bolii craniene pn la marginea
superioar a arcadelor supraorbitale, rsfrngndu-1 n final peste
faa cadavrului (fig. 12). n acelai mod sc decoleaz lamboul cu
tanat posterior, pn la nivelul protuberantei occipitale externe,
rsfrngndu-1 peste ceaf. Muchii temporali se secioneaz din
am bele pri prin incizii antero-posterioare i se rsfrng n jos.
Astfel, oasele bolii craniene sunt eliberate dc esuturile moi.

Fig. 12. Decolarea lamhoidui cutanat anterior al capului (a) i


rsfrngerea lui peste fa (b).

46
Deschiderea craniului se face cu ferstrul sau cu o rotativ
electric dup un examen m inuios al bolii craniene (fig. 13).
Linia de ferestruire trece (fig. 14): anterior cu 1 2 cm mai sus de
arcadele orbitale; lateral - la nivelul vrfului urechilor prin scuama
osului temporal; posterior - prin protuberana occipital extern.
Punile osoase, care rm n dup ferestruire, se desfac cu dalta prin
lovituri uoare cu ciocanul. Astfel, bolta cranian devine mobil.
Crligul ciocanului se introduce ntre cele dou buze ale scciunii
osului frontal i, printr-o traciune puternic n jo s i napoi, se
nltur bolta cranian. Aceasta se exam ineaz din am bele pri,
notndu-se grosimea osului, starea suturilor, fontanelelor, anu
rilor vasculare, alte particulariti.

Fig. 13. Dcschiderca cavitii craniene: a - ferestruirea bolii


craniene; h - decuplarea sectoarelor neferestruite (cu dalta);
- detaarea bolii craniene; rf- secionarea sinusului sagital al
durei mater.

47
Fig. 14. Liniile de fcrestruire a craniului.

Dup nlturarea calotei se exam ineaz faa extern a durei


mater. Apoi, cu ajutorul foarfecelui cu vrfuri ascuite, se deschide
sinusul sagital superior. Se exam ineaz coninutul acestuia (snge,
tromb, lichid, cheag etc.). Cu foarfecele cu vrfuri rotunjite dura
m ater se secioneaz de-a lungul liniei de ferestruire a bolii cra
niene. Pentru a exam ina faa intern a durei mater, aceasta se rs
frnge dc pe em isfera stng pe cea dreapt i invers, apoi cu
foarfecele se secioneaz partea anterioar la nivelul inseriei pe
creasta osului etmoid. Printr-o traciune n direcie posterioar-in-
ferioar, realizat cu pensa dinat, dura m ater se detaeaz dc la
em isferele cerebrale.
La copiii mici, adesea i la persoanele n vrst, dura mater
este concrescut cu oasele. In astfel dc cazuri, dura mater se sec
ioneaz cu foarfecele pe linia de lerestruire a oaselor i n locurile
de inserie (creasta cocoului a osului etm oid etc.) i se detaeaz.
Creierul se extrage din cutia cranian n modul urmtor. Se
introduc degetele minii stngi sub lobii frontali i tractul olfactiv,
ridicndu-i de la baza cranian, pn la apariia nervilor optici. Cu
un cuit m are dc am putaie, inut n m na dreapt asemntor unui
condei, se secioneaz toate formaiunile care leag partea ante
rioar a bazei cerebrale cu baza cranian: nervii optici, arterele

48
carotidc interne, nervii oculom otori i pedunculul hipofizar. Toate
inciziile se efectueaz ct mai aproape de oase, tiul cuitului
fiind orientat spre os. Cu mna stng se ridic lobul tem poral
drept i se m pinge uor spre stnga, punndu-se astfel n eviden
cortul cerebelului din partea dreapt. Acesta se va seciona cu
vrful cuitului de-a lungul inseriei sale pe osul sfenoid, m arginea
superioar a stncii osului tem poral i pe faa lateral a osului
occipital. Aceleai manipulaii sc repet i din partea opus. Apoi,
cu vrful cuitului m are de am putaie, bilateral se secioneaz
cclelalte formaiuni ce leag creierul de baza cranian. Se pune n
eviden bulbul rahidian i, ptrunznd cu lama cuitului m are pe
ct posibil mai jos, canalul rahidian. Bulbul rahidian se secio
neaz transversal, la extrem itatea sa inferioar. M na stng se
plaseaz pe polul posterior al creierului. Cu ajutorul degetelor II i
III ale minii drepte, introduse ntre baza creierului i planul osos,
creierul sc m pinge uor napoi. D rept urmare, creierul cade pe
palma minii stngi, apoi se aaz pe o planet de lemn (fig. 15).

Fig. 15. Scoaterea creierului din cutia cranian.

49
U rm eaz exam inarea em isferelor cerebrale i a pia mater,
care-i constituit din dou membrane: vascular - ader nemijlocit
la creier, ptrunznd printre toate anurile i circumvoluiunile
accstuia, i arahnoida m em bran foarte subire, fr vase san
gvine; acoper m em brana vascular, trecnd peste anuri dc pe o
circum voluiune pe alta. ntre arahnoid i m em brana vascular se
afl spaiul subarahnoidian cu puin lichid cefalorahidian transpa
rent, incolor. n caz de edem cerebral, cantitatea acestui lichid e
mrit, arahnoida proem in deasupra anurilor i circumvoluiu-
nilor cerebrale. n edem ul cerebral cronic aceast membran e
puin tulbure, iar n caz de inflamaii - i m odific culoarea, mai
cu seam dac apare esutul fibrs. Exsudatul din spaiul subarah
noidian poate fi seros, hem oragie, purulent. n caz de hemoragii,
pe suprafaa arahnoidei se acum uleaz cheaguri de snge, iar foca
rele hem oragice din m em bran se manifest prin puncte roii, care
nu dispar la tergerea cu m uchia cuitului. Arahnoida poate fi con
crescut cu dura m ater i cu substana cerebral (stri posttrauma-
tice, dup procese inflamatorii purulente etc.).
Cercetnd arahnoida, concomitent se determin i starea emis
ferelor cerebrale, care trebuie s fie simetrice ca form i volum.
Asimetria acestora va indica n favoarea unui proces patologic
(tumoare, hidrocefalie etc.). n cazul tensiunii intracerebralc mrite,
condiionat dc aceleai procese patologice, circumvoluiunile
cerebrale vor fi lite, anurile superficiale - terse, iar n caz de
atrofie cerebral, circum voluiunile vor fi ascuitc, anurile
adncite.
Mai apoi, creierul se pune pe o planet de lemn cu faa
bazal n sus. Pentru nceput, se deschid vasele bazale (poligonul
arterial W illis). Se exam ineaz formaiunile nervoase ale bazei
cerebrale i aspectul extern al trunchiului cerebral. Creierul sc
ntoarce cu em isferele mari n sus i se secioneaz. Exist mai
m ulte metode de secionare, ns cel mai frecvent se practic
m etodele propuse de Virchow i Flechsig pe obiecte proaspete, iar
m etoda Fischer prevede o fixare prealabil a creierului.

50
Metoda Virchow. Creierul este aezat cu faa inferioar n
jos i cu lobii occipitali spre medicul care face necropsia. La
nceput se deschid ventriculele laterale. Cu policele minii stngi
se mpinge n afar m arginea superioar a em isferei stngi, nde
prtnd-o de anul interemisferic pn apare corpul calos. Cu
vrful cuitului m are de am putaie, se execut o seciunc longitu
dinal pe faa intern a em isferei cerebrale stngi, la lim ita dintre
corpul calos i circum voluiunea corpului calos, la o adncim e de
1,5-2,0 cm, puin oblic, de sus n jo s i dinuntru n afar, deschi-
zndu-se astfel ventriculul lateral stng. Prelungind seciunea sus-
numit anterior (frontal) i posterior (occipital), se deschid cornul
anterior i cel posterior ale ventriculului lateral stng (fig. 16, a).
Acelai procedeu se folosete i la deschiderea ventriculului late
ral drept, ns creierul, de data aceasta, este orientat cu lobii fron
tali spre medic. Se rsfrng apoi n afar em isferele, astfel nct
ventriculele apar larg deschise i incizia se adncete pn la faa
inferioar a creierului. Se mai face cte o incizic lung fronto-
occipital n afara corpului striat, fr a ptrunde n toat grosim ea
emisferelor. Pentru a pune n eviden restul substanei cerebrale,
se mai fac seciuni nuntrul i n afara primei seciuni cu ea. Apoi
se deschide suprafaa corpilor optici, ventriculul III, epifiza i
lama cvadrigemen. Rm ne s se deschid cavitatea ventriculului
IV, s se secioneze cerebelul i trunchiul cerebral prin incizii
frontale.
M odificnd succesiunea seciunilor, pot fi cercetate concom i
tent toate ventriculele cerebrale. Mai nti se deschid cavitile
ventriculelor laterale, se secioneaz corpul calos cu formaiunile
adiacente, dup nlturarea crora se deschide ventriculul III. Se
secioneaz vermixuL deschizndu-se astfel fundul ventriculului
IV. Se unesc cavitile ventriculelor IV i III, deschiznd duetul
Sylvius. Exam innd cavitile ventriculelor, se detaeaz em isfe
rele mari de la baza cerebral, apoi creierul se cerceteaz conform
procedeelor descrise. Creierul secionat prin m etoda Virchow se
aseamn cu o carte deschis (fig. 16, b).

51
Fig. 16. Secionarea creierului dup metoda Virchow: a - ventriculul
lateral din stnga deschis; b - creierul secionat n form de carte
deschis.

M etoda Flechsig. Esena acestei m etode const n faptul c


creierul este tiat printr-o seciune orizontal la nivelul duetului
Sylvius, desprindu-1 n dou pri superioar i inferioar
(fig. 17, a). A ceasta perm ite exam inarea nucleelor cenuii bazale,
a capsulei interne i a lobilor centrali, a insulei.
Creierul se pune n centrul msuei cu baza n jos i cu lobii
frontali n dreapta medicului i se fixeaz cu m na stng, policcle
fiind pe em isfera dreapt, iar celelalte degete - pe emisfera stng.
Seciunea orizontal ncepe din regiunea lobilor frontali, axul
inciziei trecnd prin am bele emisfere, aproxim ativ la 4 cm mai sus
dc baz. innd cuitul paralel cu msua, la nlimea sus-numit,
creierul se secioneaz pn n centrul lobului temporal. Apoi
seciunea se prelungete sub un unghi obtuz, posterior i superior,
pn la poriunea superioar a lobilor occipitali.
Partea superioar a creierului detaat se aaz cu circumvolu
iunile n jos, examinndu-se ambele pri ale creierului. Cu aceasta,
secionarea creierului dup Flechsig se termin, dar pentru o cer
cetare mai am pl se poate efectua o scrie dc incizii suplimentare,
asem ntoare cu cele ce finalizeaz seciunea dup metoda Vir
chow.

52
Metoda Fischer (fig. 17, b). Creierul, fixat n prealabil n so
luie de formol, se pune pe m su cu baza n sus i cu lobii fron
tali n dreapta medicului. Sc efectueaz 7 seciuni frontale: 1) im e
diat dup bulbii olfactivi; 2) naintea chiasmei optice; 3) prin corpii
mamilari; 4) prin m arginea anterioar a punii Varolio; 5) prin
centrul punii; 6) posterior dc punte, prin partea iniial a bulbului
rahidian; 7) prin centrul olivelor bulbului rahidian. Primele trei
seciuni sunt verticale, celelalte - oblic-verticale, puin nclinate
napoi. M etoda Fischer se practic mai frecvent n cazul traum elor
craniocerebrale cu leziuni intracerebrale.
*

Fig. 17. Liniile de secionare a creierului: a - dup Flechsig;


h - dup Fischer.

Pentru evidenierea unor eventuale fracturi craniene, cu aju


torul unei pense mari dinate, se decoleaz dura m ater de la baza
craniului. Din aua turceasc, cu vrful cuitului, sc extrage bipo-
fiza, care se cerccteaz la exterior, se m soar i se secioneaz.
Cavitile accesorii ale craniului se deschid cu dalta i ciocanul
doar la necesitate (fig. 18).

53
Fig. 18. Deschiderea sinusurilor craniene.

C ercetarea cavitii stncii tem porale se face cu scopul de


a exam ina urechea intern i medie, condiie obligatorie la necrop
siile nou-nscutului i copilului. Se face o trcpanaie cu direcie
oblic dinuntru n afar i dinainte napoi, iniial n poriunea
inferioar a feei antero-superioare i ulterior n poriunea infe
rioar a feei postero-superioare a stncii temporalului. Cele dou
linii se unesc prin trepanarea extrem itilor intern i extern ale
stncii. Cu ajutorul unei pense sc scoate poriunea de stnc trepa-
nat i se pun n eviden cavitile auditive, care se examineaz.
Cercetarea antrului m astoidian i a celulelor mastoidiene
se face trepannd postero-inferior dinspre cavitatea timpanic. Ele
se pot deschide i dinafar, trepannd cu atenie i ridicnd tblia
osoas a apofizei mastoidiene.
Deschiderea cavitilor orbitale se face prin trepanarea por
iunii orbitale a osului frontal, care constituie bolta orbitei i cana
lului optic. Pentru scoaterea globului ocular cu formaiunile ner
voase (nervul optic i oculom otor com un) i vasculare, cu un bis
turiu se secioneaz fundul de sac oculopalpebral (far a se sec
iona pleoapa superioar), se luxeaz globul ocular i se extrage
ochiul.

54
Cercctarea sinusurilor frontale se face prin trcpanarea por
iunii respective din osul frontal.
Cercetarea sinusului etmoid se face prin lovituri cu ciocanul
i dalta, paralel apofizei i crista galii la nivelul plcii ciuruite a
osului etmoid.
Cercetarea sinusului sfenoid se face prin lovituri cu cioca
nul i dalta n dreapta i n stnga eii turceti.
Cercetarea sinusului m axilar se face prin lovituri cu cioca
nul i dalta n planeul orbitei, dup ndeprtarea globilor oculari.
Cercetarea canalului vertebral i exam inarea mduvei spi
nrii. Cadavrul se aaz n dccubit ventral, iar sub torace i ab
domen se pune cte un suport de lemn. M edicul care execut
necropsia sc afl n stnga cadavrului.
Cu cuitul mare de am putaic sc efectueaz o incizie longitu
dinal a tegum entelor i esuturilor moi subiacente, de-a lungul
apofizelor spinoase, de la protuberana occipital extern pn la
coccis. Pielea i muchii subiaceni se decoleaz cu cuitul dc pe
apofizele spinoase i lamele vertebrale posterioare de am bele pri
ale inciziei, exercitndu-se concom itent traciuni laterale asupra
lambourilor cutaneo-musculare.
Deschiderea canalului vertebral poate fi efectuat prin mai
multe metode (fig. 19).

55

Fig. 19. Linia de secionare a coloanei vertebrale dup:
a - Ort-Abrikosov; b - Obsov; - Solohin.

M etoda de dcschidcre a canalului vertebral dup Ort-Abriko-


sov (fig. 19.a) const n ferestruirea segm entelor posterioare ale ar
curilor vertebrale din ambele pri ale apolizelor spinoase, nuntrul
apofizelor articulare. Ferestruirea ncepe de la extremitatea supe
rioar a coloanei vertebrale, de regul de la vertebra cervical II.
Cu ajutorul crligului ciocanului pe care-I introducem n extremi
tatea superioar a canalului rahidian, printr-o micare puternic de
smulgere, se ndeprteaz n bloc, sub form a unei benzi, lamele
vertebrale cu apofizele spinoase i ligamentele galbene. Blocul poate
s se extrag i cu pensa de oase. U rm eaz examinarea in situ a
durei m ater i a mduvei spinrii, apoi ultimele sc scot n ansamblu.
M etoda propus de Obsov (fig. 19, b) sc deosebete de me
toda O rt-A brikosov prin faptul c linia de ferestruire trece prin
segmentul anterior al arcurilor vertebrale, ntre apofizele transver
sale i corp, de asem enea din ambele pri. Canalul vertebral se
deschide dup nlturarea n complex a lam elor mpreun cu apo-
fi/.clc spinoase i transversale.
M etoda lui A.A. Solohin (fig. 19, c) const n ferestruirea oblic-
longitudinal a coloanei vertebrale. Banda ferstrului se instaleaz
pe faa posterioar a arcului vertebral, ntre apofizele spinoas i
transverse din dreapta, ferestruirea efectundu-se ntr-un plan

56
oblic - de la dreapta spre stnga, postero-anterior, intersectnd i
corpul vertebral. Astfel se ferestruiesc toate vertebrele coloanei
vertebrale de-a lungul tuturor regiunilor acesteia, dcsfacnd-o n
dou pri. Locurile inaccesibile pentru ferstru se taie cu dalta i
ciocanul. Dup exam inarea suprafeei de seciune i a meningelui
rahidian (durei m ater spinale), se secioneaz nervii rahidieni i se
extrage mduva spinrii m preun cu dura mater.
Mduva spinrii se ntinde pe m asa de disecie, cu faa pos-
terioar n sus i cu extrem itatea cervical spre autopsier. Cu un
foarfece butonat se secioneaz n ax longitudinal dura mater, care
se cerceteaz m preun cu faa extern a mduvei spinrii. Apoi,
la diferite nivele ale m duvei, se fac seciuni transversale i se
cerceteaz suprafeele de seciune (fig. 20). n final, se exam ineaz
i canalul vertebral, notnd eventualele proem inene osteo-cartila-
ginoase, fracturi, luxaii etc.

Examinarea articulaiilor i secionarea mem brelor. M em


brele i articulaiile se deschid doar la necesitate, procedeul tehnic
fiind n funcie de localizarea i caracterul procesului patologic
sau traumatic. n practica medico-legal membrele se deschid pentru

57
a se cerceta caracterul fracturilor osoase i al m odificrilor din
esuturile adiacente fracturii.
Pentru deschiderea m em brelor inferioare, tegumentele se sec
ioneaz de la sacru n jos, prin centrul regiunilor fesiere, pe faa
postcrioar a coapsei, gam bei, pn la clci. Muchii se taie pn
la osul respectiv i se exam ineaz pe seciune. Osul fracturat se
cerceteaz iniial in situ, apoi se dezarticuleaz i se elibereaz de
esuturile moi pentru o cercetare mai detaliat. Eschilele din locul
fracturii se pstreaz pentru reconstituirea osului n scopul de
terminrii mecanism ului provocrii fracturii.
Vasele sangvine i nervii m em brelor se deschid pe traiectul
lor. Pentru aceasta este necesar o preparare a fasciilor, muchilor
i ligam entelor, innd seam a de particularitile topografice ale
regiunii respective.
Cavitile articulare (fig. 21) se deschid, de obicei, la nivelul
m em brelor inferioare. Cea mai vulnerabil este articulaia genun
chiului. Pentru deschiderea ei se execut dou incizii laterale orien
tate vertical, care se unesc sub patel printr-o incizie semilunar.
Lam boul cutanat se separ n sus, secionndu-se ligamentul pa-
telar i capsula articular. La necesitate, se deschid i alte arti
culaii.

Fig. 21. Deschiderea cavitilor articulare.

58
4. Probe prealabile de diagnostic

Proba la pneumotorax. Dup incizia m edian a tegum en


telor i detaarea esuturilor moi de pe grilajul costal, ntre lam-
boul m usculo-cutanat i peretele exterior al toracelui se formeaz
o cavitate (bu/.unra), n care se toarn ap. Cu bisturiul sau cu
cuitul se sparge peretele toracelui sub ap, la nivelul spaiului
intercostal. Eliminarea bulelor de aer va confirm a prezena pneu-
motoraxului. Diagnosticul pozitiv dc pneum otorax poate fi n le
ziunile pulmonare (patologice sau traum atice) nchise far afecta
rea pleurei parietale, precum i n leziunile deschise ale toracelui -
plgi penetrante ale toracelui (a.n. pneum otorax valvular, cu su
pap).
Proba la em bolie grsoas. Se efectueaz pentru depistarea
grsimii n esutul pulm onar i n plexurile vasculare (coroide) ale
ventriculelor cerebrale. In prim ul caz, suprafaa dc seciune a
plmnilor sc usuc cu tifon sau sugativ. Apoi, suprafaa de sec
iune se acoper i se com prim uor cu o bucat dc sugativ cu
rat i alb pn la m bibarea acesteia. n cazul em boliei grase pe
sugativ vor rmne am prente uleioase, care sub aciunea soluiei
dc Sudan-3 se vor colora n brun. Pentru determ inarea prezenei
grsimii n plexurile vasculare, acestea se vor plasa ntr-o soluie
de Sudan-3 pe un minut, apoi se vor clti cu ap i se vor ntinde
pe o lam de sticl, cercctndu-se ulterior la microscop. Diagnos
ticul va fi pozitiv dac n lumenul capilarelor se vor depista pic
turi de grsime de culoare brun. De obicei, embolia grsoas apare
n fracturile oaselor tubulare mari, n zdrobirile m asive ale esu
tului celulo-adipos i ale ficatului.
Proba la embolie gazoas. Mai frecvent se cerceteaz em
bolia gazoas a vaselor cordului.
Cavitatea pericardic se umple cu ap, apoi sc sparge cu
bisturiul sub nivelul lichidului ventriculul drept al cordului. Elim i
narea bulelor de aer va indica o em bolie gazoas a cordului. Se
observ n cazul plgilor tiate i tiate-nepate ale venelor g
tului, n avorturile crim inale etc.

59
Proba Bokarius. Se efectueaz pentru evidenierea semnelor
provenienei vitale a anului de spnzurare i de strangulare. Se
recolteaz un fragment de piele de form trapezoidal din regiunea
anului de spnzurare (sau strangulare) din afara lividitilor ca
daverice i se nltur esutul celulo-adipos subiacent. Pielea se
instaleaz ntre dou lame de sticl i se privete la o surs de lu
min. Despre originea vital a anului m rturisete dilatarea va
selor sangvine i a capilarelor cu hemoragii mici punctiforme n
straturile superficiale ale pielii: local - de-a lungul marginii supe
rioare a anului, difuz - n anurile multiple i n regiunea burc-
leilor intercirculari.
Proba Hoppe-Zeiler. Determ inarea carboxihemoglobinei n
snge la intoxicaie cu m onoxid de carbon. Pe o farfurie sau pe o
plac de teracot, alb i curat, se picur 2 -3 picturi de snge
prelevat de la cadavrul supus necropsiei i care aparine unei per
soane m oarte ipotetic prin intoxicaie cu oxid de carbon, iar alturi
2 -3 picturi de snge de la o persoan m oart din alt cauz. n
am bele probe se adaug cteva picturi de baz alcalin (sol. 33%
N aOH) i se am estec cu un bastona de sticl. n prim a prob,
dac aceasta va conine carboxihem oglobin - un compus foarte
stabil, culoarea nu se va schimba. n cea dc a doua prob (de
control), datorit scindrii oxihem oglobinci i formrii hematinei
alcaline, sngele va obine culoarea brun-nchis.

