Sunteți pe pagina 1din 20

tabel 1.

CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ ÎN FUNCŢIUNE, PE TIPURI DE STRUCTURI


DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI ZONE TURISTICE, ÎN PERIOADA 1.I - 30.IX.2016

din total, pe zone turistice:

Total
Tipuri de structuri
de primire turistică Staţiuni Staţiuni Staţiuni

balneare din zona din zona


litorală, montană

exclusiv
oraşul
Constanţa
TOTAL 63399603 6891692 8209433 12168864

Hoteluri 38503274 5202114 6809610 4508160


Hosteluri 2375204 83434 253065 312049
Moteluri 2074485 119106 8768 311189
Hanuri 22230 - - -
Vile turistice 2438824 316275 342427 997288
Cabane turistice 1059335 23742 - 750434
Pensiuni turistice 7124123 792466 33908 1812843
Pensiuni agroturistice 7202106 136086 17572 2960509
Campinguri 842242 37056 527661 125990
Popasuri turistice 236776 50840 17790 73500
Sate de vacanţă 97764 - - 61376
Bungalouri 283671 20133 115200 51116
Tabere de elevi şi preşcolari 977362 85349 62744 171450
Căsuţe turistice 158735 25091 20688 30108
Spaţii de cazare pe nave 3472 - - 2852
din total, pe zone turistice:

Zona Delta Bucureşti Alte


şi
Dunării, oraşele localităţi
inclusiv reşedinţă şi trasee
de
oraşul judeţ, turistice
Tulcea exclusiv
Tulcea
483874 22358086 13287654

379484 17408293 4195613


- 1152485 574171
- 312684 1322738
- 16202 6028
21960 395997 364877
736 49931 234492
4640 2609891 1870375
21946 103045 3962948
- 9724 141811
10736 4280 79630
- - 36388
- 2740 94482
15616 279292 362911
28136 13522 41190
620 - -
tabel 2. STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE, PE TIPURI
ŞI ZONE TURISTICE, DESCHISE IN LUNA SEPTEMBRIE 2016

din total, pe zone turistice:

Total
Tipuri de structuri
de primire turistică Staţiuni Staţiuni Staţiuni Zona Delta

balneare din zona din zona Dunării,


litorală, montană inclusiv
exclusiv oraşul
oraşul Tulcea
Constanţa
TOTAL 5494 482 351 1468 27

Hoteluri 1369 116 173 189 14


Hosteluri 207 8 11 25 -
Moteluri 190 12 1 18 -
Hanuri 3 - - - -
Vile turistice 440 53 104 152 5
Cabane turistice 144 5 - 88 -
Pensiuni turistice 1233 136 9 299 1
Pensiuni agroturistice 1438 26 - 625 5
Campinguri 24 2 5 8 -
Popasuri turistice 29 5 2 12 -
Sate de vacanţă 5 - - 3 -
Bungalouri 165 18 46 13 -
Tabere de elevi şi preşcolari
41 4 - 13 1
Căsuţe turistice 206 97 - 23 1
zone turistice:

Bucureşti Alte
şi oraşele
reşedinţă localităţi
de judeţ, şi trasee
exclusiv turistice
Tulcea

1337 1829

632 245
102 61
26 133
2 1
74 52
8 43
460 328
17 765
1 8
2 8
- 2
1 87

9 14
3 82
tabel 3. INDICII DE UTILIZARE NETĂ A CAPACITĂŢII DE CAZARE TURISTICĂ*) ÎN FUNCŢIUNE, PE TIPURI DE
STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI ZONE TURISTICE, ÎN PERIOADA 1.I - 30.IX.2016

din total, pe zone turistice:

Tipuri de structuri Total


de primire turistică Staţiuni Staţiuni Staţiuni Zona Delta Bucureşti

balneare din zona din zona Dunării, şi oraşele


litorală, montană inclusiv reşedinţă
exclusiv oraşul de judeţ,
oraşul Tulcea exclusiv
Constanţa Tulcea

