Sunteți pe pagina 1din 10

Scoala Gimnaziala Cotofanesti, Jud.

Bacau
Clasa: a V-a
Anul scolar 2016-2017
Profesor: Iancu Cosmin

Plan calendaristic semestrial


Semestrul I

Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTRI ORE SAPTAMANA OBS.


Crt. ALOCATE
1 4.1. Integrarea i acionarea eficient FORME DE ORGANIZARE 38 1 - 19
ntr-un grup prestabilit formaii de adunare n linie pe un rnd i pe
4.2. Colaborarea cu ceilali membri dou rnduri
ai grupului, n vederea constituirii poziia fundamental stnd i derivatele
diferitelor formaii de adunare, de acesteia
deplasare, de exersare alinieri n linie i n coloan
4.3. ndeplinirea rolurilor i ntoarceri de pe loc
respectarea regulilor specifice * formarea coloanei de gimnastic
organizrii activitilor din lecie * pornire i oprire din mers
* treceri dintr-o formaie n alta
2 1.2. Utilizarea terminologiei de DEPRINDERI DE LOCOMOIE
specialitate n transmiterea mesajelor a) de baz:
specifice 1. Mersul 38 1-19
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii - pe vrfuri
ale organismului la eforturi variate - ghemuit
3.1. Recunoaterea calitilor motrice - cu pas fandat
n cadrul diferitelor aciuni motrice - * cu pas adugat
3.2. Realizarea de aciuni motrice 2. Alergarea 38 1-19
simple - pasul de alergare
3.3. Aplicarea sub form de ntrecere - pe direcii diferite
a deprinderilor fundamentale i a - cu ocoliri de obstacole
celor sportive de baz - * cu schimbri de direcie
4.2. Colaborarea cu ceilali membri 3. Sritura 38 1-19
ai grupului, n vederea constituirii cu desprindere de pe unul i de pe ambele
diferitelor formaii de adunare, de picioare:
deplasare, de exersare - de pe loc
4.3. ndeplinirea rolurilor i - din deplasare
respectarea regulilor specifice - pe i de pe obiecte/ aparate
organizrii activitilor din lecie b) combinate:
1. Escaladarea 4 15-16
- prin apucare i pire pe aparat
- prin apucare i rulare pe partea anterioar a
corpului
2. Tararea 17-18
4
- pe genunchi si pe coate
3 1.2. Utilizarea terminologiei de CALITI MOTRICE
specialitate n transmiterea mesajelor 1. Viteza 8 2-5
specifice viteza de reacie la stimuli:
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii - vizuali
ale organismului la eforturi variate - auditivi
3.1. Recunoaterea calitilor motrice - tactili
n cadrul diferitelor aciuni motrice viteza de execuie:
3.2. Realizarea de aciuni motrice - n aciuni motrice simple
simple viteza de deplasare:
3.3. Aplicarea sub form de ntrecere - pe direcie rectilinie
a deprinderilor fundamentale i a - cu schimbri de direcie
celor sportive de baz 2. ndemnarea (capacitate coordiantiv)
8
4.2. Colaborarea cu ceilali membri coordonarea segmentelor fa de corp 6-9
ai grupului, n vederea constituirii * manevrarea de obiecte, individual i n
diferitelor formaii de adunare, de relaie cu parteneri
deplasare, de exersare echilibrul:
4.3. ndeplinirea rolurilor i - n poziii statice
respectarea regulilor specifice - n deplasare pe suprafee nguste, situate la
organizrii activitilor din lecie diferite nlimi
- * n deplasare, cu purtare/ depunere/ culegere
de obiecte
3. Fora 14
fora dinamic segmentar 13-19
* fora segmentar n regim de rezisten
4. Rezistena
rezistena cardio-respiratorie 6
* rezistena muscular local 10-12
5. Caliti motrice combinate 4
vitez-coordonare 5-6
6. Cunotine teoretice despre principalele
forme de manifestare
a calitilor motrice
4 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea mesajelor ATLETISM
specifice 1. Alergri 8 6-9
1.3. nelegerea principalelor elemente din coala alergrii:
prevederi regulamentare ale - alergare cu joc de glezne
disciplinelor sportive practicate - alergare cu genunchii sus
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii - alergare cu pendularea gambei
ale organismului la eforturi variate alergarea de vitez:
