Sunteți pe pagina 1din 27

„LA ÎNCEPUT DE DRUM”

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Competențe Nr. Săptă Obser


Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice ore mâna vații
Comunicare în limba  Evaluare inițială – cunoaşterea elevului 10 I-II
(sugestii): probe de evidenţiere a achiziţiilor
română
La început de drum 1.1 dobândite la grădiniţă; proba de constatare a
1.1. Să mă prezint 1.2
calităţii pronunţiei; proba pentru determinarea
Text suport lectură: 1.3
„Puf Alb și Puf Gri” – poveste 1.4 volumului vocabularului; proba de “citire” a
2.1
populară imaginilor, memorizări și audieri
3.4
 Dialogul: în diferite contexte, reale sau simulate,
4.2
1.2. De la grădiniță la școală
pe teme de interes
Text suport lectură:
 Identificarea unei persoane sau a unui obiect
„Ursul păcălit de vulpe” – Ion
 Oferirea unor informații despre identitatea
Creangă
proprie sau despre identitatea membrilor familiei
 Oferirea unor informații despre forma și utilitatea
unor obiecte
 Exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt
 Reguli de comportare, reguli de securitate
personală
Matematică şi explorarea  Evaluare inițială 8 I-II
 Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor
mediului 2.1
concepte matematice (orientare spațială și
La început de drum 2.2
1.1. Să mă prezint 3.2 localizări în spațiu, sortarea și clasificarea
1.2. De la grădiniță la școală 5.1
obiectelor/simbolurilor/conceptelor simple, după
criterii variate)
 Corpul omenesc - părţi componente şi rolul lor;
igiena corpului; simțurile
 Recapitulare. Evaluare
Dezvoltare personală 4 I– II
La început de drum  Evaluare inițială
1.1. Să mă prezint 1.1  Autocunoaştere și atitudine pozitivă faţă de sine
1.2. De la grădiniță la școală și față de ceilalți
Text suport: „Cenușăreasaˮ -  Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
Frații Grimm

1
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „LA ÎNCEPUT DE DRUM”
SUBTEMA: „SĂ MĂ PREZINT”
SĂPTĂMÂNA: 1
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „Să facem cunoștință!”
Comunicare în
„Eu și familia mea” - formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă,
limba română
sex, naționalitate, adresă) și familie
„Să facem cunoștință!” (poziții spațiale, raportarea numărului la
LUNI Matematică şi
cantitate; identificarea numerelor lipsă pe axa numerelor); evaluare
explorarea mediului
inițială
Muzică şi mişcare „Cântecul preferat” (repetarea cântecelor învăţate la grădiniţă)
Educaţie fizică Jocuri de mișcare
Întâlnirea de dimineaţă: „Ne jucăm împreună!”.
Comunicare în
„Jucăria preferată” (verificarea pronunţiei, a vocabularului şi a
limba română
exprimării corecte)
„Sortează jucăriile după cerinţe” (sortarea jucăriilor după mărime, a
Matematică şi obiectelor după utilitate; descoperirea „intrusuluiˮ în cadrul unui model
MARŢI explorarea mediului repetitiv; identificarea grupei cu cele mai multe jucării) – evaluare
inițială
Dezvoltare personală „Cine sunt eu?” (identificarea anumitor elemente de identitate)

Limba engleza
Întâlnirea de dimineaţă: „Ne împrietenim!”.
Comunicare în
„Grupul meu de prieteni” (verificarea pronunţiei, a vocabularului şi a
limba română
exprimării corecte)
MIERCURI Matematică şi „Grupează după cerințe!” (formarea grupei de elemente de același fel);
explorarea mediului joc diferențe – evaluare inițială
Dezvoltare personală „Cine sunt eu?” (identificarea anumitor elemente de identitate)
Educaţie fizică Jocuri de mişcare
Întâlnirea de dimineaţă: „Folosesc corect obiectele!”.
Comunicare în „Identifică obiectele și utilitatea lor!” (oferirea unor informații despre
limba română
obiecte și utilitatea lor)

JOI Matematică şi „Obiecte necesare excursioniștilor”; poziții spațiale; continuarea unor


explorarea mediului modele repetitive reprezentate prin desene – evaluare inițială
Muzică și mișcare „Jocuri muzicale” (repetarea jocurilor muzicale învăţate la grădiniţă)
Arte vizuale şi
„Chipul meu” (puzzle)
abilităţi practice
Întâlnirea de dimineaţă: „Greșeala recunoscută este pe jumătate
Comunicare în
iertată!”
limba română
„Puf Alb și Puf Gri” – poveste populară (lectura învățătoarei)
VINERI
Arte vizuale și
„Chipul meu” (desen)
abilităţi practice
Religie

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „LA ÎNCEPUT DE DRUM”


SUBTEMA: „DE LA GRĂDINIȚĂ LA ȘCOALĂ”
SĂPTĂMÂNA: 2

2
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „Noi acum suntem școlari!”
Comunicare în
„Recunoaște personajul și povestea!” (probe de evidențiere a
limba română
achizițiilor dobândite în grădiniță)
„Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” – poziții spaţiale; numărarea
LUNI Matematică şi
elementelor unei mulțimi, scrierea de elemente grafice – evaluare
explorarea mediului
inițială
Dezvoltare personală „Cine sune eu?” (identificare şi denumire a trăsăturilor fizice)
Educaţie fizică „Toţi în cerc v-aşezaţi”; parcurs aplicativ
Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt mare și descurcăreț!”
Comunicare în
„Povestea încâlcităˮ (Punguța cu doi bani- Ion Creangă) – așezarea
limba română
imaginilor în ordinea corectă
„Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” – (identificarea poziției pe care o
Matematică şi
MARŢI ocupă diverse obiecte în spațiu, în raport cu alte obiecte precizate) –
explorarea mediului
evaluare inițială
Muzică şi mişcare Cântec: „Ghiceşte cine te-a strigat” – de G. Teodosiu, predare.

Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt mare și isteț!”
Comunicare în
Denumirea legumelor, fructelor și precizarea modalităților de consum
limba română
(crude, conservate etc.)
MIERCURI Matematică şi „La piață” (poziții spațiale; scrierea de elemente grafice; sortarea pe
explorarea mediului diverse categorii: legume-fructe) – evaluare inițială
Dezvoltare personală „Cine sune eu?” (identificare şi denumire a trăsăturilor fizice)
Educaţie fizică „Căsuţa din pădure”; ştafetă
Întâlnirea de dimineaţă: „De la grădiniță am învățat!”
Comunicare în
„Recunoaște animalele domestice și puii acestora!” – alegerea
limba română
cuvintelor potrivite pentru numirea și descrierea unor aspecte familiare
Matematică şi „În ogradă la bunici” (animale domestice; poziții spațiale; exerciții
JOI explorarea mediului grafice)
,,Ghiceşte cine te-a strigat” de G. Teodosiu - verificare; „Jocul cu
Muzică și mișcare
mingea” de C. Arion – joc de mişcare, predare
Arte vizuale şi
„Animalul preferat” – Modelare liberă
abilităţi practice
Întâlnirea de dimineaţă: „Știu să am grijă de mine!”
Comunicare în
„Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă (lectura învățătoarei) – reguli
limba română
de comportare, reguli de securitate personală
VINERI Arte vizuale și
,,Animalul preferat”-desene elemente decor macheta
abilităţi practice

Religie

3
„BUN VENIT LA ȘCOALĂ”
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Competențe Nr. Săptă Obser


Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice ore mâna vații
Comunicare în limba  Propoziţia, cuvântul, silaba - elemente de 10 III-IV
construcție a comunicării
română
 Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate în
Bun venit la școală 1.1
2.1. Școlărei și școlărițe 1.2 procesul scrierii care facilitează însuşirea literelor
Text suport lectură: 1.3
şi scrierea în duct continuu (linii, puncte,
„Iedul cu trei capre” – Octav 1.4
1.5 bastonaşe, zale, bucle, semiovale, ovale,
Pancu Iași
2.1
noduleţe)
2.2
2.2. Obiectele școlarului  Despărţirea cuvintelor în silabe
3.1
Text suport lectură:  Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
3.2
„Turtița fermecată” – poveste
4.1 opus
populară 4.2  Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
 Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
 Formularea de întrebări şi răspunsuri
 Povestirea după imagini
 Audierea unor fragmente din povești
Matematică şi explorarea  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor 8 III-IV
2.1
concepte matematice (orientare spațială și
mediului 2.2
Bun venit la școală 3.1 localizări în spațiu, sortarea și clasificarea
2.1. Școlărei și școlărițe 3.2
obiectelor/ simbolurilor/ conceptelor simple, după
2.2. Obiectele școlarului
criterii variate)
 Corpul omenesc – părți componente și rolul lor;
igiena corpului; simțurile
 Igiena clasei, igiena alimentaţiei
 Figuri plane/ 2D (pătrat, dreptunghi, triunghi,
cerc: denumire, conturare)
 Scrierea de elemente grafice
Dezvoltare personală 4 III-IV
Bun venit la școală  Importanţa autocunoaşterii; dezvoltarea unei
2.1. Școlărei și școlărițe 1.1
atitudini pozitive faţă de sine
2.2. Obiectele școlarului 1.2
 Trăsături personale elementare
Text suport: „Maricica  Obiecte și activități simple de igienă personală
murdăricaˮ

