Sunteți pe pagina 1din 154

SUNT O MICĂ LUMINĂ

Colecţia „Magdalena Dumitrescu”

Cântece religioase pentru copii

CARD
decembrie 1996
CUPRINS NUMERIC:

Nr. Nr. Nr.


Titlu Titlu Titlu
crt. crt. crt.
1 Clopoţelul sună 51 Ştim să vorbim 101 Micul păstoraş
2 Clopoţelul 52 Să spunem 102 Încredere
3 Clopoţelul dimineţii 53 Isus e bun 103 David şi Goliat
4 Sună clopoţelul 54 Închinare 104 Ionatan
5 În Sabat dimineaţa 55 Isus e minunat 105 Ilie
6 În Sabat 56 Isus 106 Glasul lui Ilie
7 La Şcoala de Sabat 57 Spuneţi 107 Văduva din Sarepta
8 La adunare 58 Isus e bun şi puternic 108 Cei trei tineri
9 Bună dimineaţa 59 Domnul e bun 109 Hrană bună
10 Pacea Domnului 60 Un prieten 110 Iona
11 Sunt bucuros 61 Domnu-i lângă mine 111 S-a născut Isus
12 Ziua a Şaptea 62 Domnul m-a creat 112 Veniţi cu bucurie
13 E Sabat 63 Îţi mulţumim 113 Copilul Isus
14 Astăzi este Sabat 64 La început 114 Nunta din Cana
15 Zi de Sabat 65 Să-I mulţumim copii 115 Isus e Păstorul meu
16 Cine a venit 66 Isus a creat 116 Domnul a lucrat
17 În adunare 67 Zilele creaţiunii 117 Păstorul cel bun
18 Ne iubeşte foarte mult 68 Cine face? 118 Oricând era nevoie
19 Domnul iubeşte copiii 69 Mică floricică 119 Pescuirea minunată
20 Toţi copiii 70 Ştiţi cine? 120 Fericiţi sunt
21 Domnul mă iubeşte 71 Creşte, creşte 121 Regula de aur
22 Atât de mult 72 Cine a făcut? 122 Vă iubiţi unii pe alţii
23 Domnul pe copii iubeşte 73 Strop micuţ de ploaie 123 Porunca Mea
24 Isus mă iubeşte 74 Picăturile de ploaie 124 Întâmpinare
25 Cântec vesel 75 Cine poate? 125 Eu stau la uşă
26 Eu iubesc pe Domnul 76 Fulgi de zăpadă 126 O uşă
27 Mulţumesc Isuse 77 O grădină minunată 127 Bănuţii
28 Ascult voios 78 Urcând pe munte 128 Sunt salvat
29 Eu ascult 79 Frumosul soare 129 Argint şi aur nu am
30 Că sunt mic 80 Mere, pere, portocale 130 În închisoare
31 O, scump Isuse 81 Un fluturaş 131 Zacheu
32 Dacă vrei 82 Omida 132 Roada Duhului
33 Doi ochişori 83 Ştiţi voi? 133 Micul lucrător
34 Pe genunchi 84 Cine sare? 134 Sunt o mică lumină
35 Vorbesc cu Domnul 85 Isus mi-a dat 135 Cu Domnul
36 Doamne, dă-mi o aripioară 86 În Eden 136 Rugă
37 Psst! 87 Un copilaş 137 Eu vreau
38 Biblia 88 Iacov şi Esau 138 Vreau să fiu
39 Am Biblie 89 Cine a făcut arca? 139 Două păpuşi
40 Larg şi adânc 90 Pic - Pic! 140 Eu merg cu Domnul
41 Cărţile Vechiului Testament 91 Domnul i-a salvat 141 Cu trenul
42 Tot mereu 92 Domnul se-ngrijeşte 142 În Kenia
43 Cărţile Noului Testament 93 În barcă 143 Cinci misionari
44 Îngeraşul meu mă vede 94 Turnul Babel 144 În lucrare
45 Cine păzeşte 95 Tatăl Avraam 145 Îmi place să călătoresc
46 Îngerul meu 96 Credinţă 146 Domnul bun
47 Îngeraşul meu 97 Nani, nani 147 Domnul va veni
48 Lăudaţi 98 Iscoade în Canaan 148 Isus revine
49 Lăudaţi pe Domnul 99 Cucerirea Ierihonului 149 Cine, cine vine?
50 Aleluia, lăudaţi 100 Proorocul Samuel 150 Kum ba yah
151 Şcoala de Sabat
CUPRINS ALFABETIC:

Nr. Nr. Nr.


Titlu Titlu Titlu
crt. crt. crt.
50 Aleluia, lăudaţi 26 Eu iubesc pe Domnul 27 Mulţumesc Isuse
39 Am Biblie 140 Eu merg cu Domnul 97 Nani, nani
129 Argint şi aur nu am 125 Eu stau la uşă 18 Ne iubeşte foarte mult
28 Ascult voios 137 Eu vreau 114 Nunta din Cana
14 Astăzi este Sabat 120 Fericiţi sunt 77 O grădină minunată
22 Atât de mult 79 Frumosul soare 126 O uşă
127 Bănuţii 76 Fulgi de zăpadă 31 O, scump Isuse
38 Biblia 106 Glasul lui Ilie 82 Omida
9 Bună dimineaţa 109 Hrană bună 118 Oricând era nevoie
30 Că sunt mic 88 Iacov şi Esau 10 Pacea Domnului
43 Cărţile Noului Testament 105 Ilie 117 Păstorul cel bun
41 Cărţile Vechiului Testament 110 Iona 34 Pe genunchi
25 Cântec vesel 104 Ionatan 119 Pescuirea minunată
108 Cei trei tineri 98 Iscoade în Canaan 90 Pic - Pic!
143 Cinci misionari 56 Isus 74 Picăturile de ploaie
89 Cine a făcut arca? 66 Isus a creat 123 Porunca Mea
72 Cine a făcut? 53 Isus e bun 100 Proorocul Samuel
16 Cine a venit 58 Isus e bun şi puternic 37 Psst!
68 Cine face? 55 Isus e minunat 121 Regula de aur
45 Cine păzeşte 115 Isus e Păstorul meu 132 Roada Duhului
75 Cine poate? 24 Isus mă iubeşte 136 Rugă
84 Cine sare? 85 Isus mi-a dat 111 S-a născut Isus
149 Cine, cine vine? 148 Isus revine 52 Să spunem
2 Clopoţelul 145 Îmi place să călătoresc 65 Să-I mulţumim copii
3 Clopoţelul dimineţii 17 În adunare 57 Spuneţi
1 Clopoţelul sună 93 În barcă 73 Strop micuţ de ploaie
113 Copilul Isus 86 În Eden 4 Sună clopoţelul
96 Credinţă 130 În închisoare 11 Sunt bucuros
71 Creşte, creşte 142 În Kenia 134 Sunt o mică lumină
135 Cu Domnul 144 În lucrare 128 Sunt salvat
141 Cu trenul 6 În Sabat 151 Şcoala de Sabat
99 Cucerirea Ierihonului 5 În Sabat dimineaţa 51 Ştim să vorbim
32 Dacă vrei 54 Închinare 70 Ştiţi cine?
103 David şi Goliat 102 Încredere 83 Ştiţi voi?
36 Doamne, dă-mi o aripioară 47 Îngeraşul meu 95 Tatăl Avraam
33 Doi ochişori 44 Îngeraşul meu mă vede 42 Tot mereu
61 Domnu-i lângă mine 46 Îngerul meu 20 Toţi copiii
116 Domnul a lucrat 124 Întâmpinare 94 Turnul Babel
146 Domnul bun 63 Îţi mulţumim 87 Un copilaş
59 Domnul e bun 150 Kum ba yah 81 Un fluturaş
91 Domnul i-a salvat 8 La adunare 60 Un prieten
19 Domnul iubeşte copiii 64 La început 78 Urcând pe munte
62 Domnul m-a creat 7 La Şcoala de Sabat 122 Vă iubiţi unii pe alţii
21 Domnul mă iubeşte 40 Larg şi adânc 107 Văduva din Sarepta
23 Domnul pe copii iubeşte 48 Lăudaţi 112 Veniţi cu bucurie
92 Domnul se-ngrijeşte 49 Lăudaţi pe Domnul 35 Vorbesc cu Domnul
147 Domnul va veni 80 Mere, pere, portocale 138 Vreau să fiu
139 Două păpuşi 69 Mică floricică 131 Zacheu
13 E Sabat 133 Micul lucrător 15 Zi de Sabat
29 Eu ascult 101 Micul păstoraş 67 Zilele creaţiunii
12 Ziua a Şaptea
1. CLOPOŢELUL SUNĂ
Mildred Adair
4
& b 4 œJ nœ
J
œ
J œ
J
˙ œ
J nœ
J
œ
J œ
J
˙
Cling, cling, cling, cling, cling, Cling, cling, cling, cling, cling,

& b 44 œœœ nœ œ œ ˙ A œœ nœ œ œ ˙

? b 44 œœœ œœœ
Œ Œ œ Œ Œ
œ

œ œ ˙ œ œ ˙
3

&b œ œ ˙ J nœ
J J œ
J
Clo - po - ţe - lul su - nă, Cling, cling, cling, cling, cling,

& b A œœ œ œ œ ˙˙ œœœ œ ˙
3

˙ nœ œ

œœ œœ œœœ
?
b Œ œ Œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ

œ œ œ œ œ
6

&b J nœ
J J œ
J œ œ œ ˙ ˙
Cling, cling, cling, cling, cling, Co - pi - ii toţi se-a - du - nă.

& b A œœ œ œ œ A œœ
6

nœ œ œ ˙˙ ˙
œ œ ˙ ˙

?b œœœ œœœ
œ Œ Œ Œ Œ ˙ ˙
œ ˙ ˙

Sunt o mică lumină


2. C L O P O Ţ E L U L
.

F
j
& b 68 œ œ
j œ œ
J œ. œ. œ œ œ œ
J ˙.
I-a - uzi clo - po - ţe - lul, su - nă mi - nu - nat,

j
C7 F
j œ œ
5

&b œ œ œ J œ. œ. œ œ œ J ˙.
Spu - ne că în - ce - pe Şcoa - la de Sa - bat.

Sunt o mică lumină


3. CLOPOŢELUL DIMINEŢII

& b 22 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
F C7 F

œœ œœ œœ œ œ œœ œœ
œ œ
Di - mi - nea - ţa zi - lei sfin - te clo - po - ţe - lul su - nă blând,

& b œœ œœ œœ œœ
5 C7 F

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. Œ
Toţi co - pi - ii iau a - min - te în - tr-un sin - gur gând.

œœ œœ œœ ˙˙
9 C7 F C7 F

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Su - nă, su - nă clo - po - ţel şi spu - ne lu - mii-n - tregi cu zel.

& b œœ œœ œœ œœ
13 C7 F

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙
Tim - pul es - te de-n - chi - na - re toţi la A - du - na - re.

Sunt o mică lumină


4. SUNĂ CLOPOŢEL
.

#
& 68 œ œ œ
J œ œ œj œ œ
j
œ. œ. œ. ˙.
Sun - nă, su - nă clo - po - ţel, Cling, cling, cling,

#
œ œ œj j
5

& œ œ œJ œ œ œ. œ. œ. ˙.
Sun - nă, su - nă clo - po - ţel, Cling, cling, cling,

# œ œ j j j
œ œ œ œ œ œj œ .
9

& J œ œ œ. œ œ
œ œ œ
J
Azi e Sa - bat mi - nu - nat, Dom - nul fi - e lă - u - dat,

# j œ. œ. œ.
13

& œ œ œ œ œ. ˙.
J
Ne u - nim în ru - gă şi cân - tat.

Sunt o mică lumină


5. ÎN SABAT DIMINEAŢA
# 6 G j œ j j j
œ œ œ. œ œ œ
D
& 8 œ œ œ J J œ œ œ œ.
Noi a - cu - ma ne scu - lăm, Noi a - cu - ma ne scu - lăm,
Şi pe fa - ţă ne spă - lăm, Şi pe fa - ţă ne spă - lăm,
Cu hăi - nu - ţe ne-m - bră - căm, Cu hăi - nu - ţe ne-m - bră - căm,
Pă - rul noi îl piep - tă - năm, Pă - rul noi îl piep - tă - năm,
Hra - nă bu - nă noi mân - căm, Hra - nă bu - nă noi mân - căm,
Cu ma - şi - na noi ple - căm, Cu ma - şi - na noi ple - căm,
Chiar spre Tem - plu ne-n - drep - tăm, Chiar spre Tem - plu ne-n - drep - tăm,
Bi - bli - a să stu - di - em, Bi - bli - a să stu - di - em,
Lui I - sus să Îi cân - tăm, Lui I - sus să Îi cân - tăm,
Şi cu toţi să ne ru - găm, Şi cu toţi să ne ru - găm,
5
# j œ œ œ j j G. ‰
œ. œ œ
G D
& œ œ œ J J œ œ œ œ œ
Noi a - cu - ma ne scu - lăm, Di - mi - nea - ţa-n Sa - bat.
Şi pe fa - ţă ne spă - lăm,
Cu hăi - nu - ţe ne-m - bră - căm,
Pă - rul noi îl piep - tă - năm,
Hra - nă bu - nă noi mân - căm, Di - mi - nea - ţa-n Sa - bat.
Cu ma - şi - na noi ple - căm,
Chiar spre Tem - plu ne-n - drep - tăm,
Bi - bli - a să stu - di - em,
Lui I - sus să Îi cân - tăm,
Şi cu toţi să ne ru - găm, Di - mi - nea - ţa-n Sa - bat.

Sunt o mică lumină


6. ÎN SABAT

4 j j j j œ œ.
Jean Bond
&b 4 œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
j
În Sa - bat di - mi - nea - ţa ne scu - lăm, Spre
Ve - niţi, ve - niţi cu toţi să-L prea - mă - rim, Căci
4 œ œ.
&b 4 œ
œ˙ œ œ˙ œ œ œ œw
œ
j

? 4 ˙˙ ˙ œ˙ œ œ
b 4 Œ ˙ . Œ

j j
œ œj œj œj œ œ œj œj œj
4

&b œ œ œ œ. j œ œ
œ
A - du - na - re iu - te noi ple - căm, Pe Domnul vrem cu toţi să-L
to - tul, to - tul de la El pri - mim, De-a - ce - ea vrem a - cum să-I
4

& b œ˙ œ œ˙ œ œ œ œœ œœ œ˙ . j œ˙ œ œ˙ œ œ œ
œ
? b ˙˙ œ˙ œ œ œ n ˙˙ b˙
˙
˙˙ ˙
˙

7
œ œ. j
&b œ œ œ œ
œ œ ˙.
lă - u - dăm
La Şcoa - la de Sa - bat.
mul - ţu - mim

œœ j
# œ˙ .
7

&b œœ œ œ˙ œ
œ˙ œ ˙˙ ..
œ œ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙˙ ..
?b œ bœ ˙

Sunt o mică lumină


7. LA ŞCOALA DE SABAT

William G. Oglevee

& b 44 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
Noi la şcoa - la de Sa - bat, de Sa-bat, de Sa-bat,
Cu ma - şi - na am ple- cat, am ple-cat, am ple-cat,

& b 44 œœ œœ œœ œœ œ
œ
œ ˙
œ ˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b 44 œ œ œ œ œ œ

œ ˙ œ
5

&b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ
Noi la Şcoa - la de Sa - bat, mer - gem chiar a - cum.
Cu ma - şi - na am ple- cat, sun - tem chiar pe drum.

œœ ˙˙ œ
5

& b œœ œœ œœ œœ œœ
œ
œ
œ œœ œœ ˙. Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ . œ œ Œ
? œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ
b

Sunt o mică lumină


8. LA ADUNARE

A. Adele Flower

& b 44 œ œ œ œ œ œ œ
F C7 F C
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Când ve - nim la a - du - na - re, In - trăm pe o u - şă ma - re,
5 F C F C F C F

&b œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
U - nii mari şi al - ţii mici, U - nii slabi, al - ţii voi-nici
Bb Bb
œ œ
9 F F C F

&b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙
Şi fe - me - ie şi băr - bat Merg la şcoa - la de Sa-bat.

Sunt o mică lumină


9. BUNĂ DIMINEAŢA!
.

j j Cœ7 œ œ
& b 44 œj œj œj œj œ œ j j j jœ œ
F F

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
E zi - ua Sfân -tă
Bu-nă di - mi-neaţa!
- Bu-nă di - mi-nea-ţa! de Sa-bat,
Ve - niţi la Şcoa-la
j j Cœ7
& b œj œj œj œj œ œ j j j jœ œ œ œ œ œ w
5 F

œ
œ œ œ œ
A - ici ne-am a - du-nat.
Bu - nă di - mi - nea-ţa! Bu - nă di - mi-neaţa!
-
Ve - niţi ne-n - târ - zi - at.

Sunt o mică lumină


10. PACEA DOMNULUI
.

& 68 œ j j j j
C G C G C

œ j œ œ j
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ.
"Pa - cea Dom - nu - lui I - sus", "Pa - cea Dom - nu - lui I - sus",

j
& œj œj œj œ . j j j j
5 G C G C

œ œ. œ œ j
œ œ œ œ œ œ œ œ.
Ne sa - lu - tăm şi toţi cân - tăm: "Pa - cea Dom - nu - lui I - sus",

Sunt o mică lumină


11. SUNT BUCUROS

Edith S. Casebeer
#
& 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sunt bu - cu - ros că am so - sit, Sunt bu - cu - ros că am so-sit,
Cu drag eu as - tăzi am ve - nit, Cu drag eu as - tăzi am ve-nit,
# 4 œ œ œ œ œ
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
? # 44 Œ ˙. ˙ ˙ ˙. ˙
˙. œ œ œ ˙
˙ ˙ ˙.

5
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ ˙Œ
Sunt bu - cu - ros că am so - sit,
la şcoa-la de Sa-bat.
Cu drag eu as - tăzi am ve - nit,
5
# œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ ˙Œ
œ œ ˙
?# Œ ˙ ˙ œ œ ˙Œ
˙ ˙ œ œ œ ˙ ˙
˙
˙ ˙

Sunt o mică lumină


12. ZIUA A ŞAPTEA

### 4 A j j
E
j j j j j j
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Un, doi, trei, pa-tru, cinci, şa - se pen-tru noi, Un, doi, trei, patru,
-

4
### A
j j j j œ œ j j œ
D
j j j j j j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
cinci, şa -se, pen-tru noi, Un, doi, trei, pa-tru, cinci, şa - se pen-tru noi, a

7
### ˙
œ ˙
A /E E A
& œ œ œ
şap - tea es - te Sa - bat.