TOTAL 31.9 47.0 48.7 22.7 28.4 33.4

Hoteluri 40.2 54.8 51.2 34.8 20.8 36.5


Hosteluri 22.8 31.6 45.3 10.8 - 23.4
Moteluri 16.6 19.2 21.8 15.9 - 13.5
Hanuri 15.0 - - - - 18.3
Vile turistice 25.6 28.7 48.7 17.6 86.1 22.6
Cabane turistice 16.1 11.3 - 15.6 97.3 24.6
Pensiuni turistice 20.0 20.6 48.4 15.7 18.1 24.0
Pensiuni agroturistice 16.4 25.8 52.0 15.8 58.7 18.5
Campinguri 17.1 18.6 20.5 7.5 - 46.0
Popasuri turistice 20.8 30.1 79.8 10.8 10.8 38.3
Sate de vacanţă 10.9 - - 6.9 - -
Bungalouri 24.6 23.2 37.0 19.1 - 11.1
Tabere de elevi şi preşcolari
17.2 17.1 44.6 17.7 49.6 13.3
Căsuţe turistice 23.7 22.6 33.3 4.7 56.6 20.7
Spaţii de cazare pe nave 26.1 - - 23.9 36.1 -
CŢIUNE, PE TIPURI DE

e:

Alte

localităţi
şi trasee
turistice

20.0

27.2
17.0
17.2
6.2
22.5
16.5
17.9
16.1
10.5
11.4
17.5
13.0

14.0
12.0
-
tabel 4. SOSIRI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE
CAZARE, PE ZONE TURISTICE ŞI TIPURI DE STRUCTURI , ÎN PERIOADA 1.I - 30.IX.2016

din care,
Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri

Zone turistice Total


TOATE ZONELE
Sosiri - total 8557493 6221520 243799 207588 2518
- turişti români 6627207 4530319 200223 192845 2352
- turişti străini 1930286 1691201 43576 14743 166
STAŢIUNI BALNEARE
Sosiri - total 668296 514044 9349 13414 -
- turişti români 628959 486701 7158 12739 -
- turişti străini 39337 27343 2191 675 -
STAŢIUNI DIN ZONA LITORALĂ, EXCLUSIV ORAŞUL CONSTANŢA
Sosiri - total 954788 818955 31330 1621 -
- turişti români 922278 789963 30444 1553 -
- turişti străini 32510 28992 886 68 -
STAŢIUNI DIN ZONA MONTANĂ
Sosiri - total 1316051 718141 16388 30873
- turişti români 1162153 605074 15464 26362
- turişti străini 153898 113067 924 4511
ZONA DELTA DUNĂRII, INCLUSIV ORAŞUL TULCEA
Sosiri - total 65505 47314 - - -
- turişti români 49913 33931 - - -
- turişti străini 15592 13383 - - -
BUCUREŞTI ŞI ORAŞELE REŞEDINŢĂ DE
JUDEŢ, EXCLUSIV TULCEA

Sosiri - total 4179902 3556518 139800 24977 2190


- turişti români 2706150 2176964 104692 23530 2024
- turisti străini 1473752 1379554 35108 1447 166
ALTE LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE

Sosiri - total 1372951 566548 46932 136703 328


- turişti români 1157754 437686 42465 128661 328
- turişti străini 215197 128862 4467 8042 -
A 1.I - 30.IX.2016

din care, pe tipuri de structuri de primire turistică:


Vile Cabane Pensiuni Pensiuni Camping- Popasuri Sate de Bunga- Tabere de
turistice turistice turistice agroturis- uri turistice vacanţă louri elevi şi
tice preşcolari

262428 92892 772200 601124 51979 19987 3648 23687 39938


238326 85468 685820 550725 44487 19397 2968 22328 38212
24102 7424 86380 50399 7492 590 680 1359 1726

33538 1141 65044 14487 3697 5463 - 2163 3602


32308 1045 59125 14043 2855 5221 - 2070 3602
1230 96 5919 444 842 242 - 93 -

41419 - 4316 2586 34477 4460 - 8600 5350


40977 - 4258 2577 32473 4460 - 8563 5350
442 - 58 9 2004 - - 37 -

84294 67226 143756 228387 5556 5359 1958 4427 8355


77497 63663 133702 217107 3313 5267 1880 3392 8121
6797 3563 10054 11280 2243 92 78 1035 234