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „BUN VENIT LA ȘCOALĂ”


SUBTEMA: „ȘCOLĂREI ȘI ȘCOLĂRIȚE”
SĂPTĂMÂNA: 3
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
LUNI Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Clasa mea”
limba română „Denumim obiectele din sala de clasă” (alcătuirea de propoziții după
imagini)

4
Matematică şi „Igiena clasei” (orientare spațială: vertical, orizontal, oblic; exerciții
explorarea mediului grafice)
Dezvoltare personală „Schema corporală” (realizarea desenelor de tip autoportret)
Educaţie fizică Formații de adunare în cerc și semicerc: joc „Schimbaţi-vă locurile”
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Din activitatea noastră...”.
limba română „Activitățile noastre zilnice” (propoziția din două cuvinte)
Matematică şi „Selectează obiectele după anumite criterii!” (clasificarea obiectelor
MARŢI explorarea mediului după criterii date: mărime, lungime, greutate, grosime; exerciții grafice).
Muzică şi mişcare „Şcolărei şi şcolăriţe” de T. Popovici (predare cântec)
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Activități și jocuri preferate”
Comunicare în
„Spune ce vezi în imagini” (propoziția din trei cuvinte și reprezentarea
limba română
grafică a propozițiilor)
„Corpul omenesc” – identificarea organelor de simț, punerea în
MIERCURI Matematică şi
corespondență cu imaginile potrivite (văz, auz, miros etc.) și importanța
explorarea mediului
lor în viața noastră; exerciții grafice
Dezvoltare personală „Schema corporală” (jocuri de identificare a organelor de simț).
Educaţie fizică Formații de adunare în linie pe un rând; parcurs aplicativ
Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt atent – răspund corect!”
Comunicare în
„Denumim obiecte, ființe, fenomene ale naturii” (Cuvântul alcătuit din
limba română
două silabe)
„Igiena corpului” (recunoaşterea şi denumirea obiectelor de igienă
Matematică şi
personală; formarea de mulțimi; descoperirea „intrusuluiˮ în cadrul unui
JOI explorarea mediului
model repetitiv; exerciții grafice)
Muzică și mișcare „Şcolărei şi şcolăriţe” de T. Popovici (verificare cântec)

Arte vizuale și
„Şcoala mea” (colaj hârtie ruptă)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Singur pot să mă îngrijesc!”
limba română „Iedul cu trei capre” Octav Pancu-Iași (lectura învățătoarei)
VINERI Arte vizuale şi
„Şcoala mea” (desen)
abilităţi practice
Religie

5
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „BUN VENIT LA ȘCOALĂ”
SUBTEMA: „OBIECTELE ȘCOLARULUI”
SĂPTĂMÂNA: 4
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Ghiozdanul meu”
limba română „Denumim obiectele din ghiozdan” (cuvântul format din trei silabe).
„Mănânc sănătos!” (identificarea alimentelor sănătoase; compararea
Matematică şi
grupurilor de obiecte; desenarea elementelor unei mulțimi după criterii
explorarea mediului
LUNI date: tot atâtea, mai multe, mai puține; exerciții grafice)
„Igiena personală” („Maricica murdărica” – lectura învăţătoarei; jocuri
Dezvoltare personală de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea modului
de folosire a acestora)
Educaţie fizică Formații de deplasare: în cerc, în coloană câte unul
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Caută și vei găsi!”
limba română „Denumirea obiectelor din imagini” (cuvântul format dintr-o silabă).
Matematică şi „Tu ce mănânci la micul dejun?” (recunoașterea figurilor geometrice –
MARŢI explorarea mediului cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi)
Muzică şi mişcare „În clasă” de A. Voevidca (predare cântec)
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Rechizitele școlarului”
Comunicare în
(Cuvântul – reprezentarea grafică. Propoziția și identificarea numărului
limba română
de cuvinte ce o alcătuiesc)
„Cum consumăm legumele și fructele?” (sortarea figurilor geometrice
MIERCURI Matematică şi după anumite criterii: culoare, formă; continuarea unor modele
explorarea mediului repetitive reprezentate prin figuri geometrice; desenarea elementelor
unei mulțimi după criterii date: mai multe, mai puține etc.)
Dezvoltare personală „Igiena personală” (ghicitori)
Educaţie fizică Poziții: drepți, pe loc repaus, șezând; joc „Ceasul”
Întâlnirea de dimineaţă: „Găsesc soluția potrivită!”
Comunicare în
„Despărţim în silabe” (cuvinte formate din 1, 2 și 3 silabe și
limba română
reprezentare grafică)
„Alimente preferate” (descoperirea „intrusuluiˮ în cadrul unui model
Matematică şi
repetitiv; exerciții variate de asocieri și corespondențe; descoperirea
JOI explorarea mediului
diferențelor între două imagini aparent identice)
„În clasă” de A. Voevidca (predare cântec, însoțită de exersarea mișcării
Muzică și mișcare
spontane)
Arte vizuale şi „Semnul de carte” (decupare, repetiţie)
abilităţi practice
Întâlnirea de dimineaţă: „Cum să mă feresc de pericole”
Comunicare în
„Turtița fermecată” – poveste populară (discuții privind
limba română
comportamentul unor personaje)
VINERI Arte vizuale și „Semnul de carte” (perforare, lipire)
abilităţi practice

Religie

6
„ÎN ÎMPĂRĂȚIA TOAMNEI”
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Competențe Nr. Săptă Obser


Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice ore mâna vații
Comunicare în limba  Acte de vorbire. Comunicare orală – discuţii 15 V-VII
libere despre anotimpul toamna (lunile anotim-
română
În împărăția toamnei 1.1 pului, succesiunea lor, caracteristicile anotim-
3.1. Roadele toamnei 1.2 pului: fenomene ale naturii, modificări în lumea
Text suport lectură: 1.3 vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui
„Mărul” – după Vladimir Suteev 1.4
anotimp).
1.5
 Literele mici şi mari de tipar (a, A, m, M, ma,
3.2. În grădină și pe câmp 2.1
Text suport lectură: 4.1 MA, r, R, e, E). Citirea literelor, silabelor,
„Supa de zarzavat” – Otilia 4.2 cuvintelor.
Cazimir  Despărţirea cuvintelor în silabe.
 Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
3.3. Calendarul naturii opus.
Text suport lectură:  Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
„Borta vântului” – Mihai  Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
 Formularea de întrebări şi răspunsuri.
Eminescu  Povestirea după imagini.
 Audierea unor fragmente din povești
 Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Matematică şi explorarea  Numere naturale: de la 0 la 5 - recunoaştere, for- 12 V-VII
1.1
mare, citire, scriere (cu cifre), comparare,
mediului 1.2
În împărăția toamnei 1.3 ordonare;
3.1. Roadele toamnei 3.1  Semnele toamnei. Activități specifice toamnei
3.2. În grădină și pe câmp 5.1  Hrana – sursă de energie
3.3. Calendarul naturii  Calendarul naturii
Dezvoltare personală  Trăire și manifestare emoțională. Emoții de bază: 6 V-VII
În împărăția toamnei Bucuria, Tristețea, Frica.
3.1. Roadele toamnei 2.1
Text suport: „Gospodinaˮ - Otilia
Cazimir
3.2. În grădină și pe câmp
Text suport: „Gândăcelulˮ - Elena
Farago
3.3. Calendarul naturii
Text suport: „Mărinimieˮ - Emil
Gârleanu

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „ÎN ÎMPĂRĂȚIA TOAMNEI”


SUBTEMA: „ROADELE TOAMNEI”
SĂPTĂMÂNA: 5
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

