Sunteți pe pagina 1din 16

Anul XV * Nr.

595 (85) PublicaŃie regională independentă,


10-21 AUGUST 2017 de opinie, analiză şi informaŃie

16 pagini * 2 LEI * ISSN 1842-4473 www.ziarulexclusiv.ro


ECONOMIE 2

Apa Serv Valea Jiului a făcut la Deva o prezentare demonstrativă a unor


tehnologii moderne pentru reabilitarea conductelor, fără săpătură
O delegaţie de specialişti din aceste proceduri vor fi de un
cadrul Apa Serv Valea Jiului a real folos pentru a valorifica la
fost prezentă, la începutul lunii maxim evoluţia tehnologică din
august, la Deva, acolo unde a ultima perioadă. Inovaţiile în
avut loc o prezentare domeniu aduc beneficii, în
demonstrativă a unor tehnologii primul rând pentru cetățeni, dar
moderne pentru reabilitarea și pentru exploatarea ulterioară
conductelor, fără săpătură, o a rețelelor având o durată de
tehnologie experimentată deja viață mare. Conceptul de
cu succes într-o serie de lucrări reabilitare fără săpătură a luat
executate de Apa Serv la nivelul în ultimul timp o amploare mai
localităților din Valea Jiului. mare datorită nevoilor de
reparare a rețelelor învechite
Potrivit unui comunicat de presă
al operatorului regional de apă mare a acestor proceduri.
și canalizare din Valea Jiului, la
această prezentare au putut fi Vizita la Deva s-a finalizat atât
evidenţiate principalele avantaje pentru specialiștii în lucrări de
ale acestei tehnologii, acestea acest tip din Valea Jiului, cât şi
constând în: pentu alţi operatori din ţară, cu
– economie de timp și bani; un mare câştig în cunoaşterea
– deranj minim al traficului acestor tehnologii care se
urban; dezvoltă de la o zi la alta.
– lipsa prafului şi a poluării
fonice; ”Mulțumim organizatorilor
– neîntreruperea activităţilor acestui eveniment, Consiliului
cotidiene. Județean Hunedoara și
mulțumim Apa Prod Deva
”În perioada care urmează Apa pentru găzduire”, au mai
Serv, prin accesarea fondurilor care sunt amplasate în zone Totodată, împreună cu aceste precizat reprezentanții Apa Serv
Europene, va implementa mai greu accesibile, sub piețe, nevoi, s-a dezvoltat semnificativ Valea Jiului.
multe proiecte de infrastructură terenuri, intersecții, râuri, etc.”, şi tehnologia în domeniu putând
de apă şi apă uzată, unde se arată în comunicatul ASVJ. vorbi astăzi de o gamă foarte Lucian ISPAS

”Războiul gunoaielor” s-a încheiat, la Lupeni, cu victoria


primarului Resmeriță
Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță câștigă o
importantă bătălie din ”Războiul gunoaielor”. Asta după ce
autoritățile locale de la Lupeni au fost nevoite să aplice o serie de
amenzi firmei care avea responsabilitatea colectării deșeruilor de
pe raza localității. Mai mult, autoritățile de la Lupeni au denunțat
contractul de servicii, iar la începutul lunii august contractul de
salubritate cu firma de la București a fost efectiv reziliat!

”Cea mai mare problemă cu care se confruntă municipiul Lupeni,


cea generată de slaba colectare a gunoiului menajer, este acum
pe cale de rezolvare, după rezilierea contractului cu firma care
executa aceste servicii. În urma ”războiului” pe care l-am anunțat
imediat după ce mai mulți cetățeni ne-au semnalat probleme
serioase în această activitate, pe care l-am dus cu firma de
salubritate care nu și-a respectat obligațiile contractuale, am
obținut în sfârșit rezilierea contractului. Vom găsi soluții pentru a
colabora cu o firmă serioasă, care să execute așa cum se cuvine, pentru achiziționarea serviciilor de salubritate astfel încât
acest serviciu public de larg interes pentru cetățenii orașului municipiul Lupeni să devină și să fie, permanent, o localitate
nostru”, spune primarul Lucian Resmeriță. curată.

Municipalitatea de la Lupeni a anunțat că va face demersurile Lucian ISPAS


3 EVENIMENT

Gheorghe Ile: ”Greva din 1977 a devenit, grație curajului minerilor,


cartea noastră de vizită în fața românilor !”
Ca în fiecare an, Ziua Minerului ”Angajamentul personal pe
a adunat la Vulcan, în fața care fiecare dintre noi îl
statuii minerului din centrul repetăm ori de câte ori avem
localității, zeci de personalități ocazia, de a face totul pentru
publice din municipiul Vulcan, ca mineritul să continue,
din Valea Jiului și din întregul trebuie să rămână pentru noi
județ, cărora li s-a alăturat și toți, o parte neschimbătoare din
ministrul Energiei, Toma Petcu, viziunea asupra vieții oamenilor
animați cu toții de dorința de a din Valea Jiului. România are
aduce prinosul lor de în continuare nevoie de huila
recunoștință față de jertfa noastră. Iar noi avem în
minerilor din Valea Jiului și față continuare nevoie ca România
de rolul acestora în istoria să nu uite că o bună parte din
contemporană a României. tot ceea ce s-a creat în această
țară, pe tărâm economic și
Primarul municipiului Vulcan, industrial în ultimele decenii, se
ing. Gheorghe Ile, el însuși un datorează și huilei noastre,
om care și-a desfășurat cea Aurului nostru Negru”, a spus,
mai mare parte a cariere sale în discursul său rostit la
profesionale în industria ceremonia de Ziua Minerului de
minieră, este de părere că la Vulcan, primarul Gheorghe
greva de la Lupeni din 1-3 Ile.
august 1977, dar și jertfa eroilor
mineri din 4-6 august 1929, au Acesta a ținut să mulțumească
devenit grație curajului tuturor celor care au participat
minerilor, cartea noastră de la ceremonia de omagiere a
vizită în relația noastră cu minerilor și la depunerea de
ceilalți români. ”Ani de-a rândul coroane la Statuia Minerului din
îmi amintesc că era o mândrie municipiul Vulcan. ”Mă înclin cu
extraordinară să spui că ești respect și recunoștință, în fața
din Valea Jiului, din locul unde tuturor celor pe care i-am
oamenii au avut curajul să cunoscut sau nu am apucat
ceară unui sistem ermetizat, să-i cunosc, pentru tot ceea ce
rigidizat și puternic opresiv, au făcut astfel încât huila să fie
respectarea unor drepturi firești scoasă la suprafață. Le sunt
la o viață decentă”, spune Ile. recunoscător și le mulțumesc
tuturor celor alături de care am
Primarul Vulcanului este de lucrat decenii la rând, în toate
părere că în această zi de unitățile miniere unde mi-am
aducere aminte a zilelor adus la rândul meu contribuția
fierbinți din august 1977, avem pentru exploatarea huilei. Îi
posibilitatea să ne facem salut pe toți colegii mei, care se
fiecare dintre noi, cei ce bucură de viața de pensionar.
suntem responsabili pentru Le doresc tuturor multă
menținerea activității miniere, o sănătate, iar minerilor activi le
analiză personală asupra felului doresc putere de muncă,
în care ne-am implicat, pentru optimism și mai ales să iasă
ca minerii de dinaintea noastră sănătoși la sfârșitul fiecărui șut,
să își doarmă liniștiți somnul ca să se poată întoarce cu bine
veșnic, fiind siguri că ceea ce ei acasă la copiii și familiile
au dobândit prin curajul, lor. Noroc bun!”, a mai spus
bărbăția, viziunea, sacrificiul și Gheorghe Ile.
solidaritatea lor, este păstrat și
dus mai departe. Tiberiu VINȚAN
EVENIMENT 4