Sunt o mică lumină


13. E SABAT!

Virginia Cason

& b 44 œ œ ˙
œ
œ ˙ œ œ œ
J
œ
J œ œ œ œ œ
E Sa- bat, e Sa-bat, e zi - ua pe ca - re o iu - besc,

& b 44 œœ ˙
˙
œ ˙
œ ˙˙ œ œœ œœ
œ œ
œ œœ œœ œ œ
œ œ œ œ œœ
? b 44 Œ ˙˙ ˙ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

œ ˙ œ ˙ œ
5

&b œ œ
œ œ
J
œ
J œ œ ˙.
E Sa - bat, e Sa - bat, eu as - tăzi mă o - dih - nesc.

œœ ˙˙ œœ # ˙˙ œœ
5

&b œœ œœ
œ œ
œ œœ œœ ˙˙ ..
œ œ
? ˙˙ ˙ œœ œ œ œ̇ . œ
b Œ œ œ #œ

œ œ œ œ

Sunt o mică lumină


14. ASTĂZI ESTE SABAT

Joy Hicklin Stewart


b
& b b 44 œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ w
As - tăzi es - te Sa - bat, zi de bu - cu - rii,
Să lău - dăm pe Dom - nul în a - ceas - tă zi,
b 4 œ
&bb 4 œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ w
˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙
? b b 44 ˙
b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙
˙ ˙ ˙

b œ
5

&bb œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ w
As - tăzi es - te Sa - bat,
Să lău - dăm pe Dom - nul, hai, ve - niţi co - pii.

b œ
5

&bb œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ w
˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙
? b ˙
bb ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙
˙ ˙ ˙

Sunt o mică lumină


15. ZI DE SABAT
.

# j j j œj œ
& # 43 œj œ œ œ j œj œ
D G A D

œ Jœ œ œ œ œ œ œ
Zi de Sa - bat mi - nu - na - tă din E - den ne-a fost lă - sa - tă,
Pen - tru Sa - bat to - tu-i ga - ta, vin cu ma - ma, vin cu ta - ta,
Zi de Sa - bat mi-a dat Domnul pen - tru ru - gă şi cân - ta - re,

## j j j j j j j
œ œj œ œ
5 A D A D

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Săr - bă - toa - re să ne fi - e, să ne fi - e bu - cu - ri - e.
Lo - cul sfânt de în - chi - na - re es - te-a - ici în A - du - na -re.
Mă o - presc în zi - ua-a Şap - tea de la ori - şi - ce lu - cra-re.

Sunt o mică lumină


16. CINE A VENIT?
.

& 44 œ
C G C

œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
œ œ
Ci - ne as - tăzi a ve - nit? Pe - tre, Pe - tre,
Ce fru - mos că a ve - nit Pe - tre, Pe - tre,
Toţi co - pi - ii au ve - nit la a - du - na - re,
5 G7 C

& œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
œ œ ˙ ˙
Ci - ne as - tăzi a ve - nit? Pe - tre.
Ce fru - mos că a ve - nit Pe - tre.
Toţi co - pi - ii au ve - nit la a - du - na - re.

Obs.
Numele poate fi scimbat. În loc de "Petre, Petre": "Mădălina" etc,

Sunt o mică lumină


17. ÎN ADUNARE
.

# j r j
& 44 œ
G C G D

œ œ œ œ . œ œ œj œ œ ˙ ˙ w
Noi, în Sa - bat, toţi la stăm cu - minţi,
A - du - na - re
Dom - nul spu - ne: "voi în fiţi cu-minţi!"

# j r j
G C G D G

œ œj
5

& œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ w
˙
Noi, în Sa - bat, toţi la stăm cu - minţi.
A - du - na - re
Dom - nul spu - ne: "voi în fiţi cu-minţi!"

Sunt o mică lumină


18. NE IUBEŞTE FOARTE MULT
.

# # 4 Dj j j j œj j j j j
œ œj
A D

& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Dom- nul ne iu - beş - te mult, foar - te mult, foar - te mult,

# # j j j j œj j A
j j G
j j œ j Dj j j j
œ œ œj j ˙
3

& œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ
œ
Dom-nul ne iu - beş - te mult, chiar a - tât de mult Şi pe ma-ma şi pe ta - ta,

# # Aj j j j Dj j j j j j j j j
& œ œ œ œ œ œj œj œj œ œ Jœ œ œ œj œ œ œ œ œj j œ œ
6 G D A D

œ
pe bu - ni -cul, pe bu - ni - ca Şi pe ti - ne şi pe mi-ne, Domnul
- ne iu- beş-te.

Sunt o mică lumină


19. DOMNUL IUBEŞTE COPIII
George F. Root (1820-1895)

4 j
&b 4 œ œ œ œ œ . # œj œ œ
F C7
œ œ. #œ œ œ œ
Dom - nul pe co - pii iu - beş - te, Dom - nul pe co - pii iu -

j
&b œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ
5
F C7 F
œ œ œ ˙ ˙
beş - te, Dom - nul pe co - pii iu - beş - te, El îi o - cro - teş - te.

Sunt o mică lumină


20. TOŢI COPIII

# # # 2 Aj j j j j j j j
œ œ œj œj j j
D E A

& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Toţi co - pi - ii sunt iu - biţi de Bu - nul Domn I - sus
Toţi co - pi - ii sunt pă - ziţi de Bu - nul Domn I - sus
5
### E
j j A

& œ œ œ œ œ œ œ ˙
Ce fru - mos El a - şa ne-a spus.
Ce fru - mos El a şa ne-a spus.

Sunt o mică lumină


21. DOMNUL MĂ IUBEŞTE

Ab
Eb
b j j j j j j j
& b b b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ
j œ œ œ Œ
Dom - nul mă iu - beş - te chiar a - şa de mic,
Mâ - na-I iu - bi - toa - re me - reu m-a con - dus,
Dom - nul mă iu - beş - te, da, eu ştiu, ştiu, ştiu,
Dom - nul mă-n - gri - jeş - te, da, eu ştiu, ştiu, ştiu,
Ab
3

b bbb œ œ œ œ œ œ j j Œ
& œ œ œ œ œ
J J J J J J
Cu I - sus eu nu am tea - mă de ni - mic,
Pe că - ra - rea vie - ţii în - spre cer m-a dus,
Dom - nul mă iu - beş - te, da, eu ştiu, ştiu, ştiu,
Dom - nul mă-n - gri - jeş - te, da, eu ştiu, ştiu, ştiu,

b j
& b b b œJ œ œ
5

œ œ œ œ
Bm

J J J œ œ J J J œ œ œ
Căci ori - ce-ar ve - ni, El mă va pă - zi,
Să-L ur - mez do - resc, find - că Îl iu - besc,
Co - pi - laşi ca ti - ne Co - pi - laşi ca mi - ne
El mi-a dat pe ma - ma El mi-a dat pe ta - ta
Eb Ab
bbbb j j j j j œ œ
7

& œ œ œ œ œ J J œ ˙. Œ
J
Doar cu El voi mer - ge zi de zi.
Pen - tru El eu via - ţa-mi dă - ru - iesc.
Dom - nul mă iu - beş - te, da, eu ştiu.
Dom - nul mă-n - gri - jeş - te, da, eu ştiu.

Sunt o mică lumină


22. ATÂT DE MULT

Negro-spiritual
j
& b 44 œ œ œ œ œ œ Jœ Jœ
F C

œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ
ne iu-beş-te-a - tât ne iu-beş-te-a-tât
Domnul ne pă-zeş-te-a - tât de mult, Domnul
- ne pă-zeş-te-a-tât de mult,
ne-n-tă - reş - te-a - tât ne-n - tă - reş -te-a-tât

œ ˙
5 F C F

&b œ œ œ œ œ œ J
œ
J œ œ œ œ w
ne iu - beş - te-a - tât
Dom - nul ne pă - zeş - te-a - tât de mult, O, cât de mult.
ne-n - tă - reş - te-a - tât

Sunt o mică lumină


23. DOMNUL PE COPII IUBEŞTE

George F. Root
# j r
œ . œ œj. r
j r j œr
& 44 œ œ
G D7 G D7

œ ˙ ˙ œ œ . œ
œ œ. ˙.
Dom-nul pe co - pii iu - beş - te, pe co - pi - ii lu - mii-n-tregi.

# j r j r j œr œj. r
4 G C G

& j
œ. œ
r j œr œ. œ œ œ. œ œ. œ œ
œ.
Albi sau ne - gri sunt la fel, toţi sunt pre - ţi - oşi la El,

# r C
j r j r
D7
j j œr
G
œ.
6

& œ œ. œ œ. œ. r œ. ˙.
J œ œ
Căci iu - beş - te pe co - pi - ii lu - mii-n - tregi.

Sunt o mică lumină


24. ISUS MĂ IUBEŞTE
.

b
& b 68 œJ œ œ œ œj œj œj j j
j œj œ œ .
F B C7 F

j j j .
J J œ œ. œ œ œ œ œ
Sunt bu - cu - ros, I - sus m-a iu - bit, El m-a iu - bit, El m-a iu - bit,
b
j Bj j j F
& b œJ œ œ œ
5 C7

œ œ j j j j œ ˙.
J J œ œ œ. œ œ œ œ
Sunt bu - cu - ros, I - sus m-a iu - bit, Mă va ui - bi me-reu.

Sunt o mică lumină


25. CÂNTEC VESEL
.

Bb Eb Bb
b 4 œ ˙ j œj œ œ
&b 4 œ œ
œ œ œ œ œ ˙. Œ
Ve - sel, ve - sel, ve - sel, toa - tă zi - ua ve - sel sunt,

j j
bb œ œ ˙. Œ
5 C F

& œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ
Ve - sel, ve - sel, ve - sel, şi la joa - că şi lu - crând,
Bb b
9

bb œ œ ˙ j œj Eœ œ
B

& œ œ œ œ œ œ ˙.
Ve - sel, ve - sel, ve - sel, pre - tu - tin - deni cânt me - reu.
Eb Eb Bb
bb œ œ œ œ ˙. Œ
12 B

& œ œ œ œ œ œ ˙ J œ œ
J
Să-ţi spun de ce sunt ve - sel? Mă iu - beş - te Dum - ne - zeu.

Sunt o mică lumină


26. EU IUBESC PE DOMNUL
.

F C7 F

& b 43 ˙˙ .. œ #œ
œ nœ
œ
œ ˙. ˙. ˙. œ œ œ ˙.
˙.
˙. ˙. ˙. œ œ œ
Eu iu - besc pe Dom - nul, Eu iu - besc pe Dom-

Bb C

& b ˙ œ ˙ ..
8

œ #œ œ ˙. ˙ œ œ œ œ ˙ œ
˙. ˙ œ nœ œ ˙. ˙ œ œ œ œ ˙ œ
nul, Eu iu - besc pe Dom-nul, Căci El m-a iu - bit în-

F
j r j r
.. œœ œœ .. # n œœ
15

& b ˙.
Fine

˙ j j ˙˙ œœ œœ # n œœ œœ œœ œœ
œ œ œ ˙ œ œ
tâi. Pen - tru mi - ne El es - te mi - nu - nat şi eu

j r C7 F
j r j r
& b œ .. œœ .. œœ œœ .. # n œœ
21

œ
œœ j j ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ
Îl iu - besc, Pen - tru mi - ne El es - te mi - nu-nat şi eu

j r j r j r j r
& b .. œœ œœ .. œœ œœ .. # n œœ œœ .. œœ œœ
25

œœ j j ˙˙ œœ œœ # n œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ
Îl iubesc, Pen-tru mi - ne El es-te mi - nu-nat şi eu Îl iubesc, Căci

30 Bb C F D.C. al Coda

&b œœ œœ œœ ˙˙ œœ œ
˙. œ œ ˙˙ ..
El m-a iu - bit în - tâi.

Sunt o mică lumină


27. MULŢUMESC ISUSE
.

# j j j j j
& 68 œ œ œ Jœ œ œ
j
œ. œ œ œ. œ. ˙.
scump I - su - se,
Îţi mul - ţu - mesc, că mă pă - zeşti
scum - pă ma - mă,
# 6 œœ j œœ ..
& 8 œ œ œœ œ œ œœ ..
œœ œœ œœ .. ˙˙ ..
œ œœ œœ . # œœ .. ˙ .
? # 68 œœ œœ
œ
œœ œ
œ
œ œ œ
œ J J
œœ . ˙.

5
# j j j j œ œ.
& œ œ œ Jœ œ œ
j
œ. œ J œ. ˙.
scump I - su - se,
Îţi mul - ţu - mesc, că mă pă- zeşti
scum - pă ma - mă,
# j
œ œ.
5

& œ œ œœ œœ œ œœ œ. ˙.
œ œœ .. œ œ. œ. ˙.
œœ œ œœ
? # œœ œ
œœ œ œ.
œ.
œ œ œœ .. œœ .. ˙ .
œ œ œ ˙.
J

Sunt o mică lumină


28. ASCULT VOIOS

Harry Dixon Loes


# j j j j j j j j
& # 42 œ œ œ œ œ œj œ j œ œ œ œ
D G

œ œ œ œ ˙ J J J J
Eu as - cult azi de I - sus, Da, as - cult vo - ios, Un - de mă tri -

## œ œ j œj j
œ œ œ œ œj œ j
œ œj ˙ œ Œ
6 D A7 D

& J J œ J J J Jœ œ œ œ
mi - te El merg prea bu - cu-ros, bu- cu-ros, bu-cu-ros, bu - cu - ros.

Sunt o mică lumină


29. EU ASCULT

Mary E. Key Mc Kinley


j j
& b 44 œJ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ œ œ ˙
Pe mă- mi - ca o Pe mă - mi - ca o
Pe tă - ti - cul îl as-cult zil-nic, zil-nic, Pe tă - ti - cul îl as-cult tot mai mult.
Şi peDomnul Îl Şi pe Domnul Îl

& b 44 œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙

? 4œ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙˙
b 4 œ œ œ œ
œ

Sunt o mică lumină


30. CĂ SUNT MIC
.

j r
& b 44 Jœ . œ œ. œ
F C

R ˙. R ˙. œ. œ œ œ œ
J œ
Că sunt mic nu-i ni - mic, ştiu şi eu să fac ce -
Zi de zi bu - cu - rii de la ma - ma noi pri -
Bb
5 F
j j j j j
F
j rG
& b ˙ œ œ œ b œ œ œ ‰ œj œ œj ˙ œ. œ œ œ œ œ
œ
va, As - cult pe ma- ma, iu - besc pe Dom-nul şi în-tr-u - na cânt a -
mim Ea ne iu - beş - te, tot ea ne creş - te şi me-reu cân - tăm a -
9 C
œ. œ
F
œ. œ j r C F

& b ˙. J R ˙. J R ˙. œ. œ œ œ œ ˙.
œ
şa: Că sunt mic nu-i ni-mic o iu - besc pe ma - ma mea.
şa: Zi de zi bu - cu-rii, de la ma - ma noi pri - mim.

Sunt o mică lumină


31. O SCUMP ISUSE
Virginia Cason

& b 44 j j j j œj œ œ
j j j ‰ j ‰ œ. j
œ œ œ œ œ œ œ œ
O, scump I - su - se ştii Tu cât Te iu - besc? Eu

4 j ‰ œj ‰ œ .
& b 4 œj œœ œ œœ œ œœ
œ œœ œ œœ œ œ
j

? 4 ‰ œœ œ
œ œœ ‰ œœ ‰ œœ . ‰
b 4 œ œ .
J J

j j j œj œ œj j j ‰ j ‰ œ j j
j œ # œj œ Jœ œ
j
4

b
& œ #œ œ œ œ œ . œ œ
œ J
Prin fap - te de-as-cul - ta - re eu
vreau să Îţi a - răt ce mult Te iu - besc, Din tot ce am eu Ţi - e Îţi
În sluj - ba Ta pe veci eu mă

j ‰ œj ‰ œ . j œ # œ œœ œ b œ˙˙
4

& b œœ # œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ
œ œ
? œœ œœ œœ œ œœ ‰ œœ ‰ œœ .. ‰ œ œœ œ
b œ J J œ
œ

j ‰ œj ‰ œ j j j
œ ˙
7

b
& œ œ œ. œ œ œ œ œ œ.
Te slă - vesc
dă - ru - iesc Şi me - reu spun cât Te iu - besc.
dă - ru - iesc
7
j j ˙˙ j
& b œœ ‰ # œœ ‰ œœ œœ œ œœ .. œœ œœ œ œœ œ œœ ..
œ œœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
? b œJ ‰ Jœ ‰ œ
#œ ˙ œ. œ œ œ
œœ ..
J œ.

Sunt o mică lumină


32. DACĂ VREI
.

j C
& 44 œ œ j
C F G C

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
Da - că vrei să fii un Tem-plu, să fii răb - dă - tor în toa - te,
Da - că vrei să fii un Tem-plu, să fii sin - cer tot - dea - u - na,
As - cul - ta - rea ta să fi - e cu - ra - joa - să şi de - pli - nă,

5 G C G C

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
În răb - da - re creş-te roa-da pen - tru bi - ne şi drep - ta - te.
Căci în ce - ruri lo - cu - ieş - te A - de - vă - rul, nu min - ciu - na.
Dum - ne - zeu te'a - dă-pos - teş -te sub a - ri - pa Lui di - vi - nă.

Sunt o mică lumină


33. DOI OCHIŞORI
.

## 4 D j œj j j j œj j j
œ œj œj
A D

& 4 œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
Doi o - chi - şori pri-vesc la Dum - ne - zeu, Do - uă u - rechi Îl as -

4
## j j
A D
j j j œj œ œ œ
G
œ œ Jœ
D

& œ œ œ ˙ œ œ œ J J J ˙
cul - tă me - reu, Do - uă pi - cio - ru - şe merg pe ca - lea Lui,

7
## j j # œ œj œj œ œ ˙ œ œ œ œ œj œj
œ œ
E A7 D

& œ œ œ J J J J
Do - uă mâ - nu - ţe fac vo - ia Dom - nu - lui, O gu - ri - ţă Îl

# j j j j j j D
& # œ œ
10

œ œ ˙ œ œ œ
G A D

œ œ œ œ ˙
lau - dă ne-n - ce - tat Şi i - ni-mioa - ra Lui I-am dat.

Sunt o mică lumină


34. PE GENUNCHI
.

& 44 œ œ
C F C

˙ ˙ œ œ œ ˙. Œ
œ œ œ
Pe ge - nunchi în ru - gă ne ple - căm a - cum,

œ
5 F C G C

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ ˙.
Vrem ca să vor - bim cu Dom-nul, căci El es - te bun.

