Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3076/17.01.

2018

LISTA
OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE
INTERNAŢIONALE CE SE VOR ORGANIZA ȘI DESFĂȘURA ÎN ROMÂNIA,
ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

NR.
ACTIVITATEA
CRT.
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

01. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LECTURĂ

02. OLIMPIADA ELENISMULUI (LIMBA NEOGREACĂ)

OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LIMBĂ, LITERATURĂ ȘI CULTURĂ MAGHIARĂ


03.
„APÀCZAI CSERE JÀNOS”
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

04. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

05. EUROPEAN IYPT – JUNIORS TRAINING

OM ȘI SOCIETATE

06. OLIMPIADA BALCANICĂ DE GEOGRAFIE

TEHNOLOGII

07. BALCANIADA DE INFORMATICĂ

08. BALCANIADA DE INFORMATICĂ PENTRU JUNIORI

09. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ ÎN ECHIPE – IOIT