Sunteți pe pagina 1din 15

REALIZAREA MĂSURILOR DE PROTEJARE

I. Asigurarea locului de lucru cu truse „Anti SIDA”, alte materiale (sol. de


2
alcool 70 ; H O – 3%; sol. sulfacil de natriu (albucid) – 30% sau protargol
2 2
1%; colargol 3%; K MnO
2
– (praf) în soluţie 0,005% (se prepară extempore),
4
leucoplast, mănuşi, vase pentru prepararea dezinfectanţilor, lăzi pentru
materialele şi instrumentarul utilizat.
II. Folosirea cărturară şi corectă a mijloacelor şi echipamentului de protecţie.
• mănuşile
• măştile
• protecţia ochilor
• halatele şi şorţurile
III.
IV. Respectarea strictă a măsurilor
Prelucrarea (dezinfectarea) igienice.
operativă a pielii, mucoaselor, hainelor în urmă
contaminării cu lichidele biologice.
• pielea
• mucoasele ochiului, cavităţii bucale
• hainelor de muncă
V. Dezinfectarea şi sterilizarea instrumentarului medical şi de laborator.
ÎN CAZ DE ACCIDENT
Persoanele afectate din echipa operatorie părăseşte sala de operaţie pentru
spălare:
1. Pielea înţepată sau tăiată:
 se scot imediat mănuşile
 se favorizează continuarea sângerării
o

se aplică alcool 70 sau H2O2 3%


se aplică un pansament din material de protecţie impermeabil
se pune o pereche de mănuşi noi

8.7. Prevenirea expunerilor profesionale faţă de sânge în serviciile de


stomatologie
Sângele şi saliva tuturor pacienţilor trebuie să fie considerate de stomatolog
a fi infectate.
Se va accentua în mod special asupra următoarelor precauţii:
Purtarea mănuşilor chirurgicale pentru a preveni contactul cu mucoasa
bucală, masca şi ochelarii de protecţie pentru a preveni contactul cu picături
de sânge, de salivă, de fragmente de dinte, de gingie etc.
Se vor folosi aspiratoare rapide , pentru a se reduce posibilitatea stropirii.

Aşezarea
pentru pacientului
stomatolog, de-oasemenea
esteîntr poziţie câtimportantă;
mai comodă, atât pentru pacient, cât şi
Instrumentarul manual va fi sterilizat după fiecare pacient pentru ca saliva cu
sângele pacientului pot fi aspirate în aceste piese, mâner etc. Piesele care nu
pot fi sterilizate vor fi flambate intens după ce au fost bine spălate şi
dezinfectate chimic şi clătite. Acest instrumentar trebuie flambat la începutul
fiecărei zile de lucru şi dupăfiecare pacient.
Sângele şi saliva de pe instrumentarul folosit în gura pacientului, vor fi
spălate temeinic şi cu grijă.
Mulajele se spală atât după scoaterea din gura pacientului, când sunt trimise
la laboratorul dentar, cât şi înainte de introducere în gura pacientului.

Deoarece s-a majorat numărul instrumentelor dentare, pentru fiecare


trebuie cunoscută modalitatea de dezinfectare.
• Echipamentul stomatologic şi suprafeţele dificil de dezinfectat (echipament
radiologic) care
impenetrabil (ex:pot
plicfi de
contaminate se înfăşoară
plastic) pentru în material
a fi protejat. impermeabil
Învelişul şi
respectiv se
înlocuieşte cu unul nou la fiecare pacient;
• Inspectarea mâinilor este foarte importantă pentru a descoperi cât mai promt
orice leziune cutanată, pentru a fi tratată şi protejată şi cu plasture, nu doar cu
mănuşa de cauciuc .
2. Contactul mucoaselor cu sânge şi alte lichide (cavitatea bucală, mucoasa
ochilor)
se spală abundent cu apă curgătoare sub get
se aplică soluţii de:
o sulfacil de natriu 30%; sol. Protargol 3% (prelucrarea mucoasei ochilor)
o sol. de K MnO 0,005% (prelucrarea mucoasei cavităţii bucale şi a pielii)
2 4
o sol. H O 3% (prelucrarea pielii)
2 2

o
alcool 70%
3. Echipamentul (se clăteşte
murdărit cavitatea
cu sânge bucală)
şi alte produse se scoate în aşa fel ca să nu
vină în contact cu pielea, se punela dezinfectare.
4. Suprafeţele stropite cu sânge se dezinfectează cu soluţie de clorură de var,
cloramină 3%, H2O2 - 4% cu detergent, alcool – 70% de două ori cu interval de
15 min., după ce se spală cu apă)
5. Imediat despre accident se aduce la cunoştinţa şefului de secţie, asistentei
principale.
se face un test la HIV după 3,6,9,12 luni (conform Instrucţiunii cu privire
la supravegherea de dispensar nr. 01-9/1568 din 16.12.98).
dacă sursa de sânge din cadrul incidentului respectiv este seropozitivă
(cunoscută ca HIV pozitiv) se aplică tratament profilactic cu preparatede
thyomosida(azidothymidina,zidovudina)a cite 800 mg/zi pe parcurs a 30
zile,se va incepe tratamentul nu mai tirziu de 24 ore dupa accident.

S-ar putea să vă placă și