Sunt o mică lumină


35. VORBESC CU DOMNUL
Dorothy Robinson
Aranj. de Hazel Nelson Serns
j j j j
& b 68 œJ œ œ œ œ œ j
œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ
J
Vor-besc cu Domnul când mă rog, când mă rog, când mă rog, Vor-
j j j j
& b 68 œJ œ œ œ œ œ j
œ œ. œ œ. œ œ œ œ
J
œ

? b 68 ‰ œœ .. œ. œœ .. œ. œœ ..
œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.

j j j j
&b œ
6

œ œ œ œ œ j j œ œ œ. œ.
œ œ œ œ
besc cu Domnul
- când mă rog şi El mi-ascul - tă ru-ga.

j j j j
&b œ
6

œ œ œ œ œ j j œ œ œ. œ.
œ œ œ œ

? œœ .. œ. œœ .. œ. œœœ ...
b œ. œ. œ. œ. œ.
œ.

Sunt o mică lumină


36. DOAMNE, DĂ-MI O ARIPIOARĂ
.

j j j j F
& b 44 œ. œ œj œj j j œ
F C F C

œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ
Doam - ne, dă-mi o a - ri - pioa - ră pâ - nă-n cer să pot zbu -
Doam - ne, fă-mi o ca - să-n ste - le lân - gă Ti - ne ca să

4 C
œ.
F
j j j j œ
Bb
œ ˙ j œj
& b ˙. Œ œ œ œ œ J œ
ra, Doam - ne dă-mi o i - ni - mioa - ră, prea - mă -
stau, Ca - sa gân - du - ri - lor me - le Ţi - e,

œ . œj œ j œj œ j
7 F C F C F

&b œ ˙. œ œ. J œ. œ w
rit să fii în ea, Prea - mă - rit să fii în ea.
Doam - ne, azi Ţi-o dau, Ţi - e Doam - ne azi Ţi-o dau.

Sunt o mică lumină


37. P S S T !
Marie Frost

j j
4
&4 œ j œj œj œj œ œ œ œ ˙ j j
œ œ œ œj œj œj œj œ œ ˙
œ
Psst, că- ţe-luş lă-ţos, nu te mişca,
- şi tu, pi - si - că blân-dă, stai a - şa

& 44 œ œ œ œ œœ œ ˙˙ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ ˙˙
œ œ œ ˙ œ œ œœ œ

? 4 œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ ˙
4 œ œ ˙

j j
j œj œj œj œj œj œ
5

& œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ
Şi tu ră - ţuş - că mi - că nu te ju - ca, stai cu - min-te, ui - te-a -şa.
5

&œ œ œ˙ œ œ œ œ œœ œœ ˙˙ œœ œ œœ œœ
œ œ œ œœ œœ ˙
œ
? œœ œ œœ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙

j j j j j j
9

& Œ œ Œ œ ŒÓ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
Psst, psst, psst! Noi cu I - sus de vor - bă-a - cum vom sta.
9

& œ Œ œ Œ œ Œ Ó œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ œœ œœ ˙

? œ Œ œ Œ œ ŒÓ ˙ ˙ œ œ ˙˙
˙ ˙ œ œ

Sunt o mică lumină


38. B I B L I A
.

j
& 22
C F d

œ œ œ œ œ ˙. œ œ. œ œ œ ˙. œ
B - I - B - L - I - A, a - ceas - ta-i car - tea mea, Cu -

j j j
G7 C
˙ Œ
6

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J œ œ œ œ œ
vân - tul scris al lui Dum - ne - zeu e B - I - B - L - I - A.

(OPŢIONAL)

& œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
B - I - B - L - I - A, a - ceas - ta-i car - tea mea, Cu -

˙ ˙ ˙. œ j Œ
& œ œ œ œ
J œ ˙
vân - tul scris e B - I - B - L - I - A.

Sunt o mică lumină


39. AM BIBLIE
.

### 6 j œ œj
A
j œ œj ‰ j
E
j j
& 8 œ œ œ œ œ œ œ œ.
că am Ce mi - nu - nat,
Mă bu - cur Bib - li - e,
când o Pot să o dau
5
### A
j j œ œ œ
D
j E œ œ. œ
A

& œ œ J œ œ œ
J J
Dom - nul mi-a dat
O Bib - li - e fru - moa-să.
ce - lor ce n-au,

Sunt o mică lumină


40. LARG ŞI ADÂNC
.

Bb Eb Bb
b j j j j
& b 44 œ . œ œj œj œj ˙ . Œ
F

j œ. œ œ œ œ œ œ
œ ˙
Larg şi-adânc, larg şi-a-dânc e iz - vo - rul din al Tău cu-vânt.

Bb Eb Bb Bb
b j j j j j
œ œj œ œ œ œ œj œ ˙ . Œ
F

œ.
5

& b œ. j
œ ˙ œ œ
Larg şi-a-dânc, larg şi-a - dânc e iz - vo-rul din al Tău cuvânt.

Sunt o mică lumină


41. CĂRŢILE VECHIULUI TESTAMENT

Susan Nipp

& 22 œ œj œj j œ Œ œ œ œ œ . œj
C G7 C F C

j j . œ œ
œ œ œ œ ˙
Ge - ne - sa, E - xo - dul, Le - vi - tic, Nu - meri, De - u - te - ro-nom,

& œj œj œj j œj œj j ˙ j j j j œ œ Œ œj œj ˙
5 G7 C D7 G7

œ œ œ. œ #œ œ œ œ
Io - su - a, Ju - de - că-tori, Rut Pri -ma şi a do - ua Sa - mu - el,

j j œj œj œj œj j j
9 C G C F

& œj œj œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
U - nu Regi, Doi Regi, Pri-ma şi a do - ua Cronici, Ez - ra, Ne - e -

j j j j j j j
12 C G7 C

& œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ‰ œ
mi - a, Es - te - ra, Iov, Psalmi, Pro - ver - be, E-

j j j j j j œj œj j j ‰ jœ œ ‰ r rœ œ ‰ r r
15 D G7 C

& #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J œ œ J J œ œ
cle - si - as - tul şi Cân-ta - rea lui So-lo-mon, I - sa-ia, Ie - re - mi-a, Plângeri
-

œ œj œj œ ‰ Œ œj œj œj œj œj œj œj œj œj œj œj œj œj œj œ
G7

& œJ
18

J J
şi E-zechi
- -el, Da - ni - el, O - se - a, Io - el, A-mos şi O - ba - di - a,

j œ ‰ œj œ . œj ˙
21 C G C F C

& œ œ œ œ
œ œ œ œ œ. œ
Io - na, Mi - ca, Na - um şi Ha - ba - cuc, Ţe - fa - ni - a

j j
25 G7 C

&œ œ Œ œ œ œ œj œj Œ œ œ œ œ Œ j j Œ
œ œ œ œ
Şi Ha - gai Şi Za - ha - ri - a, Ul - ti-ma e Ma - le - ahi.

Sunt o mică lumină


42. TOT MEREU
Harry D. Clark
Eb Bb Eb Ab Bb
b bb 4 j r j r j
& 4œ œ œ œ œ œ . #œ ˙ œ œ . nœ ˙ œ œ . œr ˙
Bi - bli - a ci - eş - te
Lui I - sus te roa - gă me-reu, Da, tot me-reu, da, tot me-reu,
Doar a - şa vei creş - te
Eb Ab Eb Bb Eb
5
b j r j j
&bb œ œ œ œ œ œ . #œ œ œ nœ ˙ ˙ ˙.
Bi - bli - a ci - teş - te
Lui I - sus te roa - gă me - reu, N-o să-ţi pa - ră rău,
Doar a - şa vei creş - te
Eb
b j j j j A˙b ˙
Bb
˙.
8

&bb œ œ ˙ n˙ œ œ w
Vei fi mi - nu - nat, bi - ne - cu - vân - tat,
Eb Ab Eb Bb Eb
j
bb j r œ n œj
13

& b œ œ œ œ œ œ. #œ œ ˙ ˙ w
Bi - bli - a ci - teş - te
Lui I - sus te roa - gă me - reu, N-o să-ţi pa - ră rău.
Doar a - şa vei creş - te

Sunt o mică lumină


43. CĂRŢILE NOULUI TESTAMENT
Susan Nipp

& 44 j œj œj œj r r œj œ j r r r r r r j j j‰
C G7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ma-tei, Mar-cu, Lu-ca şi Ioan, Fap-te, E- pis-to - la că - tre Ro-mani,

j œj œj
3 C

& j j œr œr œr œr j j œj. œr œ
j j
œ œ œj œj

œ œ œ œ
Pri - ma şi a do - ua Co - rin-teni şi Ga - la - teni şi E - fe-seni,

j j j j j j j‰ r r r r r r r r Cj j j
5 F C F

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
Fi - li - peni şi Co - lo-seni, Pri -ma şi a do - ua Te - sa - lo - ni - ceni,

r r j j # œj œ œ Œ
# œ œj j j
7 D7 G7

& œr œr œ œ œ œ œ œ
j
œ
j
œ
Pri - ma şi a do - ua Ti - mo - tei, Tit şi Fi - li - mon,

j r r r r r j j j jŒ
9 C G7

& œ œ
œ œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
E - vrei şi Ia - cov, Pri-ma şi a do - ua Pe - tru,

r r r r j œ œ
C
11

& j œj j j œ œ J Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œj
U - nul, doi şi trei Ioan, Iu -da şi A - po - ca - lip - sa.

Sunt o mică lumină


44. ÎNGERAŞUL MEU MĂ VEDE
.

& b 44 œ œ œ œ œ œ
F C7 F C7
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
meu mă ve - de şi la joc şi la plim - ba - re,
În - ge - ra - şul
mă ve - ghea-ză fă - ră vor - be, fă - ră şoap-te,

5 F C7 F C F

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
meu mă ve - de sea - ra la cul - ca - re.
În - ge - ra - şul
mă ve - ghea - ză, ori - când, zi şi noap-te.

Sunt o mică lumină


43. CINE PĂZEŞTE?

Mildred Adair
b j
& b 68 œ
j œ. œ œ œ. œ
j
œ œ. œ
j
œ œ. œ
1.Ştiţi ci - ne pă - zeş - te, pă - zeş - te, pă - zeş - te?
Un în - ger pă - zeş - te, pă - zeş - te, pă - zeş - te?
2.Ştiţi ci - ne tri - mi - te, tri - mi - te, tri - mi - te?
I - sus, El tri - mi - te, tri - mi - te, tri - mi - te,
b 6 j œ. j j j œ
b
& 8 œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ . œ

? b b 68 ‰ œ Jœ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ œ
J œ J œ J J

b j œ. j j œ. œ.
5

&b œ œ œ œ. œ œ œ. œ
Ştiţi ci - ne pă - zeş - te, pe co - pi - laş?
Un în - ger pă - zeş - te, pe co - pi - laş?
Ştiţi ci - ne tri - mi - te, pe în - ge - raş?
I - sus, El tri - mi - te, pe în - ge - raş?
b j œ. j j œ. œ.
5

&b œ œ œ œ. œ œ œ. œ.
œ
œ
? b œ œ œ œ Jœ œ œ Jœ œ œ .. œ
b J œ J œ J œ J œ J œ œ

Sunt o mică lumină


46. ÎNGERUL MEU
.

j j j j j j j
& 68 œ œ œ œj œ Jœ œ œ œ ‰ œj œ œj j œj œ œ . œ ‰
C G C

œ
Mer - ge cu mi - ne ori - un - de,
Eu am un în - ger fru-mos şi bun,
Tri - mis de Dom -nul ve-ghea-ză,

j œj j j j œ œ œ j j œ œj j œj œ
F G C
œ. œ ‰
5

& œ œ œ œ J J œ œ œ J œ J
N-am tea - mă cu în - ge - rul bun.
Mă o - cro-teş - te şi pot să spun:
În i - ni - mă pa-ce-mi a - şează.
-

Sunt o mică lumină


46. ÎNGERAŞUL MEU
.

j j
& b 43 œJ œ œ
C7 F C F
œ ˙. œ œ œ œ œ ˙
J
îmi ve - ghea - ză som - nul,
În - ge - ra - şul meu ve - de când la joa - că
es - te bu - cu - ros,

Bb
œ j j
5 F C F

& b œJ œ
J
œ ˙. œ œ œ œ œ ˙
În pă - tu - ţul meu, când Îl rog pe Dom-nul.
Dau pă - pu - şa mea şi la al - tă fa - tă.
Când pe ta - tăl meu îl as - cult vo - ios.

Sunt o mică lumină


48. L Ă U D A Ţ I
(C a n o n) .

j j j j j j j j œ œj œj ˙ j
3

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ˙
2 4

œ œj œj ˙
1C

Lă - u - daţi în cor pe Domnul, A-le- lu - ia, A -le - lu - ia, A-le- lu - ia.

49. LĂUDAŢI PE DOMNUL

9 C
j r œj. r C
F F C G7

& c œj œj œj œj œ œ œ. œ œ œ œ
œ œ ˙ œ œ ˙
Lă - u-daţi pe Domnul
- toţi co- pi - ii lu - mii, Domnu-i
- bun, Domnu-i bun,

13 C
j r œj. r C
F d G7 C

& j j j j œ œ œ. œ œ œ œ ˙ j
œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙
Lă - u - daţi pe Domnul toţi co- pi - ii lu-mii, Domnu-i bun, Domnu-i bun,

Sunt o mică lumină


49. LĂUDAŢI PE DOMNUL
.

j œr œj. r
C F C F C G7

& 44 œj œj œj œj œ œ œ. œ œ œ
œ œ ˙ œ œ ˙
Lă - u - daţi pe Domnul toţi co- pi - ii lu-mii, Dom-nu-i bun, Domnu-i bun,

j r œj. r
5 C F C d G7 C

& œj œj œj œj œ œ œ. œ œ œ œ ˙ j
œ œ œ. œ ˙
Lă - u -daţi pe Domnul toţi co-pi - ii lu-mii, Domnu-i bun, Domnu-i bun.

Sunt o mică lumină


50. ALELUIA, LĂUDAŢI
.

(Se cântă pe două grupe: 1 şi 2)

# 2 1
G
j j j j
C
j j œ œ 2
D7
˙ ˙
G

& 2 j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
œ œ
A - le - lu, A - le - lu, A - le - lu, A - le - lu - ia, Lă - u - daţi,

5
# j j j j
C
j j œ œ
2G
˙ ˙
D7 G

& j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ
œ œ
A - le - lu, A - le - lu, A - le - lu, A - le - lu - ia, Lă - u - daţi.

# j j j j j œ
1 2 2

œ . œj œ
1 D
œ. œ œ œ œ
10 a G

& ˙ œ œ ˙ œ œ œ
Azi toţi cân - taţi, A - le - lu - ia, Să lă - u-daţi, A - le - lu - ia,

# 1
j
2
j j ˙
œ. œ œ œ
E a 1+2 D 7 G
14

& ˙ œ œ œ ˙ ˙.
Pe Dom - nul Sfânt, A - le - lu - ia, Lă - u - daţi!

Sunt o mică lumină


51. ŞTIM SĂ VORBIM
.

# j j j j j
& 42 j œj œj Œ œ œ œj j œj œj ‰ Jœ
G

œ œ œ œ œ
"Miau" fa - ce pi - si - ca, "Ham" fa - ce că - ţe - lul, "Mac-
"Bee" fa - ce o - i - ţa, "Muu" fa - ce vi - ţe - lul,
Nu - mai noi co - pi - ii Ştim ca să vor - bim Şi

# œ œ ‰ œ j j j j j j
& œJ œ œ œ
5 C G D7 G

J J J J J J œ œ œ œ œ œ Œ
mac" fa - ce ră - ţuş - ca, "Chiţ" fa - ce şo - ri - ce - lul.
"Cot - co - dac" gă - i - na, "Gu - iţ" fa - ce pur - ce - lul.
lă - u - dând pe Dom-nul Cu toţi să-L prea - mă - rim!

Sunt o mică lumină


52. SĂ SPUNEM
.

# 4 j j j j r j
œ œj
G D

& 4 œ œ œ œ ˙ œ. œ
œ ˙
bun,
Să spu- nem toţi în cor: Dom - nul es - te
sfânt,
# aj r j j D j j j
œ œ œ œj œj œj œj j
G
œ
4

& œ. œ œ œ œ ˙
œ œ œ
bun, bun,
Dom - nul es - te Da, Dom-nul es - te Să spu-nem toţi în cor:
sfânt, sfânt,

7
# Dj r j j j
a
r j j D j œj œ
G
j
& œ.œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œj œ J
œ œ œ
bun, Să-I cân-tăm a - cum e a - tât de bun.
Dom-nul es-te căci
sfânt, Să-L mă-rim în cânt es - te drept şi sfânt.

Sunt o mică lumină


53. ISUS E BUN
.

### 4 j j j
& 4 œ œ œ œ œ œj j j j j
œ œ œ œ ˙
Pen - tru mi - ne Dom - nul e a - tât de bun,
3
### j j j œ œ j j
& œ œ œ œ œ œj œj œj œj œj ˙ œ œ J J œ œ
Pen-tru mi - ne Domnul
- e a - tât de bun, Pen - tru mi - ne Dom-nul

### j j j j j j
œ œ œj œj œj œj j j
6

& œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
e a - tât de bun, Tot-dea - u - na pot să spun: I - sus e bun.

Sunt o mică lumină


54. Î N C H I N A R E
.

j j œ œ œj œj j
& 44 œ . œ j œj
C G

œ œ œ œ. œ œ œ J œ ˙ œ œ
Bu - cu - ri - a, fe - ri - ci - rea, Îmi cu-prin -de i - ni-ma, Căci I -
Flori cu - ra - te, mul - ţu - mi - re, Îţi a - du-cem fi - e - ca - re, Prea - mă-

j j j j j j
j œ œ œ œ œj œj ˙
5 C F C G C

&œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ J ˙
sus iu - beş - te pe ori - ce co - pi - laş, Să-I cân - tăm cu toţi iu - bi-rea.
rim în cor, prea-mă - rim pe Cre - a - tor, Doam - ne, Ţi - e în - chi - na -re.

Sunt o mică lumină


55. ISUS E MINUNAT
.

# j j
& 44 œ # œj œ j j C j j
G

j j œj œ nœ œ j j œ œ
œ œ œ œ #œ œ
O, cât e de mi - nu - nat, mi - nu - nat, mi - nu - nat, Dom-nul

# j
j œ # œj œ n œj œj
D7 G

œ œj œj œj œj b œj ˙ .
4

& œ j œj œ
œ
meu e a - tât de mi - nu - nat, Eu Îl văd, Îl a - ud şi în

# C
j j
D7
j j j jG
j œj œj j œ
7

& œ œ œ œ œ j j œ œ ˙.
œ #œ œ œ
toa - te Îl as - cult căci I - sus, Dom-nul meu e mi - nu-nat.

