Sunteți pe pagina 1din 16

Anul XV * Nr.

602 (92) PublicaŃie regională independentă,


2-9 OCTOMBRIE 2017 de opinie, analiză şi informaŃie

16 pagini * 2 LEI * ISSN 1842-4473 www.ziarulexclusiv.ro

Detalii în pag. a 3-a

Noul an
universitar se
deschide luni la
Universitatea
din Petroșani
ACTUALITATE 2

Dezvoltarea turismului și a activităților din acest domeniu, o


prioritate în consultările publice de la Petrila
În cadrul proiectului „Sprijin ci mai degrabă distrug și ceea
pregătitor pentru înfiinţare ce s-a reparat.
G.A.L. (Grupul de Acțiune
Locală) Petrila şi elaborare „La blocul nostru problema ar fi
S.D.L. (Strategii de Dezvoltare lipsa geamurilor pe casa scării,
Locală)”, în sala de ședințe a numai că, mai întâi ar trebui
Primăriei Orașului Petrila a avut făcută ordine în rândul
loc joi, 28 septembrie, cea de-a locatarilor, pentru că s-ar putea
doua dezbatere publică în ca după ce se montează
cadrul căreia edilii au dorit să geamurile să nu țină”, a spus o
afle care sunt principalele nevoi locatară a bl 33.
și probleme cu care se
confruntă cetățenii, iar apoi să „Cred că ar trebui să nu se mea
identifice soluțiile pentru dea ajutoare sociale, s-au
rezolvarea acestora. obișnuit așa și nu mai vor să
caute locuri de muncă. Eu
La consultări au luat parte locuiesc aici dar nu aștept să
primarul Vasile Jurca, îmi dea primăria bani ca să îmi
viceprimarul Dorin Curtean, cresc copilul, merg să muncesc
consilieri locali, reprezentanții ca să îmi câștig existența și
Organizației „Salvați Copii” și atunci nu am timp să stau în
„Ambient Logistic”, bloc ca să distrug geamurile și
reprezentanți ai SPLAS Petrila ușile”, a mai spus un cetățean
și mai mulți cetățeni din cadrul prezent la discuții.
grupului țintă, de data aceasta
fiind vorba de cei care locuiesc De aici reiese faptul reiterat cu ansamblu. Trebuie să investesc înființeze unități de producție,
în zona Cartierului 8 Martie fiecare ocazie de către șefa în infrastructură, să pun un nu cred că există în țară un preț
(Cap Linie Petrila), o zonă SPLAS Petrila, Gabriela Suzana geam, etc, dar cum mai mic pentru concesionarea
despre care se știe ca fiind cu Heljiu, educația civică a responsabilizez? Îl sprijin să și-l terenurilor în acest scop, acesta
probleme de natură socială pe cetățenilor din aceste zone este pună singur-”, a spus șefa fiind de 0,35 lei pe metru patrat.
raza orașului Petrila. prioritatea absolută de care ar SPLS Petrila. Facilități există, deschidere din
trebui să se țină seama. partea noastră există. Avem în
În primul rând, primarul Jurca a Un alt aspect important care s-a zona centrală a Petrilei un teren
informat participanții la „Eu cred că ar trebui abordată dezbătut a fost cel legat de cu destinație fixă, pentru
dezbateri despre scopul pe ansamblu toată această turismul din Petrila. Cei prezenți construcția unui hotel. Ideea
proiectului care se află în poveste. Trebuie ajuns la la discuții au arătat faptul că vehiculată în cadrul discuțiilor
derulare, orașul Petrila obținând educație, implicare, dispunem de unele dintre cele este aceea de a continua
o finanțare europeană responsabilizare. Să poți să-i mai frumoase zone din țară, dezvoltarea turismului în Petrila,
nerambursabilă în sprijinul responsabilizezi, trebuie să-și deci este nevoie de dezvoltarea cu toate activitățile care reies în
comunității locale, astfel de dea seama că ceea ce fac nu infrastucturii spre aceste zone, acest domeniu, finanțări pentru
dezbateri publice, cu implicarea este OK. Nu o să-și dea seama finațări pentru construcția de construcția de pensiuni în
celor cărora le sunt adresate, singuri, trebuie să îi și educi. pensiuni, astfel s-ar putea creea aceste zone. Continuarea
fiind foarte importante pentru a Trebuie să ne axăm mai mult pe locuri de muncă. investițiilor privind domeniul
putea scrie strategii de servicii și mai puțin pe prestații. schiabil Șureanu este de o
dezvoltare locală. Este clar că este nevoie de „Orașul Petrila are de atras o importanță majoră pentru orașul
locuri de muncă, din start este finanțare de 7 milioane de euro. Petrila, am putea vorbi, de
Din aceste consultări au reieșit nevoie de asta. Eu aș miza mai Din această sumă, 3 milioane asemenea, de activități de
mai multe probleme cu care mult pe dezvoltare IMM-uri, de euro sunt axați pe proiecte transport spre aceste zone
cetățenii din grupul țintă (8 susținere pe ce ai în zonă sociale, servicii de turistice”, a spus primarul Vasile
Martie bl. 26, 27 și 28) se pentru că, până la urmă, oricine conștientizare a populației și 4 Jurca.
confruntă, lipsa locurilor de vine dinafară, vine pe interes, milioane de euro pentru
muncă dar și indolența celor să câștige. Dacă îi sprijini pe ai susținerea și finanțarea Acest proiect are ca scop
care locuiesc în această zonă tăi puțin, dezvolți ceea ce ai antreprenorilor care deja există identificarea principalelor nevoi
atunci când vine vorba de a-și lângă tine. Nu trebuie să îi în oraș și care au nevoie de și probleme cu care se
găsi un loc de muncă, situația în arătăm cu degetul pe toți această finanțare pentru a se confruntă cetățenii orașului,
care se află aceste blocuri locuitorii din această zonă. dezvolta. În ceea ce privește identificarea soluțiilor posibile,
unde, oricâte reparații s-ar face, Gândiți-vă la o situație reabilitarea locuințelor, aceasta prioritizarea măsurilor necesare
cei care ar trebui să beneficieze mono-parentală, aceștia nu pot face parte din alte proiecte. Noi propuse în cadrul consultărilor
de acestea și să păstreze pleca la Deva să muncească- trebuie să stabilim direcții clare din teritoriu, cu precădere în
lucrările care se fac pentru Aceste lucruri se pot face în pe care le vom urma în viitor. zonele urbane marginalizate.
sprijinul și confortul lor, nu o fac, timp dar trebuie privite per Pentru cei care doresc să Daniel BOLOG
3 ACTUALITATE

