Sunteți pe pagina 1din 2

ANTET U.A.T.

SOLICITARE

Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,


Subprogramul "................................................."

pentru obiectivul de investiții1


................................................................................................................

DATE PRIVIND SOLICITANTUL


Autoritatea administrației publice care solicită finanțarea:
.........................................................
Reprezentant legal
Nume și prenume: ........................
Funcția: ........................................
Persoana de contact:
Nume și prenume: ........................
Funcția: ......................................
Telefon: ........................................
e-mail: .....................................

DATE GENERALE ALE INVESTIȚIEI


Denumirea obiectivului de investiții:
..........................................................................................................................................

Amplasamentul (oraș/comuna, sat, strada, numărul, județ)2


...........................................................................................
Identificat potrivit Cărții funciare nr. ............... și număr cadastral .............., atașată
solicitării3, suprafața de teren pe care beneficiarul are posibilitatea sa o predea în vederea
realizării construcției4 .........................................

1 Idem Denumirea obiectivului de investiții


2 Se vor completa obligatoriu, în vederea identificării exacte a amplasamentului și în corelare cu
Extrasul de Carte Funciară
3 Se va atașa Extras de Carte Funciară, actualizat la anul în curs
4 Se va preciza obligatoriu
ANTET U.A.T.

Titularul investiției
..................................................
Beneficiarul Investiției
..................................................
Statutul juridic al amplasamentului (imobil constituit din teren şi/sau constructie):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Fotografii ale amplasamentului5

DESCRIEREA INVESTIȚIEI
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................
Necesitatea promovării investiției
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................
Oportunitatea investiției
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................6

Certific prin semnătura mea corectitudinea datelor completate în această solicitare.

Loc SEMNATURA și STAMPILĂ

5 Se vor atașa fotografii ale amplasamentului


6 Spațiile punctate se vor completa în funcție de necesitățile solicitantului

S-ar putea să vă placă și