Sunt o mică lumină


56. I S U S
.

# 4 j j œj œj œj œ œ j j j j
G C G

& 4 œ . œj ˙ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
I - sus, I - sus, Chiar de di - mi-nea -ţă, Chiar şi toa -tă zi - ua,

# j j j
œ . œj ˙ j œ
D7 G
j ˙
5

& œ œ œ œ œ œ w
œ.
I - sus, I - sus, Să-L che - măm ne - în - ce - tat.

57. S P U N E Ţ I

## 2 œ Jœ Jœ œ œ œ
& 4œ œ œ œ J J œ œ ˙ œ œ ˙
Spuneţi, spuneţi, Ra -fa - el şi Se-bi; "Dom-nu-i bun, Domnu-i
- bun".

# œ
& # œ œ œ Jœ
9

œ œ J J Jœ œ œ
œ œ ˙ œ . œj ˙
Spu-neţi, spuneţi,
- Ser - giu, Ma-rius, Ga-bi: "Domnu-i bun, Domnu-i bun".

Obs.
Numele pot fi schimbate

Sunt o mică lumină


57. S P U N E Ţ I...
.

#
& # 42 œ œ œ œ œ
J
œ
J
œ
J œ
J œ œ
Spu - neţi, spu - neţi, Ra - fa - el şi Se - bi:

#
& #
5

œ œ ˙ œ œ ˙
"Dom - nu-i bun, Dom - nu-i bun",

9
## œ œ œ œ
& œ œ œ œ J J J J œ œ
Spu - neţi, spu - neţi Ser - giu, Ma - rius, Ga - bi,

13
## j
& œ œ ˙ œ. œ ˙
"Dom - nu-i bun, Dom - nu-i bun"

Obs.
Numele pot fi schimbate

Sunt o mică lumină


58. ISUS E BUN ŞI PUTERIC

j j j C 7j j j j j j
& b 68 j j j j j j j
F

œ œ œ œ œ œ
j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
I - sus es - te bun, I - sus e pu - ter-nic, Ni - mic nu-i prea greu pen-tru

j j j j j j œj œj j
5

&b œ ¿ ¿
F

J j œ œ œ œ j œ œ œ œ
œ œ
El, (Nu, nu) I - sus es - te bun, I - sus e pu - ter - nic, Ni -

j j j j
& b œ œ œ œ œj œj j
8

¿ ¿ œ œ œ œ œ
C7 F B7

œ J œ J J J J
mic nu-i prea greu pen - tru El, (Nu, nu) Chiar mun-ţii î - nalţi şi

j j j j j j C 7j j j j j j F
j œj œj œj œ
11

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
F
œ j
œ œ
a - pe - le toa - te, Ste - lu - ţe - le El le-a fă - cut, I - sus es - te bun, I-

j j j œj j j j j j j j j
15

b ¿ ¿
C7 F
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
sus e pu - ter - nic, Ni - mic nu-i prea greu pen - tru El. (Nu, nu)

Sunt o mică lumină


59. DOMNUL E BUN
.

& 44 ˙ Œ Œ
C d G7 C

œ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ
Dom - nul e bun, Dom - nul e bun,
El mă iu - beş - te, El mă iu - beş - te,

Œ
F G C

& ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙.
Dom - nul e bun, El
e-a - tât de bun.
El mă iu - eş - te,

(Opţional)

& œ œ œ
9

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ
Dom - nul e bun cu mi - ne, Dom - nul e bun,

œ œ œ
13

& œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙.
Dom - nul e bun cu mi - ne, E-a - tât de bun.

Sunt o mică lumină


60. UN PRIETEN

R. Hanßmann
j j j j j j j j C
& b 44 œ œ œ œ œ œj œj œ œ ˙
F C7 g
œ œ œ œ j j
œ œ œ
Eu am un Pri - e - ten a - de - vă-rat, Vrei să Îl cu-noşti? E a-
j
F
j j j j j j
œ œ j
4

&b œ œ
j œ œ ˙ œ œ œ œ œ
j
tât de mi - nu - nat! Mă a - ju - tă El ori - când
6 C7 g
j j j j
C F

&b œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ w
bu - cu - ros, Es - te chiar I - sus hris - tos.

61. DOMNU-I LÂNGĂ MINE

# 2 Gj j j j D j j j G

& 4 œ œ œ œ œ œ j œ œ #œ ˙
œ
mă as - cul - tă-n tot,
Dom - nu-i lân - gă mi - ne fi - e noap - te, zi,
chiar da - că sunt mic,

# j j j j j j j j j
œ
D7
œ
C
œ
5 C

& œ œ œ œ œ œ
j œ œ ˙
mi cu - noaş - te via - ţa mea şti - e tot ce pot.
Da - c-a - dorm pe dru - mul greu El mă va tre - zi.
Mă pă - zeş - te-n tot ce fac e al meu A - mic.

Sunt o mică lumină


61. DOMNU-I LÂNGĂ MINE
.

# j j j
G D G

& 42 œj Jœ œ œ œ œ œ
j œ
J
œ
J #œ ˙
mă as - cul - tă-n tot,
Dom - nu-i lân - gă mi - ne fi - e noap - te, zi,
chiar da - că sunt mic,

# j j j
C D7 G
œ œ œ
5

& œ J J œ œ œ œ j J œ œ ˙
J J œ J
Îmi cu - noaş - te via - ţa mea, şti - e tot ce pot.
Da - c-a - dorm pe dru - mul greu, El mă va tre - zi.
Mă pă - zeş - te-n tot ce fac, e al meu A - mic.

Sunt o mică lumină


62. DOMNUL M-A CREAT
.

& 44 œ
C G7 C G7 C

œ œ œ œ Œ
œ œ œ ˙. ˙ œ
cre - at, cre - at,
Dom - nul m-a iu - bit, Dom - nul m-a iu - bit, În
sal - vat, sal - vat,

5 F C F C G7 C

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
cre - at.
Bib - li - e stă scris a - şa: Că Dom - nul m-a iu - bit.
sal - vat.

Sunt o mică lumină


63. ÎŢI MULŢUMIM
Christian Lahusen
4
&b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pen - tru a - er şi lu - mi - nă. Pen - tru zi - ua cea se - ni - nă

œ œ œ œ ˙ œ œ
5

&b œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
Scump I - su - se Te iu - bim Şi a - cum Îţi mul - ţu - mim. A - min!

Colecţia Sunt o mică lumină


64. LA ÎNCEPUT

Marz E. Schwab

b bb 4 j r j œr œ œ œ œ. j j r j r œ
& b 4œ œ.œ œ. œ œ œ . #œ œ . œ œ
pri-ma zi, la în - ce-put, Lu - mi - na prea fru -moa-să
zi-ua-a do - ua, la-n-ce-put, Fru - mo - sul cer al - bas-tru
zi-ua-a tre - ia, la-n-ce-put, Pă - mân - tul cu ver - dea - ţă
I - sus în zi-ua-a pa - tra, la-n-ce-put, Ste - lu - ţe, lu - nă, soa - re
zi-ua-a cin - cea, la-n-ce-put, Mulţi peşti şi pă - să - re - le
zi-ua-a şa - sea, la-n-ce-put, Pe om şi a - ni - ma - le
zi-ua-a şap - tea, la-n-ce-put, S-a o - dih - nit de tot ce

b bbb 4 œ œ j
& 4 œ . œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. #œ œ. œ œ œ
œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ
? b b b 44 Œ œ œ œ œ œ œ
b

bb b b œ œ œ . j œj r œj œr œ
5

& œ . œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
a fă-cut, O scump I - su-se vreau să-Ţi mulţumesc,
- - Să-Ţi spun cât Te iubesc.

b
& b b b œ œ œ . œj œ . œ œ . œ œ
5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ ˙.
? bb b œ œ œ œ œ
b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.

Sunt o mică lumină


65. SĂ-I MULŢUMIM COPII

Florence P. Jorgensen

& b 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙ œ
Lu - mi - na şi ce - rul şi-n - tin - sul pă - mânt,
I -
Co - pa - cii şi iar - ba şi flor mii şi mii,
3
&b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙ œ

œœ œ ˙˙ œœ ˙˙
? b 43 Œ ˙˙ ˙˙ œ Œ

&b œ œ œ ˙
œ œ œ #œ ˙. œ œ œ
prin al Său cu - vânt, A - pe - le
sus le-a fă - cut
pe-n - tin - se câm - pii, Mul - te-a - ni -
6

&b œ œ œ ˙
œ œ œ #œ ˙. œ œ œ
œ œ ˙ œ œ nœ ˙˙ .. ˙˙ œœ
? ˙.
b œ˙ . ˙ Œ

11

&b œ œ œ œ œ #œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙. œ Œ
toa - te şi no - rii-ar - gin - tii,
Să-I mul - ţu - mim cu - pii.
ma - le şi pă - sări zglo - bii,
11

&b œ œ œ #œ ˙ œ œ œ œ œ ˙. œ Œ
œ œ ˙
˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙ œ ˙ œ ˙˙ .. œœ
? ˙ Œ œ˙ . œ ˙ œ Œ
b

Sunt o mică lumină


66. ISUS A CREAT
Charles M. Fillmore

b b 4 ˙
& b 4 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙.
œ
I - sus pă - mân - tul a cre - at,
El mult - te flori a pre - să - rat,
Şi El fru - mos le-a par - fu - mat, Ce mi - nu-nat!
Pe toa - te no - uă ni le-a dat,

b 4
Căci ne iu - beş - te ne-n - ce - tat,
&bb 4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ..
œ
œœ œœ œœ ˙ ˙˙ œœ œœ ˙ .
? b b 44 œœ œœ œœ œœ ˙ ˙.
b

b
œ œ ˙. Œ
5

&bb œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙. Œ ˙
œ
I sus pă - mân - tul a cre - at,
El mul - te flori a pre - să - rat, ce mi-nu - nat! Ce mi-nu-nat!
b œ ˙ .. Œ
5

&bb œœ œœ œœ œ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙ . Œ ˙
˙ œœ œ ˙
œ œ
? b b œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙˙ .. Œ ˙˙ œ œœ ˙ . Œ
b œ œ ˙ ˙ œ œ œ

b
12

&bb ˙ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙. Œ
œ
I - sus pă - mân - tul a cre-at,
Ce mi-nu - nat! El mul - te flori a pre - să-rat, ce mi-nu-nat!

b
12

& b b ˙˙ œœ œ ˙˙ .. œœ œœ œœ œ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙ . Œ
œ œ
? b b ˙˙ œœ n œ ˙ . œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙ œ œ ˙˙ .. Œ
b œ ˙. œ ˙ œ œ

Sunt o mică lumină


67. ZILELE CREAŢIUNII
.

& 44 œ œ œ œ œ
C F C

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
La-n - ce - put fă - cu - t-a Dom-nul ce - ru - ri - le şi pă - mântul,
În în - tâ - ia zi a lu - nii El a zis: "Lu - mi - nă fi - e"
În a do - ua zi fă - cu - t-a ce - rul cel ne - măr - gi - nit,
În a tre - ia zi din a - pe a - pă - ru pă - mânt us - cat,
În a pa - tra zi pe bol - tă a - pă - ru chiar soa - re - le,
În a cin - cea zi prin a - pe Dom -nul peş - tii a fă - cut,
În a şa - sea zi El spu - ne: "Să a - pa - ră din pă - mânt,
A - poi zi - s-a: "Hai să fa - cem du - pă chi - pul nos - tru om
Şi-a fă - cut în - toc - mai Dom-nul pe fe - me - ie şi băr - bat,
Când a - ces - tea au fost ga - ta, Dom -nul Sfânt S-a bu - cu - rat,
În a şap - tea zi, se şti - e, Dom -nul Sfânt S-a o - dih - nit.
5 F C G C

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Le-a fă - cut pre - cum se şti - e, din ni - mic, doar cu Cu - vântul.
Şi i - vi - tu - s-a lu - mi - nă pe în - tin - de - rea pus - ti - e.
Şi cu mul - tă fru - mu - se - ţe Dom - nul Sfânt l-a dă - ru - it.
Şi a - poi mul - ţimi de plan-te, pomi şi flori s-au a - ră - tat.
Pen - tru noap - tea mi - nu - na - tă, lu - na şi cu ste - le - le.
Şi-n văz - duh mul - ţimi de pă- sări pes - te tot au a - pă - rut.
A - ni - ma - le de tot so - iul" şi-au ie - şit l-al Său cu - vânt.
Şi să-i dăm în stă - pâ - ni - re ori - ce fiin - ţă, ori - ce pom.
Du - pă-a Sa a - se - mă - na - re, du - pă-al Său chip mi - nu - nat.
Toa - te e - rau foar - te bu - ne şi le-a bi - ne - cu - vân - tat.
Să pă - zim şi noi Sa - ba - tul, El a - tunci a po - run - cit.

Sunt o mică lumină


68. CINE FACE?
.

### 3 œ œ
& 4œ ˙ œ ˙ ˙. ˙ œ ˙. ˙
˙ œ
1.Ştiţi ci - ne fa - ce zum - zum - zum zum - zum - zum, zum - zum-
Al - bi - na fa - ce zum - zum - zum zum - zum - zum, zum - zum-
2.Ştii ci - ne fa - ce oac - oac - oac oac - oac - oac, oac - oac-
Bros - cu - ţa fa - ce oac - oac - oac oac - oac - oac, oac - oac-
3.Ştii ci - ne fa - ce miau - miau - miau miau - miau - miau, miau - miau-
Pi - si - ca fa - ce miau - miau - miau miau - miau - miau, miau - miau-
4.Ştii ci - ne fa - ce ham - ham - ham ham - ham - ham, ham - ham-
Că - ţe - lul fa - ce ham - ham - ham ham - ham - ham, ham - ham-
5.Ştii ci - ne fa - ce mor - mor - mor, mor - mor - mor, mor - mor-
Chiar ur - sul fa - ce mor - mor - mor, mor - mor - mor, mor - mor-
6.Pe toa - te ci - ne le-a cre - at, le-a cre - at, le-a cre-
I - sus pe toa - te le-a cre - at, le-a cre - at, le-a cre-

9
### œ œ
& ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ ˙ œ ˙. ˙
˙ œ
zum, Ştii ci - ne fa - ce zum - zum - zum şi strân - ge mult par - fum?
zum, Al - bi - na fa - ce zum - zum - zum şi strân - ge mult par - fum.
oac, Ştii ci - ne fa - ce oac - oac - oac şi sa - re drept în lac?
oac, Bros - cu - ţa fa - ce oac - oac - oac şi sa - re drept în lac.
miau, Ştii ci - ne fa - ce miau - miau - miau şi lap - te eu îi dau?
miau, Pi - si - ca fa - ce miau - miau - miau şi lap - te eu îi dau.
ham, Ştii ci - ne fa - ce ham - ham - ham şi la - tră la duş - man?
ham, Că - ţe - lul fa - ce ham - ham - ham şi la - tră la duş - man.
mor, Ştii ci - ne fa - ce mor - mor - mor, de mu - re mult mi-e dor?
mor, Chiar ur - sul fa - ce mor - mor - mor, de mu - re mult mi-e dor.
at Pe toa - te ci - ne le-a cre - at, a - şa de mi - nu - nat?
at, I - sus pe toa - te le-a cre - at, a - şa de mi - nu - nat.

Sunt o mică lumină


69. MICĂ FLORICICĂ
.

#
& 44 œj œj
G D7 a D7

j j œ œ œ ˙ j œj j œj
œ œ œ œ œ œ œ
Mi - că flo - ri - ci - că spu - ne
Mi - că rân - du - ni - că spu - ne
tu, Pen - tru ti - ne Dom - nul
Mi - că ve - ve - ri - ţă spu - ne
Ga - bi vrei să spui a - cum şi

#
G a
j j
4

& œ j œ j œ œ œ œ œ œ
œ ˙ œ œ œ
El să - mân - ţa bu - nă a u - dat
M-a-n - vă - ţat să zbor ne - în - ce - tat
ce fă - cu? Prin co - paci să urc m-a în - vă - ţat
Cu iu - bi - re mul - tă m-a cre - at

# j
D G
j j
7

& œ œ j œ œ ˙ Ó
œ œ
mult soa - re
mân - ca - re
Şi a - lu - ne El mi-a dat.
de toa - te

Sunt o mică lumină


70. ŞTIŢI CINE?

Dorothy Robinson şi Verline Petersen

& b 43 œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙. œ Œ
Ştiţi ci- ne-a fă -cut flo - ri - ce - le? Să spu - nă ci - ne-va!

& b 43 œ œœ œœ œœ œœ œ œœ ˙˙ ..
˙
˙
œ
œ
˙
˙
œ ˙
˙ œœ ˙˙ .. œœ Œ

? b 43 Œ ˙˙ œœ ˙ œ ˙˙ ˙˙
œ œ œ œ œ ˙. œ Œ
˙. ˙. œ

&b œ œ œ ˙ œ œ œ œ
9

œ œ œ œ ˙. œ œ œ ˙. œ Œ
I - sus a fă -cut flo - ri - ce - le, În Bi - bli - e scri - e a - şa.

& b œ œœ œœ ˙ œ œ œ œ
9

œœ œœ œ œœ ˙˙ .. ˙ œ œ œ œ œœ œœ œœ ˙ . œ Œ
˙˙ .. œœ

? ˙˙ œ ˙ œœ ˙˙ ˙. œ Œ
b Œ ˙
œ ˙. ˙ œ œ ˙. œ

Obs.
Se poate înlocui "floricele"

Sunt o mică lumină


71. CREŞTE, CREŞTE

Dorothy Robinson

b 4 j j j j j j
&b 4 j j j j
œ œ
j j
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ
au
Creş - te, creş - te, creş - te, creş - te, ia - tă cres - cut,
a

b
& b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
? b b 44 œ œ œ

b j j j j j
& b œJ œ
3

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
J J
Flo - ri - ce - le mul - te, le-a
Grâ - u - şo - rul gal - ben, Dom-nul l-a fă - cut.
Co - pă - ce - lul ver - de, l-a

b œ œ
3

&b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

? b b œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙

Sunt o mică lumină


72. CINE A FĂCUT?
.

# œ œj œ .
& 68 œj œ . œ Jœ
G D G

œ œ œ œ œ œ. œ j
J J J J J œ J œ
cur - cu - be - ul?
Ştiţi ci - ne-a fă - cut flo - ri - ce - le? Eu ştiu, eu ştiu! I-
pă - să - re - le

# œ U
œ œj œ . œ
C G D G

œ œ œ
6

& J œ œ j œ j œ. œ
J J J J J œ œ
cur - cu - be - ul
sus a fă - cut flo - ri - ce - le Ca fe - ri - cit să fiu!
pă - să - re - le

Sunt o mică lumină


73. STROP MICUŢ DE PLOAIE
.

j j j j j j
& b 43 œ . œ
F C

œ œ œ ˙ œ. œ œ œ ˙.
Strop mi - cuţ de ploa - ie, Strop ră - co - ri - tor
Când ploa - ia dis - pa - re, Prin ti - ne văd eu
Dom - nul a dat soa - re, Ploa - ie pe pă - mânt

j j j j j
œ
F B C F

& b œ. œ ˙
5

œ œ œ œ œ œ ˙.
Tu a - duci o ploa - ie Se bob ro - di - tor.
În ra - za de soa - re Mă - reţ cur - cu - beu.
El ves - teş - te ta - re: "Ia - tă, vin cu-rând!"