3.2. Realizarea de aciuni motrice - pasul alergtor de accelerare
simple - startul de jos i lansarea din start
4.1. Integrarea i acionarea eficient - cunotine teoretice despre:
ntr-un grup prestabilit startul corect
4.2. Colaborarea cu ceilali membri pstrarea culoarului de alergare
ai grupului, n vederea constituirii elemente din coala sriturii:
diferitelor formaii de adunare, de - pasul sltat
deplasare, de exersare - pasul srit
4.3. ndeplinirea rolurilor i 3. Aruncri 8 2-5
respectarea regulilor specifice elemente din coala aruncrii
organizrii activitilor din lecie aruncarea mingii de oin:
5.1. Identificarea aspectului estetic al -de pe loc, la distan
gesturilor motrice - cunotine teoretice despre:
depirea liniei de aruncare
msurarea lungimii aruncrii
5 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea JOCURI SPORTIVE 24 1-12
mesajelor specifice 1. FOTBAL
1.3. nelegerea principalelor Anul I de instruire
prevederi regulamentare ale lovirea mingii cu interiorul labei piciorului,
disciplinelor sportive practicate de pe loc i din
2.3. Recunoaterea diferitelor deplasare
reacii ale organismului la eforturi utul la poart, de pe loc i din deplasare
variate preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
3.2. Realizarea de aciuni motrice conducerea mingii
simple repunerea mingii n joc de la margine
4.1. Integrarea i acionarea * lovirea mingii cu capul, de pe loc
eficient ntr-un grup prestabilit deposedarea adversarului de minge din fa
4.2. Colaborarea cu ceilali membri procedee tehnice specifice portarului
ai grupului, n vederea constituirii marcajul i demarcajul
diferitelor formaii de adunare, de depirea
deplasare, de exersare * intercepia
4.3. ndeplinirea rolurilor i variante de joc cu tem
respectarea regulilor specifice cunotine teoretice privind regulile jocului
organizrii activitilor din lecie de fotbal pe teren redus: hen, fault, repunere
5.1. Identificarea aspectului estetic din lateral
al gesturilor motrice 2. HANDBAL 24 1-12
Anul I de instruire
pasa cu o mn de la umr: de pe loc i din
deplasare
prinderea cu dou mini, de pe loc i din
deplasare
driblingul simplu
aruncarea la poart de pe loc
aruncarea la poart cu pai adugai
* aruncarea la poart din alergare
poziia fundamental
procedee tehnice specifice portarului
repunerea mingii n joc de ctre portar
depirea
* replierea
marcajul adversarului aflat n posesia mingii i
demarcajul
6 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea GIMNASTIC
mesajelor specifice 1. SRITURI LA APARATE 6 13-15
1.3. nelegerea principalelor sritura n sprijin ghemuit pe lada de
prevederi regulamentare ale gimnastic situat
disciplinelor sportive practicate transversal, urmat de coborre prin sritur
2.3. Recunoaterea diferitelor dreapt
reacii ale organismului la eforturi cunotine teoretice despre greelile de
variate execuie
3.2. Realizarea de aciuni motrice 2. GIMNASTIC ACROBATIC 8 16-19
simple elemente statice:
4.1. Integrarea i acionarea -cumpna pe un genunchi i pe un picior
eficient ntr-un grup prestabilit -semisfoara
4.2. Colaborarea cu ceilali membri -podul de jos
ai grupului, n vederea constituirii -stnd pe omoplai
diferitelor formaii de adunare, de -* stnd pe mini, cu sprijin
deplasare, de exersare -* sfoara (fete)
4.3. ndeplinirea rolurilor i elemente dinamice:
respectarea regulilor specifice -rulri
organizrii activitilor din lecie -rostogolire nainte i napoi din ghemuit n
5.1. Identificarea aspectului estetic ghemuit
al gesturilor motrice -rostogolire napoi din ghemuit n deprtat
Scoala Gimnaziala Cotofanesti, Jud. Bacau
Clasa: a V-a
Anul scolar 2016-2017
Profesor: Iancu Cosmin

Plan calendaristic semestrial


Semestrul II

Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTRI ORE SAPTAMANA OBS.


