Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. ......../.................

Școala : Liceul Tehnologic Izvoarele Avizat Director :

Clasa : a XI-a Avizat Șef Comisie :

Disciplina : Economie Profesor îndrumător : Crăciuneanu Victoria Loredana

Nr. de ore/săptămână : 1 oră/săptămână

Nr. total de ore (conform planului de învățământ) : 33

An școlar : 2017 - 2018

Planificare calendaristică orientativă

Conform : Anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3252 / 13.02.2006


Unitate de învățare Competențe Conținuturi selectate Nr. ore Săptămâna Observații
(Nr. curent + Denumire) specifice alocate (ile)

1.1. Introducere în studiul 4 S1-S4 Semestrul I


2.1. disciplinei și recapitulare
4.1. Test de evaluare inițială
A. Mediul economic – nevoi,
1. Introducere resurse, raționalitate
economică
B. Alegere si renunțare.Costul
de oportunitate
C. Știința economica
1.1. A. Consumatorul și 3 S5-S7 S6(16.10-20.10)-
2.Consumatorul 2.1. raționalitatea în consum practică comasată
4.1. B. Cererea

Evaluare Test de evaluare 1 S8

1.2. A. Întreprinzătorul - purtător 7 S9-S15 S10(13.11-17.11)-


3.Producătorul/între- 2.3. al ofertei: practică comasată
4.2. - proprietatea și libera inițiativă 30.11 și 01.12, S12 –
prinzătorul
- factorii de producție zile libere
și comportamentul său B.Productivitatea și eficiența S13(4.12-8.12)-
rațional economică: practică comasată
-combinarea factorilor de
producție
-productivitățile factorilor de
producție
-calcule de eficiență economică
C. Costul de producție și
profitul :
-tipuri de costuri
-profitul : mărime, forme
-maximizarea profitului in
funcție de costuri
D. Oferta – manifestare pe
piață a întreprinzatorilor :
-formarea ofertei
-legea ofertei
-elasticitatea ofertei
-alte condiții care influențează
modificarea ofertei.
Vacanță de iarnă
23.12.2017-14.01.2018
Recapitulare semestrială 2 S16-S17 S17, 24 ianuarie-zi
Evaluare sumativă liberă
1 S18
Vacanță inter-semestrială
03.02.2018-11.02.2018
1.3. A. Piața – centru al spațiului 6 S19-S24 Semestrul II
4.Piața 1.4. economic : S22(05.03-09.03) –
4.3. -definire și caracteristici practică comasată
-relația cerere – ofertă-preț in
economia de piață
B. Mecanismul concurențial
Evaluare Test evaluare 1 S25

Vacanța de primăvară
31.03.2018-10.04.2018
1.4. C. Piața muncii 5 S26-S30 S27(16.04-20.04)
4.Piața 2.4. D. Piața monetară : Săptămâna ”Școala
3.1. - banii Altfel”
5.1. - masa monetară S29- 01.05. – zi liberă
- cererea și oferta de bani S29(30.04-04.05)-
- sistemul bancar, creditul și practică comasată
dobânda 28.05 și 01.06 – zile
- echilibru pe piața monetară libere.
E. Piața capitalurilor
5.Economia deschisă 3.1. Uniunea europeană – 1 S31
4.4. mecanisme de integrare
economică
Evaluare la sfârșit de an Evaluare, încheierea mediilor 1 S32

Recapitulare semestrul II Lecție sinteză 1 S33


si anuală

S-ar putea să vă placă și