ZIUA MINERULUI LA PETROȘANI / Tiberiu Iacob Ridzi: ”Pentru Valea Jiului,


cărbunele a însemnat, în mod paradoxal, și viață, dar și moarte !”
interes public din Valea Jiului. împreună într-un moment
important pentru Petroșani,
În cadrul evenimentului au fost pentru Valea Jiului și, în mod
intonate Imnul de Stat al special, pentru mineri și
României și emoționantul Imn familiile acestora. Am ascultat
al Minerilor. Și tot în acordurile cu mare emoție Imnul Național,
fanfarei au fost depuse, de urmat de Imnul Minerilor. Din
către participanți, coroane de punctul meu de vedere, nu știu
flori la statuia minerului. dacă există un cântec mai
sugestiv decât acest Imn al
De o atenție aparte s-a bucurat Minerilor, prin profunzimea și
și discursul rostit cu acest prilej prin simplitatea, în același timp,
de liderul comunității locale din a versurilor sale. Paradoxal,
municipiul Petroșani, Tiberiu pentru mineri și pentru Valea
Iacob Ridzi, primarul Jiului în același timp, cărbunele
localității. ”Suntem din nou a însemnat viață, dar și moarte!
A însemnat viață pentru toți cei
care au lucrat în mină, pentru
familiile lor, și moarte pentru
Statuia Minerului din Parcul cei care, pentru a pune o pâine
Carol Schreter din municipiul pe masă copiilor și familiilor lor,
Petroșani a fost și în acest an, au murit. Astăzi suntem aici
locul simbolic în care pentru a-i cinsti, pentru a le
autoritățile locale din Petroșani, cinsti memoria și pentru a ține
dar și toți cei care au dorit să aprinsă această flacără a vieții
participe la ceremoniile și a morții, această îmbinare
dedicate comemorării indisolubilă a noastră, a vieții și
momentelor istorice a morții pe acest pământ.
consemnate la început de Acum 40 de ani se întâmpla
august în viața un alt eveniment, care venea
comunității minerești din Valea după Lupeni 1929, în care
Jiului (gerevele din 1929 și minerii au făcut prima mișcare
1977) au fost prezenți pentru a anticomunistă, chiar dacă la
marca acest eveniment. început cauzele au fost altele,
însă în acea perioadă nici o
La manifestările de la Petroșani altă categorie socială nu a
dedicate Zilei Minerului au îndrăznit să ridice vocea
participat, alături de primarul împotriva conducerii. Minerii au
Tiberiu Iacob Ridzi, membri ai dat dovadă încă o dată că
Consiliului local al municipiului pentru ei curajul, solidaritatea,
Petroșani, consilieri județeni, cinstea, onoarea, țara, familia,
ministrul Energiei -Toma Petcu, sunt valori mai presus de orice.
secretarul de stat în Ministerul Aceste valori care le-au definit
Energiei – Doru Vișan, viața au făcut posibilă și acea
parlamentari ai județului mișcare din 1977, care ulterior
Hunedoara, reprezentanți ai s-a transformat într-o mișcare
Consiliului Județean anticomunistă”, a spus, în
Hunedoara, ai administrației discursul său, primarul
publice locale, reprezentanți ai municipiului Petroșani, Tiberiu
partidelor politice, precum și Iacob – Ridzi.
reprezentanți ai altor autorități
publice locale din Valea Jiului Tiberiu VINȚAN
și ai diverselor instituții de
5 EVENIMENT

Ceremoniile de Ziua Minerului de la Lupeni au avut loc exact


acolo unde s-au derulat evenimentele istorice care au generat-o
mineri au scris preț de mai bine fost prezenți, alături de mineri și
de aproape două secole istoria reprezentanții acestora,
mineritului, în ultima sută de ani numeroase personalități ale
au avut loc, pe lângă vieții publice, politice și
numeroasele accidente de guvernamentale de la nivel
muncă în care sute de mineri și- local, regional și național.
au pierdut viața, două dintre
cele mai importante greve ale ”Astăzi, am cinstit memoria
minerilor din Valea Jiului: cele eroilor mineri participanți la
din august 1929 și august 1977. grevele din 1929 și 3 august
1977 de la EM Lupeni, precum
În aceste locuri încărcate de și a tuturor minerilor care și-au
istorie, în fața Uzinei electrice pierdut viața în minele din Valea
de la EM Lupeni (locul în care a Jiului. În celași timp, de Ziua
fost înăbușită în sânge greva Minerului doresc tuturor
minerilor din 1929), în fața minerilor precum și celor care
troiței de la poarta 2 a EM au fost mineri, familiilor
Lupeni (locul în care a avut loc acestora un sincer și calduros
prima grevă anticomustică din La multi ani! Noroc bun, bravi
România, în 1977) și la mineri!”, a declarat Lucian
Niciunde în Valea Jiului, emoția evenimentele istorice care au monumentul ridicat în cinstea Resmeriță, primarul municipiului
Zilei Minerului nu este mai generat-o, s-au petrecut aievea. eroilor mineri de către maestrul Lupeni.
puternică decât acolo unde La Lupeni, locul în care bravi Ion Irimescu (”Lupeni 29”) au Tiberiu VINȚAN

Ca în fiecare an, în care Valea Jiului


Apa Serv, omagiu minerilor Văii Jiului respectă tradiția de a omagia Ziua
Minerului, în semn de respect pentru
această categorie specială, din punct de
vedere profesional și uman,
reprezentanții Apa Serv Valea Jiului au
ținut, la rândul lor, să aducă omagiul lor
minerilor Văii Jiului.

”Ceremonia de depunere de coroane


desfășurată pe 6 august, s-a vrut a fi o
comemorare decentă a sufletelor
minerilor care au plecat de lângă noi,
părăsind această lume în întunericul
subteranelor şi abatajelor. La
evenimentul desfășurat in cursul zilei de
6 august, reprezentanții Apa Serv Valea
Jiului, au fost prezenți la depunerile de
coroane din municiipile: Petroșani,
Vulcan și Lupeni”, a declarat Costel
Avram, directorul general al Apa Serv
Valea Jiului.

Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 6

Momente unice din istoria mineritului din Valea Jiului, rememorate la Lupeni
Palatul Cultural Minerul, a fost
joi, 3 august 2016, scena unui
simpozion intitulat ”Lupeni 1977
-2017″- 40 de ani de la prima
revoltă anticomunistă din
România – Greva minerilor de
la E.M. Lupeni din 1-3 august
1977″, simpozion organizat de
Primăria municipiului Lupeni
pentru a rememora momentul
istoric al primei mișcări
anticomuniste din România, de
la preluarea puterii de către
regimul didcatorial al lui Nicolae
Ceaușușescu.