7
Întâlnirea de dimineaţă: „Toamnă harnică și darnică”
Comunicare în „Denumim fructe și legume de toamnă! a, A” (sesizarea poziției
limba română sunetului a în pronunțarea cuvintelor sugerate de imagini– inițială sau la
sfârșitul cuvântului)
„Semnele toamnei. Numărul și cifra 1” (recunoașterea cifrei 1;
Matematică şi
compararea grupurilor de obiecte prin punerea în corespondență;
LUNI explorarea mediului
exerciții grafice)
„Emoţii de bază: Bucuria” (vizionarea unor secvenţe pentru
Dezvoltare personală identificarea şi denumirea emoţiilor de bază ale personajelor; cântec
„Dacă vesel se trăieşte...”)
Cerinţele specifice şi regulile participării la activităţile de educaţie
Educaţie fizică
psiho-motrică, în interior şi în aer liber. Joc – „Ursul la mure”
Întâlnirea de dimineaţă: „Toamnă harnică și darnică”
Comunicare în
„A sosit toamna! a, A” (identificarea numărului de silabe a unui cuvânt;
limba română
recunoașterea literelor a, A)
„Fructele toamnei” (numărul și cifra 1; compararea grupurilor de
MARŢI Matematică şi
obiecte prin punerea în corespondență; continuarea unor modele
explorarea mediului
repetitive reprezentate prin desene)
Muzică şi mişcare „Bate vântul frunzele” (joc cu cânt) de D. Cuclin
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Coșul toamnei”
Comunicare în
„Căutăm cuvinte care conțin sunetul m!” (sesizarea poziției sunetului m
limba română
în pronunțarea cuvintelor sugerate de imagini)
„Legumele toamnei. Numărul și cifra 2” (recunoașterea cifrei 2;
Matematică şi
MIERCURI formarea de mulțimi; reprezentarea numărului 2 cu ajutorul unor semne
explorarea mediului
– cerculețe, linii; exerciții grafice)
„Emoţii de bază: Bucuria” („Coşul bucuriei” jocuri pentru aprecierea
Dezvoltare personală
bucuriei în diferite situaţii)
Educaţie fizică Parcurs aplicativ
Întâlnirea de dimineaţă: „Culorile toamnei ”
Comunicare în
„A sosit toamna! m, M” (colorarea unor imagini în a căror denumire se
limba română
aude sunetul m; recunoașterea literelor m, M)
„Toamna cu roade bogate” (numărul și cifra 2; formarea de mulțimi;
Matematică şi
JOI descoperirea diferențelor între două imagini aparent identice;
explorarea mediului
continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene)
Muzică și mișcare „Bate vântul frunzele” (joc cu cânt)
Arte vizuale şi
„Coșul toamnei” (decupare, lipire)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Avem nevoie de vitamine!”
limba română „Mărul” după Vladimir Suteev (lectura învățătoarei)
Arte vizuale și
VINERI „Coșul toamnei” (linie modulată)
abilităţi practice

Religie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „ÎN ÎMPĂRĂȚIA TOAMNEI”
SUBTEMA: „ÎN GRĂDINĂ ȘI PE CÂMP”
SĂPTĂMÂNA: 6
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

8
Întâlnirea de dimineaţă: „Eu sunt puiul mamei!”
Comunicare în
„Fiecare pui are mama lui! ma, MA” (realizarea corespondenței între
limba română
mamă și puiul ei, între imagine și cuvânt)
„Hrana – sursă de energie. Numărul și cifra 3” (recunoașterea cifrei 3;
Matematică şi
LUNI formarea de mulțimi; reprezentarea numărului 3 cu ajutorul liniuțelor;
explorarea mediului
exerciții grafice)
„Emoţii de bază: Tristeţea” (jocuri de identificare a stării emoţionale în
Dezvoltare personală
diverse situaţii; „Gândăcelul” Elena Farago – memorizare.
Educaţie fizică Activități în aer liber. Educarea actului respirator
Întâlnirea de dimineaţă: „Recolta de toamnă”
Comunicare în
„Ce culegem toamna? r, R” (convorbire, sesizarea poziției sunetului r în
limba română
pronunțarea unor cuvinte sugerate de imagini)
„Activități specifice toamnei. Numărul și cifra 3” (scrierea cifrei 3;
MARŢI Matematică şi
formarea de mulțimi; continuarea unor modele repetitive reprezentate
explorarea mediului
prin desene și cifre)
Muzică şi mişcare „Acum e toamnă, da!” (predare cântec) de Grigore Teodosiu
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Hora fructelor și a legumelor”
Comunicare în
„Grădinarii pricepuți. r, R” (recunoașterea literelor r, R; desenarea
limba română
literelor r, R)
„Activități specifice toamnei. Numărul și cifra 4” (recunoașterea cifrei
Matematică şi
MIERCURI 4; formarea de mulțimi; reprezentarea numerelor învățate cu ajutorul
explorarea mediului
liniuțelor; exerciții grafice)
„Emoţii de bază: Tristeţea” (joc: „Să visăm!” – Ce ne bucură şi ce ne
Dezvoltare personală
întristează?)
Educaţie fizică Activități în aer liber. Educarea actului respirator. Joc – „Mută sacul!”
Întâlnirea de dimineaţă: „Activități de toamnă”
Comunicare în
„Cine muncește, hrană-agonisește! a, A, m, M, r, R” (recunoașterea
limba română
literelor a, A, m, M, r, R)
„Conserve pentru iarnă” (numărul și cifra 4; realizarea corespondenței
Matematică şi între mulțime și cifra corespunzătoare; descoperirea diferențelor între
JOI explorarea mediului două imagini aparent identice; continuarea unor modele repetitive
reprezentate prin desene)
Muzică și mișcare „A zis mama că mi-o da” (predare cântec)
Arte vizuale și
„Strugurele” (mototolire)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Sănătate de la toate”
limba română „Supa de zarzavat” de Otilia Cazimir (memorizare)
VINERI Arte vizuale şi
„Strugurele” (pensulaţie)
abilităţi practice
Religie

9
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „ÎN ÎMPĂRĂȚIA TOAMNEI”
SUBTEMA: „CALENDARUL NATURII”
SĂPTĂMÂNA: 7
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „Bătrânul an”
Comunicare în „Selectăm caracteristicile celor patru anotimpuri. e, E”. (sortarea
limba română imaginilor care reprezintă caracteristici ale anotimpurilor, după criteriul
sunetului final)
„Fenomene ale naturii. Numărul și cifra 5” (recunoașterea cifrei 5;
Matematică şi
LUNI formarea de mulțimi; reprezentarea numărului 5 cu ajutorul liniuțelor;
explorarea mediului
compunerea și descompunerea numărului 5; exerciții grafice)
„Emoţii de bază: Frica” (vizionarea unor secvenţe pentru identificarea
Dezvoltare personală
fricii unor personaje; „Cutia fricii” – joc)
Exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor. Joc – „Zboară
Educaţie fizică
cocorii”
Întâlnirea de dimineaţă: „Semnele toamnei”
Comunicare în
„Cuvântul câștigător. e, E” (punerea în corespondență a unui cuvânt
limba română
rostit cu imaginea potrivită – joc)
„Fenomene ale naturii. Numărul și cifra 5 (scrierea cifrei
MARŢI Matematică şi corespunzătoare numărului de elemente ale unor mulțimi; compararea
explorarea mediului numerelor 1-5; continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
desene)
Muzică şi mişcare Repetarea cântecelor învăţate
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Picături de ploaie”
Comunicare în
„Norișorul în dilemă. a, A, m, M, r, R, e, E” (recapitularea sunetelor și
limba română
literelor învățate. Propoziția)
„Toamnă târzie. Numărul și cifra 0” (recunoașterea cifrei 0;
MIERCURI Matematică şi
reprezentarea numărului 0 cu ajutorul unor semne – cerculețe, linii;
explorarea mediului
raportarea numărului la cantitate; exerciții grafice)
Dezvoltare personală „Emoţii de bază: Frica” („Calendarul emoţiilor” – joc)
Educaţie fizică Exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Picături de ploaie”
limba română „Sunt atent – răspund corect!” (evaluare)
„Toamnă târzie. Numărul și cifra 0” (scrierea cifrei corespunzătoare
Matematică şi numărului de elemente ale unor mulțimi; vecinii numerelor 1-5;
JOI explorarea mediului aspectul ordinal; colorarea unei planșe în care codul culorilor este dat de
cifre)
Muzică și mișcare „Vine toamna, vine” (joc de mişcare în sala de clasă) de E. Doga.
Arte vizuale şi
„Zi de toamnă” (linie modulată, tăiere, lipire)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Fenomene meteo”
limba română „Borta vântului” Mihai Eminescu (lectura învățătoarei)
VINERI Arte vizuale și
„Zi de toamnă” (pictură, pulverizare)
abilităţi practice
Religie

