Sunteți pe pagina 1din 7

Cod IP.

SSM-05 Instructiune interna ALBI WOOD SRL-D


Editia 1 securitate si sanatate in munca Sat Luna de Sus Nr.11
Data 28.05.2015 Judetul Cluj
Pagina 1/7 Semnalizarea minima de securitate

SEMNALIZAREA MINIMA DE SECURITATE

Cuprins:
1. Scop
2. Domeniu de aplicare
3. Documente de referinta
4. Prevederi comune tuturor locurilor de munca
5. Responsabilitati

Nr. exemplar:

Elaborat Aprobat
Funcie Inspector SSM /serv.extern SSM Administrator
Nume Degan Gheorghe Pop Crina Ludmila
Semntura
Cod IP.SSM-05 Instructiune interna SSM ALBI WOOD SRL-D
Editia 1 securitate si sanatate in munca Sat Luna de Sus Nr.11
Data 28.05.2015 Judetul Cluj
Pagina 2/7 Semnalizarea minima de securitate
1. Scop
Atunci cnd riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva ori prin
masuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie sa prevada semnalizarea de
securitate i/sau de sanatate la locul de munca, n conformitate cu prevederile prezentei instructiuni, i sa
verifice existenta acesteia (conform Hotarare nr. 971/2006 art.6).

2. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentei instructiuni se aplica in toate sectoarele de activitate ale societatii.

Caile de circulatie interiore si exterioare cand nu exista trotuare trebuie marcate prin benzi continue de
culoare alba sau galbena.
Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum i semnalizarea
privind localizarea i identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin
utilizarea panourilor permanente.
Prevederile Hotararii nr. 971/2006 nu se aplica semnalizarii prevazute de reglementarile referitoare la
introducerea pe piata a substantelor i preparatelor periculoase, a produselor i/sau a echipamentelor,
cu exceptia cazului n care aceste reglementari fac referire n mod expres la acest lucru.
Aceste semnalizari se aplica de catre producator direct pe ambalajul produselor, sunt insotite de Fisa
cu date de securitate, care trebuie sa fie parte integranta din tematica de instruire la locul de munca.
Incaperile sau spatiile in care se pastreza substantele periculoase trebuie semnalizate.

3. Referinte normative
Legea Securitatii i Sanatatii n Munca Nr. 319 / 2006.
Hotarirea Guvernului Romaniei nr.1425/11.10.2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii i sanatatii n munca nr. 319/2006.
HOTARRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
i/sau de sanatate la locul de munca.
Hotarre nr. 1146 din 30/08/2006privind cerintele minime de securitate i sanatate pentru utilizarea n
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
Hotarre nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate i sanatate pentru locul
de munca.
Hotarare nr. 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
HOTARRE Nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate n munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor mpotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici.

4. Prevederi comune tuturor locurilor de munca


4.1 Definitii
a) semnalizare de securitate i/sau de sanatate - semnalizarea care se refera la un obiect, o activitate sau
o situatie determinata i furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea i/sau sanatatea la locul de
munca, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal,
dupa caz;
b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament;
c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;
d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;
e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicatii;
f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii;
g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori i a unui simbol sau a
unei pictograme, furnizeaza o indicatie specifica, si vizibila;
h) panou suplimentar - panoul utilizat mpreuna cu un panou descris la lit. g), care furnizeaza informatii
suplimentare;
Cod IP.SSM-05 Instructiune interna SSM ALBI WOOD SRL-D
Editia 1 securitate si sanatate in munca Sat Luna de Sus Nr.11
Data 28.05.2015 Judetul Cluj
Pagina 3/7 Semnalizarea minima de securitate
i) culoare de securitate - culoarea careia i este atribuita o semnificatie specifica;
j) simbol sau pictograma - imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific;
k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide,
iluminate din interior ori din spate, astfel nct sa se creeze o suprafata luminoasa;
l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis i difuzat de un dispozitiv realizat n acest scop, fara
folosirea vocii umane sau artificiale;
m) comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;
n) gest-semnal - micarea i/sau pozitia bratelor i/sau a minilor ntr-o forma codificata, avnd ca scop
ghidarea persoanelor care efectueaza manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucratori.

4.2. Semnalizarea ocazionala


Cnd mprejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice i/sau
comunicare verbala, tinndu-se seama de interanjabilitatea i combinatiile prevazute pentru
semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o actiune specifica, precum i pentru
evacuarea de urgenta a persoanelor.
Orientarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se
realizeze, n functie de mprejurari, printr-un gest-semnal i/sau prin comunicare verbala.
Moduri de semnalizare
a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelari;
b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbala;
c) gesturi-semnal sau comunicare verbala.
Pot fi utilizate mpreuna urmatoarele modalitati de semnalizare:
a) semnal luminos i semnal acustic;
b) semnal luminos i comunicare verbala;
c) gest-semnal i comunicare verbala.