5. Cercetri suplim entare de laborator

Pentru a corobora diagnosticul medico-legal cu concluziile


expertale, medicul legist apeleaz la investigaii suplimentare dc
laborator. Cele mai solicitate sunt exam enele histopatologic, toxi
cologic, biologic i m cdico-crim inalistic, care se efectueaz n
cadrul laboratoarelor specializate. Uneori, sunt necesare i alte
cercetri de laborator: bacteriologice, virusologice, botanice etc.,
care se efectueaz n baza adresrii medicului legist n alte in
stituii specializate.

60
Examenul histopatologic. Cercetarea este obligatorie atunci
cnd datele m orfologice m acroscopice nu evideniaz modificri
care ar elucida cauza m edical a m orii, cnd e necesar s se stabi
leasc proveniena vital, vechim ea i consecutivitatea leziunilor
corporale etc.
Prelevrile se fac din organe sau esuturi, din regiunile sus
pecte a fi patologic modificate sau din sectoare cu modificri m a
croscopice existente. Fragm entele se taie cu cuitul n felii mici, cu
dimensiunile dc circa l x l , 5x2 cm (pentru histotopogram e
10x10x1 cm), din zonele ce prezint schimbri m acroscopice sau
dc la limita lor cu esutul intact nvecinat. Fragm entele prelevate
se introduc n borcane dc sticl cu soluie de formol de 10%, ntr-o
cantitate de aproxim ativ 10 ori mai m are dect volumul pieselor
anatomice. Pentru cercetrile histochim ice se folosesc fixatori
speciali: azot lichid, fixatorul Carnoy etc. Pe borcane se lipesc eti
chete cu numrul raportului de autopsie, fiind nsoite de o adre
sare a expertului ctre laborator, cu urm toarele date: numele i
prenumele persoanei decedate, vrsta ei, data autopsiei, organele
prelevate, diagnosticul morfopatologic m acroscopic i circum stan
ele succinte.
Examenul toxicologic este solicitat n cazurile de suspectare
a unei intoxicaii i este obligatoriu pentru a confirm a prezena n
organism a unei substane deja cunoscute.
Atunci cnd se presupune o intoxicaie cu substane necunos
cute. pentru examenul toxicologic se expediaz nu mai puin de
2 kg de organe interne. Nu se adm ite splarea lor cu ap. In bor
cane curate i uscate se preleveaz separat:
1. nu mai puin de 1/3 de ficat i vezicula biliar cu bil;
2. stomacul cu coninutul su, cte 0,5 m de intestin subire i
gros cu coninut (din sectoarele cu modificri mai pronunate);
3. un rinichi cu toat urina;
4. 1/3 de creier;
5. inima cu sngele din cavitile ei, splina i nu mai puin de
1/4 din plmn (din sectoarele congestionate).

61
Suplim entar, n caz dc necesitate, n alte borcane se vor pre
leva:
- uterul cu vaginul;
- rectul;
- sectoarele de piele i muchi din locurile eventualei intro
duceri a toxicului.
U ltim ele piese anatom ice se vor recolta atunci cnd este sus
pectat adm inistrarea substanelor toxicc pe aceast cale. n rest,
expertul recolteaz organe n vederea examenului toxicologic, i
nnd cont de caracterul intoxicaiei, cile de introducere i elim i
nare a toxicului i timpul scurs de la introducerea lui.
Pentru depistarea etanolului se recolteaz, de regul, cte 10 ml
de snge (din vena femural sau cavitile cordului) i urin.
Uneori, n acelai scop, se recolteaz coninutul gastric, lichidul
cefalorahidian i o parte de crcier.
Exam enul biologic. Pentru a determ ina grupa de snge, din
cavitile cordului sau din vasele mari se preleveaz 20--30 ml de
snge fluid (ntr-un flacon) i uscat (pc o bucat de tifon mpturit
n 4 straturi). Dac cadavrul se afl n stare de putrefacie avan
sat, se recolteaz circa 100 g dc muchi din regiunea coapsei
(ntr-un vas curat de sticl). Uneori (ex.: violuri asociate cu om u
cidere) se mai recolteaz i cte 3 -5 ml de bil (ntr-un flacon de
sticl) - pentru determ inarea capacitii de secreie a victimei.
Dac pe hainele cadavrului au fost depistate pete asem n
toare celor dc snge sau sperm, hainele se expediaz pentru exa
men de laborator n secia dc investigaii biologice.
Exam enul m edico-crim inalistic este necesar pentru a stabili
caracterul leziunilor, m ecanism ul producerii acestora i pentru a
identifica obiectul vulnerant. Pentru examenul fizico-tehnic se re
colteaz esuturile i organele lezate, precum i hainele.
Plgile cutanate se recolteaz n aa mod nct limea lam-
boului de piele de la limita leziune- esut intact s fie nu mai mic
de 34 cm. Obiectul se ntinde pe o bucat de carton pe care se

62
indic partea superioar i cca inferioar ale plgii, orientarea pr
ilor sale.
Oasele lezate se preleveaz ntregi sau ferestruite la o distan
dc 3-4 cm de m arginile leziunii. Craniul se prezint integral.
Toate oasele se expediaz m pachetate n hrtie curat sau n cutii
de carton.
Dac se preconizeaz un exam en spectral, m aterialul se sec
ioneaz cu foarfeccle sau cu cuitul, carc au suprafaa crom at i
neafectat. Concom itent, pentru un examen de control, se recol
teaz i un sector de esut intact (fr leziuni i depuneri) din
regiunea simetric a corpului.
Examenul diatom cclor sc efectueaz n scopul confirmrii
diagnosticului morii prin nec, mai ales n cazurile de putrefacie
avansat a cadavrului. Const n depistarea planctonului acvatic, a
diatomeelor, n organele cu circulaie term inal (splin, rinichi), n
mduva oaselor i n lichidul sinusului osului sfenoid. Pentru exa
men se vor recolta: un rinichi nesecionat i nedecapsulat, cu va
sele i ureterul legate n prealabil; splina; osul femural sau hu-
merusul (ntregi). Organele se plaseaz n vase de sticl splate de
dou ori cu ap bidistilat, iar oasele - n pachete de hrtie curat.
Instrumentele folosite la fel sc spal cu ap bidistilat.
Examenul bacteriologic i bacterioscopic se efcctueaz n
cazul n care se presupune moarte prin maladii infecioase, septi
cemie sau n urma unei intoxicaii alim entare de origine bacte-
rian. Materialul sc recolteaz n condiii sterile i ct mai tim
puriu (primele 12-24 ore dup deces), pn la apariia putrefaciei.
Sngele (20-30 ml) se recolteaz din cavitile cordului cu
ajutorul unei seringi sterile, iar din lumenul venelor mari - dup o
cauterizare term ic a zonei de ptrundere a acului. Fragm entele de
organe cu dimensiunile de circa 3x3x3 cm se preleveaz cu in
strumente sterile dup cauterizarea prealabil term ic a suprafeei
fragmentului de organ din care s-a efcctuat prelevarea. D eschide
rea i nchiderea vasului steril (fr substane antiseptice sau fi-

63
xatoare), n care se recolteaz sau se nsm neaz produsul pato
logic, se efectueaz prin flambarea dopului i gurii vasului la fla
cr.
Exam enul virusologie are o im portan major pentru stabi
lirea diagnosticului atunci cnd se presupune grip epidemic i
neuroinfecii virale (poliom ielit, encefalit etc.). Pentru examen,
n condiii strict sterile, sc recolteaz fragmente de organe, cu di
m ensiunile dc 2x2x1 cm. n caz de grip se recolteaz fragmente
de trahee, plmni, snge, precum i eliminri nazo-faringiene. n
neuroinfecii se preleveaz fragm ente dc creier i mduv a spi
nrii. M aterialul se recolteaz n vase sterile dc sticl cu glicerin
fosfatat tamponat.

6. Toaleta cadavrului

Dup examinarea cadavrului, asistentul (sau autopsierul) efec


tueaz toaleta necesar. Pentru nceput, sngele i lichidele exis
tente se evacueaz din cavitile corpului, n care sc plaseaz orga
nele eviscerate i puin rum egu dc lemn pentru absorbia restu
rilor dc lichid. Cadavrul se coase (fig. 22) cu un ac curbat i sfoar
subire, de-a lungul liniei de incizie, dinuntru n afar.

Fig. 22. Coaserea cadavrului.

64
Cavitatea cranian se um ple cu vat, hrtie sau crpe curate.
Se aaz la loc calota cranian, se trag apoi lambourile cutanate
deasupra calotei i se coase pielea la o distan mai mic de lem
de la marginile lambourilor. Suturile astfel formate se acoper ul
terior cu pr.
Segmentele oaselor (coloana vertebral, femurul etc.) prele
vate pentru cercetri suplim entare sunt substituite prin proteze de
lemn.
Dup coaserea tuturor inciziilor cutanate cadavrul se spal, se
terge, se m brac i se pred familiei pentru nhum are. Este in
terzis introducerea n cadavru a organelor de la alte cadavre.
Conform cerinelor sanitar-igienice, cadavrul poate fi pstrat n
morg nu mai mult dc 72 ore de la deces. C adavrele persoanelor
neidcntificatc sc nhum eaz de ctre reprezentanii organelor de
stare civil cu perm isiunea n scris a ordonatorului de efectuare a
expertizei.
III. PA R T IC U L A R IT I ALE T EH N IC II
I M E T O D E L O R D E CERCETARE A U N O R C A D A V R E

n practica medico-legal, n afar de metodele standard de


autopsie i cercetri investigaionale ale cadavrului, exist i unele
particulariti. n prim ul rnd, referitor la fei i cadavrele nou-
nscuilor, persoanele decedate prin diverse forme de moarte vio
lent, cadavrele dezm embrate, scheletizate, neidentificatc sau ex
humate, precum i la persoanele decedate subit n condiii extra-
spitaliceti sau n incinta instituiilor medicale. Fiecare din cate
goriile m enionate dispune de anum ite particulariti spccifice ale
tehnicii i m etodelor de cercetare, n funcie de sarcinile i proble
mele ce necesit rezolvare.

1. Cercetarea cadavrelor de fei i nou-nscui

Procedeele tehnicc de autopsie a cadavrelor de fei i nou-ns-


cui sunt, ntr-o anum it msur, specificc i difer, prin sarcinile
lor, de necropsia cadavrelor de aduli. Aceste particulariti sunt
condiionate dc problem ele adresate m edicului legist dc ctre or
ganele de drept i necesitatea rezolvrii urm toarelor aspecte spe
cifice: diagnosticul pozitiv de nou-nscut, diagnosticul maturitii
ftului, stabilirea duratei vieii intrauterine, estim area vieii extra-
uterine i a viabilitii ftului, stabilirea duratei vieii extrauterinc
i a ngrijirilor acordate ftului dup natere, a cauzei morii.
Exam enul extern va ncepe cu studierea m inuioas a tuturor
obiectelor prezentate cu cadavrul (placenta etc.) i a celor n care
ftul sau nou-nscutul a fost nfat.
Este obligatorie cntrirea cadavrului. Se efectueaz m sur
rile antropom etrice necesare: talia; dim ensiunile, circumferina i
ali indici ai capului (fig. 23), ai toracelui; ai abdomenului; distan
ele dintre apofiza xifoid a sternului i inelul ombilical, dintre
inelul om bilical i pubis; diametrul braului i bazinului pe linia

66
intertrohanteric. Se m enioneaz prezena de vernix caseosa, a
urmelor de snge i meconiu, hem oragiilor intracutanate, culoarea
i turgorul pielii, grosim ea stratului adipos subcutanat etc.

Fig. 23. Schema msurrilor capului dc nou-nscut.

Se consem neaz forma capului i fontanelele, prezena bosei


sero-sangvine, a deform aiilor i m alform aiilor capului, lungimea
prului, consistena cartilajelor nazale i ale pavilioanelor urechi
lor, starea cavitii bucale (leziuni, corpuri strine etc.).
Se descriu detaliat cordonul om bilical i placenta (dac este
prezent), indicnd aspectul captului liber al cordonului - este
rupt sau secionat (fig. 24), aspectul cicatricei om bilicale, prezena
inelului de dem arcare etc.

Fig. 24. Cercetarea extremitii distale a ombilicului


a - sectionat; b - rupt.
rt rom . iij ( i <;, toi

67
Se constat corectitudinca dezvoltrii organelor genitale: la
biei se m enioneaz sediul testiculelor (n scrot sau n canalul
inghinal, abdomen), iar la fetie - dac labiile genitale mari le aco
per pe cele mici.
Exam innd m em brele superioare i inferioare, determinm
lungimea unghiilor i prezena nucleelor dc osificare. De obicci, se
cerceteaz nucleele dc osificare Beclard, localizate n epifiza dis-
tal a femurului (fig. 25). n acest scop, se deschide cavitatea arti
cular a genunchiului prin acelai procedeu ca la maturi, apoi se
efectueaz cu cuitul cteva seciuni paralele prin epifiza distal a
femurului, orientate n direcie transversal. La ftul nscut n te r
men fiziologic aceste nuclee au o form lenticular, culoarc roic-
cenuie i un diam etru dc circa 5 -7 mm. Totodat, nuclee de osifi-
care pot fi constatate i n epifiza proxim al a tibiei (nucleul Ta-
pon), i la nivelul osului calcaneu.

Fig. 25. Cercetarea nucleelor de osificare Beclard n epifiza distal a


femurului.

Pn la examenul intern se efectueaz proba lui Dillon (dac e


posibil), prin care, radiologie, se determ in prezena aerului n
plmni i n tubul gastrointestinal.
n scopul cercetrii mai detaliate a cavitii bucale, glotei i
m uchilor gtului, incizia anatom ic ncepe la nivelul buzei inf'e-

68
rioare, trece pe linia m edian a brbiei, gt, torace i la 1,5-2 cm
mai sus de inelul ombilical se bifurc (fig. 26). De aici fiecare
ramur a inciziei ajunge pn la centrul ligam entelor inghinale,
ceea ce permite cercetarea minuioas a vaselor ombilicale.

Fig. 26. Secionarea pielii pruncului: a - n autopsia anatomo-


patologic; b - n autopsia medico-legal.

Pentru un examen detaliat al cavitii bucale, n partea iniial


a inciziei sc secioneaz mandibula, desfacndu-i-se ulterior ram u
rile n pri i tracionndu-se limba n direcie inferioar (fig. 27).

Fig. 27. Cercetarea cavitii bucale i a orofaringelui.

69
Pn la eviscerarea organocom plexului se efectueaz unele
procedee de realizare a docimaziei hidrostatice pulmonare (proba
lui Galen) i gastrointestinale (proba lui Bresslau). Pentru aceasta
se ligaturcaz: 1) traheea i esofagul mai jo s de cartilajele larin-
giene; 2) esofagul, mai sus dc diafragm; 3) stomacul, n locul
trecerii n duoden; 4) intestinele subire i gros, mai ales la nivelul
sectoarelor cu acumulri mai mari de gaze.
O rganocom plexul evisccrat se introduce ntr-un vas ncptor
umplut cu ap. Coborrea piesei la fundul vasului demonstreaz
lipsa aerului. Apoi, separat, se realizeaz docim azia hidrostatic
pulm onar i gastrointestinal. Docim azia hidrostatic pulmonar
const din introducerea separat a organelor buco-cervico-toracice
n vasul cu ap, apoi a ambilor plmni separat, verificndu-se dac
acestea plutesc. Dup aceea, cu ajutorul foarfecelui, se recolteaz
fragmente mici de parenchim pulm onar (2 3 mm) din diferite
zone ale plm nilor i se introduc n ap, pentru a se determina
dac plutesc. Cteva fragmente de parenchim pulmonar se vor com
prim a ntre degete, pentru a determ ina dac nu se elimin bule de
aer.
D ocim azia pulm onar hidrostatic are valoare practic doar
atunci cnd se execut corect, pe plmn proaspt. n cazurile dc
efectuare a respiraiei artificiale, dc putrefacie avansat i de con
gelare, docim azia va fi pozitiv; i viceversa, plmnul respirai va
da un rezultat negativ n cazul proceselor inflamatorii pulmonare
acute, la nou-nscui prem aturi, n caz de atelectazii, la plmni
recoltai de la cadavre fierte sau incinerate.
n docim azia hidrostatic gastrointestinal n vasul cu ap se
introduc organele cavitii abdominale. Dac ftul s-a nscut mort,
el cade la fundul apei. Stomacul i intestinul se perforeaz la dife
rite nivele sub ap, pentru a se evidenia prezena gazelor.
Asem ntor cclei pulm onare, docim azia hidrostatic gastroin
testinal poate fi pozitiv i n cazul naterii unui ft mort (putre
facie avansat, respiraie artificial).

70
Deschiderea capului la nou-nscui de asem enea are unele
particulariti (fig. 28). Astfel, dup cercetarea i m surarea di
mensiunilor capului, oasele craniului, fiind subiri, se secioneaz
cu foarfecele. Pentru pstrarea integritii sinusului longitudinal,
oasele craniului se secioneaz bilateral de-a lungul acestuia, la o
distan de 2 3 cm de sutura sagital, ncepnd cu scuama osului
occipital i terminnd cu osul frontal. Apoi, din ambele pri, sec
iunea sc com pleteaz cu o linie ce intersecteaz oasele parietale,
frontal i occipital, ridicndu-se astfel un capac osos larg ce dez
golete faa convex a emisferei ccrebrale i las intact sinusul
longitudinal. Creierul se extrage cu mna, foarte atent, pentru a i
se pstra la maximum integritatea. Pentru o cercctare calitativ se
recomand fixarea creierului timp de 5 zile n soluie de formol de
5%. Dup extragerea creierului se cerceteaz sinusul i cortul
cerebelos.

Fig. 28. Secionarea oaselor bolii craniene (a) i formarea


couleului (h) la nou-nscui.

Exam enul intern se termin cu cercetarea coloanei vertebrale


i a mduvei spinrii.
Pentru investigaii histopatologice se vor recolta fragmente
din cordonul i inelul ombilical, din regiunea bosei serosangvine,
din placenta i organele interne. n funcie de caz, pot fi efectuate
i alte cercetri de laborator (snge etc.).

71
2. Cercetarea cadavrului n moarte subit

M oartea subit (neviolent) se caracterizeaz prin instalare


instantanee n plin stare dc sntate, condiionat fiind de un pro
ces patologic sau de o maladie necunoscut anterior persoanelor
apropiate, adesea i decedatului. Aceste circumstanc trezesc anu
mite suspiciuni, din care motiv, cadavrele persoanelor decedate
subit devin obiectul cercetrii m cdico-legale, n scopul excluderii
morii violente. M oartea subit este obiectul de cercetare al me
dicului legist, atunci cnd aceasta survine n afara spitalelor i n
primele 24 ore dc la internare n instituiile medicale. Cauzele de
ceselor sunt diferite, ns cel mai frecvent sunt condiionate de
bolile sistem ului cardiovascular la persoanele adulte i de cele ale
aparatului respirator la copii n primul an de via.
O bservaiile i cercetrilc noastre, efectuate pe parcursul mai
multor ani, au dem onstrat cu certitudine influena negativ, n de
clanarea morii subite condiionate n special de bolile cardiovas
culare, a factorilor de risc: stresori, m eteorologici, efortul fizic
excesiv, consum area buturilor alcoolice etc. De m enionat c pot
deceda subit i persoanele aliate la tratam ent n instituiile me
dicale, starea sntii crora se agraveaz brusc printr-o decom-
pensare acut a activitii cardiovasculare pe fundalul factorului
stresor (n ateptarea interveniei chirurgicale com plicate etc.) sau
coincid cu ali factori de risc. A sem enea situaii, survenite mai cu
scam la persoanele tinere i copii, trczesc suspiciuni cu privire la
calitatea serviciilor m edicale prestate pacienilor i servesc drept
inotiv pentru adresarea rudelor rposatului cu plngeri la organele
de drept.
Lipsa inform aiilor cc in de starea sntii nainte de moarte,
dc existena sau evoluia clinic a unor boli determ in ca unica
surs obiectiv s fie rezultatele cercetrilor minuioase obinute
n cadrul autopsiei i exam enului histologic al pieselor recoltate
din organele interne ale cadavrului. n scopul excluderii eventualei
intoxicaii acute (alcoolice, narcotice etc.), obligatoriu se va pur
cede la efectuarea cercetrilor toxico-narcologice respective.

72
O atenie deosebit i cunotine spcciale necesit ca/u rile de
moarte subit la copii, mai cu seam n perioada neonatal, i aa-
numita moarte subit a sugarului. E de menionat c m edicina
contemporan prevede noiunea dc m oarte subit inexplicabil a
sugarului (n circ 25% cazuri), care reprezint de fapt un diag
nostic de excludere i se caracterizeaz prin lipsa oricror date
anamnestice i inorfopatologice n favoarea unei anum ite cauze
evidente de deces. In pofida progresului tiinei medicale, moartea
subit a sugarului rm ne pn n prezent o problem inexplicat
pc deplin i necesit o studiere m ultidim ensional n continuare.

