Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lecție aptitudinile

ŞCOALA: Colegiul Național Mihai Eminescu


DATA:
CLASA: a X-a
PROPUNĂTOR: prof. Victorița Croitor
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
DISCIPLINA: Psihologie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Structura şi dezvoltarea personalităţii
SUBIECTUL LECŢIEI: Aptitudinile
TIPUL LECŢIEI: mixt

COMPETENŢE GENERALE:
La finalul unităţii de învăţare, elevii vor fi capabili:
 Să înţeleagă rolul proceselor psihice în formarea şi definirea personalităţii;
 Să descrie personalitatea ca sistem cu toate laturile sale şi interacţiunea acestora;
 Să identifice propriile trăsături de personalitate dominante şi să găsească modalităţi pentru dezvoltarea celor pozitive

COMPETENŢE SPECIFICE:
Pe parcursul şi la finalul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1: Să identifice trăsături caracteristice fiecărui tip temperamental
C2: Să recunoască cele patru tipuri temperamentale în situaţii concrete
C3: Să definească în mod propriu şi original termenul de aptitudine;
C4: Să analizeze ce este nativ şi dobândit în formarea aptitudinilor
C5: Să clasifice aptitudinile în funcţie de caracteristicile acestora
C6: Să explice diferenţa dintre aptitudini, capacităţi, talent şi geniu
C7: Să recunoască la propria persoană cel puţin o aptitudine
C8: Să precizeze cel puţin un mod în care ar putea să o valorifice
C9: Să participe activ şi conştient la desfăşurarea lecţiei

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale: conversaţia (euristică şi de fixare), expunerea, explicaţia, problematizarea, jocul de rol
 Resurse materiale: fişă de lucru pentru elevi, material informativ
 Resurse organizatorice: individual, în perechi, frontal, pe grupuri

BIBLIOGRAFIE:
1. Buzdugan, T. (2007). Psihologia pe înţelesul tuturor. Bucureşti: EDP
2. Cosmovici, A (coordonator). (1998). Psihologie, compendiu pentru bacalaureat şi admitere în facultate. Iaşi: Polirom
3. Golu, M. (2005). Bazele psihologiei generale. Bucureşti: Editura Universitară

208
Succesiunea secvenţelor de învăţare:

Strategii didactice
Timp Comp.
Evenimentul Conţinuturile învăţării
alocat Specif. Metode şi Mijloace de
didactic Evaluare
procedee învăţământ
Moment Asigurarea climatului necesar pentru buna desfăşurare a orei de curs.
1 min
organizatoric
(Re)actualizarea Utilizarea jocului de rol „Telecabina”: Joc de rol Bileţele pe care
cunoştinţelor - 4 elevi vor extrage fiecare câte un bilet care conţine câte un tip este câte un tip
C1 temperamental şi, în funcţie de acesta, va trebui să interpreteze rolul unor temperamental
oameni care se află într-o telecabina blocată pe vârf de munte.
- Elevii din clasă sunt anunţaţi că va trebui să identifice la fiecare Evaluare
15 min dintre cei patru trăsăturile caracteristice şi, în final, să recunoască ce tip frontala
temperamental a fost interpretat de aceştia
- Începe jocul de rol
C2 - La finalul acestuia, se dezbate modul în care fiecare dintre cei patru Brainstorming
au interpretat rolul în funcţie de trăsăturile de temperamentale ale
personajului ales.
Se analizează aptitudinile actoriceşti ale elevilor care au organizat jocul Conversatia
2 min
Captarea atenţiei de rol de mai înainte
Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei şi se enunţă, pe scurt, obiectivele avute în Expunerea
subiectului şi a 2 min vedere
obiectivelor
Dirijarea învăţării Se împarte materialul informativ Conversatia Evaluare
Se încep discuţiile pe baza fiecărei idei principale ale acestuia: frontala
C3,C4, 1. Definirea şi caracterizarea generală a aptitudinilor
20 min C5, C6 2. Nativ şi ereditar în dobândirea aptitudinilor
3. Clasificarea aptitudinilor
4. Inteligenţa ca aptitudine generală Explicatia
5. Diferenţieri conceptuale: aptitudini, capacităţi, talent, geniu Conversatia
Asigurarea C7, C8 La sfârşitul materialului, elevii vor găsi o fişă pe care va trebui să o Exerciţiul Fisa de lucru Evaluare
retenţiei şi a completeze. Aceasta conţine următoarele întrebări: individuala
transferului - Ce aptitudini consideri că deţii? Lucrul
8 min
- Ce ai putea face pentru a le valorifica mai bine? individual
- În ce meserie consideri că ţi-ar fi de folos?
- Dar pentru aceeaşi meserie, ce alte aptitudini ar fi necesare?
Încheierea Se fac aprecieri generale cu privire la desfăşurarea lecţiei Expunerea
activităţii 2 min Se dă tema pentru acasă

209