Sunteți pe pagina 1din 1

Nume Elev .............................

Lucrare scrisă semestrială pe semestrul al II-lea


Clasa a VI-a
Școala Gimnazială Nr. 16

Citește cu atenție textul și rezolvă cerințele de mai jos:

(Măgarul galeș, La Fontaine)

I.Completează spațiile punctate cu răspunsul corespunzător:


a. Fragmentul de mai sus are ...... strofe și ...... versuri.
b. Fragmentul de mai sus aparține genului ................ .
c. Modul de expunere predominant din textul dat este....
d. Figura de stil predominantă din text este..... .

1. Modul de expunere predominant din textul dat este:


a.dialogul b. descrierea c.narațiunea
2. În textul dat ne este prezentat anotimpul de :
a. toamnă b. iarnă c.primăvară
3. În structura Ploaia bate-n geamuri, streşinile cântă apare ca figură de stil :
a.personificarea b. epitetul c.hiperbola
4. În secvența Murmur lung de streşini, risipite şoapte /Cresc de pretutindeni şi se pierd în
noapte. există o imagine :
a.olfactivă b.vizuală c.auditivă
III. Scrie un argument prin care poți demonstra că textul de mai sus este un pastel.
IV.Transcrie din text o prepoziție și o conjuncție.
V. Completează spațiile libere cu un adverb de timp, de loc sau de mod:
Simon plecă ................... . Pașii i se imprimau ......... în pământ.
VI. Alcătuiește un enunț în care ,,o” să aibă trei valori morfologice diferite.
VII. Selectează trei cuvinte din text și alcătuiește o compunere în care să descrii o pădure în
anotimpul de toamnă. Cuvinte selectate: ....................... ................................ ...................... .
VIII. Numele tău este Valentin (a) Mihăilă. Vrei să te înscrii la un concurs de aptitudini și ai nevoie ca
școala în care înveți să îți elibereze o adeverință prin care să ateste că ești elev(ă). Redactează o
cerere prin care să soliciți acest lucru. Ai în vedere convențiile cererii!

Poți face întotdeauna mai mult decât ai crezut. (Roger Martin)