Sunt o mică lumină


74. PICĂTURILE DE PLOAIE

j œj j
Mildred Adair
b j j r r r r
& b 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Se-a - u - de ploa - ia pe a - co - pe - riş
I - sus tri - mi - te ploa - ia prin frun - ziş
Ea se sre - coa - ră iu - te, pe fu - riş
b 2 j
&b 4 œ œœ œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ œœ œœ œœ œ

? b b 42 Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

b r r r r r r r r j j œj œj œj œj
4

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
se-a - u - de ploa - ia
Pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, I - sus tri - mi - te
Ea se sre - coa - ră
b
4

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ
œ
œ œœ œœ

? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

b b r r r r r r r r j j œ.
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
pe a - co - pe - riş
ploa - ia prin frun - ziş Pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic.
iu - te, pe fu - riş
b œ.
7

& b œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ.
? b œ œ œ œ œ œ
b œ œ œ œ j
œ

Sunt o mică lumină


75. CINE POATE?

Clara Lee Parker

& 44 œ œ
œ #œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ
Ştiţi ci - ne fa - ce ploa -ia? Doar nu poţi, eu nu pot, Dar

& 44 œ œ
œ #œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ

˙˙ ˙˙ .. ˙˙ ˙ Œ Œ
? 44 Œ ˙ ˙ ˙. Œ Œ Œ ˙
˙ ˙

& œ
6

œ œ œ ˙ œ œ œ œ Œ
#œ œ ˙
ci - ne fa - ce ploa - ia? Doar Dom - nul Sa - ba - ot.

& œ
6

œ ˙ œœ œœ œœ Œ
œ #œ œ œ œ œ œ œœ ˙

? ˙ ˙˙ ˙˙˙ .. ww
˙ . Œ ˙ Œ
w
˙ ˙

Sunt o mică lumină


76. FULGI DE ZĂPADĂ
.

# j j j œj j
D G D G D A

& # 44 œ j jœ œ
œ œ
œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ ˙
Fulgi de ză - pa-dă, ste - le că - ză - toa-re, în - ce - ti - şor,
Dom - nul tri-mi - te ful - gii de ză - pa-dă, ninge,
- ninge,
- ne - con - te - nit,
Fulgi de ză - pa -dă se-aş-tern pe că - ra-re, ce dar fru-mos,

## j j j œj j j
D G D A D

j œj œ œ
5

& œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙ .Œ
œ œ
Alb se îm - bra - că to - tul în splen-doa - re, ce mi - nu - nat de - cor.
Ori - ci - ne poa - te prin -tre ei să va - dă un Cre - a - tor iu - bit.
To - tul e nu-mai bi - ne - cu - vân - ta - re, de la I - sus Hris-tos.

Sunt o mică lumină


77. O GRĂDINĂ MINUNATĂ

Janet Sage

b 6 j j j œj j j j j j j j j
b
& 8 œ œ œ œ œ œ. œ
. œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj
Noi azi a- vem o gră - di - nă cu mul - te flori, mul - te cu - lori,
El a fă - cut ghi - o - ce - lul, măr - gă - ri - ta - re şi vi - o - re - le,
El a fă - cut tran - da - fi - rul cel mi - nu - nat şi par - fu - mat,
b
& b 68 œœ . œ œ œœ . œ œ œœ .. œ . œ œ œ œ œj œœ œ œ œœ ..
.
? b 6 œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ . œœ ..
b 8

b j j j œj œj j j j j j
5

b
& œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ j j
œ œ ˙. ˙.
Noi azi a - vem o gră - di - nă chiar de la Dom - nul I - sus.
El a fă - cut şi la - lea - ua, nar - ci - se şi al - băs - tre - le.
El a fă - cut chiar şi cri - nul a - şa ca un îm - pă - rat.
b
5

& b œœ . œ œ œœ . œ œ œœ .. œ . œ œ œ œœ œ œ ˙. ˙.
.
? b œ. œœ .. b œœ .. œœ .. œ.
œ. œ œ œ ˙˙ .. ˙˙ ..
b œ.

Sunt o mică lumină


78. URCÂND PE MUNTE
.

# 4 G œ Œ
D7 a

& 4 ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙ œ
œ œ
Ur- când, ur-când pe mun-te vezi pe Dumne
- -zeu, Ur-când, ur-

6
# D G
Œ œ
& œ œ œ œ #œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ œ ˙.
când pe mun-te să cânţi tot me-reu, Pri -veş-te-n sus spre ce - ruri

11
# œ œ
œ nœ ˙. Œ ˙ ˙ ˙ ˙. Œ
C G D7 G

& œ œ œ œ œ œ
vei fi răs - plă - tit. Ur - când, ur-când pe mun - te fe - ri - cit.

Sunt o mică lumină


79. FRUMOSUL SOARE

George H. Cooke

j 3j j j œj œj œ j 3j j
C F C G7
3 j j
3

&4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ
3

œ œ
Fru-mo-sul soa - re pe cer ră - sa-re, Dom-nul I - sus a - şa l-a cre -

j j j j œj œj œ j r
C F C G7 C
j j
5

œ œ œj ˙
3

œ œ
3

œ .œ œ œ
3

& œ œ œ œ œ œ œ
at, Fru-mo-sul soa - re pe cer ră - sa - re, A - le - lu - ia! Ce mi-nu-nat!

Sunt o mică lumină


80. MERE, PERE, PORTOCALE

Marilyn Sue Standish


j j
& 44 œ # œj œ œj œ œ œ ˙. œ œ œ œ ˙.
Œ
Me - re, pe - re, por - to - ca - le, ce fru - moa - se sunt,
Pen - tru mi - ne, pen - tru ti - ne toa - te le-a cre - at,

& 44 œ # œ œ œ œ œ œ ˙˙ .. œœ œœ œ œ ˙.
Œ

œœ œœ œ ˙˙ .. w ˙˙ ..
? 44 œ œ w ˙. Œ
˙.

& œj œj j j œ
5

œ œ œ ˙. œ œ œ Œ
œ œ ˙.
Dom-nul le-a fă - cut pe toa -te câ - te-s pe pă - mânt.
Cu iu - bi - re-n - tot - de - u - na no - uă ni - le-a dat.

˙
5

& œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙. œ œ œ
œœœ œœœ ww ˙˙ ˙˙
? œ œ w ˙ ww
w
œ œ

Sunt o mică lumină


81. UN FLUTURAŞ
Dorothy Robinson
Aranj. de Margaret Edge
b
& b b b b 44 œ j
œ œj œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
Eu am vă - zut un
flu - tu - raş, flu - tu - raş, flu - tu - raş,
I - sus fă - cu pe
bb 4 œœ œœ ˙˙
& b b b 4 œœ œœ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙

? b b b 44 œœ œœ œ œœ œœ œ˙ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙
˙
bb

b
& b bbb œ j œ . œj œ
œ œj œ
5

œ œ œ ˙ œ œ œ ˙
Eu am vă - zut un
flu - tu - raş, ta - re, ta - re dră - gă-laş.
I - sus fă - cu pe
bb œ . œj œ
5

& b b b œœ œœ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ œ . œ œ œœ œœ œœ ˙

? b b œœ œœ œ œœ œœ œ˙ œ ˙˙ œ. œ œ œ
œ. œ œ œ ˙ ˙˙
bbb J ˙

Sunt o mică lumină


82. O M I D A

Joy Wicklin Stewart

& b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
1.Vezi, o - mi - da se tâ - răş - te, da, ea se tâ - răş - te,
2.Ci - ne a fă - cut o - mi - da ca - re se tâ - răş - te?
3.Dom - nul a fă - cut o - mi - da ca - re se tâ - răş - te.

& b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
œ
˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ www
? b 44 ˙˙ ˙ ˙˙
˙
˙˙
˙

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
œ
1.2.3.Şi cu frun - ze se hră - neş - te, da, ea se hră - neş - te.
5

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙

?b ˙˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ www

Sunt o mică lumină


83. ŞTIŢI VOI ?

Mildred Adair
#
& # 44 œ œ œ œ
œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ
Solo Ştiţi voi ce floa - re
Ştiţi voi o floa - re
Ştiţi voi o floa - re al - bă, al - bă, al - bă,

#
Tutti Să fim ca floa - rea

& # 44 œ œœœ œ œ
œ ˙w ˙ ˙ ˙ ˙˙ œ
œ w ww ˙ ..
? # # 44 Œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

#
& #
5

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ œ ˙ œ
Ştiţi voi ce floa - re plu - teş - te lin pe a - pe?
Ştiţi voi o floa - re cu - min - te şi dis - cre - tă?
Ştiţi voi o floa - re al - bă ca o di - a - de - mă?

##
5
Să fim ca floa -rea cu - ra - tă, fă - ră pa - tă.

& œ œœ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œœ œ ww œ œ œ œœ ˙˙ œœ
˙ œ
? ## Œ œ Œ œ ˙.
œ œ Œ œ Œ œ
œ œ
Œ
œ
Œ œ Œ
˙.
œ œ
Tutti
1. Nufărul
2. Margaretă
3. Crizantemă

Sunt o mică lumină


84. CINE SARE?
.

b j j j
& b b 42 r r œ œ œ œ
j
œ
j œ
j
œ ‰ œj ‰ œj
œ œ
Bros - cu - ţa sa - re ui - te-a - şa: ţup, ţup,
Ie - pu - ra - şul sa - re ui - te-a - şa: ţup, ţup,
Lă - cus - ta sa - re ui - te-a - şa: ţup, ţup,
Chiar Dom - nul le-a fă - cut a - şa: da, da,
b 2 ‰ œj ‰ œj
&bb 4 j œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œœœ
œ œ
? b b 42 œj œ œ œ œ œ
b œ œ œ
œ œ œ
5
b j j j j j j ‰ j‰ j ‰ j j
&bb ‰ œ œ r r œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œ
œ œ
ţup, ţup, Bros - cu - ţa sa - re ui-te-a-şa: ţup, ţup, ţup, ţup.
ţup, ţup, Ie - pu - ra - şul sa - re ui-te-a-şa: ţup, ţup, ţup, ţup.
ţup, ţup, Lă - cus - ta sa - re ui-te-a-şa: ţup, ţup, ţup, ţup.
a - şa, Chiar Dom-nul le-a fă - cut a - şa, da, da, a - şa.
b j j j
œœ ‰ œj œj
5

& b b ‰ œœ œœ œ œ
œ œ œœ œœ ‰ œœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
œ œ j
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ œ œ œ
œ œ

Sunt o mică lumină


85. ISUS MI-A DAT

Mary E. Schwab
j j j r j
b
& b b 44 œ œ . œr j œ
r œ œ œ. œ œ . œr œ ..
œ.
o ma - mă o
un ta - tă îl
I - sus mi-a dat bu - ni - că şi eu o iu - besc,
un fra - te îl
o so - ră o
b 4 j œ.
&bb 4 œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ..

? b b 44 œœ .. œ œ. œ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ j
b ‰ œ.

b b œr j r j r œ j œr j r j œr
œ.
3

& b œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ.
O, scump I - sus, a - cu - ma eu vreau să-ţi mul - ţu - mesc.

b r œ.
3

b
& b œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ.

? b ≈ œ œœ œ œ. œ œœ
bb œ. œ œ œ œ. j
œ

Sunt o mică lumină


86. ÎN EDEN
Janet Sage
b 4
&bb 4 ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
A - dam şi E - va când în E - den ei
Şi noi a - de - sea de Dom - nul când ne

b
& b b 44 ˙ œ œ ˙ œ œ œ˙ œ œ˙ œ
Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ˙
‰ j ‰ j ˙. ‰ œ œ ‰ œ œ
œ
? b b 44 ˙ . œ ˙˙ .. œ œ ˙. œ
b ˙. œ ˙ ˙

b
4

&bb œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ
s-au a - flat,
Po - run - ca Sfân - - tă
de - păr - tăm,

b
4

& b b b œ˙ œ n ˙˙ ˙
Œ ‰ œ œ˙ œ ˙
Œ ‰ b œ œ˙ œ
J J
? b ‰ bœ œ œ œ œ œ ‰ j ˙. ‰ j ˙.
bb ˙ œ˙ ˙. œ ˙ . œ w
œ ˙.

b
7

&bb œ œ œ œ œ œ ˙˙
au căl - cat, n-au as - cul - tat.
o căl - căm, nu as - cul - tăm.

bb œ
7

b
& Œ œ œ˙ œ œ œœ ˙˙
‰ œ ˙ Œ ‰ œ ˙
J J
j
? b b w‰ œj ˙˙ .. ‰
˙
œ œœ
b ˙
Sunt o mică lumină
87. UN COPILAŞ

Roxy Hoehn

& b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
E - va-a
A - na-a
vrut un co - pi - laş şi s-a ru - gat me-reu,
Sa - ra-a
Ma - ma-a

& b 44 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ ˙.
œ
? 4 œ œ œ ˙ ˙ œ
b 4 œ œ œ œ ˙ ˙ œ
œ œ

œ œ œ
4

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
A - tunci pe Ca - in l-a
Pe Sa - mu - el ea l-a
pri - mit chiar de la Dumne
- -zeu.
Şi pe I - sac ea l-a
A - tunci pe mi - ne m-a
œ œ œ
4

&b œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ w
œ œ
?b Œ ˙˙ ˙ ˙ œ œ œ
˙ ˙ œ Œ œœ œœ œ œ ww

Sunt o mică lumină


88. IACOV ŞI ESAU
.

# j j j
& 43 œj œ œj œ œ œ
G D a D G

j j j œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Doi co - pii a - vu Re - be - ca du - pă mul - tă ru - gă - ciu - ne,
Doam - ne-a - ju - tă - mă în - tr-u - na să fiu în - ţe - lept, cu - min-te,
Ia - cov a-n - ţe - les în via - ţă că min - ciu - na e pă - cat,
Ia - cov L-a iu - bit pe Dom-nul, Dom - nul l-a pă - zit în toa - te,

# j j j j œ œ j
œ œj œ œ
C D G D G

œ œ
5

& œ œ œ œ œ œ J J œ œ
Ia - cov şi E - sau în - da - tă ta - tăl lor le-a dat ca nu-me.
Ca E - sau să nu-mi vând via - ţa pe o lin - gu - ră de lin - te.
Când în Ca - na - an se-n - toar - se de E - sau a fost ier - tat.
Şi pe mi - ne mă pă - zeş - te tot prin ma - rea-I bu - nă - ta - te.

Sunt o mică lumină


89. CINE A FĂCUT ARCA?
Spiritual
4 j
&b 4 j Œ
F C7

œ œ œ œ œ œ
œ œ
1-6.Ci - ne-a fă - cut ar - ca, ar - ca?
7.Ci - ne-a-n - cu - iat u - şa, u - şa?
8.Ci - ne-a tri - mis ploa - ia, ploa - ia?
9.Ci - ne-a sal - vat ar - ca, ar - ca?
j j j j F Fine
& b œj j
3

œ œ œ œ Œ
F C7

œ œ J J œ œ œ
œ
Ci - ne-a fă - cut? No - e ar - ca a fă - cut.
Ci - ne-a-n - cu - iat? Dom - nul u - şa a-n - cu - iat.
Ci - ne-a tri - mis? Dom - nul ploa - ia a tri - mis.
Ci - ne-a sal - vat? Dom - nul ar - ca a sal - vat.

‰ j
5

&b œ œ j œ. œ œ œ j œr
œ œ œ œ œ œ.
1.Dom - nul sfânt i-a po - run - cit şi No - e ar - că a
2.Când el ar - c-a ter - mi - nat tot so - iul de a - ni-
3.E - le - fanţi şi şo - ri - cei, chiar struţi î - nalţi, ber - ze,
4.Ri - no - ceri şi cro - co - dili, chiar broaş - te au in -
5.Rând pe rând au tot ve - nit pe - rechi, pe - rechi au
6.No - ie a in - trat şi el şi fi - ii săi au fă -
7.Şap - te zi - le ei au stat, ni - mic, ni - mic nu
8.Mul - te zi - le a plo - uat şi soa - re - le nu s-a

& b œj. r ‰ œj j
8

j j œ. ‰ œ
G7 C

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
cons - tru - it, O ar - că lun - gă cu că - mări, cu
male-au in - trat: Pu - ter - nici lei, că - mi - le mari, gi -
po - rum - bei. Şi cor - bii ne - gri, tu - ciu - rii, ră -
trat tip - til, O - i - ţe, vaci, pi - sici, pur - cei, foci,
tot so - sit, Pe toa - te Dom - nul le-a mâ - nat, să
cut la fel, Doar opt per - soa - ne au in - trat iar
s-a-n - tâm - plat, A - poi să plo - uă a-n - ce - put, în
a - ră - tat, Cei răi în a - pe au pie - rit, dar
11 G7 C

& b œj j j r j Œ
D.C. al Fine

œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ.
u - şă şi geam des - - - chis spre zări.
ra - fe, pan - te - re şi lupi hoi - nari.
ţuş - te şi oe - pu - - - raşi zglo - bii.
pin - - - gu - ini au ve - nit şi ei.
in - tre în ar - că le-a în - dem - nat.
u - şa chiar Dom - nul a în - cu - iat.
ar - că să in - tre n-au mai pu - tut.
cei din ar - că nu au mu - rit.

Sunt o mică lumină


90. PIC-PIC!
.

# Œ . œj œ j j Œ . œj
& # 44 œj œ j j
D A7 e A7 D

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
pi - cu - rii de ploa-ie, se-n - te - ţesc me-reu,
Pic-pic, plouă-n
- - tr-u - na, plo-uă, Pic-pic, plo - uă ne-n - ce - tat, Pic-
pes - te tot e a - pă, to - tul a mu-rit,

## j j j j A7 j j
œ œ œ
G D
œ œ œ Œ œ œ œ j j
6

& œ œ œ œ œ œ ˙.‰
ia - tă vin şu - voa - ie, Căci a - şa a pre - zis Dum - ne-zeu.
pic, soa - re nu se-a - ra - tă, Căci în- treg ce - rul e în - no - rat.
doar pe cei din ar - că Chiar I - sus de po - top i-a fe - rit.

