Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD DE PARTENERIAT

NR. .din

1. S.C. Fun Science Project S.R.L. cu sediul social în


Bucuresti, str. Martisor, nr. 59, sector 4, înregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J40/8274/2013 , cod fiscal nr. 31946956. Banca Transilvania

2. Unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala „Leonardo Da Vinci „NR. 75


Adresa: Strada Gheorghe Petrascu Nr. 55, Sector 3, Bucuresti

I. PARTILE IMPLICATE:

1. Fun Science Project reprezentata de Andreea Stoica, în calitate de director şi de iniţiator al parteneriatului
educaţional
2. Unitatea de învăţământ Scoala Gimnaziala „Leonardo Da Vinci , reprezentată de Stan Virginia Marilena in calitate
de director.

II. OBIECTUL PARTENERIATULUI:

Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului educaţional, parteneriat care se desfasoara in data de
21.11.2016 intre orele 8:00 – 8:50.

Situarea elevului în centru organizării procesului de predare-învăţare.


. Grup ţintă:
• elevi din învăţământul , prescolar, primar, gimnazial;
• cadre didactice în învăţământul, prescolar, primar, gimnazial şi liceal.

III. DURATA PARTENERIATULUI.


Parteneriatul educaţional se derulează pe un an

III. ROLUL PĂRŢILOR:

A. ROLUL INSTITUŢIEI INIŢIATOARE


Anunţarea, în timp util, a ofertei educationale.
Asigurarea unui climat optim desfasurarii lectiilor..
Regizarea unor piese din programa şcolară a învăţământului preuniversitar.

B. ROLUL INSTITUŢIEI PARTENERE


- sa asigure spatiul, cadrul organizatoric si logistic pentru desfasurarea procesului educational in conditii legale;
- - să mediatizeze oferta lectiilor în şcoală;
- - să pregătească elevii pentru activitate;
- - să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
- buna desfasurare a activitatilor

V. DISPOZIŢII FINALE:
Prezentul parteneriat educaţional are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a
obiectivelor comune convenite.
Acesta nu poate fi modificat sau reziliat decât cu acordul scris al părţilor semnatare.

FUN SCIENCE PROJECT Unitate de invatamant

.........................................................................................................................