Sunteți pe pagina 1din 2

HOTĂRÂRE Nr.

525 Republicată din 27 iunie 1996


pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Publicată
în: Monitorul Oficial Nr. 856 din 27 noiembrie 2002

Se vor asigura locuri de parcare pentru locatari, vizitatori, proportinal


cu dimensiunile si capacitatea constructiei ce se va realiza.
recomandarea inserarii de spatii verzi încadrul locurilor de parcare si
recomandarea realizarii parcajelor din dale inierbate

. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii


Art. 9.1
. Accese carosabile
ƒ
Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dup
a caz, in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu
programul de constructii si instalatii, respectandu-se prevederile
tehnice de executie din normative si standarde.
ƒ
Constructia trebuie sa fie accesibila dintr-o circulatie auto, avand
caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de se
curitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Vor fi respectate
caile de interventie pentru masinile de pompieri
prevazute in Normativul P118 / 1998.
ƒ
Autorizarea executarii constructiei va fi permisa numai in cazul
asigurarii unui acces la locurile de parcare si a parcajelor
dimensionate si gabaritate conform legislatiei in vigoare.
ƒ
Cladirile propuse vor fi prevazute cu accese pentru colectarea
deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor.
Art. 9.2.
Accese pietonale
ƒ
Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe
proprietatea privata, pana la intrarea in cladire.
ƒIn cazul in care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea
se marcheaza cu vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care
trebuie sa includa si gabaritele acestora.

Spatii verzi si plantate


ƒ
Se va prevedea amenajarea spatiilor verzi in proportie de minim 25%
din suprafata terenului. Parcajele inierbate pot fi cuantificate in
procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5 %;
ƒ
Este obligatorie amenajarea şi plantarea zonei destinate spaţiului
verde

http://www.primariapitesti.ro/portal/arges/prim/portal.nsf/0D3612F37F94A798C22580EA0032CF20/$FI
LE/RLU_PITESTI_V1_REV6.pdf