10
„LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR”
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
Competențe Nr. Săptă Obser
Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice ore mâna vații
Comunicare în limba  Acte de vorbire. Comunicare orală – oferirea 10 VIII-
unor informații despre viețuitoare. IX
română 1.1
 Literele mici şi mari de tipar (i, I, n, N, u, U).
Lumea necuvântătoarelor 1.2
4.1.Plante 1.3 Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
Text suport lectură: 1.4  Despărţirea cuvintelor în silabe.
„Legenda bradului” – literatură 1.5  Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
2.3
populară opus.
3.1
 Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
3.2
4.2.Animale  Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
4.1
Text suport lectură:  Formularea de întrebări şi răspunsuri.
4.2
„Muzicanții din Bremen” – Frații  Povestirea după imagini.
 Audierea unor fragmente din povești.
Grimm
 Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Matematică şi explorarea  Numere naturale: de la 0 la 7 - recunoaştere, 8 VIII-
1.1
formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, IX
mediului 1.2
Lumea necuvântătoarelor 1.3 ordonare;
4.1.Plante 3.1  Plante (părți componente; hrana ca sursă de
4.2.Animale 5.1
energie: importanța hranei pentru creștere și
dezvoltare; rolul plantelor în viața omului)
 Animale sălbatice și domestice (părți
componente; hrana ca sursă de energie:
importanța hranei pentru creștere și dezvoltare;
rolul animalelor în viața omului).
Dezvoltare personală  Trăire și manifestare emoțională. Emoții de bază: 4 VIII-
Lumea necuvântătoarelor Furia, Bucuria, Tristețea, Frica IX
4.1.Plante 2.1
Text suport: fragment
„Albă ca Zăpadaˮ - Frații Grimm
4.2.Animale

11
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR”
SUBTEMA: „PLANTE”
SĂPTĂMÂNA: 8
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „Plantele – prietenele noastre”
Comunicare în
„Citim imagini despre plante. i, I” (stabilirea locului sunetului i în
limba română
diferite cuvinte; desenarea literelor i, I)
„Plante – părți componente. Numărul și cifra 6” (recunoașterea cifrei 6;
Matematică şi
formarea de mulțimi; reprezentarea numărului 6 cu ajutorul liniuțelor;
LUNI explorarea mediului
scrierea cifrei 6)
„Furia” – vizionarea unor secvenţe pentru identificarea furiei unor
Dezvoltare personală
personaje: „Albă ca Zăpadaˮ - Frații Grimm
Complexe de exerciții pentru dezvoltarea forței dinamice a membrelor
Educaţie fizică
inferioare, a spatelui și a abdomenului. Joc – „Săculeţii cu castane”
Întâlnirea de dimineaţă: „Plantele – prietenele noastre”
Comunicare în „Diversitatea plantelor. i, I” (analiza cuvintelor – silabe, sunete;
limba română reprezentare grafică; recunoașterea literelor i, I; formarea unor cuvinte
cu silabe date)
MARŢI „Tipuri de plante. Numărul și cifra 6” (recunoașterea cifrei 6;
Matematică şi
completarea de mulțimi, astfel încât să aibă 6 elemente; compunerea și
explorarea mediului
descompunerea numărului 6; scrierea cifrei 6)
Muzică şi mişcare „Mărul” (predare cântec)

Întâlnirea de dimineaţă: „Un nufăr ne povestește...”


Comunicare în „Plantele în viața noastră” (identificarea poziției sunetului n în cadrul
limba română unor cuvinte; punerea în corespondență a unui cuvânt scris cu imaginea
potrivită; recunoașterea literelor n, N)
„Ce consumăm de la plante. Numerele naturale 0-6” (raportarea
MIERCURI Matematică şi
cantității la număr; compararea și compunerea numerelor; numărarea de
explorarea mediului
la 0 la 6 crescător și descrescător) – recapitulare
Dezvoltare personală „Furia” – jocuri de identificare a stării emoţionale în diverse situaţii
Complexe de exerciții pentru dezvoltarea forței dinamice a membrelor
Educaţie fizică
inferioare, a spatelui și a abdomenului. Parcurs aplicativ
Întâlnirea de dimineaţă: „Un nufăr ne povestește...”
Comunicare în
„Noruleț învață să scrie” (recunoașterea literelor n, N; formarea unor
limba română
cuvinte cu silabe date; desenarea literelor n, N)
„Plante – părți componente. Numerele naturale 0-6” (raportarea
Matematică şi cantității la număr; vecinii numerelor; aspectul ordinal; compararea și
JOI explorarea mediului compunerea numerelor; numărarea de la 0 la 6 crescător și descrescător)
– recapitulare
Muzică și mișcare „Mărul” (verificare cântec)
Arte vizuale şi
„Flori de toamnă” (pictură, amprentare cu frunze)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Copacul veșnic verde”
limba română „Legenda bradului” (povestirea după imagini)
VINERI Arte vizuale și
„Flori de toamnă” (tăierea şi liprea firelor de PNA)
abilităţi practice
Religie

12
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR”
SUBTEMA: „ANIMALE”
SĂPTĂMÂNA: 9
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „Lumea animalelor”
Comunicare în „Citim imagini cu animale. u, U” (recunoașterea literelor u, U;
limba română identificarea poziției sunetului u în cadrul unor cuvinte; formarea unor
cuvinte cu silabe date; desenarea literelor u, U)
„Animale – Părţi componente. Numărul şi cifra 7” (recunoașterea cifrei
LUNI Matematică şi
7; reprezentarea numărului 7 cu ajutorul unor semne – cerculețe, linii;
explorarea mediului
formarea de mulţimi; scrierea cifrei 7)
Dezvoltare personală „Emoţii” (recapitulare)
Complexe de exerciții pentru dezvoltarea forței dinamice a membrelor
Educaţie fizică
inferioare, a spatelui și a abdomenului
Întâlnirea de dimineaţă: „Lumea animalelor”
Comunicare în
„Animalul preferat. u, U” (punerea în corespondență a literelor mari cu
limba română
cele mici; identificarea poziției sunetului u în cadrul unor cuvinte)
MARŢI Matematică şi „Animale – Părţi componente. Numărul şi cifra 7” (formarea de
explorarea mediului mulţimi; compararea numerelor; descompunerea numărului 7)
Muzică şi mişcare „Graiul animalelor” (audiţie)

Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Animale domestice sau animale sălbatice?”.


limba română „Sunetele şi literele i, I, n, N, u, U” (recapitulare)
„Animale – Condiţii de viaţă. Numerele naturale 0-7” (raportarea
Matematică şi
MIERCURI cantității la număr; aspectul ordinal al numerelor; formarea de mulţimi)
explorarea mediului
– recapitulare
Dezvoltare personală „Emoţii” (evaluare)
Educaţie fizică Exerciții de corectare a unor atitudini deficiente
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Animale domestice sau animale sălbatice?”
limba română „Sunetele şi literele i, I, n, N, u, U” (evaluare)
„Animale – Medii de viaţă. Numerele naturale 0-7” (raportarea cantității
Matematică şi
la număr; compunerea numerelor; ordonarea crescătoare a numerelor) –
JOI explorarea mediului
evaluare
Muzică și mișcare „Prietenii cântăreţi” de A. Motora-Ionescu
Arte vizuale şi
„Broasca ţestoasă” (modelare liberă)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Să ocrotim animalele!”
limba română „Muzicanţii din Bremen” de Fraţii Grimm (lectura învăţătoarei)
VINERI Arte vizuale și
„Broasca ţestoasă” (pictură)
abilităţi practice
Religie

13
„SUNT ROMÂN!”
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Competențe Nr. Săptă Obser


Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice ore mâna vații
Comunicare în limba  Acte de vorbire. Comunicare orală – oferirea 10 X-XI
unor informații despre identitatea proprie sau
română 1.1
Sunt român! 1.2 despre identitatea membrilor familiei; oferirea
5.1.Casa mea 1.3
unor informații despre obiectivele sociale și
Text suport lectură: 1.4
„Balada unui greier mic” – 1.5 culturale din localitate
2.3  Literele mici şi mari de tipar (c, C, o, O, â, Â).
George Topîrceanu
3.1
Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
3.2
5.2.Țara mea  Despărţirea cuvintelor în silabe.
4.1
Text suport lectură:  Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
4.2
„Limba românească” – George
opus.
Sion  Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
 Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
 Formularea de întrebări şi răspunsuri.
 Povestirea după imagini.
 Audierea unor fragmente din povești
 Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Matematică şi explorarea 1.1  Numere naturale: de la 0 la 9 - recunoaştere, 8 X-XI
1.2
formare, citire, scriere (cu cifre), comparare,
mediului 1.3
Sunt român! 3.1 ordonare;
5.1.Casa mea 3.2  Forme și transfer de energie. Electricitate: aparate
5.2.Țara mea 5.1
care utilizează electricitatea și reguli de siguranță
în mânuirea aparatelor electrice;
 Energia soarelui, a apei și a vântului.
Dezvoltare personală  Reguli de comunicare în activitatea școlară 4 X-XI
Sunt român!  Rutine și sarcini de lucru
5.1.Casa mea 2.2
5.2.Țara mea 2.3
Text suport: „Obiceiuri buneˮ -
Czeslaw Janczarski

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „SUNT ROMÂN!”