Distincție de onoare pentru sportivul Avram Iancu, în


Cosiliul județean Hunedoara
Sportivul Avram Iancu a fost aceasta, când, după primul
declarat ”Cetățean de onoare al succes mondial înregistrat de
județului Hunedoara”. Distincția sportivul petroșenean în
i-a fost conferită, în cadru festiv, traversarea înot a Canalului
în plenul ședinței Consiliului Mânecii, a făcut demersurile
județean de la finalul lunii necesare pentru conferirea
septembrie. ”Diplomei de Excelență” pentru
sportivul Avram Iancu. ”Bravul
”Marius Avram Iancu, sportivul nostru sportiv Avram Iancu este
amator din Petroșani, este de de acum ”Cetățean de onoare al
astăzi Cetățean de Onoare al județului Hunedoara”. Mă bucur
Județului Hunedoara. El a reușit că proiectul pe care l-am inițiat
în această vară o performanță în acest sens, a întrunit votul
notabilă, a parcurs înot Dunărea unanim al consilierilor județeni.
de la izvoare la vărsarea ei în L-am felicitat pe campionul
Marea Neagră, la Sulina, fără nostru și în plenul ședinței, dar
costum de neopren. cred că trebuie să fim mândri cu
Perseverența sa, curajul și toții și să-l felicităm pe Avram
spiritul său de învingător sunt Iancu pentru noua sa din Valea Jiului recunoaște că pentru că am simțit emoția în
de admirat. Avram Iancu a făcut performanță, pentru ambiția și acest titlu ar fi fost mai puțin inimile românilor, fapt pentru
astfel cunoscut numele județului perseverența de care a dat valoros dacă era acordat într-un care această performanță este
Hunedoara, dar și faptul că aici dovadă în această probă de alt județ. ”Aș vrea să vă spun că una a noastră a tuturor
trăiesc oameni de ispravă”, a curaj pe Dunăre, prin care a actul de a dona și actul de a românilor, o victorie comună.
declarat Daniel Andronache, reușit să așeze România, recunoaște meritele cuiva nu Sunt mândru că sunt născut în
vicepreședintele Consiliului județul Hunedoara și Valea sunt obligatorii. Aceste lucruri ni acest județ, pentru că
județean, care a condus ședința Jiului, la loc de mare cinste pe le putem asuma sau nu. Vă Hunedoara este aparte și
în care a fost acordată diploma harta lumii. Cu toții suntem mulțumesc, doamnelor și tocmai de aceea cred că acest
oficială sportivului din Valea onorați, domnule Avram Iancu, domnilor consilieri județeni, că titlu ar fi fost mai puțin valoros
Jiului. de performanțele și atitudinea v-ați asumat acest act de dacă venea din altă parte”, a
dumneavoastră de cetățean de recunoaștere, prin acest fel. declarat Avram Iancu, în plenul
Inițiativa conferirii acestui onoare al județului nostru”, a Reușita proiectului meu de a ședinței Consiliului județean de
premiu aparține consilierului declarat Doinița Maria traversa Dunărea de la un cap joi, 28 septembrie.
județean PSD Doinița Maria Bălănesc. la celălalt, înot, fără costum de
Bălănesc și este o continuare a neopren, demult nu mai este Tiberiu VINȚAN
demersului făcut anul trecut de La rândul său, apreciatul sportiv doar o performanță personală,

Deschidere de nou an universitar la Universitatea din Petroșani


Universitatea din Petroșani își deschide ”Este categoric faptul că tinerii care au ales
luni, 2 octombrie, porțile pentru un nou an să ne fie studenți la facultățile din cadrul
academic. Evenimentul este programat Universității din Petroșani au făcut o
pentru ora 11,00 iar festivitatea va avea loc alegere potrivită, din toate punctele de
în Aula Universtiății. La eveniment sunt vedere. Suntem pregătiți să le oferim
așteptați să participe, alături de studenți, pregătirea academică la cele mai bune
masteranzi, doctoranzi și cadre didactice standarde, avem cabinete și laboratoare
de la toate cele trei facultăți componente, o de specialitate corespunzătoare, avem un
seamă de personalități publice locale, dar corp didactic de cea mai bună calitate și
și invitați din partea Ministerului Educației parteneriate cu universități de prestigiu din
și ai agenților economici relevanți. întreaga lume, așa cum avem condiții
excelente de cazare, dar și de petrecere a
Noul an universitar de la Petroșani începe timpului liber în campusul nostru
sub auspicii favorabile, în condițiile în care universitar. Cu aceste argumente, le spun
toate locurile bugetate pentru studiile de de pe acum bun venit la Universitatea din
licență de la Facultățile de Științe, de Petroșani noilor noștri studenți, cărora le
Inginerie Mecanică și Electrică, respectiv doresc un an bun, plin de realizări și
de Mine au fost ocupate în urma sesiunilor satisfacții”, a declarat prof.univ.dr.ing.
de admitere organizate de instituția Radu Sorin, rectorul Universității din
academică din Valea Jiului. Petroșani.
Tiberiu VINȚAN
ADMINISTRA IE 4

Două noi obiective de interes pentru Lupeni au fost aprobate la finanțare

Primarul Lupeniului a semnat Cinematograful din Lupeni


avizarea construirii unui nou intră în reabilitare
bloc ANL la Lupeni
serviciului de specialitate din
cadrul Primăriei municipiului
Lupeni, pentru a semna
documentele de avizare
aferente construirii unui nou bloc
de locuințe ANL pentru tineri.

”Este adevărat, am semnat


împreună cu reprezentanții
Primăriei Lupeni , la ANL
Bucuresti, avizarea construirii
unui nou bloc de locuințe pentru
tineri. Cred că este un proiect
foarte important pentru
comunitatea noastră și mă
bucur că am reușit să-l
demarăm efectiv, odată cu
semnarea acestor documente. Aflat zilele trecute la București,
Nu pot trece însă cu vederea la sediul unor importante
Primarul Lucian Resmeriță a faptul că, la vremea când am instituții de stat abilitate în
semnat zilele trecute avizarea supus acest proiect atenției finanțarea de proiecte de
construirii unui nou bloc de Consiliului local Lupeni, dezvoltare, primarul municipiului
locuințe ANL pentru tineri. consilierii locali ai PNL s-au Lupeni, Lucian Resmeriță
OPUS realizării acestui proiect aduce încă o veste bună pentru
Acesta a fost prezent, în cursul care se adreseaza tinerilor”, a locuitorii din această localitate a
zilei de marți, 26 septembrie, la declarat Lucian Resmeriță, Văii Jiului. cinema” care face parte din
sediul Agenției Naționale pentru primarul municipiului Lupeni. Programul Național de
Locuințe (ANL) de la București, Astfel, după ce a semnat construcții de interes public.
împreună cu reprezentanți ai Tiberiu VINȚAN documentele privind demararea Acest lucru înseamnă că, oficial
lucrărilor de construcție a unui au fost demarate procedurile
nou bloc de locuințe ANL, pentru reabiltarea și
primarul Lucian Resmeriță modernizarea acestui important
acesta a anunțat că, după vizita obiectiv cultural din municipiul
la sediul Companiei Naționale Lupeni.
de Investiții, a primit ”undă
verde” pentru un alt proiect ”Am obtinut acordul de principiu
edilitar așteptat de cetățenii din de la Compania Națională de
Lupeni, proiect care s-a regăsit, Investiții pentru reabilitarea
de altfel, și pe lista obiectivelor Cinematografului Cultural
asumate în Programul Electoral Lupeni. Acesta a fost cuprins în
al actualului primar al Lista Sinteză a obiectivelor de
municipiului Lupeni. investiții din cadrul
subprogramului ”Săli de
Este vorba despre cinema” din Programul Național
Cinematograful ”Cultural” din de construcții de interes
Lupeni, aflat de câțiva ani buni public. Urmează preluarea
într-o stare avansată de acestuia de CNI și întocmirea
degradare, obiectiv care, prin Documentației de Avizare a
documentele semnate de Lucrărilor de Intervenție, după
primarul Lucian Resmeriță, la care obiectivul va intra efectiv în
sediul C.N.I. de la București, a modernizare”, a declarat Lucian
fost cuprins în Lista Sinteză a Resmeriță, primarul municipiului
obiectivelor de investiții din Lupeni.
cadrul subprogramului ”Săli de Tiberiu VINȚAN
5 EVENIMENT

Vulcanul și-a sărbătorit seniorii comunității cu prilejul ”Zilei Vârstnicilor”


Câteva sute de seniori ai Vulcanului, pentru dezvoltarea
comunității Vulcanului, acestui oraș, tot așa împreună
pensionari trecuți de 60 de ani, suntem alături și la astfel de
s-au bucurat de respectul public frumoase momente de
al reprezentanților sărbătoare. Desigr, trebuie să
Administrației Publice Locale amintesc faptul că și în ultima
din municipiul Vulcan, însoțit de perioadă, am realizat la Vulcan
o petrecere pe cinste numeroase lucrări și investiții
organizată de Primăria și pentru înfrumusețarea
Consiliul local Vulcan, în Vulcanului și pentru creșterea
parteneriat cu asociațiile caltății vieții în orașul nostru,
reprezentative ale pensionarilor multe dintre acestea fiind făcute
din localitate. la recomandarea
dumneavoastră, a cetățenilor cu
Evenimentul a prilejuit experiență de viață. În același achitați obligațiile financiare
marcarea, într-un fel original, a timp, trebuie să recunosc, mai către bugetul local. Vă
sărbătorii ”Zilei Internaționale a avem încă foarte multe lucruri mulțumesc pentru tot ceea ce
Persoanelor Vârstnice”, care de făcut, în ceea ce înseamnă faceți și, mai ales, pentru tot
este sărbătorită, în fecare an, la infrastructura locală și ceea ce ați făcut pentru
data de 1 octombrie. Gazdă înfrumusețarea municipiului comunitatea noastră, în
primitoare le-a fost și de Vulcan. Avem în vedere toate perioada în care ați fost activi în
această dată sărbătoriților din aceste lucruri, facem proiecte și câmpul muncii. Vă doresc
comunitatea seniorilor ne străduim să facem rost de sănătate și bucurii alături de cei
vulcăneni, primarul Gheorghe bani pentru punerea lor în dragi, viață îndelungată și
Ile, el însuși reprezentant al practică. Și la acest capitol frumoasă și să dea Dumnezeu
acestei categorii sociale. vreau să vă mulțumesc să putem petrece cât mai multe
dumnevoastră, seniorilor momente de sărbătoare
”Așa cum împreună am muncit comunității noastre, care sunteți împreună. La mulți ani !”, a
o viață pentru comunitatea întotdeauna primii care veniți să spus, discursul său rostit la
sărbătoarea vârstnicilor
vulcăneni, primarul Gheorghe
Ile.

