Sunteți pe pagina 1din 2

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

CERTIFICATE: Information Technology Solutions


NIVEL BAZĂ – 50 ore
 cu recunoaştere
Cod COR : 315219
CNFPA
 eliberate de CALITOP

CUI SE ADRESEAZĂ
ADEVERINŢE: Reprezentanţilor lucrătorilor cu
 eliberate de CALITOP răspunderi specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii
DURATA: Membrii ai CSSM
50 ore (17 ore teorie - 34
ore practică ) Persoane desemnate
Conducători ai locurilor de muncă
NR. DE
PARTICIPANŢI:
Min. 10 participanţi / CONDIŢII DE ACCES :
OBIECTIVE
sesiune Dobândirea competenţelor şi Cerinţele minime de pregătire –
abilităţilor necesare ocupaţiei : conform Legii 319/2006 şi
PREŢ: pentru detalii
referitoare la preţ vă  Competenţe standardului ocupaţional (SO
rugăm să ne fundamentale :
contactaţi la Tel: 0264 R66 - Inspector în domeniul
• comunicarea la locul de muncă
437 584 sau pe adresa • lucrul în echipă securităţii şi sănătăţii în muncă) –
office@calitop.ro
studii în învăţământul liceal filiera
 Competenţe specifice :
Preţurile sunt stabilite teoretică în profil real sau filiera
• principii manageriale,
pe persoană documentarea unui sistem de tehnologică în profil tehnic.
participantă. management SSM
• prevenirea accidentelor de Candidaţii trebuie să facă dovada
Dacă o societate trimite muncă şi menţinerea stării de sănătate a
că sunt APŢI din punct de
min. 3 cursanţi, la curs lucrătorilor
• organizarea activităţii de vedere medical, pentru
open, se aplică o
prevenire şi protecţie exercitarea ocupaţiei de inspector
reducere de 10%. • prevenirea accidentelor
în domeniul securităţii şi sănătăţii
 Pentru cursurile care se de munca şi asigurarea stării de
sănătate a salariaţilor în muncă.
desfăşoară la sediul • coordonarea activităţilor
clientului, se aplică o de acordare a primului ajutor
Dosar personal (pentru conţinut,
reducere de 10 % pentru
 Competenţe tehnice şi
vezi……)
min. 10 cursanţi şi de specifice :
20% pentru min. 16 • planificarea activităţilor
proprii
cursanţi. • formarea profesională
• monitorizarea activităţii
Cod: F_SSM_50 ore