SUBTEMA: „CASA MEA”
SĂPTĂMÂNA: 10
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
LUNI Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Casa – primul nostru leagăn...”
limba română „Citim imagini despre case, tipuri de camere și utilitatea fiecăreia –
bucătărie, dormitor etc. c, C” (recunoașterea literelor c, C; formarea
unor cuvinte cu silabe date; citirea unor propoziții simple)

14
„Forme şi transfer de energie. Numărul şi cifra 8” (recunoașterea cifrei
Matematică şi 8; formarea de mulțimi; realizarea corespondenţei între elementele a
explorarea mediului două mulţimi; continuarea unor modele repetitive constituite din cifre;
reprezentarea numărului 8 cu ajutorul liniuțelor; scrierea cifrei 8)
„Reguli de comunicare în activitatea şcolară” (activităţi la şcoală -
Dezvoltare personală
exerciţii de identificare a regulilor de comunicare pe baza imaginilor)
Educaţie fizică Dezvoltarea rezistenței la efort
Întâlnirea de dimineaţă: „Casa mea – cea mai frumoasă!”
Comunicare în „Conversații scurte în grup, pe baza unor imagini”; (recunoașterea
limba română literelor c, C; identificarea poziției sunetului c în cadrul unor cuvinte;
identificarea numărului de silabe din cuvinte; desenarea literelor c, C)
MARŢI Matematică şi „Forme şi transfer de energie. Numărul şi cifra 8” (recunoașterea cifrei
explorarea mediului 8; compunerea şi descompunerea numerelor; compararea numerelor)
Muzică şi mişcare „Am o casă mititică” (predare cântec)
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Suntem oameni primitori!”
Comunicare în „Bine-ai venit în casa mea! o, O”. (recunoașterea literelor o, O;
limba română identificarea poziției sunetului o în cadrul unor cuvinte; formarea unor
cuvinte cu silabe date; desenarea literelor o, O)
„Forme şi transfer de energie. Numărul şi cifra 8” (recunoașterea cifre-
Matematică şi lor învăţate; compararea numerelor; descompunerea numerelor; numă-
MIERCURI explorarea mediului rarea descrescătoare; colorarea unei planșe în care codul culorilor este
dat de cifre)
„Reguli de comunicare în activitatea şcolară” (jocuri de rol: grupuri şi
Dezvoltare personală
activităţi preferate – politeţe, ajutor reciproc etc.)
Viteza de reacție și de execuție a mișcărilor singulare la semnale
Educaţie fizică
acustice, vizuale și tactile. Joc – „Hai să construim”
Întâlnirea de dimineaţă: „Suntem oameni primitori!”
Comunicare în „Fiecare-n casa lui (stup, cuib, coteț, scorbură etc.). o, O” (recu-
limba română noașterea literelor o, O identificarea poziției sunetului o în cadrul unor
cuvinte; formarea unor cuvinte cu silabe date; desenarea literelor o, O)
„Forme şi transfer de energie. Numărul şi cifra 8” (numărarea şi
JOI Matematică şi
raportarea numărului la cantitate; vecinii numerelor; aspectul ordinal al
explorarea mediului
numerelor; completarea şirului crescător şi descrescător de la 0 la 8)
Muzică și mișcare „Am o casă mititică” (verificare cântec)
Arte vizuale şi
„Covorașul de la bunica” (pictură)
abilităţi practice
Întâlnirea de dimineaţă: „Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce
Comunicare în
dor.”
limba română
„Balada unui greier mic” George Topîrceanu (memorizare)
VINERI
Arte vizuale și
„Covorașul de la bunica” (tăierea şi lipirea firelor de PNA)
abilităţi practice
Religie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „SUNT ROMÂN!”
SUBTEMA: „ȚARA MEA”
SĂPTĂMÂNA: 11
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
LUNI Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt român, român îmi zice!”
limba română „Costumul național. â, ” (decorăm costumul național cu literele
învățate; analiza cuvintelor: sunete, litere; recunoașterea literelor â, Â;
realizarea corespondenței între imagini și cuvinte)

15
„Energia soarelui, a apei şi a vântului. Numărul şi cifra 9”
(recunoașterea cifrei 9; formarea de mulțimi; realizarea corespondenţei
Matematică şi
între elementele a două mulţimi; continuarea unor modele repetitive
explorarea mediului
constituite din desene, cifre; reprezentarea numărului 9 cu ajutorul
liniuțelor; scrierea cifrei 9)
Dezvoltare personală „Obiceiuri bune” (formule de adresare)
Educaţie fizică Joc – „Ştafeta pictorilor”
Întâlnirea de dimineaţă: „Ţara mea în sărbătoare”
Comunicare în „Drapelul tricolor. â, ” (colorarea drapelului tricolor conform culorilor
limba română indicate de fiecare literă de pe steag; găsirea formei de singular pentru
anumite cuvinte; alegerea cuvintelor scrise corect)
MARŢI „Energia soarelui, a apei şi vântului. Numărul şi cifra 9” (recunoașterea
Matematică şi
cifrei 9; compunerea şi descompunerea numărului 9; compararea nume-
explorarea mediului
relor; colorarea unei planșe în care codul culorilor este dat de cifre)
Muzică şi mişcare „Alunelu”; „Imnul României” (audiţie)
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „România-i țara mea”
Comunicare în „Frumusețile țării. c, C, o, O, â, ” (recapitulare: identificarea sunetului
limba română inițial al cuvintelor; punerea în corespondență a unui cuvânt scris cu
imaginea adecvată; indicarea numărului de silabe ale unor cuvinte)
„Energia soarelui, a apei şi a vântului. Numărul şi cifra 9” (compunerea
Matematică şi
MIERCURI numărului 9; aspectul ordinal al numerelor; vecinii numerelor de la 0 la
explorarea mediului
9; şirul crescător şi descrescător al numerelor)
„Cuvintele fermecate” (exersarea regulilor de comunicare în activitatea
Dezvoltare personală
şcolară – joc de rol)
Viteza de reacție și de execuție a mișcărilor singulare la semnale
Educaţie fizică
acustice, vizuale și tactile
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „România-i țara mea”
limba română „Și noi suntem români!” (evaluare)
Matematică şi „Energia soarelui, a apei şi a vântului. Numărul şi cifra 9” (formarea de
JOI explorarea mediului mulţimi; completarea şirului crescător şi descrescător al numerelor)
Muzică și mișcare „Alunelu”: cântec cu mişcare
Arte vizuale şi
„Steagul României” (dactilopictură)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Limba noastră-i o comoară...”
limba română „Limba românească” George Sion (memorizare)
VINERI Arte vizuale și
„Steagul României” (decupare după contur, lipire)
abilităţi practice
Religie

16
„OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ”
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
Competențe Nr. Săptă Obse
Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice ore mâna rvații
Comunicare în limba  Acte de vorbire. Comunicare orală – discuții 10 XII-
1.1
libere despre anotimpul iarna (lunile XIII
română 1.2
Obiceiuri și tradiții de iarnă 1.3 anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile
6.1.Colinde în jurul bradului 1.4
anotimpului: fenomene ale naturii, modificări în
Text suport lectură: 1.5
„Fetița cu chibriturile” – Hans 2.3 lumea vie și activități ale oamenilor specifice
3.1
Christian Andersen fiecărui anotimp)
3.2
 Literele mici şi mari de tipar (l, L, ă, Ă). Citirea
4.1
6.2.În așteptarea lui Moș
4.2 literelor, silabelor, cuvintelor
Crăciun  Despărţirea cuvintelor în silabe
Text suport lectură:  Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
„Colinde” – literatura populară
opus
 Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
 Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
 Formularea de întrebări şi răspunsuri
 Povestirea după imagini
 Audierea unor fragmente din povești.
 Dramatizarea
 Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă
Matematică şi explorarea 1.1  Numere naturale: de la 0 la 10 - recunoaştere, 8 XII-
1.2
formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, XIII
mediului 1.3
Obiceiuri și tradiții de iarnă 3.1 ordonare
3.2  Fenomene ale naturii. Condiții de viață în
6.1.Colinde în jurul bradului
5.1
6.2.În așteptarea lui Moș anotimpul iarna. Semnele iernii
Crăciun
Dezvoltare personală  Comunicarea cu colegii și cadrele didactice 4 XII-
Obiceiuri și tradiții de iarnă  Emoții de bază denumite prin cuvinte (bucurie,
XIII
2.1
6.1.Colinde în jurul bradului tristețe, frică, furie), în activități/ contexte
2.2
6.2.În așteptarea lui Moș familiare
Crăciun
Text suport: „Cuore – Un bulgăre
de zăpadăˮ - Edmondo de Amicis

