Sunteți pe pagina 1din 1

Formular PO-AADR-SAET-F3

I. DELEGATIE
(se completeaza doar daca este cazul)

Subsemnatul____________________________________________, reprezentant legal al

Societatii Comerciale

____________________________________________ cu codul fiscal R _________________

deleaga pe ______________________________________________, care se legitimeaza cu actul de

identitate ______ seria ________ nr______________________, pentru

____________________________________________________ la sediul Agentiei pentru Agenda

Digitala a Romaniei

Data

Semnatura si stampila,

NOTA: Delegatia se prezinta doar in original semnata de reprezentantul legal (stampila si semnatura
in original)
La aceasta delegatie se ataseaza copia dupa actul de identitate al delegatului.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. CERERE SUPLIMENTARE AUTORIZATII


(se completeaza doar daca este cazul)

S.C. Cod fiscal ...........cu sediul


n, n calitate de Operator de Transport Marf, solicit aprobarea prezentei
cereri de suplimentare, pentru urmtoarele autorizaii (se trece ara, tipul autorizaiei i o estimare
prealabil a numrului de autorizaii ncesar):...........................................................
Observaii:...................................................................................................................................................
....................................
Reprezentant S.C.
(semnatura i tampila)

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre AADR, potrivit notificarii nr. 31362 in
conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopul implementarii si operarii sistemelor informatice si de
comunicatii ce furnizeaza servicii destinate guvernarii prin mijloace electronice. Va puteti exercita
drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa,
semnata si datata, trimisa pe adresa centrului.

S-ar putea să vă placă și