Deși reprezintă generațiile de


peste 60 de ani, persoanele
care au fost prezente la
acțiunea organizată pentru
seniorii Vulcanului, cu ocazia al formației ”Color” (condusă de
Zilei Internaționale a Fane Abrădoai), asigurând
Persoanelor Vârstnice, de împreună programul de
administrația vulcăneană, n-au entertainment al încă unui
stat doar la ”sporovăieli” pe eveniment reușit din viața
după-masă, ci s-au încins la comunități locale vulcănene.
dans, fie el în horă,
pas-de-deux sau vals, de n-ai fi ”Mulțumesc tuturor colegilor mei
putut zice că sunt, vorba aceea, din Consiliul Local care s-au
bunici și străbunici. implicat în organizarea acțiunii
de astăzi. Bineînțeles că îi
Sărbătoarea Zilei Vârstnicilor la mulțumesc și lui Fane Abrădoai
Vulcan s-a bucurat nu doar de pentru că le-a dăruit seniorilor
sprijinul Consiliului local și al noștri muzică de calitate. Are o
administrației vulcănene, ci și adevărată trupă de tinere artiste
de prezența în sală a cu care tare se mai mândrește.
oficialităților locale, de la Totodată, le mulțumesc
consilieri locali și responsabili senorilor care au ales să
din Primărie, până petreacă această sărbătoare a
la viceprimarul Cristian vârstnicilor alături de noi, în
Merișanu și primarul Gheorghe comunitatea unită a
Ile. De altfel, ca de fiecare dată vulcănenilor”, a mai spus
în astfel de situații, primarul Ile Gheorghe Ile, primarul
a fost activ la microfon, nu doar municipiului Vulcan.
în calitatea sa oficială de
primar, ci și ca solist și baterist Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 6

Abonații termoficării din Petroșani primesc asigurări că CEH


va furniza agent termic în această iarnă
Desele sincope și problemele stoc de cărbune asigurat pentru
pe care le-a întâmpinat sistemul această iarnă, va putea furniza,
centralizat de termoficare în fără probleme, agent termic
sezonul de iarnă care a trecut, abonaților săi din cele două
în ceea ce privește asigurarea localități ale Văii Jiului care mai
agentului termic către abonați sunt racordate la sistemul
din municipiul Petroșani, dar și centralizat de termoficare,
apropierea noului sezon rece, respectiv Petroșani și Vulcan.
l-au determinat pe primarul
Tiberiu Iacob Ridzi să solicite o ”Astăzi a avut loc o primă
nouă întrevedere cu factorii întrevedere pe tema furnizării
responsabili în ceea ce privește termoficării în Municipiul
asiguarea căldurii în sistem Petroşani în iarna 2017-
centralizat pentru instituțiile 2018. Am invitat la Primărie
publice și cetăenii care mai sunt
branșați la acesta în Petroșani.

O primă rundă de discuții a avut


loc zilele trecute la sediul probleme de natură tehnică sau
Primăriei municipiului Petroșani. materială, astfel încât să avem
Alături de primarul Tiberiu Iacob garanția certă a funcționării
Ridzi și administratorul public al sistemului de termoficare”, a
municipiului Petroșani, Marian declarat Tiberiu Iacob Ridzi,
Popescu, au participat la primarul municipiului Petroșani.
această întâlnire o delegație a
conducerii CEH, în frunte cu “Din punct de vedere tehnic, noi
directorul general Viorel Stancu. vom fi pregătiți să putem furniza
La dialog au participat de agent termic la finalul lunii
asemenea reprezentanți ai octombrie, cel târziu la 1
Consiliului județean Hunedoara noiembrie. Asta înseamnă că
și ai firmei distribuitoare a vom continua cu reparațiile pe
agentului termic în municipiul rețeaua de termoficare, acolo
Petroșani. reprezentanţi ai societății CEH vom avea căldură în această unde mai avem probleme cu
SA şi ai societăţii de distribuţie a iarnă, începând cu luna spărturile”, a spus la rândul său
În urma acestei prime runde de agentului termic, precum şi noiembrie. În perioada imediat Viorel Stancu, directorul general
discuții s-a concluzionat că delegaţi ai administraţiei următoare vom mai organiza al CEH.
CEH, deși încă nu are întregul judeţene. Complexul Energetic asemenea întruniri pentru a
Hunedoara ne-a dat asigurări că preîntâmpina eventuale Tiberiu VINȚAN

Situl de la Sarmizegetusa Regia se închide publicului în luna octombrie


Consiliul Județean Hunedoara anunță că Decizia închiderii are ca scop evitarea
în perioada 2-31 octombrie 2017, producerii de accidente și a apărut ca
accesul vizitatorilor în situl istoric de la urmare a solicitărilor transmise de
Sarmizegetusa Regia va fi oprit. Consiliul Științific al monumentului
UNESCO și al constructorului.
Potrivit instituției județene, această
măsură a fost luată din cauza faptului că Turiștii care vor să viziteze
în perioada amintită vor fi executate Sarmizegetusa Regia sunt invitați să țină
lucrări în interiorul sitului istoric, pentru cont de această situație și să își
implementarea reprogrameze vizitele organizate.
proiectului: ÎNTREȚINERE,
RESTAURARE, CONSERVARE LA De asemenea, Consiliul Județean
MONUMENTUL ISTORIC Hunedoara informeza că, în ceea ce
SARMIZEGETUSA REGIA- privește celelalte Cetăți Dacice (Costești-
GRĂDIȘTEA DE MUNTE (ÎNLOCUIRE Blidaru, Costești-Cetățuie și Piatra
STÂLPI DIN LEMN LA MARELE Roșie), acestea pot fi vizitate fără nici o
TEMPLU CIRCULAR, ÎNLOCUIRE interdicție de acces.
GARD METALIC CU GARD DIN LEMN
LA DRUMUL PAVAT). Lucian ISPAS
7 ECONOMIE

Apa Serv Valea Jiului, model al operatorilor de apă din


Asociația Română a Apelor pe accesarea de fonduri europene
Operatorul de apă şi canal din Sibiu a
organizat, la finalul săptămânii, o întâlnire
de lucru a Comiterului Teritorial Olt-Jiu din
cadrul Asociaţiei Române a Apei, la care au
participat directori ai companiilor de apă si
canal, reprezentanţi ai bazinelor
hidrografice din cadrul Apelor Romane,
precum şi reprezentanţi ai Ministerului
Fondurilor Europene.

