Sunteți pe pagina 1din 3

MINUTA DE INFORMARE

DATA NCHEIERII.......................
N CONFORMITATE CU ART.17 DIN CODUL MUNCII REPUBLICAT N VEDEREA
ANGAJRII DOMNULUI / DOAMNEI
1) Identitatea prilor:

(a)

Societatea Comercial_______________________________________________,
Sediul: ____________________________________________________________,
nmatriculare la Oficiul Registrului Comertului_____Nr.__________________,
Cod de nregistrare Fiscal / Cod fiscal:________________________________,
Telefon______________________e-mail__________________________________,
reprezentat legal de
Dl/D-na__________________________________________,
n calitate de:______________________________________,
identificat()
prin:____________________________________,
Telefon________________e-mail______________________,
n calitate de ANGAJATOR,
(in cazul in care Angajator este o persoana fizica se va completa doar spatiul destinat
acesteia).
n temeiul art.17 al.(6) Codul Muncii Republicat, Angajatorul este asistat la ncheierea
prezentului contract de ctre_______________________________________,
identificat prin_____________, n calitate de_______________________________*).
i
(b)

Dl/D-na___________________________________________________________,
CNP____________________________________________________________,
identificat() prin:___________________________________________________,
domiciliat () n:____________________________________________________,
Telefon_______________________e-mail______________________________,
n calitate de VIITOR ANGAJAT (termenul de Viitor Angajat incluznd att sexul
masculin ct i feminin),

2) Locul de munc sau, n lipsa unui loc de munc fix, posibilitatea ca viitorul angajat s munceasc
n diverse locuri
3) Sediul sau, dup caz, domiciliul angajatorului: judet.., localitate ..
strada................, nr.., bl. ., ap. ., sc. ..
4) Funcia / ocupaia conform specificaiei Clasificrii Ocupaiilor din Romnia sau altor acte
normative: ...................
5) Atribuiile postului i criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................

........................................
........................................
........................................
6) Riscurile specifice
postului ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................
..
7) Data de la care contractul urmeaz s i produc efectele .......
8) n cazul unui contract de munc pe durat determinat sau al unui contract de munc temporar,
durata acestora...........
9) Durata concediului de odihn la care salariatul are dreptul ...........
10) Condiiile de acordare a preavizului de ctre prile contractante i durata acestuia .
11) Salariul de baz lunar este de lei, precum i:
- sporuri ..
- indemnizaii .
- alte adaosuri
12) Durata normal a muncii, exprimat n ore/zi i ore/sptmn .
13) Indicarea contractului colectiv de munc ce reglementeaz condiiile de munc ale salariatului
.
14) Durata perioadei de prob .

ANGAJATOR,

REPREZENTAT PRIN
..
Asistat de ..........................................*)

AM LUAT CUNOTIN,
NUME I PRENUME
..
CNP .
Asistat de ......................................*)

SEMNTURA

SEMNTURA

*) in Codul muncii Republicat la art.17 (6) se stipuleaza ca

la negocierea, incheierea sau


modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de catre terti,
conform propriei optiuni, cu respectarea confidentialitatii prevazute la alin. (7) - (7) Cu privire la
informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti
poate interveni un contract de confidentialitate.