Sunt o mică lumină


91. DOMNUL I-A SALVAT

Janet Sage
#
& # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Când po - to - pul a ve - nit Mul-te zi - le a plo - uat,
Când în groa - pă a fost dat Da - ni - el cel cre - din - cios,
## 4
& 4 œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ ˙˙ œ˙ œ œ œ˙ œ œ˙
˙
œ œ ˙˙˙
˙
? # # 44 ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ b˙ ˙ ˙

5
##
& œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ w
În - să No - e fu pă - zit Dom - nul l-a sal-vat.
Dom - nul iu - te l-a sal - vat De lei fi - o - roşi.
5
##
& œ˙ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ ˙ œ˙˙ œ œ œ˙ œ w
˙
? # # ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ww
˙ ˙ ˙ ˙
˙ Ó ˙

Sunt o mică lumină


92. DOMNUL SE-NGRIJEŞTE
.

# j j
D A D

& # 44 œ œ œ œ œ
j
œ
j ˙ ˙ œ. œ
j
œ œ w
Când co - ra - bi - a pe va - luri Groaz - nic se zbă-tea
Când în noap - te tur - ma-n - trea - gă Da - vid o-n - gri - jea
Când din ce - ruri mul - tă vre - me Ploa - ie n-a că - zut
Când chiar Da - ni - el în groa - pă A fost a - run -cat

## j j j
A D A D

œ œj j
5

& œ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ œ œ w
De-a - ni - ma - le şi de No - e Dom - nul se-n - gri- jea.
Lei şi urşi îi dau târ - coa - le Dom - nul îl pă - zea.
Doar I - li - e de la Dom - nul Hra - nă a a - vut.
Cu pu - te - re mi - nu - na - tă Dom - nul l-a sal-vat.

Sunt o mică lumină


93. ÎN BARCĂ
.

#### 3
E B E

& 4 ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ
No - e în bar -că l-a l-a
Pe - tru în bar -că l-a l-a
Pe Pa - vel în bar -că l-a o-cro-tit, Chiar Domnul I - sus l-a pă-zit.
noi tot - dea - u - na ne-a ne-a

94. TURNUL BABEL

j j j j
œ œ œ # œj ˙ œ œj œj # œj ˙
F C F

&b c œ œ œ œ œ œ œ œ
Oa - me - nii cei răi s-au a - du-nat Şi-au ţi - nut a - tunci un ma - re sfat,
Că - ră - mizi şi smoa - lă au a - dus Să zi-deas - că tur - nul cum au spus
Dar I - sus a - tunci i-a în - cur-cat, Căci de El ei nu au as - cul - tat,
Când pe Dom-nul toţi vom as - cul - ta Şi cu drag vom fa - ce vo - ia Sa,

j j
œ œj œ œ ˙ j œ j j
B F C F

&b œ œ œ œ œ œ J œ œ œ ˙ ˙
5

J
Ei pe loc o ho - tă - râ - re-au luat, Să fa - că toţi
Ca s-a - jun - gă-n ce - ruri cât mai sus, Au în - ce - put
Şi lu - cra - rea nu au ter - mi - nat, N-au mai fă - cut tur-nul Ba-bel.
Din iu - bi - re sla - vă Îi vom da, Nu va mai fi

Sunt o mică lumină


94. TURNUL BABEL
.

j j j j j
& b 44 œ œ œ œj œj # œj ˙
F C F

œ œ œ œ #œ ˙
œ œ œ œ œ
Oa - me - nii cei răi s-au a - du - nat şi-au ţi - nut a - tunci un ma - re sfat
Că - ră - mizi şi smoa - lă au a - dus să zi-deas - că tur - nul cum au spus
Dar I - sus a - tunci i-a în - cur-cat, căci de El ei nu au as - cul - tat,
Când pe Dom-nul toţi vom as - cul - ta şi cu drag vom fa - ce vo - ia Sa
Bb
j j j j ˙ j œj œ j
œ œj ˙ ˙
F C F
œ œ œ œ œ œ
5

&b œ œ œ œ
Ei pe loc o ho - tă - râ - re-au luat, să fa - că toţi
Ca s-a - jun - gă-n ce - ruri cât mai sus, au în - ce - put
tur-nul Babel.
Şi lu - cra - rea nu au ter - mi - nat, n-au mai fă - cut
Din iu - bi - re sla - vă Îi vom da, nu va mai fi

Sunt o mică lumină


95. TATĂL AVRAAM
.

& 44 œj œj œj # œj œ ‰ n œj œ
j œj œ Ó j œj œ
œ œ œ . œj
Ta - tăl A - vra - am mulţi fii a - vu, Da, ur - maşi mul - ţi - me

& œj œj œ Œ j œj œ œ œ ¿¿
5

j j ‰ j j Ó
œ œ #œ œ n œ œj œ œ œ œ œ
el a - vu, U - nul sunt chiar eu şi u - nul tu, Pe Dom-nul lă - u-daţi!

Sunt o mică lumină


96. C R E D I N Ţ Ă
.

## 4 D œ A D E A

& 4 œ. J œ œ œ œ œ œ œ . Jœ œ œ œ œ ˙
Dum- ne - zeu ne-a dat cre - din - ţă ca o pla - to - şă de fier,
Da - vid s-a-n - cer - zut în Dom-nul cu un su - flet ne - pă - tat,
Es - te-o sin - gu - ră cre - din - ţă, es - te-un sin - gur Dum - ne - zeu,

## j j œ œ œ œ œ œ œ. œ
5 D G D A D

& œ œ œ œ œ œ
J œ ˙
În în - cer - cări şi su - fe - rin - ţă să pri - vim me - reu spre cer.
Bi - ru - ind în în - cer - ca - re a fost uns ca îm - pă - rat.
Ne-n - chi-năm în u - mi - lin - ţă şi pă - zim Cu - vân - tul Său.

Sunt o mică lumină


97. NANI, NANI
.

& 44 œ
C G7 C

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Na - ni, na - ni, be - be Moi - se, dormi în
În - ge - raşi din cer ve - ghea - ză lân - gă co-şu - le - ţul tău,
Şi I - sus din cer pri - veş - te că - tre
5 G7 C

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Na - ni, na - ni, be - be Moi-se, dormi în
În - ge - raşi din cer ve - ghea-ză lân - gă co - şu - le- ţul tău.
Şi I - sus din cer pri - veş - te că - tre

Sunt o mică lumină


98. ISCOADE ÎN CANAAN
.

& b 44 œ œ
F C e F

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ Œ
œ
În Ca - na - an is - coa - de po - po - rul a tri - mis,
Fru - moa - să e - ra ţa - ra şi bun pă - mân - tul ei,
Doar doi din doi - spre - ze - ce pe Dom - nul au cre - zut,
Cu - rând toţi mân - tu - i - ţii pe veci vor lo - cu - i,

œ
5 e F C7 F

&b œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙.
Să va - dă cum e ţa - ra ce Dom - nul le-a pro - mis.
Dar n-au vrut ca să crea - dă că Dom - nul e cu ei.
De Ca - na - an o - da - tă ei par - te au a - vut.
În Ca - na - an cu Dom - nul şi toţi Îl vor slă - vi.

Sunt o mică lumină


99. CUCERIREA IERIHONULUI
.

j j
C F C

& 42 œr œr œr œr j j œj œj œj œj œ œ œ œ ˙
œ œ J J
Pri - ma zi is - ra -e - li - ţii au în - con - ju - rat
În a do - ua zi is - ra -e - li - ţii au în - con - ju - rat
În a tre - ia zi is - ra -e - li - ţii au în - con - ju - rat
În a pa - tra zi is - ra -e - li - ţii au în - con - ju - rat
În a cin - cea zi is - ra -e - li - ţii au în - con - ju - rat
În a şa - sea zi is - ra -e - li - ţii au în - con - ju - rat
În a şap - tea zi is - ra -e - li - ţii au în - con - ju - rat
Dom - nul ma - re bi - ru - in - ţă chiar a - tunci le-a dat,

j
G C
j r r
& œJ Jœ j j j j
5

œ œ œ œ œ œ œ œ j œ j
J œ œ ˙
Ie - ri - ho - nul doar o - da - tă a - poi au ple - cat.
Ie - ri - ho - nul de do - uă ori, a - poi au ple - cat.
Ie - ri - ho - nul de trei ori, a - poi au ple - cat.
Ie - ri - ho - nul de pa - tru ori, a - poi au ple - cat.
Ie - ri - ho - nul de cinci ori, a - poi au ple - cat.
Ie - ri - ho - nul de şa - se ori, a - poi au ple - cat.
Ie - ri - ho - nul de şap - te ori, a - poi au ple - cat.
Zi - dul ma - re din - tr-o - da - tă, a fost dă - râ - mat.

Sunt o mică lumină


100. PROOROCUL SAMUEL
.

& 44 œ . œj œj œj œj œj ˙ ˙ j j
œ œj
C G C G
j
œ. œ œ œj w
În - tr-o vre - me de-n - tu - ne - ric, în po - po - rul Is - ra - el,
El e - ra cu - rat la su - flet, şi iu - bea pe Dum - ne - zeu,
Doam-ne, vin şi eu la Ti - ne să Te-as - cult ca Sa - mu - el,
Să u - râm şi noi în - tr-u - na tot ce-i rău şi pă - că - tos,

j j j j j j
œ œj j
5 C F G

& œ. ˙ œ. j j
œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ w
S-a năs - cut ca o spe - ran - ţă pro - o - ro - cul Sa - mu - el.
Chiar de mic u - ra pă - ca - tul şi fu - gea de ori - ci rău.
Ca să cresc cum se cu - vi - ne în po - po - rul Is - ra - el.
Fap - te bu - ne noi să fa - cem, să iu - bim doar pe Hris - tos.

Sunt o mică lumină


101. MICUL PĂSTORAŞ

Janet Sage
#
& # 44 œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙.
Œ
Mi - cul păs - to - raş zil - nic o - i - le păş - tea,
La iz - voa - re reci tur - me - le le a - dă - pa,
Noap-tea, de vrăj - maş, mie - lu - şe - ii el pă - zea,
Cu lupi şi cu lei me - reu Da - vid se lup - ta,
## 4 Œ
& 4 œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙.

? # # 4 wœ œ œ œ œ œ œ œ wœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4 w w

5
##
& œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ w
Şi din har - pa lui, sla - vă Dom - nu - lui cân - ta.
5
##
& œ œ œ œ ˙ œ œ œ w
œ œ œ

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œœ œw œ œ œ œ œ œ œ ww
w w

Sunt o mică lumină


102. Î N C R E D E R E
.

j
& 44 œ j j j
C G C

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sunt cel mai mic, dar nu am tea - mă a - tunci când Dum - ne -
Sunt prea să - rac, dar am de toa - te a - tunci când fac nu -
4 G C
j j
F
j j
&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
zeu mă chea - mă, Sunt slab dar ci - ne mă o - preş - te când
mai drep - ta - te, Ca Ghe - de - on mă-n -cred şi eu în
7 C G C

& œ œ œ œ œ œ œ œ
Dum - ne - zeu mă în - tă - reş - te.
tot ce-mi spu - ne Dum - ne - zeu.

Sunt o mică lumină


103. DAVID ŞI GOLIAT
Arthur Arnott
# 2
j j j œ œj j j
D A7

& # 4 œj œr œ
r
œ œ œ
j r
œ œ œ
r
œ œ
Da - vid s-a-n - cu - me - tat să lup - te cu Go - li - at,
˙

## j j j œ œj j j
D E A7
j j
5

& œ r r j œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
Praş - ti - a şi-a lu - at, cu Dom - nul a ple - cat,

## j j j œ œj j j ˙
9 D G

& œ r r j j r r
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Da - vid s-a-n - cu - me - tat să lup - te cu Go - li - at,

## j r r j j j
D A7 D
j j j
13

& œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ. j
J œ œ
Praş - ti - a şi-a lu - at, cu Dom - nul a ple - cat. La

# j j j j œ œj œj œj j
G D

& # œ
17

œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
J J J J J
râu a - poi s-a a - ple - cat, cinci pie - tri - ce - le-a luat, La

## j j j j j # œj œ . j
E7 A7
j j j j j r r
21

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Go - li - at el a pri - vit şi praş - ti - a a-n - vâr - tit, a

## j j j j j j j j j j œ.
œ œj j
25 D G

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
în - vâr - tit, a în - vâr - tit, me - reu a în - vâr - tit Şi
,
# j j j j r r œj j
œ œ œj j
D A7 D

& # œJ œ œj œ
29

œ œ œ œ œ œ ¿ ~~~
J ~
pie - tri - ci - ca a lo - vit, Go - li - at s-a pră - bu - şit, buf.

Sunt o mică lumină


104. I O N A T A N
.

Eb
b j j j œ œj
& b b 68 œ œ œ j
œ œ
j
œ œ œj œ œ œ œj œ œ
Io - na - tan iu - bea pe Da-vid ca pe su - fle - tul din el,
Io - na - tan ne es - te pil - dă de iu - bi - re şi fră - ţi - e
Cel ce bi - ru - ie fur - tu - na lo - cu - i - va-n fe - ri - ci - re
Bb Eb Bb Eb
b j j j j j j
œ œ œj œ œ œ œj
5

&bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Nu-i pă - sa că pier - de tro-nul şi că-i prinţ în Is - ra - el.
Cum nu - mai Mân - tu - i - to - rul să iu - beas - că as - tăzi şti - e.
Pe pă - mân - tul nou în ca - re es - te-n veci nu - mai iu - bi - re.

Sunt o mică lumină


105. I L I E

Margret Birkenfeld

# j œj œj j j
& 42 œj j j j j
G D G

œ œ œ œ j j œ œ ˙
œ œ œ
în pus - ti - e
Pe I - li - e Dom - nul l-a hră-nit,
la Sa - rep - ta

# œ œ j j j j
a G D G
œ œ
5

& J œ J Jœ œ œ œ œ œ œ ˙
J J J J J
Gri - jă a - re şi de mi - ne căci eu sunt iu - bit.

Sunt o mică lumină


106. GLASUL LUI ILIE
.

Bb Eb Bb
b j j j
& b 44 œ œ œ œ Jœ œ ˙ ˙ œ j j j j
œ œ œ œ œ ˙ ˙
Gla - sul lui I - li - e chea-mă tot po - po - rul la-n - drep - ta - re:
"Da - că e Ba - al mai ma - re, să ne-a - ra - te că-i pu - ter -nic,
Dar Ba - al n-a - vea să miş - te, nici un de - get, nici un cot,
Eu mă-n-chin cu bu - cu - ri - e şi-Ţi a - duc i - ni - ma mea,

b
5
b j j œ j œ
F
œ j j j B

&b œ œ œ œ J œ ˙ ˙ œ
J œ œ œ
˙ ˙
"Pâ - nă când um - blaţi pe ca - le şchiopi de am - be - le pi - cioa-re?"
Ori de nu, zvâr - lit în ma - re ca ori - ce pă - cat ne - vrednic."
Căci e - ra ca ori - ce i - dol chiar de a - ur, to - tuşi mort...
Vi - no Doam - ne din mă - ri - re Tu să lo - cu - ieşti în ea.

Sunt o mică lumină


107. VĂDUVA DIN SAREPTA
Kathryn B. Myers

& b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ w
O fe - me - ie din Sa - rep - ta-a as - cul - tat
Bun I - su - se mă a - ju - tă tot me - reu

& b 44 œ œœ
œ
œœ œœ
œ #œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ www
œ œ ˙
? 4 w ˙ ˙ ˙ ˙ w
b 4 w ˙ ˙ ˙ ˙ w

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ w
Şi din pâi - nea ei pu - ţi - nă ea a dat.
Să îm - part ori - când cu al - ţii ce am eu.
5

&b œ œœ
œ
œœ
œ # œœœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ww
œ œ ˙ w
? w ˙ ˙ ˙ ˙ w
b w ˙ ˙ w
˙ ˙

Sunt o mică lumină


108. CEI TREI TINERI
.

Ab Eb Ab
b j j j œ . œj œj œj œ œj
& b b b 44 œ œ . œ œj œ œ œj ˙ œ œ J ˙.
Trei ti - neri au a - les să fi - e cu - raţi ca flo - ri - le de crini,
Nici flă - că - ri - le ar - ză - toa-re, nici chiar po - run -ca da - tă lor,
Ce mult a fost slă - vit Ie - ho-va prin fap - ta ce - lor cre - din - cioşi,

Ab Eb Ab
bb œ œ n œj ˙ Jœ Jœ œ œ œ œ
b7
œ. œ œ
5

&bb œ J J J J J J œ œ w
De-a - ce - ea Dom - nul cu-n - du - ra - re fă - cu din ei ce - reşti lu-mini.
Nu i-a fă - cut să se în - chi - ne la chi - pul cel stră - lu - ci - tor.
Pu - te - rea Lui a fost ves - ti - tă în fa - ţa ce - lor pă - că-toşi.

Sunt o mică lumină


109. HRANĂ BUNĂ

Margret Birkenfeld

#
& # 44 œ œ
D A D A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ
ne-a
Hra - nă bu - nă, hra - nă bu - nă, Dom-nul a lă - sat,
a

## œ œ œj j
5 D e D/A D

& œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ ˙.
no - uă El ne-a dat.
Fruc - te mul - te şi le - gu - me lui Da - ni - el i-a dat
a - vem ne - în - ce - tat.

Sunt o mică lumină


110. I O N A
.

#
& # 44 œ
A7 D A
œ œ œ œ ˙ œ ˙
œ œ œ
Pe Io - na Dom - nul l-a tri - mis, l-a tri - mis,
A - co - lo Io - na nu s-a dus, nu s-a dus,
De - par - te Io - na a ple - cat, a ple - cat,
Pe ma - re el s-a de - păr - tat, de - păr - tat,
Şi to - tuşi Io - na s-a în - tors, s-a în - tors,
Pe Dom - nul el a pre - di - cat, pre - di - cat,
Şi oa - me - nii l-au as - cul - tat, as - cul - tat,

5
## D A7 D A D

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ ˙
œ
l-a tri - mis, Pe Io - na Dom - nul l-a tri - mis la
nu s-a dus, A - co - lo Io - na nu s-a dus la
a ple - cat, De - par - te Io - na a ple - cat de
de - păr - tat, Pe ma - re el s-a de - păr - tat, de Ni -ni-ve.
s-a în - tors, Şi to - tuşi Io - na s-a în - tors la
pre - di - cat, Pe Dom-nul el a pre - di - cat la
as - cul - tat, Şi oa - me - nii l-au as - cul - tat la

Sunt o mică lumină


111. S-A NĂSCUT ISUS

b 4
F
j œ j j j C
j œ œ j j w
F

& 4 œ . œ œ œ œ ˙ ˙ œ . œ œ œ
J J J
"Sla - vă-n lo - cu - ri - le-n - al - te, pa - ce sfân - tă pe pă-mânt"
Cân - te - cul de fe - ri - ci - re, Fă - ră sea - măn de fru -mos,

j j j
œ œ Jœ Jœ ˙ œ
5 B F C F

& b œ. œ œ
J
œ
J œ œ œ œ w
Sus în cer şi prin - tre oa- meni Se a - u - de-a -ce - laşi cânt.
Că spre-a noas - tră mân - tu - i - re S-a năs-cut I - sus Hris - tos.

