Sunteți pe pagina 1din 3

Acte normative din domeniul protecţiei social-economice a consumatorilor

1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (articolul 47), Monitorul Oficial nr. 1
din 18.08.1994.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311496

2. Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, Monitorul Oficial, nr.
126-131 din 27.06.2003.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312731

3. Codul cu privire la locuinţe nr. 2718-X din 03.06.1983, Veştile


Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1983, nr. 6.

4. Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993, Monitorul Oficial, nr.
5-7 din 13.01.00 .
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316437

5. Legea nr. 190-XVIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare, Monitorul Oficial, nr. 6-8 din
24.01.2003.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313313

6. Codul Fiscal, titlul III, capitolul 4, art. 103 (referitor la scutirea de TVA) şi titlul VI
(referitor la impozitul pe bunurile imobiliare) Nr. 1163 din 24.04.1997, republicat în
Monitorul Oficial, Ediţie Specială, 08 februarie 2007 .
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326971

7. Lege nr. 1525-XIII din 19.02.1998 cu privire la energetică, Monitorul Oficial, nr. 50-51 din
04.06.1998.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311606

8. Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Monitorul Oficial, nr. 57-
58 din 18.05.2000.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311729

9. Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30.03.2000, Monitorul Oficial, nr.
130-132 din 19.10.2000.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311744

10. Legea nr. 933-XIV din 14.04.2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de
populaţie, Monitorul Oficial, nr. 70-72 din 22.06.2000.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311748

11. Legea nr. 461-XV din 30.07.2001 privind piaţa produselor petroliere, Monitorul Oficial, nr.
76 din 22.04.2003.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313295

12. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, Monitorul
Oficial, nr. 14-17 din 07.02.2003.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312769
13. Lege nr. 123 din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale, Monitorul Oficial, nr. 23-24 din
12.02.2010.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333636

14. Lege nr. 124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică, Monitorul Oficial, nr. 23-24 din
12.02.2010.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333639

15. Regulamentul cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice (aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 434 din 09.04.1998), Monitorul Oficial, nr. 060 din 02.07.1998.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=301985

16. Hotărirea Guvernului nr. 439 din 10.05.2000 cu privire la transmiterea întreprinderilor
locativ-comunale la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Monitorul Oficial
nr. 054 din 12.05.2000.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296314

17. Hotărirea Guvernului nr. 761 din 31.07.2000 cu privire la compensaţiile nominative
pentru unele categorii de populaţie.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296763

18. Hotărirea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de prestare si achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul
locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la
sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295931

19. Hotărirea Guvernului nr. 202 din 25.02.2003 cu privire la ameliorarea situaţiei ce ţine de
exploatarea blocurilor locative şi a căminelor departamentale, precum şi de asigurarea locatarilor
cu servicii comunale, Monitorul Oficial, nr. 027 din 28.02.2003.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=300084

Acte ministeriale, departamentale, ale agenţiilor

1. Instrucţiune provizorie privind modalitatea deconectării/reconectării individuale a


apartamentelor de la/la sistemul de aprovizionare cu apă caldă (Hotărîrea Colegiului
Ministerului Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale nr. 10/1 din
02.09.1999, Monitorul Oficial nr. 149 din 24.12.1999).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=291267

2. Regulamentul provizoriu privind contorizarea consumului de apă rece şi caldă utilizată de


populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate, nr. 1239
din 21.08.1998 (Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286376

3. Instrucţiunea privind modul de compensare gestionarilor fondului de locuinţe de către


furnizori a cheltuielilor pentru deservirea tehnică a sistemelor interne de alimentare cu apă,
energie termică, electrică şi a sistemelor de evacuare a apelor uzate în blocurile locative
(Ordinul Ministerului Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale nr. 62
din 07.11.2001, Monitorul Oficial nr. 147-149 din 06.12.2001).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313816

4. Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la gazele


naturale nr. 376 din 14.05.2010, Monitorul Oficial, nr. 75-77 din 18.05.2010.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334600

5. Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la


producerea energiei electrice, energiei termice şi de livrare a energiei termice
consumatorilor finali, nr. 377 din 14.05.2010, Monitorul Oficial, nr. 75-77 din 18.05.2010.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334601

6. Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea


Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale nr. 352
din 01.10.2009, Monitorul Oficial, nr. 163-164 din 13.11.2009.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=332642

S-ar putea să vă placă și