Sunteți pe pagina 1din 3

NR…. / ……………..

Contract de PRESTARI SERVICII

Incheiat intre:

SC STEREA STUDIO SRL, cu sediul social in orasul Ovidiu, str. Narciselor, nr.21, cam.1, judet Constanta,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J13/2415/12.11.2013, Cod de identificare fiscal nr.
32460325, avand contul nr.RO 59 PIRB 1403 7595 8000 1000 deschis la Piraeus Bank in calitate de
PRESTATOR

Si

Numele………………………………………………………………………………………………………

Date de indentificare: C.I/B.I, seria ………,nr……………….,CNP……………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………..

Telefon mobil: …………………………………

E-mail: …………………………………………

Denumiti in continuare BENEFICIAR

Partile in urma negocierii au stabilit urmatoarele:

OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului il constituie inchirierea de catre Prestator pentru Beneficiar a unei cabine foto in
data………………………… intre orele……………............in locatia ………………………

In cazul in care Beneficiarul doreste prezenta cabinei foto in plus fata de pachetul stabilit, costul este de
100 euro* pentru fiecare ora in plus, aceste ore in plus putand fi contractate doar in cazul in care casuta
nu este ocupata.

SERVICII OFERITE DE PRESTATOR:


Pentru realizarea obiectului contractului, Prestatorul va efectua urmatoarele activitati:

o Prezenta cu cel putin 45 minute inainte de ora stabilita cu Beneficiarul, pentru montarea cabinei
foto in cadrul evenimentului.
o Asistenta pe toata durata serviciului
o Realizarea si printarea fotografiilor in cadrul cabinei foto ( numar nelimitat).

VALOAREA CONTRACTULUI:

Valoarea prezentului contract este de ………….euro* , reprezentand costul agreat in scris de ambele
parti.

CHELTUIELI:

In cazul in care evenimentul se desfasoara in alta localitate decat Constanta cheltuielile aferente
transportului 8L motorina/100 km si cazarii timp de 1-2 nopti vor fi suportate de catre client.

PLATA:

Prima transa perceputa la incheierea contractului este de ……… euro* iar restul de plata se va face cel
tarziu cu 15 zile inaintea evenimentului. Toate platile sunt si vor fi exprimate in euro* in prezentul
Contract, insa vor fi platite in lei in baza ratei de schimb la vanzare indicate si publicata de Banca
Nationala a Romaniei in ziua semnarii prezentului Contract.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:

Beneficiarul se obliga sa asigure conditii de functionare normala a echipamentelor si este direct


raspunzator pentru eventuala distrugere totala sau partiala a acestor echipamente, daca aceasta s-a
intamplat din culpa benefiarului sau a invitatilor la eveniment.

FORTA MAJORA:

In caz de forta majora, calamitati natural, razboaie militare, acte de terrorism, blocaje de traffic severe,
sosele inchise, Prestatorul nu este obligat sa returneze avansul perceput la incheierea prezentului
contract.

INCETAREA PREZENTULUI CONTRACT:

Contractul se considera a fi indeplinit in momentul in care clientul a beneficiat de toate serviciile


contractate. Contractul se poate anula in orice moment de catre Beneficiar printr-o cerere scrisa. In
acest caz, Prestatorul nu va returna prima transa perceputa la incheierea contractului. In cazul in
care Beneficiarul isi va reprograma evenimentul se va rediscuta oferta sau se va pierde avansul perceput
de Prestator.

Acest contract a fost incheiat azi …………………………… in 2 exemplare cu valoare de original, cate unul
pentru fiecare parte.

BENEFICIAR PRESTATOR

SC STEREA STUDIO SRL

*Toate platile sunt si vor fi exprimate in euro in prezentul contract, insa vor fi platite in lei in baza ratei
de schimb la vanzare indicate si publicata de Banca Nationala a Romaniei in ziua semnarii prezentului
Contract.

Costul euro in baza ratei de schimb la vanzare indicate si publicata de Banca Nationala a Romaniei in ziua
semnarii contractului……………………………..este de …………………………..

S-ar putea să vă placă și