Sunt o mică lumină


112. VENIŢI CU BUCURIE

Volksweise aus Bayern und Tirol

# 3 j Gj j œ œJ j œ j j
œ œ ..
D7 G

& 8 œ œ œ œ œ œ œ
R R J J
1.2.3. Ve - niţi cu bu - cu - ri - e, pe Dom - nul slă - viţi
Cân - taţi cu vo - io - şi - e, în cor să-L mă - riţi

6
# j D
r r j j j
D7
r œ œ
G D

& œ œ œ œ œ œ j j œ œ
œ œ œ R J J
Căci S-a năs - cut în ies - le, în sta - ul lân - gă oi
Căci a mu - rit pe cru - ce, a - poi a în - vi - at
Căci pen - tru cei ce-n via - ţă as - cul - tă bu - cu - ros

10
# G
j œ œ j
Em Am
œ j D
j
G

& j œ œ J J œ œ J œ œ œ
œ J J
Şi ce - rul cel sfânt a lă - sat pen - tru noi.
Şi-n ce - ruri la Ta - tăl El S-a î - năl - ţat.
A - cum pre - gă - teş - te un loc prea fru - mos.

Sunt o mică lumină


113. COPILUL ISUS
.

j
& b 44 œ œ . # œj
F C7 F

œ. #œ œ œ ˙ œ œ œ ˙.
œ
I - sus co - pil la ma - ma, în to - tul as - cul - ta,
Când s-a fă - cut mai ma - re cu Io - sif El lu - cra,

j
œ . œj
B/g F C7 F

#œ œ œ ˙ œ
5

&b œ
œ. œ œ œ ˙.
mă - mi - ca
Căci cu iu - bi - re mul - tă Îl ceş-tea.
şi Io - sif

Sunt o mică lumină


114. NUNTA DIN CANA
.

## 3 D A7 D A

& 4 ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙. œ œ œ ˙ œ
La o nun - tă a fost când - va I - sus cu fra - ţii
Vi - nul în - să s-a ter - mi - nat Şi nun - ta în - că
Dar I - sus pe loc i-a sal - vat El vin din a - pă
7
## D A7 D

& œ œ œ ˙. ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙.
şi ma - ma Sa, La o nun - tă a fost când-va.
nu s-a-n - che - iat, Vi - nul în - să s-a ter - mi - nat.
a pre - pa - rat, Dar I - sus pe loc i-a sal - vat.

Sunt o mică lumină


115. ISUS E PĂSTORUL MEU

CANON
j j j j j
& b 43 œ œ œ œj œ
1 F C7 F

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
œ
I - sus îmi e Păs- to - rul, eu merg cu El me-reu, Mă şti - e, mă pă -

j
œ œj œ
C7 F
œ ˙ œ ˙ œ
7 2

&b œ œ œ œ ˙
zeş - te, mă a - pă - ră de rău, Me-reu, me-reu, eu
12
jC7
j œ ˙
F
œ ˙ œ ˙ œ j
C7
j F
œ ˙
& b œ œ œ œ œ œ
merg cu El mereu, Mereu, mereu, eu merg cu El me-reu.

Sunt o mică lumină


116. DOMNUL A LUCRAT

Janet Sage
b
& b b 44 ˙ . œ œ œ. œ œ
Œ ˙. œ œ œ. œ œ Œ
Dom - nul a lu - crat în chip mi - nu - nat,

b 4
& b b 4 ˙. œ œ œ. œ œ
Œ ˙. œ œ œ. œ œ Œ

? b b 44 ˙œ . œ œ Œ œ œ. œ œ œ w œ œ œ œ˙ . œ . œ œ Œ
b Œ œ

b j r j r
5

b
& b œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ œ œ œ. œ œ Œ
œ ˙.
Pe bol - navi, pe surzi şi chiar pe orbi El a vin-de - cat.
Când au fost flă -mânzi şi în - se - taţi El i-a să - tu - rat.
A che - mat la via - ţă pe cei morţi şi i-a în - vi - at.
b
5

& b b œ. œ œ. œ œœ œœ œœ œ œ
Œ
˙˙ .. œ œ œ. œ œ Œ

? b b œœ nœ œ œ œ œ˙ . œ . œ œ
b œ œ œ œ Œ bn œœ Œ ˙œ . œ Œ Œ
œ

Sunt o mică lumină


117. PĂSTORUL CEL BUN

A. Adele Flower

j œj œj j j
& b 68 œj œj œ
F

œ
j
œ œ œJ J œ
J œ œ
Mie- luţi şi o - i - ţe, Păs - to - rul cel bun, Le

j j œj j j j œj œj j
C F

& b œJ Jœ
4

œ œ œ œ œ œ j j œ
J œ œ œ œ
to - rul cel bun, Păs - to - rul cel bun, Mie-luţi şi o - i - ţe, Păs-

œ j C
j j j
F

& b œJ œ œ j
7

J J œ œ œ #œ œ J œ œ œ. œ
J
să pas - că
to - rul cel bun, Le du - ce la a - pă a-cum.
în sta - ul

Sunt o mică lumină


118. ORICÂND ERA NEVOIE

Margret Birkenfeld

# œ œj j j j
& 44 œj œJ j œj j
G D G C D G

œ œ œ j j œ œ. œ
J œ œ œ
Ori-când e - ra ne - vo - ie I - sus fă - cea ce - va, Pe

# j j j
D C G/D D G
œ
4

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J J
bol - navi a - de - sea El vin - de - ca.
flă - mânzi a - de - sea El îi hră - nea.
cei gre - şiţi a - de - sea El îi ier - ta.
în su - fe - rin - ţă îi mân - gâ - ia.

Sunt o mică lumină


119. PESCUIREA MINUNATĂ
A. Adele Flower

b 2 F
j r r j œj œ œ œ C
j r r j j j j
& 4 œ œ œ œ J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Un, doi, trei, pa - tru peş - ti - şori, Cinci, şa - se, şap - te peş - ti - şori,
Pe - tru, Ioan, Ia - cov pes - cu - iesc Pe - tru, Ioan, Ia - cov pes - cu - iesc,
Chiar şi I - sus a fost cu ei, Chiar şi I - sus a fost cu ei,
Mulţi peş - ti - şori au pes - cu - it, Mulţi peş - ti - şori au pes - cu - it,

j r r j j j j j
œ œ œ œj œ œ œj œj
5

&b œ œ
F C F

œ œ œ J J œ œ
Opt, no - uă, ze - ce peş - ti - şori În
Pe - tru, Ioan, Ia - cov pes - cu - iesc În
la - cul cel al - bas - tru.
Chiar şi I - sus a fost cu ei Pe
Mulţi peş - ti - şori au pes - cu - it Din

Colecţia Sunt o mică lumină, nr. 119


120. FERICIŢI SUNT
.

4 jœ
F C7
œ œ œ
F
j C7
b
& 4 œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
sunt cei u - mili în vor - bi - re şi pur - ta - re,
Fe - ri-ciţi sunt toţi cei blânzi şi tot ast - fel fe - ri - ciţi
fiind - că răs - pla-ta nu va-n - târ - zi - a să vi - nă

j F
j C F
œ.
5

& b œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fe - ri - ciţi sunt cei ce poar - tă la - cri - ma la fi - e - ca-re.
Toţi a - cei ce pen - tru Dom-nul sunt şi vor fi pri - go - niţi.
Pen - tru ei I - sus gă - teş - te veş - ni - ci - e de lu - mină.

Sunt o mică lumină


121. REGULA DE AUR
.

F
j j j
C
j j j
F

& b 44 œ œ œ œ
j œ œ œ œ œ
j œ œ œ
Re - gu - la de a - ur pen - tru ori - şi - ci - ne:
Nu că - ta că-ţi es - te fra - te sau stă - in,
Că îţi fa - ce bi - ne sau îţi fa - ce rău,
Că e mic sau ma - re, ori - cum ar fi el,
Re - gu - la de a - ur pen - tru ori - şi - ci - ne:

Bb
j j œj j j j
F C F
j j
3

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Să iu - beşti pe al - tul tot ca şi pe ti - ne.
Re - gu - la de a - ur: să-l iu - beşti de - plin.
Re - gu - la de a - ur: să-l iu - beşti me - reu.
Re - gu - la de a - ur: să-l iu - beşti la fel.
Când iu - beşti pe al - tul, te iu - beşti pe ti - ne.

Sunt o mică lumină


122. VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII
.

Bb

& b 43 œ œ œ œ ˙. ˙.
œ œ œ œ ˙. ˙ Œ
F F C

œ œ œ œ
Vă iu - biţi pe
V-a - ju - taţi u - nii pe al - ţii, ne-a-nvă-ţat I - sus când-va,
Vă ru - gaţi cu

˙. ˙.
9 F

&b œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ ˙. ˙ Œ
Vă iu - biţi pe
V-a - ju - taţi u - nii pe al - ţii, Bib - li - a ne spune-a
- -şa.
Vă ru - gaţi cu

Sunt o mică lumină


123. PORUNCA MEA
Ioan 15, 12
.

4 j j j r j j j j œj œj œj. œr j j
b
& 4œ œ œ. œ œ œ œ œj œj œ ˙ œœ
œ œ
Vă iu- biţi u - nii pe al -ţii, e po-run - ca Domnu
- -lui, veţi fi fe -ri-

j j j r j j j j œj œj œj. œr j j j j ˙
4

b
& w œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
ciţi. Vă iu - biţi u - nii pe al - ţii, e po-run-ca Domnu-lui, veţi fi fe -ri-

˙ œ œ ˙. ˙ œ œ w
8

& b ˙. œ œ œ œ
ciţi. Veţi fi fe - ri - ciţi, veţi fi fe - ri - ciţi.

j j j r j j j j œj œj œj. œr j j j j ˙
13

b
& œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ
Vă iu -biţi u - nii pe al -ţii, e po-run-ca Domnu-lui, veţi fi fe-ri-ciţi.

Sunt o mică lumină


124. Î N T Â M P I N A R E
.

#### 4
œ . # œj œ œ ˙ . ..
E B E

& 4 œ. j œ œ ˙ œ œ
œ œ
1.Cu flori şi o - sa - na - le pe Dom - nul pri-mit.
Şi I-au ie - şit în ca - le, căci mult ei L-au iu - bit.
2.Cu fap - te de-as - cul - ta - re pe Dom - nul pri-mit.
Cu bu - cu - ri - e ma - re, căci mult ei iu - bit.
6
#### . œ œ œ
B
j œ ˙ . ..
E

& . ˙. ˙. œ. œ œ
noi să-n - tâm - pi - năm.
Ve - niţi, ve - niţi şi
sla - vă să-I cân-tăm.

Sunt o mică lumină


125. EU STAU LA UŞĂ
Apoc. 3,20 .

Bb Bb
b
& b 22 œ ˙.
F7

œ ˙. œ j r œ œ œ œ œ œ
œ œ. œ
Eu stau, Eu stau, la u - şă Eu stau şi bat, bat, bat, Eu

Eb Bb
bb œ œ. œ œ j j
6 C7 F

& ˙. œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ
J R
stau, Eu stau la u - şă Eu stau şi bat, bat, bat, Da - c-a-

Bb Eb
b j j j j
œ œ œJ Jœ Jœ Jœ œ
10 C7

& b œJ Jœ œ œ œ
J J œ œ ˙. œ œ
J J
u - de ci - ne - va vo-cea Mea, Dac-a
- - u - de - ci - ne - va vo - ce

Bb Bb Eb Bb F 7 Bb
b œ œ œ œ
œ œJ Jœ Œ Jœ Jœ Œ J œ ˙ ˙.
13 F F

&b ˙ œ J ˙
Mea şi des-chi-de, u - şa, u - şa des - chi - de, voi in-tra.

Sunt o mică lumină


126. O UŞĂ
.

Bb
r r j œ œ œj. œr
& b 44 œ œj. œr œj. œ œj. œr œj. œ œ . Rœ ˙ œJ Jœ Jœ . Rœ
F F

J J
O u - şă, nu-mai u - na pen-tru a in-tra, î - na - un - tru sau a - fa - ră

4
j
G
j j r C7 F
j r j r j r j ˙
&b œ œ œ. œ ˙ œ j r
œ .œ œ . œ œ .œ œ . œ œ.œ
R
un - de vrei a sta? O u - şă, nu - mai u - na es- te-n fa - ţa ta,

Bb
7
œ œ. œ œ
F
j r
C7
j r
&b J R œ. œ œ œ. œ ˙
gră - beş - te, in - tră şi nu e - zi - ta.

Sunt o mică lumină


127. B Ă N U Ţ I I
W. J. Kirkpatrick
2
&2 œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ ˙. Œ œ œ œ œ
As - cul - taţi cum su-nă, su - nă mi - nu - nat, Toţi bă - nu - ţii
Su - nă, su - nă-n - tr-una, su - nă prea fru-mos, Când în coş îl

2
& 2 œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ Œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. Œ œœ œœ œœ œœ

? 2 œœ œœ œœ œœ œ ˙ œ œ œ œœ ˙ . Œ œœ œœ œœ œœ
2 œ ˙ Œ œ œ œ ˙.

& œ ˙ Œ ˙. Œ œ œ
6

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
ca - re Dom - nu - lui i-am dat.
Su - nă, su - nă, su - nă, su - nă
pu-nem chiar pen - tru Hris - tos.

& œœ ˙˙ Œ ˙ . Œ œœ œœ
6

œ œœ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ
œ œ œ œœ ˙˙ .. œ œ œ œ œ œ
? œ ˙˙ Œ œœ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ

œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ ˙. Œ
11

& œ œ œ œ ˙ Ó
când îi dă - ru - im, Toţi bă - nu - ţii noştri de la El pri-mim.

œ œ œ œ œœ ˙˙ Œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. Œ
11

& œ œ œ œ ˙˙ Ó œ œ œ œ

? œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ ˙ Œ œ ˙. Œ
œ œ œ ˙.

Sunt o mică lumină


128. SUNT SALVAT
.

#### 4 œ œ œ œ j j j j
& 4 œ. J J œ œ œ ˙ œ œ œ. œ
Bu - cu - ros, sunt foar - te bu - cu - ros, Bu - cu - ros, sunt
Fe - ri - cit, sunt foar - te fe - ri - cit, Fe - ri - cit, sunt
Sunt sal - vat, pe veci eu sunt sal - vat, Sunt sal - vat, pe

#### j j j j j
œ œ œj
4

& œ œ œ œ œ j j œ œ œ
œ œ œ œ œ
foar - te bu - cu - ros, Căci I - sus ve - ni în ies - le jos, De a -
foar - te fe - ri - cit, Pen - tru mi - ne Dom - nul a mu - rit, De a -
veci eu sunt sal-vat, De a - ce - ea cânt ne - în - ce - tat: A - le -
7
####
& j j j j j j j j ˙ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
ce - ea sunt a - tât de bu - cu - ros.
ce - ea sunt a - tât de fe - ri - cit.
lu - ia fi - e Dom - nul lă - u - dat.

Sunt o mică lumină


129. ARGINT ŞI AUR NU AM
Fapte 3, 1-8 .

# 6 Gj j j C
j
D7
j j j j
G

& 8 œ œ œ œ œ j œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ . Œ œj
œ
Pe - tru şi Ioan mer - geau, spre templu
- ei se-n - drep-tau, A-

5
#
j
C D
j r j j
j œj œ œ œ . Œ j
G

& œ œ œ œ j œj œ
j j
œ œ. œ. œ œ œ
œ
co - lo un o - log tot stri - ga: "Da -ţi-mi şi mi - e ce-va", "Ar-

9
# j j
C D7
j j j j j j
G

& œ œ œ œj j . œ
j œ œ œ œ œ œ œ . Œ œj
œ œ œ
gint şi a - ur nu am, Îţi dau în - să ce - ea ce am, În

# j j j j j
j
j œj ‰ œj j r j œj œ œ œ . ‰ œj œ
13 C D7
G

& œ œ œ œ œ j œ œ œ.œ œ
œ
nu - me - le lui I - sus Hris - tos, ri - di - că - te, fii să - nă-tos." Şi în-

# œ j j œ j j D7 j
17
j j j j j j j G j j
& J œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
da - tă o - lo-gul s-a ri - di - cat, pe Domnul
- în-tr-u-na a lă - u - dat, În

# j j j
21 C
j
D7
r j G

& œ œ œ œ œ j j œ œj. œ œj œ œ œ œ . Œ ‰
œ œ œ œ
Nu-me - le lui I - sus Hris-tos, El s-a fă - cut să - nă-tos.

Sunt o mică lumină


130. ÎN ÎNCHISOARE

Kathleen Magiure

& b 44 œ œ œ œ œ œ ˙
œ
œ œ œ œ ˙.
Pe - tru
În în - chi - soa - re-o - da - tă când s-a a - flat,
Pa - vel

& b 44 œœ œœ œœ œ œœ ˙ œ
œ
œ
œ œœ œœ ˙˙ ..
œ œ ˙ œ

? b 44 Œ
œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙˙ ..
œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ . œj ˙ .
5

&b œ ˙
œ œ
I - sus tri - mi - se în - geri ce l-au e - li - be - rat.

œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ .. œœj ˙ .
5

&b œœ ˙
œ œ ˙.

? œœ œœ bœ œ œ
œ œ œ œœ ˙˙ œ œ œ . œ ˙˙ ..
b Œ œ œ œ. œ
J

Sunt o mică lumină


131. Z A C H E U
Luca 19, 1-5 .

& b 22
F C7 F C7 F C7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Za- cheu e - ra un om mi - cuţ, un om mi - cuţ e-
5 F C7 F C7 F C7

& b ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ra, Să-L va - dă pe I - sus do - rea, Să-L va - dă mult do -

9 F C7 F C7 F C7

& b ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
rea Şi s-a ur - cat în - tr-un co - pac pe un - de El tre -
13 F

& b ˙. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j j
œ œ
cea. Dar Dom - nu-a spus: "Za - cheu, hai jos, căci Eu

& b œj j j j œ œ j j j j
16 F C7 F C7 F

œ œ œ ˙. j j œ œ œ œ œ œ ˙.
œ œ
vreau să in - tru-n ca - sa ta, Căci Eu vreau să in - tr-un ca - sa ta."