3. Cercetarea cadavrelor n cazul m orii prin m aladii


deosebit dc contagioase

Cercetarea decedailor dc pe urm a diverselor forme de boli


deosebit de contagioase prevede respectarea unui spectru specific
de ccrine, ce vizeaz condiiilc naintate fa de morg, m surile
de prevenire a contaminrii personalului medical, procedeele teh
nice ale autopsiei, metodele de prelevare a m aterialului cadaveric
pentru investigaii suplim entare dc laborator, prevenirea rspn
dirii infecici n mediul am biant, transportarea i nhum area cadav
relor.
n aceste scopuri, normele sanitaro-epidem iologice prevd
morgi-tip cu intrri separate pentru personalul medical, pentru
primirea i eliberarea cadavrelor. M orga trebuie s dispun de ca
mer frigorific, reea dc canalizare, geamuri cu gratii m etalice i
teren pentru dezinfectarea m ijloacelor de transport. Pentru respec
tarea regimului antiepidem ic de activitate, n m org trebuie s
existe un numr suficient de uniti de m brcm inte protectoare,
vesel steril, rezerve de dezinfcctani, instrum ente spcciale, re
zerv de ap etc. n scopul asigurrii proteciei individuale a per
sonalului medical, autopsia se efcctueaz n costum e speciale
(costum antipest): or de m uam a, cizm e de cauciuc, glug (ba
tist), ochelari protectori, masc de tifon, mnui rezistente. De

73
regul, autopsia se efectueaz n cursul zilei i doar n cazuri ex
cepionale - cu ilum inare artificial. nainte de autopsie, medicul
va consulta n mod obligator instruciunile ce in de organizarea i
respectarea regimului antiepidem ic prevzut n astfel de cazuri.
Totodat, pn la autopsie se va ntiina neaprat serviciul de
m edicin preventiv din localitatea respectiv.
n caz.ul morii prin maladii deosebit de contagioase autopsia
cadavrului prezint unele particulariti. Astfel, pe masa de au
topsie se aplic pelicul de polietilen, menit s previn contactul
esuturilor cadavrului cu obicctele nconjurtoare. Intrarea n sis
temul de canalizare se blocheaz din timp. Nu se recom and evis
cerarea organelor n complcx (m etoda or), ci exam inarea lor in
situ. Avantajul acestei m etode const n faptul c sngele i con
inutul organelor interne rmn n cavitile cadavrului, astfel niic-
orndu-sc esenial probabilitatea infectrii obiectelor nconjur
toare. Totodat, pentru lim itarea volumului materialului biologic,
nu se recom and folosirea apei curgtoare.
Pentru cercetri bacteriologice i virusologice se recolteaz
material din cele mai m odificate (suspecte) sectoare, la hotarul cu
esutul nem odificat al organului. Instrumentele se dezinfecteaz
din tim p cu spirt i se flam beaz la flacra spirtierei. Sngele din
cord i coninutul bulelor tegum entarc se recolteaz cu ajutorul
pipetei sau seringii i se introduce n eprubete sterile. Fiecare pies
cadaveric se introduce n flacoane separate, ermetizate cu dop. Se
recom and a sc evita atingerea m aterialului infectat de gtul flaco
nului i ptrunderea substanelor dezinfectante n interiorul flaco
nului sau pe piese.
n scopul cercetrilor histologicc sc preleveaz material din
organele respective. Piesele cu dim ensiunile 1x1x0,5 cm sau pl
cue cu o grosim e dc pn la 0,5 cm se fixeaz n soluie dc formol
de 10% cu un volum de peste 20 ori mai mare dect cel al pie
selor. D up 10 zile de la nceputul fixrii, materialul poate fi supus
prelucrrii ulterioare. M aterialul recoltat pentru cercetri bacterio
logice i histologice poate fi utilizat i n scopul cercetrilor sero-

74
logice. Pe fiecare flacon se va scrie prenum ele i num ele persoanei
decedate, data decesului, coninutul flaconului, data recoltrii, da
tele medicului. n mod separat se ntocm ete i o ndreptare adre
sat laboratorului respectiv, indicndu-se aceleai informaii.
Dezinfecia locului de munc, a instrumentelor i a altor obiecte
din morg este un procedeu obligatoriu i important n cazul de
pistrii maladiilor deosebit de contagioase. Persoanele care vor
efectua dezinfecia curent i final a localului vor fi m brcate n
costume i nclm inte speciale. Flacoanele n care se expediaz
materialul pentru cercetri bacteriologice, virusologicc i histolo-
gice vor fi bine nchise cu cpcele, gturile se vor acoperi cu
hrtie special sau mnui de latex (cauciuc) i se vor ligatura. Bi-
xurile cu materialele respective sc terg cu soluii dezinfectante i
sc sigileaz.
La finele autopsiei, n cavitile toracic i abdom inal ale
cadavrului se introduc tifon sau alt material m bibat cu soluii
dezinfectante, iar deasupra se presar clorur de var sau cloramin.
Cadavrul sc coase minuios prin m etoda obinuit, se terge cu
soluie dezinfectant, se m brac n hainele prezentate de rude, se
nvelete ntr-o plapum m bibat cu soluie dezinfectant i se
aaz n sicriu, pe fundul cruia i deasupra cadavrului se aplic
un strat dc clorur de var. Sicriul se cptuete pe dinuntru cu
muama medical (sau pelicul de polietilen), iar capacul lui se
prinde n cuie.

4. Examinarea persoanelor decedate n staionar

Examenul medico-legal al persoanelor decedate n instituiile


medico-sanitare prezint unele dificulti cauzate de:
a) schim brile morfologice ale leziunilor corporale prin pro
cese naturale de vindecare, prin com plicaiile tardive de origine
infecioas i nccrotic etc.;

75
b) leziunile iatrogene, mai ales din timpul reanimrii (fracturi
costale i stcm ale, rupturi de organe, perforri de vase sangvine,
pulmoni i cord prin catctere etc.);
c) transfuzii m asive (n procesul combaterii ocului, hem ora
giilor etc.);
d) deteriorarea diferitor urme (dc snge, sperm, factori supli
mentari ai mpucturii etc.) n procesul acordrii asistenei medi
cale.
In astfel dc cazuri, o valoare deosebit prezint datele privind
leziunile corporale prim are desem nate n foaia de observaie cli
nic. Dc aceea, pn la necropsie, medicul legist va studia toate
actele m edicale pe num ele persoanei n cauz, notnd n partea
descriptiv a raportului dc expertiz (sau de examinare) toate da
tele necesare pentm elaborarea concluziilor: starea general a bol
navului i aspectul leziunilor corporale la internarea n staionar,
evoluia traumei (bolii), descrierea interveniilor medicale, rezulta
tele investigaiilor instrum entale i de laborator, diagnosticul cli
nic definitiv.
E de dorit ca la autopsie s asiste medicii curani (cu consim
m ntul ordonatorului), care i pot da medicului legist explicaii
privitor la cazul cercetat.
Autopsia cadavrului se efectueaz n conform itate cu regula
mentele n vigoare, cercetndu-se i urmele interveniilor medi
cale. Se fixeaz starea suturilor, mai ales la nivelul organelor in
terne, calitatea ligaturilor vasculare, permeabilitatea anastomoze-
lor. Pentru elucidarea particularitilor morfologice ale leziunilor
suturate, cu foarfccele se nltur toate suturile. Fracturile osoase
se exam ineaz cu o atenie deosebit, fiindc ele sunt mai puin
expuse schim brilor de regenerare, pstrndu-i aspectul primar
timp ndelungat.
Recoltarea obiectelor pentru investigaiile suplimentare dc la
borator se efectueaz conform regulilor generale.

76
M embrele amputate, organele extirpate i m arginile plgilor
dac acestea s-au pstrat sunt supuse unui exam en m edico-legal.
Corpurile strine depistate n procesul interveniilor chirurgicalc
(gloane, alice, lame de cuit etc.), dup descrierea efectuat de
ctre medicul legist, se transm it organelor de drept.

5. Cercetarea cadavrului n moarte violent

Cel mai volum inos com partim ent al medicinii legale l re


prezint cercetarea cadavrelor persoanelor decedate n urma diver
selor traumatisme, determ inate de aciunea factorilor mecanici,
fizici, chimici etc. Fiecare dintre ele dispune de anum ite particu
lariti de cercetare, m etode de aplicare, manifestri clinico-m or-
fologice i interpretri medico-legale. In m ajoritatea cazurilor,
moartea violent se datoreaz aciunii agenilor mecanici.
Agenii mecanici includ corpurile contondente, obiectele
ascuite, armele de foc i dispozitivele explozibile. Aceti factori
traumatici se deosebesc esenial prin specificul m ecanism ului de
aciune i caracterul leziunilor produse. Dintre principalele posibi
liti de ccrcetarc i obiectivizare a leziunilor mecanice, indiferent
dc agentul traumatic, fac parte:
a) metodele fr m odificarea caracterelor fizice i chim ice ale
obiectului - macroscopic, stercom icroscopic, radiologic, ultra-
soiiografic, traseologic, fotografic, n raze ultraviolete i n raze
infraroii;
b) metodele cu modificai ea caracterelor obiectului: chimic (prin
contact i difuzie, electrografic. m icrocristalic, crom atografic),
microscopic (histologic, histochim ic) i spectral;
c) modelarea anum itor condiii experim entale de producere a
leziunilor;
d) calcularea teoretic i com puterizat a inform aiilor.
n unele forme de traum atism e mecanice, n procesul de
autopsie se efectueaz suplim entar anum ite procedee tehnice, sc
fac probe preliminare (pneumotorax, embolie), se secioneaz e

77
suturile moi din regiunile posterioare ale corpului, se deschide co
loana vertebral etc.
Cercetarea leziunilor mecanice la autopsia medico-legal a
cadavrului se va considera deplin i eficient doar dup o exam i
nare atent i m inuioas a tuturor regiunilor corpului, a com ple
xului de esuturi moi, oase i organe interne. Deosebit de atent
trebuie exam inat partea piloas a capului i aa-numitele locuri
ascunse - cavitile nazal i oral, canalcle auditive i regiunile
de dup pavilioanele urechilor, pliurile gtului i cele inghinale,
fosele axilare, glandele mamare i regiunea perineului.
La exam enul extern se vor descrie obligatoriu particularit
ile m orfologice ale tuturor leziunilor mecanice, care includ:
1. Localizarea leziunii (se fixeaz regiunea anatomic i
suprafaa ei, distana n centim etri de la punctele de reper).
2. nlim ea de la plante (pn la poriunea inferioar a
leziunii).
3. Tipul leziunii (echim oz, excoriaie, plag, fractur etc.).
4. Forma leziunii (se com par cu figurile geometrice; dac
forma nu poate fi com parat, se indic de fo rm neregulat).
5. O rientarea leziunii (fa de linia median a corpului, or
ganului, osului).
6. Dimensiunile leziunii (lungimea, limea, profunzimea, nl
imea) n centim etri;
7. C uloarea leziunii i a regiunilor adiaccntc.
8. C aracterul suprafeei leziunii (relieful, culoarea).
9. C aracterul m arginilor, pereilor, capetelor, fundului
leziunilor.
10. Prezena depunerilor sau im puritilor eterogene (n
cadrul leziunii sau n jurul ei).
11. Starea esuturilor adiacente.
12. Prezena sau absena hem oragiei n esuturile lezate i
alte semne ce reflect vitalitatea producerii leziunii.
13. Prezena sau absena semnelor de regenerare a leziunii.

78
De m enionat c, pentru identificarea obiectului vulnerant,
medicul legist va indica acele sem ne i particulariti morfologice
care reflect forma, caracterul suprafeei i alte proprieti impor
tante ale obiectului. Fixarea leziunilor pe scheme-imagini ale cor
pului, ale regiunilor anatom ice va facilita nelegerea caracterului
lezional.
n traum atism ele prin obiecte contondente medicul legist
trebuie s obin obligatoriu un spectru suplim entar de informaii,
pentru a stabili:
mecanismul dc formare a fiecrei leziuni n parte i a tu
turor leziunilor din regiunea respectiv n ansamblu;
tipul aciunii traum atice capabil s produc astfel de le
ziuni;
procesul defonnativ (dup carcasa osoas) al regiunii date;
numrul aciunilor traum atice i locul lor dc aplicare;
direcia i unghiul de aciune ale forei cinetice;
suprafaa de interaciune a obiectului vulnerant cu corpul
victimei;
caracterul suprafeei de interaciune a obiectului vulnerant
capabil s formeze pe corp anum ite urme specifice;
eventuala poziie a victimei n m om entul traum atizrii;
prezena pe hainele decedatului a unor sem ne (urme) ce
caracterizeaz forma de aciune traum atic etc.
Jn traum atism ele rutiere, suplim entar la inform aiile men
ionate, se vor mai stabili:
semnele i urmele traum atism ului de trafic rutier;
formele i fazele de traum atizare caracteristice unui anumit
tip de vehicul;
prile m ijloacelor de transport cu care puteau fi produse
leziunile depistate;
poziia victimei fa de main n timpul traum atizrii;
locul prim ar de aplicare a loviturii;
direcia i locul de traversare a corpului cu roile;
locul victimei n salonul mainii etc.

79
n p re c ip ita re se vor mai stabili:
sem nele i urmele de pe m brcm inte, nclminte i
corpul victimei, caracteristice precipitrii;
tipul precipitrii (liber, pe scri, activ sau pasiv, coor
donat sau nccoordonat);
faza precipitrii;
mecanismul traum atizrii n cadrul diverselor faze i
condiii dc precipitare;
localizarea leziunilor primare (locale) i secundare;
posibila variant de aterizare a victimei (pe cap, picioare);
vitalitatea precipitrii;
coinciderea volum ului lezional cu nlimea de la care se
presupune precipitarea (cdcrea).
n leziunile balistice trebuie s se stabileasc:
prezena i localizarea plgii mpucate;
specificul (glonte, alice, schije) i caracterul plgii (transfi-
xiant, oarb, tangenial);
localizarea orificiilor de intrare i de ieire ale plgii;
numrul m pucturilor, distana lor de la plante;
distana tragerii (cu eava lipit, apropiat sau mare);
direcia canalului de rnire pe tot traiectul su;
tipul armei din care s-a tras (de foc, de vntoare);
poziia victimei n momentul tragerii:
=> accesibilitatea regiunii traum atizate pentru tragere cu mna
proprie;
corespunderea numrului leziunilor de pe haine cu al celor
de pe corpul victimei.
n leziunile cu obiecte ascu ite trebuie s se determine:
prezena leziunilor produse prin obiecte ascuite, localiza
rea, orientarea lor, nlim ea de la plante;
dimensiunile fiecrei plgi, caracterul marginilor, capetelor ci;
existena i direcia canalului de rnire;
prezena n regiunea plgii a particulelor eterogene, a ur
melor de rugin etc.;

80
caracterul morfologic al firelor de pr depistate n regiunea
plgii i pe instrumentul suspectat de producerea traumei;
grupa de snge a victimei i a urm elor de pe obiectul sus
pectat etc.
n asfixiile mecanicc se stabilesc forma (spnzurare, strangu
lare cu laul, sugrum are etc.) i sem nele specifice; caracteristica
anului de spnzurare sau de strangulare cu laul, localizarea,
orientarea i vitalitatea lui; prezena sem nelor de aciuni violente
sau de autoaprare etc.
n intoxicaiile acutc diagnosticul m edico-legal se bazeaz pe
un complex de informaii: circum stanele evenim entului, datele
din docum entele m cdicalc (n cazul existenei), rezultatele auto
psiei i cercetrilor suplim entare de laborator (toxico-narcologice,
histologice, botanice etc.). Sursele intoxicaiilor sunt celc mai
diverse, n care att tabloul clinic, timpul instalrii morii, ct i
modificrile m orfologice constatate la necropsie dispun de parti
culariti specifice, din care motiv uneori este dificil s se concre
tizeze cauza nem ijlocit a morii. Deseori, n practica medico-
legal se stabilete diagnosticul intoxicaie cu toxic necunoscut .
Accasta se refer mai ales la cazurile dc deces la dom iciliu, situaii
n care lipsesc inform aiile referitoare la sursa intoxicaiei. i doar
rezultatele cercetrilor suplim entare de laborator indic substan
ele cu care s-a produs intoxicaia.
Cu o deosebit atenie trebuie exam inate intoxicaiile alim en
tare n mas (n grdinie de copii, coli, cantine etc.), atunci cnd
organul de urmrire penal cerceteaz cauzele intoxicaiilor cu im
plicarea specialitilor din sistemul sanitar-epidem iologic, m edi
cilor legiti i persoanelor cu atribuii de rspundere n aceast
privin. Sunt cunoscute dou grupe mari de intoxicaii alimentare:
a) de origine nebacterian sau cu produse care conin substane
otrvitoare (ciuperci, plante otrvitoare, pesticide etc.); b) de ori
gine bacterian. Din ultim a grup fac parte m icroorganism ele gru
pei paraifoide (salmonella) sau bacteriile condiionat patogene

81
(E. coli etc.). Intoxicaiile alim entare pot fi provocate i de toxi
nele bacilului botulinic, stafilococ etc. n aceste cazuri sunt nece
sare cercetri specifice dc laborator (botanice, bacteriologice etc.)
pentru stabilirea originii intoxicaiei.

6. Exam inarea cadavrelor ncidentificate,


dezm em brate i scheletizate

n cadrul exam inrii cadavrelor persoanelor neidentificate,


dezm em brate i scheletizate, pc lng problem ele obinuite (cauza
i data morii, caracterul i m ecanism ele de producere a leziuni
lor), medicul legist are i sarcini suplim entare (a stabili vrsta,
talia, sexul victimei, semnele individuale etc.), orientate spre iden
tificarea persoanei decedate.
Identificarea reprezint o activitate medico-legal com plex
de culegere, consem nare i analiz a unor date specifice n vederea
contribuirii la stabilirea identitii unei persoane decedate i in
clude urmtoarele etape principale: 1) depistarea pe cadavru a
sem nelor ce caracterizeaz particularitile individuale ale aces
tuia; 2) cutarea, n baza datelor obinute, a persoanelor disprute;
3) evidenierea caracterelor individuale (pc cadavru), ce corespund
cu cele ale persoanei disprute; 4) stabilirea identitii dintre ca
davrul cercetat i persoana disprut. Este de menionat faptul c
de identificarea persoanei se ocup organul de urmrire penal cu
concursul medicului legist.
Determ inarea particularitilor individuale este bazat pe
exam inarea hainelor, descrierea portretului vorbit i a semnelor
specifice dc pe cadavru. La descrierea hainelor i nclmintei se
vor nota: denum irea obiectului, fasonul, msura, calitatea stofei,
m arca fabricii, gradul de uzur, urmele dc reparaie, caracterul
im puritilor i leziunilor, coninutul buzunarelor etc.
Din trsturile exterioare ale cadavrelor persoanelor necunos
cute vor fi menionate: talia, constituia, particularitile toracelui
(de ciubotar, butoi, rahitic etc.). Portretul vorbit const n carac

82
terizarea m inuioas a urm toarelor detalii: forma general i par
ticularitile feei, frunii, sprncenelor, ochilor, nasului, gurii, bu
zelor, brbiei, pavilioanelor urechii, culoarea i forma prului, par
ticularitile odonto-stom atologice ctc. O atenie deosebit se va
atrage unor semne specifice: tatuaje, cicatrice, alunie, bonturi post
operatorii etc.
n procesul cercetrii cadavrelor dezm em brate, n primul rnd
trebuie stabilite:
1. Apartenena dc specie a prilor de cadavru, adic aparin
omului sau unui animal. Dac acestea nu sunt ntr-o stare avansat
de putrefacie i sunt prezente unele oase sau un os ntreg, pro
blema i gsete soluionarea printr-un exam en medico-legal ex
terior. n caz contrar, sc va apela la cercetri serologice, gencticc
i macro-microscopice comparative.
2. Partea anatom ic a corpului. Problem a se rezolv n
baza cercetrii anatomice a prii de cadavru, inclusiv m icrosco
pice - cnd exist o astfel de necesitate.
3. Apartenena obiectelor biologice unuia sau mai m ultor
cadavre. Sc face o cercetare com parativ a sem nelor generale i
particulare ale tuturor prilor de cadavru, ale liniilor i planurilor
de dezm embrare a esuturilor moi, ale articulaiilor i ale oaselor,
menionndu-se coincidena configuraiei contururilor cu relieful
suprafeelor de dezm embrare. Pentru identificarea persoanei vor fi
utilizate reaciile serologice i alte m etode de investigaie.
4. Apartenena prii de cadavru unei piese anatom ice am
putate n timpul operaiilor chirurgicale. esuturile moi ale pre
paratelor anatom ice au semne de aciune a substanelor conserva
toare (sol. 10% formol). Preparatele osoase sunt fr esuturi moi,
dc obicei degresate, albe (prin aciunea apei oxigenate).
Prile de corp am putate drept urm are a interveniilor chirur
gicale pot avea urme caracteristice: pielea prelucrat cu tinctur de
iod, suturi i ligaturi chirurgicale, urme de incizii chirurgicale, de
ferestruire a oaselor etc.

83
5. M ccanism ul de producere i identificarea obiectul
prin care s-a produs dezm em brarea. M ecanismul de producere
a dezm em brrii sc va stabili in baza particularitilor morfologice
ale leziunilor dc pe cadavru sau (i) dc pc prile amputate. Pentru
identificarea obiectului prin care s-a produs dezm embrarea vor fi
ncccsare i cercetrile traseologice.
Expertiza m edico-legal a cadavrelor scheletizate presupune
depistarea (n primul rnd) a sem nelor m orfologice ce caracteri
zeaz persoana n cauz. Pc oase aparte sau oseminte se va de
term ina specia, rasa, talia, sexul, vrsta, semnele individuale etc.
Obiectul vulnerant va fi stabilit prin examenul morfologic (macro-
i m icroscopic) al eventualelor leziuni. Constatarea cauzei morii
practic e im posibil, mai ales n lipsa sem nelor provenienei vitale
a leziunilor. Ce-i drept, examenul toxicologic al oaselor poate
evidenia unele substane toxice (de pild, compuii arsenului), iar
cercetarea mduvei oaselor poate scoate n eviden planctonul
diatom eic (n m oartea prin nec).
De reinut c, n cazurile cercetrii cadavrelor neidentificate,
dezm em brate i scheletizate, obiectele supuse examinrii vor fi
fotografiate, se va folosi un spectru larg de cercetri suplimentare
dc laborator, vor fi exam inate m inuios eventualele documente
medicale, radiogram ele, protezele dentare, vor fi confecionate
mti postum e etc. N u rareori se cerceteaz i cadavrele persoa
nelor exhum ate.
Exhum area este un procedeu de dezgropare a cadavrului n
m orm ntat n vederea unei examinri (autopsii) sau reexaminri.
Exhum area este organizat i dirijat de ctre reprezentanii orga
nelor de drept, cu respectarea cerinelor sanitar-igienice. La faa
locului, m edicul-specialist va nota starea (uscat, umed etc.) i
caractcrul (nisipos, Iutos, calcaros, negru etc.) pmntului. Se
m enioneaz starea sicriului. Dac acesta este deteriorat i exist
suspiciuni de otrvire, se vor recolta probe dc pmnt din prile
laterale, de deasupra i dedesubtul sicriului. Cadavrul exhum at se
transport n m org pentru cercetare sau se exam ineaz la locul

84
dezgroprii. Atunci cnd sunt depistate numai osem inte, acestea se
recolteaz pentru examinare n condiii optime. Raportul de exper
tiz a cadavrului exhumat se redacteaz n mod asem ntor auto
psiei obinuite.