Evenimentul a avut loc exact


acolo unde, cu 40 de ani în
urmă, se desfăsurau
evenimentele care au aceștia nu mai sunt printre noi.
zdruncinat pentru prima oară Eu m-am hotărât să susțin
puterea instaurantă de regimul actele de cultură, precum și tot
dictatorial al lui Ceaușescu. În ceea ce înseamnă cunoșaterea
cadrul acestuia, au fost și promovarea istoriei
depănate file din istoria Lupeniului. În acest context se
Lupeniului din urmă cu 40 de înscrie și evenimentul pe care
ani, faptele istorice ale acelor l-am găzduit, având alături de
momente fiind relatate oameni noi oameni de cultură ai Văii
de cultură de mare valoare ai Jiului, de mare valoare și ale
Văii Jiului: dr. Mihai Barbu căror merite trebuiesc
(scriitor), Marian Boboc (scriitor cunoscute și apreciate acum,
și redactor șef la Ziarul Văii cât ei sunt în viață, sunt
Jiului) , prof. univ. dr. Mircea contemporanii noștri. Datorită
Baron și ing. Ioan Velica lor și relatărilor pe care ni le-au
(Președintele Ligii Scriitorilor din făcut despre momentul Lupeni august 1977, a declarat: ”Am Valea Jiului”.
România, filiala județului 77, am retrăit momentele trăit în această seară,aici, la
Hunedoara), oameni care, de-a memorabile, emoționante, ale Palatul Cultural din Lupeni, un Evenimentul de la Lupeni a avut
lungul timpului, au vorbit și au grevei minerilor din 1-3 august moment emoționant, alături de loc chiar în preajma zilei în care,
scris cărți despre aceste 1977. dar și alte file din istoria acești oameni valoroși care ne- în Valea Jiului și în întreaga
evenimente. Lupeniului”, a declarat Lucian au prezentat istoria Lupeniului, Românie, este marcată Ziua
Resmeriță, primarul municipiului faptele curajoase ale minerilor Minerului, o zi care amintește
”Valea Jiului are oameni de Lupeni. din acele timpuri, așa cum au de cele două mari demonstrații
cultură de mare valoare. De fost ele trăite de cei care au fost ale minerilor de la Lupeni, din
cele mai multe ori însă, La rândul săi, profesorul Mihai prezenți la această importantă august 1929 și august 1977.
valoarea oamenilor este Alexandru, participant la greva filă de istorie a poporului român
recunoscută doar după ce minerilor de la Lupeni din și a minerilor de la Lupeni și din Lucian ISPAS
7 ACTUALITATE

Pregătiri intense în Pasul Vîlcan pentru ediția a doua a pelerinajului


istoric la Monumentul Eroilor din Marele Război
Autoritățile publice locale din municipiul În ciuda vremii capricioase, lucrările de
Vulcan se pregătesc intens pentru ediția a modernizare a celor circa 4 kilometri din
doua a pelerinajului istoric care va avea loc drumul județean Vulcan-Pasul Vîlcan, până
pe 19 august 2017 la ansamblul la limita cu județul Gorj, se derulează în
monumental ridicat pe frontul fostelor bătălii grafic, astfel încât până la data de 19
din Primul Război Mondial, care au avut loc august accesul pelerinilor care vor veni la
pe aceste meleaguri în august 1916. ”Ne manifestările organizate în munte de
pregătim pentru momentul solemn al Primăria Vulcan și Asociația Cadrelor
ceremoniei militare din data de 19 august, Militare în Rezervă și Retragere și Asociația
ora 11,00 pe care o organizăm sus la cota Cultul Eroilor ”Regina Maria” din județul
1621 m în Pasul Vîlcan, la monumentul Hunedoara, va fi posibil pe un drum
închinat memoriei bravilor ostași români, complet asfaltat.
care au pierit pe hotarul reîntregirii
neamului, deschizând în luptele din Primul Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile,
Război Mondial, calea către Marea Unire care este și președintele în exercițiu al
din 1918. Vom fi din nou împreună și am Asociației Județene Cultul Eroilor ”Regina
convingerea că numărul celor prezenți anul Maria”, spune că, în prezent, concomitent
acesta la evenimentul organizat de cu lucrările de infrastructură rutieră, se
administrația publică locală va fi foarte execută și lucrări la ansamblul statuar care
mare, având în vedere că accesul se va aminteşte de intrarea României în prima
face cu mare ușurință, ca urmare a conflagraţie mondială. Acesta va mai
lucrărilor de amenajare a drumului din cuprinde din acest an bustul unui general al
Pasul Vîlcan, până la locul desfășurării Armatei Române. În plus, tot aici, pe fostul 19 august, i se va da evenimentului
ceremoniei”, a declarat Gheorghe Ile, front din Pasul Vâlcan, se va amenaja un celebrat importanţa pe care o merită.
primarul municipiului Vulcan. tranşeu identic cu cele existente aici în
timpul războiului, iar la momentul potrivit, în Tiberiu VINȚAN

Sportivii Toma Coconea și Avram Iancu sunt inițiatori ai unui


cros-maraton național la Petroșani
despre care am vorbit, care să străinătate atrași de acest tip de
aducă un plus localității noastre. competiții. Formatul traseelor
Cu siguranță, anul viitor vom este unul inedit, fiind de tip
dezvolta mult mai mult din ce up&down”, a declarat Eduard
am început în acest an. Este o Wersanski.
competiție sportivă de cros
montan”, a declarat Tiberiu La rândul său, sportivul Toma
Iacob Ridzi, primarul Coconea, unul dintre cei mai
municipiului Petroșani. buni alergători ai lumii, este
încântat de faptul că
Președintele Asociației Casa Petroșaniul, orașul său, va fi
ProUrbis, Eduard Wersanski, gazda unui eveniment de
spune că pentru acest concurs asemenea amploare. “Ideea cu
au fost pregătite două trasee, cu traseele a fost să legăm
Doi dintre cei mai apreciați În cadrul unei conferințe de tot atâtea grade de dificulate, iar Petroșaniul de Parâng. Startul
cetățeni ai Văii Jiului, sportivii presă care a avut loc luni la pasionații competițiilor de va fi la ora 10:00 în fața
Toma Coconea și Avram Iancu Primăria Petroșani, conferință alergare din întreaga țară, deja Primăriei, o să fie o etapă de
au lansat ideea organizării la susținută în comun de primarul se pot înscrie în vederea încălzire până pe centrul civic,
Petroșani a unui cros-maraton Tiberiu Iacob Ridzi, președintele participării la acest concurs, pe la fântâna arteziană, apoi vor
de nivel național, al cărui scop Asociației Casa Pro Urbis, situl dedicat: http:// continua traseul pe panta de la
este acela de a promova Eduard Wersanski și Toma parangtrailrun.forumprourbis.ro/ institut (Universitatea Petroșani-
potențialul turistic al zonei Coconea, au fost prezentate și inscriere/ . ”Petroșani – Parâng n.r.), Brădet. Crosul se va
Parâng și, în general, al câteva importante detalii legate Trail Run este un eveniment de întoarce de la Cabana Rusu
municipiului Petroșani și al Văii de ecest eveniment sportiv care alergare montană desfășurat în înspre Petroșani. Cei care sunt
Jiului. Ideea a fost îmbrățișată va avea loc în luna septembrie zona masivului Parâng si este la maraton vor continua până pe
de municipalitatea de la la Petroșani. “Este vorba de o organizat de Primăria vârful Cârja, dacă timpul ne va
Petroșani, dar și de Asociația competiție sportivă pe care o Municipiului Petroșani, Asociația permite, dacă nu, va fi până la
Casa Pro Urbis și alte asociații vom organiza în data de 16 Casa Pro Urbis, AS Bike&Run Curbura Mijei. Este un traseu de
similare care, împreună cu cei septembrie, la Petroșani, cu Petroșani, Centrul Național de 36 de km, cu o diferență foarte
doi sportivi și-au asumat sprijinul al lui Tomi (Coconea- Informare și Promovare mare de nivel, de 1830 de
misiunea organizării unui astfel n.r.) și al lui Avram Iancu. E Turistică Petroșani. Sunt invitați metri”, a spus Toma Coconea.
de eveniment. vorba de acele competiții să participe sportivi din țară și Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 8