”În cadrul şedintelor de lucru ale


Comiterului Teritorial Olt-Jiu din cadrul
Asociaţiei Române a Apei au fost abordate
o serie de probleme pe ordinea de zi cum
ar fi: gestionarea proiectelor fazate derulate
prin POS Mediu, strategii privind colectarea
si depozitarea nămolurilor rezultate din
staţiile de epurare, stadiul proiectelor
finanţate prin POIM, dar și alte aspecte de apă şi canalizare pentru aceasta etapă de
natură administrativă”, a declarat Costel implementare.
Avram, director general al Apa Serv.
”Subiectele strategice abordate la şedinţele
Echipa managerială a Apa Serv Valea de lucru desfăşurate în cele două zile, aduc
Jiului a participat la acest eveniment, pentru locuitorii din Valea Jiului o garanţie
delegația fiind condusă de directorul în plus pentru investiţiile majore care se vor
general Costel Avram. Delegației Apa Serv accesat finanţarea Europeană din perioada derula în următoarea perioadă, dar şi
i-a revenit, în cadrul dezbaterilor, de implementare 2014-2020. De pentru stabilitatea Operatorului Regional de
”misiunea” de a împărtăşi din experiența de asemenea, Apa Serv este singurul operator apă şi canalizare din această zonă”, spune
”pionierat” a Proiectului Operaţional de din ţară care se află în perioada de Costel Avram, director general al ASVJ.
Infrastructură Mare, Apa Serv Valea Jiului publicare a anunţurilor de atribuire a
fiind primul operator din România care a contractelor de lucrări pe infrastuctura de Tiberiu VINȚAN

Societatea SIMAUSRON Petrila asigură toată gama de servicii:


proiectare, execuție, transport, montaj. Atu-ul firmei constă în
flexibilitatea de a produce de la piese unicat până la producția de
serie, în funcție de cerințele pieței.
Aprecierile partenerilor din Austria și Germania reprezintă
certificatul de garanție al produselor noastre.

Detalii puteţi obţine la sediul firmei din Petrila,


str. Jiului nr. 11, la magazinele de mobilă ale
firmei sau vizitând site-ul www.simausrom.com
ACTUALITATE 8

Pensionarii Văii Jiului protestează pentru drepturile care li se cuvin


Comunicat de presă al Ligii Pensionarilor Mineri ”Valea Jiului” Petroșani
Liga Pensionarilor Mineri ”Valea membri ai Parlamentului
Jiului” cu sediul în Petroșani, României, ai Ministerului Muncii
organizație reprezentativă a și Justiției Sociale (inclusiv cu
pensionarilor de la nivelul Văii doamna ministru Lia Olguța
Jiului, aduce la cunoștința Vasilescu) și ai Guvernului,
membrilor săi, dar și la întâlniri în cadrul cărora au fost
cunoștința tuturor celor expuse problemele și doleanțele
interesați, că a luat decizia de a pensionarilor, în ciuda
organiza un marș de protest și promisiunilor făcute, nu s-a
un miting de protest prin care se întreprins nimic concret pentru
dorește atragerea atenției rezolvarea vreuneia dintre
guvernanților față de problemele solicitările noastre.
majore cu care se confruntă
pensionarii din zona Văii Jiului În fapt, problemele semnalate
și nu numai. de noi sunt următoarele:
- Necesitatea imperativă de
Astfel, luni 2 octombrie 2017, în abrogare a Hotărârii de Guvern
intervalul orar 11,00-15,00 va 291 din 2017, care a dat peste
avea loc un marș de protest la cap recalcularea pensiilor
care sunt invitați să participe toți pentru pensionarii mineri care
pensionarii din Valea Jiului care au ieșit din sistem înainte de creșterea corespunzătoare a minier care nu îndeplinesc
se simt nedreptățiți de 2011 și necesitatea adoptării tuturo categriilor de pensii condițiile de pensionare.
neaplicarea unor prevederi unor soluții legislative prin care publice; Considerăm că statul român,
legale cu privire la drepturile de pensiile acestora să fie corelate care a luat decizia restructurării
pensie sau aplicarea cu cele ale celorlalte categorii - Introducerea regiunii Valea sectorului minier și energetic,
necorespunzătorare și de pensionari din minerit, așa Jiului, cu toate cele 6 localități concertizată prin închiderea
inechitabilă a altor prevederi cum prevede Legea 155/2016; component, în cadrul regiunilor capacităților deproducție și
legale. Marșul de protest este beneficiare ale prevederilor disponibilizări masive de
autorizat de către organelle - Posibilitatea transferului legislative privind pensionarea personal, este dator și
abilitate și se va desfășura în gratuităților la energie de care personelor care au lucrat în răspunzător să găsească soluții
municipiul Petroșani, pe traseul beneficiază în prezent toți zone cu grad ridicat de poluare, de natură economică și socială
Piața Victoriei – Centrul Civic – pensionarii din sectorul minier, lege care prevede pensionarea pentru locuitorii acestei zone.
Casa de cultură a Sindicatelor în baza drepturilor câștigate în tuturor categoriilor profesionale Pentru ca vocea noastră să se
(unde se află și sediul Casei august 1977, de la Ministerul cu 2 ani mai devreme, fără facă auzită și problemele
Locale de Pensii). Energiei la Ministerul Muncii, penalizare; ridicate de noi să fie luate în
astfel încât valoarea acestor seamă de puterea executivă, vă
Similar, marți 3 octombie 2017, drepturi să se regăsească direct Informăm de asemenea că invităm să veniți alături de noi,
de la ora 12,00 va avea loc un pe cuponul de pensie, așa cum protestul nostru vizează și la protestele organziare în 2 și 3
miting în fața Casei de Cultură a se procedează, pentru situații atragerea atenției guvernanților octombrie, de Liga Pensionarilor
Sindicatelor din Petroșani. similare, în toate statele Uniunii asupra necesității imperative de Mineri Valea Jiului.
Liga Pensionarilor Mineri ”Valea Europene; a identifica soluții rapide,
Jiului” reamintește că, deși de concrete și eficiente pentru NOROC BUN !
curând au avut loc o serie de - Creșterea punctului de pensie, dezvoltarea economică a Văii
întâlniri la nivel local, regional și pentru toate categoriile de Jiului și crearea de locuri de Președinte: ing. Ion Hortopan
național cu factori de pensionari, conform procentelor muncă, în mod special pentru Purtător de cuvânt:
răspundere de la nivelul Casei asumate în programul politic al tineri și pentru persoanele Ion Aurel Titel
Județene de Pensii Hunedoara, partidului de guvernământ și disponibilizate din sectorul
9 EVENIMENT

Recitaluri artistice de calitate Recital artistic de gală, de


la Zilele Culturii Maghiare din ”Ziua Educatorului”, la
Valea Jiului Palatul Cultural din Lupeni
Dascălii din Lupeni vor fi invitați,
anul acesta, cu prilejul ”Zilei
Educatorului”, la un recital artistic
de gală, oferit de Primăria și
Consiliul local al municipiului
Lupeni celor care activează în
acest important domeniu de
activitate, în școlile, grădinițele și
liceele din localitate.

