Sunteți pe pagina 1din 20

Modele și aplicații

de comerț electronic

07.03.2019 CURS 3
Conf. univ. dr. Irina Albăstroiu
Modele și aplicații de comerț electronic

• Modalități de integrare în mediul online

• Modalități de obținere a veniturilor în mediul


online

• Entități și relații în mediul online – modele de e-


Business

• Aplicații de comerț electronic


Modele de integrare în mediul online

▪afacere tradiţională/vânzăre exclusiv clasică


(bricks-and-mortar)

▪ vânzare exclusiv online


(clicks-and-clicks - www.amazon.com);

▪ vânzarea multi-canal – online & offline


(bricks-and-clicks - www.walmart.com)

▪ O2O – offline-to-online
Modele de integrare în mediul online
Modele de obținere a veniturilor
•Vânzări de bunuri și servicii
•www.amazon.com (pure play only online/clicks and clicks)
www.walmart.com (bricks and clicks/clicks and bricks)
•Facilitare (intermediere) tranzacţii & brokeraj
www.ebay.com, www.etrade.com
•Publicitate
www.yahoo.com, www.msn.com

•Abonament/subscripţie/licențiere
www.wsj.com, www.consumerreports.org

•Afiliere
www.mypoints.com, www.profitshare.ro
Entități și relații în mediul online
Entități și relații în mediul online

B C G P E
(Business) (Consumer) (Government) (Peer) (Employee)

B B2B B2C B2G B2E


C C2B C2C C2G
G G2B G2C G2G G2E
P P2P
E E2B E2G E2E
Entități și relații în mediul online
Entități și relații în mediul online
Entități și relații în mediul online
Modelul B2C
Entități și relații în mediul online
e-Magazinul (e-Tailer) Modelul B2C
oferă diverse produse spre vânzare online
www.amazon.com, www.walmart.com

Portalurile (portals)
oferă pachete integrale de servicii, produse, conţinut informaţional etc.
www.yahoo.com, www.sailnet.com

Furnizori de servicii (service providers)


produc venituri din prestarea de servicii utilizatorilor de Internet
www.box.com, www.bmoharris.com

Furnizorii de conţinut (content providers)


oferă clienţilor sfaturi diverse informaţii de presă și produse de amuzament
www.cbssports.com, www.cnn.com

Furnizorii comunitari (community providers)


site-uri unde persoanele cu interese particulare pot să se întâlnească şi să socializeze
www.facebook.com, www.today.com

Creatorii de piaţă (market creators)


creează piaţa prin punerea în contact a vânzătorilor şi cumpărătorilor
www.ebay.com, www.okazii.ro

Brokerii de servicii (transaction broker)


oferă servicii online, obţinute prin prelucrarea datelor disponibile pe Internet, ce ajută
cumpărătorii să identifice repede furnizorii şi să cumpere la preţurile cele mai mici
www.e-trade.com, www.travelocity.com
Entități și relații în mediul online
Consumer-to-Business (C2B)
persoane fizice (consumatori) utilizează Internet-ul pentru a-şi
vinde produsele sau serviciile firmelor şi/sau caută vânzători să
liciteze pentru produsele sau serviciile de care au nevoie
http://www.eth-gethired.ch
Entități și relații în mediul online
Modelul B2B
Entități și relații în mediul online
Modelul B2B
Piaţa electronica/digitală (market place/exchange)
modelul se divide în: piaţa electronică verticală (www.farms.com)
si piaţa electronică orizontală (www.tradeout.com)

e-Distribuitor (distribuitor online)


se referă la o firmă ce furnizează produse şi servicii direct altor firme
www.grainger.com, www.partstore.com

Furnizorii de servicii (service providers)


un model ce se divide în modelele:
tradiţional (www.ariba.com)
şi furnizorii de cereri de servicii (www.employeematters.com)

Brokeri de afaceri (matchmaker)


realizează venituri (cotă parte) din afacerile online realizate de firmele care vând şi
cumpară oportunităţi prin site-ul lor
https://www.easycargo.ro

Infomedia (infomediary)
colectează informaţii utile despre consumatori pentru a le vinde altor firme
www.autobytel.com
Entități și relații în mediul online

Modele distincte B2B2C şi C2B2C


modele distincte cele generate de relaţiile indirecte, B2B2C
(Business-to-Business-to-Consumer) şi C2B2C (Consumer-to-
Business-to-Consumer) și C2B2B (Consumer-to-Business-to-
Business)
Entități și relații în mediul online
e-Government
B2G (Business-to-Government sau Business-to-Administration)
utilizează reţelele informatice (în particular Internet-ul) pentru efectuarea schimbului
de informaţii, produse şi servicii între întreprinderi şi administraţia publică (parţial
sau integral). Pentru întreprinderi, B2A este un caz particular de B2B.
www.licitatia.ro

G2B (Government-to-Business sau Administration-to-Business)


model de comerţ electronic între o instituţie guvernamentală şi organizatii. Pentru
administraţia publică, această relaţie inversă B2A este o categorie particulară de
proceduri administrative (e-Government).