Crt. ALOCATE
1 4.1. Integrarea i acionarea eficient FORME DE ORGANIZARE
ntr-un grup prestabilit formaii de adunare n linie pe un rnd i pe 32 1-16
4.2. Colaborarea cu ceilali membri dou rnduri
ai grupului, n vederea constituirii poziia fundamental stnd i derivatele
diferitelor formaii de adunare, de acesteia
deplasare, de exersare alinieri n linie i n coloan
4.3. ndeplinirea rolurilor i ntoarceri de pe loc
respectarea regulilor specifice * formarea coloanei de gimnastic
organizrii activitilor din lecie * pornire i oprire din mers
* treceri dintr-o formaie n alta
2 1.2. Utilizarea terminologiei de DEPRINDERI DE LOCOMOIE
specialitate n transmiterea mesajelor a) de baz:
specifice 1. Mersul 32 1-16
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii - pe vrfuri
ale organismului la eforturi variate - ghemuit
3.1. Recunoaterea calitilor motrice - cu pas fandat
n cadrul diferitelor aciuni motrice - * cu pas adugat
32
3.2. Realizarea de aciuni motrice 2. Alergarea 1-16
simple - pasul de alergare
3.3. Aplicarea sub form de ntrecere - pe direcii diferite
a deprinderilor fundamentale i a - cu ocoliri de obstacole
celor sportive de baz - * cu schimbri de direcie
4.2. Colaborarea cu ceilali membri 3. Sritura 32 1-16
ai grupului, n vederea constituirii cu desprindere de pe unul i de pe ambele
diferitelor formaii de adunare, de picioare:
deplasare, de exersare - de pe loc
4.3. ndeplinirea rolurilor i - din deplasare
respectarea regulilor specifice - pe i de pe obiecte/ aparate
organizrii activitilor din lecie b) combinate:
1. Catarare - coborare 4 1-2
- la scara fixa
- pe plan inclinat
3 1.2. Utilizarea terminologiei de CALITI MOTRICE
specialitate n transmiterea mesajelor 1. ndemnarea (capacitate coordiantiv) 4 1-2
specifice coordonarea segmentelor fa de corp
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii * manevrarea de obiecte, individual i n
ale organismului la eforturi variate relaie cu parteneri
3.1. Recunoaterea calitilor motrice echilibrul:
n cadrul diferitelor aciuni motrice - n poziii statice
3.2. Realizarea de aciuni motrice - n deplasare pe suprafee nguste, situate la
simple diferite nlimi
3.3. Aplicarea sub form de ntrecere - * n deplasare, cu purtare/ depunere/ culegere
a deprinderilor fundamentale i a de obiecte
celor sportive de baz 2. Fora 6 1-3
4.2. Colaborarea cu ceilali membri fora dinamic segmentar
ai grupului, n vederea constituirii * fora segmentar n regim de rezisten
diferitelor formaii de adunare, de 3. Caliti motrice combinate 8 7-10
deplasare, de exersare vitez-coordonare
4.3. ndeplinirea rolurilor i 4. Cunotine teoretice despre principalele
respectarea regulilor specifice forme de manifestare
organizrii activitilor din lecie a calitilor motrice
4 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea GIMNASTIC
mesajelor specifice 1. GIMNASTIC ACROBATIC 6 1-3
1.3. nelegerea principalelor elemente statice:
prevederi regulamentare ale -cumpna pe un genunchi i pe un picior
disciplinelor sportive practicate -semisfoara
2.3. Recunoaterea diferitelor -podul de jos
reacii ale organismului la eforturi -stnd pe omoplai
variate -* stnd pe mini, cu sprijin
3.2. Realizarea de aciuni motrice -* sfoara (fete)
simple elemente dinamice:
4.1. Integrarea i acionarea -rulri
eficient ntr-un grup prestabilit -rostogolire nainte i napoi din ghemuit n
4.2. Colaborarea cu ceilali membri ghemuit
ai grupului, n vederea constituirii -rostogolire napoi din ghemuit n deprtat