17
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ”
SUBTEMA: „COLINDE ÎN JURUL BRADULUI”
SĂPTĂMÂNA: 12
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „Moș Nicolae a trecut și pe la mine!”
Comunicare în „După faptă, și răsplată! l, L” (povestirea unor experiențe trecute; recu-
limba română noașterea literelor l, L; identificarea poziției sunetului l în cadrul unor
cuvinte; formarea unor cuvinte cu silabe date; desenarea literelor l, L)
„Fenomene ale naturii. Numărul 10” (reprezentarea numărului 10 cu
Matematică şi
LUNI ajutorul unor semne – cerculețe, linii; formarea de mulţimi;
explorarea mediului
descompunerea numărului 10; scrierea numărului 10)
„Cea dintâi ninsoare” Edmondo de Amicis – lectura învăţătoarei (dis-
Dezvoltare personală cuţii referitoare la modalităţile de comunicare cu colegii şi cu doamna
învăţătoare)
Educaţie fizică Viteza de deplasare pe distanţe scurte
Întâlnirea de dimineaţă: „Jocuri de iarnă”
Comunicare în „Iarna a sosit în zori. l, L” (corespondența cuvântului scris cu imaginea
limba română potrivită; completarea unor cuvinte cu literele corespunzătoare formării
unui cuvânt; ordonarea de cuvinte pentru a obține o propoziție)
„Fenomene ale naturii. Numărul 10” (numărarea şi scrierea cifrei/
MARŢI Matematică şi cifrelor corespunzătoare fiecărei mulţimi; compararea numerelor; rapor-
explorarea mediului tarea cantităţii la număr şi a numărului la cantitate; descoperirea
„intrusuluiˮ în cadrul unui model repetitiv)
Muzică şi mişcare Colinde (audiţie); „O, brad frumos” (predare cântec)
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Tradiții de Crăciun”
Comunicare în „Cadourile de sub brad. ă, Ă” (recunoașterea literelor ă, Ă; identi-
limba română ficarea poziției sunetului ă în cadrul unor cuvinte; formarea unor
cuvinte cu silabe date; desenarea literelor ă, Ă)
MIERCURI Matematică şi „Fenomene ale naturii. Numărul 10” (descompunerea numărului 10;
explorarea mediului raportarea cantităţii la număr şi a numărului la cantitate)
Dezvoltare personală „Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice” – jocuri de rol
Educaţie fizică Viteza de deplasare pe distanţe scurte. Joc – „Atinge bradul!”
Întâlnirea de dimineaţă: „Colinde, colinde...”
Comunicare în „E vremea colindelor. ă, Ă” (recunoașterea literelor ă, Ă; formarea unor
limba română cuvinte prin eliminarea primei silabe; ordonarea unor cuvinte pentru a
obține o propoziție)
„Fenomene ale naturii. Numărul 10” (formarea de mulţimi; aspectul
JOI Matematică şi
ordinal al numerelor; vecinii numerelor; completarea şirului numeric
explorarea mediului
crescător)
Muzică și mișcare Colinde (audiţie); „O, brad frumos” (verificare cântec)
Arte vizuale şi
„Peisaj de iarnă ” (tamponare cu cerneală, decolorare cu pic)
abilităţi practice
Întâlnirea de dimineaţă: „De Crăciun, să fim mai buni!”
Comunicare în
„Fetița cu chibriturile” Hans Christian Andersen (lectura învățătoarei,
limba română
repovestirea, recunoașterea personajului)
VINERI
Arte vizuale și „Peisaj de iarnă ” (adăugarea de elemente suplimentare, în funcţie de
abilităţi practice opţiunile elevilor)
Religie

18
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ”
SUBTEMA: „ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN”
SĂPTĂMÂNA: 13
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „În așteptarea Moșului...”
Comunicare în
„Scrisoare către Moș Crăciun. l, L, ă, Ă”; (asocierea literelor mici cu cele
limba română
mari; realizarea corespondenței între imagine și sunetul inițial)
„Semnele iernii. Numerele naturale 0-10” (numărarea şi scrierea
LUNI Matematică şi
cifrei/cifrelor corespunzătoare fiecărei mulţimi; vecinii numerelor;
explorarea mediului
raportarea cantităţii la număr) – recapitulare
Dezvoltare personală „Comunicarea nonverbală” – jocuri de rol
Educaţie fizică Viteza de deplasare pe distanţe scurte. Joc – „Primul la cabană”
Întâlnirea de dimineaţă: „În așteptarea Moșului...”
Comunicare în
„Sacul lui Moș Crăciun. l, L, ă, Ă”; (recunoașterea literelor mici și mari;
limba română
realizarea corespondenței între imagine și cuvânt)
„Semnele iernii. Numerele naturale 0-10” (formarea de mulţimi;
MARŢI Matematică şi raportarea cantităţii la număr; aspectul ordinal al numerelor; numărarea
explorarea mediului în ordine crescătoare şi descrescătoare până la 10; descoperirea
diferențelor între două imagini aparent identice) – recapitulare
Muzică şi mişcare „Astăzi s-a născut Hristos” (predare cântec)
Limba engleză
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Iată, vin colindători!”
limba română „Datini de Crăciun – recapitulare” (despărțirea în silabe, omonime)
„Semnele iernii. Numerele naturale 0-10” (stabilirea corespondenţei
Matematică şi
între elementele a două mulţimi; descompunerea numerelor; colorarea
MIERCURI explorarea mediului
unei planșe în care codul culorilor este dat de cifre) – recapitulare
„Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice” – jocuri de cunoaştere şi
Dezvoltare personală
intercunoaştere
Educaţie fizică Jocuri de iarnă
Întâlnirea de dimineaţă: „Sosirea lui Moș Crăciun”
Comunicare în
„Moșul are tolba plină! – recapitulare” (formularea de propoziții și indicarea
limba română
numărului de cuvinte, asocierea cuvântului cu imaginea)
Matematică şi
JOI „Semnele iernii. Numerele naturale 0-10” – evaluare
explorarea mediului
Muzică și mișcare Reproducerea cântecelor însuşite anterior
Arte vizuale şi
„Globuleţe multicolore” (pensulaţie)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Colinde”
limba română „Colinde” – literatura populară (Nașterea Domnului)
VINERI Arte vizuale și „Globuleţe multicolore” (decupare după contur, îndoire, lipire,
abilităţi practice perforare)
Religie

19
„LA GURA SOBEI”
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
Competențe Nr. Săptă Obse
Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice ore mâna rvații
Comunicare în limba  Comunicarea orală – alcătuire de propoziții/ 20 XIV-
1.1
enunțuri despre personajele din povești XVII
română 1.2
 Literele mici şi mari de tipar. Citirea literelor,
La gura sobei 1.3
7.1.Fricosul 1.4 silabelor, cuvintelor.
Text suport lectură: 1.5  Despărţirea cuvintelor în silabe.
„Căsuța din oală” – basm popular 2.3  Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens
7.2.Crăiasa Zăpezii 3.1
opus.
Text suport lectură: 3.2
 Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate.
„Cuore. Un bulgăre de zăpadă” – 4.1
 Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
4.2
Edmondo de Amicis  Formularea de întrebări şi răspunsuri.
7.3.Omul de zăpadă  Povestirea după imagini.
Text suport lectură:  Audierea unor fragmente din povești
„Omul de zăpadă” – Virgil  Dramatizarea
 Desenarea literelor mari de tipar. Simboluri
Carianopol
7.4.Ce am învățat? neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă.
Text suport lectură:
„Motanul încălțat” – Charles
Perrault
Matematică şi explorarea 1.2  Adunarea și scăderea în concentrul 0-10, cu 1-5 16 XIV-
1.3
unități, prin numărare. Probleme XVII
mediului 1.4
 Forțe și mișcare: efecte observabile ale forțelor
La gura sobei 1.5
7.1.Fricosul 1.6 (împingere, tragere), mișcarea corpurilor și
7.2.Crăiasa Zăpezii 3.1
schimbarea formei corpurilor (deformare, rupere,
7.3.Omul de zăpadă 3.2
7.4.Ce am învățat? 4.1 întindere)
4.2  Animale – simțuri
5.2  Procese ale Pământului: observarea prezenței apei
în natură sub diverse forme (precipitații, râuri,
lacuri, mare etc.)
Dezvoltare personală  Ființe și obiecte preferate. Reguli de 8 XIV-
La gura sobei comportament XVII
7.1.Fricosul 2.3
7.2.Crăiasa Zăpezii
Text suport: „Ștefan și vrăbiuțaˮ
7.3.Omul de zăpadă
7.4.Ce am învățat?