6154 237 283 4297 - 429 - - 1260


5712 237 209 3804 - 429 - - 60
442 - 74 493 - - - - 1200

54558 6986 371297 12024 1528 946 - 262 7406


43698 6134 328094 9891 1359 946 - 208 7202
10860 852 43203 2133 169 - - 54 204

42465 17302 187504 339343 6721 3330 1690 8235 13965


38134 14389 160432 303303 4487 3074 1088 8095 13877
4331 2913 27072 36040 2234 256 602 140 88
tabel 5. ÎNNOPTĂRI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE
CAZARE, PE ZONE TURISTICE ŞI TIPURI DE STRUCTURI ,
ÎN PERIOADA 1.I - 30.IX.2016

din care, pe tipuri d


Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile
turistice
Zone turistice Total
TOATE ZONELE
Înnoptări - total 20251189 15477355 542609 343793 3343 623730
- turişti români 16462046 12203613 455710 320663 3112 567518
- turişti străini 3789143 3273742 86899 23130 231 56212
STAŢIUNI BALNEARE
Înnoptări - total 3238303 2850205 26383 22925 - 90630
- turişti români 3091623 2737900 21024 21461 - 86293
- turişti străini 146680 112305 5359 1464 - 4337
STAŢIUNI DIN ZONA LITORALĂ, EXCLUSIV ORAŞUL CONSTANŢA
Înnoptări – total 3994571 3485840 114591 1910 - 166658
- turişti români 3840166 3341844 112169 1826 - 165143
- turişti străini 154405 143996 2422 84 - 1515
STAŢIUNI DIN ZONA MONTANĂ
Înnoptări - total 2759447 1567818 33775 49333 - 175920
- turişti români 2422187 1314759 32262 43228 - 156984
- turişti străini 337260 253059 1513 6105 - 18936
ZONA DELTA DUNĂRII, INCLUSIV ORAŞUL TULCEA
Înnoptări - total 137376 78972 - - - 18902
- turişti români 102216 54243 - - - 17393
- turişti străini 35160 24729 - - - 1509
BUCUREŞTI ŞI ORAŞELE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, EXCLUSIV TULCEA
Înnoptări - total 7459592 6351308 270108 42141 2967 89498
- turişti români 4741120 3832462 201582 39383 2736 68180
- turisti străini 2718472 2518846 68526 2758 231 21318
ALTE LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE
Înnoptări - total 2661900 1143212 97752 227484 376 82122
- turişti români 2264734 922405 88673 214765 376 73525
- turişti străini 397166 220807 9079 12719 - 8597
din care, pe tipuri de structuri de primire turistică:
Cabane Pensiuni Pensiuni Campinguri Popasuri Sate de Bunga- Tabere de
turistice turistice agroturis- turistice vacanţă louri elevi şi
tice preşcolari

171048 1425789 1182882 143920 49358 10644 69721 168428


154736 1233405 1074607 129992 48081 8174 65672 159281
16312 192384 108275 13928 1277 2470 4049 9147

2686 163158 35170 6878 15315 - 4664 14620


2336 144287 33610 5709 14667 - 4521 14620
350 18871 1560 1169 648 - 143 -

- 16423 9134 108243 14197 - 42678 28013


- 16096 9107 102719 14197 - 42252 28013
- 327 27 5524 - - 426 -

116779 284592 467310 9496 7971 4264 9752 30327


110722 264512 442951 6478 7849 4070 6666 29616
6057 20080 24359 3018 122 194 3086 711

716 838 12886 - 1159 - - 7745


716 705 11662 - 1159 - - 180
- 133 1224 - - - - 7565

12288 625930 19042 4475 1638 - 304 37095


10373 524662 16237 4300 1638 - 242 36529
1915 101268 2805 175 - - 62 566

38579 334848 639340 14828 9078 6380 12323 50628


30589 283143 561040 10786 8571 4104 11991 50323
7990 51705 78300 4042 507 2276 332 305
tabel 6. LOCURI DE CAZARE OFERITE TURIŞTILOR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ,
IN LUNA SEPTEMBRIE 2016

din care, pe
Regiuni Total
de dezvoltare
Judeţe Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri

Total România 262918 164148 9057 7577 80


Macroregiune 1 86840 42199 2923 2977 38
Nord-Vest 29268 17105 1238 1177 -
Bihor 10011 7125 544 208 -
Bistriţa-Năsăud 2571 1838 15 154 -
Cluj 7363 4434 170 232 -
Maramureş 5653 1952 338 231 -
Satu-Mare 1909 1087 36 352 -
Sălaj 1761 669 135 - -
Centru 57572 25094 1685 1800 38
Alba 4011 1179 98 168 -
Braşov 25694 10975 872 632 -
Covasna 4271 2836 112 103 -
Harghita 6424 2054 240 178 -
Mureş 8647 4514 254 480 -
Sibiu 8525 3536 109 239 38
Macroregiune 2 89326 64545 1995 1880 -
Nord-Est 24655 11543 634 1098 -
Bacău 3947 1733 74 325 -
Botoşani 1090 700 52 - -
Iaşi 4298 3060 34 138 -
Neamţ 6121 1927 196 333 -
Suceava 8294 3687 226 280 -
Vaslui 905 436 52 22 -
Sud-Est 64671 53002 1361 782 -
Brăila 1916 1585 15 75 -
Buzău 3174 1176 30 271 -
Constanţa 54166 47026 956 92 -
Galaţi 1960 1261 308 96 -
Tulcea 2293 1578 - - -
Vrancea 1162 376 52 248 -
Macroregiune 3 46479 33931 2123 1618 42
Sud-Muntenia 24319 13050 1514 1498 42
Argeş 5402 2363 276 69 -
Călăraşi 786 406 109 233 -
Dâmboviţa 3154 1448 514 70 22
Giurgiu 636 286 72 228 -
Ialomiţa 1480 1154 69 194 -
Prahova 12028 6847 456 672 -
Teleorman 833 546 18 32 20
Bucureşti-Ilfov 22160 20881 609 120 -
Ilfov 1922 1498 12 120 -
Municipiul Bucureşti 20238 19383 597 - -
Macroregiune 4 40273 23473 2016 1102 -
Sud-Vest Oltenia 18303 10649 1059 725 -
Dolj 2440 1602 351 157 -
Gorj 2353 933 182 176 -
Mehedinţi 2121 1072 325 43 -
Olt 848 633 33 - -
Vâlcea 10541 6409 168 349 -
Vest 21970 12824 957 377 -
Arad 4535 2547 165 36 -
Caraş-Severin 6933 3597 208 161 -
Hunedoara 3438 1971 130 122 -
Timiş 7064 4709 454 58 -
din care, pe tipuri de structuri de primire turistică:

Vile Cabane Pensiuni Pensiuni Campinguri Popasuri Sate de Bunga- Tabere de


turistice turistice turistice agroturistice turistice vacanţă louri elevi şi
preşcolari

10155 4169 26791 28701 4387 1448 356 1278 3930


3401 2151 13396 16369 1066 119 204 236 1307
792 265 3214 4598 380 26 - 96 367
318 49 324 1207 176 - - - 60
- 98 216 136 - - - - 114
231 12 1079 1165 - - - - 40
56 86 1074 1578 204 26 - - 108
153 - 128 153 - - - - -
34 20 393 359 - - - 96 45
2609 1886 10182 11771 686 93 204 140 940
140 119 605 1387 29 52 - - 234
1525 1020 4652 5368 352 - 72 100 50
241 21 349 432 - 15 - - 80
74 304 1251 1987 - 26 94 16 97
197 48 1780 791 133 - 38 - 229
432 374 1545 1806 172 - - 24 250
3738 540 4546 6001 2867 712 - 803 1403
700 540 3624 4858 100 270 - 227 907
237 16 829 363 - 70 - 16 260
- - 166 42 - - - - 130
124 27 508 267 - - - 24 116
135 282 420 2093 60 122 - 83 340
204 202 1575 1898 40 78 - 104 -
- 13 126 195 - - - - 61
3038 - 922 1143 2767 442 - 576 496
64 - 127 10 - 40 - - -
470 - 144 877 - 146 - 32 -
2245 - 342 - 2767 194 - 544 -
67 - 166 - - 62 - - -
180 - 24 151 - - - - 256
12 - 119 105 - - - - 240
1453 772 3236 2458 102 68 - 107 529
1236 772 3006 2416 102 68 - 46 529
198 361 586 1224 - 20 - 20 245
- - 12 - - - - 26 -
92 167 223 544 74 - - - -
- - 45 5 - - - - -
24 - 27 12 - - - - -
897 244 2087 595 28 48 - - 154
25 - 26 36 - - - - 130
217 - 230 42 - - - 61 -
54 - 135 42 - - - 61 -
163 - 95 - - - - - -
1563 706 5613 3873 352 549 152 132 691
585 212 2080 1859 232 224 152 62 464
17 14 138 161 - - - - -
70 90 461 441 - - - - -
- - 292 389 - - - - -
- - 100 20 - - - 62 -
498 108 1089 848 232 224 152 - 464
978 494 3533 2014 120 325 - 70 227
108 103 960 421 120 - - 60 -
106 270 1053 1071 - 325 - 10 96
589 61 374 191 - - - - -
175 60 1146 331 - - - - 131
tabel 7. CAPACITATEA DE CAZARE ÎN FUNCŢIUNE, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ,
ÎN PERIOADA 1.I - 30.IX.2016

din care, pe ti
Regiuni Total
de dezvoltare
Judeţe HotelurI Hosteluri Moteluri Hanuri