7. Cauzele morii n leziunile mecanice

n traum atism ele mecanice m oartea este condiionat de o


leziune concret sau de com plicaiile generate de aceast leziune.
Se tie c traum atism ele mecanice pot fi cauza decesului unei
persoane atunci cnd leziunile sunt incom patibile cu viaa, intere
snd organele de importan vital. Spre exem plu, dezm em brarea
corpului, traum atizarea creierului (lezarea creierului prin glonte,
obiecte despictoarc, contondente), cordului (rupturile inimii sau
ale vaselor m agistrale n precipitri, leziuni prin obiecte ascuite
etc.).
Cele mai frecvente complicaii m ortale de pe urm a leziunilor
sunt ocul traumatic, hemoragiile, aspirarea sngelui, com prim a
rea organelor vitale prin snge sau aer, emboliile, toxicoza post-
traumatic, insuficiena renal, respiratorie, precum i com plica
iile de ordin infecios.
O cauz a decesului poate fi ocul traum atic, care se insta
leaz drept reacie a organismului la traum i reprezint o d e
reglare a circulaiei sangvine periferice, cauzat de excitaia m e
canic a formaiunilor nervoase. Patogenetic, ocul traumatic ge
nereaz o hipoxie tisular. ocul traum atic se manifest prin
dereglri hemodinamice, respiratorii i metabolice. Diagnosticul
lui se bazeaz pe datele clinice existente n traumele masive (trauma
ocogen) i pe modificrile m orfologice corespunztoare stabilite
la necropsie n organele interne (plm n i rinichi de oc).
O alt cauz frecvent a decesului n traum atism ele mecanice
este hemoragia acut (ocul hipovolemic) , care se dezvolt ca
urmare a lezrii unor vase de calibru mediu i mare. M oartea unei
persoane adulte survine la pierderea a 22,5 1 de snge (40-50% ).

85
ns n cazul lezrii unor vase de calibru mare, moartea poate sur
veni i la pierderi de pn la 1 1 de snge. Copiii, bolnavii i per
soanele cu o rezistena m ic a organism ului pot muri n urma unei
hem oragii relativ mici. H em oragia poate avea loc att n cavitile
corpului (hem oragie intern), ct i n afara acestora (hemoragie
extern). Drept semne m orfologice ale unei hemoragii acute sunt
considerate: paloarea tegum entelor, lividiti cadaverice insulare
sau absente, ischem ia organelor interne, prezena hem oragiilor sub
endocardul ventriculului stng al cordului (petele Minakov).
Aspirarea sngelui drept cauz a morii poate fi nregistrat
preponderent n plgile gtului cu lezarea vaselor sangvine, la
fracturile oaselor bazei craniului i scheletului facial. Diagnosticul
m orfologic se bazeaz pe depistarea n cile respiratorii a sngelui
i a cheagurilor sangvine.
Hem oragiile abundente i hem atoam ele pot cauza, prin sn
gele revrsat, com prim ri ale organelor. Sunt periculoase hem ora
giile n spaiul pericardic (tam ponada cardiac), precum i revrsa
tele sangvine intracerebrale (epi- i subdurale, subarahnoidiene,
intracerebrale, intraventriculare). Letale sunt considerate acum ul
rile sangvine ce depesc 250 ml n cavitatea pericardic i 100 ml
n cavitatea cranian.
Com prim area organelor interne poate avea loc nu doar prin
snge, ci i prin aer. Pneum otoraxul genereaz deplasarea organe
lor mediastinului i poate fi cauza decesului. Cel mai periculos
este pneum otoraxul n supap, deoarece permite acumularea conti
nu a aerului n spaiul pleural.
Stopul cardiac reflector poate fi cauza morii n cazul exci
trii m ecanice a zonelor reflectoare (regiunea precordial, zona
sinusului carotid, a plexului celiac). Diagnosticul stopului cardiac
reflector este dificil; el se bazeaz preponderent pe semne indi
recte (hemoragii n regiunile zonelor reflectoare).
Em bolia gazoas reprezint o consecin a lezrii vaselor ve-
noase de calibru mare i const n ptrunderea aerului n circulaia
sangvin i stoparea acesteia. Em bolul gazos apare n circulaia

86
mare, se vehiculeaz spre atriul drept, ventriculul drept i artera
pulmonar. M oartea prin em bolie gazoas se diagnosticheaz prin
probele respective.
Embolia lipidic este o consecin a fracturilor oaselor tubu
lre mari sau a strivirii im ense a esutului adipos. Em bolia vaselor
pulmonare se nregistreaz relativ rar, deoarece pentru survenirea
morii este necesar blocarea a cel puin dou treimi din vasele
pulmonare. Mai frecvent se produce em bolia lipidic a vaselor
cerebrale.
Embolia tisular se nregistreaz foarte rar i reprezint o
consecin a zdrobirii esuturilor moi.
Complicaiile traumelor, generatoare de deces, pot fi divizate
n infecioase i neinfecioase.
Tromboembolia este o complicaie frecvent a traumelor m em
brelor inferioare. Pe fundalul inflam aiei intimei venelor (trom -
boflebit) se dezvolt trom bi, care, dezlipindu-se, sunt vehiculai
spre arterele pulmonare.
Anevrism ele traumatice pot fi cauza decesului n perioada
posttraumatic recent sau tardiv, avnd un caracter latent.
Intoxicaia cu produse de dezintegrare a esuturilor (toxicoz
posttraumatic) se dezvolt n cazurile com prim rilor ndelungate
i strivirii esuturilor, n special a celui muscular (crush-syndrome).
Necroza esutului m uscular i m ioliza condiioneaz eliberarea
unei cantiti importante de m ioglobin, fapt ce genereaz blo
carea canaliculelor renale i respectiv insuficiena renal acut.
Insuficiena respiratorie este o alt cauz a decesului, legat
de complicaiile neinfecioase ale traum elor, n special ale celor
penetrante n cavitatea pleural, cu dezvoltarea pneum otoraxului.
Insuficiena respiratorie se poate dezvolta i n cazul leziunilor
pulm onare nsemnate, i n rezultatul com plicaiilor de ordin in-
fecios (pneumonia).
Complicaiile infecioase apar n perioadele tardive ale trau
melor i pot fi intratisulare (abces, pneum onie), intracavitare (peri-
tonit, meningit) i generalizate (septicemie). O com plicaie in-

87
fecioas, caracteristic plgilor im purificate cu sol, este tetanosul,
care reprezint o infecie anacrob i condiioneaz decesul prin
asfixie m ecanic sau paralizie a centrelor respirator i cardiovas
cular.
ntre m oarte i traum atism exist o legtur de cauzalitate di
rect sau indirect. Uneori, aceast legtur este evident, alteori,
moartea survine prin com plicaii. Atunci cnd dup provocarea
leziunii m ecanice i pn la deces trece un timp ndelungat, le
gtura de cauzalitate este discutabil, dar ea poate li demonstrat
prin persistena anum itor caractere m orfologice traum atice (frac
turi etc.).

8. M anifestrile intravitale

Stabilirea provenienei vitale a leziunilor are o importan


deosebit, deoarece, n ultim instan, permite soluionarea multor
problem e de ordin judiciar. Diferenierea leziunilor vitale de cele
produse post-m ortem este relativ uoar, cnd de la producerea
leziunilor i pn la deces au trecut nu mai puin de cteva ore. i
este foarte dificil, dac leziunile au fost provocate n perioada
agonal sau imediat dup moarte.
Leziunile postm ortale sunt de origine accidcntal sau volun
tar. Cele accidentale p o t fi produse de anim ale carnivore sau de
roztoare, de unele insecte, prin m anopere dc reanimare, in timpul
transportrii i autopsiei cadavrului. Cele voluntare sunt produse,
de regul, pentru disim ularea unei crime, cadavrul fiind plasat pc
calea ferat, aruncat de la nlim e, spnzurat, nccat etc. O inter
pretare greit a leziunilor produse dup moarte poate avea drept
consecin erori judiciare grave.
Reacia vital reprezint un com plex de modificri generale i
locale, care survin n organism ul viu drept rspuns la aciunea
unui agent traum atic (m ecanic, fizic, chimic). Toate aceste m odifi
cri in dc existena circulaiei sangvine, respiraiei, digestiei, se
creiei i excreiei. Ele depind de natura agentului traumatic, de

88
starea sntii i reactivitatea organism ului, dc tipul i gravitatea
leziunii, de localizarea acesteia, precum i de ali factori sau parti
culariti individuale ale organism ului viu.
Drept reacii vitale generale sunt considerate modificrile post-
traumatice survenite la nivelul sistem elor nervos central, endocrin,
umoral, circulator, pc cnd cele locale cuprind toate modificrile
aprute ca reacie la aciunea agentului traum atic la nivelul apli
crii forei.
Din reaciile locale fac parte: inflamaia, hem oragia i infil
tratul hemoragie, coagularea sngelui, retracia esuturilor, proce
sele distrofice i nccrotice, m odificrile hem oglobinei i ccle
enzimatice etc.
Reaciile vitale generale includ: aspiraiile pulm onare i inge
rarea, embolia (tisular, gazoas), m odificrile circulatorii, endo
crine, umorale, dism etabolice etc.
Unele semne vitale denot doar c victima, n m om entul
agresiunii, era n via; altele m rturisesc i despre cauza morii
sau despre modificrile posttraum atice mai tardive. D intre acestea
vom evidenia: stropiturile de snge provenite dintr-o arter sec
ionat, bltoacele de snge produse dintr-un vas sangvin m are
lezat, prezena carboxihcm oglobinei n snge i n esutul m us
cular n cazul intoxicaiei cu monoxid de carbon, prezena funin
ginii n alveolele pulm onare n caz de m oarte n incendii, peteiile
subpleurale (Paitauf) i ciuperca necatului n subm ersie, peteiile
hemoragice pe m ucoasa stom acului (Vinevski) i a bazinetelor
renale (Fabrikantov) n caz de m oarte prin hipotermie, peteiile
hemoragice subendocardiale (M inakov) n hem oragiile acute etc.

8.1. Fenom enele vitale locaic

Inflamaia. Aceast m anifestare indic cu certitudine un ca


racter vital al leziunilor. Despre originea vital a leziunii vor m r
turisi toate componentele m acroscopice (hiperem ia rubor, tume-
facia edematoas - tum efiere, infiltrat sero-sangvinolent cu for-

89
de cruste) i m icroscopice (m arginaia leucocitelor n capi
lare, infiltraia leucocitar, diapedeza i fagocitoza, liza celular)
ale inflamaiei.
Exist diferite opinii cu privire la timpul apariiei caracterelor
de inflam aie n leziuni. Se consider c prim ele semne ale infla
m aiei sunt reaciile leucocitare (creterea leucocitozei, margi
naia, diapedeza, aglom errile peri vasculare). Reacia leucocitar
poate fi perceput de la 2 -3 pn la 24 ore dup traum. Dup
J. Rakallio i ali autori, succesiunea fenom enelor microscopice
posttraum atice este urmtoarea: la o or apare ATP-aza, la 2 ore -
esteraza, la 4 ore - am inopeptidaza, la 6 ore - fosfataza acid, la
8 ore - fosfataza alcalin i leucocitele, iar dup 16 ore apar
celulele sangvine m ononucleare i m acrofagele. Cu alte cuvinte,
gradul de m anifestare a reaciei de inflam aie este direct propor
ional cu tim pul scurs de la traum i pn la deces. Mai exist i
ali factori responsabili, cum ar fi: felul, localizarea i dim ensiu
nile leziunii, reactivitatea organism ului, genul agentului traumatic.
Hemoragia. Cantiti mari de snge la faa locului, mbibarea
hainelor cu snge, prezena lui n cantiti considerabile n cavi
tile corpului (cranian, pericardic, pleurale, abdominal), ane-
m izarea organelor interne, echim ozele, peteiile hemoragice sub-
endocardiale -- toate acestea denot caracterul vital al leziunilor.
U nele leziuni produse im ediat dup deces pot sngera, mai cu
seam cele situate n zonele de hipostaz. Totui, post-mortem se
revars o cantitate m ic de snge, organele interne fiind anemizate
incomplet.
Infiltraia hem oragic a esuturilor traum atizate este unul
dintre cele mai im portante sem ne m acroscopice ale reaciei vitale
locale. D ar acest semn nu ntotdeauna are deplin certitudine, din
m otivul c extravazatele sangvine pot aprea i post-mortem, fapt
ce im pune o exam inare m icroscopic n prim ul rnd a ganglionilor
limfatici regionali, n care pot fi evideniate elementele figurate
ale sngelui i ale hem osiderinei.

90
n literatura de specialitate se m enioneaz posibilitatea for
mrii revrsatelor sangvine postm ortale (n prim ele ore dup de
ces), citndu-se, pentru confirm are, datele cercetrilor experim en
tale pe cadavre. Com parativ cu cele de provenien vital, revrsa
tele sangvine intratisulare i echim ozele traum atice postm ortale
sunt, de regul, de dim ensiuni mici, nu formeaz cheaguri, nu
mrul de leucocite este redus, edem ul traum atic lipsete. D iagnos
ticul macroscopic trebuie confirm at prin cercetri m icroscopice.
Anemia visceral, care nsoete hem oragiile abundente, este
un semn deosebit de im portant al hem oragiilor vitale. Sngele se
poate acum ula n cavitile organism ului sau se poate scurge n
afara acestuia, fiind depistat la faa locului.
Coagularea sngelui. Fenomenul n cauz este un criteriu
important al diagnosticului diferenial dintre leziunile vitale i cele
postmortale (cu excepia cauzelor de moarte rapid). Coagularea
sngelui dispare treptat dup deces. Se va ine cont de relaia
dintre cheag i esuturile limfotrofe, de dim ensiunile i consistena
cheagului. Cheagul vital este stratificat i ader la esuturile adia
cente. Capacitatea de coagulare se datoreaz fibrinei. De aceea,
prezena acesteia n cheag vorbete despre vitalitate. U n semn
vital cert al coagulrii sngelui este trom boza - ea reprezint o
coagulare intravascular.
Retracia esuturilor. Drept semn al reaciei vitale, retracia
esuturilor const n ndeprtarea m arginilor plgii, ceea ce cre
eaz iluzia lipsei dc substan. A ceast proprietate variaz de la un
esut la altul i depinde de vrsta victim ei, de particularitile
structurale ale esuturilor i ale leziunilor etc. Capacitatea de a se
retracta este mai pronunat la piele i muchi, mai cu seam dac
fibrele elastice i musculare sunt produse la un anum it tim p de la
moarte. Se recom and ca, n fiecare caz aparte, acest fenom en s
fie analizat n complex cu alte modificri cu caracter vital.
Procesele distrofice i necrotice. Procesele distrofice, necro-
biotice i necrotice servesc drept reper n diferenierea leziunilor
vitale de cele postmortale. esuturile traum atizate se caracteri

91
zeaz prin devitalizarea celulclor implicate n proccs. n cazul unei
mori rapide, aceste modificri nu reuesc s apar. Procesul de
necrotizarc se constat mai frecvent n esuturile din marginile le
ziunilor. Este necesar s se evalueze valoarea metacromazici, drept
criteriu de difereniere a leziunilor vitale de cele postmortale. M o
dificrile regresive ale esuturilor traum atizate trebuie scoase n
eviden prin cercetri histologice i histochimice.
Modificrile hemoglobinei. Transformarea hemoglobinei poate
fi considerat drept m odificare cu caracter vital. n primul rnd,
aceasta se refer la apariia hem osiderinei i hematoidinei. Prima
apare la a 2 -a -a 3-a zi de la traum atism , iar a doua la a 10-a zi
de extravazare. Schim brile de culoare ale revrsatelor sangvine
(echim ozelor) traum atice, drept urmare a m odificrilor hemoglo
binei, sunt reacii cu caracter vital.

8.2. Fenom enele vitale generale

n cazul traumatizrii esutului muscular (ex.: crush-syndrome),


n urin i n tubii renali poate fi constatat apariia mioglobinei.
m ioglobinuria fiind considerat o reacie vital cert.
A spiraia pulm onar i ingerarea. Prezena n alveole (nu n
cile respiratorii superioare) a mior particule sau substane (snge,
funingine, ap, coninut gastric etc.) este o dovad a existenei
respiraiei n timpul traumatizrii. Deci, aspiraia este o reacie
vital. Ingerarea unor substane (corpuri strine, mase vomitive,
snge etc.) este considerat drept reacie vital convenional,
deoarece corpurile strine pot ptrunde n stomac, n anumite
condiii, i dup moarte.
Em bolia. O rice vehiculare de substane prin vasele sangvine
i limfatice este posibil doar atunci cnd se pstreaz circulaia
sangvin. Toate formele de em bolie (lipidic, tisular, gazoas)
sunt fenomene vitale.
Em bolia lipidic apare n traum atism ele foarte mari, mai ales
dup fracturi de bazin i femur, striviri de esut celulo-adipos.

92
Moartea prin em bolie lipidic va surveni mai repede dac n cir
culaie va nimeri o cantitate marc de grsime. Em bolia lipidic
poate fi evideniat printr-un examen histologic al plmnilor,
creierului i al altor organe interne. Diagnosticul va li sigur atunci
cnd grsimea va fi evideniat m icroscopic n cantiti considera
bile n arterele mici i precapilare.
Embolia tisular, adic m obilizarea i vehicularea n circulaie
a fragmentelor de esut, poate avea loc n cazul traum atizrii m a
sive a esuturilor.
Em bolia gazoas se produce la secionarea venelor mari ale
gtului; n unele cazuri, n avort crim inal, n boala chesonierilor.
La un examen histologic pot fi constatate focare de necroz n
plmni i creier, care reprezint reacii vitale. Infarctul generat de
o embolie sau trom boz este o reacie vital indiscutabil.
Reacia sistem ului limfatic. Drept reacie vital a organis
mului este considerat apariia eritrocitelor i a lipidelor n gan
glionii regionali.
M odificrile neuro-endocrine stau la baza ocului traumatic.
Accste modificri in de reacia sistem elor nervos i circulator la
aciunea agentului traumatic i se manifest prin dereglri de cir
culaie sangvin, urmate dc hipoxie tisular. M odificrile neuro-
endocrine pot fi puse n eviden n special prin cercetri histopa-
tologice.
n practica m edico-legal mai sunt folosite i unele reacii vi
tale specifice anum itor cauze dc deces. Printre acestea pot fi enu
merate prezena concentraiei letale de carboxihsm oglobin i cu
loarea rou-aprins a sngelui i a lividitilor cadaverice n into
xicaiile cu monoxid de carbon: culoarea brun a sngelui i a
lividitilor cadaverice n intoxicaiile cu substane m ethem oglobi-
nizante; prezena lichidului dc subm ersie n alveolele pulm onare i
n sinusul osului sfenoid; prezena spumei la nivelul cavitii bu
cale; diluarea sngelui i hem oliza n nec ctc.
Pentru a determ ina originea vital i vechimea leziunilor, du
rata perioadei postm ortale, n m edicina legal se folosesc diverse

93
m etode dc cercetare: clinice, histologice, histochimice, biochi
mice, biofizice etc.
M etodele clinice se bazeaz pe diagnosticul macroscopic al
m odificrilor n esuturile lezate: dinam ica culorii echimozelor,
aspectul inflamaiei, evaluarea procesului de regenerare, apariia
fibrinei n locul traum at etc. Caracterele enum erate nu corespund
pe deplin cerinelor actuale ale expertizei medico-legale, fiind,
ntr-o anum it msur, imprecise. Totui, n medicina legal, me
todele clinice se practic n com plex cu alte cercetri de laborator
pentru determ inarea vitalitii i vechim ii leziunilor mecanice.
Metodele histologice au drept scop principal stabilirea dina
micii m odificrilor inflamatorii i de regenerare n esuturile i or
ganele traum ate. D intre esuturi, mai detaliat sunt cercetate pielea
i m uchii, iar dintre leziuni - revrsatele sangvine i plgile. Cu
ajutorul am prentelor citologice din plgi, poate li stabilit dina
m ica m odificrilor, n funcie de ct timp a trecui de la traum a
tism.
M etodele histochim ice i histoenzim atice se practic dc la
nceputul anilor 70, pentru studierea m odificrilor la nivel celular
i subcelular. Cu ajutorul lor, pot fi exam inai ADN i ARN.
Metodele biochim ice fac posibil determ inarea reaciilor lo
cale i generale ale organism ului la traum. n unele lucrri se pro
pune s se determ ine vitalitatea echim ozelor dup cantitatea glu
cozei, glicogenului i acidului lactic, iar a plgilor cutanate dupa
cantitatea aklolazei, serotoninei i hitaminei n muchi, creier i
cord.
M etodele biofizice se practic preponderent pentru determi
narea vitalitii echim ozelor i mult mai rar a plgilor. n acest
scop s-a propus s sc fixeze cu precizie um iditatea, rezistena, ca-
lorimetria, clectropigm entografia, term oestenziom etria i termoal-
gheziom etria pielii. n ultimele decenii, pentru determinarea vita
litii leziunilor se practic dou metode biofizicc: 1) m etoda per
meabilitii dielectrice relative i a conductibilitii; 2) metoda de
rezonan param agnetic electronic.

94
IV. CERINELE FA DE D O C U M E N T A R E A
EXPERTIZEI M ED IC O -LEG A LE A C A D A V R U L U I

Dintre principalele docum ente care legifereaz rezultatele


autopsiei unui cadavru fac parte: a) certificatul mcdical constatator
al decesului; b) raportul de expertiz (exam inare) medico-legal a
cadavrului. Primul este un docum ent n baza cruia se nregis
treaz decesul persoanei la organele dc stare civil i permite
nhumarea ei. Raportul de expertiz (exam inare) m edico-legal a
cadavrului reprezint un document prevzut de art. 169 al CPP al
R.M., care servete drept prob de m are valoare pentru organele
dc drept n rezolvarea m ultor problem e cu caracter medical i de
stabilire a adevrului socio-juridic.

