Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Rector,

Subsemnatul, Cucu Gheorghe Ciprian, student al Faculății


de Științe Economice, master anul II, program de studii ”Marketing și
Comunicare în afaeri”, și președinte al Asociației ”Dezvoltare și
Ajutor – Ciprian Cucu”, doresc să organizez un curs de dezvoltare
personală unic în Bacău, intitulat ”Curs de citire a chipului”, și doresc
ca prin această cerere să solicit o sală dotată cu videoproiector, pentru
a-l putea susține în cadrul ”Universității Vasile Alecsandri din Bacău”,
in perioada 21-22-23 martie, interval orar 18:00-22:00, respectiv 24
martie, interval orar 16:00-20:00.

Data _____________ Semnătura ________________

Număr telefon: 0774073752

Domnului Rector al Universităţii „VASILE ALECSANDRI” din Bacău