Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”


BAIA MARE

în colaborare cu

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MARAMUREȘ,


COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ȘINCAI” şi
GRĂDINIȚA ”OTILIA CAZIMIR”

desfăşoară

PROIECTUL ȘCOLAR EDUCAȚIONAL

„OMUL DRAG DE LA CATEDRĂ”


Concurs şi simpozion internaţional
Ediţia a IV-a
An şcolar 2019 – 2020

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A scoalanr5bm@yahoo.com Tel/Fax:


0262.278881 www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Inspectoratul Școlar Județean Maramureș


Baia Mare

Nr. înregistrare _____/________ Nr. înregistrare _____/________

Director, Inspector școlar general


Prof. Adina Iuliana COSMA Prof. Ana-Lucreția-Maria MOLDOVAN

Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”,Baia Grădinița ”Otilia Cazimir”, Baia Mare


Mare

Nr. înregistrare _____/________ Nr. înregistrare _____/________

Director, Director,
Prof. Leonard MARDAR Prof. Vasile HOTEA

INFORMAȚII DESPRE PROIECT


Titlul proiectului : „OMUL DRAG DE LA CATEDRĂ”
Proiectul este inclus în CAERI, Anexa 2 din OMEN nr. 26149/12.02.2020, poziţia 1147
Categoria în care se încadrează proiectul: Educativ

Echipa de proiect

Prof. Adina IOSIF – coordonator principal


Director, prof. Adina Iuliana COSMA – membru juriu învăţământ primar
Director adj., prof. Laura CONȚ – membru juriu gimnaziu
Inspector scolar general, prof.dr. Anca HENDEA COSTIN – coordonator liceu
Prof. Anca MAN – coordonator gimnaziu
Prof. Camelia MURARU – coordonator limba franceză
Prof. Dana BUDA – coordonator limba engleză
Prof. Octavian POP – coordonator creaţii artistice
Prof. înv. primar Florentina CENTERI – coordonator învăţământ primar
Prof.înv.preşc. Neluţa MARE – coordonator învăţământ preşcolar

Instituţii internaţionale partenere:


KENYA: Wamba D.E.B Primary School, P.O Box 40, Wamba;
ITALIA: M.I.U.R Istituto Comprensivo “J. Stella” 85054 Muro Lucano Sedi Di Muro
Lucano, Castelgrande, Pescopagano;
POLONIA: Publiczne Gimnazjum Nr 30 Im. “Adama Mickiewicza” W Łodzi

ARGUMENT
Societatea actuală, societate a competiţiei şi a competenţei, are nevoie de oameni care să se
remarce prin ceea ce ştiu şi ce pot face cinstit şi demn faţă de semeni. Există astfel de oameni, poate
prea puțini...însă, cu siguranță, printre ei este DASCĂLUL.

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A scoalanr5bm@yahoo.com Tel/Fax:


0262.278881 www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Care e misiunea dascălului?


Dascălul este cel care conştientizează toate transformările din viaţa socială, adaptându-se în
permanenţă la nou. A fi profesor înseamnă un risc asumat. Adevăratul dascăl este cel care îi învaţă pe
copii să se aprecieze şi să valorizeze pe alţii.
Destinat cadrelor didactice şi elevilor, Concursul şi Simpozionul ”OMUL DRAG DE LA
CATEDRĂ” se doresc a fi un eveniment complementar manifestărilor de amploare naţională
organizate în ţară cu ocazia ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI, în data de 5 iunie. Este totodată o modalitate
prin care elevi și dascăli vibrează la unison, își împărtășesc unii altora gândurile, sentimentele și, de ce
nu, dorințele sau așteptările. Este, în egală măsură un benefic schimb de experiență din care ne
”îmbogățim” cu toții .

INIȚIATORUL
Şcoala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, Baia Mare

         INSTITUȚII PARTENERE


Inspectoratul Școlar Județean Baia Mare;
Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”;
Grădinița ”Otilia Cazimir”.

SCOP
Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ şi artistic al elevilor din învăţământul
preșcolar, primar, gimnazial şi liceal.
Prezentarea importanţei şi a rolului marilor păstori de suflete, care prin slujirea şi activitatea lor au
contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii școlii.
 
OBIECTIV GENERAL
Promovarea respectului pentru valorile fundamentale educaţionale, culturale, estetice, artistice, sociale
şi de relaţionare competiţională  prin instituirea unei legături mai strânse între dascăl şi elev în mediul
instituţional educativ.