Stagii de formare profesională internationale pentru elevii de la


Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu” Vulcan
Un număr de 110 elevi de la Colegiul specifice ale acestui proiect sunt:
Tehnic ”Mihai Viteazu” Vulcan, Colegiul • Dobândirea de cunoştinţe,
Tehnic ”Transilvania” Deva, Colegiul Tehnic abilităţi şi competenţe de către 110
“Ion Mincu” Timișoara și Colegiul Tehnic elevi ai colegiilor tehnice membre ale
”Henri Coandă” Timișoara vor beneficia de consorţiului naţional HD-TM-VET în
stagii de formare profesională domeniului de calificare, în ţări din
internationale în cadrul proiectului Uniunea Europeană şi
„Mobilitate Erasmus pentru Stimularea recunoaşterea acestora de către
Angajabilităţii Viitoare”. şcolile în care învaţă pentru a-i
face competitivi pe piaţa forţei de
Proiectul, inițiat de către consorțiul VET muncă, în raport cu cerinţele
format din cele 4 colegii tehnice din angajatorilor şi pentru creşterea
regiunea V-Vest și coordonat de către angajabilităţii;
Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva, în • Dezvoltarea unor parteneriate ECVET (Germania) şi Centrum Ksztalcenia
calitate de aplicant, cristalizat din nevoia de şi construirea unor consorţii VET naţionale Praktycznego din Wroclaw (Polonia).
schimbare și diferențiere, își propune să durabile în scopul facilitării mobilităţii
contribuie la educaţia şi formarea geografice şi profesionale şi creşterii Parteneriatul încheiat pentru acest proiect
profesională iniţială de înaltă calitate angajabilităţii tinerilor europeni. are la bază implicarea activă a tuturor
şi dezvoltarea competențelor cheie şi partenerilor și a fost dezvoltat în strânsă
profesionale specifice pe piața muncii și a În cadrul proiectului demarat anul trecut, concordanță cu activitățile și obiectivele
angajabilității elevilor din consorţiu prin este alocată și o componentă de sprijn proiectului. Toți partenerii naționali și
oferirea de oportunități de formare financiar. Sprijinul financiar va fi acordat internaționali au expertiză în domeniul
profesională în străinătate şi dobândirea unui număr de 110 elevi din care: 100 elevi asistenței tehnice de implementare a
de experienţă practică la locul de muncă. din ciclul superior al liceului de la proiectelor, precum și în implementarea de
calificările profesionale: Tehnician operator programe de formare VET.
În cadrul proiectului, 10 elevi de la Colegiul tehnică de calcul, Tehnician de
Tehnic ”Mihai Viteazu” din municipiul telecomunicatii, Tehnician transporturi, În acest sens, rezultatele așteptate constau
Vulcan, de la specializarea Tehnician în Tehnician mecatronist, Tehnician în în fotmarea unor absolvenți de liceu
automatizări, au participat la o mobilitate în automatizări,din clasa a XI-a respectiv 10 tehnologic cu experiență de lucru relevantă,
Polonia, la Centrum Ksztalcenia elevi din învăţământul profesional, clasa a dobândirea de competențe profesionale în
Praktycznego( CKP)- Wroclaw, pentru trei X a ,calificarea profesională Mecanic auto. domeniul lor de formare, de competențe
săptămâni de stagii de practică în cadrul sociale și personale esențiale în societatea
proiectului Erasmus + cu titlul ”Mobilitate Elevii vor mai efectua stagii de pregătire cunoasterii, pentru a-și imbunătăți
Erasmus pentru Stimularea Angajabilităţii practică și în Germania, Portugalia și semnificativ capacitatea de tranziție spre un
Viitoare,,- nr. 2016-1-RO01-KA102- Polonia. Partenerii de primire din aceste țări loc de muncă și inserție profesională de
024331. sunt instituțiile VET: CINEL – CEPRA din succes.
Lisabona (Portugalia), Leipziger Aus-und
Potrivit coordonatorilor, obiectivele Weiterbildungsbetriebe Gbmh din Leipzig Luminița VINȚAN

Societatea SIMAUSRON Petrila asigură toată gama de servicii:


proiectare, execuție, transport, montaj. Atu-ul firmei constă în
flexibilitatea de a produce de la piese unicat până la producția de serie,
în funcție de cerințele pieței. Aprecierile partenerilor din Austria și
Germania reprezintă certificatul de garanție al produselor noastre.

Detalii puteţi obţine la sediul firmei din Petrila,


str. Jiului nr. 11, la magazinele de mobilă ale firmei
sau vizitând site-ul www.simausrom.com
9 EVENIMENT

Ediția din acest an a Zilelor Timp de o săptămână întreagă,


Municipiului Lupeni a fost în Lupeniul a fost gazda unor
măsură să satisfacă absolut inedite întreceri de fotbal, cros,
toate gusturile în materie de biciclism, tenis de masă și șah,
cultură, sport și divertisment ale pentru toate categoriile de
cetățenilor care, de altfel, au vârstă. Sute de competitori s-au
răspuns în număr foarte mare la aliniat la startul fiecărei probe,
invitația adresată de noul primar animați de dorința de mișcare,
al localității și de autoritățile de întrecere, dar și de premiile
locale, participând în mod activ puse în joc de Primăria și
la acțiunile organizate în cadrul Consiliul local al municipiului
acestui eveniment. Lupeni. O trecere în revistă a
tuturor câștigătorilor ar ”inunda”
spațiul alocat în ediția print a
ziarului nostru, drept pentru
care ne rezumăm să amintim Zilele Municipiului Lupeni au
aici că, spre exemplu, la fotbal, programat trei zile de show, în
trofeul a fost adjudecat de care pe scena în aer liber din
echipa ”Diaspora” Lupeni, la Parcul Bărbăteni au urcat zeci
categoria adulți. La categoria de artiști, locali și invitați
juniori, pe primele locuri s-au speciali, a căror prestație a
clasat următoarelele echipe: încântat publicul lupenean, de la
Real Fotbal Lupeni - la un capăt la altul. În plus, bucuria
categoria 9-11 ani și Tesla unei astfel de sărbători a fost
Lupeni - la categoria 12-14 ani. întregită și de un spectaculos
Felicitări se cuvin însă tuturor foc de artificii care a luminat
participanților înscriși la cerul Lupeniului, la finalul
competițiile derulate la Lupeni concertului de sâmbătă seara.
sub genericul Zilelor Orașului.
Cu respectul cuvenit minerilor
Un moment sportiv special l-a din Lupeni și în semn de
constituit desigur cel al omagiu pentru evenimentele și cu cetățenii, am ales și artiștii
competiției de cros ”Petru istorice din ultimul veac care au pe care i-am invitat să susțină
Ambruș”, dedicată sportivului avut loc la Mina Lupeni, Zilele concerte de muzică ușoară și
veteran din Lupeni care a municipiului Lupeni s-au populară la Lupeni. În plus, cu
aniversat astfel 80 de ani în încheiat cu ceremoniile dedicate ajutorul artiștilor din Lupeni, a lui
stilul său caracteristic, într-o marcării Zilei Minerului, în data Cătălin Stepa și al doamnei
competiie sportivă montană, la de 6 august. Petronela Baldovin, am reușit
Straja, alături de alți veterani ai să punem în valoare și artiștii de
sportului din România. Primarul municipiului Lupeni, valoare din comunitatea noastră
Lucian Resmeriță, apreciază că și tinerii deosebit de talentați,
Palatul Cultural din Lupeni a ediția din acest an a Zilelor din Lupeni și din Valea Jiului.
fost și de această dată locul în Municipiului Lupeni a fost una Eu spun că Zilele municipiului
care au avut loc câteva pentru care autoritățile locale Lupeni au avut, anul acesta, de
momente de excepție din cadrul s-au pregătit intens și își toate pentru toți, și sper că și
”Zilelor municipiului Petroșani”. exprimă convingerea că acest cetățenii au aceeași percepție.
Aici a avut loc un simpozion lucru s-a văzut și că a fost Le mulțumesc tuturor celor care,
având ca subiect rememorarea apreciat de public la justa într-un fel sau altul, au contribuit
momentului istoric al grevei din valoare. ”Ne-am dorit foarte la succesul acestei acțiuni,
august 1977 (detaliat într-un alt mult ca, în acest an, Zilele participanților, invitaților și
articol de publicația noastră), municipiului Lupeni, prima tuturor cetățenilor care au trăit
dar și o festivitate aniversară manifestare de amploare pe alături de noi momente de
dedicată familiilor din Lupeni care am organizat-o în calitate adevărată sărbătoare în
care, în acest an, au împlinit 50 de primar al localității noastre, municipiul Lupeni”, a declarat
de ani de căsătorie. să fie o ediție memorabilă. Am Lucian Resmeriță, primarul
muncit mult la întocmirea municipiului Lupeni.
Pentru iubitorii spectacolelor de programului și, după
muzică, ușoară și populară, consultările pe care le-am avut Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 10