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „LA GURA SOBEI”


SUBTEMA: „FRICOSUL”
SĂPTĂMÂNA: 14
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
LUNI Întâlnirea de dimineaţă: „Iarna în pădure”
Comunicare în
„Căsuța din oală” – basm popular (lectura învățătoarei; recunoașterea
limba română
personajelor; despărțirea în silabe; recunoașterea literelor învățate)
„Animale. Simţuri. Adunarea cu 1 în concentrul 0-10” (Adăugarea unui
Matematică şi
element la o mulţime de obiecte; verificarea prin numărare; rezolvarea
explorarea mediului
de probleme cu sprijin în imagini date)
Dezvoltare personală „Sunt copil civilizat!” (comportamente potrivite/nepotrivite în diferite
situaţii)
20
Educaţie fizică Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi cunoscute
Întâlnirea de dimineaţă: „Ne jucăm și învățăm”
Comunicare în
„Reconstruim cuvinte și propoziții!” (recunoașterea literelor învățate,
limba română
comunicarea formei corecte de plural a unor substantive)
„Animale. Simţuri. Adunarea şi scăderea cu 1 în concentrul 0-10”
MARŢI Matematică şi (Adăugarea unui element la o mulţime de obiecte şi extragerea unui
explorarea mediului element din o mulţime de obiecte; verificarea prin numărare; colorarea
unei planșe în care codul culorilor este dat de operaţii de scădere cu 1)
Muzică şi mişcare „Iepuraşul” (predare cântec) de D.D. Stancu
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Hrana preferată a animalelor”
Comunicare în
„Învățăm cuvinte noi!” (articolul hotărât, nume de băieți și fete);
limba română

„Animale. Simţuri. Adunarea şi scăderea cu 1 în concentrul 0-10”


Matematică şi
MIERCURI (Adăugarea unui element la o mulţime de obiecte şi extragerea unui
explorarea mediului
element din o mulţime de obiecte; verificarea prin numărare)
Dezvoltare personală „Joc şi... Bune maniere” (lectura după imagini)
Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi cunoscute. Joc – „La
Educaţie fizică
vânătoare”
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt curajos!”
limba română „Întâlnirea iepurașului cu vulpea” (joc de rol)
„Animale. Simţuri. Adunarea şi scăderea cu 1 în concentrul 0-10”
Matematică şi (numărarea şi raportarea numărului la cantitate; descoperirea
JOI explorarea mediului „intrusuluiˮ dintr-o mulţime dată; continuarea unor modele repetitive
reprezentate prin desene)
Muzică și mișcare „Iepurașul” (verificare cântec)
Arte vizuale şi
„Fricosul” (decupare, lipire, mototolire)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Suntem buni prieteni!”
limba română „Căsuța din oală” – basm popular (dramatizare)
VINERI Arte vizuale și
„Fricosul” (pictură)
abilităţi practice
Religie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „LA GURA SOBEI”
SUBTEMA: „CRĂIASA ZĂPEZII”
SĂPTĂMÂNA: 15
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Crăiasa Zăpezii”
Comunicare în
„Regina fulgilor de nea – convorbire” (formularea de întrebări și
limba română
răspunsuri; despărțirea în silabe; alegerea cuvântului scris corect)
LUNI Matematică şi „Forţe şi mişcare. Adunarea cu 2 în concentrul 0-10” (Adăugarea a două
explorarea mediului elemente la o mulţime de obiecte; verificarea prin numărare)
Dezvoltare personală „Ştefan şi vrăbiuţa” – fapte bune/ fapte rele
Educaţie fizică Mobilitate şi stabilitate articulară. Joc – „Pătratul vesel”
MARŢI Întâlnirea de dimineaţă: „În grădina vrăjitoarei”
Comunicare în
„În drum spre castelul de gheață” (conversații scurte în grup pe baza
limba română
unui text audiat; recunoașterea literelor învățate, despărțirea în silabe)
Matematică şi „Forţe şi mişcare. Scăderea cu 2 în concentrul 0-10” (Extragerea a două
explorarea mediului elemente dintr-o mulţime de obiecte; verificarea prin numărare;
numărarea cu pas dat – din 2 în 2 – cu suport intuitiv)
21
Muzică şi mişcare „Iarna veselă” de G. Teodosiu (predare cântec)

Întâlnirea de dimineaţă: „Prințesa binevoitoare și familia de tâlhari”


Comunicare în „În drum spre castelul de gheață” (conversații scurte în grup pe baza
limba română unei imagini; recunoașterea literelor învățate, despărțirea în silabe;
formarea unui cuvânt prin așezarea literelor într-o ordine logică)
„Forţe şi mişcare. Adunarea şi scăderea cu 2 în concentrul 0-10”
MIERCURI Matematică şi (Adăugarea a două elemente la o mulţime şi extragerea a două elemente
explorarea mediului dintr-o mulţime de obiecte; verificarea prin numărare; unirea operaţiei
cu rezultatul)
Dezvoltare personală „Căsuţa păsărelelor” – activitate practică
Educaţie fizică Mobilitate şi stabilitate articulară. Parcurs aplicativ
Întâlnirea de dimineaţă: „Lacrimile încălzesc inima înghețată”
Comunicare în „Regăsirea bunului prieten” (realizarea corespondenței între imagine și
limba română litera inițială; formularea de enunțuri pe baza imaginilor; realizarea unui
desen care să reflecte scena preferată din poveste)
„Forţe şi mişcare. Adunarea şi scăderea cu 2 în concentrul 0-10”
JOI Matematică şi (Adăugarea a două elemente la o mulţime şi extragerea a două elemente
explorarea mediului dintr-o mulţime de obiecte; verificarea prin numărare; suma de trei
termeni)
Muzică și mișcare „Iarna veselă” de G. Teodosiu (verificare cântec)
Arte vizuale şi
„Ghirlandă de iarnă” (tamponare, pulverizare)
abilităţi practice
Întâlnirea de dimineaţă: „Greșeala recunoscută este pe jumătate
Comunicare în
iertată”
limba română
„Cuore – Un bulgăre de zăpadă” (dramatizare)
VINERI
Arte vizuale și
„Ghirlandă de iarnă” (linie modulată, îndoire, decupare)
abilităţi practice
Religie

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „LA GURA SOBEI”


SUBTEMA: „OMUL DE ZĂPADĂ”
SĂPTĂMÂNA: 16
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „Anotimpul alb”
Comunicare în
„Cel mai bun prieten” (litera inițială a cuvintelor, identificarea
limba română
caracteristicilor celor patru anotimpuri)
LUNI Matematică şi „Prezenţa apei în natură. Adunarea cu 3 în concentrul 0-10” (Adăugarea
explorarea mediului a 3 elemente la o mulţime de obiecte)
Dezvoltare personală „Omul de zăpadă” – jocuri
Educaţie fizică Ştafetă. Joc – „Capcana”
Întâlnirea de dimineaţă: „Iarna de poveste”
Comunicare în „De vorbă cu Omul de zăpadă” (realizarea unui dialog după imaginea
limba română prezentată și reprezentarea grafică a propozițiilor);
„Formăm propoziţii cu cuvinte date: iarnă, ger, troiene”
MARŢI „Circuitul apei în natură. Scăderea cu 3 în concentrul 0-10” (Extragerea
Matematică şi
a 3 elemente dintr-o mulţime de obiecte; colorarea unei planșe în care
explorarea mediului
codul culorilor este dat de operaţii de adunare şi scădere)
Muzică şi mişcare „Omul de zăpadă” de I. Vintilă (predare cântec)
Limba engleză

