Sunteți pe pagina 1din 1

SCHIMBURI STUDENŢEŞTI

INTERUNIVERSITARE
14 – 20 APRILIE 2018

Adeverință

Prin prezenta se adeverește că ....................................................................................................,


student/ă în anul ......, seria ......., grupa ......., la Facultatea........................................................ din
cadrul ...................................................................................., a efectuat serviciul de gardă în
următoarele secții:

Garda 1
Data ...............................................................
Clinica ...........................................................
Medic îndrumător ........................................................... .............................................................
(Nume și prenume) (Semnătura și parafa)

Garda 2
Data ...............................................................
Clinica ...........................................................
Medic îndrumător ........................................................... .............................................................
(Nume și prenume) (Semnătura și parafa)

Garda 3
Data ...............................................................
Clinica ...........................................................
Medic îndrumător ........................................................... .............................................................
(Nume și prenume) (Semnătura și parafa)

Garda 4
Data ...............................................................
Clinica ...........................................................
Medic îndrumător ........................................................... .............................................................
(Nume și prenume) (Semnătura și parafa)

Garda 5
Data ...............................................................
Clinica ...........................................................
Medic îndrumător ........................................................... .............................................................
(Nume și prenume) (Semnătura și parafa)

Avizat Coordonator Național,


Lica Grațiela

S-ar putea să vă placă și