În acest scop, în cadrul ședinței


de îndată a Consiliului Local al premiu pentru întreaga lor carieră
Municipiului Lupeni de vineri, 29 dedicată școlii. De asemenea, vor
septembrie, a fost adoptat fi premiați elevii care au obținut
proiectul de hotărâre inițiat de premii la olimpiadele școlare, la
primarul Lucian Resmeriță, prin nivel județean și național, precum
care a fost alocată suma de și cadrele didactice
35.000 lei pentru organizarea coordonatoare”, spune primarul
Bisericile romano-catolice din Zilei Educatorului, eveniment Lucian Resmeriță.
Petroșani și Vulcan, dar și dedicat cadrelor didactice cu
Palatul Cultural din Lupeni au ocazia sărbătoririi Zilei Acesta informează, totodată, că
fost, în aceste zile, gazde Internaționale a Educației din festivitatea de premierea va avea
generoase ale unor recitaluri data de 5 octombrie. loc într-un cadru festiv, la Palatul
artistice de înaltă ținută, Cultural Minerul din Lupeni, unde
prilejuite de sărbătoarea Evenimentul va avea loc în data participantii la acest eveniment se
”Zilelor Culturii Maghiare” în de 4 octombrie, începând cu vor putea bucura și de un
Valea Jiului. orele 18,00 la Palatul Cultural din spectacol de divertisment, care îi
Lupeni, accesul fiind gratuit, pe va avea ca protagoniști pe
Din informațiile primite din baza invitațiilor transmise apreciatul interpret de muzică folk
partea liderului UDMR dascălilor din Lupeni de către din Lupeni, Florin Paul Camen,
Petroșani, Eduard Wersanski reprezentanții Administrației dar și grupul de dansatori și
am aflat că, spre exemplu, la Locale. ”În cadrul ședinței de interpreți de muzică populară
Biserica romano-catolică din îndată a Consiliului Local al ”Mesagerii Iubirii” din Lupeni,
Petroșani, publicul prezent în Municipiului Lupeni a fost adoptat coordonați de doamna Mariana
număr foarte mare a putut proiectul de hotărâre pe care l-am Peptenaru. Regalul artistic oferit
viziona, sâmbătă, un inedit inițiat în vederea organizării dascălilor din Lupeni va avea și
concert de orgă și saxofon, evenimentului ”Ziua Educatorului un invitat de marcă, respectiv
susținut de artiștii Cluj Potyó ”, în cinstea intregului personal trupa ”Fără Zahăr”.
István-orgă și Réman Zoltán- didactic care și-au făcut o
saxofon. Tot aici, duminică, a profesie de suflet din activitatea ”Doresc să le urez încă de pe
avut loc un concert la catedră, oameni care și-au acum tuturor celor care și-au
extraordinar susținut de corul dedicat viața să ne îndrume pașii dedicat viața și cariera școlii și
”Gizella” din Veszprem, și să ne dezlege tainele educației noastre, multă
acompaniat la pian de cunoașterii. Mă bucur că, de data sănătate, putere de muncă,
apreciatul ”copil-minune” al care a avut loc sâmbătă după- aceasta, proiectul a întrunit votul rezultate din cele mai bune și un
Văii Jiului, Fabiani Prcsina. amiază la Palatul Cultural din consilielor locali, fără rezerve. Cu sincer și călduros La mulți ani!”,
Lupeni, acolo unde printre banii alocați acestui proiect, vor fi transmite prof. Lucian Resmeriță,
Corul ”Gizella” din Veszprem a oaspeții invitați la eveniment premiate cadrele didactice care primarul municipiului Lupeni.
susținut, de asemenea, un s-au numărat o delegație de au ieșit la pensie din învățământ,
deosebit recital atistic și în consilieri ai Consiliului cărora le oferim cu drag acest Tiberiu VINȚAN
ambianța primitoare a județean Covasna, dar și
Catedralei romano-catolice de reprezentanții Administrației
la Vulcan. Locale de la Lupeni.

De o apreciere aparte s-a Mai multe amănunte despre


bucurat și spectacolul ”Zilele Culturii Maghiare”, aflați
formaţiei de dansuri populare în ediția electornică.
Háromszék din Sf. Gheorghe, Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 10

Lucian Resmeriță: ”Mincinoșii de


la PNL !”
Supărat foc pe faptul că, deși pun
frână aproape tuturor proiectelor de
dezvoltare locală ale administrației
locale din Lupeni, au ajuns acum să
plagieze proiectele de hotărâre ale
edililor, primarul municipiului
Lupeni, Lucian Resmeriță le bate
obrazul celor 5 consilieri locali ai
PNL Lupeni, pe care nu se sfiește
să-i definească drept ”mincinoșii de
la PNL”.

De unde vine supărarea primarului Resmeriță ?


Vârstnicii din Uricani au
Zilele trecute, o postare făcută pe pagina de socializare a liderului
Organizației PNL Lupeni, Cristian Roșu, informa că Baza sportivă
”Preparatorul” din Lupeni a intrat în reabilitare grație unui proiect
sărbătorit alături de liderii
promovat de consilierii PNL Cristian Roșu, Ștefan Pășcut, Adrian Baciu,
Anița Burlacu și Gheorghe Floronesc în 9 martie 2017. ”Pentru că firma comunității
prestează servicii de calitate, au început lucrările la zidul de sprijin și
amenajarea solului. Terenul o să fie împrejmuit și va avea plasă
protectoare deasupra”, arată consilierul local Cristian Roșu, în postarea
sa.

Desigur, informațiile privind demararea acestor lucrări sunt corecte, dar


primarul Lucian Resmeriță le atrage atenția consilierilor liberali că nu este
suficient să îți faci poză cu un utilaj, ca să îți și poți însuși un proiect.
”Consilierii locali de la PNL Lupeni, cei care s-au opus în mod repetat
tuturor proiectelor care se adresau tinerilor, și-au însușit în mod rușinos
proiectul de reabilitare a Bazei Sportive Preparatorul. Adevărul este că
acest proiect a fost inițiat de fostul primar Cristian Resmeriță și pus în
aplicare, acum, de mine”, spune Lucian Resmeriță, primarul municipiului
Lupeni.

Acesta arată că, drept mărturie stau documentele oficiale ale


Administrației Locale din Lupeni care atestă paternitatea acestui proiect Sărbătoarea internațională a
fostului primar Cristian Resmeriță, iar prezentarea de către consilierii persoanelor vârstnice nu a
PNL a unei adrese depuse la Registratura Primăriei, pobabil cu scopul trecut neobservată nici în
de a fi utilizată acum ca dovadă a intenției lor de a promova un astfel deorașul Uricani, Aici,
proiect, nu face altceva decât să-i adâncească în ridicol. reprezentanții autorităților
publice locale au ales să-i
Lucian ISPAS sărbătorească pe seniorii
comunității locale în cadru
festiv, în ambianța atât de
primitoare a Casei Amicii din
orașul Uricani.

Ca de fiecare dată, alături de


seniorii comunității locale din
Uricani a fost prezent, trup și
suflet, primarul orașului,
Dănuț Buhăescu. ”Vă
transmit urările mele de bine, pensionarilor, din Uriani și
care sper să fie aceleași ca din întreaga Vale a Jiului,
și gândul dumneavoastră, calde urări de sănătate, viață
pentru că Ziua Internațională lungă și bucurii alături de toți
a Persoanelor Vârstnice la cei dragi”, transmite Dănuț
Uricani s-a transformat, atât Buhăescu, primaru orașului
cât a fost posibil, într-un prilej Uricani.
de bucurie. În această zi de
sărbătoare, adresez tuturor Tiberiu VINȚAN
11 ADMINISTRA IE

Noi amenzi pentru cei ce nu respectă regulile privind depozitarea


deșeurilor, la Lupeni
Primarul Lucian Resmeriță le-a gunoiul la întâmplare.
declarat război celor care nu
păstrează curățenia în Astfel, la începutul săptămânii
municipiul Lupeni. După ce a trecute, alte două persoane au
amendat în repetate rânduri fost identificate și amendate ca
firma care asigura serviciile de atare de Poliția Locală a
salubritate în municipiul Lupeni Municipiului Lupeni cu suma de
pentru nerespectarea condițiilor 500 lei de fiecare, pentru
contractuale privind ridicarea aruncarea gunoiului menajer în
gunoiului menajer, contract care locuri neamenajate. Ceea ce
a și fost în cele din urmă reziliat, este însă mai trist este că una
dar și după ce au fost create din persoanele în culpă și-a
pârghiile pentru depozitarea și dorit la un moment dat chiar să
colectarea eficientă a fie primar al municipiului Lupeni.
deșeurilor, și persoanele fizice ”Aparatul Primăriei municipiului
care nu înțeleg că trebuie să Lupeni face toate eforturile
respecte regulile de conviețuire pentru păstrarea curățeniei în
în comunitate au fost orașul nostru. Am amendat și zilele trecute, alți doi cetățeni, curat”, spune Lucian Resmeriță,
sancționate. chiar am schimbat firma care respectiv domnul Clipicioiu primarul municipiului Lupeni.
asigură curățenia orașului Claudiu Florin și doamna
Cu toate că Primăria pentru că nu își făcea treaba, Motocu Rodica, au fost În același timp, primarul
municipiului Lupeni primarul a am dotat orașul cu pubele, identificați și amendați cu suma Lupeniului arată că, în cel mai
amplasat pe raza localității noi astfel încât nimeni să nu se mai de 500 de lei fiecare, de către scurt timp vor fi amenajate și
pubele pentru colectarea poată plânge că nu are unde să Poliția Locală pentru că au platformele pe care vor fi
gunoiului menajer, au fost arunce gunoiul și am luat toate aruncat gunoiul la voia amplasate pubelele de
constate situații în care mai sunt măsurile care se impun pentru întâmplării. Vom continua să îi colectare a gunoiului menajer,
cetățeni care nu respectă eficientizarea acestui serviciu identificăm și să îi amendăm pe pentru a se înlătura și situațiile
curățenia orașului. Politia de utilitate publică. În același cei certați cu legea în materie în care vântul sau animalele mai
Locală a Municipiului Lupeni timp, avem nevoie și de sprijinul de respect pentru curățenie, împrăștie resturile menajere,
este abilitată să îi amendează cetățenilor, pe care i-am invitat mergând până la majorarea astfel încât curățenia să nu mai
pe cei care nu ”nimeresc” doar să mențină ceea ce noi amenzilor, astfel încât toată fie o problemă la Lupeni.
locurile amenajate de colectare reușim să facem pentru lumea să înțeleagă că avem
a deșeurilor și încă mai aruncă curățenia orașului. Din păcate, obligația să păstrăm orașul Tiberiu VINȚAN