I. Com pletarea i eliberarea certificatului m cdical


constatator al decesului

Modul dc com pletare i eliberare a certificatului medical con


statator al decesului (Form ular n r.l0 6 -e i nr. 106-2/e) este aprobat
prin ordinul comun al Ministerului Sntii, Departamentului Teh
nologii Informaionale i Departamentului Statistic i Sociologic
ale Republicii M oldova nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 cu m odi
ficrile ulterioare (Ordinul nr. 72/23/13 din 15 februarie 2006). Sti-
pulrile acestor ordine sunt obligatorii pentru medicii tuturor insti
tuiilor medicale, indiferent de subordonarea lor departamental.
Avizul de eliberare a certificatului medical de deces se com ple
teaz n toate cazurile - fie prealabil sau final .
Certificatul medical constatator al decesului se com pleteaz
prin nscrierea descifrabil cu pixul a datelor necesare, sublinierea
nscrierilor respective sau scrierea cifrelor necesare n ptrelele
corespunztoare. Toate punctele certificatului trebuie s fie com
pletate, iar n lipsa unor date se nscrie necunoscut, ncidenti-
ficat etc. Fiecare certificat trebuie s fie num erotat i s cores
pund numrului de ordine din formularul nr. 106-1 /e Registru

95
de eviden privind eliberarea certificatelor medicale constatatoare
ale decesului . Persoana responsabil este obligat s respecte
cerinele de pstrare i eliberare a certificatelor medicale i s asi
gure n continuare utilizarea lor n modul corespunztor.
In cazurile de constatare a cauzei decesului maladia HIV/
SIDA, M inisterul Sntii i Proteciei Socialc, la 12.X.2005,
em ite o circular (nr. 019/2939) prin care n formularul medical
constatator al decesului n mod obligatoriu se nscric codul mala
diei respective n ptrelele din dreapta punctelor 13, 14 sau 15,
conform Clasificaici internaionale a m aladiilor, revizia a X-a,
far a se nscrie n aceste puncte m aladia n cauz cu litre.
Certificatul medical constatator al decesului n perioada pcri-
natal se com pleteaz n conform itate cu standardele aprobate prin
ordinul com un al M inisterului Sntii, Ministerului Dezvoltrii
Inform aionale i Biroului Naional de Statistic ale Republicii
M oldova nr. 455/137/131 din 10.12.2007 i adaptate la recoman
drile O rganizaiei M ondiale a Sntii. n instruciunea la acest
ordin se stipuleaz c perioada perinatal ncepe cu a 22-a sp
tm n a sarcinii, include perioada travaliului i se termin la ex
pirarea a 7 zile ncheiate (168 ore) de via a nou-nscutului. Insti
tuiile m edico-sanitare efectueaz n modul stabilit nregistrarea n
docum entaia m edical prim ar a tuturor copiilor care s-au nscut
vii sau mori, avnd greutatea la natere de 500 g i mai mult,
indiferent de prezena sem nelor de viaa. nregistrarea actelor de
natere are ioc n baza certificatelor m edicale care constat na
terea.
Certificatele medicale constatatoare ale naterii se elibereaz
n urm toarele cazuri:
nscuilor vii sau mori cu greutatea la natere de 500 g i
mai mult, cu talia dc 25 cm, a peste 22 sptmni dc sarcin n
cheiate, inclusiv nou-nscuii cu greutatea sub 500 g la nateri
multiple, dac durata graviditii depete 22 sptmni;
tuturor nou-nscui lor cu greutatea la natere sub 500 g,
care au trit dup natere mai mult de 168 ore (7 zile ncheiate).

96
Pentru fiecare caz de deces n perioada perinatal se com
pleteaz Certificatul medical constatator al decesului n perioada
perinatal (formularul nr. 106-2/e), n modul stabilit, conform
ordinului com un aprobat de M inisterul Sntii, Departamentul
Statistic i Sociologie i D epartamentul Tehnologii Inform aio
nale nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 Cu privire la aprobarea
certificatului medical constatator al decesului (form ular nr. 106-e),
a registrelor i a regulam entelor cu privire la m odul de com pletare
i eliberare a acestora i din 15 februarie 2006 nr. 72/23/13 Despre
modificrile ordinului Ministerului Sntii, Departamentului Sta
tistic i Sociologie i Departamentului Tehnologii Informaionale
nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004.
nregistrarea la organele de stare civil a copiilor nscui mori
i a cazurilor dc deces n perioada perinatal se efectueaz de ctre
instituia medico-sanitar care elibereaz certificatul medical con
statator al decesului n perioada perinatal (formularul nr. 106-2/e).
Dup com pletare, certificatul m edical dc deces, fiind detaat
dup linia ce-1 separ de la avizul respectiv, se nm neaz rudelor
decedatului (descendenilor defunctului: soului/soiei supravieui
torului, prinilor, copiilor), persoanelor m puternicite de ctre ad
m inistraia public local (prim rie) sau organele de urmrire pe
nal, care au solicitat exam inarea cadavrului, la prezentarea bule
tinului de identitate al acestora, care sem neaz att pe avizul dc
eliberare a certificatului, ct i n formularul 106-1/e Registru de
eviden privind eliberarea certificatelor m edicale constatatoare
ale decesului . Eliberarea cadavrului fr certificatul medical con
statator al decesului este interzis.
n cazul n care nm orm ntarea se iniiaz de ctre instituia
medical sau prim rie, iar n cazurile m edico-legale numai dup
obinerea permisului de nhumare dat de ctre ofierul de urmrire
penal, instituia m edical n mod obligatoriu com pleteaz certifi
catul medical constatator al decesului i n term en de 72 ore l
prezint organelor de stare civil pentru nregistrare.

97
Toate persoanele decedate n instituiile medicale sunt supuse
autopsiei. Conductorul instituiei medicale este n drept s anu
leze autopsia n cazuri excepionale. Anularea autopsiei sc con
firm n form scris n fia m edical a bolnavului de staionar, cu
argum entarea motivelor. Nu se adm ite anularea autopsiei n caz de
deces n prim ele 24 orc dup spitalizare, dc boli infecioase ori de
suspiciune a acestora, de m ortalitate matern, de diagnostic clinic
neclar sau incom plet i n cazurile dc deces dup cercetrile in
strum entale de diagnostic, dup aciunile de reanimare i terapie
intensiv, dup com plicaii iatrogene, dup intervenii chirurgicale
curative, dup transfuzie de snge i a substanelor lui.
A bsolut n toate cazurile de m oarte violent sau suspiciune la
aceasta (leziuni corporale mecanice, otrviri, asfixie mecanic, ac
iunea tem peraturilor extreme, clcctrotraum , avort criminal etc.),
n cazurile de deces subit al copiilor care nu s-au aflat sub supra
veghere medical, m oartea persoanelor necunoscute, precum i n
cazuri de reclamaii ale rudelor, ce in de calitatea tratamentului i
diagnosticului, certificatele m edicale constatatoare ale decesului
sc elibereaz de ctre medicul legist dup autopsie, potrivit preve
derilor actelor legislative i norm ative n vigoare.
Este interzis eliberarea certificatului medical Iar exam ina
rea i constatarea personal de ctre medic a decesului. Certifi
catul m edical poate fi eliberat i de ctre medicul de familie, care
a stabilit decesul n condiii extraspitaliceti, inclusiv n !
persoanelor apte dc m unc cu afeciuni grave cronice confirmate,
care au condiionat cauza decesului -r doar n baza datelor docu
m entate ale aflrii anterioare a decedatului la eviden, a exam i
nrii externe a cadavrului i n cazul lipsei semnelor sau suspi
ciunii la m oarte violent. Dac exist semne de moarte violent
sau suspiciuni la aceasta, medicul care a constatat decesul va apela
la organele de drept.
A ceast regul nu se aplic pentru medicii legiti care elibe
reaz certificatele medicale numai n baza necropsiei cadavrelor,
n cazuri excepionale i cu perm isiunea n scris a ofierului de ur

98
mrire penal (procurorului), care solicit exam inarea cadavrului,
medicul legist poate elibera certificat medical constatator al dece
sului numai n baza examenului extern al cadavrului sau exam e
nului intern incomplet (far exam inarea cavitii craniene). Acestea
pot fi cazurile de deces al persoanelor strine, n special al per
soanelor de religie islamic.

2. ntocm irea raportului de cercetare m edico-legal


a cadavrului

Calitatea activitii medico-legale este legat n mod direct de


respectarea cerinelor l de veridicitatea inform aiilor qbinutc n
cadrul cercetrilor i de responsabilitatea atribuit experilor.
Raportul de expertiz m edico-legal este unica form procedural
n carc expertul, n baza datelor obiective, i expune concluziile
asupra fiecrui caz cercetat, n conform itate cu ntrebrile adresate
pentru soluionare de ctre organele de drept pe diverse cauze pe
nale i civile.
Structura raportului de expertiz m edico-legal a cadavrului
const din trei pri: introductiv, descriptiv i final (conclu-
zional). n absena uneia dintre aceste pri, raportul respectiv i
pierde valabilitatea n calitatc de prob juridic. Raportul este n
tocmit n numele medicului care a efectuat necropsia, este parafat
i semnat n trei locuri. Prim a sem ntur se aplic pe foaia de titlu,
prin care expertului i se explic obligaiile i drepturile stipulate
de art. 88 al CPP i este avertizat cu privire la responsabilitatea
penal ce o poart pentru prezentarea concluziilor false n confor
mitate cu art. 312 al CP al RM. A doua sem ntur se aplic la
finele prii descriptive a raportului, iar a treia - Ia sfritul prii
finale (dup concluzii).
Partea introductiv include urmtoarele informaii:
- locul efecturii autopsiei, datele medicului (numele, funcia
deinut, gradul i titlul tiinific, vechim ea n munc);
- datele de identitate a persoanei decedate;

99
- temeiul (ordonan, solicitare) cercetrii cadavrului i datele
reprezentantului organului de urmrire penal;
- materialele suplim entare (foaia de observaie a bolnavului
de staionar etc.) prezentate expertului;
- circumstanele faptei reluate din ordonan, procesul-verbal
de exam inare a cadavrului la faa locului sau din documentele
medicale;
- persoanele asistente la autopsie;
- ntrebrile naintate spre rezolvare.
Partea descriptiv cuprinde toate informaiile stabilite n cadrul
autopsiei - examenul extern i intern al cadavrului. Din foaia de
observaie a bolnavului de staionar i din alte docum ente medi
cale (dac exist) se includ principalele date cc in de evoluia
clinic a traumei (bolii) i rezultatele cercetrilor de laborator care
pot avea im portan pentru elaborarea concluziilor expertale. De
taliat se descriu ccrcetrile ntreprinse, probele prealabile efectuate
n procesul autopsiei, rezultatele investigaiilor suplimentare de
laborator etc. Dup coninut i volum, partea descriptiv poate
varia de la caz la caz, fiind dependent de caracterul obiectului.
A ceast parte se nchcic cu formularea diagnosticului m edico
legal.
Partea final a raportului cuprinde concluziile expertizei,
care rezult din toate inform aiile incluse n partea descriptiv.

2.1. Descrierea exam enului extern

Conform m ultiplelor instruciuni i recomandri rnetodico-


didactice speciale, este oportun ca rezultatele examenului extern al
cadavrului succesiv s cuprind:
1. Descrierea hainelor (iniial straturile superioare), mar
fabricii, culoarea, calitatea stofei, gradul de uzur, deteriorrile,
coninutul buzunarelor, urm ele de substane eterogene (praf, noroi
etc.), petele (inclusiv cele asem ntoare cu sngele), localizarea,
form a i dim ensiunile acestora.

100
2. Sexul, vrsta potrivit aspectului exterior, talia (cm), con
stituia, nutriia (bun, excesiv, satisfctoare, dim inuat).
3. Pielea: culoarea general (palid, pal-cenuie, pal-roz etc.);
aspectul - elasticitatea, riduri, m aceraie, piele de gsc ; im puri
ti urme de snge, de mase vom itive, de lubrifiani (n traumele
de trafic rutier), de nisip i pm nt etc.
4. Rcirca cadaveric - la palpare (cald, rece) n regiunea
prilor descoperite i acoperite cu haine, n axile etc., precum i
temperatura cadavrului (rectal, intrahepatic etc.).
5. Lividitile cadaverice: localizarea, caracterul (difuze, in
sulare), culoarea, intensitatea culorii. Prezena peteiilor pe fun
dalul lividitilor. Schim barea aspectului lividitilor la o presiune
digital (dispariie, paloare) i timpul necesar pentru restabilirea
complet a culorii; aspectul pe seciune - culoarea pielii (albstrie,
violacee .a.), hem oragia (apariia picturilor de snge izolate sau
multiple din capilarele dcrmului i hipoderm ului).
6. Rigiditatea cadaveric: la palparea bim anual a m uchilor
i prin ncercarea de a efectua micri de extensie i flexie n arti
culaiile m embrelor superioare i inferioare, de punere n m icare
a m uchilor maxi lari prin nchiderea i deschiderea gurii.
7. Procesele dc putrefacie (dac acestea exist), petele dc
putrefacie de culoare verzui-ccnuii ori verde-brun, uneori cu ve
zicule cu un coninut rou-brun; cmfizemul cadaveric; desenul
vascular de putrefacie etc.
8. Capul (forma), prul (lungimea, culoarea, forma). Prezena
leziunilor tegumentarc.
9. Faa culoarea pielii, prezena edemului i a echim ozelor.
10. Ochii - deschii, nchii, culoarea conjunctivei palpe
brale i prezena echimozelor; corneea - luciul; pupilele forma,
dimensiunile, sc 1era - culoarea, petele biarche.
11. Nasul integritatea cartilajelor i oaselor la palpare, con
inutul orificiilor nazale, elim inrile nazale.

101
12. Gura deschis, nchis, prezena prelingerilor i a spu
mei la nivelul orificiului bucal, prezena obiectelor strine (ex.: c
luuri) n cavitatea bucal.
13. Starea dinilor - coronie, proteze. Poziia limbii n raport
cu dinii. Aspectul i culoarea mucoasei labiale i gingivale. Le
ziuni ale dinilor, gingiilor, aspectul apofizelor alveolare, prezena
sau absena revrsatelor sangvine.
14. Urechile starea pavilioanelor auriculare (culoarea, le
ziuni), cile auditive (elim inri, impuriti etc.).
15. Gtul lung, scurt, forma, mobilitatea, prezena sau ab
sena leziunilor (cchim oze, excoriaii, an de spnzurare etc.).
16. Toracele - forma (cilindric, conic, aplatizat etc.), con
formaie simetric sau asim etric, integritatea coastelor la palparc
ctc.
17. Glandele m am are (la femei) - dimensiunile, forma, con
sistena, culoarea i aspcctul areolelor mamare, forma mameloa-
nclor (conice, cilindrice, trase), prezena i caracterul eliminrilor
din mameioane.
18. Abdomenul forma (balonat, tras, plan), culoarea pielii,
elasticitatea peretelui anterior, prezena herniilor (a liniei albe,
ombilicale, inghinale), dimensiunile, particularitile, prezena ver-
geturilor (culoarea, dim ensiunile, localizarea).
19. Organele genitale externe - gradul i tipul pilozitii pu-
biene (m asculin, feminin), corectitudinea dezvoltrii organelor ge
nitale, prezena leziunilor. La cadavrele de sex masculin -* eli
minri din uretr (sperm , urin, puroi), localizarea testiculelor (n
scrot, la nivelul inelului sau canalului inghinal etc.). prezena
petelor pergam entoase pe scrot. La cadavrele de sex feminin
dezvoltarea labiilor genitale, culoarea mucoasei vestibulului va
ginal, particularitile him enului, coninutul vaginului, caracterul
i culoarea elim inrilor din cile genitale.
20. Orificiul anal - deschis, nchis, hemoroizi; pielea din jurul
anusului - culoarea, curat sau murdar (snge, mase fecale etc.).

102
21. Spatele - starea coloanci vertebrale: deform aii, integri
tatea la palpare, revrsate sangvine din esutul celulo-adipos sub
cutanat i n muchi (pe seciune).
22. Regiunile fesier i sacrat escare, leziuni, spina bifida
sacrat etc.
23. M embrele superioare i inferioare - corectitudinea dez
voltrii, integritatea oaselor, forma degetelor la mini, lojcle un-
ghialc, schim bri ale pielii la nivelul m inilor i plantelor: mace-
raie, mrci electrice, pigm entaie n jurul ulceraiilor trofice ale
membrelor inferioare, edem, dilataie varicoas a venelor etc.
24. Revrsate sangvine n muchii fesieri, n muchii feei
posterioare a coapselor i gam belor (la seciune), n caz dc traum e
mecanice - traum de trafic, precipitare etc.
25. La finele exam enului extern neaprat se noteaz dac
n-au mai fost depistate i alte leziuni, pe lng cele descrise an
terior, n urma cercetrii locurilor cam uflate (la nivelul pliurilor
cutanate ale gtului, foselor axilare etc.).

2.2. Descrierea exam enului intern

Rezultatele obinute n cadrul cercetrii interne a cadavrului


se recomand s fie descrise n urmtoarea succcsiune:
1. esuturile moi ale capului - culoarea, um iditatea, prezena,
dimensiunile i culoarea hem oragiilor. M uchii temporali, integri
tatea acestora, prezena revrsatelor sangvine.
2. Oasele bolii i bazei craniului integritatea, grosim ea lor
pe seciune (oasele frontal i occipital, iar n caz dc leziuni osoase -
osul fracturat). Fracturi i fisuri craniene (dac exist) - locali
zarea anatomic, forma, dim ensiunile i alte particulariti caracte
ristice.
3. Dura mater - integritatea, culoarea, tensionarea, prolaba-
rca, gradul de umplere cu snge a vaselor, coninutul sinusului lon
gitudinal i al altor sinusuri, starea sngelui din lumenul acestora
(fluid, cheaguri). Prezena sau absena hem oragiilor epi- sau sub-
duralc.

103
4. A rahnoida i m em brana vascular (pia mater) - transpa
rena, umiditatea, luciul, grosimea, gradul de umplere a vaselor cu
snge, opacificrea de-a lungul vaselor, aspectul lor la baza creie
rului, granulaiile Pachioni (arahnoide), prezena i localizarea
hemoragiilor.
5. Creierul greutatea, aspectul circum voluiunilor, profunzi
mea anurilor, consistena esutului cerebral. Vasele bazei ce
rebrale grosim ea i elasticitatea pereilor, prezena plcuelor
aterom atoasc, localizarea, culoarea i dim ensiunile acestora. Con
inutul ventriculelor cerebrale, culoarea lichidului cefalorahidian,
cantitatea acestuia; plexurile vasculare culoarea, starea de re-
pleiune sangvin. Culoarea substanei albe i a celei cenuii pc sec
iune (desenul arhitectural claritatea hotarelor dintre substana
alb i cea cenuie, luciul, umiditatea), starea de repleiune san
gvin (picturi i dungi de snge, cantitatea acestora). Simetria
nucleelor subcorticale. starea fundului ventriculului cerebral IV,
particularitile esutului cerebelos, punii Varolio i bulbului ra
hidian. Schimbri n focar ale creierului - strivit, tumori, ram olis
mente, revrsate sangvine (localizarea, dim ensiunile, aspectul, cu
loarea), starea esuturilor adiacente.
6. Hipofiza forma, dim ensiunile, culoarea, consistena.
7. Sinusurile auxiliare ale oaselor sfeneid i frontal, coni
nutul cavitilor urechii medii.
8. Starea esuturilor m oi ale gtului, toracelui i abdomenului,
prezena sau lipsa revrsatelor sangvine, gradul de umplere a va
selor gtului cu snge, aspectul intimei arterelor carotide (rupturi
transversale etc.).
9. Grosim ea stratului celulo-adipos subcutanat al peretelui
abdominal anterior la nivelul ombilicului.
10. Nivelul bolii diafragm alc din am bele pri n raport cu
coastele.
11. Cavitatea abdom inal, aspectul pcritoneului: umiditatea,
culoarea, luciul, transparena, prezena modificrilor traumatice sau
patologice, coninutul cavitii abdom inale cantitatea, culoarea;

104
starea anselor intestinale (balonate, colabate), culoarea membranei
seroase a lor, caracterul apendicclui verm iform i al vaselor me-
zenterice. Starea ganglionilor limfatici la palpare i seciune.
12. Cavitile pleurale, coninutul (caracterul i cantitatea li
chidului), prezena aderenelor, integritatea pleurei parietale, cu
loarea i transparena ei.
13. Localizarea topografic a organelor interne (corect, in
corect). A bsena unor organe (de ordin congenital sau postopera
toriu).
14. Limba culoarea mucoasei, depozite, caracterul papile-
lor linguale, am prente dentare, hemoragii n muchi dup secio
nare.
15. Amigdalele palatine dim ensiunile, suprafaa exterioar,
consistena la palpare, aspectul structural la secionare, prezena
dopurilor de puroi.
16. Intrarea n laringe i esofag (liber sau nu), aspectul m u
coaselor.
17. Osul hioid i cartilajele laringiene, integritatea lor, he
moragii n esuturile limitrofe, mai cu seam n jurul fracturilor.
18. Glanda tiroid - dim ensiunile, consistena, aspcctul arhi
tectural, culoarea esutului secionat, prezena unor tumori sau fo-
liculi hipertrofiai.
19. Timusul dimensiunile, forma, masa, consistena, culoa
rea pe seciune a esutului.
20. Esofagul - coninutul, culoarea mucoasei, starea pliuri -
lor, ulceraii pc mucoas.
21. Cile respiratorii permeabilitatea, coninutul i aspectul,
culoarea mucoasei laringiene, a traheii i bronhiilor, modificri
inflamatorii, prezena obiectelor eterogene i alte particulariti.
22. Ganglionii limfatici pulm onari dim ensiunile, consis
tena, aspectul structural.
23. Plmnii - consistena (crepitaie, induraie), starea pleurei
viscerale (culoarea, peteii hem oragice, transparena), volumul
(micorat, mrit), structura esutului secionat (culoarea, prezena

105
puroiului, a unor caviti, tumori), eliminri din lumenul bron
hiilor secionate (lichid spumos sangvinolent, puroi, mucoziti,
coninut gastric).
24. Pericardul - tensionat sau nu, coninutul (lichid pericar-
dic, snge, cantitatea lor), prezena aderenelor.
25. Inim a - dim ensiunile, masa, depuneri de grsime pe su
prafaa extem (grosim ea), peteii hcm oragice sub epicard, con
sistena cordului. Coninutul cavitilor cardiace (snge fluid, chea
guri, trombi parietali), starea valvulelor cardiace i a vaselor mari
(netede, ngroate, deformate), a m uchilor papilari i a coardelor
tendinoase, aspectul endocardului (culoarea, grosimea, prezena
peteii lor subendocardicc, a cheagurilor de snge concrescute dc
el etc.). G rosim ea stratului m uscular la nivelul ventriculelor stng
i drept, aspectul structural al m iocardului secionat (culoarea,
prezena i cantitatea straturilor dc esut conjunctiv, a sectoarelor
cicatrizate). Starea arterelor coronariene (lumenul micorat sau
dilatat, prezena sau absena plcuelor aterom atoase pc intim).
26. Aorta - lim ea ei deasupra valvelor (la baz), culoarea
i caracterul intimei, prezena i caracterul plcilor ateromatoase
(petrificate, rmolite, ulceraii), prezena i localizarea unor diver-
ticule; coarctatie de aort, anevrisme.
27. Splina - dimensiunile, masa. consistena, capsula (zbr
cit, neted, ngroat), aspectul pulpei secionate (culoarea, gra
dul de dezvoltare a trabeculelor). caracterul i volumul raclajului
lienal.
28. Pancreasul - dim ensiunile, consistena, aspectul exterior,
arhitectonica esutului secionat i culoarea lui, prezena hem ora
giilor (difuze, n focar, cheaguri concrescute cu parcnchimul).
29. Ficatul - dim ensiunile (lungimea, lim ea lobilor drept i
stng, nlim ea), masa, forma, suprafaa (neted, neregulat, tube-
roas), caracterul m arginii anterioare, aspectul capsulei, culoarea
la suprafa i pe seciune, desenul arhitectonic (micro-, macro-
granular etc.), caracterul raclajului.