GRUP ŢINTĂ
pentru concurs - elevi din ciclul preșcolar, primar, gimnazial şi liceal;
pentru simpozion – cadre didactice, consilieri școlari, persoane interesate de activităţile nonformale şi
extracurriculare.
Participanții pot alege oricare dintre temele propuse de organizatori.

DATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII


Toate materialele, pentru toate secțiunile proiectului vor fi trimise pe adresele indicate (creații artistice
și plastice) și pe emailurile coordonatorilor de secțiuni (creații literare, lucrările pentru simpozion).

TERMENUL LIMITĂ DE TRIMITERE ESTE 20 IUNIE 2020.


Simpozionul se va sustine cu participare indirectă, diseminările vor avea loc pe blogul proiectului, iar
expoziția cu lucrările elevilor se va desfășura la Școala “V. Alecsandri”, școala organizatoare. Creațiile
elevilor precum și lucrările pentru simpozion pot fi în limbile română, engleză și franceză.

      PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI


4 - 5 octombrie 2019 – întâlnirea echipei de proiect, stabilirea secţiunilor şi a regulamentului;
2 martie - 10 aprilie 2020 - mediatizarea proiectului la nivel naţional şi internaţional, implementarea
proiectului;
10 aprilie -20 iunie 2020 - transmiterea lucrărilor;

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A scoalanr5bm@yahoo.com Tel/Fax:


0262.278881 www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

20 iunie-20 iulie 2020 - jurizarea lucrărilor din secțiunile adresate elevilor;


20 iulie-20 august 2020 - realizarea CD-ului pentru Simpozion şi a softului educaţional;
20-30 septembrie 2020 – trimiterea diplomelor, CD-urilor şi adeverinţelor participanților.

            SECȚIUNI
I. CONCURS INTERNAȚIONAL – ELEVI

TEMA CONCURSULUI – ”Dascălul prin ochi de copil”

Modalitate de
NIVEL PRODUSE trimitere
COORDONATOR
Desene, fotografii, colaje, machete,
Preşcolar În plic / cutie Mare Neluţa
felicitări.
Desene, fotografii, colaje, machete,
felicitări. În plic / cutie Centeri Florentina
Primar Eseuri, compuneri, poezii, scrisori
Engleză Buda Daniela
Creaţii în limbi străine În plic Franceză Muraru Camelia
Desene, fotografii, colaje, machete,
În plic / cutie Pop Marcela
felicitări.
Gimnaziu Eseuri, compuneri, poezii, scrisori În plic Man Anca
Engleză Buda Daniela
Creaţii în limbi străine În plic Franceză Muraru Camelia
Desene, fotografii, colaje, machete,
În plic / cutie Pop Octavian
felicitări
Liceu
Eseuri, compuneri, poezii, scrisori, ppt,
În plic Costin Hendea Anca
filme, teatru
Engleză Buda Daniela
Creaţii în limbi străine În plic Franceză Muraru Camelia

Toate materialele, indiferent de nivel, se trimit pe adresa şcolii organizatoare .


Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, str. Păşunii nr. 2 A, Baia Mare, jud. Maramureş
Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu respectă regulamentul concursului!
Pe plic se va specifica Pentru concursul OMUL DRAG DE LA CATEDRA, în atenţia doamnei
prof. IOSIF ADINA

Anexa 1 conţine formularul tipizat care trebuie întrebuinţat pentru creaţii literare.
Tehnoredactare: lucrările vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 12,
titlul Bold 14, la 1,5 rânduri.

Anexa 2 conţine formularul tipizat care trebuie întrebuinţat pentru creaţii artistice.

LUCRĂRILE CARE NU UTILIZEAZĂ ANEXA 1 SAU ANEXA 2 NU VOR FI JURIZATE!

II. SIMPOZION INTERNAȚIONAL

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A scoalanr5bm@yahoo.com Tel/Fax:


0262.278881 www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice, din orice instituție de educație (grădiniță, școală,
liceu), indiferent de arie curriculară, precum și psihologilor şi consilierilor școlari.

Tematica simpozionului

1. Teorie şi practică în şcoala de azi – exemple de bune practici


2. Abordări teoretice, didactica disciplinei
3. Soft educaţional – modele de teste şi fişe de lucru

Anexa 3 conţine formularul tipizat care trebuie întrebuinţat pentru lucrarea de la orice secţiune a
simpozionului.
Tehnoredactare: lucrările vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 12,
titlul Bold 14, la 1,5 rânduri.

Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu respectă regulamentul simpozionului!