Inechitățile din Legea pensiilor, punctul central de interes al


comunității din Valea Jiului la întâlnirea cu ministrul Consultării
Publice și Dialogului Social
La Petroșani a avut loc marți, 8 rezultate din activitatea în
august, în organizarea condițiile normale de lucru, cât
Prefecturii județului Hunedoara, și cele pentru condiții deosebite,
o ședință extinsă a Comitetului speciale și militare. Oamenii au
Consultativ de Dialog Civic făcut apel la parlamentari și la
pentru Problemele Persoanelor reprezentanții Guvernului pentru
Vârstnice, cu participarea întocmirea, promovarea și
ministrului Consultării Publice și susținerea în Parlament a unei
Dialogului Social, Gabriel noi legi a pensiilor, care să fie
Petrea precum și a secretarului una unitară și echitabilă. De
de stat din Ministerul Muncii și asemenea, reprezentanții
Justitiei Sociale, Adrian pensionarilor au reclamat și
Rîndunică. situația în care se regăsesc
foarte mulți pensionari din
La dezbaterile care au avut loc sectorul minier, care au ieșit la
la sediul Primăriei din Petroșani pensie înainte de anul 2011 și
au participat o parte din pentru care noile prevederi
deputații hunedoreni, legale privind recalcularea
președintele Consiliului pensiilor au provocat o serie de
Județean Hunedoara – Mircea inechități în comparație cu
Bobora, primarul municipiului colegii lor ieșiți la pensie după
Petroșani – Tiberiu Iacob Ridzi anul 2011, după aceleași
și alți reprezentanti ai UAT-urilor condiții de muncă.
din Valea Jiului, precum și lideri
ai asociațiilor reprezentative ale “Putem pleca, de aici, cu
pensionarilor minerit, siderurgie concluzia că viitoarea lege a declat ministrul Conultării rezolvăm lucrurile”, a mai spus
și alte sectoare de activitate din pensiilor trebuie să fie o lege Publice și pentru Dialog Social, ministrul.
regiune. echitabilă, care să repare Gabriel Petrea.
inechitățile care au apărut în Atât ministrul Dialogului Social,
În cadrul acestei întruniri, sistem. Asta înseamnă că Acesta a mai precizat că, în cât și secretarul de stat prezenți
reprezentanții organizațiilor de trebuie să avem grijă ca în ceea ce privește recalculările, în în Valea Jiului și-au exprimat
pensionari au adus în atenția proiectul de lege care va mod categoric nu scade pensia dorința ca toate problemele să
ministrului Gabriel Petrea reglementa pensiile să nu mai nimănui. ”Dacă recalcularea fie formulate în scris și
principalele probleme ale existe scăpări cum sunt este negativă, rămâne pensia transmise Ministerului pentru
acestei categorii sociale, în mod acestea. Trebuie să avem grijă întreagă. Nu scade nici o Dialog Social pentru a fi
principal aceștia exprimându-și ca tot ceea ce dumneavoastră, pensie. Dați-mi voie să cred că analizate, în vederea elaborării
nemulțumirea cu privire la pensionarii, sugerați, sesizați și viitoarea lege a pensiilor va fi și promovării în Parlament a
prevederile legislative care ne spuneți că există acolo, să una care să rezolve aceste unei noi legi a pensiilor.
reglementează în prezent încercăm să le analizăm și să probleme și împreună cu
sistemul de pensii, atât cele rezolvăm în consecință”, a dumneavoastră vom reuși să Tiberiu VINȚAN
11 ACTUALITATE

Turneu aniversar de popice la


Petrila, în perioada
12 august – 9 septembrie 2017

Anul 1921 aduce la Petrila fiind una dintre condițiile de


sportul cu o apreciabilă vechime, participare, precum și
atestată de peste 196 de ani pe specificația ca sportivii să nu fie
teritoriul patriei noastre, oraşul legitimați în sportul cu popice.
Petrila devenind astfel vatră a Înscrierea se va face până la
jocului de popice, un sport foarte data de 10 august 2017 iar acest
apreciat având o tentă a lucru se poate face atât la
distracției care s-a împletit cocheta sală de popice din
perfect cu cea sportivă. Petrila cât și la telefon 0766 610
809, Marcel Dobrică.
Cu ocazia împlinirii a 96 de ani
de la înființarea echipei de O echipă va fi formată din 4 + 1
popice din orașul Petrila, în jucători nelegitimați, indiferent
preajma Zilelor orașului Petrila, de vârstă și este locuitor al
Clubul Sportiv Inter Petrila cu orașului Petrila, achitând o taxă
sprijinul Primăriei și Consiliului de 50 de lei de echipă. Mai
Local al Orașului Petrila, multe informații se pot obține la
SEDIUL SOCIAL -PETROŞANI
Str. 1 Decembrie 1918 nr.120, organizează un turneu aniversar numărul de telefon specificat
Petroşani de excepție pentru acest sport, anterior. La finalul turneului, în
(jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.107.484 având ca dată de începere a cadrul manifestărilor organizate
Fax: 0254.540.158 jocurilor ziua de 12 august 2017, cu ocazia Zilelor orașului Petrila,
AGEN3IA VULCAN acest turneu urmând a se vor fi premiate echipele
Str. N.Titulescu nr. 38 încheia undeva în data de 9 învingătoare, premii constând în
Bl.4T-parter
Vulcan (jud. Hunedoara) septembrie 2017. bani, cupe și diplome.
Telefon: 0354.108.716
AGEN3IA PAROŞENI Sunt așteptați competitori din Daniel P. BOLOG
EM Paroşeni,
str. Paroşeni nr.22 întregul oraș Petrila, aceasta
Vulcan (jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.108.717
AGEN3IA GIROC
Str. Trandafirilor nr. 28A
Giroc (jud. Timiş)
- Procedură simplă, rapiditate în obŃinerea Telefon: 0356.463.444
împrumuturilor;
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; AGEN3IA CURTICI
Str. RevoluŃiei nr. 18
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi atractive; Curtici (jud. Arad)
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de
creditare, accesul membrilor cu venituri reduse la AGEN3IA BĂNI3A
Str. BăniŃa nr. 201
împrumuturi; BăniŃa (jud. Hunedoara)
- Acordarea de ajutoare în situaŃii speciale;
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate în
serviciile oferite membrilor;
- Flexibilitate în faŃa situaŃiilor sociale deosebite.
AVEM SOLUłII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE !
ACTUALITATE 12

Respect pentru alți doi “apaserviști” care au ieșit la pensie


cadrul Staţiei de Tratare a apei prin directorul general Costel
de la Taia cu o vechime de 40 Avram, cu câte o diplomă de
de ani de muncă în cadrul onoare pentru întreaga
vechilor și noilor structuri ale activitate desfășurată de-a
Apa Serv; lungul anilor în cadrul societății.