Au început lucrările de asfaltare pe DN 7A Cheile Jiețului-Obârșia Lotrului


În aceste zile se lucrează chiar pe teritoriul Resort” se va face mult mai ușor, deoarece
administrativ al județului Hunedoara, DN constructorul, care a așteptat foarte multe
7A fiind șoseaua care leagă Valea Jiului de piedici birocratice, vrea să finalizeze rapid
județul Vâlcea, prin Obârșia Lotrului – lucrarea și să își vadă de alte proiecte.
Voineasa, de unde se poate face legătura și
cu cea mai înaltă șosea a României, Termenul de finalizare al lucrărilor este chiar
Transalpina. luna octombrie. Ani la rând, drumul a avut
parte doar de lucrări de peticire. DN 7A a
Pe acea porțiune de drum pietruită, pe care fost plasat ineficient între Regională de
în această vară abia se putea trece cu Drumuri și Poduri Craiova și cea din
mașina din cauza lipsei asfaltului și a Timișoara. Pe DN 7A Petroşani – Voineasa
denivelărilor, lucrările au fost mult întârziate, s-a lucrat vara aceasta în cinci puncte,
un sprijin pentru a se relua aceste lucrări cât ultimul tronson fiind cel pe care se lucrează
mai urgent l-a avut chiar edilul de la Petrila, informat de fiecare dată despre stadiul acum.
Vasile Jurca, această șosea ajungând într-o lucrărilor. Desigur, trebuie să menționez și și
stare foarte avansată de degradare. „Mă sprijinul presei care a pus presiune prin „Cheile Jieţului ne desoperă în faţa ochilor
bucur că până la urmă s-a găsit o soluție articolele la obiect în privința acestor lucrări. peisaje de o frumuseţe rară, aici, natura
pentru continuarea lucrărilor de asfaltare pe Din câte am văzut, constructorul care a parcă te îmbrăţişează şi te adaposteşte
DN 7A. Vreau să mulțumesc prefectului preluat acum lucrarea este foarte serios, a printre frumuseţile ei, asemeni unei gazde
județului Hunedoara, d-nul Kiszely Fabius- început deja să toarne asfalt și, sper eu să bune. Drumul şerpuit continuă printre brazi
Tiberiu, pentru că m-a sprijinit și a avut mai termine înainte de venirea înghețului”, a şi munţi, liniştea devenind tot mai adâncă cu
multe intervenții la CNAIR. De asemenea, spus primarul Vasile Jurca. fiecare pas făcut spre inima naturii.”
mulțumesc d-nului Ion Tudor, șeful Secției
de Drumuri Naționale Târgu Jiu, pentru că Începând cu această iarnă accesul turiștilor Daniel BOLOG
am ținut legătura în permanență și m-a către pârtiile de schi „Transalpina Ski Foto: Vasile Laurențiu Sorin
REPORTAJ 12

Oraș al apelor, al gondolelor, al sine și miracolul ingineresc al


măștillor multicolore, al ridicării acestuia pe ape. Deși
bijuteriilor sclipitoare, dar și al nu se cunoaște cu exactitate
pasiunilor aprinse, al iubirii și al când a luat naștere această
îndrăgostiților, Veneția este unul așezare, primele însemnări
dintre cele mai romantice orașe despre Veneția datează încă din
ale lumii. vremea romanilor (421 d.Hr.)
când locuitori ai Imperiului au
Visele celor mai frumoase început să considere laguna și
povești de dragoste au ca decor insulele din jur atractive și o
acea seară perfectă pe care o bună cetate de apărare în calea
petreci cu iubitul sau iubita, pe migrațiilor barbare. Trei secole
valuri line, într-o gondolă mai târziu orașul avea un
spectaculoasă, sub o lună episcop propriu, iar prin secolul
uriașă ce aruncă asupra al X-lea ajunsese o putere
canalelor și clădirilor lumini și navală capabilă să cucerească
umbre, într-o reverie însoțită, și alte teritorii, dar și să se
evident, de o muzică în surdină, apere din calea piraților.
din glasul baritonal al unui
gondolier, fie el falnic sau Veneția, care timp de opt secole
bondoc. O, sole mio ! a fost cea mai mare putere “Prealuminata”). După anul
navală a Europei, un oraș-stat 1453, Veneția a intrat pe o
Și totuși atracția turiștilor care, condus de un doge, purta oficial pantă descendentă. A fost
în ultimul an, au ”invadat” numele de “Serenissima cucerită de francezi, mai apoi
Venezia o reprezintă orașul în Repubblica” (adică fiind cedată de aceștia
austriecilor. Orașul și-a
recăpătat independența abia în
1866. În al doilea război
mondial, Veneția a fost
norocoasă. Deși regiunile
continentale din jur au fost
puternic bombardate, laguna a
rămas neatinsă, stilul
arhitectonic devenit între timp
unul impresionant, rămânând
astfel intact.

Spusă pe scurt, istoria Veneției


este ca a oricărui oraș, cu bune construit, cu perseverență și
și rele, cu suișuri și decăderi. pricepere, un oraș insular care
Unicitatea Veneției este dată astăzi se întinde pe nu mai puțin
însă de situarea ei: pe ape. de 118 insulițe și care are 354
Desigur, văzând Venezia, prima de poduri și 177 de canale.
întrebare care îți vine în minte
este cum s-a construit ?! Iar Punctul zero al Veneției este,
răspunsul este cât se poate de evident, celebra Piață San
simpli: cu ajutorul lemnului, dar Marco. De ce se numește așa?
mai ales al unor arhitecți geniali Pentru că se presupune că
și unor constructori pricepuți. impresionanta biserică ce a fost
construită după planul
Clădirile Veneției sunt așezate architectonic al Bisericii Sfinților
pe piloni din lemnul provenit din Apostoli din Constantinopol,
arhaicele păduri ale ținuturilor adăpostește moaștele Sfântului
de peste Adriatică, ținuturi care Evanghelist Marcu. Se spune că
alăcutuiesc astăzi statele acestea au fost furate din
Croației și Sloveniei. Pilonii au Alexandria și aduse la Veneția.
fost așezați foarte aproape unul Clopotinița, construită în fața
de celălalt, iar deasupra au fost bisericii în 1540 domină de la
turnate fundațiile clădirilor, din cei o sută de metri înălțime
piatră sau cărămidă. Așa a fost întreaga piață. Palatul Dogilor
13 REPORTAJ