! 06
30. Vezicula biliar - gradul dc umplere, permeabilitatea cilor
biliare, cantitatea, culoarea i densitatea bilei, prezena calculilor,
grosimea peretelui, aspectul i culoarea mucoasei.
31. Stomacul coninutul (cantitatea, consistena, mirosul,
culoarea, caracterul fragm entelor de hran nedigerat), mucoasa
(culoarea, grosimea, gradul de pronunare a pliurilor, prezena ul
ceraiilor, cicatricelor, hemoragiilor), m odificrile vaselor gastrice.
32. Intestinul subire coninutul, aspectul mucoasei (cu
loarea, starea pliurilor, plcilor Peyer i a foliculilor solitari, pre
zena tumcfaciei, eroziunilor, hem oragiilor etc.).
33. Intestinul gros coninutul, aspectul m ucoasei (culoarea,
suprafaa, starea foliculilor solitari, prezena hem oragiilor, eroziu
nilor, tumorilor).
34. Suprarenalele - forma, dim ensiunile, masa, consistena,
suprafaa, culoarca stratului cortical i a celui m edular pe seciune,
delimitarea hotarelor dintre acestea.
35. Rinichii - dim ensiunile (pentru fiecare aparte), masa, as
pectul exterior, decapsularea (uoar, dificil), aspectul suprafeei
dup decapsulare (neted, ratatinat, culoarea), consistena, culoarea
i aspectul esutului secionat, delim itarea dintre stratul cortical i
cel medular, grosimea acestora. Coninutul bazinetului (calculi,
nisip), culoarea mucoasei.
36. Ureterele perm eabilitatea (prezena calculilor), lim ea
iumenului, starea mucoasei.
37. Vezica urinar cantitatea de urin (n m l), culoarea i
transparena ei, aspectul mucoasei (culoarea etc.).
38. Prostata - forma, dim ensiunile, consistena, aspectul la
seciune.
39. Testiculele dim ensiunile, consistena, particularitile
structurale ale parenchiinului i epididimului.
40. Vaginul - culoarea mucoasei, gradul de pronunare a
pliurilor, prezena i aspectul leziunilor existente.
41. Uterul - dim ensiunile (lungimea, lim ea i grosim ea la
nivelul fundului), forma uterului i a orificiului extern al colului

107
uterin (starea dopului gelatinos cervical), aspectul buzelor colului
uterin i al canalului cervical (dilatat sau nu), coninutul cavitii
uterine, culoarea mucoasei corpului i colului uterin. n caz de
graviditate se va descrie produsul de conccpie - dimensiunile,
aspectul, locul dc implantare, resturile dc membrane amniotice
etc. Trom pele uterine, perm eabilitatea acestora, starea ligamen
tului lat al uterului. Greutatea uterului.
42. O varele - dim ensiunile, forma, aspectul i culoarea pe
seciune, corpul galben al graviditii i corpul galben menstrual
recente i vechi.
43. Integritatea coastelor, oaselor bazinului i a altor oase ale
trunchiului i membrelor. Starea pleurei parietale, prezena revr
satelor sangvine subpleurale.
44. C oloana vertebral - integritatea, culoarea i transpa
rena lichidului cefalorahidian, prezena puroiului. Starea membra
nelor mduvei spinrii, consistena i desenul arhitectural al aces
teia pe seciune, prezena hem oragiilor, leziunilor, modificrilor
patologice.
45. Prezena mirosului specific de la cavitile i organele
interne.
NOTE:
1. Se enum er organele i esuturile expediate pentru cerce
tri suplim entare dc laborator: toxicologice, histopatologice, bac
teriologice, speciale etc.
2. Se indic organele prelevate n scop tiinific, in calitate de
transplant sau preparate anatomice pentru muzeu i cui au fost
transmise.
3. Se descriu corpurile delicte prezentate expertului mpreun
cu cadavrul (obiectele prin care se presupune producerea leziu
nilor, laul scos de pe gtul spnzuratului etc.).
4. La partea descriptiv se anexeaz m aterialele ilustrate
(schem e, fotografii etc.).

108
3. Elaborarea diagnosticului m edico-legal

Noiunea semantic diagnostic cuprinde toate formele de diag


nostic - clinic, morfopatologic i m edico-legal care, n esen,
reprezint o succint concluzie m edical (caracterul bolii, traumei,
intoxicaiei etc.), ce reflect aspectul nosologic, etiologia, pato-
genia, manifestrile m orfo-funcionale i cauza morii. Acestea
trebuie s corespund terminologiei prevzute dc Clasificaia in
ternaional a bolilor (Ed. 10) i de Nomenclatorul bolilor, reco
mandate dc OMS.
M ajoritatea m edicilor clinicieni, niorfopatologii i m edicii le-
giti recunosc indiscutabil principiul patogenetic dc elaborare a
diagnosticului final, n care sc indic legtura de cauzalitate i suc
cesiunea cronologic dc evoluare a bolii, leziunii, intoxicaiei etc.
Este cunoscut c formularea diagnosticului medico-legal i morfo-
patologic sc bazeaz pe aceleai principii. Totodat, trebuie s
menionm c diagnosticul mcdico-legal are, de regul, un aspect
mai mult anatomo-investigaional, n com paraie cu cel patomor-
fologic, care este considerat mai mult clinico-anatom ic.
Diagnosticul medico-legal reprezint o sintez a m odificrilor
(leziunilor) constatate la autopsie i descrise n raportul medico-
legal, urmrindu-se criteriul importanei n procesul tanatogene-
rator i m enionndu-se modificrile patologice dup criteriul t o
pografic sau al gravitii acestora i al eventualei concurene, de
rnd cu leziunile traum atice n producerea morii. Deci, diagnos
ticul medico-legal trebuie s includ o sintez a proceselor patolo
gice sau lezionale depistate la autopsie i succesiunea de evoluie
a fenomenelor care au declanat decesul. Diagnosticul se elabo
reaz inndu-se cont de:
a) leziunea sau boala de baz i sem nele m orfologice care o
confirm;
b) complicaiile leziunii sau bolii de baz, care au servit drept
cauz nemijlocit a morii (factorul tanatogenerator);

109
) leziunile sau bolile asociate (preexistente) care nu se afl
raport cauzal cu cele de baz i care nu au condiionat declanarea
morii.
In afara principiului patogenetic, la elaborarea diagnosticului
m edico-legal sunt necesare i principiile:
a) nosologic - patologia (traum a) de baz poate fi menionat
doar n conform itate cu unitatea nosologic prevzut de Clasifi-
caia internaional a bolilor (Ed. 10);
b) etiologic obligatoriu se va indica etiologia bolii (leziunii)
sau circum stanele traumei;
c) topografic - indicarea regiunii anatomice patologic modifi
cate sau traum atizate.
La form ularea diagnosticului, m edicul-legist e n drept s fo
loseasc term enii pur medicali, deoarece aceast parte a raportului
nu este predestinat organelor judiciare.
Drept boal de baz este considerat forma nosologic care,
de sine stttor sau prin com plicaiile ei directe, a cauzat decesul.
Drept cauze nem ijlocite ale morii (indicate n certificatul consta
tator al decesului) sunt toate bolile, proceselc patologice sau trau
mele, care, de sine stttor sau prin intermediul complicaiilor, au
declanat moartea sau au contribuit la instalarea ei, precum i
condiiile accidentului sau aciunile violente care au produs astfel
de traum atism e.
Drept complicaie a bolii (traum ei) dc baz se consider pro
cesele patologice (traum atice), care patogenetic (direct sau indi
rect) sunt legate de boala de baz. n cazul ctorva complicaii. n
diagnostic se nscrie cea care patogenetic prim a s-a manifestat, are
legtur de cauzalitate cu boala de baz i cu decesul. n calitate
de com plicaie pot servi i consecinele interveniilor chirurgicale,
aciunilor dc reanimare i ale terapiei intensive.
n m oartea prin traum asociat, cnd se constat multiple
leziuni corporale, dintre care nu se poate evidenia cca dc baz,
acestea vor fi enum erate n diagnostic conform regiunilor anato
mice ale corpului (topografic). Exemplu: M ultiple leziuni ale cor
pului: fracturi com inutive ale craniului cerebral, hemoragii difuze
subdurale i subarahnoidiene, n ventriculele laterale, zdrobirea
lobilor frontali ai creierului; multiple fracturi bilaterale ale coas
telor, fractur dc stern, rupturi ale plm nilor, ficatului i splinei.
Hemotorax bilateral (1700 ml), llem operitoneu (900 m l) .
Noiunea de boal (traum) concurent include formele no-
sologice ale bolii dc baz, care separat pot provoca m oartea, ns
aciunea com un a lor agraveaz starea bolnavului i evoluia cli
nic, accelernd timpul dc instalare a decesului. Exemplu: a) frac
tura oaselor bolii i bazei craniene cu im ens hem oragie intra-
ccrebral; b) combustie term ic de gradul III-IIIB pe un sector de
85% de corp. ntr-un caz com plicat i neclar (intoxicaie cu un
toxic neidentificat sau m oarte prin insuficien cardiac de etio-
logie necunoscut etc.), n diagnosticul m edico-legal vor fi indi
cate numai m odificrile morfologice depistate la necropsie, iar
diagnosticul definitiv va fi elaborat ulterior, dup obinerea rezul
tatelor investigaiilor suplim entare de laborator (histopatologice,
toxico-narcologice etc.).
Bolile asociate - una sau mai multe identiti nosologice i
sindroame, care n momentul morii nu au avut nici o legtur
etiologic sau patogenetic cu boala (leziunea) dc baz i nu au
influenat semnificativ asupra genezei morii. Succesiunea nre
gistrrii num eroaselor boli asociate n diagnostic se va face innd
cont de gradul m anifestrilor ciim co-anatom ice ale fiecrei iden
titi nosologice.
Mai dificil i responsabil este formularea diagnosticului n
cazul decesului legal de procesele diagnostico-terapeutice (bolile
iatrogene). Uneori, apare necesitatea de a considera consecinele
aciunilor diagnostico-eurative drept boal de baz i principala
cauz a decesului. n conformitate cu clasificarea cauzelor morii a
OMS, acestea pot avea loc cel mai des n urmtoarele cazuri:
1. Reacii alergice mortale (exemplu: oc anafilactic la intro
ducerea novocainei n calitate de anestezic la extracia dintelui).
2. Transfuzia sngelui de grup necorespunztoare (exemplu:
insuficien renal acut (necronefroz), com plicaie de transfuzie
a sngelui de alt grup bolnavului cu hem oragie extern produs
prin am putarea traum atic a membrului inferior n cadrul terapiei
intensive).
3. A cordarea incorect a asistenei medicale, care a cauzat de
cesul pacientului (exemplu: boala de baz - perforarea peretelui
ventriculului drept al cordului n timpul cateterizrii venei subcla-
viculare pe dreapta).
4. Consecine nefavorabile ale tratamentului prescris n baza
diagnosticului greit sau n scop cosm etologic, soldat cu moartea
bolnavului (exemplu: boala de baz ulcer acut perforant al sto-'
m acului la tratam ent cu preparate corticosteroide pe m otiv de sus
piciune la colagenoz sistemic).
5. Deces dup narcoz (exem plu: asfixie prin ventilare gas
tric din cauza introducerii greite a sondei de intubare n esofag).
In calitate de cauz nem ijlocit a morii (boala de baz), com
plicaiile m ortale cu caracter iatrogen se vor lua n consideraie n
supradozarea greit a m edicam entului, m edicam ente prescrise in
corect, diagnostic i tratam ent efectuat neprofesional etc.
De m enionat c problem a m orii dup narcoz are nu doar
aspect m edical, ci i etico-m oral. De aceea, medicul legist e n
drept s califice cazul respectiv drept moarte dup narcoz numai
dac se stabilete cu certitudine legtura de cauzalitate dintre ac
iunea narcozei i consecinele letale.

4. Principiile de elaborare a concluziilor

Concluziile se elaboreaz ndat dup primirea rezultatelor


investigaiilor de laborator i sunt incluse n partea final a ra
portului de cercetare m edico-legal a cadavrului. Ele trebuie s fie
redactate conform anum itor standarde de prezentare: s fie clare i
nelese, Iar folosirea term enilor pur medicali, s prezinte rs
punsuri concrete la ntrebrile naintate spre soluionare de ctre

112
reprezentanii organelor de drept, s fie argum entate tiinifico-
practic, s se bazeze pe rezultatele cercetrilor ntreprinse, s fie
obiective. Cerinele fa de elaborarea concluziilor medico-legale
trebuie s corespund unor principii riguroase.
1. Motivare obiectiv - s fie confirm atc prin date real de
pistate la autopsie i prin rezultatele cercetrilor suplim entare.
2. Abordare tiinific - elaborarea n baza celor mai m o
derne teorii i metode contem porane tiinifice.
3. Argumentare exhaustiv - ntem eiate profund i m ultila
teral, nct interpretarea lor s nu adm it echivocuri.
4. Expunerea concluziilor trebuie s fie deplin, concret,
consecutiv i clar la toate ntrebrile.
5. Concluziile nu trebuie s depeasc limitele de com pe
ten profesional i s fie acccsibile persoanelor fr studii m e
dicale.
Legislaia n vigoare i perm ite m edicului legist s abordeze
n concluziile sale i rspunsuri la ntrebrile care nu figureaz n
ordonan (solicitare), dar care pot prezenta interes pentru cerce
tarea cauzei. Exist i cazuri cnd expertul nu dispune de sufi
ciente date pentru a rspunde la ntrebrile solicitate, fapt ce i
rezerveaz expertului dreptul de a solicita materiale suplimentare.
Este cunoscut c rspunsurile la unele ntrebri pot fi categorice
(pozitive sau negative) ori probabile.
Formularea concluziilor trebuie nceput cu o prezentare in
troductiv, din care reiese expunerea faptelor ulterioare. Apoi ex
pertul va rspunde consecutiv la principalele ntrebri: cauza ne
mijlocit a morii (boala de baz sau leziunile^); vechim ea morii;
existena leziunilor corporale (caracterul lor, localizarea, m ecanis
mul de producere, vitalitatea lor etc.); consum area buturilor al
coolice nainte de moarte etc.
Din punct de vedere medical, argum entarea concluziilor se
bazeaz pe date concrete, obinute la exam inarea extern i intern
a cadavrului, inndu-se cont i de inform aiile din procesul-verbal
de examinare a cadavrului la faa locului, de evoluia clinic

113
descris n docum entele medicale, precum i de rezultatele cerce
trilor suplim entare de laborator. Toate acestea n ansamblu per
m it a se argum enta mecanismul de producere a traumei i carac
terul obiectului vulnerant. N u rareori concluziile se bazeaz doar
pe rezultatele cercetrilor de laborator.
n cazul cercetrii persoanelor decedate n staionar sau tratate
n condiii de am bulatoriu, medicul legist trebuie s confrunte
diagnosticul m edico-legal cu cel clinic definitiv i s perfecteze
epicriza clinico-anatom ic. U ltim a trebuie nscris n foaia de
observaie a bolnavului de staionar sau n cartela de ambulatoriu,
indicndu-se:
- argum entarea diagnosticului medico-legal cu caracteriza
rea evoluiei procesului patologic sau a com plicaiilor leziunii,
precum i m otivarea cauzei de baz i nem ijlocite a decesului;
- evidenierea valorii i specificului bolilor (leziunilor) con
curente, asociate i preexistente;
- explicaia caracterului m anifestrilor clinice i a interpre
trii greite a proceselor patologice;
- analiza com parativ a diagnosticului clinic final i medico-
legal cu m otivarea divergenelor;
- indicarea diagnosticului i spitalizrii tardive i influena
lor asupra consecinelor;
- evidenierea defectelor n perfectarea docum entelor medi-
calc (foaia de observaie a bolnavului de staionar sau de am bula
toriu).
G. Painean i G. Ilarin (2006), n cadrul unui studiu compa
rativ, arat c ntre diagnosticul clinic i diagnosticul medico-legal
pot exista urmtoarele variante:
- coincidena diagnosticului clinic cu cel medico-legal al bolii
de baz;
- divergenele dintre diagnosticul clinic i cel medico-legal
dup boala de baz;

114
- divergenele dintre diagnostice dup principalele com pli
caii, care au schimbat esenial evoluia bolii de baz sau carac
terul cauzei morii;
- divergenele dintre diagnostice dup principalele boli aso
ciate;
- divergenele dintre diagnosticele bolilor de nivelul doi (pre
existente, combinate, concurente).
Noiunea de divergene dintre diagnosticul clinic i cel m e
dico-legal al bolii de baz include necoincidena diagnosticelor
dup principiul nosologic, dup etiologia procesului patologic i
dup regiunea afectat. Divergenele dintre diagnosticele bolii de
baz cuprind urmtoarele cazuri:
- abordarea greit a bolii de baz n calitate de asociat, din
care motiv principalele metode ale tratam entului au fost orientate
asupra bolii stabilite incorect drept de baz;
- nediagnosticarea uneia dintre bolile incluse n com ponena
bolii com binate de baz;
- nediagnosticarea n timpul vieii a intoxicaiei cu preparate
medicamentoase;
- nediagnosticarea n timpul vieii a com plicaiilor care au
aprut n urma aciunilor chirurgicale i terapeutice.
Pe lng concretizarea existenei divergenelor dintre diagnos
tice, medicul legist va stabili i cauza acestora. G. Painean i G. Ha-
rin evideniaz cauze obiective i subiective ale divergenelor dintre
diagnosticul clinic i cel medico-legal.
Cauzele obiective ale divergenelor dintre diagnostice:
1. Timp redus de aflare n instituia m edical - pn la 3 zile
n cazul bolilor cronice i pn la o zi pentru proccse acute, care
necesit ajutor medical de urgen.
2. Deficiene n diagnosticul bolii - forme atipice, manifestri
slab pronunate, nregistrri rare ale bolii, lipsa posibilitilor de
diagnosticare etc.

115
3. Starea grav a bolnavului prezena contraindicailor pen
efectuarea procedurilor de diagnostic i tratament.
C auzele subiective ale divergenelor dintre diagnostice:
1. Examinri insuficiente.
2. Subaprecierea datelor anamnestice.
3. Subaprecierea m anifestrilor clinice.
4. Subaprecierea sau supraaprecierea cercetrilor de laborator,
radiologice i a altor m etode paraclinice.
5. Subaprecierea sau supraaprecierea inform aiilor prezentate
de consultant.
6. Elaborarea incorect a diagnosticului clinic final.
n cazul depistrii unor divergene dintre diagnostice, medicul
legist va nscrie n m od obligatoriu n epicriz categoria divergen
elor (categoria greelii de diagnostic). Ultima reprezint caracte
ristica divergenei dintre diagnostice i se evideniaz att posibi
litile obiective (sau im posibilitile) ale diagnosticului corect sta
bilit n timpul vieii, ct i im portana greelii de diagnostic pentru
consecinele bolii.
Prima categorie de divergente. Boala nu a fost stabilit la eta
pele precedente, iar n aceast instituie medical nu a fost posibil
s se stabileasc diagnosticul din motive obiective, ceea ce nu a
putut influena soarta bolnavului.
A doua categorie de divergente. In aceast instituie medical
a fosl posibil stabilirea corect a diagnosticului, ns boala nu s-a
stabilit din m otive obiective sau subiective; totodat, greeala de
diagnostic nu a influenat esenial soarta bolnavului.
treia categorie de divergente. Diagnosticul stabilit incorect
a condiionat o tactic m edical greit, care a i avut un rol hot
rtor n survenirea consecinelor letale.
5. Exem ple i concluzii m edico-legale

Exemplul 1. Traum craniocerebral deschis produs printr-un


obiect contondent cu suprafaa limitat.
Concluzii
n baza datelor exam inrii medico-legale prim are a cadavrului
exhumat, rezultatelor investigaiilor suplim entare de laborator, a
materialelor dosarului penal i n conform itate cu ntrebrile nain
tate pentru soluionare, com isia de experi medico-legali conchide:
1. Cadavrul prezentat pentru examinare aparine unei persoane
de sex masculin, cu vrsta ntre 35 i 40 ani, talia 170 cm (re
cunoscut ulterior).
2. Semne individuale pe cadavru nu s-au stabilit.
3. Din datele cercetrii medico-legale a cadavrului (prezena
modificrilor cadaverice tardive), circum stanele cazului rezult:
cadavrul cet. N. putea s fie nhum at cu aproxim ativ 4 5 ani pn
la examinarea medico-legal.
4. n baza volum ului i specificului lezional constatat pe ca
davru (localizarea, caracterul morfologic), se poate afirm a c cea
mai probabil cauz a decesului cet. N. a fost traum atism ul
craniocerebral deschis.
innd cont dc deteriorarea pronunat a esuturilor moi prin
m odificrile cadaverice tardive, stabilirea cu certitudine a timpului
survenirii morii cet. N. dup producerea leziunilor corporale nu
este posibil. Dar, volumul mare i caracterul leziunilor depistate
la nivelul craniului dovedesc c decesul putea surveni n scurt
timp dup cauzarea traumei.
5. La exam inarea medico-legal a cadavrului s-au depistat
urmtoarele leziuni corporale: traum craniocerebral deschis:
fractur nfundat a oaselor bolii craniului; fracturi com inutive
ale oaselor bolii craniului, localizate preponderent pe dreapta, cu
rspndirea fracturilor liniare secundare spre baza craniului i
scheletul facial, care au fost produse prin aciuni traum atice (nu
mai puin de trei lovituri) cu obiecte contondente dure, cu su-

117
prafaa dc interaciune limitat, ce au provocat o deformare local
i general a craniului, i se calific ca vtmare corporal grav.
Deteriorarea avansat a esuturilor moi, condiionat de m odi
ficrile cadaverice tardive, nu perm ite a se stabili vechimea leziu
nilor corporale, ns nu poate fi exclus apariia lor n timpul i
circum stanele indicate n ordonan.
6. In momentul aplicrii loviturilor asupra craniului, victima
putea fi situat fa dc agresor n cele mai diverse poziii, cu con
diia ca ultimului s-i fie accesibil pentru lovire partea dreapt a
capului ptim itului. hi cazul dat traum a craniocerebral nu putea fi
produs asupra victimei n poziie orizontal, cu regiunea tem po
ral dreapt am plasat pe un suport.
7. Specificul m orfologic al fracturilor i caracterul deformativ
al craniului arat c leziunile corporale depistate la cadavrul cet.
N. au fost produse cu un obiect contondent dur, cu suprafaa dc
interaciune limitat, posibil i cu muchia toporului prezentat pentru
examinare.
8. f a cercetarea toxico-narcologic a esutului muscular, alcool
etilic nu a fost depistat.
Exemplul 2. Traum prin traversarea corpului cu roile auto
mobilului.
Concluzii
n baza inform aiilor incluse n dosarul penal i n confor
m itate cu ntrebrile, adresate spre rezolvare, com isia de experi
tnedico-legali conchide:
1. La cercetarea cadavrului cet. F., 72 ani, s-au constatat u
mtoarele leziuni corporale:
n regiunea capului i gtului:
- plag scalpat n regiunea piloas a capului i feei, cu
distrugerea esuturilor adiacente i imense hemoragii;
- zdrobirea i deform area total a capului cil multiple eschile
osoase ale bolii i bazei craniene, precum i ale scheletului facial:

118
- multiple rupturi meningiene, distrugerea creierului cu ex
pulzare parial a lui prin rupturile m eningelui, fracturi osoase i
plag pe esuturile epicranicne;
- ruptur a sistemului ligamentar al articulaiei atlanto-occi-
pitale;
- imense hemoragii n esuturile moi ale cavitii bucale i
ale gtului.
n regiunea toracelui i abdomenului:
- desprinderea tegum entelor dc esuturile adiaccntc pe un
imens sector, cu formarea buzunraelor umplute cu snge pe
partea stng a toracelui, spinrii i regiunii lombare;
- multiple fracturi bilaterale ale coastelor pe 2 -3 linii ana
tomice, cu rupturi ale pleurei parietale, m uchilor intcrcostali;
- ruptura discului intervcrtebral dintre vertebrele toracice
VIII i IX, cu deplasarea parial a corpurilor vertebrale; fractura
apolizei spinoase a vertebrei toracice VIII, cu ruptura deplin a
mduvei spinrii i m em branelor spinale la acest nivel;
- ruptur bilateral a bolii diafragmale;
- rupturi ale pericardului, inimii, aortei toracice, lobului stng
al ficatului, suprarenalei i rinichiului pe stnga, splinei; distrucia
esutului adipos retroperitoneal pe stnga;
deplasarea inimii i splinei n cavitatea pleural pe stnga;
- hemoragii imense n parenchimu! plm nului stng, emfi-
zein puimonar.
n regiunea m embrelor superioare:
- fractur nchis a am belor oase ale antebraului drept, cu
hemoragii n esuturile adiacente.
2. Toate leziunile depistate la cet. F. sunt intravitale, s-au pro
dus prin compresiunea capului, gtului, toracelui i abdomenului
cu o for com presiv m are ntre obiecte dure cu suprafaa mare de
contact n direcie antero-posterioar, supero-inferioar i de la
stnga spre dreapta.