- Velcu Sevastian, lăcătuş în ”Cu prilejul pensionării, după o


cadrul Staţiei de Epurare a apei viață de muncă, conducerea
de la Dănuţoni, cu o vechime societății vă dorește, atât
totală în muncă de 43 de ani, dumneavoastră cât și celor pe
din care ultimii 15 i-a petrecut lacare-i îndrăgiți, multă sănătate,
Apa Serv; fericire și să aveți parte de cât
mai mulți ani de pensie însoțiți
În semn de apreciere a activității de sănătate și numai bucurii. În
desfăşurate în cadrul Apa Serv, plus, vă mulțumim sincer pentru
dar și a întregii activități în toată activitatea dumneavoastră
câmpul muncii, cu ocazia pe ați depus-o cu
pensionării, conducerea Apa responsabilitate în cadrul
Aprecierea pe care conducerea consemnat pe 7 august 2017, Serv a dorit să le ofere celor doi societății noastre”, le-a transmis
Apa Serv Valea Jiului Petroșani prin felicitarea a încă doi colegi colegi un moment festiv. Astfel, directorul general al Apa Serv
o aduce pentru fiecare salariat care au ajuns la vârsta în cadrul unei mici festivități, Valea Jiului, Costel Avram celor
ajuns la vârsta pensionării a pensionării: aceștia au fost distinși chiar de doi angajati ieșiti la pensie.
continuat la evenimentul - Câmpean Jenica, laborantă în către conducerea Apa Serv Lucian ISPAS

Angajații de top ai lunii iulie la Apa Serv Valea Jiului


Luna iulie a anului 2017 a fost
una solicitantă pentru întregul
colectiv de salariați ai Apa Serv
Valea Jiului, ca urmare a
numărului destul de ridicat de
avarii și al lucrărilor de
intervenție la care a fost
necesară implicarea angajaților
societății.

În mod special, acest lucru s-a


simțit cel mai pregnant la secția
de Apă Canal din orașul Petrila,
unde echipele de intervenție au
fost solicitate în mod repetat, iar
activitățile de intervenție au fost
dintre cele mai dificile din ultima
perioadă. Cu toate acestea,
salariații din cadrul secției de Jiului. Vreau să remarc încă o
Apă-Canal din Petrila, conduși dată implicarea, seriozitatea și
de șeful de secție ing, Sandu colegialitatea deosebită a
Benke au făcut față cu brio angajaților din cadrul Secției de
tuturor provocărilor de ordin Apă-Canal de la Petrila, care
profesional. Din acest motiv, s-au comportat exemplar în
conducerea Apa Serv a decis ciuda volumului mare de lucrări
ca, pentru luna iulie, titlul de și intervenții la avarii pe care
”Colectivul lunii” să fie atribuit le-a avut de executat în luna
echipei de la Secția de Apă- iulie și-i felicit pentru faptul că
Canal din Petrila. au știu să fie un colectiv de
muncă unit, atât la serviciu cât
Tot din cadrul acestei secții, lună de activitate, de Dorina ”Îi felicit pe colegii noștri, pe și în afara orelor de program”, a
mecanicul Bogdan Matei a fost Mănesc – operator calcul în care i-am premiat astăzi, în declarat Costel Avram,
desemnat drept unul dintre cadrul Serviciului Juridic și cadrul unei noi ceremonii directorul general al Apa Serv
”Angajații lunii iulie” din cadrul Roman Trifu – electrician prilejuite de festivitatea Valea Jiului.
Apa Serv, echipa salariaților de la Staţia de Tratare a Apei de Angajatul lunii, pe care o
top fiind completată, în această la Valea de Peşti. organizăm la Apa Serv Valea Tiberiu VINȚAN
13 CULTURĂ

Formația ”Color” din Vulcan a împlinit 40 de ani de existență


Unul dintre cele mai apreciate
grupuri muzicale din regiunea
noastră, formația ”Color” din
Vulcan a împlinit, pe 3 august,
patru decenii de existență.

Deși grupul condus astăzi de


unul din fondatorii săi, Fane
Abrădoai, a încântat zeci de
generații, puțini au fost cei care
și-au adus aminte de acest
eveniment, unic în instoria
cultural-artistică a Văii Jiului.

Istoria formației poate fi


rezumată, în câteva cuvinte, voci ale țării și cei mai mari Dintre oficialitățile publice municipiului Vulcan, pentru
chiar de cele spuse de liderul actori ai scenei teatrale și locale, primarul municipiului performanța lor artistică
formației, Fane Abrădoai, într-o cinematografice. Am avut peste Vulcan, ing. Gheorghe Ile – el remarcabilă.
postare pe pagina sa de 350 de elevi din Valea Jiului pe însuși membru al trupei,
socializare. ”Astăzi formatia care i-am învățat să cânte. Din ocazional, ca baterist și solist Ne alăturăm celor care nu au
Color din Vulcan a împlinit 40 păcate, în acest timp, trei colegi vocal – a ținut să-i felicite uitat că, în Valea Jiului, ”Color”
de ani. În tot acest timp, am au plecat dintre noi, spre alte personal pe membrii formației a fost, este și rămâne, după 40
adus orașului nostru și, în zări, doi sunt și ei ”mai nasol” cu Color. De altfel, doi dintre de ani de existență, un reper al
general Văii Jiului, nu mai puțin sănătatea, iar ceilalți mergem componenții trupei – Fane culturii, educației și scenei
de 3 premii 1 pe țară și un loc 2, momentan înainte, cu pasiune, Abrădoai și Ileana Berchi – au muzicale autohtone. La mulți
la diverse festivaluri naționale. încredere și devotament pentru fost distinși anul acesta, la ani !
Am adus în oraș cele mai mari publicul nostru”, a spus Fane ”Nedeia Vulcăneană” și cu titlul Tiberiu VINȚAN
Abrădoai. de Cetățean de onoare al

Marian Boboc și ”poezia de la capătul orașului”


O nouă ”producție literară” avându-l ca Publicaţia
autor pe poetul Marian Boboc a avut loc,
vineri după-amiază, la restaurantul Keops
din Petroșani. Aici, în plin centrul
EXCLUSIV
municipiului Petroșani, Marian Boboc a ISSN 1842-4473
adus iubitorilor de literatură din Valea
Jiului, ultimul său volume de poezie, este o marcă înregistrată a
intitluat ”Poezia de la capătul orașului”. SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL

Evenimentul, care a marcat și două CUI: RO-13603933;


aniversări, una a publicației ”Ziarul Văii RC: J/20/736/2000
Jiului” care a împlinit 9 ani de existență, acțiunile noastre, alături de numeroși
iubitori de cultură, au participat scriitorii Ion Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75
avându-l în tot acest timp ca redactor șef
Hirghiduș, Valeriu Butulescu și Telefon: 0254-513.406
pe Marian Boboc și o alta, care a marcat
consăteanul meu, poetul de la Oțelul Roșu, E-mail: exclusivmediagroup@gmail.com
împlinirea a 50 de ani de viață ai scriitorului
Vicu Cojocaru. Au venit însă alături de noi, Web: www.ziarulexclusiv.ro
Marian Boboc, a fost și de această dată
susținut de Asociația Rosa Multiflora, în elegatna sală de la restaurantul Keops,
condusă de Costel Avram. și primarii Tiberiu Iacob Ridzi și Vasile Director-Redactor şef: Tiberiu VIN(AN
Jurca”, a declarat Costel Avram.
Ca de obicei, la cea de-a patra reuniune a Telefon mobil: 0722-554.809
Cenaclului literar Boema, a participat multă Acesta apreciază că, per ansamblu, a fost Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com
lume bună. ”Ca de fiecare dată la o întâlnire mai mult decât reușită, în care
cultura de calitate s-a împletit cu momente Editor: LuminiŃa VIN(AN
plăcute petrecute în compania unor
Telefon mobil: 0724-020.474
oameni de calitate. ”Felicitări, Marian
Boboc pentru acest nou succes și La mulți Contabil şef: GheorghiŃa CA(AN
ani fericiți și prolifici și de aici încolo”,a mai
declarat Costel Avram, președintele Grupul de presă Exclusiv este membru
Asociației Rosa Multiflora. Urări cărora le al: Patronatului Presei din România
subscriem și noi.
Tiberiu VINȚAN
Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU
INEDIT 14