TOTAL ROMANIA 63399603 38503274 2375204 2074485 22230


MACROREGIUNEA UNU 22651160 11091167 711111 837594 10722
NORD - VEST 7578139 4467744 262307 328506 -
BIHOR 2471967 1758205 117984 54750 -
BISTRITA-NASAUD 576202 416234 1830 34817 -
CLUJ 2047331 1275599 45399 67908 -
MARAMURES 1447307 533934 52465 63639 -
SATU-MARE 552357 294580 9864 107392 -
SALAJ 482975 189192 34765 - -
CENTRU 15073021 6623423 448804 509088 10722
ALBA 1030871 316714 17604 50331 -
BRASOV 6936022 2939473 240236 173168 -
COVASNA 971584 613495 25485 24913 -
HARGHITA 1661647 542690 57098 48172 -
MURES 2300203 1232912 78137 144852 -
SIBIU 2172694 978139 30244 67652 10722
MACROREGIUNEA DOI 18091059 12244757 568122 501063 -
NORD - EST 6187947 2990324 149758 287619 -
BACAU 973519 419660 20276 88209 -
BOTOSANI 279574 191800 14248 - -
IASI 1147239 817003 8436 39255 -
NEAMT 1513666 506561 48942 75316 -
SUCEAVA 2035448 935676 43608 78833 -
VASLUI 238501 119624 14248 6006 -
SUD - EST 11903112 9254433 418364 213444 -
BRAILA 495007 385233 4110 20550 -
BUZAU 827716 322224 2760 74254 -
CONSTANTA 9258983 7720088 312477 25208 -
GALATI 528353 344221 84769 26222 -
TULCEA 483874 379484 - - -
VRANCEA 309179 103183 14248 67210 -
MACROREGIUNEA TREI 12442198 9172050 562175 436122 11508
SUD 6373766 3453694 400328 400101 11508
ARGES 1307357 599792 74678 15742 -
CALARASI 210814 111244 25316 63842 -
DAMBOVITA 841671 386866 128850 19180 6028
GIURGIU 166895 78364 19728 55103 -
IALOMITA 389917 294191 18906 53156 -
PRAHOVA 3241934 1835099 127918 184310 -
TELEORMAN 215178 148138 4932 8768 5480
BUCURESTI 6068432 5718356 161847 36021 -
ILFOV 522344 399981 4838 36021 -
MUN.BUCURESTI 5546088 5318375 157009 - -
MACROREGIUNEA PATRU 10215186 5995300 533796 299706 -
SUD - VEST 4496028 2646984 264417 193528 -
DOLJ 638260 421233 83208 43496 -
GORJ 579703 222170 49748 46532 -
MEHEDINTI 536041 277584 90139 11782 -
OLT 226486 173198 4026 - -
VALCEA 2515538 1552799 37296 91718 -
VEST 5719158 3348316 269379 106178 -
ARAD 1149202 626611 44718 14430 -
CARAS-SEVERIN 1647416 841947 53456 39552 -
HUNEDOARA 990705 573175 35620 33428 -
TIMIS 1931835 1306583 135585 18768 -
din care, pe tipuri de structuri de primire turistică:

Vile Cabane Pensiuni Pensiuni Campinguri Popasuri Sate Bungalouri Tabere de


turistice turistice turistice agroturis turistice de elevi şi
tice vacanţă preşcolari