diferitelor formaii de adunare, de -* rsturnare lateral (roata lateral)
deplasare, de exersare variante de legare a elementelor acrobatice
4.3. ndeplinirea rolurilor i nsuite
respectarea regulilor specifice cunotine teoretice despre greeli frecvente
organizrii activitilor din lecie de execuie
5.1. Identificarea aspectului estetic
al gesturilor motrice
5 1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea JOCURI SPORTIVE 24 4-16
mesajelor specifice 1. FOTBAL
1.3. nelegerea principalelor Anul I de instruire
prevederi regulamentare ale lovirea mingii cu interiorul labei piciorului,
disciplinelor sportive practicate de pe loc i din
2.3. Recunoaterea diferitelor deplasare
reacii ale organismului la eforturi utul la poart, de pe loc i din deplasare
variate preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
3.2. Realizarea de aciuni motrice conducerea mingii
simple repunerea mingii n joc de la margine
4.1. Integrarea i acionarea * lovirea mingii cu capul, de pe loc
eficient ntr-un grup prestabilit deposedarea adversarului de minge din fa
4.2. Colaborarea cu ceilali membri procedee tehnice specifice portarului
ai grupului, n vederea constituirii marcajul i demarcajul
diferitelor formaii de adunare, de depirea
deplasare, de exersare * intercepia
4.3. ndeplinirea rolurilor i variante de joc cu tem
respectarea regulilor specifice cunotine teoretice privind regulile jocului
organizrii activitilor din lecie de fotbal pe teren redus: hen, fault, repunere
5.1. Identificarea aspectului estetic din lateral
al gesturilor motrice 2. HANDBAL 24 4-16
Anul I de instruire
pasa cu o mn de la umr: de pe loc i din
deplasare
prinderea cu dou mini, de pe loc i din
deplasare
driblingul simplu
aruncarea la poart de pe loc
aruncarea la poart cu pai adugai
* aruncarea la poart din alergare
poziia fundamental
procedee tehnice specifice portarului
repunerea mingii n joc de ctre portar
depirea
* replierea
marcajul adversarului aflat n posesia mingii i
demarcajul
* intercepia
sistemul de atac n semicerc
aezarea n aprare n sistemul 6:0
variante de joc cu tem
cunotine teoretice privind regulile de joc:
pai, fault, dublu dribling
1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE
specialitate n transmiterea mesajelor A. ATLETISM
specifice 1. Alergri 12 4-9
1.3. nelegerea principalelor elemente din coala alergrii:
prevederi regulamentare ale - alergare cu joc de glezne
disciplinelor sportive practicate - alergare cu genunchii sus
2.3. Recunoaterea diferitelor reacii - alergare cu pendularea gambei
ale organismului la eforturi variate alergarea de rezisten:
3.2. Realizarea de aciuni motrice - pasul alergtor lansat de semifond
simple - startul de sus i lansarea de la start
4.1. Integrarea i acionarea eficient - alergarea n grup
ntr-un grup prestabilit - coordonarea respiraiei cu ritmul pailor de
4.2. Colaborarea cu ceilali membri alergare
ai grupului, n vederea constituirii - cunotine teoretice despre regula depirii
diferitelor formaii de adunare, de adversarului
deplasare, de exersare 2. Srituri
4.3. ndeplinirea rolurilor i elemente din coala sriturii: 8 11-14
respectarea regulilor specifice - pasul sltat
organizrii activitilor din lecie - pasul srit
5.1. Identificarea aspectului estetic al sritura n lungime cu elan cu 1 pai n aer:
gesturilor motrice - elan de 3-5 pai
- btaie liber i desprindere de pe un picior
-cunotine teoretice despre regula msurrii
lungimii sriturii