Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITOLUL 1.

ŞTIINŢA ECONOMICĂ ŞI
CALITATEA ORGANIZĂRII VIEŢII ECONOMICE

PROBLEME DE SEMINAR
1.Apariţia economiei ca ştiinţă;
2.Evoluţia ideilor economice şi principalele şcoli de
gândire;
3.Definirea economiei ca ştiinţă. Conceptele şi legile
economice;
4.Principiile analizei în economie.

TERMENI CHEIE
Costul de oportunitate Mondoeconomie
Echitate Mercantilism
Eficienţă Neoliberalism
Economie politică Legi economice
Fiziocratism Liberalism economic
Microeconomie Risc
Macroeconomie Rentabilitate

GRILE
1. Concepţia mercantilistă se remarcă printr-o serie de
contribuţii şi idei importante între care:
c) Aurul şi argintul reprezintă principala bogăţie, atât
pentru indivizi, cât şi pentru state;
2. Întemeietorul şcolii de la Viena este considerat:

9
c) Carl Menger;

3. Şcoala economică clasică a pus bazele curentului de


gândire şi politică economică numit:
a) Liberalism economic;

4. ”Economia” (Economics) apărut în 16 ediţii, este una


din lucrările apreciate şi recomandate de foarte mulţi
specialişti. Autorul este:
c) Paul A. Samuelson;

5. O diferenţă semnificativă dintre doctrina liberală şi cea


neoliberală constă în:
c) Intervenţia statului în economie;

6. În ştiinţa economică, existenţa costului de oportunitate


este necesară deoarece:
d) Deciziile economice implică un cost al alegerilor.

7. Protecţionismul se implementează prin:


a) Măsuri vamale şi nevamale adoptate de stat;

10
8. „Liberalismul economic” include conceptul de:
a) Liberschimbism;

9. Spre deosebire de liberalism, sistemul în care comerţul


şi industria unei naţiuni sunt apărate de concurenţa
străină prin măsuri adoptate de stat, poartă denumirea de:
a) Protecţionism;

10. Care dintre variantele de mai jos descriu economia


politică neoclasică:
d) Toate variantele de mai sus.

11. Spre deosebire de clasici, gânditorii neoclasici sunt


adepţi ai:
a) Teoriei valorii bazate pe utilitate marginală;

12. Teoria economică pozitivă:


a) Arată ce se va întâmpla dacă se fac (se petrec) anumite lucruri;

13. Milton Friedman, considerat şeful şcolii de la


Chicago, a promovat:

11
d) Monetarismul.

14. Dacă C = cheltuielile pentru consum, Y = venitul


naţional, S = economiile, iar I = investiţiile atunci
ecuaţiile de echilibru în analiza lui Keynes sunt:
c) Y = C + I şi I = S;

15. Keynes introduce „mărimea globală” denumită:


a) Cerere efectivă;

16. Costul de oportunitate:


c) Este cea mai bună alternativă sacrificată;

17. Legile economice:


a) Sunt raporturi de cauzalitate între fenomene şi procese
economice cu grad ridicat de repetabilitate;

18. Care dintre următoarele afirmaţii consideraţi că este


corectă:
d) Economia politică este o ştiinţă teoretică ce utilizează
prioritar metoda logică şi abstractizarea ştiinţifică.

12
19. O variabilă de stoc poate fi:
b) Cantitatea de marfă dintr-un magazin la un moment
dat;

20. Microeconomia reprezintă o cercetare:


a) La nivelul unităţilor economice cu accent pe
comportamentul individual;

21. Când fenomenele şi procesele sunt analizate pe


termen lung vorbim de:
a) Abordare dinamică;

22. În definirea economiei politice, profesorul Virgil


Madgearu pune accent pe faptul că:
c) Studiază raporturile sociale care se nasc între oameni,
cu prilejul activităţii lor economice;

23. Profesorul american de origine română Nicholas


Georgescu-Roegen introduce conceptul de:
b) Bioeconomie;

13
ALEGEŢI COMBINAŢIA CORECTĂ DE
RĂSPUNSURI:
1. Coordonatele fundamentale ale liberalismului
economic sunt:
d) Piaţa este motorul reglării economiei, alcătuind acea
„mână invizibilă” care ghidează pasiunile, sentimentele
şi alegerile individuale către binele tuturor.
A=a+b; B=b+c+e; C=a+e+d; D=a+b+c+d.

2. Keynesismul:
a) Reprezintă un curent important de gândire economică;

3. Sunt considerate principii ale analizei în economia


politică:
b) Deducţia şi inducţia;

4. Sistemul ştiinţelor economice cuprinde:


a) Ştiinţe economice general-teoretice şi istorice
(economia politică, istoria gândirii economice etc.);

5. Economia politică este:

14
c) O ştiinţă teoretică;

6. Aparţin curentului economic neoclasicism:


d) Robert Solow.
A=a+b+c+d; B=a+c+d; C=a+b; D=a+d.

7. Ştiinţa economică:
a) Este analitică;

8. Profesorul american de origine română Nicholas


Georgescu Roegen introduce conceptul de
“bioeconomie” care are la bază următoarele coordonate:
c) Evoluţia economică – prin inovaţii, se aseamănă cu
evoluţia biologică;

9. Microeconomia:
c) Reprezintă ansamblul formelor de economie din cadrul
unei ţări, privite în unitatea lor;

15
10. Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte:
b) Autorul lucrării “Avuţia naţiunilor, cercetare asupra
naturii şi cauzelor ei” este Adam Smith;
CARE DINTRE URMĂTOARELE PROPOZIŢII
SUNT A / F
1. Adam Smith se înscrie în istoria gândirii economice ca
şef al Şcolii clasice engleze, prin lucrarea intitulată
“Avuţia naţiunilor, cercetare asupra naturii şi cauzelor
ei”.A
2. Fiziocraţii critică argumentele mercantiliştilor.A
3. Keynes înlocuieşte “legea debuşeelor” prin “cerere
efectivă”.A
4. În concepţia keynesistă statul măreşte “cererea
efectivă” prin “cheltuieli proprii”.A
5. Paul Samuelson realizează “marea sinteză
neoclasică”.A
6. Abordarea pozitivă este sinonimă cu abordarea
normativă.F
7. Abordarea structurală este implicit şi o analiză
dinamică.A

16
8. Formularea unei teorii economice presupune
includerea unor variabile endogene care sunt determinate
de factori externi procesului.F
9. În concepţia lui Keynes nivelul ocupării forţei de
muncă depinde numai de nivelul investiţiilor facute de
întreprinzători.F
10. Afirmaţiile pozitive se referă la ceea ce ar trebui să
fie, depind de judecăţile noastre de valoare depre ceea ce
este bun sau rău.F

17