4.3. Instructiuni aplicabile tuturor mijloacelor de semnalizare care contin o culoare de securitate:
Nr.
CULOARE SEMNIFICATIE SAU SCOP INDICATII I PRECIZARI
crt.
1 ROSU Semnal de interdictie Atitudini periculoase
Pericol-alarma Stop, oprire, dispozitiv de oprire de Urgenta,
Evacuare
Materiale si echipamente de Identificare si localizare
stingere a incendiilor
2 Galben sau Semnal de avertizare Atentie, precautie, verificare
galben orange
3 Albastru Semnal de obligatie Comportament sau actiune specifica
Obligatia purtarii echipamentului individual de
protectie
4 Verde Semnal de salvare sau prim ajutor Usi, iesiri, cai de acces, echipamente, posturi,
incaperi
Situatie de securitate Revenire la normal

Lista semnalizarilor minime este data in Anexa nr. 1.

4.4. Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectata de:


- prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelai tip care afecteaza vizibilitatea ori
audibilitatea, ceea ce implica, mai ales, urmatoarele:
- evitarea amplasarii unui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celalalt;
- a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;
Cod IP.SSM-05 Instructiune interna SSM ALBI WOOD SRL-D
Editia 1 securitate si sanatate in munca Sat Luna de Sus Nr.11
Data 28.05.2015 Judetul Cluj
Pagina 4/7 Semnalizarea minima de securitate
- a nu se utiliza un semnal luminos n apropierea altei surse luminoase asemanatoare;
- a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;
- a nu se utiliza un semnal sonor daca zgomotul din mediu este prea puternic;
- designul deficitar, numarul insuficient, amplasamentul greit, starea necorespunzatoare ori functionarea
necorespunzatoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.

4.5. Conditii de alegere si intretinere


- Numarul i amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc n
functie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.
- Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie prevazute cu alimentare de
rezerva, pentru cazul ntreruperii alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei n care riscul dispare odata cu
ntreruperea acesteia.
- Un semnal luminos i/sau sonor trebuie sa indice, prin declanarea sa, nceputul actiunii respective; durata
semnalului trebuie sa fie att ct o impune actiunea.
- Trebuie sa fie luate masuri adecvate suplimentare sau de nlocuire n cazul n care auzul sau vederea
lucratorilor n cauza este limitata, inclusiv datorita purtarii echipamentelor individuale de protectie.
- Zonele, salile sau incintele utilizate pentru depozitarea substantelor ori a preparatelor periculoase n
cantitati mari trebuie sa fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzator,
- Semnalele luminoase i acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor functionari i a eficientei
lor reale, nainte de punerea n functiune i, ulterior, prin verificari periodice
- Mijloacele i dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, ntretinute, verificate, reparate
periodic
- Panourile trebuie instalate, n principiu, la o naltime corespunzatoare, orientate n functie de unghiul de
vedere, tinndu-se seama de eventualele obstacole.
- Semnalizarile trebuie verificate periodic prin audituri planificate.
- Daca apar situatii noi urmare a unor modificari constructive sau de organizare Anexa 1 se reactualizeaza.
- Panoul de semnalizare trebuie nlaturat cnd situatia care l justifica nu mai exista.

4.6. Cerinte minime privind semnalele luminoase


Lumina emisa de un semnal trebuie sa produca un contrast luminos adecvat mediului, n functie de conditiile
de utilizare prevazute, fara sa antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternica, sau vizibilitate
redusa, ca urmare a iluminarii insuficiente.
Suprafata luminoasa care emite un semnal poate avea o culoare uniforma sau poate contine o pictograma
pe un fond determinat.

4.7 Cerinte minime privind semnalele acustice


Un semnal acustic trebuie:
- sa aiba un nivel sonor considerabil mai nalt fata de zgomotul ambiant, astfel nct sa poata fi auzit, fara
sa fie excesiv sau suparator;
- sa poata fi recunoscut uor, n special dupa durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri sau grupuri de
impulsuri, i sa poata fi diferentiat uor de orice alt semnal acustic i de zgomotele ambientale.
Sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu.

