Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 3.

SISTEMUL ACTIVITĂŢII
ECONOMICE. ECONOMIA NAŢIONALĂ
ŞI AGENŢII ECONOMICI

PROBLEME DE SEMINAR
1. Sistemul economiei naţionale şi structura acestuia;
2. Agenţii economici şi gruparea lor pe sectoare
instituţionale;
3. Întreprinderea – unitate de bază a organizării
afacerilor;
4. Indicatorii activităţii întreprinderii;
5. Circuitul şi fluxurile activităţii economice.

TERMENI CHEIE
Agenţii economici Întreprindere
Circuitul economic Întreprinzător
Cifra de afaceri Ramura economiei
naţionale
Economia naţională Structura economiei
naţionale
Fluxurile activităţii Tipuri de întreprinderi
economice

GRILE
1. Structura economico-juridică din cadrul economiei
naţionale reflectă:
a) Forma de proprietate a întreprinderilor;

42
2. Prin economie naţională înţelegem :
d) Un ansamblu de resurse naturale, materiale, umane şi
financiare şi de activităţi de producţie, schimb şi servicii,
care s-au constituit în ramuri, sectoare de activitate şi
subramuri, la nivelul unei ţări.

3. Prin expresia „ramură a economiei naţionale” ne


referim la:
c) Totalitatea activităţilor omogene şi înrudite, grupate ca
urmare a diviziunii muncii;

4. Sectorul secundar, al economiei naţionale cuprinde,


între altele, activităţile din domeniul:
b) Industriei prelucrătoare, construcţiilor de maşini şi
construcţiilor civile şi industriale;

5. Din punct de vedere economic, proprietatea exprimă:


b) O formă socială determinată istoric, de însuşire şi
apropiere a bunurilor;

6. Sunt subiecţi ai proprietăţii:


b) Indivizii;

43
7. De la firme spre menaje, fluxurile economice sunt de:
a) Bunuri şi servicii destinate consumului final şi venituri
sub forma salariilor;

8. Producţia de bunuri şi servicii este funcţia principală a:


c) Întreprinderilor;

9. Veniturile principale ale gospodăriilor sunt:


a) Salariile;

10. Funcţia principală a gospodăriei este de:


a) Consumator de bunuri şi servicii;

11. Acele instituţii care se ocupă cu redistribuirea


veniturilor pe baza prestării unor servicii nonmarfare sunt
considerate:
d) Administraţiile publice şi private.

12. Conform prevederilor legii, o întreprindere personală


reprezintă o entitate economică caracterizată prin:
d) Înfiinţarea, organizarea şi conducerea de către un
singur proprietar a activităţii unei unităţi economice.

44
13. Principalii utilizatori de factori de producţie sunt:
b) Întreprinderile;

14. Corporaţia ca formă de organizare a afacerilor este


caracterizată prin:
d) Răspunderea asociaţilor este limitată.

15. Diferenţa fundamentală dintre regiile autonome şi


societăţile comerciale constă în:
b) Forma de proprietate;

16. Cifra de afaceri evidenţiază încasările realizate de o


firmă exprimate în:
c) Preţul pieţei;

17. Profitul brut se obţine prin scăderea din cifra de


afaceri a:
a) Costului factorilor de producţie;

18. Profit total este:


c) Profitul brut;

45
19. Profitul net se obţine scăzând din cifra de afaceri
costurile de producţie şi:
d) Impozitul pe profit.

20. Circuitul economic este:


d) Fluxuri reale şi monetare existente între agenţii
economici într-o anumită perioadă de timp.

ALEGEŢI COMBINAŢIA CORECTĂ DE


RĂSPUNSURI:
1. Structura economiei naţionale reflectă:
b) Caracteristicile elementelor componente ale economiei
naţionale;

2. După forma de constituire şi organizare a afacerilor, în


majoritatea ţărilor dezvoltate întâlnim următoarele tipuri
de societăţi comerciale:
d) Societăţi pe acţiuni.
A=a+b+c; B=a+c+d; D=a+b+c+d; D=a+d.

46
3. Ca rezultat al activităţilor desfăşurate în cadrul
economiei naţionale, se pot distinge mai multe niveluri
de analiză a structurii economiei naţionale:
c) Structura funcţională;

4. Indiferent de forma de proprietate, întreprinderile:


d) Prestează numai servicii nonmarfare.
A=a+b+c; B=a+b+c; C=a+c+d; D=a+b.

5. Circuitul economic de ansamblu al activităţii


economice cuprinde fluxurile reale şi
monetare dintre:
c) Administraţii;

6. În categoria administraţiilor publice intră:


a) Administraţiile locale;

7. Agenţii economici realizează următoarele tipuri de


operaţiuni economice:
c) Operaţiuni financiare;

47
8. Care dintre agenţii economici de mai jos consideraţi că
intră în categoria administraţiilor private:
b) Orice societate cu răspundere limitată;

9. Indicatorul valoare adăugată cuprinde:


d) Consumul relativ.
A=a+b; B=a+c+d; C=a+d; D=b+c.

10. Reprezintă indicatori în expresie monetară ai


activităţii întreprinderii sunt:
a) Cifra de afaceri;

CARE DINTRE URMĂTOARELE PROPOZIŢII


SUNT A/F
1. Sub aspect juridic, întreprinderea poartă denumirea de
firmă.A
2. Întreprinderea reprezintă unitatea de bază a economiei
naţionale unde se produce cea mai mare parte a bunurilor
şi serviciilor şi care asigură dezvoltarea continuă.A
3. Întreprinderea are ca obiectiv principal obţinerea de
profit.A

48
4. Ramurile economiei naţionale conţin sectoare de
activitate.A
5. Libertatea economică determină apariţia proprietăţii
private.A
6. Instituţiile de credit şi companiile de asigurări
îndeplinesc funcţia de intermediar financiar între ceilalţi
agenţi economiciA
7. Corporaţiile sunt societăţi pe acţiuni.A
8. Profitul net include profitul brut.F
9. Rezultatele activităţii întreprinderii au pe de o parte o
exprimare fizică, iar pe de altă parte, o exprimare
bănească.A
10. Fluxurile economice sunt pe de o parte fluxuri reale,
iar pe de altă parte, fluxuri monetare.A

49