Sunt o mică lumină


132. ROADA DUHULUI
.

Bb
b j j
& b 44 œj œ œ œ œ œ œ j
œ œ œj
¿ œ
J J
œ
doar dra -gos - te în
doar bu - cu - ri - e-n
Eu am doar pa - ce, pa - ce-n i - ni - ma mea, În
răb - da - re mul - tă-n
doar în - frâ - na - re-n
Bb
b œ œ œj œ œ œ j j j j
f7

œ J¿ Jœ J
4

b
& J œ œ œ œ œ œ œ œ
J
doar dra - gos - te în
doar bu - cu - ri - e-n
i - ni-ma mea, În i - ni - ma mea, Eu am doar pa - ce, pa - ce-n
răb - da - re mul - tă-n
doar în - frâ - na - re-n
Bb
7
b
F7
œ œ j œ ˙ ‰ œ
& b œj œ j ¿
J œ œ J
œ œ
J J
œ œ
i - ni - ma mea, Ori-când va fi a - şa, Ce fe - ri -
Eb Bb
b j r j
œ œ œj œj j j
œ # œj
10 F7

& b œ œ. œ
J
œ œ œ ˙
J J
œ œ. œ
ci - re, Ce fe - ri - ci - re, I - sus mă-n-va - ţă să fac vo - ia
Bb Eb Bb
b
13

&b ˙ ‰ œ
J
œ œ œ
J J œ. œ
J
œ œ œ ˙
J J
œ
Sa, Ce fe - ri - ci - re, Ce fe - ri - ci - re, Eu
Bb
16
b œj
F7
r j j j j j j
& b . œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰
am în i - ni - mă iu - bi - rea Sa.

Sunt o mică lumină


133. MICUL LUCRĂTOR
.

2 œj j j j j œj œ j œj œ j œj œ j j j
C d G C

&4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ j
œ
ce-a-du - ce bu - cu - rii, Că - lă - tor spre
Cel pot fi eu, pot fi eu,
ce-a-ju - tă pe să - rac, Să pot bi - ne -

d
j
G
œ
C G
j j j j j j D
˙ œ
6

& œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ
veş - ni - cii sunt chiar
eu, Că I - sus mult m-a iu - bit,
le să fac vreau şi

j j j j j j j j j
œ œ œ j j œj œ œ ˙
11 G C d G C

& œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
ce-a - du -ce bu - cu - rii
pen - tru mi - ne s-a jert - fit, Cel voi fi eu.
ce bi - ne - le îl fac

Sunt o mică lumină


134. SUNT O MICĂ LUMINĂ
.

4 j j j j
F
j j j j
C g
j C
b
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
œ J J J
Chiar şi stea - ua mi - că pe cer poţi s-o vezi, Nu am nici o fri - că,
Sunt co - pil, dar grabnic la lu - cru por - nesc, Să fiu foar - te har - nic,

Bb
4

j œj œ ˙
F C
j j j j F j j j j
& b œj œ J œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ. œ
j
vreau să lu - mi-nez, Lu - mi - nez în lu - me pe cel pă - că - tos Din
lu - mii să vorbesc, Des-pre-a Sa iu - bi - re ce ne-a mân-tu - it Do -

j j j j j
& b œj j j j œj
7 F C F

œ œ j œ Jœ œ œ œ œ ˙
œ œ
moar - te ca să sca - pe as - tăzi prin I - sus Hris - tos.
resc ca toţi să şti - e azi cât sunt de fe - ri - cit.

Sunt o mică lumină


135. CU DOMNUL

Thomas Eger

# 4G C D7
œ
C
œ
G
œ œ œ
& 4œ ˙ œ œœ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ
œ ˙ œ ˙
mer - ge-n zi de zi în via - ţa toa - tă,
Cu Domnul voi spu ne des - pre ma - rea Sa iu - bi - re,
du ce bu - cu - rii de mân - tu - i - re,

5
# C D7 G

& œœ ˙ œ œœ ˙ œœ œœ œœ œœ œ ˙ ˙
˙ œ ˙ œ ˙ ˙
mer - ge-n ţa - ra mi - nu - na - tă.
Cu Domnul voi spu ne des - pre-a Sa jert - fi - re.
du ce nu - mai fe - ri - ci - re.

Sunt o mică lumină


136. R U G Ă
.

j j
& b 44 œj œj œj j j œj
F

œ œ œ ˙ œ œ œ
˙ œ œ
spu - se mân - tu -
Ori - şi - cui să fi - e bu - cu - rii de
du - se veş - ni -

j
C
j
4

&b ˙ ˙ œ
j
œ
j œ œ œ œ ˙ ˙
i - re, Pen - tru
Ti - ne Bun I - su - se,
ci - e, Des - pre

F F

& b œJ Jœ œ œ œ œ ˙ ˙ .. œJ Jœ œ œ
7 1. 2.

J J J J œ œ ˙ ˙
Fă - mă pa - ce şi iu - bi - re, Fă - mă trâm - bi - ţă, fă - cli - e.

Sunt o mică lumină


137. EU VREAU

Stella B. Daleburn

# 6 G j j j
œ. œ œ. œ
D G

& 8 œj œ œ œ œ œ œ. œ œ
j
1.Eu vreau să fiu lu - mi - nă lu - mi - nă, lu - mi - nă,
Să spun că Dom - nul vi - ne El vi - ne, El vi - ne,
2.Eu vreau să fiu iu - bi - re iu - bi - re, iu - bi - re,
Să spun de-a Sa ve - ni - re ve - ni - re, ve - ni - re,
3.Eu vreau să fac doar bi - ne doar bi - ne, doar bi - ne,
Şi vreau să fiu cu Dom-nul cu Dom-nu, cu Dom-nul,

# j j j
œ. œ œ . œ ..
5 D G

& j œ œ œ œ œ œ.
œ œ.
Eu vreau să fiu lu - mi - nă tu - tu ror.
Să spun că Dom - nul vi - ne pe alb nor.
Eu vreau să fiu iu - bi - re ori - şi - când.
Să spun de-a Sa ve - ni - re pe pă - mânt.
Eu vreau să fac doar bi - ne ori - şi - cui.
Şi vreau să fiu cu Dom - nul în sla - va Lui.

Sunt o mică lumină


138. VREAU SĂ FIU
.

& 44 œj œ
j œ œ œ œ ˙.
pre - di - ca - tor,
mi - si - o - nar,
un doc - tor bun,
Vreau să fiu
un col - por - tor,
cons - truc - tor bun,
e - - du - ca - tor,

j
3

& œ œ œ œ œ ˙. j œ œ œ œ œ ˙.
œ
pe Dom - nul să slu- jesc, Cu iu - bi - re tot me - reu

j j
7

& œ œ œ œ œ œ ˙.
des pre El vreau să vor - besc.
ha rul Lui eu să ves - tesc.
pe bol - navi să în - gri - jesc.
cărţi la toţi să dă - ru - iesc.
pe co - pii să in - stru - iesc.
pen tru El să cons - tru - iesc.

Sunt o mică lumină


139. DOUĂ PĂPUŞI
.

j j j j j j j j œj œj œj œj œj œj œ j
C F C G7 G

& 68 œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
do - uă păpuşi, u - na
Am o, ce mi-nu-nat, Dar a-cum ţi - e eu ţi-am dat,
doi că-luţi, u-nul

j j j j j j œ œj j j œ œj
C F G C

& œj ˙.
5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ea, pă - pu - şa mea.
Căci vreau să te bu - curi şi tu de pof -tim
el, că - lu - ţul meu.

Sunt o mică lumină


140. EU MERG CU DOMNUL
.

Bb

& b 44 ˙ j r j œr ˙ j r j r œj. r j r
F C7 F

œ ˙ œ . œ œ .œ œ œ .œ
œ ˙ œ .œ œ .
Eu merg cu Dom-nul, toa - tă via - ţa mea Eu fac vo - ia Sa în- tr-una,
-

Bb
j j j j
5 C7 F

&b œ ˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ w
˙ œ
Eu merg cu Dom - nul, merg cu Dom - nul ori - şi - când.

VAR IAN T Ă
Bb
j r j r ˙
9 F C7

& b j. r j. r œ j r j r œ œ .œ œ . œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ
Merg cu Dom-nul zi-ua, merg cu Dom-nul noap-tea, toa - tă via - ţa mea

& b œj.
r j r œj. r j r
12 F

œ œ.œ œ œ.œ j r j r œ
œ. œ œ. œ œ
Eu fac vo - ia Sa în - tr-u -na, Merg cu Dom - nul zi - ua,

Bb
j j j j
14 C7 F

& b œj. r j r œ œ œ œ w
œ œ. œ œ œ œ œ œ
merg cu Dom - nul noap-tea, merg cu Dom - nul ori - şi - când.

Sunt o mică lumină


141. CU TRENUL
.

# # # # 4 Eœ œ œ j j j j
B
j E

& 4 œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙
œ.
se-a - u - de prin câm - pii, tre - nul vi - ne, ia - tă,
Ciu, ciu, ciu,
să mer-gem cu I - sus, în a Sa lu - cra-re,

5
#### j j j j
B
j E

& œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙
œ.
să a - ler - găm co - pii, să ur - căm în - da- tă.
Ciu, ciu, ciu,
şi-a - poi în ce - ruri sus bu - cu - ri - e ma-re.

Sunt o mică lumină


142. ÎN KENIA
.

& 44 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙
..
Ciu - ciu - ciu cu tre - nul noi fa - cem o plim-ba - re
Mer - gem azi în Ke - ni - a chiar la A - du - na - re.

œ œ ˙ ˙ ..
5

& œ œ œ ˙ œ œ œ #œ
œ
Ne - gri sunt co - pi - ii toţi de la mic la ma - re.
Dar în Sa - bat vin şi ei toţi la A - du - na - re.

& œ œ
9

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙
Ciu - ciu - ciu în Ke - ni - a mer - gem fi - e - ca - re.

Obs.
Ţara poate fi schimbată

Sunt o mică lumină


143. CINCI MISIONARI
.

#
& 42 œj
G C
r r j j j j j j j j j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Cinci mi - si - o - nari
Pa - tru mi - si - o - nari
Trei mi - si - o - nari la şcoa-lă au tot în - vă - ţat,
Doi mi - si - o - nari
Un mi - si - o - nar

# j j j j j j j j
D7 G
j
5

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ
j j
œ œ œ
j
œ
j
u - nul Mult suc-
u - nul
As - tăzi în - să în lu - cra - re u - nul a ple-cat,
u - nul
şi el

#
9 D

& œ j j œ œ œ œ œ Œ j j
œ œ J J œ œ
ces, mult suc - ces în lu - cra - re, Dom - nu-ţi

#
13 G

& œ j j œ œ œ œ œ Œ
œ œ
dă bi - ne - cu - vân - ta - re.

Sunt o mică lomină


144. ÎN LUCRARE
.

& b 44 œ
F g C7 F

œ œ œ #œ ˙.
œ œ œ ˙ œ œ œ
în lu - cra - re,
Să mer- gem I - sus ne-a spus a - şa,
la ori - ca - re,

œ œ œ œ
5 D g C7 F

&b œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙.
Cu bu - cu - ri - e ma - re dar şi cu Bib - li - a.

Sunt o mică lumină


145. ÎMI PLACE SĂ CĂLĂTORESC
.

# 4 j j r j r
& 4 j r j œ. œ œ. œ œ.œ œ j r
œ. œ œ. œ œ. œ
Cât de mult îmi pla - ce să că - lă - to - resc şi să

# j r j r j r j r
œ. œ
4

& œ. j œ. œ œ. œ œ j r œ . œj œ œ. œ
œ œ œ. œ
spun la toţi că pe Dom-nul Îl iu-besc, Să a - răt me-reu că sunt

# j. r j r j œr j œr j r
œ . œ ˙.
7

& œ œ œ .œ œ j œr œ œ. œ œ.
œ.
foar -te fe - ri - cit, căci eu ştiu cât de mult Dom-nul m-a iu - bit.

# œ j rœ j
10

& œ œœ œ œ . œ œ œ œ. œ œœ œœ .. œœ œœ œœ ˙˙ ..
Œ
œ œ. œ œ œ. œ
A - le - lu, A - le - lu - ia, eu cânt mer - gând pe drum,

# œ r j r j r j r j r j. œr œ
D.C. al Fine
j
14

& œ œ œœ # œœ .. œœ # ˙ œ ˙œ n œ # œœ .. œœ œœ .. œœ œœ
œ œ œ . œœ
œ.
œ . œœ œœ . œ
J R œ
A-le-lu, A - le - lu - ia, cânt me-reu, me-reu, des - pre Domnul meu cel bun.

Sunt o mică lumină


146. DOMNUL BUN
.

j r j j j j r j j
& b 42 œj œj œ œj œj
F C F

œ. œ œ j œ œ. œ œ œ œ
œ
Dom-nul bun azi mă con-du - ce pe că - ra - re spre Pa - lat,
Îmi a - prin - de o lu - mi - nă pe-al meu drum în - tu - ne - cat,
Cu iu - bi - re mă-n - con-joa-ră, mă a - ju - tă când mi-e greu,

Bb
j j r j œj j j j j
j œ œj
5 C F

& b œj œ œ. œ œ œ œ œ œj œ
j œ œ
Pe-al Său drum în sus mă du - ce, mă pă - zeş - te de pă - cat.
De pă - cat îmi şter - ge vi - na, Ta - tăl meu cel a - do - rat.
Doar cu El via - ţa-i u - şoa - ră, Dom - nul bun, e Dom-nul meu.

Sunt o mică lumină


147. DOMNUL VA VENI

William G. Oglevee
j j j j
& b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
Domnu-n cu-rând va ve - ni pe nori, da, pe nori, da, pe nori,
Vi - no, I - su - se, Te aş - tep - tăm, Te-aş - tep - tăm, Te-aş - tep - tăm,

& b 44 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙
˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b 44 œ œ œ œ œ œ

5
j j j j œ ˙ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ¿ ¿
Domnu-n cu-rând va ve - ni pe nori, o, ce mi - nu - nat!
Vi - no, I - su - se, Te aş - tep - tăm, da, I - su - se, vin! Amin!

œœ ˙ œ
5

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ œ
œ
œ œœ œœ ˙ . Œ
œ
? œ œ bœ
œ œ
œ œ
œ
œœ œ œ œ œ˙ œ œ
œ . Œ
b œ nœ œ œ œ

Sunt o mică lumină


148. ISUS REVINE

A. Haas
j j
& b 44 œ œ œ œ
j œ œ œj œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ.
I - sus re - vi - ne în cu - rând pe nor,
vi-ne, vi-ne pe alb nor,
Să spu - nem deci de-a - cu - ma tu - tu - ror:

& b 44 œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ ˙
œ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..
œ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
? b 44 œœ œœ œœ œ œ
œ ˙
œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

j j œj j j j jj
œ ˙
5

& b œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
I - sus re - vi - ne în cu - rând pe nor,
vi - ne ca Mântu
- - i - tor.
Să spu - nem deci de-a - cu - ma tu - tu - ror:
œ ˙
5

& b œj œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ ˙
œ œ œ
œ œ œ œœ œœ œœ ˙ .
˙.
? œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ ˙˙ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ..
b J œ œ œ œ œ œœ

Sunt o mică lumină


149. CINE, CINE VINE?
.

Se va cânta pe două grupe: A şi B


A B A B A+B

& b 42 œj œj j j j j œj. œr j j j j
F
j j œ œ j j œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Ci - ne, ci - ne, Ci - ne, ci - ne, ci - ne vi - ne, vi-ne, vi-ne?
Dom-nul, Dom-nul, Dom-nul, Dom-nul, Dom-nul vi - ne, vi-ne, vi- ne,

A B A B A+B
j j j j j j œj. r j j j
5 C7

&b œ œ j j œ œ j j œ œ œ œ œ œ j
œ œ œ œ œ
Ci - ne, ci - ne, Ci - ne, ci - ne, ci - ne vi - ne, vi- ne, vi - ne?
Dom-nul, Dom-nul, Dom-nul, Dom-nul, Dom-nul vi - ne, vi- ne, vi - ne,

A B A B A+B
j r
& b œj œj j j j j œ . œ œj œj œj j
9 F
j j œ œ j j œ œ
œ œ œ œ œ
Ci - ne, ci - ne, Ci - ne, ci - ne, ci - ne vi - ne, vi - ne, vi -ne?
Dom-nul, Dom-nul, Dom-nul, Dom-nul, Dom-nul vi - ne, vi - ne, vi - ne,

Bb
A B A+B
j j j œj œ j j j œj œ j j j œj œ
13 C7 F
b
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œŒ
Ci - ne, ci- ne vi-ne? Ci - ne, ci - ne vi-ne? Ci - ne vi - ne în cu - rând?
Dom-nul ia-tă, vi-ne, Dom-nul ia - tă, vi-ne, Domnul vi - ne în cu - rând.

Sunt o mică lumină


150. KUM BA YAH
(Vino, scump Isus) .

j jC
Rar
j r j r
& 43 j œj j
C F G7

œ. œ œ œ œ ˙ j j œ. œ œ œ œj ˙
œ œ œ
"Kum ba yah", I - sus, Te-aş - tep-tăm, "Kum ba yah", I - sus, Te-aş - tep-tăm,
"Vi - no, scump I-sus", ne ru-găm, "Vi - no, scump I-sus", ne ru-găm,
"Vi - no, scump I-sus", noi cântăm, "Vi - no, scump I-sus", noi cântăm,
"Vi - no, scump I-sus", noi strigăm, "Vi - no, scump I-sus", noi strigăm,

j j r
C F
j j C F C
j
G7 C

& j œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ. j j
œ œ œ ˙
"Kum ba yah", I - sus, Te-aş - tep -tăm, Te-aş - tep-tăm.
"Vi no scump I - sus", ne ru - găm, ne ru-găm.
o, vi - no,
"Vi no scump I - sus", noi cân-tăm, noi cân-tăm.
"Vi no scump I - sus", noi stri-găm, noi stri-găm.

Sunt o mică lumină


151. ŞCOALA DE SABAT
.

& b 44 œ
F C F C F

œ œ œ ˙. œ œ œ œ ˙. œ
œ
Şcoa - la de Sa - bat a - cum s-a ter - mi - nat, Să

C F

&b ˙ œ
5

œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙.
mer - gem, să mer - gem la pre - di - că a - cum, Să

C F

&b ˙
9

œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ
mer - gem, să mer - gem slă - vind pe Dom - nul bun.

Sunt o mică lumină

S-ar putea să vă placă și