4.8. Cerinte minime privind comunicarea verbala


-Comunicarea verbala se stabilete ntre un vorbitor sau un emitator i unul ori mai multi auditori, sub forma
unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte i/sau cuvinte izolate, eventual codificate.
-Mesajele verbale trebuie sa fie ct mai scurte, simple i clare.
a) start - pentru a indica nceperea comenzii;
b) stop - pentru a ntrerupe sau a termina o micare;
c) oprete - pentru a opri operatiunea;
d) ridica - pentru a ridica o greutate;
e) coboara - pentru a cobor o greutate;
Cod IP.SSM-05 Instructiune interna SSM ALBI WOOD SRL-D
Editia 1 securitate si sanatate in munca Sat Luna de Sus Nr.11
Data 28.05.2015 Judetul Cluj
Pagina 5/7 Semnalizarea minima de securitate
f) nainte
g) napoi
h) dreapta
i) stnga
j) pericol - pentru a solicita oprirea de urgenta;
k) repede - pentru a accelera o micare, din motive de securitate.
-Sensul micarilor respective trebuie coordonate, cnd este cazul, cu gesturile de semnalizare
corespunzatoare

4.9. Cerinte minime privind gesturile-semnal


-Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, uor de executat i de nteles i bine diferentiate de
alte gesturi-semnal.
-Persoana care emite semnale, denumita agent de semnalizare, transmite instructiunile de manevra,
utiliznd gesturi-semnal, catre persoana care receptioneaza semnale, denumita operator.
-Agentul de semnalizare trebuie sa poata urmari vizual desfaurarea manevrelor, fara a se afla n pericol din
cauza acestora.
-Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor i asigurarea securitatii
lucratorilor aflati n apropiere.
-Atunci cnd nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa
ntrerupa manevrele n curs pentru a cere noi instructiuni.
-Se folosesc in general la dirijarea echipamentelor de ridicat sau auto cand conducatorul acestora nu are
vizibilitate adecvata.
-Agentul de semnalizare trebuie sa poarte unul sau mai multe elemente de recunoatere adecvate, de
exemplu: vesta, casca, manoane, banderole, palete.

4.9.1 Gesturi codificate utilizabile


-Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri
Cod IP.SSM-05 Instructiune interna SSM ALBI WOOD SRL-D
Editia 1 securitate si sanatate in munca Sat Luna de Sus Nr.11
Data 28.05.2015 Judetul Cluj
Pagina 6/7 Semnalizarea minima de securitate

.
Anexa.
4.10. Semnificatia si locul amplasarii panourilor de semnalizare
Nr
SEMNIFICATIA
SEMNALIZARE LOCUL AMPLASARII
SEMNALIZARII

1. Atentie! Prezenta tensiune


Pe fiecare priza monofazica
1 220V

2. Atentie! Prezenta tensiune 380 Pe fiecare priza trifazica

3. Deasupra fiecarui stingator la 1.5 m de


Stingator
3 pardoseala,sa fie vizibil .

4.
Hidrant Se aplica pe geamul hidrantului
4

5.
Trusa de prim ajutor Indica prezenta trusei de prim ajutor, Sa fie vizibila
5

6.
Iesire de urgenta Deasupra usi de evacuare
6

7. Directie de evacuare in caz de


Pe holuri indica directia de evacuare
7 urgenta

8. Directie de evacuare in caz de


Pe holuri indica directia de evacuare
8 urgenta
Cod IP.SSM-05 Instructiune interna SSM ALBI WOOD SRL-D
Editia 1 securitate si sanatate in munca Sat Luna de Sus Nr.11
Data 28.05.2015 Judetul Cluj
Pagina 7/7 Semnalizarea minima de securitate

Atentie ! Se monteaza pe usa tablou electric


9.
Tablou sub tensiune
11
Pericol de electrocutare
Atentie !
10.
Pericol de cadere Se monteza inlocurile cu denivelare
12
impiedicare

11. Se lipeste la lucurile de munca unde fumatul este


Fumatul interzis
14 interzis

12.
Loc de fumat Se afiseaza la locul de fumat amnajat.
16

Nu indepartati sistemul de
13. Se afiseaza unde exista organe in miscare
protectie

Interzis interventia in timpul


14. Se afiseaza pe toate utilajele
functionarii

Nota: Dimensiunea panoului de semnalizare este functie de suprafata pe care se aplica dar suficient de mare pentru a fi
vizibil si explicit.

5. Responsabilitati

Lucratorul desemnat
Introduce prezenta instructiune in tematica de instruire anuala.
Intocmeste necesarul panourilor de semnalizare pentru achizitie si o inainteaza conducerii pentru
aprobare.
Intocmeste chestionarele de evaluare cunostinte.
Monteaza panourile de semnalizare in societate
Efectueaza revizia listei de semnalizare (anexa 1) daca constata ca sunt modificari ce determina acest
lucru in timpul auditurilor interne SSM.
Verifica functionarea semnalelor luminoase si acustice.

Conducatorii locurilor de munca


Efectueaza instruirea conform tematicii de instruire si verifica cunostintele
Verifica si raspund de modul de intretinere, curatare a semnalizarilor de securitate.

Lucratorii
Sa cunoasca semnificatia semnalizarii si sa respecte prevederile prezentei instructiuni
Sa intretina in buna stare panourile de semnalizare si sa le curate atunci cand este necesar.