REMEMBER / In Memoriam Florea


Dumitrache, sportivul de legendă
și un ”cetățean al Raiului”
Editorial sportiv de DOREL NEAMȚU
Pe cel mai mare fotbalist al timpului său, FLOREA mai fost lăsat să o facă. Și totuși, ”Mopsul” a înscris
DUMITRCHE, l-am întâlnit într-o zi senină de golul de aur din istoria fotbalului, făcând cea mai
septembrie a anului 1976, în vechiul centru al memorabilă și spectaculoasă fază a acestui
Petroșaniului. Era îmbrăcat într-un balonzaic bej, campionat și a tuturor celor care i-au urmat.
privea în vitrina unei librării. Era singur iar, dintr-o Marele gazetar sportiv Ioan Chirilă a pictat acest
dată, eram doi. A urmat o prietenie sinceră, episod cum n-a mai făcut nimeni până la el, intrând
durabilă, frumoasă ! cu lupa în războiul corp la corp al beligeranților.
Dumitrache primește o minge pe partea dreaptă a
Florea Dumitrache s-a născut la 100 de ani distanță terenului, se înreaptă spre careul englezilor, îl
de Revoluța română de la 1848, într-un cartier întoarce dintr-o fentă pe stâlpul apărării imperiului,
fierbinte al Bucureștiului, fiind luat de mic, aproape Bboby Moore, punându-l la pământ; îl culcă apoi,
de pe stradă, de către cei care căutau mărgăritarele dintr-o altă fentă, pe lordul Bobby Charlton,
pentru marele club de fotbal de atunci, Rapid obligându-l să sărute și el iarba ridiculizării totale.
București. A jucat la ”pitici”, deși nu a fost niciodată
pitic, apoi la copii și juniori, având o ”falsă” Careul englezilor pare acummitraliat de o pușcă
legitimație de jucător de fotbal, pentru că el era, încă nevăzută. Îndrăznețul trece apoila faza finală, profesori și alți 200 de oameni, într-un eveniment
de pe atunci, component al echipei Naționale a încercând să se strecoare printre ei. Un picior străin care a răvășit provincialismul frumosului oraș
României. îl împiedică să mai continuie marșul, căzând, mineresc.
A fost imediat ”furat” de Dinamo, un alt mare club vlăguit, în careu. 11 metru, strigă stadionul ! Arbitrul
bucureștean, unde s-a lansat în zbor spre marea nu vrea să audă, n-are timp să înțeleagă, nu crede La nici o lună, conducerea Școlii generale nr. 6 din
perfomanță, înscriind gol după gol, după vreo ce a văzut, nu are nici un reflex omenesc, lăsând să Petrila (director prof. Lucia Daniel) o însărcinează
centrare venită de pe stânga, din piciorul lui Mircea se înțeleagă că verdictul fusese dat înainte de pe soția mea, învățătoarea Călina Neamțu, să îl
(Mircea Lucescu – n.a.) sau după o lovitură liberă începerea ”războiului”: ”sunteți prea mici pentru a aduc și să îl prezint și acolo pe ”Marele Blond”.
bătută de ”Procuroru`” (Cornel Dinu – n.a.) de pe la bate (11 metri) la poarta Albionului”, Imperiul care Evident, și aici a fost o bucure totală, un triumf al
mijlocul terenului. cucerise Cupa Mondială, pe câmpia Wembley-ului sportului. În fine, ultima întâlnire a fost la E.M.
din Londra, în 1966. Petrila (director ing. Bujor Bogdan) cu minerii,
încheiată cu un meci de fotbal unde Dumitrache a
Și totuși, faza a continuatD Pe toate ecranele fost ”legitimat” pe loc, o repriză la una din echipe, iar
televizoarelor, în fața a peste 2 miliarde de după pauză, la trasferându-se instant la cealaltă.
telespectatori, aceasta a fost reluată de 193 de ori,
de televiziunea mexicană. Pentru prima dată și Turneul s-a încheiat. A urmar o deplasare la
poate pentru ultima dată în istoria fotbalului mondial. Hunedoara. Prietenul său Mircea Lucescu l-a adus
Eroul: Florea Dumitrache. Din grădina României. la Corvinul, unde a jucat 4 ani. Bilanțul: 79 de
Momentul era parcă o canonizare. meciuri jucate, 25 de goluri marcate, o echipă în
care au crescut viitorii jucători ai Naționalei Gabor,
Încoronat cu tot ce putea oferi recunoașterea Andone, Rednic, Mateuț. Aici, la Corvinul,
talentului său, Dumitrache coboară, puțin mai Dumitache cunoaște altarul liniștit. Corvinul făcea
obosit, în abatajele mineritului, jucând 3 ani la rînd, excursii și jocuri amicale în multe din localitățile
între 1976-1979 în tricoul alb-negru al Jiului județului. Printre cele mai frumoase relaxări, îmi
Petroșani. 80 de meciuri, 37 de goluri, locul 5 în spunea Dumitrache, au fost cele de la Roșcani,
ediția 76-77 a campionatului național, sunt satul meu natal, unde a vizitat peștera cu stalactite
performanțele lui Dumitrache în Valea Jiului, locul în și stalacmite, unde a pescuit pe râul Dobrii și unde a
care a fost aplaudat și îndrăgit până și deD nou- prin pește din cele trei pescării, descriind zona drept
născuți. În acest răstimp, Dumitache urmează și ”Altarul Liniștit”. Florea Dumitrache a fost primul
absolvă Institutul de Mine din Petroșani, devenind jucător român pe care și l-a dorit o echipă de club
subinginer. Tot aici a căutat și a găsit dragostea. din străinătate. Juventus Torina a oferit statului
Era tot ce-i mai lipsea. Venind de multe ori la noi în român 1,5 milioane de dolari și construirea unei
casă, imediat după meci, atunci când nu pleca la fabrici Fiat la București, pentru a-l avea în echipă pe
București, Florică a întâlnit o colegă a soției mele, sportivul nostru.
tot învățătoare, înfiripându-se parcă un început de
fericire. Până la urmă, n-a fost să fie ! ”Federația A rămas mereu legat sufletește de Valea Jiului,
vieții” nu a acceptatD legitimarea ! S-a căsătorit lăsând posterității proverbiala expresie: ”Aici toată
totuși, aici, la Petroșani. lumea mă întreabă ce beau, nimeni nu mă întreabă
ce mănânc !” S-a ”transferat” mai apoi, după atâta și
I-am propus, la un moment dat, să facem un turneu atâta strălucire, pentru totdeauna, în Împărăția
sportiv prin Valea Jiului. Prima destinație: Liceul din veșnică, fiind făcut pentru eternitate ”Cetățean al
Vulcan, care-l avea director pe prof. Gheorghe Raiului”. Se întâmpla la 26 aprilie 2007. Povestea
Dacă la Dinamo s-a afirmat rapid, la Națională a ntoce și und eu predam educația fizică. La 10 ani ”Mopsului” s-a terminat dar a început Legenda
strălucit, a mistuit totul. Acolo, în Mexic, la după plecarea de aici a celui mai mare antrenor al Dumitrache.
Campionatul Mondial din 1970, unde de departe a gimnasticii mondiale, prof. Bella Karoly, pe lângă
fost starul reprezentației noastre. Meciul său poarta școlii de la Vulcan intra un alt mare nume al NOTĂ: Dorel Neamțu este unul dintre cei mai
apreciați jurnaliști sportivi din Valea Jiului. A fost
memorabil a fost cel cu selecționata Angliei, pierdut sportului românesc: fotbalistul genial Florea corespondent al publicației naționale ”Gazeta
greu, foarte greu de ai noștri, cu scorul de 0-1. Cel Dumitrache, singurul jucător romn care a jucat în Sportului”, redactor sportiv al cotidianului local ”Zori
care egalase selecționata Angliei, dintr-o lovitură de Echipa Lumii la Moscova, cu ocazia retragerii noi” și mai apoi ”Matinal”, publicație pe care a și
condus-o pentru o vreme, ca director. În prezent este
pedeapsă, într-un meci amical desfășurat la Londra, marelui portar sovietic Lev Iașin. A fost atunci o pensionar, jurist și jurnalist colaborator al mai multor
pe marele Wembley, la 15 ianuarie 1969, acum nu a sărbătoare unică pentru 1000 de elevi, 30 de publicații din România.
15 ADMINISTRA IE

