Sunteți pe pagina 1din 1

dr.

Oprea-Valentin Bușu Curs/seminar de Psihologia Educaţiei 1 octombrie 2015

str. A.I.Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal 200585, tel/fax +40 251 422567, e-mail:
dppd@central.ucv.ro

Bibliografie selectivă

1. Cosmovici, A. și Iacob, L. (2005). Psihologie școlară, Iasi: Editura Polirom.


2. Crăciunescu, R., (2004), Psihologie pentru pregătirea profesorilor, Ed. Universitaria,
Craiova
3. Crahay, M. (2009). Psihologia educației. București: Editura Trei.
4. Neacsu, I., (2010), Introducere în psihologia educaţiei si a dezvoltării, Ed. Polirom,
Bucuresti
5. Novac , C., (2007), Bazele psihologiei educaţiei, Ed. Universitaria, Craiova
6. Novac , C., (2012), Psihologie educaţională pentru profesori, Ed. Universitaria,
Craiova
7. Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educației. Iași: Editura Polirom.
8. Mihai Aniței, Fundamentele psihologiei, Bucureşti, Editura universitară, 2010
Surse Internet:
- www.scribd.com
- www.google.ro
- Cărţi Google
- Google Academic