Lucrările temelor 1 şi 2 vor fi cuprinse în volumul cu ISBN Omul drag de la catedră, ediţia a IV-a.
Lucrările temei 3 vor fi cuprinse în softul educaţional cu ISBN Omul drag de la catedră.

Lucrările pentru simpozion se vor trimite pe adresa de email :


omuldragdelacatedra.simpozion@yahoo.com

III. CURSURI DE FORMARE


1. Competențe-cheie prin activități nonformale și extracurriculare – cursul este acreditat și
are 24 CTP (credite profesionale transferabile).
Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de disciplină.
2. Jocul didactic în şcoala incluzivă – cursul este acreditat și are 26 CTP (credite profesionale
transferabile).
Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de disciplină.
Informatii despre cursuri - prof. formator Iosif Adina – 0741 560 651

PROBLEME ORGANIZATORICE
Participarea la proiectul Omul drag de la catedră, secţiunea 1 sau 2, presupune și implicare în calitate
de sponsor al materialelor necesare desfășurării acesteia – diplome, CD cu revista în format electronic,
CD cu soft educaţional, adeverinţe, plicuri şi taxe poştale, etc.
Fiecare profesor participant se angajează să depună suma de 50 de lei în contul deschis pe numele:
IOSIF ADINA la BANCA BRD, cont cu numărul : RO57BRDE250SV25320492500, până la data
de 20 IUNIE 2020, taxele de participare se achită individual, diplomele şi CD-urile vor fi eliberate şi
respectiv editate pentru fiecare autor. La detalii va rog sa precizati numele, localitatea şi judeţul.

Dovada plăţii şi anexa 4 se vor trimite scanate pe emailul:


omuldragdelacatedra.simpozion@yahoo.com

EVALUAREA LUCRĂRILOR
           Evaluarea lucrărilor se face în funcţie de: contribuţia individuală, talentul, gradul de
originalitate şi imaginaţia pe care participantul le dovedeşte prin lucrarea realizată;  gradul de
complexitate şi volumul de muncă al elevului; crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A scoalanr5bm@yahoo.com Tel/Fax:


0262.278881 www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

care să fie respectate, pe de o parte, elementele de limbaj plastic şi , pe de altă parte, corectitudinea
formelor şi a  propoziţiilor.
          Școala gimnazială ”Vasile Alecsandri”, Colegiul Naţional ”Gheorghe Șincai” și Grădinița
”Otilia Cazimir”, prin coordonatorii proiectului, vor evalua lucrările participante, apoi vor trimite
diplôme de participare şi de premiu profesorilor îndrumători. Vor fi premiați 30% din elevii
participanți.

         ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE ALE


PROIECTULUI
         Promovarea proiectului se realizează pe pagina de facebook a Şcolii Gimnaziale V.Alecsandri, pe
platformele https://www.didactic.ro/ şi https://www.etwinning.net
precum şi prin articole în ziarele locale; portofoliul concursului (lista cu toţi participanţii); volum cu
lucrările cadrelor didactice şi softul educaţional, înregistrate cu ISBN; blogul proiectului;  sondaje de
opinie în rândul elevilor, al profesorilor şi al părinţilor; fotografii, pliante, afişe; premierea  lucrărilor.

IMPORTANT !
Profesorii participanţi, vor primi următoarele documente, în funcţie de secţiunile la care au participat :
 Adeverinţă de participare la Simpozionul Internaţional Omul drag de la catedră
 Adeverinţă de elaborare şi susţinere în cadrul simpozionului a unei lucrări ştiinţifice în
domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional.
 Adeverinţă care atestă elaborare de soft educaţional.
 Adeverinţă care atestă utilizare de soft educaţional în procesul educativ.
 Adeverinţă care atestă promovarea imaginii instituţiei şcolare având drept obiectiv creşterea
calităţii procesului de învăţământ.
 Adeverinţă de participare la elaborarea CD-ului, cu ISBN.
 Adeverinţă de participare la cursul de formare acreditat MEN: Competențe-cheie prin
activități nonformale și extracurriculare / Jocul didactic în şcoala incluzivă.

Participanţii la toate cele trei secţiuni vor primi din partea coordonatorului principal Certificat
etwinning care atestă implicarea într-un proiect european. Este nevoie de participare la concursul
elevilor, la simpozion (orice secţiune) şi la unul din cursurile de formare.

Informaţii: prof. Iosif Adina – 0741560651

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A scoalanr5bm@yahoo.com Tel/Fax:


0262.278881 www.scalecsandribm.ro