22
Întâlnirea de dimineaţă: „Farmecul iernii”
Comunicare în
„Construim oameni de zăpadă!” (formarea de cuvinte; realizarea
limba română
corespondenței între propoziții și imaginile potrivite)
MIERCURI Matematică şi „Prezenţa apei în natură. Adunarea cu 4 în concentrul 0-10” (Adăugarea
explorarea mediului a 4 elemente la o mulţime de obiecte)
Dezvoltare personală „Omul de zăpadă” – jocuri de iarnă
Educaţie fizică Parcurs aplicativ
Întâlnirea de dimineaţă: „Tot ce e pe lume are-un rost anume!”
Comunicare în
„Dansul fulgilor de nea” (recunoaşterea poziției sunetelor în cuvinte;
limba română
despărțirea în silabe; formarea de cuvinte prin înlocuirea ultimei litere)
„Prezenţa apei în natură. Scăderea cu 4 în concentrul 0-10” (Extragerea
Matematică şi
JOI a 4 elemente dintr-o mulţime de obiecte; rezolvarea de probleme cu
explorarea mediului
sprijin în imagini date)
Muzică și mișcare „Omul de zăpadă” de I. Vintilă (verificare cântec)
Arte vizuale şi
„Omul meu de zăpadă” (haşurare)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Guguloaie de zăpadă”
limba română „Omul de zăpadă” Virgil Carianopol (memorizare)
VINERI Arte vizuale și
„Omul meu de zăpadă” (lipirea floricelelor de porumb, linia modulată)
abilităţi practice
Religie

23
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „LA GURA SOBEI”
SUBTEMA: „CE AM ÎNVĂȚAT?”
SĂPTĂMÂNA: 17
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întâlnirea de dimineaţă: „Din povești am învățat!”
Comunicare în (recunoașterea literelor; reprezentarea grafică a cuvintelor; identificarea
limba română imaginilor a căror denumire începe cu același sunet; despărțirea în silabe)
recapitulare
LUNI Matematică şi „Prezenţa apei în natură. Adunarea cu 5 în concentrul 0-10” (Adăugarea
explorarea mediului a 5 elemente la o mulţime de obiecte)
„Igiena clasei” – reguli de păstrare a curăţeniei în clasă şi transformarea
Dezvoltare personală
acesteia într-un spaţiu prietenos de învăţare
Educaţie fizică Parcurs aplicativ; ștafete simple
Întâlnirea de dimineaţă: „Din povești am învățat!”
Comunicare în (realizarea corespondenței între imagine și sunetul inițial, respectiv,
limba română sunetul final; realizarea între imagini și cuvintele scrise; povestirea după
imagini) recapitulare
MARŢI Matematică şi „Prezenţa apei în natură. Scăderea cu 5 în concentrul 0-10” (Extragerea
explorarea mediului a 5 elemente dintr-o mulţime de obiecte)
Muzică şi mişcare „Repetăm cântecele învățate”
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „Din povești am învățat!”
Comunicare în
(recunoașterea literei inițiale; specificarea formei de singular sau plural a
limba română
unui cuvânt) recapitulare
Matematică şi „Adunarea şi scăderea cu 1-5 în concentrul 0-10. Probleme” (rezolvarea
MIERCURI explorarea mediului de probleme cu sprijin în imagini date)
„Igiena camerei de locuit” – identificarea şi descrierea obiectelor
Dezvoltare personală
folosite la păstrarea curăţeniei
Educaţie fizică Parcurs aplicativ; ștafete simple
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Din povești am învățat!”
limba română Evaluare sumativă
Matematică şi „Adunarea şi scăderea cu 1-5 în concentrul 0-10. Probleme” (rezolvarea
JOI explorarea mediului de probleme cu sprijin în imagini date)
Muzică și mișcare „Repetăm jocurile muzicale învățate”
Arte vizuale şi
„Personaje din poveşti” (haşurare, pensulaţie)
abilităţi practice
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Ce s-ar întâmpla dacă...”
limba română „Motanul încălțat” Charles Perrault (lectura învățătoarei; joc)
VINERI Arte vizuale și
„Personaje din poveşti” (decupare, lipire)
abilităţi practice
Religie

„MIJLOACE DE TRANSPORT”
24
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Competențe Nr. Săptă Obse


Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice ore mâna rvații
Comunicare în limba 1.1  Comunicarea orală – discuții libere despre 5 XVIII
1.2
mijloacele de transport
română 1.3
 Literele mici și mari de tipar (t, T, v, V). Citirea
Mijloace de transport 1.4
Text suport lectură: 1.5 literelor, silabelor, cuvintelor
„Acceleratul” – de George 2.3  Despărțirea cuvintelor în silabe
3.1  Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus
Topîrceanu
3.2  Utilizarea cuvintelor noi în enunțuri adecvate
4.1  Formularea de propoziții cu suport intuitiv
 Formularea de întrebări și răspunsuri
 Povestirea după imagini
 Audierea unor fragmente din povești
 Desenarea literelor mari de tipar (t, T, v, V).
Simboluri neconvenționale folosite în exprimarea
scrisă
Matematică şi explorarea 1.1  Numere naturale de la 0 la 20 – recunoaștere, 4 XVIII
1.2
formare, citire, scriere (cu cifre), comparare,
mediului 1.3
Mijloace de transport 3.1 ordonare
4.2  Forțe și mișcare: efecte observabile ale forțelor
(împingere, tragere)
Dezvoltare personală 2.3  Obiectele preferate și caracteristicile acestora 2 XVIII

Mijloace de transport

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „MIJLOACE DE TRANSPORT”


SĂPTĂMÂNA: 18
ZIUA DISCIPLINA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
LUNI Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Haideți la plimbare!”.
limba română „Îmi place să călătoresc!” - asocierea imaginilor cu mijloace de
transport și mediile corespunzătoare (terestru, aerian, acvatic);
recunoașterea literelor mici și mari; exerciții de identificare a numărului
de silabe dintr-un cuvânt

25
„Îmi place să călătoresc!” (exerciții de numărare a elementelor unei
Matematică şi
mulțimi și reprezentarea grafică a acestuia sub forma Z U; exerciții de
explorarea mediului
scriere și citire a numerelor în concentrul 0-20)
„Obiecte preferate”
Dezvoltare personală - jocuri de identificarea obiectelor preferate și justificarea alegerii făcute
- desenarea unui obiect preferat, de care copilul se simte atașat
„Trenul trece prin tunel” – joc
Educaţie fizică
- repetarea diferitelor forme de mers și alergare
Întâlnirea de dimineaţă: „Pleacă trenul din gară!”
Comunicare în „Trenulețul fermecat” (exerciţii de sesizare a poziţiei sunetului t în
limba română pronunţarea diferitelor cuvinte sugerate de imagini; exerciții de formare
de cuvinte prin alăturarea a două silabe pottrivite)
„Trenulețul fermecat” (exerciții de identificare a vecinilor unui număr;
Matematică şi exerciții de identificare a cifrelor corespunzătoare fiecărui ordin (zeci și
MARŢI explorarea mediului unități); exerciții de numărare în concentrul 0-20, cu pas dat, crescător și
descrescător)
- exersarea asimilării integrale a cântecelor învățate
- reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând
Muzică şi mişcare
corect cuvintele în cânt
- exersarea mişcării spontane pe cântec
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă: „În aer sau pe apă?”
Comunicare în „Vaporul este în port!” (exerciţii de recunoaştere a literelor v şi V; exerciții
limba română de identificare a greșelilor de scriere; exerciții de identificare a
numărului de silabe dintr-un cuvânt)
Matematică şi „Vaporul este în port!” (exerciții de comparare a numerelor în
MIERCURI explorarea mediului concentrul 0-20; exerciții de identificare a forței de împingere și tragere)
„Ce prefer în clasa mea?”
Dezvoltare personală - desenarea unui obiect preferat, de care copilul se simte atașat
-sortarea imaginilor care sugerează comportamente pozitive și negative
„Păsărelele și automobilul” – joc
Educaţie fizică
- repetarea diferitelor forme de mers și alergare
Întâlnirea de dimineaţă: „Pornim spre aeroport!”
Comunicare în „Avion cu motor...” (exerciții de punere în corespondență a cuvintelor
limba română cu imaginile potrivite; exerciții de ordonare a cuvintelor pentru a forma
o propozitie)
„Avion cu motor...” (exerciții de identificare a cifrelor corespunzătoare
Matematică şi
fiecărui ordin (zeci și unități); exerciții de numărare în concentrul 0-20,
explorarea mediului
cu pas dat, crescător și descrescător)
JOI
„Trenuleţul” de D. Voiculescu
- exersarea mişcării spontane pe cântec
Muzică și mișcare
- jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de
idei al textului
„Trenulețul”
Arte vizuale şi
- realizarea unei compoziţii, individuale, folosind culori la alegere şi
abilităţi practice
tehnici improvizate - ștampilare cu morcov; ruperea, lipirea
Comunicare în Întâlnirea de dimineaţă: „Vuiet greu de fierărie”
limba română „Acceleratul” – George Topîrceanu (memorizare)
„Trenulețul”
VINERI Arte vizuale și
- realizarea unei compoziţii, individuale, folosind culori la alegere şi
abilităţi practice
tehnici improvizate - ștampilare cu morcov; ruperea, lipirea
Religie

26
27

S-ar putea să vă placă și