Sunteți pe pagina 1din 1

Formular PO-AADR-SAET-F2 Formular predare autorizatii

FORMULAR
Predare autorizatii (procedura la sediu)

Subsemnatul _____________________________ delegat al institutiei

__________________________________, care se legitimeaza cu actul de identitate ..

seria..nr. ., am predat la sediul Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei

autorizatiile utilizate / neutilizate ce au urmatoarele date de identificare:

NR. SERIE DATA


AUTORIZATIE TARA TIP AUTORIZATIE NR.
CRT. AUTORIZATIE PLECARII
BUC.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Am predat, Am primit,
DELEGAT AADR - SAET

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre AADR, potrivit notificarii nr. 9794, in conformitate
cu Legea nr. 677/2001, in scopul implementarii si operarii sistemelor informatice si de comunicatii ce
furnizeaza servicii destinate guvernarii prin mijloace electronice. Va puteti exercita drepturile de acces, de
interventie si de opozitie in conditiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa pe
adresa centrului.