2438824 1059335 7124123 7202106 842242 236776 97764 283671 977362


894558 573595 3593345 4186365 192108 32778 52430 55920 349711
216552 63438 837401 1148216 72854 2392 - 27048 146764
80458 9604 82409 308369 26928 - - - 33260
- 24183 56656 32678 - - - - 9804
67667 3288 277891 290614 - - - - 18965
17049 21183 279767 373257 31216 2392 - - 72405
42782 - 34862 45338 14710 - - - -
8596 5180 105816 97960 - - - 27048 12330
678006 510157 2755944 3038149 119254 30386 52430 28872 202947
33430 42585 148102 342573 4437 9952 - - 65143
416292 278289 1300623 1446497 64416 - 19728 22776 13700
63864 5754 94422 121377 - 4110 - - 8160
24630 81105 347631 484389 - 7124 25756 3168 22948
41060 11514 469066 208581 18786 9200 6946 - 64306
98730 90910 396100 434732 31615 - - 2928 28690
746808 125777 1167878 1490398 555173 113051 - 162474 339814
187367 125041 947418 1188474 22572 49014 - 41418 181584
66603 4384 220275 99462 - 17010 - 4384 31120
- - 38848 10888 - - - - 23790
31048 7398 139870 67929 - 496 - 6576 29228
35493 61068 122504 526258 4620 11732 - 15580 90370
54223 48381 391963 430158 17952 19776 - 14878 -
- 3810 33958 53779 - - - - 7076
559441 736 220460 301924 532601 64037 - 121056 158230
17536 - 36068 2740 4940 2440 - - 21390
128780 - 39456 232290 - 17812 - 5856 -
373039 - 66516 17572 527661 17790 - 115200 62744
14838 - 43829 - - 11346 - - -
21960 736 4640 21946 - 10736 - - 15616
3288 - 29951 27376 - 3913 - - 58480
387770 199065 885889 608250 32288 7316 - 26938 106431
327180 199065 822493 596742 32288 7316 - 10224 106431
44952 82707 155109 282406 - 2900 - 3100 39575
- - 3288 - - - - 7124 -
25208 46780 59676 148807 20276 - - - -
- - 12330 1370 - - - - -
12432 1638 7398 2196 - - - - -
236416 67072 576948 155547 12012 4416 - - 42196
8172 868 7744 6416 - - - - 24660
60590 - 63396 11508 - - - 16714 -
15564 - 37718 11508 - - - 16714 -
45026 - 25678 - - - - - -
409688 160898 1477011 917093 62673 83631 45334 38339 181406
147982 55178 536926 423855 28049 28644 41648 16746 110211
4658 3836 37812 44017 - - - - -
16446 21316 117641 100330 - 5520 - - -
- - 78818 77718 - - - - -
1936 - 27400 4860 - - - 15066 -
124942 30026 275255 196930 28049 23124 41648 1680 110211
261706 105720 940085 493238 34624 54987 3686 21593 71195
31443 23867 256036 103331 26904 - 3686 15881 -
21838 58141 278980 251609 7720 54987 - 5712 27318
161160 16714 101456 54752 - - - - 14400
47265 6998 303613 83546 - - - - 29477
tabel 8. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE ŢĂRI DE ORIGINE
ALE VIZITATORILOR, ÎN PERIOADA 1.I - 30.IX.2016

Număr sosiri în
perioada 1.I - 30.IX.2016
TOTAL 7930985
EUROPA – din care: 7372223
UNIUNEA EUROPEANĂ 4275216
Austria 115919
Belgia 51252
Bulgaria 1152366
Cipru 9052
Croaţia 20920
Danemarca 15823
Estonia 4976
Finlanda 7629
Franţa 157208
Germania 373232
Grecia 64330
Irlanda 20436
Italia 314671
Letonia 8406
Lituania 14986
Luxemburg 1432
Malta 1759
Olanda 69590
Polonia 243576
Portugalia 29280
Regatul Unit 137452
Republica Cehă 56443
Republica Slovacă 62446
Slovenia 11313
Spania 78853
Suedia 33464
Ungaria 1218402
ALTE ŢĂRI DIN EUROPA – din care: 3097007
Republica Moldova 1485556
Ucraina 854421
Turcia 241340
AFRICA 23699
AMERICA 209958
AMERICA DE NORD 189535
Canada 48192
Statele Unite ale Americii 141329
AMERICA DE SUD ŞI CENTRALĂ 20423
ASIA 308023
AUSTRALIA, OCEANIA ŞI ALTE TERITORII – din care: 16525
Australia 13572
Noua Zeelandă 2855
ŢĂRI NESPECIFICATE 557
Perioada 1.I - 30.IX.2016 în % faţă de perioada
1.I - 30.IX.2015
110.1
110.2
104.6
79.3
137
102.9
184.9
125.6
173.3
90
150.6
158.7
107.1
139.1
180.6
130.2
126.8
120.4
122
99.3
136.4
82
80
143.1
81.1
68.1
66.8
183.7
170.4
97.3
119.1
115.8
128.7
108.2
99.7
103.9
104.1
105.8
103.6
102
112
100
100.3
100.4
146.6