119
3. A cest com plex lezional n condiiile traum atism ului auto
s-a produs prin traversarea peste cap, gt, torace i abdomen cu
roile dublate (din urm) ale unui camion.
4. M oartea cet. F. a survenit n u n n a im enselor leziuni anato- ;
mice ale organelor interne, incompatibile cu viaa. ntre leziunile
m enionate i deces exist legtur de cauzalitate direct i sc ca- 1
lific ca vtm ri corporale grave, periculoase pentru via.
Exem plul 3. Traum prin precipitare cu aterizare pe cap.
Concluzii
n baza m aterialelor prezentate, inform aiilor din foaia dc ob
servaie a bolnavului de staionar, raportului de expertiz medico-
legal a cadavrului, calculelor biom ecanice i n conformitate cu
ntrebrile adresate pentru soluionare, com isia de experi conclu
zioneaz:
1. Din foaia de observaie a bolnavului de staionar, unde
aflat timp de 23 ore cet. P., 38 ani, i rezultatele ulterioarei au
topsii m edico-legale s-au constatat multiple leziuni vitale de dife
rit vechim e, gravitate i mecanisme de producere.
n regiunea capului:
- plag scaipat (6x3,5 cm) n regiunea frontal pe dreapta;
- hemoragie (11 x7xl ,5 cm) n esuturile moi ale regiunii fronto-
temporale a capului;
- fractur com inutiv deschis a osului frontal cu trecere n
fractur liniar spre fosele craniene anterioar, medie i poste-
rioar pe dreapta cu o lungime dc 9,5 cm;
- fractura oaselor nazale;
- hem oragii difuze subarahnoidiene n em isferele mari ale
creierului i cerebel;
- snge fluid n toate ventriculele cerebrale, sectoare de con
tuzie cerebral (1,7x0,8 cm ) pe suprafaa bazal a lobului occi
pital;
- hem oragii subconjunctivale difuze, echim oze n jurul ochi
lor, pe nas i buze;

120
- plag contllz (1,4x0,3 cm) pe m andibul (din foaia de ob
servaie).
n regiunea toracelui, abdom enului i bazinului:
- hemoragii difuze n regiunea hilurilor i parenchimului pl
mnilor;
- ruptur superficial (7x9x3 cm) a ficatului pe faa diafrag-
mal i a lobului drept marginal;
- hemoragii difuze n esutul adipos al rinichilor;
- ruptur a ligamentelor articulaiei ilio-sacrate cu deplasarea
feelor articulare i hem oragii n esuturile adiacente;
- hem atom n regiunea rectului (la laparoscopic).
n regiunea membrelor:
- multiple echim oze n regiunea am bilor umeri;
- luxaie deschis n articulaia cotului pe dreapta;
- fractur deschis a am belor antebrae n regiunea articula
iilor radio-carpiene cu hemoragii n esuturile adiacente;
multiple echim oze (de la 2,5x2 pn la 4,5x6 cm) i exco-
riaii (de la 1x0,8 pn la 3x2 cm) pe tegum entele genunchilor i
gambe.
2. Leziunile menionate s-au produs cu puin timp nainte
spitalizare, prin lovituri de obiecte cu suprafaa nelim itat prin
care s-a acionat cu m are for n diferite direcii, n raport cu
axele corpului, i au condiionat com oie general a corpului.
Particularitile m orfologice i localizarea acestor leziuni in
dic urmtorul mecanism de formare:
a) n regiunea capului - prin lovituri directe de obiecte dure
cu suprafaa nelim itat, locul aplicrii forei fiind regiunea fron
tal; direcia de aciune - antero-posterioar i parial de sus n jos;
b) n regiunea toracelui i abdom enului prin aciunca indi
rect a loviturii, manifestat prin com oie general a corpului;
c) n regiunea bazinului - prin lovituri directe de obiecte cu
suprafaa nelimitat. Locul aplicrii forei a fost faa posterioar a
bazinului, iar direcia de aciune postero-anterioar i de la dreapta
spre stnga;

121
d) pe m em brele superioare - prin aciunea indirect a loviturii
orientat pe axa m em brelor de jo s n sus.
Excoriaiile i echim ozele pe membre s-au produs prin lovi
turi directe cu obiecte dure contondente, care au acionat n dife
rite direcii, preponderent antero-posterior.
3. Complexul lezional depistat la cct. P. n regiunile capului,
toracelui, abdom enului, bazinului i m em brelor putea s se for
meze prin precipitare liber dc la nlim ea etajului 6 al cldirii i
aterizare pe o suprafa dur (sol) cu regiunea feei i membrelor
superioare. Dup lovitura prim ar pe suport, corpul cet. P., prin
ineria micrii de rotaie n jurul punctului de sprijin, s-a lovit re
petat cu partea dreapt a toracelui i bazinului cu formarea le
ziunilor respective. Toate leziunile menionate s-au format practic
ntr-un singur moment.
4. In baza caracterului comun al m ecanismului i timpului dc
traumatizare, este raional ca toate leziunile capului, toracelui, ab
domenului, bazinului i m em brelor s fie calificate n ansamblu
drept vtmri corporale grave, periculoase pentru via. ntre ele
i decesul victimei exist o legtur de cauzalitate direct.
5. Cauza morii cet. P. a fost traum a asociat a capului, tora
celui, abdom enului, bazinului i m embrelor, soldat cu hemoragii
sub m em branele i n ventriculele cerebralc, contuzia ccrebral i
oc traumatic grav (din datele clinice). Dup formarea acestui com
plex de leziuni, victima, fiind fr cunotin, nu era capabil s
efectueze micri i aciuni active.
6. Conform datelor din foaia de observaie a bolnavului de sta
ionar, la cet. P., n afara leziunilor produse prin precipitare, s-au
mai depistat diverse excoriaii infectate, echimoze i hematoamc,
care nu au influenat asupra morii.
Exem plul 4. Plag tiat-nepat.
Concluzii
n baza cercetrii medico-legale a cadavrului i conform ntre
brilor expuse spre soluionare, com isia de experi conchide:

122
1. La cet. L. s-a depistat o plag tiat-nepat, pe suprafaa
lateral a gtului pc dreapta, la o distan de 7,5 cm de linia me
dian i la 5 cm de m arginea superioar a claviculei, cu secio
narea deplin a venei jugulare pe dreapta.
2. La exam inarea plgii i canalului de rnire s-au constatat
urmtoarele semne caracteristice instrum entului vulnerant: lam
plat cu ti unilateral; m uchie n form de , cu margini pro
eminente i grosim e (lim e) de circa 0,2-0,25 cm ; v rf ascuit;
lungimea maxim de penetrare a lamei - de circa 4,5 cm.
3. n plag i traiectul canalului de rnire - sem ne m orfolo
gice vitale.
4. Plaga s-a produs cu o singur lovitur a lamei n direcie de
sus n jos, sub un unghi aproxim ativ de 95 n raport cu planul
orizontal, de la stnga spre dreapta i antero-posterior, sub un
unghi de circa 10 fa de planul frontal. n m om entul penetrrii,
muchia lamei era orientat de la stnga n raport cu victima, iar
planul lamei se afla orizontal poziiei verticale a victimei. La
extragere, lama a fost puin nclinat n direcia tiului, fr ele
mente de rotire.
5. Cauza morii cet. L. a fost hem oragia extern acut, con
diionat de plaga tiat-nepat a gtului cu secionarea deplin a
venei jugulare pe dreapta, care se calific drept vtm are corpo
ral grav periculoas pentru via. ntre leziunea m enionat i
moarte exist o legtur de cauzalitate direct.
6. Cu astfel de leziuni cet. L. putea tri i efectua aciuni
active un timp foarte scurt (cteva minute).
7. La cercetarea toxicologic n sngele cadavrului cet. L.
s-au constatat 3,4%o de etanol, concentraie ce la persoanele n
via determ in o stare de ebrietate grav.
Exemplul 5. Plag mpucat.
Concluzii
n baza examinrii medico-legale a cadavrului, rezultatelor cer
cetrilor suplim entare de laborator i n conform itate cu ntrebrile
adresate spre soluionare, com isia de experi constat:

123
1. La ccrcetarea cadavrului cet. N. s-au depistat dou orificii
identice de intrare a glonului (cu defect de esut, inele de exco-
riaie i tergere de form rotund, diametru extern de circa 7,5 mm),
situate pe faa anterioar a abdom enului, n regiunea rebordului
costal pe stnga. A ceste orificii se prelungesc n canale paralele,
penetrnd n cavitatea abdom inal, pe traiectul crora sunt lezate
organele interne, arterele lienal i renal pe stnga i se termin
prin dou orificii de ieire a glonului, localizate n regiunea lom
bar pe stnga. Plgile au caracter lezional vital.
2. A m bele canale de rnire sunt orientate antero-posterior,
parial dc la dreapta spre stnga (sub un unghi de aproxim ativ 105
fa de planul sagital) i trec practic orizontal la acccai distan
unul de altul.
3. Situarea orificiilor de intrare, direcia paralel a ambelor
canale de rnire i localizarea orificiilor de ieire a glonului sunt
caracteristice pentru rafalele automate. n timpul tragerii, victima
se afla ntr-o poziie aproape de cea vertical, iar persoana care a
tras se afla n faa victim ei.
4. Prin cercetri m edico-crim inalistice suplimentare ale m
brcmintei victimei i sectoarelor tegum entare din regiunea orifi
ciilor de intrare a glonului s-au depistat imprimri omogene de
cupru n form de inele ce corespund inelelor dc tergere, iar pe
cm a - i depuneri punctiform e de cupru, siluate haotic pe uri
sector de 12x14 cm.
Rezultatele obinute dem onstreaz c plgile; s-au produs prin
glon de calibru 7,62 mm (cu cm a), n lim ita de aciune a par
ticulelor m etalice, dar n afara limitei dc depunere a pulberii (dis
tan apropiat).
5. M oartea cet. N., 27 ani, a fost condiionat de plgi m pu
cate n regiunea abdominal, cu lezarea splinei i rinichiului stng,
soldate cu anem izarea acut a organism ului, drept consecin a
hem oragiei arteriale din vasele sangvine lezate.

124
6. Din starea m odificrilor cadaverice precoce, descrise n
procesul-vcrbal de exam inare a cadavrului la faa locului, reiese c
moartea cet. N. s-a instalat cu 2 -3 ore pn la m om entul fixrii
lor.
7. Fiecare dintre plgile descrise, ca periculoase pentru via
la momentul producerii, se calific drept vtmri corporale grave,
ntre fiecarc leziune (cu att mai mult n ansamblu) i m oartea cet.
N. exist o legtur de cauzalitate direct.
Exem plul 6. Deficiene n acordarea asistenei medicale.
Concluzii
Analiznd datele din docum entele m edicale prezentate i n
conformitate cu ntrebrile naintate pentru soluionare, com isia de
experi medico-legali constat urmtoarele:
Diagnosticul G raviditate 38 39 sptmni. N-II. Fals trava
liu. Placenta jo s inserat. Colpit stabilit pacientei H. n condiiile
spitalului raional a fost corect.
Tratament medicam entos dup internarea gravidei i pn la
natere nu i s-a acordat, dar a fost necesar i s-a efectuat doar ob
servarea n dinamic a strii generale.
Starea pacientei H. ndat dup natere s-a calificat corect, iar
tratamentul a fost acordat adecvat.
Ulterior, n perioada dup natere, au aprut com plicaii n
form de defect al placentei i hem oragie uterin, care au fost
tratate operativ (raclajul uterului) cu anestezie suficient. Dup
asemenea com plicaii, n nici un caz luza nu putea fi externat n
scurt timp.
La externare din m aternitatea spitalului raional luza nu a fost
exam inat suficient, iar n foaia dc observaie obstctrical a luzei
H. ctre a 3-a zi nu s-a fixat nimic din ceea ce ar fi fost necesar. S-au
efectuat doar analizele reduse ale sngelui i urinei. Investigaia
ultrasonografic (USG) dup controlul cavitii uterine a fost obli
gatorie. Investigaia dat, n asemenea circumstane, determin pre
zena n uter a resturilor de placent.

125
La internare n IMSP ICOSM i luzei H. i- fost stabilit
corect diagnosticul Stare dup natere (a 6-a zi). Hemoragie ute-
rin, stare ce a necesitat raclajul repetat al uterului pentru a nl
tura coninutul. Acest tratam ent a fost necesar i s-a acordat adec
vat, sub protecia anesteziei generale. Com plicaiile asemntoare
celor aprute la cet. H. i tratamentul operator acordat rareori cau
zeaz stopul cardiac (care a i avut loc la pacient), prezicerea
cruia este im posibil.
Conform literaturii de specialitate (Burlui D., Constantinescu C.
Chirurgie general. Bucureti, 1982), trom boflebita se dezvolt ca
urmare a traumatizrii intimei vaselor, creterii coagulabilitii sn
gelui i stazei venoase, condiii ce apar frecvent dup intervenii
chirurgicale, perfuzii i alte manipulaii invazive, afectnd n spe
cial venele profunde ale m em brelor inferioare i bazinului. Prin
urmare, naterea, interveniile chirurgicale, perfuziile i aflarea
ndelungat la pat, n cazul H. au putut fi cauza apariiei trombo-
tlebitei.
La exam enul histologic al creierului pacientei If. s-au consta
tat: dezintegrare a neuronilor i celulelor gliale, ischemie cu de-
m ielinizarea fibrelor nervoase, modificri caracteristice hipoxiei
ndelungate a creierului, soldat cu decorticarea persoanei. Acest
proces (hipoxie cerebral cu decorticare) este rezultatul direct al
ncetrii alimentrii creierului cu oxigen, ca- urmare a stopului
cardiac i celui respirator ndelungat, cu o durat mi tnare de
5 minute. Stopul cardiac i stopul respirator puteau fi constatate
precoce doar n cazul monitorizrii continue a pacientei H. dc
ctre medicul anestezist i asistenta m edical anestezist n timpul
interveniei de chiuretarc a cavitii uterine.
Dup apariia decorticrii, n perioada postoperatorie (la a 6-a
zi) orice manipulaii m edicale erau ineficiente i nu puteau preveni
decesul.
Volum ul i caractcrul ajutorului mcdical dc carc avea nevoie
pacienta H. la momentul externrii din IMSP ICOSM i putea

126
fi acordat n aceeai msur i n cadrul SCR. Transferarea bolna
vei n secia de reanimare a spitalului raional nu a fost nicidecum
cauza decesului cet. H.
n literatura de specialitate nu se indic strict care m etod de
control al uterului (manual sau instrum ental) este preferat. Nici
una dintre aceste dou metode de control al uterului nu exclude
posibilitatea instalrii com plicaiilor care au avut loc la H. Toto
dat, ghidurile aprobate de MS recom and, n cazul com plicaiilor
asemntoare, efectuarea controlului manual al uterului.
n cazul H. au fost neglijate metodele contem porane de acor
dare a asistenei mcdicale n m aternitatea din SCR, fapt ce a de
terminat externarea neadm is din spital la a treia zi. M edicii sec
iilor de prematuri au nclcat prevederile ordinului IMSP ICOSM
i nr. 01-19/87 din 14.07.06 Cu privire la supravegherea i tra
tamentul luzelor internate n subdiviziunile pediatrice ale IM SP
TCOSM i C i nu au ndreptat luza H. pentru efectuarea con
trolului medical la medicul obstctrician-ginecolog n perioada
respectiv. M edicul anestezist al IM SP ICOSM i a nclcat
prevederile ghidurilor i standardelor clinice, lsnd pacienta sub
anestezie general fr supraveghere, astfel om indu-se m om en
tul instalrii stopului cardiac i respirator, situaie ce a dus la hipo-
xia cerebral i decorticarea pacientei H.
Reinerea luzei H. n m aternitatea spitalului raional i acor
darea asistenei medicale nccesare dup investigaiile obligatorii
puteau evita apariia hemoragiei uterine i necesitatea reintem rii.
M onitorizarea continu a pacientei H. de ctre anestezist i asis
tenta medical anestezist a IM SP ICOSM i putea perm ite
constatarea precoce a stopului cardio-respirator i efectuarea m
surilor de resuscitare n timp util (pn la apariia hipoxiei ce
rebrale ireversibile), astfel evitndu-se apariia com plicaiilor ulte
rioare (tromboflebita venei iliacc) generatoare de deces. Prin ur
mare, acordarea calificat a asistenei m edicale n M aternitatea
SCR i IMSP ICOSM i C, n conform itate cu recom andrile
ghidurilor i altor surse de specialitate (manuale, monografii etc.),
putea evita decesul cet. H.

127
V. EXPERTIZA M ED IC O -LE G A L A PER SO A NELO R

1. Noiuni generale

Codul de procedur penal din Republica M oldova prevede


efectuarea expertizei m edico-legale n problem ele ce in de cercc-
tarea infraciunilor com ise m potriva vieii i sntii omului. Prin
decizia organelor dc urmrire penal sau prin hotrrea instanei
de judecat mai des se exam ineaz victim cle i cu mult mai rar -
bnuiii de com iterea infraciunilor, inculpaii i alte persoane.
M otivele i obiectivele exam inrii medico-legale a persoa
nelor n via pot fi sistem atizate i prezentate n modul urmtor:
1. Expertiza leziunilor m ecanice n scopul constatrii pre
zenei, caracterului morfologic i gradului de vtm are corporal.
2. Expertiza crim elor sexuale pentru stabilirea raportului se
xual i a leziunilor corporale (n caz de viol .a.), stabilirea sem
nelor de desfrnare a m inorilor etc.
3. Expertiza unor stri sexuale: determ inarea sexului, maturi
tii sexuale, capacitii dc reproducere, diagnosticului virginitii,
sarcinii, naterii recente, avortului, contaminrii venerice i cu
SIDA etc.
4. Expertiza strii dc sntate a persoanei, a simulrii, disi
mulrii, agravrii, bolilor artificiale i automutilrii.
5. Alte genuri de expertize: constatea incapacitii generale i
profesionale de munc, determ inarea vrstei, stabilirea strii de
ebrietate, aprecierea identitii persoanei, confirm area/excluderea
paternitii i maternitii (filiaiei) etc.
Exam inarea persoanei are loc, de obicei, n ambulatoriul mc-
dico-legal, policlinici i mai rar n condiii de staionar sau n alte
locuri acceptabile n acest scop. Bnuitul de com iterea infraciunii
este exam inat numai n prezena ofierului de urmrire penal sau
procurorului, iar copii minori - n prezena rudelor sau tutelei (pe
dagogului. psihologului etc.). Exam inarea persoanelor la domiciliu
se adm ite doar prin decizia n scris a organelor de drept i numai

128
n cazuri excepionale. n unele cazuri, persoanele pot fi exam inate
n biroul de lucru al procurorului, ofierului de urmrire penal, n
judectorie sau n locurile de detenie. Scopul fiecrei exam inri
const n depistarea i fixarea leziunilor corporale sau urm elor
care consemneaz infraciunea. n lipsa nem ijlocit a persoanei
respective expertiza m edico-lcgal poate fi efectuat n baza
docum entelor medicale (dac exist).
Expertiza medico-legal a persoanei este efectuat n form
de exam inare medical, n conform itate cu regulam entele respec
tive. In mod obligatoriu se identific persoana exam inat n baza
buletinului de identitate sau a altui docum ent oficial (cu fotogra
fie), datele crora se nregistreaz n raportul m edico-legal. n anu
mite cazuri, pe lng exam inarea persoanei, se apeleaz la consul
taiile altor specialiti medici sau se recom and spitalizarea per
soanei pentru efectuarea investigaiilor clinice i paraclinice.
Conductorii instituiilor m cdico-sanitare sunt obligai s
contribuie, iar m edicii-specialiti s acorde consultaiile necesare,
s efectueze exam inrile clinice i paraclinice la solicitarea m e
dicului legist.
Agravarea strii sntii persoanei din cauza acordrii ajuto
rului medical insuficient n urm a leziunilor corporale se apreciaz
n com isie, cu participarea specialitilor clinicieni din ram ura res
pectiv.
Orice expertiz (exam inare) m edico-legal a persoanei pre
vede: familiarizarea cu circum stanele evenim entului, studierea
docum entelor medicale, luarea anam nezei, exam enul medical pro-
priu-zis, realizarea m etodelor speciale de investigaie, elaborarea
concluziilor i redactarca raportului medico-legal.
Descrierea leziunilor corporale la persoanele n via este
similar cu cea indicat anterior la cercetrile pe cadavru.

