Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraţie

Posturile de televiziune TV8 și Jurnal TV și portalul UNIMEDIA califică drept abuzivă încer-
carea Partidului Popular European din Moldova de a ne oferi lecţii de jurnalism. Amintim
reprezentanţilor formaţiunii politice că liderul acesteia este demnitar public, prim-vi-
ceprim-ministru, iar acest fapt justifică interesul mass-media pentru persoana dumnealui.

Criticile aduse politicianului nu sunt defăimătoare, fiind determinate de acţiunile domniei


sale în funcţiile publice deţinute în stat. Acordarea garanţiei de stat, în ședinţă secretă de
Guvern, garanţie transformată ulterior în datorie publică; decizia de concesionare a Aero-
portului Internaţional Chișinău, declarată inoportună atât de comisia specială de anchetă
creată de Guvern, cât și de una similară din Parlament; afirmaţia domnului Leancă precum
că ar fi avut agrementul FMI și al Băncii Mondiale pentru acordarea garanţiei de stat,
dezminţită de cele două instituţii internaţionale, nu reprezintă evenimente inventate de
jurnaliști, ci realităţi care pot fi probate.

Un politician trebuie să își asume răspunderea și criticile aduse de presă și societate pentru
acţiunile pe care le-a întreprins, mai ales când este vorba de înalta funcţie în stat de prim-
ministru.

Ţinând cont de faptul că domnul Iurie Leancă deţine în prezent funcţia de prim-viceprim-
ministru în Guvern, considerăm apelul public al formaţiunii drept o încercare de intimidare
a jurnaliștilor care își permit să scrie critic despre acţiunile Executivului.

Amintim în context că, potrivit Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului și a libertă-
ţilor fundamentale, libertatea de exprimare este libertatea de a primi sau de a comunica
informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice, iar potrivit Legii cu privire la liber-
tatea de exprimare, mass-media are sarcina de a informa publicul asupra problemelor de
interes public şi de a efectua, în conformitate cu responsabilităţile sale, investigaţii jurnalis-
tice. Intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică sunt sancţionate de Codul
penal (art. 180 prim).

Îndemnăm reprezentanţii Partidului Popular European din Moldova să respecte prevede-


rile Convenţiei Europene, semnată de Republica Moldova încă în 1995, și normele demo-
cratice și europene asumate oficial de partid și de Guvernul de la Chișinău.

Semnatari:
Director general TV8 – Veaceslav Pîslari
Director general Jurnal TV – Val Butnaru
Director UNIMEDIA – Cristian Jardan