Au început asfaltările și la Uricani. Drumul de Dealu Babii a intrat în


Primarul Buhăescu cere sprijinul focul lucrărilor
cetățenilor pentru bunul mers al
lucrărilor.
De câteva zile au început o
serie de lucrări de asfaltare pe
mai multe artere rutiere și în
orașul Uricani. Primarul Dănuț
Buhăescu informează că este
vorba despre străzi situate în
interiorul cartierelor de locuințe,
acolo unde se toarnă asfalt pe
aleile de acces și pe zonele în
care urmează să fie configurate
noi locuri de parcare pentru
persoanele care domiciliază în
aceste cartiere.
După o perioadă de pauză, și că gardurile trebuie deplasate
Pentru o cât mai bună derulare a acestor lucrări, autoritățile lucrările de modernizare a față de actualul drum, pentru a
locale din orașul Uricani invită cetățenii care au autoturisme drumului județean Vulcan- putea realiza lucrarea așa cum se
parcate în zonele în care sunt programate lucrări, să vină în Merișor, în zona Dealu Babii au cuvine. Le mulțumesc tuturor
întâmpinarea celor care execută lucrările de asfaltare și să-și intrat din nou în execuție. momârlanilor care și-au
mute autoturismele. ”Rugăm proprietarii de mașini din zonele Lucrările sunt efectuate în cadrul manifestat întreaga disponibilitate
de intervenție să ne sprijine pentru mutarea mașinilor pe unei investiții publice finanțate de pentru realizarea acestei lucrări.
perioada asfaltării în zonele afectate de lucrări”, spune Dănuț Consiliul județean Hunedoara, Sper ca exemplul lor să fie urmat
Buhăescu. dar reprezentanții autorităților de toți ceilalți săteni din Dealu
locale din municipiul Vulcan, pe Babii. Ei toți sunt primii beneficiari
Primarul orașului Uricani spune că, în perioada următoare vor fi raza căruia se află localitatea ai acestui drum, așteptat de cei
executate mai multe lucrări de acest tip pe raza orașului rurală Dealu Babii, sunt direct ce își doresc evoluția, de foarte
Uricani, atât în zona urbană, cât și în localitățile componente. interesați de modul în care mulți ani. Dorința lor este pe cale
Spre exemplu, primarul Buhăescu informează că ”potrivit decurge această importantă să se împlinească”, a declarat
hotărârii de guvern, până în luna noiembrie semnăm contractul investiție. Gheorghe Ile.
de finanțare, apoi urmează licitația, pentru executarea lucrărilor
în zona Valea de Brazi. Asfel sperăm, să nu fie contestații, să Cu câteva zile în urmă, primarul Lucian ISPAS
putem finaliza licitația până în primăvara anului viitor, pentru a municipiului Vulcan, Gheorghe
da ordinul de începere a lucrărilor. SUNT PROCEDURI Ile, împreună cu viceprimarul
LEGALE, PE CARE SUNTEM OBLIGAȚI SĂ LE Cristian Merișanu au inspectat
RESPECTĂM ! Sunt de fapt mai multe străzi care vor intra în șantierul, pentru a vedea cum
asfaltare,precum Manoleștilor , Strugurelui, Cheile Buții, merg lucrurile. ”Lucrările sunt
Pietroasa, Cabana Cămpu lui Neag (a fostei mine), Dosul derulate în grafic, chiar dacă
Pribeagului (zona familiei Calotă spre barajul Valea de Peaști)’ există unele dificultăți legate de
Dodoconi, Serponilor, Balomir, două străzi din zona Mailat, etc. felul în care ( deocamdată) unii
Investițiile acestea se vor desfășura în timp de trei ani maxim. dintre localnici înțeleg că lățimea
Asta dacă lucrurile merg bine”, spune Buhăescu. drumului județean este standard

Lucian ISPAS
ACTUALITATE 16

https://www.facebook.com/hotelrusu/?

Avram Iancu a stabilit un nou record


de distanță în maratonul său de înot
de pe Dunăre
Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani care și-
a propus să străbată înot Dunărea de la izvoare
până la vărsarea în Marea Neagră, a stabilit un
nou record de distanță în cursa pe care o
desfășoară pe fluviu de mai bine de o lună și
jumătate, el reușind să înoate 53 de kilometri
într-o singură zi, după cum a notat pe pagina sa
de socializare.

Înotătorul a anunțat că a străbătut deja jumătate


din traseul de pe Dunăre și se apropie de orașul
Novi Sad, din Serbia, unde ar trebui să ajungă în
cursul serii de luni. „Nou record de distanță, 53 scriitorul prezintă povestea lui Ilia Bruș, un
de km. De la borna 1345 la 1292. Vechiul record bărbat care a câștigat concursul de pescuit al
era între Viena și Bratislava, 52 de km. La 7.30 Ligii Dunărene și a anunțat că va străbate tot
am fost în apă și la ora 20.00 terminam efortul. fluviul cu o barcă, de la izvoare până la vărsarea
Am beneficiat de o zi superbă. Am trecut prin în mare, trăind numai din peștele prins pe durata
Vikovar, am trecut pe lângă borna 1300 și am călătoriei.
ieșit definitiv din Croația”, a scris Avram Iancu pe
pagina sa de socializare. Evoluția înotătorului poate fi văzută în timp real
pe următorul link: http://share.findmespot.com/
Bibliotecarul a plecat înot pe Dunăre pe 20 iunie, shared/faces/viewspots.jsp?
din Munții Pădurea Neagră, într-o călătorie în glId=0xj3eN6fpUVteXlMrqsu1K3rIT2RS4c4C
care și-a propus să parcurgă 2.860 de kilometri Avram Iancu a spus că doar două persoane au
de la izvoarele Dunării până la vărsarea fluviului reușit până acum să străbată înot Dunărea, de la
în Marea Neagră. „Va fi o încercare dificilă, care izvoare la vărsarea în Marea Neagră. Primul
va împinge limitele umane la extrem. (1) Eu nu este slovenul Martin Strel, care, în anul 2000, a
iau în calcul un eșec, ci doar modul în care va înotat timp de 58 de zile în Dunăre, ajutându-se
trebui să fac față tuturor obstacolelor”, a de un costum de neopren și labe de înot. Șase
declarat, la plecare, Avram Iancu. ani mai târziu, canadianca Mimi Huges a
terminat același parcurs, după 90 de zile,
Alături de Iancu se află caiaciștii Valerică Rîmbu, echipată cu un costum de neopren, dar fără labe
din Galați, și Ulise Galu, din Brașov, doi sportivi de înot.
experimentați care au plutit cu caiacul pe Dunăre
peste 2.500 de kilometri. Avram Iancu și-a Bibliotecarul din Petroșani este cunoscut pentru
propus să străbată cei 2.860 de kilometri ai că a reușit să traverseze înot Canalul Mânecii,
cursului Dunării înotând câte 50 de kilometri pe pe 30 august 2016, fără să poarte costum de
zi, sosirea în Portul Sulina fiind programată în neopren, la capătul unui efort continuu de
jurul datei de 20 august. În acest timp, el va aproape 18 ore în care a parcurs 62 de kilometri
străbate zece țări și patru capitale europene. prin apele reci care despart Franța și Marea
Potrivit acestuia, ideea de a înota pe tot cursul Britanie.
Dunării i-a venit după ce a recitit romanul „Pilotul
de pe Dunăre” al lui Jules Verne, în care AGERPRES