129
2. Aprecierea gradului de gravitate al vtm rii corporale

1. Expertizele i exam inrile persoanelor agresate fizic sunt


cele mai solicitate att de organele de drept, ct i dc victimele
agresiunilor. Aprecicrca m edico-legal a gravitii vtmrii cor
porale sau sntii se efectueaz conform regulamentului aprobat
prin ordinul M inisterului Sntii (nr. 199 din 27.06.2003), coor
donat cu Procuratura General, M inisterul Afacerilor Interne i
M inisterul Justiiei ale Republicii M oldova.
2. Prin vtm are corporal se nelege prejudiciul cauzat s
ntii prin dereglarea integritii anatomice a organelor i esu
turilor sau a funciilor acestora, provocate dc aciunea diferiilor
ageni externi: mecanici, fizici, chimici, biologici, psihici.
3. Expertiza m edico-legal a gravitii vtmrii corporale se
efectueaz numai n baza ordonanei n scris, em is de ctre ofi
erul de urm rire penal, de procuror sau prin hotrrea instanei
judectoreti.
4. Exam inrile m edico-legale ale gravitii vtmrii corpo
rale a persoanelor se efectueaz la solicitarea n scris a organelor
de drept (procuratura, com isariatul de poliie, instana de ju d e
cat). precum i la cererea persoanei interesate.
5. n cazurile exam inrilor medico-legale la cererea persoanei
i constatrii vtm rilor corporalc evaluate cu calificativul grave
sau medii, medicul legist este obligat s inform eze organele dc
resort.
6. n cazul efecturii expertizei medico-legale a gravitii
vtmrii corporale se ntocm ete Raport de expertiz medico-Ie-
gal, iar n caz de exam inare m edico-legal la solicitarea orga
nelor de drept sau la cererea persoanei vtmate Raport de exa
minare m edico-legal .
7. Expertiza m edico-legal a gravitii vtmrii corporale
este efectuat de ctrc medicul legist n form de examinare medi
cal a persoanei, n conform itate cu Regulamentul, cu alte ins
truciuni i indicaii metodice n vigoare.

130
8. Efectuarea expertizei fr exam inarea persoanei, n baza
documentelor medicale autentice (foaia de observaie a bolnavului
de staionar, cartela de am bulator a bolnavului etc.), se adm ite n
cazurile cnd exam inarea de ctre medicul legist a persoanei res
pective este imposibil. Din docum entele m edicale se extrag toate
informaiile referitoare la caracterul lezional, evoluia clinic a
traumei (maladiei), rezultatele investigaiilor instrum entale i de
laborator, interveniilor chirurgicale i alte date im portante, nece
sare pentru obiectivizarea expertizei.
9. n cazurile necesare medicul legist recurge la consultaiile
specialitilor din sistemul m edico-sanitar, inclusiv cu spitalizarea
persoanei i efectuarea investigaiilor clinice i paraclinice. Dac
docum entele necesare nu sunt prezentate medicului legist, el e n
drept s se adreseze persoanei care a dispus expertiza cu un de
mers pentru prezentarea suplim entar a m aterialelor respective.
10. Conductorii instituiilor medico-sanitare de stat sunt obli
gai s contribuie, iar medicii specialiti s acorde consultaiile
necesare, s efectueze exam inrile clinice i paraclinice la solici
tarea medicului legist.
11. Agravarea strii sntii victimei (a persoanei) din cauza
deficienelor n acordarea asistenei medicale de pe urm a leziu
nilor corporale se apreciaz n comisie, cu participarea speciali
tilor din domeniul respectiv.
12. Determ inarea i evaluarea deficienelor n interveniile
medicale se efectueaz numai n cadrul expertizei m edico-legale
n comisie.
13. Gravitatea vtmrii corporale la persoanele cu maladii
preexistente se va constata numai n baza consecinelor posttrau-
matice. n asemenea cazuri, medicul legist va determ ina i va
indica influena traumei asupra evoluiei bolii (acutizarea bolii,
influena asupra tanatogenezei etc.) m preun cu specialitii de
profil.
14. n caz de diversitate a vechimii leziunilor corporale, se
apreciaz gravitatea fiecrei leziuni aparte.

131
15. La lezarea unui segm ent al corpului, defectat anatomo-
funcional parial sau total anterior, sc stabilesc doar consecincle
traumei.
16. In caz de dcces, medicul legist este obligat s precizeze
gravitatea vtmrii corporale i raportul de cauzalitate dintre
traum i moarte.
17. Gravitatea vtmrii corporale nu se apreciaz, dac:
- diagnosticul leziunii sau bolii (strii patologice) la per
soana agresat nu este stabilit cu certitudine (tabloul clinic are un
caracter neclar, investigaiile clinice i de laborator au fost insufi
ciente etc.);
- consecina neprim ejdioas pentru via a vtmrii corpo
rale la mom ent este nelm urit;
- persoana n cauz refuz investigaiile suplimentare nece
sare sau nu se prezint la exam inarea repetat.
n aceste caz.uri, medieul legist indic n concluziile sale cau
zele ce nu permit determinarea gravitii vtmrii corporale, men
ioneaz ce materiale suplim entare sunt necesare pentru soluio
narea problemei date (docum entele medicale, datele investigaiilor
de laboratort etc.) i stabilete termenul examinrii repetate.
Im posibilitatea precizrii gradului gravitii vtmrii corpo
rale nu-1 scutete pe medicul legist de rezolvarea altor probleme
puse spre soluionare expertizei medico-legale.
18. Eliberarea unor concluzii prealabile, ipotetice, cu privire
la gravitatea vtm rii corporale, sc interzice.
19. Stabilirea strii (bolii) dc narcom anie, toxicomanie, in
fectare prem editat cu SIDA sau cu alte boli venerice se efec
tueaz n com isie cu concursul specialitilor respectivi.
20. Raportul dc expertiz se elibereaz persoanei carc a
dispus expertiza concret sau altor colaboratori ai organelor de
resort numai la prezentarea legitimaiei. Raportul dc expertiz
poate fi eliberat i altor colaboratori ai organelor de resort sau per
soanei exam inate, la prezentarea procurii eliberate de persoana

132
care a numit expertiza i legitimaiei de serviciu sau buletinului de
identitate, contra sem nturii n registrul de eviden a expertizelor
i exam inrilor m cdico-legale pe persoane.
21. Gradul de gravitate a vtmrii corporale se stabilete n
baza criteriilor elaborate pentru fiecare grad de gravitate.
22. Pentru a determ ina gradul de gravitate al vtmrii cor
porale, este suficient prezena unuia dintre sem nele calificative,
n caz de asociere a ctorva criterii calificative, gravitatea vt
mrii se stabilete dup acel semn care corespunde unei vtmri
mai grave, cu excepia criteriului incapacitii de munc, cnd ea
este determinat prin sumarea procentelor. Gradul vtmrii cor
porale se determ in separat doar dac se indic n ordonan.
23. Volumul incapacitii permanente de m unc sc determ in
n conformitate cu Regulam entul organelor de expertiz m edical
a vitalitii din Republica M oldova, aprobat prin H otrrea G uver
nului Republicii M oldova nr. 470 din 29.08.91. Expertiza medico-
legal, n baza acestui criteriu, se efectueaz numai dup definiti
varea consecinelor vtmrii corporale, confirm ate prin date
obiective.
24. Gradul de gravitate a vtmrii corporale dup criteriul
dereglrii sntii sc determ in conform timpului necesar pentru
restabilirea sntii, n funcie de volumul i caracterul lezional
(n zile).
25. Se stabilesc urm toarele grade dc gravitate a vtmrii
integritii corporale sau a sntii:
- vtmare grav;
- vtmare medie;
- vtmare uoar;
- leziuni corporalc fr cauzarea prejudiciului sntii.

133
2.1. Vtm are grav a integritii corporale i sntii

1. Vtmarea corporal grav poate fi calificat numai n baza


urm toarelor criterii: prezena pericolului pentru via, a anumitor
consecine posttraum atice, neprim ejdioase pentru via - pierderea
anatom ic a unui organ sau a funciei lui; ntreruperea posttrau-
m atic a sarcinii; desfigurarea ireparabil a feei; infirmitatea psi
hic postagresional; incapacitatea general de munc cu caracter
permanent, n volum considerabil, dar nu mai mic de 33%.
2. Periculoase pentru via sunt considerate vtm rile corpo
rale care prezint un pericol im inent-imediat, tardiv sau potenial,
ca leziunea s determ ine moartea, indiferent dac acest pericol a
fost nlturat printr-un tratam ent medical sau datorit reactivitii
individuale a organism ului.
3. Vtm are corporal grav, periculoas pentru via, se con
sider:
- fracturile deschise ale craniului, inclusiv fr lezarea creie
rului i a m em branelor m eningiene;
- fracturile nchise ale oaselor bolii sau bazei craniului, cu
excepia oaselor scheletului facial i fisurilor izolate ale lamelei
externe a bolii craniului;
- contuzia cerebral grav cu sau fr com presiunea creie
rului, contuzia cerebral m edic nsoit de semne obiective de
afectare bulbar.
Toate formele diagnosticului clinic Comoic cerebral, c o n
tuzia cerebral se expertizeaz n baza Indicaiilor metodice Apre
cierea m edico-legal a gravitii vtmrii corporale n traum ele
craniocercbralc, aprobate prin ordinul nr. 157 din 30.05.2005 al
Ministerului Sntii.
4. Hemoragiile intracraniene: hematom extra- sau subdural,
hemoragii subarahnoidiene sau intracerebrale - atunci cnd ele
sunt asociate cu dereglri periculoase pentru via, obiectivizate
prin semnele neurologice i neurochirurgicalc respective.

134
5. Leziunile penetrante ale coloanei vertebrale, inclusiv cele
tar lezarea mduvei spinrii.
6. Fracturo-luxaiile i fracturile corpurilor sau am belor arcuri
ale vertebrelor cervicale, fracturile unilaterale ale arcurilor verte
brelor cervicale I sau II, fractura apolizei odontoide a vertebrei cer
vicale II, inclusiv cele fr dereglarea funciei m duvei spinrii.
7. Luxaiile i subluxaiile vertebrelor cervicale soldate cu
semne clinice periculoase pentru via.
8. Leziunile nchise ale regiunii cervicale a m duvei spinrii.
9. Fracturile i fracturo-luxaia unei sau a ctorva vertebre
toracice sau lombare, leziunile nchise ale segm entelor toracice,
lombare sau sacratc ale mduvei spinrii asociate cu un oc spinal
confirmat clinic sau cu dereglarea funciilor organelor bazinului.
10. Leziunile penetrante ale faringelui, laringelui, traheii,
esofagului (din partea tegum entelor sau a mucoasei).
11. Fracturile nchise ale cartilajelor laringiene sau ale tra
heii cu lezarea mucoasei, asociate cu un oc grav sau dac sunt n
soite de o stare prim ejdioas pentru viaa victimei.
12. Fracturile nchise ale osului hioid, lezarea glandelor ti
roid i paratiroid, nsoite de dereglarea respiraiei cu semnele
unei hipoxii cerebrale profunde sau alte stri prim ejdioase pentru
via.
13. Leziunile cutiei toracice penetrante n cavitile pleurale,
pericardic, cu sau fr lezarea organelor interne.
Emfizemul subcutanat localizat, constatat n cazul leziunilor
toracelui, nu poate fi considerat drept sem n cert al leziunilor pe
netrante atunci cnd lipsesc fenomenele hem o-pneum otoraxului,
iar com unicarea canalului dc rnire cu cavitatea pleural este du
bioas.
14. Leziunile abdomenului penetrante n cavitatea peritoneal
cu sau fr lezarea organelor interne; plgile deschise ale orga
nelor spaiului retroperitoneal (rinichilor, suprarenalelor, pancrea
sului etc.); leziunile penetrante ale vezicii urinare, segm entelor su
perior i mediu ale rectului.

135
15. Leziunile nchise ale vaselor magistrale i ale organelor
cavitilor toracic, abdom inal i bazinului, ale organelor spa
iului retroperitoneal, ale diafragm ei, prostatei, ureterelor, inclusiv
rupturile subcapsulare ale organelor, confirm ate obiectiv prin
sem ne periculoase pentru via.
16. Fracturile deschise ale oaselor tubulare lungi (humerus,
femur i tibie), leziunile deschise ale articulaiilor coxo-femurale
i genunchiului; fracturile nchise ale osului femural.
17. G ravitatea vtmrii corporale n cazul fracturilor des
chise ale radiusului, ulnei i fibulei; fracturilor nchise ale articu
laiilor mari (scapulo-hum eral, a cotului, radio-carpian, talo-cru-
ral) se determin n funcie de pericolul pentru via sau de gradul
incapacitii permanente dc munc.
18. Fracturile oaselor bazinului, asociate cu un oc grav sau
cu ruptura poriunii m em branoase a uretrei.
19. Leziunile nsoite de un oc grav promovat de o hemo
ragie abundent intern sau extern, ce antreneaz un colaps; de o
em bolie grsoas ori gazoas clinic confirm at; de o toxicoz trau
m atic cu fenomene de insuficien renal acut, de alte stri peri
culoase pentru via.
20. Lezarea unui vas sangvin mare: aorta, arterele carotide,
subclaviculare, axilare, brahiale, cubitale, iliace, poplitee, precum
i a venelor ce le nsoesc.
G ravitatea vtmrii corporale n cazul lezrii altor vase
sangvine periferice se determ in n mod individual, n funcie de
pericolul pe care-1 prezint pentru via.
21. A rsurile term ice de gradele 111 i IV cu lezarea a mai
m ult dc 15% din suprafaa corpului; arsurile dc gradul III a peste
20% din suprafaa corpului; arsurile de gradul II cu antrenarea a
mai mult de 30% din suprafaa corpului, precum i arsurile cu o
suprafa mai mic, dar asociate cu un oc grav; arsurile cilor
respiratorii cu fenomene de edem i structur a glotei.
22. Barotrauma, electrocutarea, hipotermia i arsurile chimice
(prin acizi concentrai, baze alcaline, diverse substane cauterizante),

136
care au generat, pe lng m odificrile locale, i manifestri patolo
gice generale, periculoase pentru via.
23. Compresiunea organelor gtului, precum i alte genuri de
asfixie mecanic, asociate cu un com plex pronunat de fenomene
periculoase pentru via (dereglarea circulaiei sangvine cerebrale,
pierderea cunotinei, am nezia etc.), confirm ate prin date obiec
tive.
24. Stri periculoase pentru via, condiionate de aciuni trau
matice n regiunile ocogenc (reflexogene) - plexul sinocarotid al
gtului, plexul ciliar, organele genitale m asculine etc.
Vtmrile corporale grave, calificate n baza consecin
elor neprim ejdioase pentru via:
Pierderea an atom ic a u n u i organ sau a fu n c ie i lui.
Pierderea vederii - orbirea com plet stabil la am bii ochi
sau o aa stare cnd arc loc dim inuarea acuitii vederii pn la
enumerarea degetelor la o distan de doi metri i mai puin
(acuitatea vederii 0,04 dioptrii i mai mic).
Pierderea vederii la un singur ochi are drept consecin inca
pacitatea perm anent de m unc mai mult de 1/3 (o treim e) face
parte din vtmrile grave.
Gradul de gravitate al vtmrii n cazul lezrii unui ochi orb,
ce impune enucleaia acestuia, se determ in n funcie de durata
dereglrii sntii.
P ierderea a u zu lu i - surditate com plet sau o aa stare ire
versibil cnd victim a nu percepe vorbirea obinuit la o distan
dc 3 5 cm de la pavilionul urechii.
Pierderea auzului numai la o ureche antreneaz o incapacitate
permanent de munc mai puin de 1/3 (o treime) i face parte din
vtmrile de grad mediu.
Pierderea g ra iu lu i - pierderea capacitii de a-i exprim a
gndurile prin sunete articulate, recepionate clar. A ceast stare
poate fi condiionat de pierderea limbii, de afeciuni anatomo-
funcionale ale coardelor vocale sau de origine nervoas (a cen
trilor respectivi din sistemul nervos central).

137
P ierderea m in ii sau picio ru lu i - detaarea lor de la trunchi
sau pierderea funciilor acestora (paralizia sau o alt stare care
exclude funcionarea lor).
Prin pierderea anatom ic a minii se subnelege detaarea
com plet de la trunchi mai sus de articulaia radio-carpian, iar a
piciorului - mai sus de nivelul articulaiei talo-crurale; celelalte
cazuri trebuie considerate drept o pierdere a unei pri a mem
brului, avnd drept criteriu de calificare incapacitatea permanent
de munc.
P ierderea ca p a cit ii de reprodu cere - pierderea capaci
tii de coabitare, fecundare, concepere i natere.
n tre ru p e rea sa rcin ii face parte din vtmarea corporal
grav, dac nu este o consecin a particularitilor individuale ale
organism ului (uter infantil, plasm oz, devieri anatomice ale bazi
nului etc.) i dac se afl n legtur cauzal direct cu trauma.
Expertiza m edico-legal n astfel de cazuri se efectueaz m
preun cu medicul obstetrician-ginecolog.
D esfigu rarea ireparabil a f e e i i regiu n ilor adiacente
(pavilioanele urechilor, regiunile anterioare i antero-laterale ale
gtului). M edicul legist nu calific vtm area feei i a regiunilor
adiacente drept desfigurare (sluire), deoarece aceast noiune nu
are caracter m edical i nu ine de com petena medicinii. Expertul
stabilete doar caracterul leziunii i gradul de gravitate al vt
mrii corporale n conform itate cu prevederile regulamentului n
vigoare, constatnd doar dac acestea sunt sau nu reparabile.
Prin vtm are reparabil se nelege o micorare considerabil
a gradului de pronunare a m odificrilor m orfologice (a cicatricci,
deformaiei, a dereglrii mimicii etc.) pe parcursul timpului sau
sub influena m ijloacelor de tratam ent conservativ, nechirurgical.
Dac ns pentru nlturarea vtmrii ori a consecinelor acesteia
este necesar o intervenie chirurgical (o operaie cosmetic), le
ziunea este considerat ireparabil.

138
In firm itatea p sih ic p o sta g resio n a l (boal psihic) sc
stabilete n cadrul expertizei psihiatrice cu concursul medicului
legist n conformitate cu regulamentul respectiv, inndu-se cont
de legtura de cauzalitate dintre traum i dereglarea psihic.
P ierderea stabil a cap a cit ii g e n e ra le de m u n c n vo
lum considerabil.
Orice vtmare a integritii corporale sau a sntii, care a
condiionat o incapacitate stabil de munc n volum considerabil,
dar nu mai mic de 33%, sc calific drept vtm are grav.
Pierderea deplin a capacitii profesionale de m unc sc
stabilete n conform itate cu regulamentul n vigoare numai la ne
cesitate, prin ordonana organului de urmrire penal sau prin ho
trrea instanei de judecat.
La invalizi, incapacitatea general i perm anent de munc,
generat de vtm area corporal, se stabilete ca i la persoanele
practic sntoase, indiferent de invaliditate i grupa acesteia.
La copii, incapacitatea dc m unc se stabilete ca i la per
soanele adulte, conform regulamentului n vigorare.

2.2. Vtm are corporal medic

Criteriile dc calificare a vtmrii corporale medii:


a) lipsa pericolului pentru via;
b) lipsa tuturor consecinclor prevzute de regulam ent, cu
referin la vtm area corporal grav;
c) dereglarea sntii de lung durat;
d) incapacitatea perm anent nsem nat de munc.
Mcdicul legist constat caracterul i durata bolii sau a
dereglrii sntii cauzate dc vtmarea corporal n baza datelor
medicale obiective i a celor concretizate n cadrul efecturii ex
pertizei.
Printr-o dereglare a sntii de lung durat se subneleg
consecinelc determ inate nemijlocit de vtm are (maladii, dere
glri de funcii etc.), care au o durat de peste 3 (trei) sptmni
(mai mult de 21 zile).

139
Printr-o incapacitate perm anent i nsem nat de munc
trebuie neleas o incapacitate general de m unc n volum mai
mare de 10%, dar nu mai mic dc 33% (o treime).

2.3. V tm are corporal uoar

Criteriile de calificare a vtmrii corporale uoare:


a) dereglarea sntii de scurt durat;
b) incapacitatea stabil i neesenial de munc.
D ereglarea sntii de scurt durat este determinat ne
mijlocit de leziunea corporal i dureaz peste 6 zile, dar nu mai
m ult de 21 zile (trei sptmni).
Prin incapacitate perm anent i nensem nat de munc se
subnelege o incapacitate general de m unc n volum de pn la
10% .

2.4. Leziuni corporale fr cauzarea prejudiciului sntii

Din leziunile corporale ce nu cauzeaz prejudiciu sntii fac


parte leziunile ce nu genereaz o incapacitate permanent dc munc
i nici o dereglare a sntii sau determ in o dereglare a sntii
pn la 6 zile.

2.5. Btile, chinuirea i torturarea

Btile, chinuirea i torturarea reprezint un gen specific de


aciune asupra organismului.
Btile se caracterizeaz prin aplicarea loviturilor multiple
i repetate. Dac btile provoac vtmri corporale i deterio
reaz sntatea, gravitatea acestora se stabilete n conformitate cu
prevederile prezentului regulament. n cazurile cnd n urma b
tilor n-au fost depistate vtmri corporale i de sntate, me
dicul legist noteaz n Raportul de expertiz medico-legal (Ra
portul de exam inare m edico-legal) acuzele persoanei examinate,

140
iar n concluzii indic: Sem ne obiective de vtmri corporale i
de sntate n-au fost depistate.
Chinuirea reprezint aciuni care i provoac victimei sufe
rine prin privaiunea dc hran, butur, cldur, ori prin plasarea
sau abandonarea victimei n condiii nocive pentru via.
Torturarea se manifest prin aciuni ce produc dureri perse
verente, repetate sau ndelungate (prin picturi, biciuiri, m puns
turi cu obiecte neptoare, prin cauterizri cu ageni termici sau
chimici etc.).
Constatarea aciunilor dc tipul btilor, chinuirii sau torturii
este de com petcna procuraturii, instanei judectoreti i a altor
organe de anchet penal. Medicul legist arc obligaia numai de a
constata prezena, caracterul i vechim ea vtm rilor corporale i