G2C (Government-to-Consumer sau Administration-to-Consumer )


care acoperă relaţii guvern-cetaţeni la nivel de informare şi prestare servicii publice.
Se include, de asemenea, în categoria e-government, beneficiarul fiind doar
cetăţeanul, nu întreprinderea.

C2G (Consumer-to-Government sau Consumer-to-Administration)


model în care cetăţeanul se poate folosi de infrastructura oferita de autoritati pentru
servicii destinate comunitatii.

G2G (între administraţii sau între guverne)


legăturile între administraţii locale şi/sau între guverne/state la nivel internaţional.
Entități și relații în mediul online
C2C (Consumer -to-Consumer , client către client)
facilitează comunicarea sau tranzacţiile între indivizi terţi sau clienţi individuali
www.ebay.com, www.half.com

P2P (Peer-to-Peer Network, rețele de calculatoare)


reţea în care fiecare calculator poate împărţi în mod egal datele şi resursele cu altul
http://thepiratebay.se , http://www.bittorrent.org

B2E (Business-to-Employee, între firmă si angajaţii săi)


tranzacţiile derulate în cadrul unei firme, de regulă, utilizându-se propriul sistem
Intranet, intre firmă și angajații săi; poate fi considerat o formă specială a B2C, şi
poate include B2ME (Business to Mobile Employee)

Intrabusiness EC (Intrabusiness e-Commerce)


o categorie de comerţ electronic care include toate activităţile organizaţionale interne
ce implică schimburi de bunuri, servicii sau informaţii între diferite unităţi,
departamente şi structuri dintr-o organizaţie

E2E (Employee-to-Employee, între angajați)


apare între salariaţii unei firme – ca un tip distinct de consumatori – şi angajaţii
firmelor cu care se află într-un parteneriat strategic.
Entități și relații în mediul online
Variațiuni eCommerce
c-Commerce (Collaborative Commerce – comerț colaborativ)
indivizi sau grupuri de indivizi sau grupuri de comunicare efectuează colaborări online

m-Commerce (Comerţ (electronic) Mobil)


model pentru afaceri realizate prin reţeaua Internet şi prin dispozitivele mobile.
eBay Anywhere, PayPal Mobile

l-Commerce (Location-based Commerce – e-Comerț prin localizare)


presupune localizarea produselor, serviciilor, persoanelor, companiilor prin intermediul
aplicaţiilor implementate în telefonul mobil;

v-Commerce (v-Com - „Virtual Commerce”- comerţ virtual)


„magazine online, de tip e-mall, expuse tridimensional (3D) şi în care, atât potenţialul
cumpărător, cât şi personalul din magazin, ce poate comunica şi poate consilia, sunt
reprezentaţi prin caractere animate (avatar)” (Seung, 2010) ;
SecondLife, ActiveWorlds, SmallWorlds

s-Commerce (comerț social)


integrare e-Commerce in media socială (Social Commerce)

u-Commerce (Ubiquitous Commerce – comerț ubicuitar)


u-Commerce implică ubicuitate, universalitate, unicitate şi simultaneitate.
Entități și relații în mediul online
Variațiuni eCommerce

s-Commerce l-Commerce m-Commerce


(social commerce) (location-based commerce) (mobile commerce)

Rețele de socializare Geotargeting Apps


Comunități online Geofencing QR
UGC Beaconing NFC
Portaluri etc. etc.
Blogging
Wikies
etc.
Aplicații de comert electronic

Magazinul electronic (e-Shop)

Magazinul universal electronic (e-Mall)

Achiziţia electronică (e-Procurement) / Piața electronică (e-Marketplace)

Licitaţia electronică (e-Auction)

Comunitatea online sau virtuală (virtual community)

Prestările de servicii electronice (e-Service providing)

Platformele de colaborare

Brokerajul de informaţii