construit prin 1340 a fost până în Pentru cei care vizitează


anul 1789, locuința Veneția, excursia cu vaporașul
conducătorilor orașului stat. (vaporetto, în limbajul gazdelor)
Splendoarea acestuia ne lasă să sau cu mult mai conortabila
ne fecem o mică idee despre gondolă, trebuie musai să
puterea și bogăția Veneției. înceapă cu “bulevardul”
principal: Canal Grande. Acesta
Lângă Palatul Dogilor se afla pe oferă o impresionantă
vremuri închisoarea orașului, perspectivă asupra clădirilor în
aceasta fiind unită de palat prin stil gotic sau renascentist de pe
nu mai puțin celebrul Pod al malurile sale. Urmează, mai
Suspinelor. Deși mulți turiști sunt apoi, un labirint de străduțe și
tentați să crează că numele canale pline de surprize, așa că
acestuia vine de la suspinele este indicat ca Veneția să fie
domnițelor înamorate, de fapt străbătută nu numai pe ape ci și
este vorba despre tristele la pas, pe străduțele înguste.
suspine ale condamnaților care îl
traversau spre locul unde urmau Palate, biserici, poduri, toate
să fie încarcerați sau chiar reprezintă o adevărată încântare
executați. pentru un turist. În plus, odată
ajunși la Venezia, nu trebuie să
ratați Muzeul de Artă Modernă
”Peggy Guggenheim”, acolo
unde regăsim şi o bucăţică din
România, aici fiind expusă
publicului ”Măiastra”, celebra
sculptură a lui Constantin
Brâncuşi. Așa cum nu trebuie
să ratați o vizită pe insulele din
jur, mai ales pe Murano, unde
meșteri sticlari precepuți își
demonstrează de veacuri întregi,
cu aceeași pasiune și talent,
abilitățile artistice, construind
adevărate opere de artă din
sticlă, evident de... Murano. dispoziție a sărbătorii este alertă autoritățile, care caută
întreținută pe străzile ticsite de soluții pentru salvarea acestui
Ca fiecare oraș cu o vechime numeroșii petrecăreți mascați, increbil și fascinant oraș.
considerabilă, Veneția ascunde care dansează și flirtează cu
între zidurile sale numeroase nerușinare, într-o glorie perenă a Am vizitat Veneția în miez de
mituri și legende. De numele ei tradiției venețiene seculare. vară. Impresia? Splendoare
se leagă biografia unor mari moștenită, dar și decadență a
cuceritori: Marco Polo, Dar cum nu există perfecțiune unei civilizații moderne aflată
comerciantul venețian care a nici măcar în Paradis și Veneția mereu ”în viteză”, aglomerație
ajuns până în China și Giacomo își are problemele ei. foarte mare dar și farmecul unei
Casanova, năsut aici în 1725, Aglomerația excesivă, cauzată arhitecturi de excepție. E greu să
eternul seducător și amorez al de milioanele de turiști care fii turist, astăzi, în Venezia, dar
tuturor timpurilor, cunoscut vizitează anual Veneția, fac din cu răbdare, te poți bucura puțin
publicului din cartea "Memorie di aceasta un oraș deloc plăcut câte puțin de ceea ce înseamnă
Giacomo Casanova". pentru localnici, care solicită ea pentru milioane de turiști care
acum autorităților găsirea de vin să-și redescopere aici,
Venezia este frumoasă în orice soluții pentru limitarea accesului romantismul sau, de ce nu?,
anotimp și nu e de mirare că turiștilor. Circulația permanentă marea dragoste.
zeci de mii de turiști îi străbat a sutelor de vapoare, șalupe și Luminița VINȚAN
străzile inundate în fiecare zi și bărci pe canale, fac ca uneori
noapte de peste an. Însă cei nivelul apelor să crească peste Vedeți mai multe imagini din
care doresc să trăiască aici o măsură și atunci parterul Venezia (Italia), realizate de
experiență cu adevărat unică, clădirilor este inundat. La Sergiu Vințan, în articolul publicat
trebuie să vină la Veneția în aceasta se mai adaugă și faptul în ediția electronică a ziarului
timpul Carnavalului, în februarie că, în fiecare an, Veneția se nostru, la adresa de internet:
- luna îndrăgostiților. Buna scufundă câte puțin, punând în www.ziarulexclusiv.ro
CULTURĂ 14

Trupa de teatru ”Theatron” din


Vulcan. Punct și de la capăt.

O generație de tineri frumoși, talentați și de ”veteranii” trupei Theatron împreună


iubitori ai celei de-a șaptea arte, cu toții cu aspiranții care vor să ducă mai
elevi ai Colegiului Tehnic ”Mihai departe succesul acestei trupe
Viteazu” din Vulcan au dat viață, de-a adolescentine.
lungul ultimilor ani, unei excepționale
trupe de teatru: THEATRON. Iar spectacolul de gală ”Iubitafizica” a
marcat, dacă este să ne luăm numai
Cu sprijinul actorului Mihai Sima de la după aplauzele de la finalul piesei, nu
Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” din doar succesul acestui spectacol, ci și un
Petroșani, dar și al unor dascăli iminent succes al continuității în
dedicați, actorii adolescenți de la Vulcan existența trupei de teatru ”Theatron” de
au dus pasiunea lor la cote la Colegiul ”Mihai Viteazu” din Vulcan.
inimaginabile. Din pasiunea lor și din
munca depusă pe scenă, aceștia au Printre cei care au urmărit, în ultimii ani,
reușit să ”construiască” chiar și o piesă cu atenție evoluția acesui proiect
de teatru proprie, originală și cu mare educațional și cultural deopotrivă, s-a
priză la public. ”Iubitafizica”, piesa numărat și Cristian Merișanu,
realizată de Trupa Theatron de la viceprimarul municipului Vulcan. Acesta
colegiul vulcănean s-a dovedit a fi una a fost prezent din nou, firesc, în sala de
capabilă nu doar să umple sălile de spectacol. La final, încă sub imperiul
spectacol la fiecare reprezentație jucată emoțiilor, ne-a declarat: ”Este absolut
acasă sau la diferite festivaluri de teatru remarcabil cum acești tineri au reușit să
pentru adolescenți din țară, ci și să facă, din pasiunea lor pentru teatru, o
aducă satisfacția succesului pentru toți poveste frumoasă pentru toți cei care
cei care i-au dat viață. Înainte de toate iubesc acest mod de exprimare
însă, le-a adus multora dintre artistică. În ceea ce mă privește, am
componenții trupei, dragostea față de urmărit întreaga evoluție a acestor
scenă. O dragoste care, pentru o bună adolescenți și mă bucur că o bună parte
parte dintre ei, este deja pe cale să dintre cei care au absolvit anul acesta
devină o frumoasă profesie, pentru că Colegiul din Vulcan au îmbrățișat o
nu mai puțin de șase dintre componenții carieră în domeniul artei teatrale.
trupei Theatron, absolvenți anul acesta Astăzi, ei au vrut să mulțumească
ai studiilor liceale, au fost admiși la întregii noastre comunități din Vulcan
diverse universități de artă teatrală din care i-a încurajat și care i-a admirat,
România. oferindu-le această reprezentație de
gală a piesei cu care au semnat
Cum „singura diferenţă dintre o iubită succesul trupei Theatron: ”Iubitafizica”.
imaginară şi una neimaginară este Au reușit și îi felicit. Așa cum îi felicit și
timpul”, așa cum frumos spune pe cei care, din mers, cu aceeași
jurnalistul Iulian Tănase, pentru o parte pasiune, au completat această
dintre componenții trupei a venit, odată frumoasă echipă de tineri actori, care cu
cu absolvirea liceului, momentul pasiune și talent, duc mai departe
inevitabilei despărțiri. Spre cinstea lor, povestea trupei Theatron din Vulcan.
tinerii actori au dorit să marcheze acest Așa cum am făcut și până acum, îi
moment al despărțirii, oferind asigur că le voi fi în continuare aproape,
vulcănenilor încă o reprezentanție a pentru a-i sprijini în acțiunea lor care le
piesei lor ”Iubitafizica”. Evenimentul face cinste și care ne aduce tuturor
artistic s-a petrecut zilele trecute, pe satisfacții și motive de a fi mândri.
scena cinematografului din Vulcan, Felicitări, Theatron, celor ”vechi” și celor
umplut până la refuz de cei care nu ”noi”, deopotrivă”, a declarat Cristian
și-au putut refuza șansa de a revedea Merișanu, viceprimarul municipiului
”Iubitafizica”, jucată de această dată, Vulcan.
într-un fericit amalgam al generațiilor, Tiberiu VINȚAN
15 PUBLICITATE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN


SEDIUL SOCIAL -PETROŞANI
ANUNȚ LICITAȚIE Str. 1 Decembrie 1918
nr.120, Petroşani
(jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.107.484
Primăria municipiului Vulcan Garanţia de participare la licitaţie este Fax: 0254.540.158
organizează licitaţie publică în data de 20 lei. AGEN(IA VULCAN
de 12.10.2017, ora 1000, la sediul Str. N.Titulescu nr. 38
Primăriei Vulcan, b-dul M.Viteazu Condiţii de participare : nu se acceptă Bl.4T-parter
Vulcan (jud. Hunedoara)
nr.31, în vederea închirierii locurilor ofertanţii care înregistrează datorii la Telefon: 0354.108.716
de parcare pentru autoturisme, din plata impozitului pe proprietate, deţin AGEN(IA PAROŞENI
parcările de reşedinţă amenajate pe garaj, curte cu posibilitate de parcare EM Paroşeni,
str. Paroşeni nr.22
b-dul Mihai Viteazu, zona bl.3A1-3C1- sau loc de parcare închiriat pe Vulcan (jud. Hunedoara)
Grădinița Nr.1 PP+PN-Cinematograf. domeniul public . Telefon: 0354.108.717
- Procedură simplă, rapiditate în obŃinerea AGEN(IA GIROC
Licitaţia se organizează în baza Ofertele se depun la sediul Primăriei împrumuturilor; Str. Trandafirilor nr. 28A
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; Giroc (jud. Timiş)
H.C.L. nr.46/2017, preţul de pornire al municipiului Vulcan până la data de - Fonduri sociale bonificate cu dobânzi Telefon: 0356.463.444
licitaţiei va fi de 10 lei/ loc parcare/ 11.10.2017, ora 1200. atractive;
AGEN(IA CURTICI
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de
lună, pentru parcările amenajate în creditare, accesul membrilor cu venituri reduse Str. RevoluŃiei nr. 18
zonă, conform anexei 1. Parcelele-parcare neatribuite în urma la împrumuturi; Curtici (jud. Arad)
- Acordarea de ajutoare în situaŃii speciale;
licitaţiei, se pot închiria pe baza unei - Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate AGEN(IA BĂNI(A
Str. BăniŃa nr. 201
Durata de închiriere este de 3 ani de cereri adresate Primăriei municipiului în serviciile oferite membrilor; BăniŃa (jud. Hunedoara)
la data încheierii contractului de Vulcan. - Flexibilitate în faŃa situaŃiilor sociale
deosebite.
închiriere, cu posibilitate de prelungire AVEM SOLUłII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE !
a duratei. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la Direcţia Administrarea
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate Domeniului Public şi Privat al
procura de la sediul Primăriei Primăriei municipiului Vulcan sau la
municipiului Vulcan, Direcţia telefon 0254/570340 interior 214,
Administrarea Domeniului Public şi zilnic între orele 1000 – 1400.
Privat, camera 32, începând cu data
de 04.10.2017. PRIMAR,
Ing. GHEORGHE ILE
Taxa de participare la licitaţie este de
20 lei.

Publicaţia

EXCLUSIV
ISSN 1842-4473
este o marcă înregistrată a
SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL
CUI: RO-13603933;
RC: J/20/736/2000
Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75
Telefon: 0254-513.406
E-mail: exclusivmediagroup@gmail.com
Web: www.ziarulexclusiv.ro

Director-Redactor şef: Tiberiu VIN(AN


Telefon mobil: 0722-554.809
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com

Editor: LuminiŃa VIN(AN


Telefon mobil: 0724-020.474
Contabil şef: GheorghiŃa CA(AN
Grupul de presă Exclusiv este membru
al: Patronatului Presei din România

Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU


ACTUALITATE 16

Modelul de geoprodus propus de


Geoparcul Dinozaurilor Țara
Hațegului în proiectul Interreg
Danube GeoTour a fost adoptat de
geoparcurile din țările dunărene
Cea de a doua întâlnire din cadrul
proiectului internațional Interreg
Danube GeoTour a avut loc în
perioada 20 – 23 septembrie 2017, în
Austria. Întâlnirea a fost găzduită de
Geoparcurile UNESCO Karawanken-
Karavanke (geoparc transfrontalier la
granița dintre Austria și Slovenia) și
Styrian Eisenwurzen. La eveniment au
participat 11 parteneri de proiect din 8
țări dunărene pe teritoriul cărora
activează structuri de tip geoparc. Din materie primă sau sursă de inspirație
partea României, la întâlnire au ce reflectă legătura dintre om și
participat reprezentanți ai Universității Planeta Pământ), să fie produs de un
din București, partener în proiect, și ai partener al geoparcului și să
Geoparcului Dinozaurilor Țara încurajeze economia locală bazată pe
Hațegului – Geoparc Internațional respectarea prevederilor legale. Astfel,
UNESCO. un produs local poate fi recunoscut și
etichetat ca geoprodus doar dacă
Întâlnirea a debutat în Geoparcul îndeplinește toate cele trei cerințe. În
UNESCO Karawanken-Karavanke din ceea ce privește gamification, acesta
zona Carintia, în sudul Austriei, cu un este conceptul care va sta la baza
workshop desfășurat în localitatea Zell/ dezvoltării de instrumente ce vizează
Sele. Principala temă de discuție a promovarea geoparcurilor într-o
reprezentat-o schimbul de bune abordare deopotrivă provocatoare și
practici în interpretarea patrimoniului atrăgătoare. Acest concept permite
geologic (geointerpretare) între combinarea cursurilor și activităților de
partenerii de proiect. În plus, training cu interacțiunea cu turiștii și
participanții au putut vedea cum este partenerii economici ai geoparcurilor,
aplicat conceptul de geointerpretare în într-o abordare creativă și constructivă
cadrul Centrului de informare al bazată pe colaborare. Aplicații pentru
Geoparcului din Bad Eisenkappel/ website-uri și telefoane mobile vor fi
Železna Kapla. Partea a doua a dezvoltate sub formă de teste sau
întâlnirii a fost găzduită de Geoparcul jocuri pentru a facilita interacțiunea
UNESCO Styrian Eisenwurzen, situat dintre angajații geoparcurilor, partenerii
în inima Austriei. Discuțiile au vizat businisess ai acestora, turiști, profesori
modalitățile de derulare ulterioară a sau elevi. Temele abordate de
proiectului și definirea de noi concepte reprezentanții României au suscitat un
comune care să fie puse în aplicare de interes ridicat din partea participanților
toți partenerii. Mai mult, participanții au la întâlnire, iar dezvoltarea de
aflat detalii și despre proiectele geoproduse va fi și tema workshopului
Danubeparks și ECOKarst, derulate tot care va avea loc la cea de a treia
în cadrul programului european întâlnire a partenerilor din proiect.
Interreg Danube (www.interreg- Întâlnirea va fi găzduită de Geoparcul
danube.eu). În programul întâlnirii au Dinozaurilor Țara Hațegului – Geoparc
fost incluse o vizită la Spring Water Internațional UNESCO și se va
Museum din localitatea Wildalpen și o desfășura în perioada 12 – 15
aplicație în teren la GeoVillage Gams februarie 2018, în orașul Hațeg.
ce a cuprins mai multe puncte de
vizitare și de interpretare de pe Proiectul Interreg Danube GeoTour are
teritoriul Geoparcului UNESCO Styrian ca principal scop, transformat într-o
Eisenwurzen. reală provocare, ”Punerea în valoare a
patrimoniului geologic pentru
În cadrul întâlnirii, reprezentanții dezvoltarea turismului sustenabil și
Universității din București, dr. inovator în geoparcurile din țările
Alexandru Andrășanu și dr. Cristian dunărene”. Pe baza unei strategii
Ciobanu, au definit conceptul de comune, principalul rezultat al
geoprodus și au făcut propuneri prin proiectului va fi consolidarea cooperării
care geoparcurile și geoprodusele pot dintre regiunile și geoparcurile din
fi aduse în atenția publicului printr-o țările aflate de-a lungul Dunării, prin
abordare de tip amification (explicarea promovare și dezvoltarea unor
unor noțiuni complexe prin intermediul produse comune. Prin intermediul
jocurilor). schimbului de experiență, testarea
unor geoproduse turistice pilot și prin
Conform definiției propuse de noi abordări în interpretare, proiectul
reprezentanții Universității din își propune să mărească implicarea
București, geoprodusul poate fi orice comunităților locale în activitățile
produs (obiect, activitate, act de geoparcurilor și să aducă geoparcurile
creație etc) care să îndeplinească din țările dunărene la același nivel de
simultan trei condiții: să aibă o legătură calitate a produselor cu cele din
directă cu patrimoniul geologic având celelalte țări ale Uniunii Europene.
în prim plan elemente geologice (ca Lucian ISPAS

S-ar putea să vă placă și