Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 2.

BAZELE GENERALE
ALE ECONOMIEI

PROBLEME DE SEMINAR
1. Activitatea economică – formă a activităţii umane;
2. Nevoile umane şi resursele economice;
3. Factorii de producţie şi caracterizarea acestora;
4. Capitalul şi formarea acestuia;
5. Raritatea şi alegerea. Problema economică
fundamentală;
6. Curba posibilităţilor de producţie.

TERMENI CHEIE
Consum final Nevoi obiective
Consum intermediar Nevoi subiective
Curba posibilităţilor de Resurse primare
producţie
Capital Resurse derivate
Diviziunea socială a muncii Repartiţia
Factori de producţie Rotaţia capitalului
Formarea brută de capital Risc
fix
Investiţiile Uzura
Producţia Schimbul

GRILE
1. Care din următoarele afirmaţii cu privire la nevoile
economice este adevărată?

27
a) Sunt nelimitate;

2. Activitatea economică ce constă în combinarea factorilor


de producţie în vederea obţinerii de produse se numeşte:
c) Producţie;

3. Orientarea produselor şi serviciilor către destinaţia lor


se numeşte:
c) Repartiţie;

4. Procesul prin care bunurile economice sunt consumate


pentru producerea de bunuri şi servicii se numeşte:
b) Consum intermediar (productiv) ;

5. Nevoile obiective sunt sinonime cu:


a) Nevoi reale;

6. Componenta calitativă a factorului muncă este pusă în


evidenţă de:
d) Nivelul de pregătire profesională.

7. Bunurile de capital se mai numesc şi:

28
a) Capital tehnic;

8. Se consumă într-un singur ciclu de producţie:


d) Capitalul circulant.

9. Procesul de recuperare a preţului de cumpărare iniţial


al capitalului fix este:
c) Amortizarea;

10. Folosirea utilajelor în producţie are drept consecinţă:


a) Uzura fizică;

11. Perioada de la intrarea în circuit a capitalului


capitalului până la revenirea la punctul de plecare cu
valoare adăugată este:
c) Rotaţia capitalului;

12. Formarea brută a capitalului fix urmăreşte utilizarea


bunurilor în producţie pe o perioadă:
c) Mai mare de 1 an;

29
13. Formarea brută a capitalului fix se realizează prin
intermediul:
a) Investiţiilor;

14. Investiţia netă împreună cu amortizarea formează:


a) Investiţia brută;

15. Diferenţa dintre intrările în stocurile unei


întreprinderi şi ieşirile din stocurile acesteia în cursul
unei anumite perioade reprezintă:
c) Variaţia stocurilor;

16. Toate combinaţiile posibile de a produce 2 bunuri de


către o ţară într-o anumită perioadă de timp prin folosirea
integrală şi eficientă a resurselor se numeşte:
b) Frontiera posibilităţilor de producţie;

17. Principiul raţionalităţii în economie:


a) Îşi are originea în tensiunea dintre nevoi şi resurse;

18. Pe termen lung, odată cu creşterea şi ameliorarea


resurslor, frontiera posibilităţilor de producţie:

30
a) Se deplasează la dreapta;

19. Tendinţa creşterii costului de oportunitate pe măsură


ce se produc cantităţi suplimentare dintr-un bun este
cunoscută ca:
c) Legea creşterii costului de oportunitate;

20. Când viteza de rotaţie a capitalului scade:


b) Timpul de rotaţie creşte;

21. Sunt considerate derivate ale capitalului:


a) Mărfurile şi banii;

ALEGEŢI COMBINAŢIA CORECTĂ DE


RĂSPUNSURI:
1. Producţia constă în:
c) Cerinţe obiective;

2. Care dintre următoarele variante reprezintă factori de


producţie:
d) Informaţia.
A=a+b+c; B=a+c+d; C=b+c+d; D=a+b+c+d.

31
3. Deplasarea spre dreapta a frontierei posibilităţilor de
producţie se poate realiza prin:
c) Dezvoltarea relaţiilor comerciale internaţionale;

4. După modul în care se consumă şi se înlocuieşte,


capitalul real se grupează în:
a) Capital net;

5. Capitalul circulant include:


d) Amortizarea.
A=a+b+c+d; B=a+c+d; C=a+b; D=a+b+c.

6. Sunt considerate derivate ale capitalului:


a) Mărfurile;

7. Timpul de rotaţie cuprinde:


d) Structura bunurilor-capital.
A=a+b+c+d; B=a+c+d; C=a+d; D=a+c.

8. Viteza de rotaţie a capitalului este influienţată de:


b) Timpul de producţie;

32
9. Formarea capitalului se realizează prin:
c) Formarea brută a capitalului fix;

10. Investiţia brută reprezintă suma dintre:


b) Amortizarea;

CARE DINTRE URMĂTOARELE PROPOZIŢII


SUNT A/F
1. Economia este necesară din cauza lipsei resurselor şi a
existenţei nevoilor nelimitate.A
2. Suntem nevoiţi să facem alegeri care impun costuri.A
3. Activitatea economică urmăreşte satisfacerea nevoilor
de consum ale oamenilor.A
4. Dezvoltarea de tip intensiv presupune utilizarea de
cantităţi suplimentare de calitate tot mai bună a factorilor
de producţie.A
5. Munca poate fi privită şi ca factor de producţie.
6. Capitalul fix se consumă într-un singur ciclu de
producţie.F

33
7. Uzura morală reprezintă pierderea treptată a capacităţii
de funcţionare a capitalului fix datorită folosirii în
producţie.F
8. Mărfurile şi banii sunt derivate ale capitalului.A
9. Timpul de rotaţie scade când viteza de rotaţie a
capitalului creşte.A
10. Consumul intermediar se mai numeşte şi consum
productiv.

34