Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 10.

REPARTIŢIA ŞI
FORMAREA VENITURILOR

PROBLEME DE SEMINAR
1. Veniturile primare şi formarea acestora;
2. Piaţa factorilor de producţie şi productivitatea
marginală;
3. Modificări în cererea de factori. Cererea pieţei.

TERMENI CHEIE
Cerere derivată Piaţa factorilor de producţie
Combinarea factorilor de Preţul factorului(Pf)
producţie
Costul marginal al Producţie fizică marginală
factorului (CMF) (PFM)
Efect al producţiei Productivitatea marginală a
factorului
Efect de substituire Venit marginal al
produsului (VMP)

GRILE
1. Datorită dezvoltării tehnicii şi tehnologiei:
a) Omul a început să producă mai mult decât era necesar
pentru propria lui întreţinere;

192
2. Motivaţia economică a participării factorilor de
producţie:
b) Creşte atunci când creşte recompensarea lor;

3. Întreprinzătorul raţional:
d) Estimează productivitatea marginală a utilizării
factorului atunci când decide să-l cumpere.

4. Productivitatea marginală a unui factor reprezintă:


a) Creşterea în venitul total al firmei, care se obţine pe
seama atragerii în producţie a unei unităţi suplimentare
din factorul respectiv;

5. În cazul pieţei cu concurenţă perfectă:


a) Costul marginal pe factor = Preţul factorului pe piaţă;

6. Dacă venitul obţinut prin folosirea pământului este mai


mic decât îl costă pe întreprinzător obţinerea lui, acesta:
c) Va încerca să substituie acest factor cu altul;

7. Dacă venitul pe care îl va obţine prin utilizarea


capitalului va depăşi rata dobânzii:

193
b) Întreprinzătorul va împrumuta capital;

8. Firma îşi asigură creşterea profitului atunci când:


a) Venitul marginal al produsului > Costul marginal pe
factor;
.

9. Pe o piaţă cu concurenţă perfectă, nivelul de


maximizare al profitului unei firme este când:
a) VMPf = CMFf = Pf;

10. Întreprinzătorul trebuie să compare contribuţia unui


factor la producţie şi contribuţia la venit cu:
c) Preţul pe care trebuie să-l plătească pentru o unitate
suplimentară de factor;

11. În condiţii de eficienţă, pe o piaţă cu concurenţă


perfectă, o firmă va angaja muncitori:
c) Până când salariul pe care trebuie să-l plătească
ultimului muncitor angajat egalează venitul pe care îl
obţine în urma angajării lui;

194
12. Combinarea factorilor de producţie în condiţiile celui
mai mic cost are loc când:
a) PFMF1/PFF1 = PFMF2/PFF2 = PFMFN/PFFN;

13. Orice creştere înregistrată în productivitatea unui


factor:
a) Deplasează curba VMP la dreapta;

14. Atâta timp cât există posibilitatea substituirii


factorilor:
d) Creşterea preţului unui factor de producţie conduce la
creşterea cererii pentru alţi factori.

15. Dacă efectul producţiei este mai mare decât efectul


de substituţie atunci:
c) Cererea pentru un factor va scădea când preţul unui alt
factor va creşte;

ALEGEŢI COMBINAŢIA CORECTĂ DE


RĂSPUNSURI:
1. Sunt consideraţi factori de producţie:
a) Munca;

195
2. Preţul factorilor determină pe piaţă:
c) Substituirea unui factor cu altul;

3. Salariul poate fi considerat:


d) Un venit pentru angajat.
A=a+b; B=b+d; C=a+d; D=a+c+d.

4. Elementele care duc la modificarea curbei cererii unui


factor sunt:
a) Schimbările ce se produc pe piaţă privind cererea de
produse ale firmei;

5. O scădere înregistrată în productivitatea factorului


muncă:
c) Deplasează curba VMP la stânga;

6. O creştere înregistrată în productivitatea factorului


pământ:
b) Deplasează curba VMP la stânga;

196
7.Modificările în productivitatea factorilor au loc datorită
acţiunii diferitelor variabile, cum ar fi:
a) Îmbunătăţirea calităţii resurselor utilizate de firmă;

8. Elasticitatea unui factor de producţie este influienţată


de următoarele elemente:

c) Elasticitatea cererii produsului finit;

9. În cazul situaţiei de monopol, venitul marginal al


produsului poate scădea din cauza:
b) Reducerii preţului de vânzare al produsului obţinut de
întreprindere;

10. Elasticitatea cererii pieţei pentru un factor de


producţie creşte dacă:
b) Creşte perioada de timp pe care se realizează analiza;

CARE DINTRE URMĂTOARELE PROPOZIŢII


SUNT A/F
1. Motivaţia economică creşte când remuneraţia
factorilor de producţie scade.F

197
2. Renta revine factorului pământ, salariul revine
factorului muncă iar profitul revine întreprinzătorului
pentru riscul asumat.A
3. Creşterea în producţie este adesea denumită producţia
fizică marginală (PFM).A
4. Creşterea în venit mai este denumită venitul marginal
al produsului (VMP).A
5. Atâta timp cât VMP este mai mic decât CFM firma îşi
asigură creşterea profitului prin angajarea de cantităţi
suplimentare de factor.F
6. În competiţia perfectă venitul marginal este mai mare
decât preţul pe piaţă al produsului finit.F
7. Orice schimbare în cererea pentru producţia la care
participă un factor determină modificări în cererea
derivată pentru factorul respectiv.A
8. Modificările în productivitatea unui factor determină
schimbări şi în cererea pentru factorul respectiv.A
9. Modificarea preţului unui produs atrage după sine
modificarea preţului altor produse, afectând cererea
pentru ele.A
10. Orice creştere înregistrată în productivitatea unui
factor deplasează curba VMP la stânga.F

198
199